Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка34/56
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.69 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   56

791 Кінематографія. Кіномистецтво. Кінофільми


13877. Капельгородська Н. Кіномистецтво України в біографіях: (Кінодо­відник) / Н. Капельгородська, Є. Глущенко, О. Синько. — К.: ТОВ "Авді", 2004. — 709, [1] с.: портр.; 21 см. — Бібліогр.: с. 705—709. — ІSBN 966-7785-12-2 (в опр.): Б.ц., 500 пр. — [2005-00190] п оф УДК 791.44.071(477)(035)

ББК 85.37д(4УКР)я2

К 20

793 Відпочинок та розваги. Особливі свята та урочистості


13878. Кальченко Г.Д. Золотая энциклопедия кроссвордиста, или Как са­мому решить кроссворд? — Донецк: ПКФ "БАО", 2005. — 557, [2] с.: ил.; 21 см. — Авт. указан перед вып. дан. — Алф. указ.: с. 546—557. — ІSBN 966-548-157-6 (в пер.): Б.ц., 10 000 экз. (1-й з-д 1— 3 000). — [2005-00498] п вс УДК 793.7(031)

ББК 77.056я2

К 17

13879. Обринская Т.П. Игротека: Шарады, загадки, кроссворды, ребусы, игры. — Симферополь: Крымучпедгиз, 2004. — 35 с.: ил.; 20 см. — ISBN 966-8025-95-4: Б.ц., 500 экз. — [2005-00409] п УДК 793.7+821.161.1(477)-1-93ББК 84.4УКР=РОС6я92

О-24


13880. Попова Е.А. 40000. Новейшая энциклопедия для решения крос­свордов. — Донецк: ПКФ "БАО", 2005. — 494 с.; 20 см. — (Книга-подарок). — Авт. указан перед вып. дан. — Алф. указ.: с. 485—494. — ІSBN 966-338-073-Х (в пер.): Б.ц., 10 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00525] п вс УДК 793.7(031)

ББК 77.056я2

П 58

13881. Тибболлз Д. Лучшие игры для вечеринок: [Пер. с англ.]. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2005. — 316, [1] с.: ил., 21 см. — ISBN 966-7857-54-9.: Б.ц., 1 200 экз. — [2005-01546] п оф УДК 793.7ББК 85.326

Т 39

794 Настільні ігри (на кмітливість, спритність та удачу)


13882. Морозова Т.В. Призрачные тени шахматной истории: (Судьбы, пе­речеркнутые тиранией). — Одесса: Астропринт, 2004. — 178, [1] с.: ил., портр.; 20 см. — Библиогр.: с. 178 (23 назв.). — ІSBN 966-318-251-2: Б.ц., 300 экз. — [2005-00171] п оф УДК 794.1+94](100)(092)

ББК 75.581д+63.3(0)-8

М 80

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура.


13883. Наумчук В.І. Словник-довідник основних термінів і понять з теорії та методики фізичного виховання і спорту. — Т.: Ред. газ. "Підруч. і посіб.", 2004. — 63 с.; 20 см. — Бібліогр.: с. 62—63 (16 назв). — ІSBN 966-07-0144-6: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-00558] п оф УДК 796.011.3(035+038)

ББК 75я21

Н 34

13884. Оздоровча і спортивна робота з неповносправними: Монографія / Заг. ред. Бріскін Ю. та ін.; Держ. ком. України з питань фіз. культури і спорту, Львів. держ. ін-т фіз. культури, Вроцлав. акад. фіз. виховання, Нац. ком. спорту інвалідів України, Спец. олімпіада України. — Л.: Вид. Т.Сорока, 2004. — 127 с.: іл., табл.; 20 см. — Текст: укр., пол. — Бібліогр. в кінці ст. — ІSBN 966-8460-05-7: Б.ц., 300 пр. — [2005-01235] п УДК 796.03-056.24ББК 75.1

О-46


13885. Пилат В.С. Кодекс лицарської честі гопаківця. — Л.: Вид. дім "Панорама", 2004. — 117, [1] с.: іл., портр.; 29 см. — ІSBN 966-8084-48-9: Б.ц., Б.т. — [2005-00733] п УДК 796.817

ББК 75.715

П 32

13886. Райтер Р.І. Базова технічна підготовка гімнастів на поперечині: Навч.-метод. посіб. / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Л.: Львів. комерц. акад., 2004. — 87 с.: іл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 84—85 (27 назв). Б.ц., 300 пр. — [2005-01165] п УДК 796.41(07)ББК 75.6я7

Р 18

8 МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ЛІНГВІСТИКА. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови


13887. Актуальні проблеми філології, методики та психології навчання іноземних мов управлінських кадрів: Матеріали наук.-практ. конф., 9 черв. 2004 р. / [Редкол.: Г.І. Мостовий (голов. ред.) та ін.]. — Х.: Магістр, 2005. — 159 с.; 20 см. — У надзаг.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т. — Текст: укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 966-7798-87-9: Б.ц., 300 пр. — [2005-00900] п оф УДК 81’1(063)

ББК 81я43

А 43

811 Мови (природні та штучні)


13888. Словник німецько-український, українсько-німецький = Wörterbuch Deutsch-Ukrainisch, Ukrainisch-Deutsch: [Близько 50 000 слів: Для загальноосвіт. шк. та вузів / Уклад. О.В. Дмитрієв, Г.В. Степенко]. — К.: Б.в.; Ірпінь (Київ. обл.): ВТФ "Перун", 2005. — VIII, 710 с.; 17 см. — Бібліогр.: с. ІІІ (4 назви). — ІSBN 966-569-002-7 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2005-00757] п оф

УДК 81’374.822=112.2=161.2+81’374.822=161.2=112.2

ББК 81.2НІМ-4

C 48


13889. Современный англо-русский, русско-английский словарь: 30 000 слов + граммат. справ. / [Сост. Д.А. Романов]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2005. — 383 с.; 17 см. — (Школьникам и студентам). — ІSBN 966-548-986-0: Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—6 050). — [2005-00666] п вс УДК 81’374.822=111=161.1+81’374.822=161.1=111

ББК 81.2АНГЛ-4

С 56

13890. Современный немецко-русский, русско-немецкий словарь: 50 000 слов + граммат. справ. / [Сост. С.Д. Романов]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2005. — 959 с.; 17 см. — Сост. указан на тит. л. и пер. — ІSBN 966-548-413-3 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00532] п всУДК 81’374.822=112.2=161.1+81’374.822=161.1=112.2

ББК 81.2НІМ-4

Р 69

13891. Современный немецко-русский, русско-немецкий словарь: 32 000 слов и выражений соврем. нем. яз. / [Сост. С.Д. Романов]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2005. — 383 с.; 17 см. — (Школьникам и студентам). — ІSBN 966-548-638-1 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2005-00667] п всУДК 81’374.822=112.2=161.1+81’374.822=161.1+112.2

ББК 81.2НІМ-4

С 56

13892. Сучасний англо-український, українсько-англійський словник: 57 000 слів + граматика / [Упоряд. Д.О. Романов]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2005. — 447 с.; 21 см. — ІSBN 966-338-030-6 (в опр.): Б.ц., 10 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00672] п вс УДК 81’374.822=111=161.2+81’374.822=161.2=111ББК 81.2АНГЛ-4

С 91


13893. Сучасний англо-український, українсько-англійський словник: 57 000 слів + граматика / [Упоряд. Д.О. Романов]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2005. — 447 с.; 21 см. — ІSBN 966-338-030-6 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00671] п вс УДК 81’374.822=111=161.2+81’374.822=161.2=111

ББК 81.2АНГЛ-4

С 91

13894. Сучасний англо-український, українсько-англійський словник: 30 000 слів + граматика / [Упоряд. Д.О. Романов]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2005. — 383 с.; 17 см. — (Школярам і студентам). — ІSBN 966-548-636-5: Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—7 000). — [2005-00673] п офУДК 81’374.822=111=161.2+81’374.822=161.2=111

ББК 81.2АНГЛ-4

С 91

13895. Сучасний російсько-український, українсько-російський словник: 30 000 слів + граматика / [Уклад. М.А. Тищенко]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2005. — 383 с.; 17 см. — (Школярам і студентам). — ІSBN 966-548-633-0: Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—6 050). — [2005-00674] п офУДК 81’374.822=161.1=161.2+81’374.822=161.2=161.1

ББК 81.2РОС-4

С 91

13896. Сучасний російсько-український, українсько-російський словник: 50 000 слів + граматика / [Упоряд. М.А. Тищенко]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2005. — 686 с.; 17 см. — ІSBN 966-548-476-1 (в опр.): Б.ц., 10 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00675] п всУДК 81’374.822=161.1=161.2+81’374.822=161.2=161.1

ББК 81.2РОС-4

С 91

13897. Тлумачний російсько-англо-український словник з залізничної авто­матики та зв’язку: Навч. посіб. / [ М.Д. Гінзбург, В.І. Басов, М.М. Бабаєв та ін.]. — Х.: Нове слово, 2004. — 511 с.; 21 см. — (НИТ: Новые информационные тех­нологии; Вып. 6). — Назва сер.: рос. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 490—511 (475 нзв). — Абетк. покажч. укр. термінів: с. 407—446. — Абетк. покажч. англ. термінів: с. 447—489. (В опр.): Б.ц., 2 000 пр. — [2005-01348] п УДК 621.391(038)=161.1=111=161.2ББК 32.88я2

Т 49


13898. Тучина Н.В. Read and speak English with pleasure: Аутент. текст. ма-теріали. Завдання, градуйов. за рівнем складності. Тести у форматах: TOEFL, FCE / Н.В. Тучина, Т.К. Меркулова, В.С. Кузьміна. — Х.: Торсінг: СПД ФО Шапіро М.В., 2004. — 304 с.: табл.; 26 см. — (Navigator; Кн. 2). — Частина тексту парал.: рос., укр. — ІSBN 966-670-363-7: Б.ц., 10 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-01517] п оф УДК 811.111(075)

ББК 81.2АНГЛ-9

Т 92

13899. Українсько-німецько-англійський розмовник / Упоряд. С.П. Ганд­зюк. — Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2004. — 95 с.; 15 см. — ІSBN 966-8265-40-8: Б.ц., Б.т. — [2005-01316] п оф УДК 81-25=161.2=112.2=111ББК 81.2НІМ-4+81.2АНГЛ-4

У 45

1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   56


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка