Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка35/56
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.69 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   56

811.111 Англійська мова


13900. Английский язык: Ответы к учеб. Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукья­но­вой, Л.Г. Памухиной. — К.: Літера ЛТД, 2004. — 174 с.; 20 см. — В над­заг.: KEY. — ІSBN 966-7543-37-4: Б.ц., Б.т. — [2005-01157] п оф

УДК 811.111(076.2)

ББК 81.2АНГЛ-9

А 64


13901. Бережна О.О. 300. Нові теми з англійської мови / [Пер. з рос. К.В. Брі­тікова]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2005. — 495 с.; 20 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — На обкл. підзаг.: Згідно з новою шк. прогр. М-ва освіти і нау- ки України. — ІSBN 966-338-128-0: Б.ц., 10 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00419] п вс УДК 811.111(07)

ББК 81.2АНГЛ-923

Б 48

13902. Богацький І.С. Бізнес-курс англійської мови / І.С. Богацький, Н.М. Дюканова; Заг. ред. І.С. Богацький. — 5-те вид., виправл. — К.: ТОВ "ВП Логос", 2005. — 351 с.: іл., табл.; 20 см. — (Вас чекає успіх!). — Назва обкл. парал.: укр., англ. — Бібліогр.: с. 350—351 (19 назв). — ІSBN 966-509-060-7: Б.ц., 10 000 пр. — [2005-01166] д оф УДК 811.111(075)ББК 81.2АНГЛ-9

Б 73


13903. Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови = Modern English Grammar: (Довідник) / Г.В. Верба, Л.Г. Верба. — К.: ТОВ "ВП Логос", 2005. — 341 с.: табл.; 20 см. — (Учням та абітурієнтам). — ІSBN 966-509-001-1: Б.ц., 40 000 пр. — [2005-01167] п оф УДК 811.111'06'36(035)

ББК 81.2АНГЛ-2я2

В 31

13904. Гужва Т.М. Англійська мова = English: Розмов. теми: [Навч. посіб.] для студ. ф-тів інозем. філології ун-тів, ліцеїв, гімназій та коледжів: У 2 ч. — Х.: Фоліо, 2005 . — 20 см.Ч. 1. — 2005. — 413, [1] с. — ІSBN 966-03-2872-9 (в опр.): Б.ц., 4 000 пр. — [2005-00155] п вс УДК 811.111(075.8)

ББК 81.2АНГЛ-923

Г 93

13905. Гужва Т.М. Англійські розмовні теми = Topics in Еnglish: 67 тем: [Навч. посіб.] для студ. ф-тів інозем. філології ун-тів, ліцеїв, гімназій та колед­жів. — Х.: Фоліо, 2005. — 190, [1] с.; 20 см. — ІSBN 966-03-2870-2: Б.ц., 5 000 пр. — [2005-00156] п вс УДК 811.111(075.8)ББК 81.2АНГЛ-923

Г 93


13906. Данилова З.В. Про історію міжнародного кооперативного руху = Professional reading on international co-operative movement: Навч. посіб. англ. мо­вою / З. Данилова, С. Гулкевич; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Л.: Львів. комерц. акад., 2004. — 211 с.: табл.; 20 см. — англ. — Бібліогр.: с. 206 (15 назв). — ІSBN 966-8561-30-9: Б.ц., 300 пр. — [2005-01162] п УДК 811.111(075)

ББК 81.2АНГЛ-9

Д 18

13907. Досліджуємо фізичне виховання та спорт англійською мовою = Exploring physical education and sports in English: [Посібник / Упоряд. О.А. Габріельян та ін.]; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ: Альма-матер, 2004. — 171 с.: табл.; 20 см. — англ. — Назва обкл.: Exploring physical educatoin and sports in English. — Бібліогр.: с. 168—169. — ІSBN 966-617-152-Х: Б.ц., 200 пр. — [2005-00045] п УДК 811.111(075.8)ББК 81.2АНГЛ-9

Д 70


13908. Зернецький П.В. Business English for Law Students: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Ред. П. Зернецький, П. Зернецький, С. Берт, М. Ве­ресоцький. — К.: Вид. дім "Києво-Могилян. акад.", 2005. — 246, [1] с., 20 см. — Назва обкл.: Business English for Law Students / P.Zernetsky, S.Bert, М.Veresotsky. — На тит. арк. авт.: англ. — ISBN 966-518-300-1.: Б.ц., Б.т. — [2005-01529] п оф

УДК 811.111(075.8)

ББК 81.2АНГЛ-923

З-58


13909. Коган Ю.М. Movie Guide: Навч.-метод. посіб. / [Ю.М. Коган, А.В. Тро­фименко]; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка, Луган. акад. внутр. справ МВС ім. 10-річчя незалежності України. — Луганськ: Альма-матер, 2004. — 195 с.: іл., портр.; 20 см. — англ. — Авт. зазначено перед вип. дан. — Бібліогр.: с. 194 (9 назв). Б.ц., 100 пр. — [2005-00053] п оф УДК 811.111(075)

ББК 81.2АНГЛ-9

М 90

13910. Кубарьков Г.Л. 500. Сучасні теми з англійської мови / [Г.Л. Куба­рьков, В.О. Тимощук; Пер. з рос. К.В. Розова]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2005. — 603, [1] с.: іл.; 20 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-548-992-5: Б.ц., 10 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00510] п вс УДК 811.111’06ББК 81.2АНГЛ

К 72


13911. Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал з англійської мови: Для студ. І-го курсу ден. форми навчання / [Упоряд. І.Ю. П’янова та ін.]; Одес. держ. екол. ун-т. — О.: Екологія, 2004. — 95, [1] с.; 20 см. Б.ц., 400 пр. — [2005-01204] п оф УДК 811.111(075.8)

ББК 81.2АНГЛ-923

М 54

13912. Моем У.С. Selected Stories: [Навч. посіб.] / Somerset Maugham; Exercises; [Укладання, передм., вправи О. Яковлева, С. Федірко]. — Вінниця: Тезис, 2004. — 180, [1] с.: табл., портр.; 17 см. — (Оригінальний текст + завдання). — Обкл.: англ. — ISBN 966-7699-92-7: Б.ц., 1 500 пр. — [2005-01497] п оф УДК 811.111(075)ББК 81.2АНГЛ-9

М 74


13913. Набока Е.Н. Методическое пособие по аспекту "Фонетика": Для студ. отд-ния междунар. отношений / Н.Е. Набока, Н.А. Бершадская; Одес. нац. ун-т им. И.И.Мечникова, Ин-т соц. наук. — Одесса: Астропринт, 2004. — 155 с.: табл.; 21 см. — Парал. тит. л.: англ. — Библиогр.: с. 155 (24 назв.). — ІSBN 966-318-247-4: Б.ц., 300 экз. — [2005-00173] п оф УДК 811.111’342(072)

ББК 81.2АНГЛ-1-93

Н 14

13914. Сафонова И.И. Русско-английские соответствия библейских речений = Russian-English Equivalents of the Biblical quotations: Учеб. пособие / Одес. нац. ун-т им. И.И.Мечникова. — Одесса: Астропринт, 2004. — 91 с.: портр.; 23 см. — Библиогр.: с. 89—90. — ІSBN 966-318-166-4: Б.ц., 300 экз. — [2005-00181] п оф УДК 811.111(07)ББК 81.2АНГЛ-9

С 21


13915. Теоретична фонетика сучасної англійської мови = A theoretical course of Еnglish phonetics / Т.О. Бровченко, Н.Р. Григорян, Н.О. Кравченко та ін.; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О.: Астропринт, 2003. — 133 с.: іл.; 20 см. — англ. — Бібліогр.: с. 130—131 (52 назви). — ІSBN 966-318-226-1 (в опр.): Б.ц., 100 пр. — [2005-00186] п оф УДК 811.111’342

ББК 81.2АНГЛ-1

А 10

13916. Тестові завдання з англійської мови: Для вступників до вищ. навч. закл. / [Уклад. О. Валігура та ін.]. — 2-ге вид., доповн. — Т.: Ред. газ. "Підруч. і посіб.", 2004. — 190, [1] с.; 20 см. — На обкл.: На допомогу абітурієнтам. — ІSBN 966-07-0215-9: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-00570] д оф УДК 811.111(079.1)ББК 81.2АНГЛ-9

Т 36


13917. Фіцжеральд Ф.С. Short Stories: [Навч. посіб. / F. Scott Fitzgerald; [Укладання, передм., вправи О. Яковлева, А. Миколайчук]. — Вінниця: Тезис, 2004. — 188, [1] с.: табл., портр.; 17 см. — (Оригінальний текст + завдання, ISBN 966-8317-39-4). — Обкл.: англ. — ISBN 966-7699-93-5: Б.ц., 1 500 пр. — [2005-01502] п оф УДК 811.111(076)

ББК 81.2АНГЛ-9

Ф 66

13918. Catch up with your English: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Упоряд. А.В. Уманець та ін.]; Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т. — 3-тє вид., вип­равл., переробл. — Кам’янець-Подільський (Хмельниц. обл.): Вид.-полігр. фірма "Абетка", 2004. — 359 с.: табл.; 20 см. — англ. — (English). — Бібліогр.: с. 359 (7 назв). — ІSBN 966-682-228-8: Б.ц., Б.т. — [2005-00189] д оф УДК 811.111(075.8)ББК 81.2АНГЛ-923

С 31

1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   56


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка