Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка36/56
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.69 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   56

811.112.2 Німецька мова


13919. Носков С.А. Самоучитель немецкого языка. — 13-е изд. — К.: А.С.К.; Минск: Вышэйшая школа, 2005. — 383, [1] с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 380 (8 назв). — ІSBN 966-8291-13-1 (в пер.): Б.ц., 5 000 экз. — [2005-00363] д вс УДК 811.112.2(075.4)

ББК 81.2НІМ-9

Н 84

13920. Постникова Е.М. Бизнес-курс немецкого языка = Business-Deutsch. — К.: А.С.К., 2005. — 432 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 432. — ІSBN 966-539-376-6: Б.ц., 3 000 экз. — [2005-00364] п вс УДК 811.112.2(075)ББК 81.2НІМ-923

П 63


13921. Смит Э. Немецкий за 6 недель / Пер. с англ. Л.А. Онанко. — К.: А.С.К., 2005. — 94 с.: табл.; 20 см. — (ИС: Изучай сам). — На обл. в подзаг.: Кн. и кассета в комплекте. — Без аудиокассет. — ІSBN 966-539-405-3: Б.ц., 3 000 экз. — [2005-00369] п оф УДК 811.112.2(075)

ББК 81.2НІМ-923

С 50

13922. Ukrainisch-Bayerische Germanistentagung an der Universität L’wiw: Dokumentation der 2. Ukrainisch-Bayerischen Germanistentagung, 8.—10. April 2002, L’wiw / Nationale Iwan-Franko-Universität L’wiw, Ukrainische Freie Universität München. — L’wiw: БаК, 2004. — 241 s. с.: Tab.; 24 см. — нім. — Частина тексту парал.: укр., нім. — Бібліогр. в кінці доп. — ІSBN 966-7065-51-0: Б.ц., Б.т. — [2005-00860] п оф УДК 811.112(063)ББК 81.2НІМя431

U 31

811.124 Латинська мова (латинь)


13923. Луговська І.Б. Латинська мова: Посіб. для студ. вет. ф-ту / Поділ. аграр.-техн. ун-т. — Кам’янець-Подільський (Хмельниц. обл.): Вид.-полігр. фір­ма "Абетка", 2005. — 75 с.: табл.; 20 см. — ІSBN 966-682-239-3: Б.ц., 100 пр. — [2005-00188] п УДК 811.174(075.8)

ББК 84.2ЛАТ-923

Л 83

13924. Світлична Є.І. Латинська мова: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Є.І. Світлична, І.О. Толок; М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т. — [2-ге вид.]. — Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2004. — 403 с.: табл.; 22 см. — Вих. дан. 1-го вид.: Х.: Основа, 1998. — На тит. арк.: До 200-річчя НФаУ. — ІSBN 966-615-217-7. — ISBN 966-8494-36-9 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01059] д офУДК 811.124(075.8)

ББК 81.2ЛАТ-9

С 24

811.133.1 Французька мова


13925. Прискорений курс французької мови = Français accéléré: [Підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Г.Г. Крючков, М.П. Мамотенко, В.С. Хлопук, В.С. Воє­водська. — 3-тє авт. вид., виправл. — К.: А.С.К., 2005. — 383, [1] с.: іл., табл.; 20 см. — Грамат. покажч.: с. 336—337. — ІSBN 966-8291-03-4 (в опр.): Б.ц., 3 000 пр. — [2005-00375] д вс УДК 811.133.1(075.8)

ББК 81.2ФРА-923

П 77

811.161.1 Російська мова


13926. Орфографический словарь современного русского языка: 70 000 слов. — Донецк: ПКФ "БАО", 2005. — 767 с.; 21 см. — ІSBN 966-338-032-2 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00522] п вс УДК 811.161.1’06’35(038)

ББК 81.2РОС-4

О-70

811.161.2 Українська мова


13927. Великий тлумачний словник сучасної української мови: 170 000 [слів / Уклад. В.Т. Бусел та ін.]. — К.: Б.в.; Ірпінь (Київ. обл.): ВТФ "Перун", 2004. — Х, 1425, [1] с.; 30 см. — ІSBN 966-569-013-2 (в опр.): Б.ц., 5 000 пр. — [2005-00748] п оф УДК 811.161.2’374.3

ББК 81.2УКР-4

В 27

13928. Головащук С.І. Словник-довідник з українського літературного слововжи­вання. — К.: Наук. думка, 2004. — 446, [1] с.; 21 см. — (Словники Ук­раїни). — ІSBN 966-00-0350-1 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01103] п оф УДК 811.161.2’271.12(038)ББК 81.2УКР-4я2

Г 61


13929. Довідник з культури мови: [Посібник] / [С.Я. Єрмоленко, С.П. Би­бик, Н.М. Сологуб та ін.]; За ред. С.Я. Єрмоленко. — К.: Вища школа, 2005. — 397, [2] с.: 21 см. — Авт. зазначені на звороті тит. арк. — Вид. держ. коштом. — ІSBN 966-642-246-8 (в опр.): Б.ц., 9 000 пр. — [2005-01074] п оф УДК 811.161.2(035)

ББК 81.2УКРя2

Д 58

13930. Дудик П.С. Стилістика української мови: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. — К.: Вид. центр "Академія", 2005. — 367 с.: табл.; 20 см. — (Альма-матер). — Бібліогр.: с. 346—351. — ІSBN 966-580-185-6 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2005-00341] п оф УДК 811.161.2’38(075.8)ББК 81.2УКРя73

Д 81


13931. Жукевич Б.П. Самовчитель сучасної української мови = Самоучи­тель современного украинского языка. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2005. — 287 с.; 20 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-338-002-0 (в опр.): Б.ц., 10 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00438] п вс УДК 811.161.2(075.4)

ББК 81.2УКР-9

Ж 85

13932. Жур Ж.О. Довідник з української мови: 7-й кл. — Т.: Ред. газ. "Підруч. і посіб.", 2004. — 48 с.: табл.; 20 см. — ІSBN 966-07-0209-4: Б.ц., 2 000 пр. — [2005-00544] п оф УДК 811.161.2(035)ББК 81.2УКРя2

Ж 91


13933. Зубков М.Г. Диктанти з української мови для абітурієнтів + право-писний коментар. — 3-тє вид., переробл. — Х.: Торсінг, 2005. — 220, [1] с.: табл.; 20 см. — (Підготовчі курси). — ІSBN 966-693-193-1: Б.ц., 5 000 пр. — [2005-01512] д оф УДК 811.161.2(075.4)

ББК 81.2УКР-9

З-91

13934. Історія українського правопису ХVІ—ХХ століття: Хрестоматія / [Упоряд. В.В. Німчук та ін.]. — К.: Наук. думка, 2004. — 581, [1] с.: портр., табл.; 20 см. — У підзаг.: Проект "Наук. кн.". — На авантитулі: НАН України, Ін-т укр. мови. — Бібліогр. в підрядк. прим. — Покажч. осіб: с. 569—580. — ІSBN 966-00-0261-0 (в опр.): Б.ц., 500 пр. — [2005-01105] п оф УДК 811.161.2-112"15/19"ББК 81.2УКР-03

І-90


13935. Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів: Навч. посіб. для вступників до вищ. навч. закл. — 6-те вид., стер. — К.: Вища школа, 2005. — 286, [1] с.: табл.; 20 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — ІSBN 966-642-258-1 (в опр.): Б.ц., 10 000 пр. — [2005-01075] д оф УДК 811.161.2(075.4)

ББК 81.2УКР-9

К 59

13936. Коломієць Л.В. Концептуально-методологічні засади сучасного ук-раїнського поетичного перекладу (на матеріалі перекладів з англійської, ірландсь­кої та американської поезії): Монографія / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К.: ВПЦ "Київ. ун-т", 2004. — 521 с.: іл., табл., 20 см. — Бібліогр.: с. 479—518 та в підрядк. прим. — ISBN 966-594-459-2.: Б.ц., 300 пр. — [2005-01526] п офУДК 811.161.2’255.4

ББК 81.2УКР-7

К 61

13937. Нечволод Л.І. Сучасний український правопис: правила, комента­рі, приклади, винятки: Комплекс. довід. — Х.: Торсінг; Донецьк: СПД ФО Сер­дюк В.І., 2005. — 222 с.: табл.; 21 см. — (Свічадо). — Авт. зазначено перед вип. дан. — На обкл. підзаг.: Основні відомості + останні зміни. — ІSBN 966-670-367-Х: Б.ц., 5 000 пр. — [2005-01513] п вс УДК 811.161.2’06’35(035)ББК 81.2УКР2я7

З-91


13938. Нечволод Л.І. Сучасний український правопис: правила, комента­рі, приклади, винятки: Комплекс. довід. — [2-ге вид., виправл.]. — Х.: Торсінг, 2005. — 222 с.: табл.; 21 см. — (Свічадо). — Авт. зазначено перед вип. дан. — На обкл. підзаг.: Основні відомості + останні зміни. — ІSBN 966-670-402-1: Б.ц., 5 000 пр. — [2005-01514] д вс УДК 811.161.2’06’35(035)

ББК 81.2УКР2я7

З-91

13939. Орфографічний словник сучасної української мови: 70 000 слів. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2005. — 958 с.; 21 см. — ІSBN 966-548-611-Х (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00523] п вс УДК 811.161.2’06’374.5(038)ББК 81.2УКРя2

О-70


13940. Орфографічний словник української мови: 150 000 сл. / [Уклад. Т.В. Ковальова, Л.П. Коврига]. — Х.: Сінтекс, 2004. — 1087 с.; 20 см. — ІSBN 966-7070-69-7 (в опр.): Б.ц., 5 000 пр. — [2005-01390] п оф УДК 811.161.2’35(038)

ББК 81.2УКР-4

О-70

13941. Полякова Л.О. Український орфографічний словник: З грамат. табл. + корот. правопис. комент.: 80 000 слів. — [2-ге вид., доповн.]. — Х.: Тор­сінг, 2005. — 495 с.: табл.; 21 см. — ІSBN 966-670-366-1 (в опр.): Б.ц., 5 000 пр. — [2005-01515] д вс УДК 811.161.2’374.5ББК 81.2УКР-4

П 54


13942. Регіональна ономастика: Матеріали І регіон. наук.-практ. конф. з ономастики. — Луганськ: Альма-матер, 2004. — 20 см.

Ч. 1. — 2004. — 95, [4] с. — У надзаг.: Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — Бібліогр. в кінці доп. — Б.ц., 55 пр. — [2005-00051] п оф

УДК 811.161.2’373.2(063)

ББК 81.2УКР-3я43

Р 96

13943. Рідна мова: Прогр. для загальноосвіт. навч. закл. з поглибл. вивч. укр. мови, ліцеїв та гімназій гуманітар. профілю: 8-мі — 11-ті кл. / М-во освіти і науки України, Упр. змісту освіти. — К.: Пед. преса, 2004. — 55 с.; 20 см. — Вид. держ. коштом. Б.ц., 15 100 пр. — [2005-00745] п оф УДК 811.161.2(073)ББК 81.2УКРя9

Р 49


13944. Росінська О.А. Українська мова: Довід. школяра і студ. — До­нецьк: ВКФ "БАО", 2005. — 390, [1] с.: іл., табл.; 20 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — Алф. покажч.: с. 383—385. — ІSBN 966-338-034-9 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00534] п вс УДК 811.161.2(035)

ББК 81.2УКРя2

Р 75

13945. Тишківська Н.Я. Українська мова: Зб. вправ із синтаксису та пунк­туації. — Івано-Франківськ: Плай, 2004. — 179 с.: іл.; 20 см. — На обкл. авт. не зазначено. — ІSBN 966-640-156-8: Б.ц., 300 пр. — [2005-00762] пУДК 811.161.2(076)

ББК 81.2УКР-923

Т 47

13946. Тлумачний словник з рідної мови та читання: Для учнів і вчителів почат. кл. / [Упорядкув. Н. Лесняк, О. Мельничайко]. — Т.: Ред. газ. "Підруч. і посіб.", 2004. — 46, [1] с.; 20 см. — Упоряд. зазначено на обкл. — Бібліогр.: с. 47 (6 назв). — ІSBN 966-07-0180-2: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-00572] п оф УДК 811.161.2’374.3ББК 81.2УКР-4

Т 49


13947. Українська мова: Енциклопедія / Редкол.: В.М. Русанівський, О.О. Та­раненко (співголови) та ін.; НАН України та ін. — К.: Укр. енцикл. ім. М.П.Бажана, 2004. — 820 с., [4] арк. іл.: іл., табл., портр.; 27 см. — У надзаг. також: Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Вид-во "Укр. енцикл." ім. М.П.Бажана. — ІSBN 966-7492-19-2 (в опр.): Б.ц., 5 000 пр. — [2005-01455] п оф УДК 811.161.2(031)

ББК 81.2УКРя2

У 45

13948. Українська мова: Підруч. для учнів старш. кл. серед. навч. закл. нефілол. профілю та абітурієнтів / М. Пентилюк, А. Галетова, І. Гайдаєнко та ін. — К.: Ленвіт, 2003. — 271, [1] c.: табл.; 24 см. — ІSBN 966-7043-72-Х: Б.ц., Б.т. — [2005-01153] п оф УДК 811.161.2(075)ББК 81.2УКР-9

У 45

1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   56


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка