Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка37/56
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.69 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   56

811.162.1 Польська мова


13949. Лозинська О.Г. Польська мова для початківців: Навч. посіб. / Укоопспіл­ка, Львів. комерц. акад. — Л.: Львів. комерц. акад., 2004. — 175 с.: табл.; 20 см. — пол. — ІSBN 966-8561-28-7: Б.ц., 150 пр. — [2005-01164] п УДК 811.162.1(075)

ББК 81.2ПОЛ-9

Л 72

811.411.21 Арабська мова


13950. Мамчур К.В. Прискорений курс арабської мови: Почат. рівень: Навч. посіб. / К.В. Мамчур, Р.С. Музиченко, В.О. Федянін; Заг. ред. В.В. Бала­бін; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Військ. ін-т. — К.: Логос, 2004. — 246, [1] с.: табл.; 20 см. — Парал. назва: араб. — ІSBN 966-581-552-0: Б.ц., 300 пр. — [2005-01171] п оф УДК 811.411.21(075)

ББК 81.2АРАБ-9

М 22

82 Художня література. Літературознавство


13951. Афоризмы и короткие анекдоты / [Сост. В.К. Задирака]. — Терно­поль: Ред. газ. "Підруч. і посіб.", 2004. — 20 см. — ISBN 966-07-0222-1.

Вып. 1. — 2004. — 143 с. — ISBN 966-07-0223-Х: Б.ц., 500 экз. — [2005-00536] п оф УДК 82-36

ББК 82

А 94


13952. Мусий В.Б. Легенды и мифы народов мира: [Учеб. пособие для студентов филол. специальностей вузов] / Одес. нац. ун-т им. И.И.Мечникова, Каф. мор. лит. — Одесса: Астропринт, 2004. — 201 с.: табл.; 20 см. — Библи­огр.: с. 197—200 (93 назв.). — ІSBN 966-318-235-0: Б.ц., 300 экз. — [2005-00172] п оф УДК 82-343(100)(075.8)

ББК 84(0)-44я73

М 91

82/821 Художня література

821 Художня література окремими мовами


13953. Абляким Ильмий (1887—1962). Эсерлер топламы / Абляким Иль­мий; [Упоряд. І.А. Керімов. — Сімф.: Таврія], 2004. — 174, [2] с.: іл., портр.; 20 см. — кримськотатар. — Вих. дан.: кримськотатар. — Бібліогр.: с. 25—27 (36 назв) та в підрядк. прим. — ISBN 966-572-645-5 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01132] п УДК 821.1512.19.09(477.75)

ББК 83.3(4УКР-6КРМ)

А 15

13954. Агент Джерри Коттон: [Детектив. романы / Пер. с англ. А.А. Крес­нин]. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2005. — 350, [1] с.; 20 см. — На пер. и корешке: Jerry Cotton. — Содерж.: Мое первое дело; Охота на алмазную акулу; Разоблачение голливудского Призрака. — ISBN 966-343-031-1 (в пер.): Б.ц., 3 000 экз. — [2005-00265] п вс УДК 821.111(73)-312.4ББК 84(7СПО)-44

А 23


13955. Антологія японської класичної поезії: Танка. Ренґа (VIII—XV ст.) / [Пер. з яп. та комент., упорядкув., передм., с. 5—39, І. Бондаренко]; Ін-т сходо­знавства ім. А.А.Кримського НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен­ка. — К.: Факт, 2004. — ХV, [1], 907 с.: іл., портр.; 17 см. — (Бібліотека японсь­кої класичної поезії). — Текст парал.: укр., яп. — Бібліогр.: с. 884—885 (16 назв) та в тексті. — Покажч. імен авт. віршів, міфол. та іст. осіб: с. 851—861. — По­кажч. геогр. назв: с. 862—867. — ISBN 966-8404-84-5 (в опр.): Б.ц., 6 000 пр. — [2005-00062] п оф УДК 821.521-1

ББК 84(5ЯПО)-5

А 72

13956. Бернейм Э. Его жена: [Роман: Пер. с фр.] / Эммануэль Бернейм. — Х.: Фолио, 2005. — 189, [2] с.; 17 см. — (Литература). — ISBN 966-03-2809-5 (в пер.): Б.ц., 3 000 экз. — [2005-00141] п оф УДК 821.133.1-31ББК 84(4ФРА)

Б 48


13957. Брейя К. Порнократия: [Повесть, роман / Пер. с фр. Ф. Корнбло­мст]. — Х.: Фолио, 2005. — 237, [2] с.; 17 см. — (Литература). — Перевод по изд.: Pornocratie: Recit / Breillat C. (Paris: Denoël, 2001). — ISBN 966-03-2801-Х (в пер.): Б.ц., 4 000 экз. — [2005-00143] п оф УДК 821.133.1-31

ББК 84(4ФРА)

Б 87

13958. Гомер. Одіссея / Гомер; Пер. із старогрец. Б. Тен; Передм., с. 3—30, К.С. Забарила; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. — Х.: Фоліо, 2004. — 573, [1] с., [1] арк. портр.: іл.; 20 см. — (Бібліотека світової літератури). — Біблі-огр. в підрядк. прим. — ISBN 966-03-1764-6 (в опр.): Б.ц., 10 000 пр. (1 з-д — 3 000). — [2005-00154] п оф УДК 821.14’01-13ББК 84(0)3

Г 64


13959. Дойл А.К. [Собрание сочинений: Пер. с англ.] / сэр Артур Конан Дойл. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2003. — 20 см. — На корешке только авт. и номер т. — ISBN 966-8218-58-2.

[Т. 9]: Собака Баскервилей: [Роман]. — 2005. — 237, [2] с. — ISBN 966-8511-94-8 (в пер.): Б.ц., 6 500 экз. — [2005-00267] п оф УДК 821.111-312.4

ББК 84(4ВЕЛ)-44

Д 62


13960. Дойл А.К. [Собрание сочинений: Пер. с англ.] / сэр Артур Конан Дойл. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2003. — 20 см. — На корешке только авт. и номер т. — ISBN 966-8218-58-2.

[Т. 10]: Шерлок Холмс при смерти: [Рассказы из цикла "Его последний поклон"]. — 2005. — 237, [2] с. — Содерж.: В сиреневой сторожке; Картонная коробка; Алое кольцо; Чертежи Брюса-Партингтона; Шерлок Холмс при смер­ти; Исчезновение леди Фрэнсис Карфэкс. — ISBN 966-343-000-1 (в пер.): Б.ц., 6 500 экз. — [2005-00268] п оф УДК 821.111-312.4

ББК 84(4ВЕЛ)-44

Д 62


13961. Дюма А. (отец). Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя: [Ро­ман]: В 6 ч. / А. Дюма. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2005. — 21 см. — ISBN 966-8511-56-5.

[Ч. 1]. — 2005. — 286, [1] с. — ІSBN 966-343-017-6 (в пер.): Б.ц., 7 000 экз. — [2005-01536] п вс УДК 821.133.1-31

ББК 84(4ФРА)-44

Д 96


13962. Дюма А. (отец). Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя: [Ро­ман]: В 6 ч. / А. Дюма. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2005. — 21 см. — ISBN 966-8511-56-5.

[Ч. 2]. — 2005. — 284, [1] с. — ІSBN 966-343-018-6 (в пер.): Б.ц., 7 000 экз. — [2005-01537] п вс УДК 821.133.1-31

ББК 84(4ФРА)-44

Д 96


13963. Дюма А. (отец). Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя: [Ро­ман]: В 6 ч. / А. Дюма. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2005. — 21 см. — ISBN 966-8511-56-5.

[Ч. 3]. — 2005. — 317, [1] с. — ІSBN 966-343-051-6 (в пер.): Б.ц., 8 500 экз. — [2005-01538] п вс УДК 821.133.1-31

ББК 84(4ФРА)-44

Д 96


13964. Дюма А. (отец). Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя: [Ро­ман]: В 6 ч. / А. Дюма. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2005. — 21 см. — ISBN 966-8511-56-5.

[Ч. 4]. — 2005. — 334, [1] с. — ІSBN 966-343-052-4 (в пер.): Б.ц., 8 500 экз. — [2005-01539] п вс УДК 821.133.1-31

ББК 84(4ФРА)-44

Д 96


13965. Дюма А. (отец). Двадцать лет спустя: [Роман]: В 2 ч. / А. Дюма. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2005. — 21 см. — ISBN 966-8511-56-5.

[Ч. 1]. — 2005. — 366, [1] с. — ІSBN 966-8511-74-3 (в пер.): Б.ц., 2 000 экз. — [2005-01540] п вс УДК 821.133.1-31

ББК 84(4ФРА)-44

Д 96


13966. Дюма А. (отец). Двадцать лет спустя: [Роман]: В 2 ч. / А. Дюма. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2005. — 21 см. — ISBN 966-8511-56-5.

[Ч. 2]. — 2005. — 365, [1] с. — ІSBN 966-8511-75-1 (в пер.): Б.ц., 2 000 экз. — [2005-01541] п вс УДК 821.133.1-31

ББК 84(4ФРА)-44

Д 96


13967. Коельо П. Алхімік: [Роман: Пер. з португ.] / Пауло Коельо; [Мал. В. Єрко]. — К.: Софія, 2005. — 220, [1] с.: іл., портр.; 17 см. — ISBN 966-8075-55-2 (в опр.): Б.ц., 3 000 пр. — [2005-01406] п УДК 821.134.3(81)-31

ББК 84(7БРА=ПОР)6-44

К 76

13968. Коэльо П. Дьявол и сеньорита Прим: [Роман] / Пауло Коэльо; [Пер. с пор­туг. А. Богдановский; Худож. В. Ерко]. — К.: София, 2005. — 254, [1] с.: ил., портр.; 17 см. — ISBN 966-7319-71-7 (в пер.): Б.ц., 5 000 экз. — [2005-01407] п УДК 821.134.3(81)-31ББК 84(7БРА=ПОР)6-44

К 76


13969. Коэльо П. Одиннадцать минут: [Роман] / Пауло Коэльо; [Пер. с португ. А. Богдановский]. — К.: София, 2005. — 317, [1] с.: ил., портр.; 17 см. — ISBN 966-8075-54-4. — ISBN 966-8035-53-6: Б.ц., 20 000 экз. — [2005-01408] п

УДК 821.134.3(81)-31

ББК 84.(7БРА=ПОР)6-44

К 76


13970. Кристи А. Сверкающий цианид: [Роман] / Агата Кристи; [Пер. с англ. Е.А. Островский]. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2004. — 238, [1] с.; 20 см. — (Лучшее от Агаты Кристи). — ISBN 966-8218-86-8 (в пер.): Б.ц., 6 000 экз. — [2005-00273] п оф УДК 821.111-312.4

ББК 84(44ВЕЛ)-44

К 77

13971. Лоуренс Д.Г. (1885—1930). Коханець леді Чаттерлі: Роман / Девід Герберт Лоуренс; [Пер. з англ. Д.О. Радієнко; Передм., с. 3—18, Н. Жлуктенко]. — Х.: Фоліо, 2005. — 380, [2] с., [1] арк. портр.; 21 см. — (Рандеву). — Перек­лад за вид.: Lady Chatterley’s lover / Lawrence D.H. (London: Penguin books, 1997). — ISBN 966-03-2823-0 (в опр.): Б.ц., 1 500 пр. — [2005-00036] п вс УДК 821.111-31ББК 84(4ВЕЛ)-44

Л 81


13972. Мэйфилд С. Жестокие игры: [Роман] / Сью Мэйфилд; [Пер. с англ. В.В. Комова]. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2002. — 237 с.; 21 см. — ISBN 966-8007-89-1 (в пер.): Б.ц., 3 000 экз. — [2005-00275] п оф УДК 821.111-31

ББК 84(4ВЕЛ)-44

М 97

13973. Смолл Б. Дикарка Жасмин: Роман / Бертрис Смолл; [Пер. с англ. А. Со­колов, С. Соколова]. — Х.: Фолио, 2004. — 446 с.: портр.; 20 см. — (Очарование). — ISBN 966-03-2705-6 (в пер.): Б.ц., 5 000 экз. — [2005-00016] п вс УДК 821.111(73)-31ББК 84(7СПО)-44

С 51


13974. Толкиен Д.Р.Р. Властелин колец: Трилогия / Джон Рональд Руэл Тол­киен; [Пер. с англ. А.В. Немирова]. — Х.: Фолио, 2005. — 21 см. — На корешке только авт. и загл. кн.

Кн. 1: Хранители кольца. — 2005. — 478, [1] с. — Перевод изд.: The Lord of the Rings. Part 1 / J. R. R. Tolkien (London: Harper Collins, 1993). — ISBN 966-03-2917-2 (в пер.): Б.ц., 10 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00028] п вс УДК 821.111-32

ББК 84(4ВЕЛ)-44

Т 52


13975. Толкиен Д.Р.Р. Властелин колец: Трилогия / Джон Рональд Руэл Толкиен; [Пер. с англ. А.В. Немирова]. — Х.: Фолио, 2005. — 21 см. — На корешке только авт. и загл. кн.

Кн. 2: Две твердыни. — 2005. — 364 , [2] с. — Перевод изд.: The Lord of the Rings. Part 2 / J. R. R. Tolkien (London: Harper Collins, 1993). — ISBN 966-03-2918-0 (в пер.): Б.ц., 10 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00029] п вс УДК 821.111-32

ББК 84(4ВЕЛ)-44

Т 52


13976. Толкиен Д.Р.Р. Властелин колец: Трилогия / Джон Рональд Руэл Толкиен; [Пер. с англ. А.В. Немирова]. — Х.: Фолио, 2005. — 21 см. — На ко­решке только авт. и загл. кн.

Кн. 3: Возвращение короля. — 2005. — 427, [2] с. — Перевод изд.: The Lord of the Rings. Part 3 / J. R. R. Tolkien (London: Harper Collins, 1993). — ISBN 966-03-2919-9 (в пер.): Б.ц., 10 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00030] п вс УДК 821.111-32

ББК 84(4ВЕЛ)-44

Т 52


13977. Флобер Г. Виховання почуттів: Роман / Гюстав Флобер; [Пер. з фр. Д. Паламарчук; Передм. і прим. Л.А. Мироненко]. — Х.: Фоліо, 2005. — 398, [2] с., [1] арк. портр.: іл.; 20 см. — (Рандеву). — ISBN 966-03-2796-Х (в опр.): Б.ц., 1 500 пр. — [2005-00033] п вс УДК 821.133.1-31

ББК 84(4ФРА)-44

Ф 73

13978. Флобер Г. Виховання почуттів: Роман / Пер. з фр. Д. Паламарчук; Передм. і прим. Л.А. Мироненко]; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України. — Х.: Фоліо, 2005. — 398, [2] с., [1] арк. портр.: іл.; 21 см. — (Бібліотека світової літератури). — На корінці назва сер.: БСЛ. — ISBN 966-03-2794-3 (в опр.): Б.ц., 1 250 пр. — [2005-00034] п вс УДК 821.133.1-31ББК 84(4ФРА)-44

Ф 73


13979. Флобер Г. Виховання почуттів: Роман / Пер. з фр. Д. Паламарчук; [Пе­редм. і прим. Л.А. Мироненко]; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України. — Х.: Фо­ліо, 2005. — 398, [2] с., [1] арк. портр.: іл.; 21 см. — (Бібліотека світової літератури). — ISBN 966-03-2795-1 (в опр.): Б.ц., 1 250 пр. — [2005-00035] п вс УДК 821.133.1-31

ББК 84(4ФРА)-44

Ф 73

13980. Флобер Г. Пані Боварі: Роман / Гюстав Флобер; [Пер. з фр. М. Лукаш, М. Гайдай; Передм., с. 3—18, Д.С. Наливайко]. — Х.: Фоліо, 2005. — 397, [2] с., [1] арк. портр.: іл.; 20 см. — (Рандеву). — Зміст: Пані Боварі; Проста душа: Повість. — ISBN 966-03-2830-3 (в опр.): Б.ц., 1 500 пр. — [2005-00039] п вс УДК 821.133.1-31ББК 84(4ФРА)-44

Ф 73


13981. Флобер Г. Пані Боварі: [Роман]; Проста душа: [Повість] / Гюстав Фло­бер; Пер. з фр. М. Лукаш, М. Гайдай; [Передм., с. 3—18, Д.С. Наливайко]; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України. — Х.: Фоліо, 2005. — 397, [2] с., [1] арк. портр.: іл.; 20 см. — (Бібліотека світової літератури). — На корінці назва сер.: БСЛ. — ISBN 966-03-2828-1 (в опр.): Б.ц., 1 250 пр. — [2005-00037] п вс УДК 821.133.1-31

ББК 84(4ФРА)-44

Ф 73

13982. Флобер Г. Пані Боварі: [Роман]; Проста душа: [Повість] / Гюстав Флобер; Пер. з фр. М. Лукаш, М. Гайдай; [Передм., с. 3—18, Д.С. Наливайко]; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України. — Х.: Фоліо, 2005. — 397, [2] с., [1] арк. портр.: іл.; 20 см. — (Бібліотека світової літератури). — ISBN 966-03-2829-Х (в опр.): Б.ц., 1 250 пр. — [2005-00038] п вс УДК 821.133.1-31ББК 84(4ФРА)-44

Ф 73


13983. Хейер Д. Арабелла: [Роман] / Джоржетт Хейер; [Пер. с англ. Т. Васильев]. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2004. — 381, [1] с.; 21 см. — (В плену страстей). — ISBN 966-8007-95-6 (в пер.): Б.ц., 6 000 экз. — [2005-00283] п оф

УДК 821.111-312.2

ББК 84(4ВЕЛ)5-44

Х 35


13984. Холт В. Дорога в Компьен: [Роман] / [Пер. с англ. Н. Рудницкая, Н. Чу­пеев]; Холт В.. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2005. — 351 с., 21 см. — ISBN 966-343-004-4 (в пер.): Б.ц., 5 000 экз. — [2005-01547] п вс УДК 821.111-31

ББК 84(4ВЕЛ)6-44

Х 73

13985. Холт В. Загадочная женщина: [Роман] / [Пер. с англ. И. Заславс­кая]; Виктория Холт. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2005. — 383 с., 20 см. — ISBN 966-8511-80-8 (в пер.): Б.ц., 8 000 экз. — [2005-01548] п офУДК 821.111-31

ББК 84(4ВЕЛ)6-44

Х 73

13986. Холт В. Замок привидений: [Роман] / [Пер. с англ. М. Лебедева]; Холт В. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2005. —316, [1] с.; 21 см. — ISBN 966-343-041-9 (в пер.): Б.ц., 14 000 экз. — [2005-01549] п вс УДК 821.111-31ББК 84(4ВЕЛ)6-44

Х 73


13987. Холт В. Королева Кастильская: [Роман] / [Пер. с англ. С. Сергеев]; Холт В. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2005. — 316, [1] с. — 21 см. — ISBN 966-343-042-7 (в пер.): Б.ц., 14 000 экз. — [2005-01550] п вс УДК 821.111-31

ББК 84(4ВЕЛ)6-44

Х 73

13988. Холт В. Легенда о седьмой деве: [Роман] / [Пер. с англ. Т. Ардабье­ва]; Холт В. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2005. — 350 с., 21 см. — ISBN 966-8511-51-4 (в пер.): Б.ц., 9 000 экз. — [2005-01551] п вс УДК 821.111-31ББК 84(4ВЕЛ)6-44

Х 73


13989. Холт В. Странствующий принц: [Роман] / [Пер. с англ. С. Ману­ков]; Холт В. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2005. — 398 с., 21 см. — ISBN 966-8511-81-6. (в пер.): Б.ц., 8 000 экз. — [2005-01552] п вс УДК 821.111-31

ББК 84(4ВЕЛ)6-44

Х 73

13990. Чейз Д.Х. Блондинка из Пекина; Иногда деньги пахнут: [Романы] / Джеймс Хедли Чейз; [Пер. с англ. А.И. Коршунов, М.Р. Райнер]. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2005. — 429, [2] с.; 21 см. — (Преступление по-амери­кански). — ISBN 966-8511-91-3 (в пер.): Б.ц., 7 700 экз. — [2005-00284] п всУДК 821.111-312.4

ББК 84(4ВЕЛ)6-44

Ч-36

13991. Чейз Д.Х. Весь мир в кармане; Еще одна попытка: [Романы] / Джеймс Хедли Чейз; [Пер. с англ. Б.Г. Колодин]. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2005. — 428, [2] с.; 21 см. — (Преступление по-американски). — ISBN 966-8511-63-8 (в пер.): Б.ц., 5 000 экз. — [2005-00285] п вс УДК 821.111-312.4ББК 84(4ВЕЛ)6-44

Ч-36


13992. Чейз Д.Х. Двойная сдача; За все надо платить: [Романы] / Джеймс Хедли Чейз; [Пер. с англ. Е. Морозова, П. Рубцов]. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2005. — 477 , [2] с.; 21 см. — (Преступление по-американски). — ISBN 966-8511-17-4 (в пер.): Б.ц., 2 400 экз. — [2005-00286] п вс УДК 821.111-312.4

ББК 84(4ВЕЛ)6-44

Ч-36

13993. Чейз Д.Х. Жизнь дешевле спичек; Убийство кинозвезды: [Романы] / Джеймс Хедли Чейз; [Пер. с англ. Б.Г. Колодин, А.И. Коршунов]. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2005. — 365, [2] с.; 21 см. — (Преступление по-амери­кански). — ISBN 966-8511-90-5 (в пер.): Б.ц., 7 700 экз. — [2005-00287] п всУДК 821.111-312.4

ББК 84(4ВЕЛ)6-44

Ч-36

13994. Чейз Д.Х. Путь к богатству; Ты свое получишь: [Романы] / Джеймс Хедли Чейз; [Пер. с англ. И. Полоцк, А. Коршунов]. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2005. — 477 , [2] с.; 21 см. — (Преступление по-американски). — ISBN 966-8511-18-2 (в пер.): Б.ц., 2 400 экз. — [2005-00288] п вс УДК 821.111-312.4ББК 84(4ВЕЛ)6-44

Ч-36


13995. Чейз Д.Х. Шоковая терапия; Расскажи это птичкам: [Романы] / Джеймс Хедли Чейз; [Пер. с англ. Л.В. Рубцов, Б.Г. Колодин]. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2005. — 365, [2] с.; 21 см. — (Преступление по-амери­кански). — ISBN 966-8511-62-Х (в пер.): Б.ц., 5 000 экз. — [2005-00289] п вс УДК 821.111-312.4

ББК 84(4ВЕЛ)-44

Ч-36

13996. Шерьян Али. Мерджан данелери: Шиирлер ве поэмалар / Шерьян Али. — Сімф.: Таврія, 2004. — 267, [3] с., [2] арк. іл.; 20 см. — кримськотатар. — Вих. дан.: кримськотатар. — Зміст: Розд.: Сармашыкъдай сарылмасанъ...; Эки дюнья арасында; Ашкъ чечеклери; Балалар — юрек гъонджелери; Поэмалар. Къолу­нъны Бер, эй садыкъ достум!; Терджиме — диллер анахтары. — ISBN 966-572-616-1 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01135] п УДК 821.512.19-1(477.75)ББК 84(4УКР-6КРМ)-5

Ш 49

1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   56


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка