Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка4/56
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56

06 Організації та інші типи об’єднань. Асоціації. Конгреси. Виставки. Музеї

061 Організації та інші типи об'єднань. Товариства. Асоціації. Конгреси. Виставки. Фірми. Наукові установи


13174. Програми курсів та плани семінарських занять з права Європейсь­кого Союзу / [Розроб. В.І. Муравьов та ін.]. — К.: Б.в.; Львів: ЛА "Піраміда", 2004. — 263, [1] с.: табл.; 25 см. — У підзаг.: Розробл. в рамках проекту ТЕМРUS-Tasis CD_JEP 21174-2000 "Вивч. Європ. права в ун-тах України". — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-8522-16-8: Б.ц., Б.т. — [2005-00760] п УДК 061.1:341.1](073)

ББК 67.412я7

П 78

070 Газети. Преса. Журналістика


13175. Жадько В.О. Основи журналістики та редакційно-видавничої спра­ви: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. спец. "Журналістика" і "Вид. справа та редагування" / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К.: СПД Жадько В.О., 2005. — 351 с.: портр.; 20 см. — (Серія "Університетська бібліотека"). — На обкл. авт. не зазначено. — Бібліогр.: с. 345—348. — ІSBN 966-8567-02-1: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01212] п УДК 070.4(075.8)

ББК 76.01я73

Ж 15

13176. Каппон Р.Дж. Настанови журналістам Ассошіейтед Пресс: Проф. порад­ник / Пер. з англ. А. Іщенко. — К.: Вид. дім "Києво-Могилян. акад.", 2005. — 157, [1] с.: іл.; 21 см. — Переклад за вид.: The Associated Press Guide to News Writing / Rene J.Cappon. — ІSBN 966-518-306-0: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-00264] п оф УДК 070.1ББК 76.0

К 20


13177. Преса і влада = The press and the power: Біла кн. про утиски засобів масової інформації та окремих журналістів в Україні / [Ред.-упоряд. О. Михайлюта]. — К.: Журналіст України, 2003. — 175, [1] с.; 20 см. — Частина тексу: англ. — ІSBN 966-8303-03-2: Б.ц., Б.т. — [2005-01040] п УДК 070.13+321.01](477)

ББК 76.0(4УКР)+66.0(4УКР)

П 73

087.5 Пізнавальна література для дітей


13178. Астрономія: Для дітей серед. шк. віку / [Авт.-упоряд. Д.А. Свєчка­рьов]. — Х.: Фоліо, 2005. — 318, [1] с.: іл., портр.; 22 см. — (Дитяча енциклопе­дія). — Бібліогр.: с. 308—315. — ІSBN 916-03-2773-0 (в опр.): Б.ц., 5 000 пр. — [2005-00140] п оф УДК 087.5:52(031)

ББК 92я2


А 91

13179. Грузин Ю.В. Чудеса техники: Ил. энцикл. для детей [8-ми — 12-ти лет]. — Х.: Ранок: ООО "Веста", 2005. — 128 с.: цв. ил. — (Я познаю мир). — Авт. указан на обороте тит. л. — Предм. указ.: с. 126—127. — ІSBN 966-314-607-9 (в пер.): Б.ц., 2 000 экз. — [2005-01358] п оф УДК 087.5:62(031)

ББК 30я2

Г 90


13180. Грузін Ю.В. Чудеса техніки: Ілюстр. енцикл. для дітей [8-ми — 12-ти років]. — Х.: Ранок: ТОВ "Веста", 2005. — 128 с.: кольор. іл.; 29 см. — (Я піз­наю світ). — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Предм. покажч.: с. 126—127. — ІSBN 966-314-606-0 (в опр.): Б.ц., 2 000 пр. — [2005-01359] п оф УДК 087.5:62(031)

ББК 30я2


Г 90

13181. Детям обо всём на свете: Попул. энцикл. — Х.: Укр. фонд между­нар. молодеж. сотрудничества: Синтекс, 2003. — 25 см. — (ПДК: Популярная детская книга). — На корешке загл. сер.: ПДК.

[Кн. 4]. — 2004. — 349, [1] с., [24] л. ил.: ил. — ІSBN 966-7070-01-8 (в пер.): Б.ц., 5 000 экз. — [2005-01387] п оф УДК 087.5(031)

ББК 92я2


Д 38

13182. Енциклопедія для юних джентльменів / [Авт.-упоряд. І. Гончарен­ко]. — Х.: Промінь, 2005. — 61, [2] с.: іл.; 29 см. — ІSBN 966-7991-49-0 (Про­мінь). — ISBN 966-03-2394-8 (Фоліо) (в опр.): Б.ц., 20 000 пр. (дод. наклад). — [2005-00793] д оф УДК 087.5-055.15

ББК 74.200.54

Е 68


13183. Енциклопедія для юних леді / [Авт.-упоряд. І. Гончаренко]. — Х.: Про­мінь, 2005. — 61, [2] с.: іл.; 29 см. — ІSBN 966-7991-47-4 (Промінь). — ISBN 966-03-2382-4 (Фоліо) (в опр.): Б.ц., 20 000 пр. (дод. наклад). — [2005-00794] д оф

УДК 087.5:117-055.25

ББК 87.774

Е 68


13184. Иллюстрированная энциклопедия животных: [Для мл. и сред. шк. возраста / Авт.-сост. Д.Г. Стрелков, А.Ф. Цеханская; Худож. О. Будник и др.]. — Х.: ЧП "Пегас", 2005. — 111 с.: ил.; 29 см. — Библиогр.: с. 111 (16 назв.). — Алф. указ.: с. 106—110. — ІSBN 966-8401-96-4 (в пер.): Б.ц., 2 000 экз. — [2005-00736] п оф УДК 087.5:59

ББК 94+28.6

И 44

13185. Ілюстрована енциклопедія тварин: [Для мол. і серед. шк. віку / Авт.-уклад. Д.Г. Стрєлков, О.Ф. Цеханська; Худож. О. Будник та ін.]. — Х.: ПП "Пегас", 2005. — 111 с.: іл.; 29 см. — Бібліогр.: с. 111 (16 назв.). — Алф. покажч.: с. 106—110. — ІSBN 966-8401-95-6 (в опр.): Б.ц., 7 000 пр. — [2005-00737] п оф УДК 087.5:59ББК 94+28.6

І-44


13186. Найк А. Енциклопедія для дівчаток: Дівочі турботи. Виховання са­моповаги: [Пер. з англ.]. — Х.: Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2004. — 238 с.: іл., 21 см. — ISBN 966-8007-82-4 (в опр.): Б.ц., 3 000 пр. — [2005-01543] п оф

УДК 087.5:177.6-055.25(031)

ББК 87.7я2

Н 20


13187. Оліферчук Г.Л. Народження Ісуса: Розмальовка для дітей дошкіл. та мол. шкіл. віку / Галина Оліферчук. — Луцьк: ВОРВП "Надстир’я", 2004. — 20 с.: іл.; 28 см. — ISBN 966-517-478-9: В.ц., 1 000 пр. — [2005-01327] п оф УДК 087.5:741

ББК 85.15

О-54

13188. Підводний світ: Для дітей серед. шк. віку / [Авт.-упоряд. М.О. Пан­кова, І.Ю. Романенко]. — Х.: Фоліо, 2005. — 318, [1] с.: іл.; 22 см. — (Дитяча енциклопедія). — ІSBN 966-03-2806-0 (в опр.): Б.ц., 5 000 пр. — [2005-00008] п оф УДК 087.5:567ББК 94+28.693.32

П 32


13189. Сучасна енциклопедія для хлопчиків. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2005. — 381, [1] с.: іл., табл.; 20 см. — ІSBN 966-548-270-Х: Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 050). — [2005-00670] п вс УДК 087.5:395](031)

ББК 74.90я2

С 91

13190. Усе для дівчаток: [Дит. енцикл. / Уклад. Є.Т. Братчина]. — Х.: Тор-сінг, 2005. — 350, [1] с.: іл.; 22 см. — ІSBN 966-670-404-8 (в опр.): Б.ц., 5 000 пр. — [2005-01518] п оф УДК 087.5-055.25ББК 92

У 74


13191. Усе для хлопчиків: [Дит. енцикл. / Уклад. Г.В. Трубіцина]. — Х.: Торсінг, 2005. — 270, [1] с.: іл.; 22 см. — ІSBN 966-670-403-Х (в опр.): Б.ц., 3 000 пр. — [2005-01519] п оф УДК 087.5-055.15

ББК 92


У 74

13192. Фізика: Для дітей серед. шк. віку / [Авт.-упоряд. С.В. Каплун]. — Х.: Фоліо, 2005. — 318, [1] с.: іл., табл., портр.; 22 см. — (Дитяча енциклопедія). — Бібліогр.: с. 315 (18 назв). — ІSBN 966-03-2656-4 (в опр.): Б.ц., 4 000 пр. — [2005-00032] п оф УДК 087.5:53

ББК 94+22.3

Ф 50


13193. Що? Як? Чому? Світ міфології: [Для дітей серед. шк. віку]. — Х.: Сін­текс, 2005. — 174, [1] с.: іл.; 27 см. — (Популярна дитяча енциклопедія). — ІSBN 966-7070-76-Х (в опр.): Б.ц., 7 000 пр. — [2005-01391] п оф УДК 087.5:398.2](031)

ББК 82.3(0)я2

Щ 92

13194. Що? Як? Чому? Світ моєї України: [Для дітей шк. віку]. — Х.: Сінтекс, 2003. — 160 с.: іл.; 27 см. — (Популярна дитяча енциклопедія). — ІSBN 966-7070-38-7 (в опр.): Б.ц., 7 000 пр. — [2005-01392] п оф УДК 087.5:908(477)](031)ББК 26.89(4УКР)я2

Щ 92

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка