Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка43/56
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.69 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   56

929 Біографічні та подібні дослідження


14207. Антонович Д.В. Шевченко — маляр: [Дослідження мистец. спад­щини]. — К.: Україна, 2004. — 269, [2] с., [16] арк. іл.: іл., портр.; 21 см. — Біблі­огр.: с. 259—270 (57 назв) в прим. та в кінці розд. — ІSBN 966-524-145-1 (в опр.): Б.ц., 2 000 пр. — [2005-01452] п оф УДК 929Шевченко+75(477)(092)

ББК 85.14(4УКР)-8

А 72

14208. Бабій В.І. Житіє Іова Княгиницького: [Церк. та громад. діяч ХVI—XVII ст., засн. скита Манявського]. — Івано-Франківськ: ВПП "Тіповіт", 2005. — 23 с.: іл.; 22 см. — На тит. арк.: До 455-річчя з дня народж. Іова Княгиниць­кого. — ISBN 966-8098-31-9: Б.ц., Б.т. — [2005-01505] п оф УДК 929Княгиницький+27-726.3(477)(092)ББК 86.37(4УКР)-3

Б 12


14209. Вагман И.Я. 100 знаменитых полководцев: [Биогр. очерки] / И. Ваг­ман, В. Мац, А. Зиолковская. — Х.: Фолио, 2004. — 510, [1] с.: портр.; 21 см. — (Серия "100 знаменитых"). — На пер. авт. не указаны. — ІSBN 966-03-2642-4 (в пер.): Б.ц., 3 000 экз. — [2005-00144] п оф УДК 929:355+355.48(100)(092)

ББК 63.3(0)-8

В 12

14210. Вагман И.Я. 50 знаменитых террористов / И. Вагман, А. Ильченко, С. Евминова. — Х.: Фолио, 2005. — 510, [1] с.: портр.; 20 см. — (Серия "100 зна­менитых"). — На пер. авт. не указаны. — ІSBN 966-03-2762-5 (в пер.): Б.ц., 3 000 экз. — [2005-00145] п вс УДК 929(100)-058.55ББК 63.3(0)-8

В 12


14211. Вагман И.Я. 50 знаменитых террористов / И. Вагман, А. Ильченко, С. Евминова. — Х.: Фолио, 2005. — 510, [1] с.: портр.; 20 см. — (Серия "100 знаменитых"). — На пер. авт. не указаны. — ІSBN 966-03-2782-Х (в пер.): Б.ц., 2 000 экз. — [2005-00146] п вс УДК 929(100)-058.55

ББК 63.3(0)-8

В 12

14212. Жолдак Б.О. Музичні війни, або Талан Віктора Гуцала: [Худож.-докум. повість про диригента, композитора, нар. артиста України]. — К.: Кри-ниця, 2004. — 412, [2] с.: іл., портр.; 24 см. — (Бібліотека Шевченківського комітету, ISBN 966-01-0320-4). — ІSBN 966-7575-66-7 (в опр.): Б.ц., 3 000 пр. — [2005-00413] п оф УДК 929Гуцал+785.1.071.2(477)ББК 85.313(4УКР)6-8Гуцал

Ж 79


14213. Завальнюк К.В. Життя в ім’я України: [Іст.-докум. повість про життя і діяльність уродженця Немирівщини В.С.Мачушенка (1880—1937) — педагога, члена Центр. Ради та ЦК Селян. Спілки України, актив. повстан. діяча навесні-влітку 1919 р.] / Вінниц. обл. об-ня ВУТ "Просвіта" ім. Тараса Шевченка. — Вінниця: ПП О.Власюк, 2005. — 127 с.: іл., табл., портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 64—70 (157 назв). — ISBN 966-8413-52-0: Б.ц., 200 пр. — [2005-01209] п УДК 929Мачушенко+37(477)(092)

ББК 74.03(4УКР)

З-13

14214. Иовлева Т.В. 50 знаменитых любовниц: [Биогр. очерки] / Т. Иовле­ва, А. Зиолковская, И. Рудычева. — Х.: Фолио, 2005. — 509, [1] с.: портр.; 20 см. — (Серия "100 знаменитых"). — На пер. авт. не указаны. — ІSBN 966-03-2857-5 (в пер.): Б.ц., 3 000 экз. — [2005-00159] п оф УДК 929(100)-055.2ББК 63.3(0)-8

И 75


14215. Їх Блаженство Мирослав Іван Кардинал Любачівський — життя дорогою молитви / Впоряд. Р. Блавацька. — Л.: Благод. фонд "Книга", 2004. — 96, [2] с.: іл., портр.; 24 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — ІSBN 966-8641-00-0: Б.ц., Б.т. — [2005-00378] п УДК 929 Любачівський+271.4-732.2-725(477)

ББК 86.375-6(4УКР)

Ї-95

14216. Козаченко Г.В. Корнелія: Любімо святих серед нас: Докум.-пуб­ліцист. нарис [про Сподвижницю Віри К.В.Пукалюк]. — Вінниця: Книга-Вега, 2005. — 118, [1] с., [4] арк. іл.; 20 см. — ІSBN 966-621-194-7: Б.ц., 100 пр. — [2005-00379] п УДК 929Пукалюк+272-052(477)ББК 86.375-6(4УКР)

К 59


14217. Кучер В.О. Зельман Абрахам Ваксман: [Про життєвий і творч. шлях лауреата Нобел. премії в галузі фізіології і медицини] / В.О. Кучер, О.І. Роговий. — Вінниця: ТОВ "ІТІ", 2003. — 94 с.: іл., портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 75—76. — ІSBN 966-8432-02-9: Б.ц., 300 пр. — [2005-01015] п оф УДК 929Ваксман+[57+61](73)

ББК 28д(7СПО)Ваксман

К 95

14218. Оповіді Шевченкового краю / Записи, впорядкув. і прим. О. Ошур­кевич. — Луцьк: Волин. обл. друк., 2004. — 131 с.: іл., портр.; 20 см. — Біблі­огр. в прим.: с. 17—18. — Покажч. оповідачів: с. 125—127. — ІSBN 966-8468-86-4: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01256] п оф УДК 9298Шевченко+821.161.2.09ББК 83.34УКР1-8Шевченко

О-61


14219. Ортинський І. Дон Боско й скора на поміч: [Реліг. вид.]. — Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2004. — 172, [3] с.: іл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 173—174. Б.ц., 500 пр. — [2005-01306] п оф УДК 929Боско+27-475(450)(092)

ББК 86.37-3(4ІТА)

О-70

14220. Очкурова О.Ю. 50 гениев, которые изменили мир / О. Очкурова, Г. Щербак, Т. Иовлева. — Х.: Фолио, 2005. — 509, [1] с.: портр.; 20 см. — (Серия "100 знаменитых"). — На пер. авт. не указаны. — На корешке: 50 знаменитых. — ІSBN 966-03-2858-3 (в пер.): Б.ц., 4 000 экз. — [2005-00007] п оф УДК 929(100)-056.45ББК 63.3(0)-8

О-95


14221. Подільською землею виплеканий. А.В. Сваричевський — краєзна­вець, педагог, публіцист: Ст., рецензії, відгуки, бібліогр. / [Ред. А. Лавренюк]; Обл. універс. наук. б-ка ім. М.Островського та ін. — Хмельницький: ТОВ НВП "Евріка", 2004. — 67, [1] с.: іл., портр.; 20 см. — (Духовні витоки Поділля). — У надзаг. також: Упр. освіти Хмельниц. облдержадмін., Обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Обл. орг. Всеукр. спілки краєзнавців. — Бібліогр.: с. 49—67 та в тексті. — ІSBN 966-8451-79-1: Б.ц., 100 пр. — [2005-01202] п УДК 929Сваричевський+[37-908](477.43)(092)

ББК 74д(4УКР-4ХМЕ)+26.89д(4УКР-4ХМЕ)

П 44

14222. Скляренко В.М. 100 знаменитых женщин / В.М. Скляренко, Т.В. Иовле­ва, В.А. Мац. — Х.: Фолио, 2004. — 509, [1] с.: портр.; 21 см. — (Серия "100 знамени­тых"). — На пер. авт. не указаны. — Алф. указ.: с. 506—507. — ІSBN 966-03-2552-5 (в пер.): Б.ц., 10 000 экз. (1-й з-д — 3 000). — [2005-00014] п оф УДК 929(100)-055.2ББК 94

С 43


14223. Скляренко В.М. 100 знаменитых женщин / В.М. Скляренко, Т.В. Иов­лева, В.А. Мац. — Х.: Фолио, 2005. — 509, [1] с.: портр.; 21 см. — (Серия "100 зна­менитых"). — На пер. авт. не указаны. — Алф. указ.: с. 506—507. — ІSBN 966-03-2854-0 (в пер.): Б.ц., 4 000 экз. — [2005-00015] п оф УДК 929(100)-055.2

ББК 94


С 43

14224. Слово о Пушкине: Материалы Киев. Пушкин. о-ва: [Сб. ст.]. — К.: Логос, 1999. — 20 см.

Вып. 2. — 2004. — 142 с.: ил., портр. — В надзаг.: К 205-летию со дня рож­дения А.С.Пушкина. — Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. — ІSBN 966-581-521-0: Б.ц., 100 экз. — [2005-01172] п оф УДК 929Пушкин+821.161.1.09(092)

ББК 83.3(2РОС=РУС)1-8

С 48

14225. Современные ученые в области естественных наук. Жук Николай Алек­сеевич: [Биобиблиография]. — Х.: ООО "Инфобанк", 2004. — 23 с.: портр.; 20 см. — ІSBN 966-8464-01-Х: Б.ц., 100 экз. — [2005-00999] п УДК 929Жук+5(477)(092)ББК 2д(4УКР)

Ж 85


14226. Урсу Д.П. Бекир Чобан-заде: Жизнь. Судьба. Эпоха. — Симферо­поль: Крымучпедгиз, 2004. — 275 с., [12] л. ил., портр.; 20 см. — Библиогр. в примеч.: с. 199—230. — Имен. указ.: с. 263—273. — ІSBN 966-8025-99-7 (в пер.): Б.ц., 900 экз. — [2005-00411] п УДК 929Чобан-заде+821.512.19-1.09(092)

ББК 83.34УКР=КРМТАТ6-8Чобан-заде

У 72

14227. Фомин А.В. 50 знаменитых убийств / А. Фомин, В. Миленький. — Х.: Фолио, 2005. — 510, [1] с.: портр.; 20 см. — (Серия "100 знаменитых"). — На пер. авт. не указаны. — ІSBN 966-03-2760-9 (в пер.): Б.ц., 4 000 экз. — [2005-00040] п вс УДК 929(100)+94(100):343.6ББК 63.3(0)

М 76


14228. Ямковой А.А. Жизнь и деятельность семьи Алчевских: Док.-крае­вед. очерк, посвящ. 170-летию со дня рождения А.К.Алчевского. — Юбилейн. изд. — Алчевск (Луган. обл.): ДонГТУ: Об-ня "Ладо", 2004. — 89, [2] с.; 20 см. — Библиогр.: с. 89—90. — ІSBN 966-310-094-Х: Б.ц., 1 000 экз. — [2005-01151] п

УДК 929.52АЛЧ(477)

ББК 63.2(4УКР)

Я 54

1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   56


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка