Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка44/56
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.69 Mb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   56

93/94 Історія

930.85 Історія цивілізації. Історія культури


14229. Гонтова Л. Історія мистецтв як культурний текст. ХХ ст.: [Посіб­ник]. — К.: ТОВ "Ред. загальнопед. газ.": СПД ФО Т.Соловей, 2005. — 109, [2] с.: табл.; 20 см. — (Бібліотека "Шкільного світу"). — Бібліогр.: с. 111. — ІSBN 966-8651-05-7: Б.ц., Б.т. — [2005-01275] п оф УДК 930.85"19"

ББК 63.3(0)6-7

Г 65

94 Всесвітня історія


14230. Каныгин Ю.М. Начало и конец времен: Новый взгляд на историю. — К.: А.С.К., 2005. — 464 с.: табл.; 20 см. — Библиогр. в подстроч. примеч. — ІSBN 966-539-467-3 (в пер.): Б.ц., 10 000 пр. (1-й з-д 5 500). — [2005-00358] п вс

УДК 94(100)

ББК 63.3(0)

К 19

94(100)"05/..." Історія середніх віків, нового і новітнього часу


14231. Любимский Л.А. Операция "Фрэнтик" без грифа секретности: [История и значение совместной совет.-амер. операции 1944 г.]. — К.: Україна, 2004. — 108, [2] с., [4] л. ил.; 20 см. — Библиогр.: с. 107—109. — ІSBN 966-524-140-0: Б.ц., 2 000 экз. — [2005-1453] п оф УДК 94(100)"1944"

ББК 63.3(0)62

Л 93

94(477) Історія України


14232. Антонович В.Б. (1834—1908) Коротка історія Козаччини / [Пе­редм., с. 5—14, І.І. Глизя]. — К.: Україна, 2004. — 301, [1] с.: портр.; 21 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — ІSBN 966-524-165-6 (в опр.): Б.ц., 3 000 пр. — [2005-01451] п оф УДК 94(477)

ББК 63.3(4УКР)

А 72

14233. Арсен Б.С. Моя гірка правда: Я і Холокост на Прикарпатті. — Над-вірна (Івано-Франків обл.): ЗАТ "Надвірнян. друк.", 2004. — 366, [17] с., [4] арк. іл.: іл., табл., портр.; 21 см. — ІSBN 966-7524-40-Х (в опр.): Б.ц., 750 пр. — [2005-01325] п оф УДК 94(477)ББК 63.3(4УКР)

А 85


14234. Глушаниця П.Т. Я ніс тяжкий хрест тернистою дорогою на ук­раїнську Голгофу: [Свідчення учасника нац.-визвол. руху, колективізації, масо­вих репресій, голодомору 1932—1933 рр., вітчизнян. війни]. — К.: Вид. дім "Києво-Могилян. акад.", 2005. — 142, [1] с.: іл., портр, 20 см. — Вид. коштом Фонду ім. Павла Глушаниці (Торонто). — ISBN 966-518-308-7: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01528] п оф УДК 94:323.2](477)"1932/1933"

ББК 63.3(4УКР)61

Г 55

14235. Горбняк Т.В. Бакота — затоплена доля: [Історія села на Поділлі]. — Хмельницький: Поділля, 2004. — 55 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 54—55 (18 назв). — ISBN 966-8261-29-1: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-00885] п оф УДК 94(477.43-22)ББК 63.3(4УКР-4ХМЕ)

Г 67


14236. Греченко В.А. Історія України. Всесвітня історія ХХ—ХХІ століть (новітня історія): [Довід. для абітурієнтів] / В.Греченко, О.Ярмиш. — Х.: Торсінг; Донецьк: СПД ФО Сердюк В.І., 2005. — 332, [2] с.; 20 см. — (Підготовчі курси). — Бібліогр.: с. 334 (29 назв). — ІSBN 966-670-127-8: Б.ц., 2 000 пр. — [2005-01510] п оф УДК 94(477+100)]"19/20"(075.3)

ББК 63.3(4УКР)6я721+63.3(0)6я721

Г 81

14237. Дерибас А.М. (1856—1937) Старая Одесса. Забытые страницы: Ист. очерки и воспоминания / [Сост. О.Ф. Ботушанская и др.]. — К.: Мистецт­во, 2005. — 415 с.: ил., портр.; 27 см. — Имен. указ.: с. 402—412. — ISBN 966-577-102-7 (в пер.): Б.ц., 1 500 экз. — [2005-01100] п оф УДК 94(477.74-25)ББК 63.3(4УКР-4ОДЕ)

Д 36


14238. Дорошко М.С. Компартійно-державна номенклатура УСРР у 20—30-ті роки ХХ століття: соціоісторичний аналіз: Монографія / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К.: ВПЦ "Київ. ун-т", 2004. — 153, [1] с., 20 см. — Біблі­огр. в підрядк. прим. — ISBN 966-594-535-1: Б.ц., 300 пр. — [2005-01525] п оф

УДК 329+94](477)"192/193"

ББК 66.9(4УКР)+63.3(4УКР)61

Д 69


14239. Жулинський М.Г. Поминаймо в скорботі, але не в гніві: Укр.-пол. конфлікт на Волині 1943—1944 рр. — Луцьк: Волин. обл. друк., 2003. — 41, [1] с.: іл., портр.; 20 см. — (Планета Літератури). — Бібліогр.: с. 39—41 (44 назви). — ІSBN 966-8064-87-9: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01251] п УДК 94(477:438)"1943/1944"

ББК 63.3(4УКР)622

Ж 87

14240. Кампов П.Ф. Чорне жало виходить зі схованки: Ст. та нариси / Пав­ло Кампов. — Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2004. — 198, [1] с.: іл., табл., портр.; 20 см. — ISBN 966-7838-63-3: Б.ц., 300 пр. — [2005-01225] п УДК 94(477.87)ББК 63.3(4УКР3)63-4

К 18


14241. Керечан О.В. Олешник — Егреш: Село на Виноградівщині [Закар­пат. обл.]: До 720-річчя першої згадки про село та 60-річчя з дня визволення від фашизму. — Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2004. — 113, [1] с.: іл., портр.; 24 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — ІSBN 966-7838-68-4: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01226] п оф УДК 94(477.87-22)

ББК 63.3(4УКР3)

К 36

14242. Книга пам’яті Дробицького яру: [Спогади. Нариси. Документи / Авт.-уклад. В.П. Лебедєва, П.П. Сокольський]. — Х.: Прапор, 2004. — 206, [1] с., [8] арк. іл.; 20 см. — ІSBN 966-7880-87-7 (в опр.): Б.ц., 10 000 пр. — [2005-01122] п оф УДК 94(477.54)"1941"ББК 63.3(2)622.78

К 53


14243. Книга Скорботи України: Рівнен. обл.: [У 6 т. / Голов. редкол.: Ге­расимов І.О. (голова) та ін.; Обл. редкол.: Кічатий Ю.С. (голова) та ін.]. — Рів­не: Волин. обереги, 2002. — 21 см. — ISBN 966-7358-34-6.

Т. 3: [Зарічненський район. Корецький район]. — 2004. — 287 с.: іл. — ІSBN 966-8306-59-7 (в опр.): Б.ц., 2 000 пр. — [2005-01265] п оф УДК 94(477.81)(092)"1941/1945"

ББК 63.3(4УКР-4РІВ)622.78

К 53


14244. Книга Скорботи України: Кіровогр. обл. / [Голов. редкол.: Гераси­мов І.О. (голова) та ін.; Обл. редкол.: Осадчий Є.Б. (голова) та ін.]. — Кірово­град: ВАТ "Кіровогр. вид-во", 2004. — 21 см.

[Т.] 2. — 2004. — 527 с.: іл., портр. — ІSBN 966-7385-75-2 (в опр.): Б.ц., 2 000 пр. — [2005-01430] п оф УДК 94(477.52)(092)"1941/1945"

ББК 63.3(4УКР-4КІР)62

К 53


14245. Кругліков Л.В. Янушпіль — 450: Іст. нариси [про селище на Жи­томирщині]. — Житомир: Полісся, 2004. — 245, [2] с.: іл., табл., портр.; 21 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — ISBN 966-655-110-1 (в опр.): Б.ц., 200 пр. — [2005-00890] п оф УДК 94(477.42-22)

ББК 63.3(4УКР-4ЖИТ)

К 84

14246. Лук’яненко Л.Г. Незнищенність: [Думки про укр. нац. ідею] / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К.: МАУП, 2004. — 87 с.: портр.; 20 см. — (Бібліотека журналу "Персонал"). — ІSBN 966-608-422-8: Б.ц., 10 000 пр. — [2005-00920] п оф УДК 94(477)ББК 63.3(4УКР)6

Л 84


14247. Ляцевич К.М. Крізь віки і долі: Історія села Галузії [Маневиц. р-ну Волин. обл.]. — 2-ге вид., доповн. — Луцьк: ВОРВП "Надстир’я", 2004. — 91, [2] с., [4] арк. іл.: іл., портр.; 20 см. — ІSBN 966-517-477-0: Б.ц., 100 пр. — [2005-01326] д оф УДК 94(477.82-22)

ББК 63.3(4УКР-4ВОЛ)

Л 98

14248. Мисержи Д.И. Дельжилер Бессарабии. — Одесса: Астропринт, 2004. — 311 с., [4] л. ил.: ил., табл.; 21 см. — Библиогр. в подстроч. примеч. — ІSBN 966-318-168-0 (в пер.): Б.ц., 1 000 экз. — [2005-00169] п УДК 94(477.74)ББК 63.3(4УКР-4ОДЕ)

М 65


14249. Михальчук П.А. Історія України: Хронол. і термін. довід. — Т.: Ред. газ. "Підруч. і посіб.", 2004. — 176 с.: портр.; 20 см. — На обкл. авт. не зазначе­но. — ІSBN 966-07-0167-5: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-00556] п оф УДК 94(477)(035)

ББК 63.3(4УКР)я2

М 69

14250. Нариси історії України з найдавніших часів до кінця ХVIII ст.: По­сіб. для студентів-заочників [вищ. навч. закл.] / [Авт. кол.: О.М. Лебеденко, А.К. Тичина, А.В. Дізанова та ін.]. — Одесса: Астропринт, 2004. — 270 с.: карти; 21 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-318-238-5 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2005-00174] п офУДК 94(4УКР)"11/17"(075.8)

ББК 63.3(4УКР)46я73

Н 28

14251. Нові імена. Львівщина та львів’яни: Іст.-біогр. енциклопед. довід. / [Авт.-упоряд. О. Дейно]. — Л.: Ред.-вид. група "Віка", 2004. — 25 см.[Вип. 1]. — 2004. — 521, [1] с.: іл., портр. — У надзаг.: Новітня історія Ук­раїни. — Імен. покажч.: с. 504—521. — Описано по опр. — ІSBN 966-8374-00-2 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01291] п оф УДК 94(477.83)(092)

ББК 63.3(4УКР-4ЛЬВ)-8я2

Н 73

14252. Передерко В.П. Західноукраїнські землі в зовнішній політиці Ро­сійської імперії (1900—1914 рр.). — Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2004. — 157 с.; 20 см. — Бібліогр.: с. 132—146 (202 назви). — ІSBN 966-8265-59-9: Б.ц., 500 пр. — [2005-01309] п оф УДК 94(477.8)"1904/1914"ББК 63.3(4УКРЗ)

П 97


14253. Пірко В.О. Соляні промисли Донеччини в XVII —XVIII ст.: (Іст.-екон. нарис і уривки з джерел) / В. Пірко, М. Литвиновська; Донец. нац. ун-т, Донец. від-ня Наук. т-ва ім. Шевченка, Укр. культурол. центр. — Донецьк: Сх. вид. дім, 2005. — 136 с.: табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 94—105, 131—133. — ІSBN 966-7804-81-Х: Б.ц., 300 пр. — [2005-01426] п УДК 94(477.52/.6)"16/17":553.631

ББК 63.3(0)5+33.345(4УКР-4ДОН)

П 33

14254. Повернені імена: Дніпропетр. обл.: Мартиролог / [Обл. редкол.: Т.М. Кравченко (кер.) та ін.]. — Д.: Наук.-ред. центр обл. редкол. по підготов. й вид. темат. сер. кн. "Реабіліт. історією": Моноліт, 2002. — 21 см. — (Реабіліто­вані історією).[Т.] 4, кн. 4: (Ч—Я): Доп. до 1, 2, 3, 4 кн. / [Уклад. В.В. Іванченко та ін.]. — 2004. — 382 с. — Екз. деф.: текст на с. 322—323 не надрукований. — ІSBN 966-7455-23-7 (в опр.): Б.ц., 2 000 пр. — [2005-00939] п УДК 94(477.63):323.28

ББК 63.3(4УКР-4ДНІ)6-4

П 42

14255. Подов В.И. История Донбасса: [В 3 т.]. — Луганск: Альма-матер, 2004. — 21 см.Т.1: Донбасс в ХVII—XVIII веках. — 2004. — 335 с.: ил., табл., схемы. — Библиогр: с. 315—326. — ІSBN 966-617-176-7 (в пер.): Б.ц., 200 экз. — [2005-00049] п УДК 94(477.61/.62)"16/17"

ББК 63.3(4УКР-4ДОН)

П 44

14256. Подов В.И. История Донбасса: [В 3 т.]. — Луганск: Альма-матер, 2004. — 21 см.Т. 2: Донбасс в ХIX веке / В.И. Подов, В.С. Курило. — 2004. — 383 с.: табл., портр. — Авт. 1-го тома: В.И.Подов. — Библиогр: с. 365—377 и в тексте. — ІSBN 966-617-175-9 (в пер.): Б.ц., 200 экз. — [2005-00050] п УДК 94(477.61/.62)"18"

ББК 63.3(4УКР-4ДОН)

П 44

14257. Полководці Війська Запорозького: Іст. портр. / [Ред. рада: Я. Смо­лій (відп. ред.) та ін.]; Ін-т історії України НАН України, НДІ козацтва, Укр. ін-т воєн. історії. — К.: ВІК, 1998. — 21 см. — (Серія "Козацька спадщина").Кн. 2. — 2004. — 274, [1] с. — ІSBN 966-8680-04-9 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01290] п УДК 94(477)(092)

ББК 63.3(4УКР)-8

П 51

14258. Почему Украина не Россия: [Проблемы укр.-рос. взаимоотношений / Авт.-сост. А.А. Кокотюха]. — Х.: Фолио, 2005. — 396, [2] с.; 20 см. — Текст: рус., укр. — Библиогр. в конце гл. — ІSBN 966-03-2869-9 (в пер.): Б.ц., 4 000 экз. — [2005-00009] п вс УДК 94(477)ББК 63.3(4УКР)

П 65


14259. Реабілітовані історією. Закарпатська область: [У 2 кн.] / Обл. ред­кол.: Різак І.М. (голова) та ін. — Ужгород: Закарпаття, 2003—2004. — 24 см. — (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією": У 27 т. / Голов. редкол.: Тронько П.Т. (голова) та ін.). — ISBN 966-7703-73-8.

Кн. 2. — 2004. — 797, [1] с.: іл., портр. — Частина тексту: рос. — Бібліогр. в тексті. — Бібліогр. покажч.: с. 607—646. — Імен. покажч.: с. 647—766. — Геогр. покажч.: с. 767—794. — ІSBN 966-7703-88-6 (в опр.): Б.ц., 3 000 пр. — [2005-01042] п оф УДК 94(477.87)"19"(092)

ББК 63.3(4УКР3)6-8

Р 31


14260. Рейдер А.Н. Еврейская община Закарпатья. ХХ век: События, судь­бы, док. — Ужгород: Изд-во В.Падяка, 2004. — 190 с.: ил., табл., портр.; 24 см. — На обл. авт. не указан. — Парал. тит. л.: рус., иврит. — Текст: рус., укр. — Библиогр. в конце ст. — ІSBN 966-7838-61-7: Б.ц., 500 экз. — [2005-01228] п оф

УДК 94(477.87)(=411.16)"19"

ББК 63.3(4УКР3=ЄВР)

Р 31


14261. Ременный Л.И. Оборона, ставшая началом Великой Победы: К 60-летию Победы совет. народа над нем.-фашист. захватчиками. — Одесса: Астропринт, 2005. — 99, [2] с.: ил., портр.; 21 см. — ІSBN 966-318-227-Х (в пер.): Б.ц., 1 000 экз. — [2005-00178] п оф УДК 94(477.74)"1941"

ББК 63.3(4УКР-4ОДЕ)622.11

Р 37

14262. Решетилівщина: історія і сучасність: Краєзнав. нарис / [Уклад. В.М. Козю­ра, І.В. Козюра]. — Полтава: Полтава, 2002. — 95, [1] с., [11] арк. іл.: іл., портр.; 21 см. — ІSBN 966-7244-24-5 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2005-00776] п оф УДК 94(477.53-22)ББК 63.3(4УКР-4ПОЛ)

Р 96


14263. Роксолана в світі: [Зб. ст. / Авт.-упоряд. Б. Гаврилів]; Івано-Фран­ків. обл. орг. Всеукр. спілки краєзнавців, Івано-Франків. обл. орг. Укр. т-ва охо­рони пам’яток історії та культури. — Івано-Франківськ: ВПП "Тіповіт", 2004. — 27, [1] с.: іл., портр.; 20 см. — Авт.-упоряд. зазначено на тит. арк. та обкл. — На тит. арк.: До 500-річчя від народж. Роксолани. — Бібліогр. в кінці ст. та в під-рядк. прим. — Вид. коштом Б.Гавриліва. — ІSBN 966-8098-31-5: Б.ц., Б.т. — [2005-01506] п УДК 94(477)(092)

ББК 63.3(4УКР)-8

Р 66

14264. Савченко Н.М. Практикум з історії України: [Для студ. вищ. навч. закл.] / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т. — Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2004. — 226, [1] с., [4] арк. карт: іл., табл., портр.; 22 см. — На тит. арк.: До 200-річчя НФаУ. — Бібліогр. в тексті. — ІSBN 966-615-214-2. — ISBN 966-8494-33-4 (в опр.): Б.ц., 3 000 пр. — [2005-01058] п оф УДК 94(477)(076.5)ББК 63.3(4УКР)я73

С 13


14265. Сасєвич А.А. Палке горіння двох сердець: [Історія Покутського містечка Тлумача] / А. Сасєвич, Н. Сасєвич; [Авт.-упоряд. М. Дземан, М. Батіг]; Об-ня інтелігенції "Поступ" м.Тлумача. — Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2004. — 99, [3] с.: іл., портр.; 20 см. Б.ц., Б.т. — [2005-01310] п оф УДК 94(477.86-22)

ББК 63.3(4УКР-4ІВА)

С 20

14266. Севастопольская эпопея 1941—1944 в официальных документах: Сводки, приказы, распоряжения, донесения, публикации / [Авт.-сост. В.Б. Ива­нов]. — Юбилейн. изд. — Севастополь: Библекс, 2004. — 319 с.: ил.; 26 см. — Авт.-сост. указан на тит. л. и пер. — На тит. л.: ...к 60-летию освобождения го­рода-героя Севастополя. — Библиогр.: с. 319 и в тексте. — ІSBN 966-8231-11-2 (в пер.): Б.ц., 1 000 экз. — [2005-00868] п оф УДК 94(477.75-21)"1941/1945"ББК 63.3(4УКР-6КРМ)622.72

С 28


14267. Стасюк І.А. Історія Теофіпольщини в уславлених іменах: Славні сини і дочки Теофіпольщини: [Біогр. нариси]. — Хмельницький: Поділля, 2004. — 189 с.: портр.; 20 см. — ІSBN 966-7158-95-0 (в опр.): Б.ц., 500 пр. — [2005-00886] п оф УДК 94(477.43-21)(092)

ББК 63.3(4УКР-4ХМЕ)

С 77

14268. Страшків С. Трибухівці: минуле і сьогодення. — Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2004. — 119 с., [4] арк. іл.: іл., портр.; 21 см. — Бібліогр.: с. 117 (8 назв). (В опр.): Б.ц., 500 пр. — [2005-01311] п оф УДК 94(477.84-22)ББК 63.3(4УКР-4ТЕР)

С 83


14269. Топольницький В. Боднарів: Нарис історії та культури села / Наук.-ред. від. "Звід пам’яток історії та культури України. Івано-Франків. обл.". — Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2004. — 125, [2] с.: іл., табл.; 20 см. — Біблі­огр.: с.124—125 (51 назва). Б.ц., 600 пр. — [2005-01315] п оф УДК 94(477.86-22)

ББК 63.3(4УКР-4ІВА)

Т 58

14270. Україна і Росія в історичній ретроспективі: Нариси: В 3 т. / Ред. рада В.М. Литвин (голова) та ін.; НАН України, Ін-т історії України. — К.: Наук. думка, 2004. — 24 см.Т. 3: Новітній український державотворчий процес / С.В. Кульчицький, Б.О. Парахонський. — 2004. — 324, [3] с.: портр. — Бібліогр.: с. 274—325 та в кінці розд. — ІSBN 966-00-0340-4 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01109] п оф

УДК 94(477+(470+571))

ББК 63.3(4УКР)+63.3(2РОС)

У 45


14271. Українки в історії / [С.Андрусів, Ю.Багаліка, М.Богачевська-Хомяк та ін.]; За ред. В. Борисенко. — К.: Либідь, 2004. — 326 с.: іл., портр.; 29 см. — Присвяч. вірним донькам України. — ІSBN 966-06-361-4 (в опр.): Б.ц., 4 000 пр. — [2005-01096] п оф УДК 94(477)(092)-055.2

ББК 63.3(4УКР)-8

У 45

14272. Улянич В.І. Терор голодом і повстанська боротьба проти геноциду українців у 1921—1933 роках / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К.: МАУП, 2004. — 82, [1] с.: табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 79—82 та в підрядк. прим. — ІSBN 966-608-516-Х: Б.ц., 2 000 пр. — [2005-00927] п оф УДК 94(477)"1921/1933"ББК 63.3(4УКР)6-4

У 51


14273. Шабала Я.М. Історія України. Для випускників шкіл та абітурієнтів: Навч. посіб. — К.: Кондор, 2005. — 265, [1] с.: табл.; 16 см. — ІSBN 966-8251-53-9: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-00400] п оф УДК 94(477)(075.4)

ББК 63.3(44КР)я7

Ш 12

14274. Янко І.М. Добротів: Історія села [Надвірнян. р-ну Івано-Фран- ків. обл.]. — Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2004. — 255 с., [6] с.: іл., портр.; 21 см. — Бібліогр.: с. 248—253. — ІSBN 966-8265-44-0 (в опр.): Б.ц., 500 пр. — [2005-01320] п оф УДК 94(477.86-22)ББК 63.3(4УКР-4ІВА)

Я 60

1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   56


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка