Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка55/56
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.69 Mb.
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   56

Серія "Академіки АПН України"; Вип. 3. — К: Східноукр. нац. ун-т ім.В.Даля

Микола Борисович Євтух: Вчений-педагог, академік 2662Серія бібліографічних покажчиків "Літературна Одеса"; Вип. 10. — О.: ОДНБ ім. М.Горького

І.К. Тобілевич (Карпенко-Карий) в Одесі 7392Серія бібліографічних та біобібліографічних покажчиків. — Л.: Каменяр

Володимир Овсійчук 9577Серія "Бібліотечка вчителя-словесника". — К.: Пед. преса

Демчук О.В. Життєпис письменника: Конспект нестандартних уроків 1629Серія біобібліографічних довідників. — О.: ОДНБ ім. М.Горького

Вчені вузів Одеси 12078Серія "Благополуччя дітей та молоді: можливості соціальної роботи"). — (Бібліотечка соціального працівника/соціального педагога. — К.: Наук. світ

Громада як осередок соціальної роботи з дітьми та сім’ями 5416

Соціально-психологічна підтримка ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей у громаді 5427

Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини та підвищення виховного потенціалу громади 5428

Форми організації дозвілля дітей та молоді 5429

Серія "Будьте здорові"

Кортиков В.Н. Пирамиды — это здоровье, или Целебная сила пирамид. — Донецк: Донеччина; [Ростов н/Д]: Изд. дом "Проф-Пресс" 1904

Семен В.М. Діабет без коми і крапки. — Л.: Вид. дім "Панорама" 4411

Серія "Видатні педагоги світу"; Вип. 2. — К.: Дух і Літера

Польський педагог-гуманіст Януш Корчак (1878—1942) 1352Серія "Вища освіта в Україні". — К.: Каравела

Паначевний Б.І. Загальна електротехніка: теорія і практикум 742Серія "Вища освіта ХХ століття". — К.: Знання

Яворська Г.Х. Педагогіка для правників 4336Серія "Вища освіта ХХІ століття"

Азаренкова Г.М. Бухгалтерский облік. — К.: Знання 7038

Азаренкова Г.М. Фінанси підприємств. — К.: Знання-Прес 4537

Банківський нагляд. — К.: Знання 6458

Бондаренко А.А. Теоретична механіка. — К.: Знання 4382-83

Васюренко О.В. Банківські операції. — К.: КОО т-ва "Знання" 219

Гелей С.Д. Політологія. — К.: КОО т-ва "Знання" 151

Гриньова В.М. Фінанси підприємств. — К.: Знання-Прес 833

Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності. — К.: Знання 13839

Гусарєв С.Д. Юридична деонтологія. — К.: Знання 13365

Давидов Г.М. Аудит. — К.: Знання 4528

Даньків Й.Я. Стандартизація обліку і аудиту. — К.: Знання 7044

Державне управління. — К.: Знання 11072

Дідківська Л.І. Державне регулювання економіки. — К.: Знання 6485

Економічна теорія. Політекономія. — К.: Знання-Прес 1459

Єріна А.М. Теорія статистики. — К.: Знання 13260

Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. — К.: Знання 9204

Касьян В.І. Філософія. — К.: Знання 6331

Козик В.В. Міжнародні економічні відносини. — К.: Знання 6522

Культурологія: українська та зарубіжна культура. — К.: Знання 1341

Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів. — К.: Знання 8456

Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика. — К.: Знання 6467

Леоненко П.М. Економічна історія. — К.: Знання-Прес 6423

Мазурок П.П. Історія економічних учень у запитаннях і відповідях. — К.: Знання 10877

Манів З.О. Економіка підприємства. — К.: Знання 4551

Маркетинговий менеджмент. — К.: Знання 6503

Міжнародна економіка. — К.: Знання 10998

Міщенко В.І. Електронний бізнес на ринку фінансових послуг. — К.: КОО т-ва "Знання" України 1328

Музиченко П.П. Історія держави і права України. — К.: КОО т-ва "Знання" України 1529

Панченко М.І. Цивільне право України. — К.: Знання 13355

Правознавство. — К.: Знання-Прес 281

Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства. — К.: Знання 7063

Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія і практика становлення. — К.: Знання-Прес 6475

Стеблюк М.І. Цивільна оборона. — К.: Знання 9824

Філософія. — К.: Вікар 6335

Черкес М.Ю. Міжнародне право. — К.: Знання 6757

Чмут Т.К. Етика ділового спілкування. — К.: Вікар 8532

Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку. — К.: Знання 7051Серія "Відкритий архів"

Свідзінський В. (1885—1941) Твори. — К.: СП "Часопис "Критика" 8297-98Серія "Відкриття українських вчених". — Рівне: Волин. обереги

Закономерная связь между понятиями территории государственные государств участников международного терроризма, государств участников антитеррористической коалиции и государств нейтральных к международному терроризму 8611

Закономерность снижения радиоактивности техногенных формаций при бактериальном выщелачивании урана 11315

Серія "Відповіді священнослужителя"; Кн. 1. — Луцьк: Волин. обл. друк.

Ведмеденко О. "Іще ніч..." 3879Серія "Віки, особи, особистості". — К.: Дон-97

Друг О.М. Від війта — до мера 370Серія "Вінницькі ювілеї". — Вінниця: Книга-Вега

Відкрите акціонерне товариство "Вінницька обласна друкарня": Історія та сучасність 9190Серія "Віхи історії відродження Києво-Могилянської академії". — К.: Вид. дім "КМ Академія"

Онищенко Є.І. Воскресіння Академії 5559Серія "Вічна Січ", ISBN 966-7388-77-8. — Кривий Ріг: ПП "Вид. дім"

Чумаченко В.А. Крик пугача 2474Серія "Воєнна безпека"; Вип. 8. — К.: Полігр. центр "Фоліант"

Перепелиця Г.М. Конфлікти в посткомуністичній Європі 3926Серія "Гармонійний розвиток"; Кн. 4. — Фастів (Київ. обл.): Комунал. полігр. п-во "Поліфаст"

Косенко В.М. 1 970 цікавинок 10780Серія "Гендерна психологія". — Т.: Навч. кн. — Богдан

Гендерні аспекти усвідомленого батьківства 9675

Кікінежді О.М. Особливості гендерної соціалізації депривованого юнацтва 9676

Кравець В.П. Педагогіка та психологія: гендерний аспект 9677Серія "Джерело". — Х.: Світ дитинства

Уліщенко А.Б. Українська література. Хрестоматія 8816Серія "Джерело знань". — Сімф.: Доля

Кримський А.Ю. Література кримських татар 8363Серія "Дзеркало цивілізацій". — Х.: Ранок

Кельти і вікінги 2684

Майя, ацтеки та інки 2687

Стародавні греки 2689

Стародавні єгиптяни 1251

Стародавні китайці 2690

Стародавні римляни 1252

Серія "Дистанційне навчання"; №19. — Л.: Нац. ун-т "Львів. політехніка"

Алєксєєв І.В. Бюджетна система 6456Серія "Дистанційне навчання"; № 20. — Л.: Нац. ун-т "Львів. політехніка"

Князь С.В. Основи фінансів і бухгалтерського обліку 8639Серія "Дистанційне навчання"; № 21. — Л.: Нац. ун-т "Львів. політехніка"

Аудит 9196Серія "Дистанційне навчання"; № 22. — Л.: Нац. ун-т "Львів. політехніка"

Загальна хімія 9007Серія "Дистанційне навчання"; № 23. — Л.: Нац. ун-т "Львів. політехніка"

Денисов Я.Я. Українська та зарубіжна культура 8479


Серія "Діаспора". — К.: Неопалима купина

Темертей І.К. Поезії 14123Серія "Дітям рідного краю". — Суми: ВВП "Мрія-1", ЛТД

Ковтун Д.К. Природа — загадкова 1187Серія "Для дівчаток". — К.: Школа

Азбука краси 8503

Ворожіння для дівчаток 8504

Етикет для дівчаток 7419

Макіяж для дівчаток 7422

Серія "Для маленьких друзів". — Донецк: Донеччина; [Ростов н/Д]: Изд. дом "Проф-Пресс"

Казки про велетнів 2486Серія "Довідники-порадники". — К.: ІУЕП "Гарант квалі"

Довідник депутата 285Серія "Доктрина права". — К.: ППП

Гайдулін О.О. Римське приватне право 2838

Гайдулін О.О. Теорія держави і права 2834

Серія "Дослідники Рівненського краю". — Рівне: Волин. обереги

Вибір на все життя 10729Серія "Дрібненька бібліотека"; Ч.10. — Л.: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка

Лев Жемчужников — ювілейна сильветка 2543Серія "Евристичне навчання математики". — Донецьк: Норд-Прес

Власенко К.В. Навчання стереометрії засобами актуалізації евристичних ситуацій 5440Серія "Екологічна бібліотека Полтавщини"; Вип. 1. — Полтава: Полтав. літератор

Екологія та здоров’я 7817Серія "Економічні стратегії"; Вип. 8". — К.: НСІД

Жаліло Я.А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика 2814Серія "Енциклопедія золотих казок". — К.: Школа

Білосніжка 8323

Чарівні історії 8336

Серія "З нами Бог"

Життя. — Л.: Монастир Монахів Студит. Уставу. Вид. від. "Свічадо" 5501

Мандрівка. — Л.: Монастир Свято-Іванів. Лавра: Вид. від. "Свічадо" 8571-72

Серія "Закони України"

Господарський кодекс України. — Х.: ТОВ "Прометей-Прес" 8692

Господарський процесуальний кодекс України. — Х.: ТОВ "Прометей-Прес" 8693

Закон України "Про антимонопольний комітет України". — К.: Парламент. вид-во 4064

Закон України "Про аудиторську діяльність". — К.: Парлам. вид-во 10299

Закон України "Про боротьбу з тероризмом". — К.: Парлам. вид-во 13344

Закон України "Про вибори народних депутатів України". — К.: Парламент. вид-во 4031

Закон України "Про вибори Президента України". — К.: Парламент. вид-во 4033-34, 8672

Закон України "Про видавничу справу". — К.: Парлам. вид-во 1595

Закон України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми". — К.: Парламент. вид-во 4078

Закон України "Про державну підтримку сільського господарства України". — К.: Парлам. вид-во 11040

Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень". — К.: Парлам. вид-во 9793

Закон України "Про електроенергетику". — К.: Парлам. вид-во 13732

Закон України "Про житлово-комунальні послуги". — К.: Парлам. вид-во 10255

Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття". — К. : Парламент. вид-во 4102

Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру". — К.: Парлам. вид-во 1605

Закон України "Про захист прав споживачів". — К.: Парламент. вид-во 350

Закон України "Про захист суспільної моралі". — К.: Парлам. вид-во 7622

Закон України "Про звернення громадян". — К.: Парламент. вид-во 4035, 12360

Закон України "Про інвестиційну діяльність". — К.: Парлам. вид-во 13353

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності". — К.:

Парлам. вид-во 5383

Закон України "Про міжнародні договори України". — К.: Парлам. вид-во 13324

Закон України "Про місцеве самоврядування". — К.: Парламент. вид-во 4037

Закон України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". — К.: Парлам. вид-во 11056

Закон України "Про оборону України". — К.: Парламент. вид-во 304

Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність". — К.: Парламент. вид-во 305

Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". — К.:

Парлам. вид-во 13375

Закон України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних". — К.: Парламент. вид-во 341

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". — К.: Парлам. вид-во 13392

Закон України "Про транспортно-експедиторську діяльність". — К.: Парлам. вид-во 7974

Закон України "Про Центральну виборчу комісію". — К.: Парламент. вид-во 4039, 7594

Закони України "Про екологічний аудит", "Про екологічну мережу України". — К.: Парлам. вид-во 13379

Земельний кодекс України. — Х.: ТОВ "Прометей-Прес" 8721

Кодекс законів про працю України. — Х.: ТОВ "Прометей-Прес" 8719

Кодекс України про адміністративні правопорушення. — Х.: ТОВ "Прометей-Прес" 8675

Кримінальний кодекс України. — Х.: ТОВ "Прометей-Прес" 8682

Кримінально-виконавчий кодекс України. — Х.: ТОВ "Прометей-Прес" 8683

Кримінально-процесуальний кодекс України. — Х.: ТОВ "Прометей-Прес" 8684

Сімейний кодекс України. — Х.: ТОВ "Прометей-Прес" 8703

Цивільний кодекс України. — Х.: ТОВ "Прометей-Прес" 8700

Цивільний процесуальний кодекс України. — Х.: ТОВ "Прометей-Прес" 8718

Серія "Здоров’я нації". — Вінниця: Тірас

Ружило В.Р. Книга здоров’я: Спогади, роздуми та поради 3190Серія "Зміна парадигми", ISBN 966-521-162-5. — К.: Ніка-Центр

Рудинеско Е. Розладнана сім’я 1447Серія "Зміна парадигми", ISBN 966-521-162-5; Вип. 7. — К.: Ніка-Центр

Коннертон П. Як суспільства пам’ятають 8596Серія "Зміна парадигми", ISBN 966-521-162-5; Вип. 8. — К.: Ніка-Центр

Винайдення традиції 13270Серія "Знайомся, це..." . — К.: Махаон-Україна

Пори року 2688

Тварини 2692

Серія "Інспектор і кава" (київський детектив у стилі "ретро"). — К.: ДП "Нора-Друк"

Лапікура В. Поїзд, що зник 10548


Серія історичних нарисів; Вип. 6. — К.: КНУБА

Видатні українські вчені та інженери-будівельники 876Серія "Історія, краєзнавство, археологія". — Запоріжжя : Тандем-У; К.: Б.в.

Яворницький Д.І. Твори 7262Серія "Історія української музики"; Вип. 12: Дослідження. — Л.: Укр. католиц. ун-т; Вашинґтон: Б.в.

Максимюк С. З історії українського звукозапису та дискографії 5926Серія "Класичний університетський підручник". — К.: Знання

Базилевич В.Д. Макроекономіка 3937

Історія економічних учень 9701

Серія "Козацька спадщина". — К.: ВІК

Полководці Війська Запорозького 14257Серія "Комп’ютерні технології". — К.: НАУ

Жуков І.А. Комп’ютерні мережі та технології 9533Серія "Конфлікт віків". — К.: Джерело життя

Уайт Е. Патріархи і пророки 132

Уайт Е. Пророки і царі 133

Серія "Коронація слова", ISBN 966-7188-95-7. — Л.: ЛА "Піраміда"

Компанієць О. Обличчя янгола 2428

Очкур Н. Містичний вальс 3641

Ронберг Т. Я не вмію писати правду... 2456

Шевченко О. Глибинка 2475

Серія "Красне письменство Закарпаття". — Ужгород: Закарпаття

Закарпатська література для дітей: ХХ століття 4940Серія "Криміналістика". — Луганськ: ЛАВС

Лисиченко В.К. Основи подолання протидії розслідуванню корисливо-насильницьких злочинів, вчинених організованими групами, злочинними організаціями 8686Серія "Кримінальне право". — Луганськ: ЛАВС

Готін О.М. Випуск або реалізація недоброякісної продукції в умовах ринкової економіки: проблеми кримінальної відповідальності 7648Серія "Критичні тексти". — К.: СП "Часопис "Критика"

Махно В. 38 віршів про Нью-Йорк і дещо інше 8271Серія "Лауреати премії ім. Бориса Грінченка Чернігівської обласної "Просвіти". — Чернігів: Просвіта

Білоус М.Д. Витинанки 11752Серія "Легенди Світокраю", ISBN 966-692-270-3. — Т.: Навч. кн. — Богдан

Стюарт П. Бурелов 6007

Стюарт П. Північ над Санктафраксом 9441

Серія "Легко + Швидко". — Х.: Торсінг

Я готую домашнє завдання: 9-й кл. 6759Серія "Літопис краю". — Снятин (Івано-Франків. обл.): Вид.-друк. фірма "ПрутПринт"

Босак В.М. Романківці: на історичних перехрестях 4977

Харитон В.Я. Снятин над Прутом 4980

Серія "Майстри Поділля". — Вінниця: Б.в

Данилюк Г. І на тім рушничкові.... 14063Серія "Мандруємо світом образів". — К.: ТОВ "Артанія Нова"

Степанова О.Є. В музеях світу 10771Серія "Маршрутами добра і милосердя". — К.: Соцінформ

Присяжнюк А.І. Чаша наших турбот 8731Серія "Медіакритика". — Л.: ПАІС

Потятиник Б.В. Медіа: ключі до розуміння 9574Серія "Митна справа в Україні". — К.: Знання

Основи митної справи в Україні 4010

Писарєв В.А. Митний контроль на залізничному транспорті 2110

Серія "Митна справа в Україні" / Редкол.: П.В.Пашко (голова) та ін. — К.: Знання

Митне оформлення автотранспорних засобів 6511

Митний кодекс України та нормативно-правові акти, що регулюють його застосування 6513

Митний контроль на повітряному транспорті 6514

Науменко В.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні 6515

Серія "Мій зошит з біології", ISBN 966-8642-02-3. — Кам’янець-Подільський : Аксіома

Соболь В.І. Мій зошит з біології 9877-79

Соболь В.І. Мій зошит з біології (для учнів природничого профілю навчання) 9880

Соболь В.І. Мій зошит з біології (для учнів фізико-математичного профілю навчання) 9881

Соболь В.І. Мій зошит з біології (для учнів філологічного, суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного профілю навчання) 9882

Серія "Мій перший довідничок". — К.: КІМО

Кочина Л.П. Тести з математики для 1-го класу середньої загальноосвітньої школи 7735

Кочина Л.П. Тестові завдання з математики 7736

Кочина Л.П. Тестові завдання з математики 7737Серія "Мій перший зошит". — К.: КІМО

Бібік Н.М. Я і Україна 5479

Бібік Н.М. Я і Україна. Віконечко 5478

Гриненко К.П. Зошит 2 для письма і розвитку мовлення 5494

Кохан К.В. Основи здоров’я 5509

Пономарьова К.І. Зошит для тематичної тестової перевірки

з української мови для 2-го класу 7765

Пономарьова К.І. Зошит для тематичної тестової перевірки

з української мови для 3-го класу 7766

Пономарьова К.І. Зошит для тематичної тестової перевірки

з української мови для 4-го класу 7767

Серія "Місцеве самоврядування". — Чернівці: Прут

Організаційно-правові засади роботи сільського, селищного, міського

голови та секретаря сільської, селищної, міської ради 7640

Серія "Молоді автори"; Вип. 1. — К.: Молодіж. Альтернатива

Формування політичної еліти в України 6403Серія "Молоді автори"; Вип. 2. — К.: Молодіж. Альтернатива

Громадянське суспільство в Україні 6387Серія "Молоді автори"; Вип. 3. — К.: Молодіж. Альтернатива

Парламенти світу 10867Серія "Молоді автори"; Вип. 4. — К.: Молодіж. Альтернатива

Фінансування політичних партій 10870Серія "Молоді автори"; Вип. 5. — К.: Молодіж. Альтернатива

Фінансування політичних партій 10871Серія "Молоді автори"; Вип. 6. — К.: Громад. орг. "Молодіж. альтернатива"

Студентське самоврядування в Україні 8974Серія "Молодий "Світ" України". — Л.: Світ

Людкевич М. Кольорові парасольки 10602Серія "На допомогу абітурієнту". — К: Факт

Апостолова Г.В. Хитромудрий модуль 7680, 13623Серія "На допомогу працівникам освітянських бібліотек"; Вип. 2. — Х.: Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди

Анотування як процес аналітико-синтетичної переробки інформації 1345Серія "На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек"; Вип.1. — Київ: КОІПОПК

Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства 12068Серія "Навколишній світ"; Ч. 1. — Суми: ВАТ "СОД": Козац. вал

Пушкарьова Т.О. До побачення, літо 4259

Пушкарьова Т.О. Природи лагідна краса 4261

Серія "Навколишній світ"; Ч. 2. — Суми: ВАТ "СОД": Козац. вал

Пушкарьова Т.О. Осінь калинова 4260Серія "Навколишній світ"; Ч. 3. — Суми: ВАТ "СОД": Козац. вал

Пушкарьова Т.О. Вчимося спілкуватись 4258

Пушкарьова Т.О. Зимова казка 503

Пушкарьова Т.О. Золоті хвилини 504

Пушкарьова Т.О. Наша планета: живий світ: Людина 506

Серія "Навколишній світ"; Ч. 4. — Суми: ВАТ "СОД": Козац. вал

Пушкарьова Т.О. Веснянки 502

Пушкарьова Т.О. Промені 508

Пушкарьова Т.О. У світі симетрії 509Серія "Навколишній світ"; Ч. 4. Росток — комплексна програма розвитку дітей

Пушкарьова Т.О. Мандруємо по планеті. — Суми: ВАТ "СОД": Козац. вал 505

Пушкарьова Т.О. Першооснови природи Землі. — Суми: ВАТ "СОД": Козац. вал 507

Серія "Народні самоцвіти"; 1. — Вінниця: Тірас

Пугач Л.М. Щастя навиворіт 3650Серія "Національна кухня". — Донецьк: Сталкер

Енциклопедія української кухні 801Серія "Нормативна база підприємства"

Ветеринарно-санітарна експертиза харчових продуктів в Україні. Законодавчі та нормативні документи ветеринарної медицини. — Л.: ПП НТЦ "Леонорм-стандарт" 11341

Метрологія та вимірювання. — Л.: ПП НТЦ "Леонорм" 10744

Племінна справа у тваринництві. — Л. : ПП НТЦ "Леонорм-стандарт" 11489

Племінна справа у тваринництві. — Л. : ПП НТЦ "Леонорм-стандарт" 11490

Племінна справа у тваринництві. — Л. : ПП НТЦ "Леонорм-стандарт" 11491

Стандарти України. — Л.: Наук.-інформ. центр "Леонорм" 10749

Стандарти України. — Л.: Наук.-інформ. центр "Леонорм" 10750

Стандарти України. — Л.: Наук.-інформ. центр "Леонорм" 10751

Туристичний бізнес. — Л.: ПП НТЦ "Леонорм-стандарт" 10978

Туристичний бізнес. — Л.: ПП НТЦ "Леонорм-стандарт" 10979

Серія "Оглобліяна"; Т. 2. — Острог (Рівнен. обл.): НаУ "Остроз. акад."

Мезько-Оглоблин О. Переяславський договір 1654 3797Серія "Освіта". — Л.: Літопис

Раймерз Ф. Компетентний діялог: використання досліджень для формування

світової освітньої політики 6647

Сарасон С. Політичне провідництво і можливі невдачі в реформуванні освіти 6649

Тімар Т.Б. Як домогтися досконалости в освіті 6652

Серія "Пам’ятки релігійної думки Русі-України". — Вінниця: ПРВП "Континент-ПРИМ"

Велесова Книга — Волховник 11759Серія "Пам’ятки релігійної думки України-Русі"

Велесова книга. Волховник. — К.: Такі справи 13081

Волховник: карби язичницького віровчення. Правослов: молитви до рідних

богів. — К.: Сварог 10813Серія "Парадокси артефактів". — К.: Грамота

Кульський О.Л. Зоряні розенкрейцери 1306Серія "Пізнавай і шануй свій край"

Богомаз М.С. Придніпров’я рухається та тече... — Д.: ВАТ "Дніпрокнига" 11648

Бурлаков С.Р. Все про кохання, все про любов... — Д.: ВАТ "Дніпрокнига" 1057

Зірочки Дніпропетровщини. — Д.: ВАТ "Дніпрокнига" 11779

Хрестоматія з історії Дніпропетровщини. — Д.: ВАТ "Дніпрокнига" 11215

Худяков А. Чудо місто на Дніпрі. — Д.: Дніпрокнига 1204Серія "Пізнавай і шануй свій край". Дітям про минуле і сучасне України.

Д.: Дніпрокнига

Голуб І.С. Сім чудес Дніпропетровщини 10777

Серія "ПМ: Прикладна математика". — Х.: ХНУРЕ

Тевяшев А.Д. Диференціальні рівняння у прикладах та задачах 3105Серія посібників "Для початківців"; Кн. 5. — Шепетівка (Хмельниц. обл.): Аспект

Шестопалов Є.А. Word’97 & 2000 для початківця 1337Серія посібників "Для початківця"; Кн. 6. — Шепетівка (Хмельниц. обл.): Аспект

Шестопалов Є.А. Excel ’2000&XP для початківця 9565Серія "Постмодернізм: художня вигадка і буденна реальність"; Вип. 1. — Глухів (Сум. обл.): ГДПУ

Патрік Зюскінд — художник постмодерністських ідей 10633Серія "Практичне насінництво і сучасне насіннєзнавство". — К.: ННЦ ІАЕ

Гаврилюк М.М. Основи сучасного насінництва 5796


1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   56


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка