Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка6/56
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія та логіка науки


13234. Логіка. Антологія текстів: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. / Упорядкув., літ. пер. та ст. до текстів] В.В. Лобас, А.О. Довгань; Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, Терноп. ін-т соц. та інформ. технологій. — Т.: ТІСІТ, 2004. — 287 с.: іл.; 20 см. — Упоряд. зазначено на тит. арк. — Бібліогр.: с. 287 (16 назв) та в підрядк. прим. — ІSBN 966-8284-03-8: Б.ц., 500 пр. — [2005-01398] п оф УДК 16(075.8)

ББК 87.4я73

Л 69

17 Етика. Вчення про мораль. Практична філософія


13235. Білик Е.В. Сучасна енциклопедія етикету: 1000 правил і корис. по-рад / [Пер. з рос. О.А. Росінська]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2005. — 382 с.: іл.; 20 см. — (Книга-подарунок). — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-338-042-Х (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00425] п оф УДК 177(031)

ББК 87.774я20

Б 61

13236. Гребеньков Г.В. Юридична етика: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Г.В. Гребеньков, Д.П. Фіолевський; М-во освіти і науки України. — 2-ге вид., виправл. — К.: Алерта, 2005. — 211 с.; 20 см. — Бібліогр.: с. 211 (20 назв) та в підрядк. прим. — Покажч. імен: с. 211. — ІSBN 966-8533-13-5: Б.ц., Б.т. — [2005-00042] д оф УДК 174:34(075.8)ББК 87.75я73+670.0я73

Г 79


13237. Смолі Г. Пізнай свою дружину: [Поради / Пер. з англ. Н. Щиг­левська]. — Л.: Монастир Свято-Іванів. Лавра: Вид. від. "Свічадо", 2004. — 158, [1] с.; 20 см. — Переклад за вид.: For Better or for Best / Gary Smallеy (Michigan, 1992). — ІSBN 966-561-134-8: Б.ц., Б.т. — [2005-01386] п оф УДК 173.1+27-45

ББК 87.7


С 51

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ’Я)

2-9 Історія віри, релігії, віросповідання та церкви


13238. Годованюк О.М. Монастирі та храми Волинського краю. — К.: Техніка, 2004. — 172, [2] с.: іл.; 16 см. — (Національні святині України). — На обкл. авт. не зазначено. — Присвяч. 2000-літтю Різдва Христового. — Бібліогр.: с. 170—173 (45 назв). — ІSBN 966-575-072-0: Б.ц., 2 100 пр. — [2005-01441] п оф

УДК 726.1+726.1](477.82)

ББК 85.11(4УКР-4ВОЛ)

Г 59


13239. Завада В.Т. Дерев’яні храми Полісся. — К.: Техніка, 2004. — 164, [2] с.: іл.; 16 см. — (Національні святині України). — На обкл. авт. не зазначено. — Присвяч. 2000-літтю Різдва Христового. — Бібліогр.: с. 163—165 (49 назв). — ІSBN 966-575-122-0: Б.ц., 2 100 пр. — [2005-01442] п оф УДК 726.1(477.82)

ББК 85.11(4УКР-4ВОЛ)

З-13

13240. Костриця М.Ю. Преображенський кафедральний собор у Житоми­рі. — К.: Техніка, 2004. — 141, [1] с.: іл., табл.; 16 см. — (Національні святині України). — На обкл. авт. не зазначено. — Присвяч. 2000-літтю Різдва Христо­вого. — Бібліогр.: с. 138—141 (51 назв). — ІSBN 966-575-137-9: Б.ц., 2 100 пр. — [2005-01446] п оф УДК 726.6(477.42-25)(091)ББК 85.101(4УКР-4ЖИТ)

К 72

27 Християнство. Християнське віросповідання. Християнські церкви і деномінації


13241. Антоний (митрополит Сурожский). Брак и семья / Митрополит Антоний (Блум) Сурожский; [Ред.-сост. Е.Л. Майданович]. — К.: Пролог, 2004. — 301 с.: портр.; 21 см. — (Слова и беседы). — ISBN 966-8538-18-8: Б.ц., 5 000 экз. — [2005-00788] п оф УДК 27-42

ББК 86.372-43

А 72

13242. Буньян Д. Видения рая и ада: [Религиоз. изд.]. — К.: Маранафа: ПП Шмельков М.Ю., 2005. — 155 с.; 20 см. — Перевод изд.:Vision of Heaven Hell / J.Bunyan (New Kensington: Whitaker House, 2005). — ІSBN 966-8773-00-4: Б.ц., 3 000 экз. — [2005-00908] п оф УДК 27-29ББК 86.37

Б 91


13243. Климишин І.А. Добро — у добрі: [Реліг. вид.]. — Івано-Фран­ківськ: Нова Зоря, 2004. — 70, [1] с.; 20 см. — ІSBN 966-8265-40-8: Б.ц., Б.т. — [2005-01302] п оф УДК 27-47

ББК 86.37

К 49

13244. Костишин А. Історія церкви Святого Архистратига Михаїла в Ка­луші. — Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2004. — 123 с., [8] арк. іл.: іл., портр.; 20 см. — Присвяч. 90-річчю церкви Святого Архистратига Михаїла м.Калуша. — Біблі­огр.: с. 115—121 (180 назв). Б.ц., Б.т. — [2005-01303] п оф УДК 271.4-9(477.86-21)ББК 86.37(4УКР-4ІВА)-3

К 72


13245. Молитвенник. — Х.: Фолио, 2005. — 285, [1] с.; 20 см. — (Домаш­няя библиотека). — В надзаг.: 1+1. — ІSBN 966-03-2817-6 (в пер.): Б.ц., 5 000 экз. — [2005-00006] п вс УДК 27-282.5

ББК 86.372-43

М 59

13246. Огнєва О.Д. Біблія у світовій книжковій спадщині: Кат. вист. / О. Огнє­ва, О. Златогорський; Упр. культури Волин. облдержадмін. та ін. — Луцьк: Волин. обл. друк., 2005. — 63 с.: іл.; 20 см. — У надзаг. також: Волин. краєзн. музей, Рівнен. краєзн. музей, Остроз. музей кн., Волин. обл. держ. арх. — Бібліогр.: с. 62—63. — Покажч. вид. за друк.: с. 61. — ІSBN 966-8468-86-4: Б.ц., Б.т. — [2005-01254] п офУДК 061.48:[002.2:27-23](083.8)

ББК 86.37-2л6

О-38

13247. Православ’я і світові релігії: Посіб. для шк. молоді / Упоряд. прот. П. Влодек. — Луцьк: Волин. обл. друк.: Волин. духовна семінарія, 2004. — 96, [2] с., [6] арк. іл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 97 (6 назв). — ІSBN 966-361-004-2: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01257] п оф УДК 271.2+21/29](075)ББК 86.372я7+86.3я7

п 68


13248. "Рідна Віра — духовна сутність слов’ян", наук.-практ. конф. (1; 2005; Київ). Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції "Рідна Віра — духовна сутність слов’ян". — К.: ТО "Перун. Рать": ОСІД РУНВіри, 2005. — 127, [1] с.: іл.; 28 см. — У надзаг.: Віче Укр. Рідновірів, Об-ня Синів і Дочок Рід. Укр. Нац. Віри, Родове Вогнище Рідної. Православ. Віри, Т-во Оріїв "Перун. Рать". — Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. — ISBN 966-7320-00-6: Б.ц., Б.т. — [2005-00771] п УДК 27-584(063)

ББК 37.86я43

Р 49

13249. Синичкин В. Ангелы-хранители и наши святые покровители: [О тайне православ. имён] / Отец Вадим. — Донецк: Сталкер; К.: ЗАО "НКП", 2005. — 317, [2] с.: ил.; 20 см. — Авт. указан на 4-й с. — Библиогр.: с. 318. — ISBN 966-696-290-Х (Сталкер). ISBN 966-339-018-2 (ЗАО "НКП") (в пер.): Б.ц., 5 000 экз. — [2005-01410] п оф УДК 27-167.4+81’373.231ББК 86.372

С 38


13250. Стрелецкий В.В. Тайная доктрина Иисуса Христа. Введение в пан-софию. — К.: Ника-Центр, 2005. — 187 с.; 21 см. — Библиогр.: с.181—183 (64 назв.). — ІSBN 966-521-316-4: Б.ц., Б.т. — [2005-01347] п оф УДК 133.5

ББК 86.42

С 84

13251. Ткачук В. У глибини істини, або Розмови про цінності християнст­ва: [Реліг. вид.] / о. Василь Ткачук. — Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2004. — 158, [1] с.: портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 158 та в підрядк. прим. — ISBN 966-8265-50-5: Б.ц., Б.т. — [2005-01314] п оф УДК 27-247ББК 86.36

Т 48


13252. Фенич В. Малоберезнянський Свято-Миколаївський монастир та нарис історії Чину св. Василія Великого на Закарпатті / В. Фенич, О. Цапулич; Ужгород. нац. ун-т, Каф. історії України. — Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2004. — 184, [1] с.: іл.; 20 см. — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-7838-75-7: Б.ц., 300 пр. — [2005-01233] п оф УДК 27-523.6(477.87)(091)

ББК 86.37(4УКР3)-3

Ф 98

13253. Шимчій Д.Д. Обнова самоспостереження: Реколекції для свя­щеників / о. Доротей Шимчій ЧСВВ. — Івано-Франківськ: Нова Зоря; Бучач (Терноп. обл.): Б.в., 2004. — 76, [2] с.: іл., портр.; 20 см. Б.ц., Б.т. — [2005-01318] п оф УДК 27-76ББК 86.37

Ш 61

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка