Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка8/56
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.69 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   56

316.7 Соціологія культури. Культурний контекст соціального життя. Соціологія комунікації


13270. Винайдення традиції / Ред. Е. Гобсбаум, Т. Рейнджер; [Пер. з англ., наук. ред. М. Климчук]. — К.: Ніка-Центр, 2005. — 445 с.; 21 см. — (Серія "Змі­на парадигми", ISBN 966-521-162-5; Вип. 8). — Покажч. цитов. і згадув. творів: с. 438—441. — ІSBN 966-521-319-9 (в опр.): Б.ц., 1 500 пр. — [2005-01338] п оф

УДК 316.72

ББК 60.5

В 48

32 Політика


13271. Рудич Ф.М. Політологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. — К.: Либідь, 2005. — 477, [1] с.: портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 472—473 (28 назв) та в кінці розд. — Імен. покажч.: с. 467—471. — ІSBN 966-06-0347-9 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2005-01095] п оф УДК 32-027.21(075.8)

ББК 66.0я73

Р 83

13272. Юрій М.Ф. Основи політології: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. — К.: Кондор, 2005. — 335, [1] с, 20 см. — Бібліогр. в кінці лекцій та в тексті. — ISBN 966-8251-12-1 (в опр.): Б.ц., 2 000 пр. — [2005-01558] п оф УДК 32-027.21(075.8)ББК 66.0я73

Ю 70

323 Внутрішня політика. Національні питання. Національні та етнічні меншини


13273. Костенко Л.В. Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзер­кала: Лекція прочитана в Нац. ун-ті "Києво-Могилян. акад." 1 верес. 1999 р. — 2-ге вид. — К.: Вид. дім "Києво-Могилян. акад.", 2005. — 31 с.: іл., портр., 16 см. — ISBN 966-518-310-9: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01530] д оф УДК 821.161.2-92

ББК 84.4УКР6-4

К 72

323(477) Внутрішня політика України


13274. Лапікура В.П. Кагал 2004: [Про багату юдейську еліту в Україні] / В. Лапікура, Н. Лапікура. — К.: МАУП, 2004. — 79 с.; 20 см. — (Бібліотека жур­налу "Персонал"). — ІSBN 966-608-505-4: Б.ц., 5 000 пр. — [2005-00917] п оф

УДК 323(477)(=411.16)(0.92)

ББК 66.3(4УКР=ЄВР)

Л 24

324 Вибори. Плебісцити. Референдуми. Виборчі кампанії


13275. Матеріали спостерігача Комітету виборців України. Повторне го­лосування на виборах Президента України 26 грудня 2004 року / Ком. виборців України. — К.: Факт, 2004. — 130, [1] с.; 20 см. — ІSBN 966-359-000-9: Б. ц., 12 000 пр. — [2005-00067] п УДК 342.843.4(477)"2004"

ББК 67.9(4УКР)400

М 34

327 Міжнародні відносини. Світова політика. Міжнародні справи. Зовнішня політика

327(477) Зовнішня політика України


13276. Україна — Росія: пошук оптимальної моделі відносин: Матеріали міжнар. конф., 19—20 квіт. 2004 р., Київ / [Редкол.: В.І. Андрійко та ін.]. — К.: Заповіт, 2004. — 120 с.; 20 см. — ISBN 966-7272-64-8: Б.ц., Б.т. — [2005-01043] п

УДК 327.3(477+(470+571))

ББК 66.4(4УКР)+66.4(2РОС)

У 45

328 Парламенти. Представництво народу. Уряди


13277. Корупція як негативне соціальне явище: шляхи її подолання в Ук­раїні та міжнародний досвід / І.М. Різак, Ю.М. Бисага, М.М. Палінчак та ін. — Ужгород: Ліра, 2004. — 62 с.: табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 61—62. Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01156] п УДК 328.185(477)

ББК 66.3(4УКР)

К 66

329 Політичні партії та рухи

329.7 Політичні масові організації та рухи


13278. Народний Рух України. Всеукраїнські збори (з’їзд) (13; 2003; Київ). ХІІІ Всеукраїнські збори (з’їзд) Народного Руху України, 3 травня 2003 року: Матеріали. Документи. — К.: МАУП, 2003. — 71 с.; 20 см. — ISBN 966-608-300-0: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-00925] п оф УДК 329.7(477)

ББК 66.69(4УКР)

Н 28

33 Економіка. Економічні науки

330 Економічні науки в цілому. Політична економія


13279. Ватаманюк О.З. Мікроекономіка: Навч. посіб. — Л.: Інтелект-Захід, 2004. — 174 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 174 (7 назв). — Алф. покажч.: с. 159—173. — ІSBN 966-7597-45-8: Б.ц., Б.т. — [2005-01005] п оф УДК 330.101.542(075.8)

ББК 65.012.1я73

В 21

13280. Гранатуров В.М. Управление предпринимательскими рисками: вопросы теории и практики / В.М. Гранатуров, И.В. Литовченко. — Одесса: МЧП "Эвен", 2005. — 204 с.: ил., табл., портр.; 20 см. — Библиогр.: с. 193—196 (68 назв.) и в подстроч. примеч. — ІSBN 966-8169-07-7 (в пер.): Б.ц., 1 000 экз. — [2005-01028] п оф УДК 330.131.7ББК 65.011

Г 77


13281. Жук Н.А. К гуманным производственным отношениям. — Х.: ООО "Инфобанк", 2004. — 19 с.: портр.; 20 см. — ІSBN 966-96225-8-1: Б.ц., 100 экз. — [2005-00996] п УДК 330.11

ББК 65.011

Ж 85

13282. Каламбет С.В. Податкові аспекти регулювання інвестиційної діяль­ності підприємств у регіоні / С.В. Каламбет, А.В. Антонов. — Д.: Пороги, 2004. — 168 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 154—168 (196 назв). — ІSBN 966-525-544-4: Б.ц., 300 пр. — [2005-00894] п оф УДК 330.322:336.221ББК 65.9(4УКР)-56+65.9(4УКР)261.4

К 17


13283. Кінах А.К. Український прорив. — К.: ВПЦ "Три крапки", 2005. — 318, [1] с., [10] арк. карт-схем: іл., табл., портр.; 21 см. — ІSBN 966-95927-1-2 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2005-01520] п оф УДК 330.341(477)

ББК 65.9(4УКР)

К 41

13284. Корольов О.А. Економетрія: Навч. посіб. / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — 2-ге вид., випр. та скороч. — К.: Книга, 2005. — 415 с.: іл., табл.; 22 см. — Біблі­огр.: с. 405—411. — ІSBN 966-8314-15-8 (в опр.): Б.ц., 300 пр. — [2005-00376] д офУДК 330.43(075.8)

ББК 65в6я73

К 68

13285. Музиченко А.С. Інвестиційна діяльність в Україні: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. — К.: Кондор, 2005. — 405 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 392—403 (189 назв). — ІSBN 966-7982-73-4: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-00396] п оф УДК 330.322(477)(075.8)ББК 65.9(4УКР)-56я73

М 89


13286. Пустовійт Р.Ф. Методика розв’язування задач з мікроекономіки: Навч. посіб. — К.: Кондор, 2005. — 100 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-8251-60-1: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-00398] п оф УДК 330.101.542(076.2)

ББК 65.012.1я7

П 89

13287. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: [Навч. посіб.] / М. Долішній, Ю. Стадницький, А. Загородній, О. Товкан; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л.: Нац. ун-т "Львів. політехніка": Інтелект-Захід, 2003. — 255 с.: іл., табл.; 24 см. — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-7597-34-2: Б.ц., Б.т. — [2005-01007] п оф УДК 330.111.4+332.14](075.8)ББК 65.01я73+65.04я73

Р 64


13288. Стадницький Ю.І. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка (розміщення підприємств): [Навч. посіб. для студ. напрямків "Еконо­міка і підприємництво", "Менедж."] / Ю.І. Стадницький, О.Е. Товкан. — Л.: Нац. ун-т "Львів. політехніка": Інтелект-Захід, 2004. — 142, [1] с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 116 (14 назв). — ІSBN 966-7597-46-6: Б.ц., Б.т. — [2005-01008] п оф

УДК 330.111.4+332.14](075.8)

ББК 65.01я73+65.04я73

С 75

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   56


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка