Книжкова палата україниСторінка1/13
Дата конвертації09.03.2016
Розмір2.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


ISSN 0130-917X

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ


імені ІВАНА ФЕДОРОВА

ЛІТОПИС

ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙ
Державний бібліографічний покажчик України

23

2007

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

"КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА"

Національна

бібліографія України

ЛІТОПИС

ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙДержавний бібліографічний

покажчик України


№ 23

Грудень 2007

(17134—18353)
Виходить 2 рази на місяць

Видається з 1937 року


Київ • 2007

IVAN FEDOROV

BOOK CHAMBER OF UKRAINE,

STATE RESEARCH INSTITUTION

National


bibliography of Ukraine

CHRONICLE OF

NEWSPAPER ARTICLES

State bibliographic index of

Ukraine
№ 23

December, 2007

(17134—18353)
Issued semimonthly

Published since 1937


K


yiv • 2007
Національна бібліографія України

Серія заснована 1996 р.
Укладачі: В. В. Гладун, І. М. Кічкін, О. А. Рудь, Ю. Г. Щербак

Редагування З. А. Медведєвої

Коректура О. П. Дубовик
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 1992 від 12.05.96

Підп. до друку 26.11.2007. Формат 60х84/16. Папір офсет.

Ум.друк.арк. 6,51. Обл.-вид.арк. 7,82.

Тираж 170 пр. Зам. № 151.

Засновник, редакція, видавець і виготівник

Державна наукова установа

"Книжкова палата України імені Івана Федорова"

02660 Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27.

Тел. 292-82-69.
З питань придбання звертатися за тел. 292-02-94.

Ó


Книжкова палата України, 2007

ЗМІСТ

0 Загальний відділ 5  1. Загальні питання науки та культури 5

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 6

  1. Організації та інші типи об’єднань.

Асоціації. Конгреси. Виставки. Музеї 6

070 Газети. Преса. Журналістика 7

09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги 7

1 Філософські науки. Психологія 8

2 Релігія. Теологія (Богослов’я) 8


  1. Суспільні науки 9

  1. Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 9

314 Демографія. Вивчення народонаселення. Міграція 9

316 Соціологія 9

32 Політика. Політологія 10

33 Економіка. Економічні науки 18

34 Право. Юриспруденція 25

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 34

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 41

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 42  1. Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор 44

5 Математика та природничі науки. Загальні питання

фізико-математичних, природничих та хімічних наук. 46

52 Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору.

Геодезія 47

55 Геологія. Науки про Землю 47

57 Біологічні науки 48

58 Ботаніка 48

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка 48

61 Медичні науки. Охорона здоров’я 48

62 Інженерна справа. Техніка в цілому 51

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.

Рибне господарство 55  1. Домоведення. Комунальне господарство Служба побуту 58

654 Електрозв'язок (організація та експлуатація). Телерадіотрансляція.

Телекомунікації 58

655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства. Видавництва.

Книжкова торгівля 58

656 Транспортне обслуговування. Транспорт у цілому. Поштовий зв'язок 59

657 Бухгалтерія. Рахівництво 60

659 Реклама. Система інформації 60

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі 60

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 61

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.

Будівельно-монтажні роботи 61

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Фотографія. Музика.

Театр. Ігри. Спорт 61

8 Мовознавство. Лінгвістика. Мови. Художня література.

Літературознавство 75

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови . 75

82 Художня література. Літературознавство 75

9 Географія. Біографії. Історія 84

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 84

908 Краєзнавство 84

929 Біографічні та подібні дослідження 86

93/94 Історія 86

Іменний покажчик 90

Географічний покажчик 103

Список газет, матеріали з яких уміщено

в "Літописі газетних статей" № 23 111


_______________

У номері зареєстровано матеріали з газет за травень, червень, липень, серпень 2007 року.

До відома читачів!

У зв’язку з набуттям чинності з 1. 07. 2007 р. Національного стандарту України ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT) ", бібліогра­фічні записи у державному бібліографічному покажчику "Літопис газетних статей" укладаються відповідно до вимог нового стандарту.0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

00 Загальні питання науки та культури001 Наука та знання в цілому. Наукознавство. Організація розумової праці

17134. Збирач перлин народної словесності : [про акад. Нац. акад. наук України, українознавця Миколу Мушинку] // Урядовий кур'єр. — 2007. — 6 лип. (№ 118). — С. 12.

17135. Кришталь О. Вікно Моцарта : [про еволюцію розумов. процесу і свідомості людини] / Олег Кришталь // Дзеркало тижня. — 2007. — 11—17 серп. (№ 29). — С. 14.

17136. Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Національна іннова­ційна система України: проблеми формування та реалізації" : Постанова Верховної Ради України від 27 черв. 2007 р. № 1244-V // Голос України. — 2007. — 19 лип. (№ 125). — С. 3.

Див. 17841

004 Інформаційні технології. Комп'ютерна наука і технологія. Інтернет

17137. Бохан О. Сучасний "листоноша" працює через радіозв'язок : [про розв. коммунікац. мереж в обл. : бесіда з кер. Житомир. регіон. підрозділу Intellecom Олегом Боханом / записала Аліна Ригун] // Житомирщина. — 2007. — 17 лип. (№ 75). — С. 4.

Див. 17653, 17905

006 Стандартизація та стандарти

17138. Садварі Ю. Ю. Не все те корисно, що ми їмо... : [про стандарти безпеки харч. продуктів, прийняті на тридцятій сес. "Кодекс аліментаріус", Женева : бесіда з голов. інсп. вет. медицини обл. Юрієм Юрійовичем Садварі / записав Богдан Дубовий] // Новини Закарпаття. — 2007. — 21 лип. (№ 81—82). — С. 20.008 Цивілізація. Культура. Прогрес

17139. Агрест-Короткова С. Піврічні підсумки й майбутні перспективи "культур­ного середовища" країни / Світлана Агрест-Короткова // День. — 2007. — 25 лип. — С. 7.

17140. Бєляєва М. Кожному українцю — по "дозі" мистецтва : М-во культури та туризму України відзвітувало про свою цьогорічну діяльн. / Марія Бєляєва // Хрещатик. — 2007. — 20 лип. — С. 13.

17141. Далека Сирія стала ближчою : [про Тижд. сирійс.-араб. культури в Украї­ні] // Культура і життя. — 2007. — 4 лип. (№ 27). — Інформація "КіЖ".

17142. Кучерина С. Авторам кирилиці : [про уроч. відкр. пам'ятника святим рівноапостол. Кирилу і Мефодію, Одеса] / Сергій Кучерина // Культура і життя. — 2007. — 1 серп. (№ 31).

17143. Морозова О. З любов'ю з Південної Америки : у Києві відбувся І Міжнар. фест. перуан. культури / Олена Морозова // День. — 2007. — 1 серп. — С. 6.

17144. Наше надзавдання — зробити діяча культури незалежним : [про прес-конф. міністра культури і туризму України Юрія Богуцького, присвяч. підсумкам роботи М-ва за першу половину 2007 р.] // Культура і життя. — 2007. — 1 серп. (№ 31). — Інф. "КіЖ".

17145. Пахомов Ю. Культура часу як основа стабільного розвитку, або Чому ми відстаємо від усе нових і нових країн? / Юрій Пахомов // День. — 2007. — 4 серп. — С. 4.

17146. Сизоненко О. Забуті мелодії : [про культ. і духовне середовище україн­ців] / Олександр Сизоненко // Культура і життя. — 2007. — 4 лип. (№ 27).

17147. Спільній меті — об'єднані зусилля : [про Всеукр. нараду з питань розв. культури під головуванням віце-прем'єр-міністра України Дмитра Табачника, організ. М-вом культури і туризму] // Культура і життя. — 2007. — 4 лип. (№ 27). — Інформація "Культури і життя".

17148. Стус В. Іван Кожедуб повернувся... через Інтернет : ігр. індустрія давно налагодила свій аналог культ. обміну, без усілякого сприяння й контролю з боку дер­жави / Володимир Стус, Ірина Константинова // День. — 2007. — 24 лип. — С. 6.

17149. Цибуляк А. Глобалізація: руйнівна сила антикультури / Анастасія Цибу­ляк // Урядовий кур'єр. — 2007. — 20 лип. (№ 128). — С. 8—9.

17150. Швая Д. Кам'янка як перехрестя культур : Посли Росії та Казахстану відвідали осередок декабристів / Дар'я Швая, Ярослав Ковальчук // День. — 2007. — 21 лип. — С. 6.

Див. 17174, 1720202 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство

17151. Звернення до діячів науки і культури Росії та України : [щодо реорг. Б-ки укр. л-ри в Москві] // Літературна Україна. — 2007. — 5 лип. (№ 25). — С. 2. — Підпис: Рада регіон. громад. орг. "Українці Москви".

17152. Звернення Президії Української Всесвітньої Координаційної Ради : [щодо реорг. Б-ки укр. л-ри в Москві] // Літературна Україна. — 2007. — 5 лип. (№ 25). — С. 2. — Підпис: Дмитро Павличко.

17153. Литвин М. Бібліотечний майстер-клас : [про Всеукр. наук.-практ. конф. "Б-ки в контексті світ. культури, науки, інформації", Вінниця] / Марія Литвин // Культура і життя. — 2007. — 11 лип. (№ 28).

17154. Литвин М. Як вийти з кризи читацької культури? : [про 14 Міжнар. конф. "Крим-2007" —"Б-ки й інформ. ресурси в сучас. світі науки, культури, освіти і бізнесу", Судак] / Марія Литвин // Культура і життя. — 2007. — 1 серп. (№ 31).

06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси. Виставки. Музеї

061 Організації та інші типи об'єднань. Товариства. Асоціації. Конгреси. Виставки. Фірми. Наукові установи

17155. Зайцева О. Пасажирів повчили державної мови : акція Всеукр. громад. руху "Не будь байдужим!" стартувала на залізнич. вокзалі : [за матеріалами бесіди з координатором проекту Оксаною Левковою, лідером гурту "ШиZO" Романом Олещенком] / Ольга Зайцева // Хрещатик. — 2007. — 23 лип. — С. 6.

17156. Кучерина С. Ще не скінчилась найдовша війна... : [про громад. орг. "Одес. Меморіал"] / Сергій Кучерина // Культура і життя. — 2007. — 22 серп. (№ 34).

Див. 17151-52, 17190, 17344, 17479, 17578, 17649, 17685, 17916, 17918, 17924, 17926, 17930, 17938-39, 17945-46, 17951-52, 17955, 17959-60, 17962, 17964, 17968-71, 17973-75, 17977, 18111, 18307, 18352069 Музеї

17157. Вознюк В. Земля і люди Ольги Кобилянської : [бесіда з дир. Чернів. літ.-мемор. музею Ольги Кобилянської Володимиром Вознюком / записав Володимир Бур­бан] // Культура і життя. — 2007. — 8 серп. (№ 32).

17158. Гладиш Р. Опілля вшанувало повстанського генерала : [про відкр. мемор. музею Головнокомандувачу Укр. Повстан. Армії Роману Шухевичу, с. Княгиничі Івано-Франків. обл.] / Роман Гладиш // Галичина. — 2007. — 3 лип. (№ 95).

17159. Гордеева Л. Через годы и расстояния : [о Краснодон. музее "Молодая гвар­дия", Луган. обл. : по материалам беседы с директором музея Анатолием Григорьевичем Никитенко, доц. гос. Ин-та рус. словесности им. А. С. Пушкина Ольгой Горбич] / Люд­мила Гордеева // Голос Донбасса. — 2007. — 26 июля (№ 29). — С. 13.

17160. Гордійчук І. Сцени з Танаху : [про худож. галерею "White", Київ] / Ірина Гордійчук // День. — 2007. — 28 лип. — С. 2.

17161. Змієвський С. Громада відстояла музей. Що далі ? : [про Музей мор. флоту, Одеса] / Станіслав Змієвський // Культура і життя. — 2007. — 29 серп. (№ 35).

17162. Іваненко Л. Музей тоталітаризму в Україні, або Експозиція "Собачого серця" / Леонід Іваненко. Три хвилі / Олександр Ляшев. Окупацію слід називати її справжнім ім'ям — окупацією / Роман Анчаров. Гірка істина, але її потрібно знати / Георгій Шиба-нов : [щодо відкр. "Музею совєц. окупації"] // День. — 2007 . — 18 лип. — С. 4.

17163. Козій Г. Навіщо вітрякові крила : [бесіда із зав. філ. Нац. іст.-етногр. за­повідника "Переяслав" Ганною Козій / записала Ольга Скрипник] // Дзеркало тижня. — 2007. — 7—13 лип. (№ 26). — С. 13.

17164. Лівіцька О. Друге дихання музею, або Двадцять холодних зим : [за ма-теріалами бесіди з дир. Маневиц. краєзнав. музею Петром Хомичем] / Олена Лівіцька // Волинська газета. — 2007. — 28 черв. (№ 24). — С. 12.

17165. Людний Ф. Острівець справжнього і вічного : [про Кам'ян. держ. літ.-мемор. музей О. С. Пушкіна та П. І. Чайковського, Черкас. обл.] / Федір Людний // Уря­довий кур'єр. — 2007. — 13 лип. (№ 123). — С. 12.

17166. Олексенко Н. З роду в рід кладе життя мости... : [про Худож.-мемор. музей "Садиба нар. худож. України Олександра Саєнка", м. Борзна Черніг. обл.] / Надія Олексенко // Урядовий кур'єр. — 2007. — 27 лип. (№ 133). — С. 9.

17167. Тодоренко Г. Живі печери : репортаж із підзем. музею трипіл. культури [Терноп. обл.] / Галина Тодоренко // День. — 2007. — 8 серп. — С. 8.

17168. Ярміш Г. Оборонець правди і свободи : [про Літ.-мемор. музей Г. Сковороди, с. Сковородинівка Харк. обл.] / Ганна Ярміш // Культура і життя. — 2007. — 4 лип. (№ 27).

Див. 17898, 18211, 18278070 Газети. Преса. Журналістика

17169. Журналіст — це завжди захисник. Це дзвонар у Божій справі : [про ж-ста Петра Ігнатенка : висловлювання] / підгот. Таїса Мостова // Голос України. — 2007. — 27 лип. (№ 131). — С. 7. — Авт.: Ігор Лубченко, Ольга Сухомлинська, Валентина Ігна­тенко, Юхим Березовський.

17170. Мушкетик Ю. Почуття відповідальності : [відгук на ст. Миколи Сухо­вецького про журн. "Київ. Русь" в газ. "Літ. Україна", 2007, 27 черв.] / Юрій Мушкетик // Літературна Україна. — 2007. — 12 лип. (№ 26). — С. 6.

17171. Олександр Петрович Лук'яненко : [журналіст, письм., 1927—2007 : некролог] // Літературна Україна. — 2007. — 2 серп. (№ 29). — С. 2. — Підписи: А. Шев­ченко, В. Яворівський, Б. Олійник та ін.

17172. Сюмар В. Уряд Януковича та ЗМІ: що в активі? : [про проект закону "Про захист професійної діяльності журналістів"] / Вікторія Сюмар // Дзеркало тижня. — 2007. — 4—10 серп. (№ 28). — С. 4.

Див. 17231, 17233, 1726609 Рукописи. Раритети і рідкісні книги

17173. Касьяненко М. Книга з філософії Золотої Орди : кримськотатар. вчені знайшли в Узбекистані рукопис "Каландарнама" — невідомий донині трактат, написа­ний у Криму на початку XIV ст. / Микита Касьяненко // День. — 2007. — 4 серп. — С. 6.

1 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ

1/14 Філософія

17174. Станішевський Ю. Багатогранність таланту : [про д-ра філос. наук Сергія Даниловича Безклубенка] / Юрій Станішевський // Урядовий кур'єр. — 2007. — 27 лип. (№ 133). — С. 7.

Див. 17135, 17168

159.9 Психологія

17175. Гридковець Л. Кризи, які роблять нас цікавими : [бесіда з зав. каф. пси­хології Київ. ін-ту бізнесу та технологій Людмилою Гридковець / записала Ірина Кири-ченко] // Дзеркало тижня. — 2007. — 4—10 серп. (№ 28). — С. 20.

17176. Кириленко М. Мама дитини-інваліда: тягар відповідальності / Марія Ки­риленко, Ганна Яценко // Дзеркало тижня. — 2007. — 11—17 серп. (№ 29). — С. 23.

17177. Шевченко А. Україні потрібен психотерапевт? / Алевтина Шевченко // Дзеркало тижня. — 2007. — 11—17 серп. (№ 29). — С. 23.

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ’Я)

17178. Гудзик К. "Священик-дисидент" : 12 років тому не стало Патріарха Воло­димира (Василь Романюк) / Клара Гудзик // День. — 2007 . — 19 лип. — С. 4.

17179. Гудзяк Б. Борис Гудзяк: "Вступаючи в Український католицький універ­ситет, абітурієнт не повинен пред'являти "конфесійного паспорта" : [бесіда з ректором львів. Укр. католиц. ун-ту / записала Клара Гудзик] // День. — 2007. — 7 серп. — С. 1, 4.

17180. Димитрій (архієпископ). Життєпис для нинішнього і прийдешніх поко­лінь : [про моногр. Дмитра Степовика "Патріарх Мстислав. Життя і архіпастирська діяль­ність"] / ахієпископ Димитрій (Рудюк) // Культура і життя. — 2007. — 11 лип. (№ 28).

17181. Івасів Р. Не розтратити пам'ять : [про патріарха Володимира (Василя Ро­манюка) (1925—1995)] / Роман Івасів // Галичина. — 2007. — 24 лип. (№ 107). — С. 7.

17182. Івасів Р. Через терни — до Бога : [про патріарха Володимира (Василя Ро­манюка) (1925—1995)] / Роман Івасів // Галичина. — 2007. — 24 лип. (№ 107). — С. 7.

17183. Каневська В. Важка дорога до істини : [про брош. Галини Бараболі "Крок до істини"] / Віта Каневська // Вільне слово. — 2007. — 31 лип. (№ 59). — С. 7.

17184. Корнелюк Н. Красне Сонечко просвіти: 28 лип. православні християни молитовно відзначають день пам'яті рівноапостол. Великого князя Володимира — хрес­тителя Русі : [за матеріалами бесіди з настоятелем київ. Володимиро-Либід. церкви ігуменом Феодосієм (Снігірьовим)] / Надія Корнелюк // Хрещатик. — 2007. — 27 лип. — С. 12—13.

17185. Кралюк П. Єпископ переломних часів : непоцінов. Кирило Терлецький / Петро Кралюк // День. — 2007. — 10 серп. — С. 8. — Закінч. Початок: 3 серп.

17186. Литвин М. Будда заговорив українською : [про презентацію кн. Шераба Чодзин Кона "Життя Будди. Шлях до свободи ума" у пер. Володимира Петрова, Київ] / Марія Литвин // Культура і життя. — 2007. — 4 лип. (№ 27).

17187. Філарет (Патріарх Київський і всієї Руси-України). Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет: В Україні буде єдина Помісна Православна церква : [бесіда з Владикою / записав Микита Сировегін] // Чорноморські новини. — 2007. — 21 лип. (№ 78—79). — С. 7.

17188. Філарет (Патріарх Київський і всієї Руси-України). Патріарх Фі­ларет: Любіть Україну не словами, а ділами : [бесіда з Владикою / записав Роман Івасів] // Галичина. — 2007. — 12—18 лип. (№ 100—101). — С. 8.

17189. Філарет (Патріарх Київський і всієї Руси-України). Шляхом від­родження духовних вічних цінностей : [бесіда з Владикою Філаретом / записав Борис Стативка] // Культура і життя. — 2007. — 15 серп. (№ 33).

17190. Чечельницький П. "Православний Харків" : [про однойм. вист. церков. мистецтва, Харків] / Павло Чечельницький // Слобідський край. — 2007. — 24 лип.


(№ 79). — С. 3.

Див. 17909-10, 18113, 18326

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи

17191. Про затвердження Положення про Державний комітет статистики Ук-раїни : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лип. 2007 р. № 924 // Урядовий кур'єр. — 2007. — 25 лип. (№ 131). — Орієнтир, с. 14—16. — Дод.: Положення про Дер­жавний комітет статистики України.

Див. 17193, 17199, 17349, 17352, 17356, 17381, 17385, 17400, 17407, 17414, 17419-21, 17423, 17425-26, 17796-97, 17810, 17829, 17847, 17874, 17894, 18306

314 Демографія. Вивчення народонаселення. Міграція

17192. Мацуура К. Населення: від вибуху до розвалу? / Коїчіро Мацуура // День. — 2007. — 31 лип. — С. 3.

17193. Паливода Г. Рости, дерево, високе й красиве : [про прес-конф. щодо де-могр. ситуації у Житомир. обл. : з публ. стат. даних] / Галина Паливода // Житомирщина. — 2007. — 31 лип. (№ 81). — С. 4.

17194. Фалагашвілі М. Нашого ж цвіту по всьому світу, або Як відродити ук-раїнську націю / Михайло Фалагашвілі // День. — 2007. — 21 лип. — С. 8.

Див. 17603, 17744

316 Соціологія

17195. Артемчук О. Петро Порошенко очолив список "товстунів" : [про резуль­тати соціол. дослідж. "Стереотипи політиків у очах киян"] / О. Артемчук ; комент. Ва­силя Волги, Василя Горбаля, Лілії Подкопаєвої, Володимра Зеленського // Хрещатик. — 2007. — 25 лип. — С. 13.

17196. Бєляєва М. Оздоровленню українців допоможуть гей-поради : [про "круглий стіл" на тему "Здорове сусп-во", Київ] / Марія Бєляєва ; комент. Сніжани Єгорової, Юрія Макарова, Дениса Іванова, Валентина Щербачова // Хрещатик. — 2007 . — 27 лип. — С. 5.

17197. Бірюкова І. "Фільтруй" екран : більшість українців вимагають змін в інформ. політиці держави : [про "круглий стіл", присвяч. темі насильства в укр. медіапросторі] / Інна Бірюкова // День. — 2007. — 25 лип. — С. 2.

17198. Давидів М. Обираємо український шлях : [про укр. ідеологію : бесіда
з політиком Мирославом Давидівим / записав Роман Гладиш] // Галичина. — 2007. —
28 черв.—4 лип. (№ 93—94). — С. 19.

17199. Зеленюк І. Суспільна ганьба на ймення ейджизм : [про дискримінацію за віком


в укр. сусп-ві : з публ. стат. даних] / Іван Зеленюк // Галичина. — 2007. — 5—11 лип.
(№ 96—97). — С. 4.

17200. Мельничук О. Єднаймося, бо ми того варті : [про Центр гуманіт. спів­праці з укр. діаспорою : бесіда з проректором з наук. роботи та міжнар. зв'язків Ніжин. держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя Олександром Мельничуком / записала Надія Онищенко] // Урядовий кур'єр. — 2007. — 27 лип. (№ 133). — С. 11.

17201. Україна очима дітей : [про однойм. соціол. дослідж., провед. Київ. ін-том пробл. упр. ім. Горшеніна] // Чорноморські новини. — 2007. — 14 лип. (№ 75—76). — С. 3.

Див. 17146, 17355, 17560, 1760232 Політика. Політологія

17202. Жулинський М. Микола Жулинський: "Щоб з'явилися нові політики, повинна сформуватися "критична маса" : [бесіда дир. Ін-ту л-ри ім. Тараса Шевченка НАН України зі студ. з різних обл. — учасн. літ. Шк. журналістики в ред. газ. "День" / записали Дар'я Швая та ін.] // День. — 2007. — 3 серп. — С. 5.321 Форми політичної організації. Держава як політична влада

17203. Рєпа А. Держава і народ: як заліпити тріщину? / Андрій Рєпа // Дзеркало тижня. — 2007. — 4—10 серп. (№ 28). — С. 20.

Див. 17269, 18323

322 Відносини між державою та церквою

17204. Шибанов Г. Церква та її служителі в умовах ринку : чи ведуть вони сьогодні людей до спасіння? / Георгій Шибанов // День. — 2007. — 8 серп. — С. 1, 4.

Див. 17911

323 Внутрішня політика. Національні питання. Національні та етнічні меншини

17205. Рєпа А. Расизм — критика і клініка / Андрій Рєпа // Дзеркало тижня. — 2007. — 11—17 серп. (№ 29). — С. 20.

323(1-87) Внутрішня політика зарубіжних країн

17206. Андрєєв Г. Герман Андрєєв (Фейн): "Сподіваюся, що нинішня демократія в Росії не стане тоталітарно-фашистською" : [бесіда з рос. письм., публіцистом / запи­сала Катерина Шафрова] // Дзеркало тижня. — 2007. — 11—17 серп. (№ 29). — С. 12.

17207. Бородюк Н. Відкрите небо Латвії : [за матеріалами бесіди з міністром економіки Латвії Юрісом Страдсом] / Наталя Бородюк // Урядовий кур'єр. — 2007. —
14 лип. (№ 124). — С. 6.

17208. Гетьманчук А. Польща: ПіС проти ЛіС : [про внутр. політику Польщі] / Альона Гетьманчук // Дзеркало тижня. — 2007. — 11—17 серп. (№ 29). — С. 5.

17209. Гудзик К. Російські академіки contra обскурантизм / Клара Гудзик // День. — 2007. — 31 лип. — С. 7.

17210. Доєв М. Що це за край — Осетія? / Мурат Доєв ; пер. з рос. та комент. Володимира Петрука // Літературна Україна. — 2007. — 12 лип. (№ 26). — С. 1, 4.

17211. Завгородня І. Москва з акцентом : [про нац. меншини Росії] / Інна Зав­городня // Дзеркало тижня. — 2007. — 11—17 серп. (№ 29). — С. 20.

17212. Каспрук В. Пакистанська дилема: між демократією і стабільністю / Вік­тор Каспрук // День. — 2007. — 7 серп. — С. 7.

17213. Каспрук В. Туреччина входить у нову еру? / Віктор Каспрук // Дзеркало тижня. — 2007. — 11—17 серп. (№ 29). — С. 5.

17214. Каспрук В. "Червона мечеть" може змінити конфігурацію влади у Па-кистані / Віктор Каспрук // День. — 2007. — 19 лип. — С. 3.

17215. Ковальчук Я. Берлусконі не вдалося захистити власну реформу : [про внутр. політику Італії] / Ярослав Ковальчук // День. — 2007. — 31 лип. — С. 3.

17216. Мартинов А. Туреччина: між парламентаризмом та ісламізмом / Андрій Мартинов // Демократична Україна. — 2007. — 27 лип. — С. 5.

17217. Нагребецька І. Управління на засадах доцільності: досвід Німеччини / Ірина Нагребецька // Урядовий кур'єр. — 2007. — 13 лип. (№ 123). — С. 6.

17218. Нагребецька І. Формула ефективного керівництва : [про внутр. політику Литви] / Ірина Нагребецька // Урядовий кур'єр. — 2007. — 26 лип. (№ 132). — С. 8.

17219. Олексюк Б. Досвід Франції — ухил вправо / Богдан Олексюк // День. — 2007. — 25 лип. — С. 3.

17220. Петрів П. Чехія: реформа фінансів / Петро Петрів // Демократична Ук­раїна. — 2007. — 20 лип. — С. 4.

17221. Сірук М. Виборчий сценарій : чому Україну має непокоїти дедалі гірший імідж Польщі? : [про внутр. політику Польщі] / Микола Сірук ; комент. Войцеха Кононь­чука, Гжегожа Громадскі // День. — 2007. — 28 лип. — С. 3.

17222. Сірук М. 46,9 відсотка : Ердоган отримав переконливу перемогу : [про дострок. парлам. вибори в Туреччині] / Микола Сірук // День. — 2007. — 24 лип. — С. 3.

17223. Сірук М. "Юридична" пристрасть : у Білорусі обмежують діяльн. опозиц. Компартії / Микола Сірук ; комент. Андрія Казакевича // День. — 2007. — 2 серп. — С. 3.

Див. 17207


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка