Колегія відділу освіти Конотопської районної державної адміністраціїСкачати 79.86 Kb.
Дата конвертації19.02.2016
Розмір79.86 Kb.
Колегія відділу освіти

Конотопської районної державної адміністрації


РІШЕННЯ
27.03.2015 №2/2

Заслухавши та обговоривши доповідну записку методиста районного методичного кабінету Золотарьової О.М. про стан дотримання вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти щодо забезпечення викладання фізичної культури в основній та старшій школі у Сім’янівському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ», Гружчанському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ», Землянському НВК «ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ» колегія відмічає, що керівники навчальних закладів, вчителі фізичної культури проводять цілеспрямовану роботу з реалізації законодавства.

Під час вивчення питання відвідані уроки вчителів Папенка В.Д. (Сім’янівський НВК), Вегери А.А. (Гружчанський НВК) та Безь О.І. (Землянський НВК). Проведено бесіди з учителями та учнями, досліджено рівень навчально-матеріального й методичного забезпечення, рівень фізичного розвитку учнів 5-11 класів, перевірено стан ведення документації, проаналізовано стан участі школярів у спортивно-оздоровчих заходах за останні 3 роки.

Аналіз відвіданих уроків показав, що вчителі в цілому добре володіють методикою викладання предмета, використовують на уроках різні форми і методи навчання, спрямовують діяльність учнів на практичне засвоєння програмового матеріалу. На уроках вчителі здійснюють індивідуальний підхід до учнів враховуючи стан їхнього здоров’я, фізичного розвитку, нахилів та здібностей учнів. 

Щодо структури уроку фізичної культури, то учителі фізичної культури особливу увагу звертають на підготовчий етап уроку, який включає шикування учнів, привітання, запитання про самопочуття учнів, розрахунок, стройові прийоми, шикування та перешикування, загальнорозвивальні вправи в русі, в парах, з предметами і без предметів, рівномірно-перемінний біг. В основній частині уроку учні отримують теоретичні та практичні знання з технічної та тактичної підготовки відповідно до назви модулю та завдань уроку. Реалізація практичної частини програми з фізичної культури здійснюється словесними, практичними методами навчання. Обов’язковим є інструктаж з БЖД.

У своїй діяльності учителі враховують оздоровчу роль фізичної культури, тому намагаються постійно контролювати стан учнів під час уроку: здійснюють контроль за виконанням вправ, забезпечують страхування і допомогу; постійно контролюють навантаження учнів під час уроку диференціюють обсяг фізичних зусиль для кожного учня. Причому, достатньо уваги приділяють вмінню учнів здійснювати самоконтроль за своїм організмом (вимірювання ЧСС до і після навантаження, правильність дихання, постави тощо).

Не менш важливою у структурі уроку є заключна частина, під час якої проводяться вправи на розслаблення та увагу, контролюється ЧСС, здійснюється візуальний контроль за самопочуттям учнів. Обов’язковим є оцінювання навчальних досягнень учнів на уроці та домашні завдання для самостійного виконання фізичних вправ, зміст яких спрямований на розвиток фізичних якостей, повторення в домашніх умовах найпростіших рухових дій, засвоєних на уроках.

Відповідно до діючих програм на уроках фізичної культури у 5-11 класах реалізуються такі варіативні модулі: легка атлетика, футбол, баскетбол, волейбол, настільний теніс, гімнастика. У 5 - 6 класах учні загальноосвітніх навчальних закладів опановують від 4 до 6 варіативних модулі, у 7 - 8 класах –3 - 5 варіативних модулі, у 9 класі –3 - 4 варіативних модулі, у 10 - 11– 2-3 варіативних модулі.

Критеріями відбору навчальним закладом варіативних модулів є: наявність матеріально-технічної бази, кадрове забезпечення та бажання учнів.

Уроки фізичної культури проводяться згідно з навчальним планом, програмами та затвердженими календарними планами.

Варто відзначити, що більшість дітей мають високий та достатній рівень навчальних досягнень. Так, у Сім’янівському НВК з 2 учнів в 5 класі 50 % учнів мають високий та 50 % - достатній рівень знань, умінь і навичок, з 4 учнів (10 клас) 50 % учнів мають високий та 50 % - достатній рівень знань, умінь і навичок. Гружчанський НВК з 5 учнів (5 клас) 40% - високий, 40% - достатній, 20% середній рівень знань, умінь і навичок, з 8 учнів (8 клас) на високому рівні – 28,6%, на достатньому – 42,8% учнів, середній -28,6%. Землянський НВК з 5 учнів (5 клас) 60% - високий, 40% - достатній рівень знань, умінь і навичок, а з 5 учнів (9 клас) на високому рівні – 70%, на достатньому – 30% учнів.

З метою профілактики травматизму під час проведення занять з фізичної культури вчителі фізичної культури приділяють особливу увагу дотриманню учнями правил безпеки життєдіяльності.

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів загальноосвітніх навчальних закладів від 20.07. 2009 р. за № 518/674 та згідно з інструкцією про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури медичне обстеження учнів у загальноосвітніх навчальних закладах проводиться в установленому законодавством порядку.

На підставі довідок у закладах видані накази «Про розподіл учнів за медичними групами для занять фізичною культурою»: Сім’янівський НВК (наказ від 29.08.2014 №77-ОД), Гружчанський НВК (наказ від 05.09.2914 №119-ОД ), Землянський НВК (наказ від 08.09.2014 №58-ОД).

Вчителі фізичної культури Гружчанського НВК, Сім’янівського НВК стурбовані станом здоров’я учнів, адже в класах переважають учні підготовчої та спеціальної медичної групи.

Навчальні заняття зі школярами проводяться на базі спортивного майданчика та спортивної зали. На спортивних майданчиках є відповідні комплекси нестандартного обладнання.

Спортивні зали Гружчанського НВК, Сім’янівського НВК забезпечені гімнастичним обладнанням, баскетбольними щитами, волейбольними стояками. У Землянському НВК у зимовий період заняття проводяться у вестибюлі школи, який не пристосований для проведення занять, що негативно впливає на якість навчально-виховного процесу, виконання навчальних програм з ігрових видів спорту.

Матеріальна забезпеченість спортивним інвентарем у Сім’янівському НВК складає 80%, у Гружчанському НВК - 50%, у Землянському НВК - 20%. На жаль, майже у кожному загальноосвітньому навчальному закладі проблемою залишається недостатня кількість та застарілість спортивного інвентарю. Навчальне забезпечення уроків фізичної культури потребує оновлення та поповнення.

Адміністрацією Сім’янівського НВК здійснюється комплекс заходів щодо ремонту спортивної зали. Так, власними зусіллями у 2013 році проведено поточний ремонт, у 2014 році за рахунок спонсорської допомоги (6000 грн.) зроблено ремонт покрівлі над спортивною залою. Спонсорами виступили ПП «Корвет» (керівник Холодьон В.О.), Дубов’язівський елеватор (керівник Юрченко А.М.) та фірма «Агрополіс» (керівник Савченко В.М.).

У закладах, які перевірялися, створена певна система організації спортивно-масової роботи, що відображено у річних планах роботи та планах спортивно-оздоровчих заходів. Планами роботи класних керівників передбачено проведення рухливих ігор-змагань, веселих стартів, днів здоров’я тощо.

Традиційними є шкільні спортивні свята: «День здоров’я», «Шкільна спартакіада», «Козацькі забави», «Веселі старти», «Олімпійський урок», тощо. Проводяться внутрішкільні змагання, спартакіади з легкої атлетики, шашок, настільного тенісу, міні-футболу, баскетболу, різноманітні спортивні конкурси.

Учні Гружчанського НВК, Сім’янівського НВК та Землянського НВК постійно приймають участь у районних спортивних іграх.

На громадських засадах у названих навчальних закладах працює всього по одному гуртку спортивного напрямку, які не забезпечують 8-10 - годинну рухову активність учнів на тиждень.

Керівниками навчальних закладів здійснюється контроль за станом викладання предмету. З цього питання видано накази дирекціями Гружчанського НВК (наказ від 14.01.2015 №4-ОД), Землянського НВК (наказ від 19.12.2014 №90-ОД).

На педагогічній раді Гружчанського НВК заслуховувалось питання «Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з фізичної культури» (протокол №1 від 14.02.2015). На нараді при директору Землянського НВК було розглянуто питання «Про стан викладання фізичної культури та матеріально-технічне забезпечення на уроках фізичної культури» (протокол №5 від 25.03.2015).

Адміністрацією Сім’янівського НВК заплановано вивчення стану викладання фізичної культури на жовтень 2015 року.

Керівники навчальних закладів, вчителі фізичної культури повинні усвідомити, що лише уроками фізичної культури школа не покращить здоров’я наших дітей. Потрібна цілісна система, послідовність та спільні зусилля всіх учасників навчально-виховного процесу.

Вчителі не повинні ставити за кінцеву мету своєї діяльності досягнення окремими учнями спортивних результатів. А керівники навчальних закладів не вважати, що результати виступу команд школи на змаганнях - важливий показник ефективності фізичного виховання в школі. Така помилка призводить до того, що вчителі фізичної культури на уроках займаються перш за все підготовкою команд до змагань, а більшість учнів залишаються поза увагою. Такий підхід знижує активність учнів щодо власного фізичного самовдосконалення. Метою педагогів має стати досягнення певного рівня фізичної культури кожного учня і вже у такому середовищі досягати спортивних результатів.

Головним недоліком залишається низька рухова активність учнів. На жаль, в школах не проводять ранкову зарядку, рухливі перерви. Відсутній широкий комплекс заходів, спрямованих на організацію здорового способу життя.

Залишається проблемою забезпечення спортивним інвентарем навчальні заклади.

Виходячи з вищезазначеного,

колегія вирішила:


1.Інформацію методиста райметодкабінету Золотарьової О.М. про стан дотримання вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти щодо забезпечення викладання фізичної культури в основній та старшій школі у Сім’янівському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ», Гружчанському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ», Землянському НВК «ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ» прийняти до відома.

2.Методисту районного методичного кабінету ( Золотарьова О.М.):

2.2.Систематично надавати методичну допомогу директорам та
вчителям загальноосвітніх шкіл району з питань фізичної
культури і спорту.

3. Керівникам навчальних закладів:

3.1.Посилити контроль за станом викладання фізичного виховання. Питання стану викладання виносити на педагогічну раду не менше одного разу в 5 років.

3.2.До 29.05.2015 року проаналізувати стан викладання фізичного виховання у закладах, намітити шляхи подолання виявлених недоліків.

3.3.Забезпечити достатній рівень рухової активності учнів на перервах та обов'язкове проведення ранкової гімнастики перед початком навчальних занять.

3.4.Проводити роботу щодо здійснення ефективної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед дітей та батьків з питань формування здорового способу життя, профілактики різних захворювань, значення для здоров’я оптимального режиму дня.

3.5. З метою додаткового залучення учнівської молоді до систематичних занять фізичною культурою і спортом у позаурочний час з 01 вересня 2015 року здійснити заходи щодо розширення мережі спортивних гуртків використовуючи всі форми фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, забезпечити дієвий контроль за роботою гуртків спортивного спрямування.

3.6.До 01.09.2015 року поповнити навчальні заклади необхідним спортивним інвентарем, залучивши до цієї роботи батьків та громадськість.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на провідного спеціаліста відділу освіти Конотопської районної державної адміністрації Головацьку Н.І.

Голова колегії,начальник відділу освіти А.В.Тимощук
Секретар колегії Н.В.Білівщук


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка