Колове тренування на заняттях фізичною культурою Чернецький Юрій Людвигович, учитель фізичної культури нвк «Гімназія імені Лесі Українки – школа І ступеня»Скачати 415.89 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації05.03.2016
Розмір415.89 Kb.
  1   2   3

Методична скарбничка міста Новограда-Волинського
Колове тренування

на заняттях фізичною культурою
Чернецький Юрій Людвигович, учитель фізичної культури НВК «Гімназія імені Лесі Українки – школа І ступеня»


Зміст
Вступ

1. Суть колового методу тренування та доцільність його використання на уроках фізичної культури

2. Вимоги до використання колового методу тренування

3. Досвід застосування вчителями колового методу тренування

4. Практика застосування колового методу тренування на уроках фізичної культури

Заключення

Список використаної літератури
Вступ
Рівень силової підготовленості не тільки відображає розвиток рухових функцій в цілому, але є однією з головних і найбільш помітних ознак фізичного вдосконалення. Це ставить перед учнями фізичної культури складне завдання спланувати навчальний процес так, щоб він забезпечив необхідний рівень силової підготовленості учнів. Складність полягає перш за все у визначенні оптимального співвідношення часу уроку, відведеного на розвиток силових якостей і на формування рухових навиків. При цьому необхідно врахувати, щоб у більшості випадків навчання новому програмному матеріалу повинна передувати загальна силова підготовка, яка забезпечувала більш ефективне, а головне правильне формування рухових навиків.

Вирішення завдань підвищення ефективності і якості навчального процесу можливе тільки на основі подальшого поліпшення методики навчання шкільних предметів. Одним з них є фізичне виховання – специфічна навчальна дисципліна, що має значення для кожної дитини, не залежно від обраного професійного шляху в майбутньому. Специфіка фізичного виховання як навчального предмету полягає в тому, що основними показниками його ефективності є стан здоров'я і рівень фізичної підготовленості учнів.

Однією з таких організаційно-методичних форм, що в останні роки отримала широке використання в фізичному вихованні і спорті, є тренування коловим методом. Воно виникло як організаційно-методичний метод виконання фізичних вправ, що спрямований на комплексний розвиток рухових якостей людей [13 ].

Організаційно-методичну форму занять фізичними вправами, що відповідає сучасному методу колового тренування уперше застосували англійські фахівці Р. Морган і Г.Адамсон (1952) з метою підвищення зацікавленості школярів і студентів до занять. Вони назвали цей метод «Cirguit-training». У подальшому метод колового тренування під назвою «kreistraining» набув широкої популярності в колишній НДР (М. Шолих, 1966) [18] та в інших країнах. В роботі білоруського фахівця И.А.Гуревича [3] наводиться 1500 вправ для колового тренування, які згруповані ознакою їх переважного впливу на розвиток тієї чи іншої рухової якості.

Тренування коловим методом використовую у фізичному вихованні учнів НВК «Гімназія імені Лесі Українки – школа І ступеня» вже 10 років. У своєму дослідженні я спробую об’єднати досвід застосування колового тренування і висвітлити комплекси вправ для покращення загальної фізичної підготовки, розвитку окремих рухових якостей та тематичних уроків фізичної культури.

Мета дослідження: вивчити застосування колового методу тренування на уроках фізичної культури.

Об’єкт дослідження – коловий метод тренування.

Предмет дослідження – використання колового методу тренування на уроках фізичної культури.

Завдання дослідження:


 • вивчити сутність колового методу тренування та доцільність його використання на уроках фізичної культури;

 • проаналізувати вимоги до використання колового методу тренування;

 • обґрунтувати досвід застосування колового методу тренування вчителями на уроках фізичної культури;

 • проаналізувати практичне застосування колового методу тренування на уроках фізичної культури.

1. Суть колового методу тренування та доцільність його використання на уроках фізичної культури
На уроках фізичної культури використовую різні способи виконання вправ і методи організації діяльності учнів. У кожному конкретному випадку застосовую такий спосіб або метод, який найбільшою мірою відповідає завданням уроку, забезпечує оптимальне фізичне навантаження учнів і високу щільність уроку. Серед них можна виділити метод колового тренування, один з найбільш ефективних в організації і навчанні школярів.

Метод колового тренування забезпечує високу моторну щільність уроку й піднесений емоційний стан учнів, дає змогу виконати великий обсяг вправ, одержати значне навантаження і підвищити рівень фізичної підготовленості учнів.

Характерною рисою методу колового тренування є почергове дозоване виконання комплексу із 6-10 вправ (станцій), тренувальний вплив яких спрямований на розвиток конкретної рухової якості чи певних функціональних систем організму. Тренувальне завдання складається Із 2-4-разового повторення певного комплексу за точно визначений час. При цьому в залежності від завдання 2-4 рази виконується одна і та ж вправа, а потім у тому ж режимі 2-га, 3-тя і т. д., або на кожній станції робиться по одному підході, і в такому варіанті весь комплекс (всі станції) повторюється кілька разів [2].

Засобами при коловому тренуванні є прості за технікою і добре засвоєні фізичні вправи. Зміст тренувального завдання може бути виражений у вигляді схеми за допомогою символів.

коловий тренування урок фізичнийРисунок 1 Схема символічного зображення тренувального завдання з розвитку сили за методом колової вправи [1]


Один і той же комплекс вправ застосовується протягом 4-6 тижнів. Упродовж цього часу необхідно дотримуватись принципу прогресуючого навантаження.

Рівень тренувальних навантажень визначається індивідуально для кожного учня. Це робиться на підставі результатів випробування за так званим, повторним максимумом (ПМ) у кожній вправі комплексу.Кожний учень у межах жорсткого регламенту робочих фаз і відпочинку виконує по колу всі вправи комплексу з установкою досягти якомога вищого результату в кожній з них. Показники виконаної роботи і ЧСС (за 10 с) відразу ж після роботи та в кінці інтервалів відпочинку записую в Індивідуальну картку. Цей результат (ПМ) і буде вихідним для подальшого планування Індивідуальних тренувальних завдань. Автори цього методу Р. Морган і Г. Адамсон вважали оптимальною індивідуальною початковою нормою тренувального максимуму (ПМ:2) у кожній вправі комплексу при трьохразовому проходженні кола [17].

Зазвичай, в методиці колового тренування застосовую робочі фази до 30 с, інтервали відпочинку між станціями 30-90 с (які займають час переходу від станції до станції), а між колами — 2-3 хв. За цей час підраховую пульс, ведуть записи у щоденнику тощо.

Якщо вправи виконуються з зовнішнім обтяженням (гантелі тощо), то можна збільшувати або число повторень, або величину обтяження, або зменшувати час на виконання тієї ж кількості повторень. Вирішальне значення при виборі способу підвищення навантаження має те, який тренувальний ефект плануэться отримати. Наприклад, при розвитку максимальної сили недоцільно повторювати вправу більш як 10-12 разів, а при розвитку силової витривалості більший ефект дають саме вправи з кількістю повторень понад 10-12 разів.

Головним завданням використання методу колового тренування на уроці є: ефективний розвиток рухових якостей в умовах обмеженого ліміту часу, строгої регламентації і індивідуалізації фізичного навантаження, при цьому розвиток рухових якостей повинен мати тісний зв’язок із засвоєнням програмного матеріалу. Тому у комплекси колового тренування включаю фізичні вправи, які за своєю структурною найбільш відповідають умінням і навичкам того чи іншого розділу програми. Простота і доступність вправ дозволяє виконувати їх багаторазово й комплексно, як одну тренувальну роботу в цілому, протягом 30-60-90 хвилин. Виділяють три основні варіанти колового тренування.

1. Екстенсивний. На кожній станції учень робить вправу у зручному для себе темпі, без завдання максимальної кількості повторень.

2. Інтенсивний темповий. На кожній станції учень намагається виконати якомога більшу кількість повторень вправи протягом точно визначного часу.

3. Інтенсивний інтервальний. На кожній станції виконується визначена кількість повторень фізичної вправи. Все коло слід пройти якомога швидше [8].

Колове тренування в умовах уроку має переважне значення для самостійного розвитку рухових якостей під час виконання станційних завдань, індивідуально підібраних для кожного учня окремо також позитивно впливає на виховання наполегливості, дисциплінованості тощо.

Колове тренування як інтегрована форма фізичної підготовки привчає учнів до самостійного мислення під час розвитку рухових якостей, виробляє алгоритм раніше запланованих рухових дій. Комплекси колового тренування включають в себе і вправи які сприяють професійно-прикладної фізичної підготовці. Колова форма тренування може застосовуватися й для комплексного одночасного вдосконалення спеціальних навичок техніки і фізичних якостей. У таких випадках вправи з великим навантаженням чергуються із вправами у яких навантаження незначне. Більше 6-8 станцій вводити не рекомендується [13].

Отже, коловий метод тренування своєю організацією, визначенням часу на виконання вправ, чітким їх дозуванням часу на виконання вправ, чітким їх дозуванням і самостійним контролем за ним з боку учнів дає змогу ефективно використовувати час який запланований на фізичну підготовку. Застосування методу колового тренування в поєднанні з іншими формами проведення уроків робить заняття різнобічним, підвищує зацікавленість і активність тих хто займається.
2. Вимоги до використання колового методу тренування
Фізичне виховання відіграє важливу роль у зміцненні фізичного, психологічного, морального здоров’я молодого покоління. В Україні створено єдину систему засобів і методів фізичного виховання. У ній з кожним роком велике місце відводиться коловому тренуванню – це система спеціально підібраних фізичних вправ, методичних прийомів для зміцнення здоров’я, гармонійного фізичного розвитку й удосконалення рухових здібностей людини. На заняттях із застосуванням цього методу є можливість використовувати максимальну кількість різнобічного інвентарю та обладнання [4].

З метою вдосконалення техніки окремих рухових дій, покращення рівня фізичної підготовленості розробляються спеціальні комплекси вправ. Загальний перелік вправ залишається постійним протягом усього періоду навчання (від 1 до 12 класу), змінюється лише величина навантаження. Такі комплекси можна використовувати на будь-якому уроці у вигляді індивідуальних завдань або «колової естафети»,що сприяє успішному засвоєнню учнями всіх розділів навчальної програми: гімнастики, спортивних ігор, легкої атлетики, туризму, атлетизму, загальної і спеціальної фізичної підготовці. Комплекси її доступні і як форма домашніх завдань, з наступною вибірковою або фронтальною перевіркою цих завдань на уроках фізичної культури.

На усіх станціях під загальним керівництвом учителя виконуються задані вправи (для кожної групи свої вправи і комбінації вправ, зафіксовані в спеціальних картках) з індивідуально нормованим навантаженням для осіб будь-якого віку, статі, з різною фізичною підготовкою. Вправи розподіляються таким чином щоб забезпечити чергування навантаженням переважно для м’язів ніг – рук – спини – черевного поясу – загального впливу. За командою учителя або самостійно по закінченні вправи учні переходять послідовно з однієї станції на іншу, поки не пройдуть повне «коло».

Завдяки стандартному тренувальному часові й тривалості відпочинку під час виконання вправ комплексу на «станціях» і під час їх зміни забезпечується строгий порядок. Це дозволить краще контролювати стан організму учня. Відпочинок між вправами на «станціях» і між кругами сприяє чіткому й оперативному регулюванню загального навантаження на організм з врахуванням віку і фізичної підготовленості, забезпеченню самоконтролю, який виключає перевантаження й зміцнює впевненість у собі.

Метод колового тренування – процес двосторонній. З одного боку – це діяльність вчителя в передачі знань, керівництва процесом формування умінь і навичок учня, а з другого боку – діяльність учня із засвоєння знань, умінь і навичок.

Тому взаємозв’язок «учитель» - «учень» на уроці повинен бути таким:Таблиця 1


Під час колового тренування слід дотримуватись таких правил:

 • вправлятися так, щоб зміцнювалося здоров’я.

Перед тим, як приступити до програми, слід обов'язково провести розминку. Часто учні хочуть скоріше домогтися результату (закінчення вправи, швидкого ефекту від вправляння) і тому відмовляються від розминки. Виправданням служить нібито економія часу і сил. Але така "економія" може призвести не лише до болю і травм, а й швидкому нервового виснаження, небажання надалі займатися. Це відбувається тому, що розминка готує до тренування не тільки м'язи, але й нервову систему. Дуже важливо налаштуватися на виконання комплексу. Заняття повинні приносити радість і відчуття повного контролю над своїм тілом.

 • вправлятися всебічно;

Не слід забувати, що одним основних з завдань перед фізичним вихованням в школі є збереження і зміцнення здоров'я, сприяння правильному формуванню і всебічному розвитку організму та усебічна фізична підготовка. Кожна вправа, як правило, діє на розвиток і зміцнення конкретних груп м'язів (рук і плечового поясу, ніг, тулуба тощо). Тому комплекси фізичних вправ повинні бути підібрані так, щоб забезпечувати розвиток усіх груп м'язів дитячого організму і мали оздоровчий ефект.

 • вибирати придатні для учнів вправи й способи їх виконання; підбирати вправи у відповідності зі віком, статтю, тренованістю й здоров’ям учнів;

Найціннішими для фізичного виховання учнів с великі (тобто розвиваючі) і середні (закріплюючі) навантаження, використання яких дозволяє вчителеві забезпечиш оздоровчу спрямованість занять і управляти розвитком організму школярів з урахуванням вимог їх всебічного фізичного вдосконалення. Якщо учням дається однакове для всіх фізичне навантаження, то для одних воно виявляється оптимальним, для других — недостатнім, а для третіх — занадто великим. Як наслідок, перші працюють з тренувальним ефектом, у других — підтримуючий режим тренування, а треті реагують на навантаження зниженням результатів і стійким небажанням виконувати вправи (Інколи на все життя). Належні навантаження викликають позитивні емоційні переживання учнів, інтерес до занять і задоволення ними, допомагають учителю спрямовувати їх на подальше фізичне самовдосконалення. Звідси можна дійти висновку: прагнучи до забезпечення високого освітнього, оздоровчого і виховного ефекту, вчитель повинен уважно стежити за індивідуальними реакціями кожного учня на фізичне навантаження, залежно від них добирати вправи, визначати інтенсивність і тривалість їх виконання, кількість повторень, інтервали відпочинку і його характер. Чітка регламентація та дозування потрібні і для досягнення освітніх результатів уроку (засвоєння кожної вправи вимагає певної кількості повторень).

 • вправлятися регулярно й цілеспрямовано, повторювати свій комплекс вправ протягом тривалого часу;

Для ефективного розвитку фізичних якостей в учнів важливі регулярні заняття фізичними вправами. Тому вчитель повинен правильно мотивувати учнів не тільки до активності на уроках, а і до самостійних занять в позаурочний час. Учні повинні знати, що тільки систематичні і цілеспрямовані заняття сприяють розвитку фізичних якостей та мають оздоровчий ефект. Хаотичні неорганізовані вправи, вправляння час від часу не принесуть користі, а іноді й навпаки принесуть шкоду і призводять до травматизму.

Щодо вчителя, то розроблені комплекси колового тренування повинні нести в собі певну мету, яку зможуть відчути і сам учні. Наприклад, розвиток координаційних здібностей, сили, прудкості чи технічних або тактичних вмінь на тематичних уроках. • навантаження підвищувати систематично, поступово;

Учитель повинен прагнути не просто до збільшення, а до педагогічно виправданого збільшення навантаження. Звичайно, на тренувальних уроках не обійтись без значних навантажень, але під час опанування вправ воно може стати перепоною.

 • тренуватися регулярно, щоб сила, швидкість і витривалість в разі вимушених перерв довго залишалися стійкими [4].

Крім означеного, при застосуванні методу колового тренування слід керуватись такими положеннями:

– МП визначають у змаганнях через проміжки часу, достатні для зростання якостей;

– метод має багато чисельні варіанти в підборі засобів залежно від завдань, і це дозволяє використовувати його для дітей різного віку і підготовленості;

– перед коловим тренуванням проводьте загальну, а при потребі й індивідуальну спеціальну розминку;

– на станціях розмістіть навчальні карточки, рисунки, схеми;

– перш, ніж запропонувати програму колового тренування класові, апробуйте її особисто з кращими учнями;

– розміщайте на станціях не більше 3 учнів;

– при систематичному використанні методу та при роботі за цим методом самостійно рекомендуйте учням здійснювати самоконтроль і вести щоденник. Цим ви підтримаєте інтерес учнів до власного розвитку.

– до достоїнств методу належить можливість чітко управляти великою групою учнів та організувати самостійні заняття;

– застосування методу колового тренування вимагає великої підготовчої роботи по обладнанню станцій різноманітними тренажерами, діагностично-корегуючими комплексами, спеціальним обладнанням. Тренування на них дає змогу індивідуально добирати обсяг і характер тренувальної дії, оптимізувати контроль за якістю виконання завдань, оперативно вносити корективи в програму тренувальних занять;

– розміщуйте станції і добирають вправи таким чином, щоб учень послідовно виконував різні за характером і переважною спрямованістю вправи, які б в комплексі забезпечували різнобічний вплив на організм учнів;

– індивідуальний підхід забезпечується шляхом зміни величини опору на тренажерах, величини обтяжень, кількості повторень, темпу роботи тощо [7].

Уроки із застосуванням комплексно-колової форми тренування ефективні в поліпшенні фізичного розвитку та рухової підготовленості учнів, а також сприяють більш якісному оволодінню програмовим матеріалом. З урахуванням віку і статевого складу дітей учитель складає комплекси фізичних вправ, попередньо визначаючи їх дозування, беручи до уваги також індивідуальні особливості тих, хто займається.
3. Досвід застосування вчителями колового методу тренування на уроках фізичної культури
Сьогодні вже немає потреби агітувати за застосування на уроках фізичної культури методу колового тренування, однаково ефективного як у процесі виховання фізичних якостей, так і під час вдосконалення техніки виконання.

Для розвитку рухових якостей, пропоную комплексне виховання рухових якостей за використанням колового методу.Комплекс 1.

 1. Біг 30 м.

 2. Стрибки у довжину з трьох кроків.

 3. Біг на місці в максимальному темпі.

 4. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи.

 5. Стрибки вгору з місця (дістати баскетбольний щит).

 6. Із вису на перекладені піднімання прямих ніг до кута 90º.

Комплекс 2.

 1. Біг з веденням баскетбольного м’яча.

 2. Біг з веденням м’яча і обведенням перешкод.

 3. Кидки і ловля баскетбольного м’яча, що відскочив від стіни.

 4. Стрибки на двох через лаву.

 5. Згинання – розгинання рук в упорі лежачи, ноги на лаві.

 6. Біг на 500 – 800 м.

Комплекс 3.

 1. Згинання – розгинання рук в упорі лежачи, ноги на лаві.

 2. Два перекиди вперед.

 3. Опорний стрибок, ноги нарізно через козла у довжину.

 4. Лазіння по канату без допомоги ніг.

 5. Присідання з вантажем.

 6. Із вису підйом переворотом на перекладині.

 7. Біг до фінішу.

Комплекс 4.

 1. Ходьба в присіді руки за голову.

 2. Лежачи на животі, одночасно піднімати руки і ноги, прогнутися.

 3. Підкидання набивного чи футбольного м’яча вгору.

 4. Стрибки на двох ногах вправо і вліво через лінію.

 5. Присідання у стійці ноги нарізно, руки за голову.

 6. Повороти тулуба вліво і вправо з гімнастичною палицею за спиною.Комплекс 5.

 1. Залізати на гімнастичну стінку і спускатись.

 2. Лежачи на животі на гімнастичній лаві, ковзати, підтягуючись за краї руками, в кінці – перекид вперед.

 3. Ходьба в присіді з м’ячем в руках.

 4. Лазіння по канату за допомогою ніг (дівчата), без допомоги ніг (хлопці).

 5. Стрибки на двох ногах по мітках.

 6. Нахили тулуба з набивним м’ячем за головою.

 7. Підтягування на перекладині (хлопці), у висі лежачи (дівчата).

 8. Подолання рукоходу.

Комплекс 6.

 1. Біг на місці з високим підніманням стегна.

 2. Із положення лежачи на спині підняти прямі ноги і торкнутись підлоги за головою.

 3. Із упору лежачи, поштовхом ніг упор, присівши, і зворотній рух.

 4. Присідання з гімнастичною палицею на плечах.

 5. Згинання рук в упорі, лежачи, ноги на гімнастичній лаві.

 6. Піднімання тулуба, в сід із положення лежачи на спині утримуючи перед собою набивний м’яч.

Використання даного комплексу сприяє не тільки інтенсивному розвитку фізичних якостей учнів, а й сприяє високій щільності уроків, розвитку інтересу в учнів до систематичних самостійних занять

Мною розроблені станції для проведення уроку з фізичної культури з учнями 8 класу. Мета уроку: розвиток основних фізичних якостей методом колового тренування.
Зміст частин уроку

Дозування

( час )


Організаційно-методичні

вказівки


Сприяти розвитку сили, стрибучості, гнучкості,

витривалості під час виконання вправ колового тренування15'

Слідкую за дотриманням правил т/б на всіх станціях, правильністю виконання вправ та часом.

Підрахунок ЧСС.1 станція:

стрибки через гімнастичну лаву:5'

Поточний метод

а

на двох ногах;

10 разів


1


б

на правій нозі;

8 разів

в

на лівій нозі;

8 разів

г

на лівій нозі по лаві;

1 раз

д

на правій нозі по лаві;

1 раз

е

настрибування ноги схресно;

1 раз

ж

настрибування обома ногами.

20 разів

Позмінний метод

(Троє стрибають, двоє тримають лаву) 1. станція:

вправи біля гімнастичної стінки:

5'

Позмінний метод (на двох стінках)а

В.п. - стоячи на підлозі боком до стінки, ноги нарізно, взятись рукою за 3 - 4 рейку.

Присідання на лівій (правій) нозі, праву (ліву) ногу вперед;5-8 разівб

В.п. - стоячи на підлозі

обличчям до стінки, руки - за рейку на рівні плечей.

Ліва (права) нога на

3-4 рейці.

Зміна положення ніг стрибком.


15 разівв

В.п. - стоячи на підлозі лівим

(правим) боком до стінки.

Ліва (права) нога випрямлена

і поставлена на 4-5 рейку.

Руки на пояс.

1. Нахил тулуба вперед, торкаючись руками стопи правої (лівої) ноги.

2. В.п.

3. Нахил тулуба вліво (вправо),торкаючись руками стопи лівої

(правої) ноги.

4. В.п.


10 разів

до

кожноїногиг

В.п. - стійка ноги нарізно на підлозі спиною до стінки, руки зворотнім хватом тримаються за 3 - 4 рейку.

1. Нахил тулуба вперед, торкаючись головою ніг.

2-3. Тримати.

4. В.п.


10 разівстанція: вправи на гімнастичній лаві:

5'

Позмінний метода

віджимання від лави;

х - 12 р.

д - 10 р.

2 підходи


б

піднімання в сід, руки за

голову;


х - 15 р.

д - 12 р.

2 рази
в

кут в упорі сидячи.

10 сек.

тримати
- зміна місць занять.

1'

За годинниковою стрілкою через 5 хв. за сигналом вчителя

У всіх класах оформлені листки здоров'я. Значну увагу приділяю учням віднесеним за станом здоров'я до спеціальної медичної групи. На уроках вони працюють за спеціально розробленими вправами колового тренування, що позитивно сприяє поступовому переходу їх до підготовчої та основної медичної групи.Ось приклад розроблених комплексів першого ступеня складності, розроблених згідно програмового матеріалу.
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка