Коммунальное учреждениеСторінка1/4
Дата конвертації05.03.2016
Розмір0.9 Mb.
  1   2   3   4

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОШКІЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) №272

ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ»

КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДОШКОЛЬНОЕ

УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ЯСЛИ-САД) №272

ХАРЬКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА»

ЗВІТ

завідувача комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад

(ясла – садок) № 272

Харківської міської ради»

перед колективом та громадськістю
за 2014/2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

м.Харків 2015


Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №272 Харківської міської ради» знаходиться за адресою: місто Харків, вулиця Соколова 42, телефон: 931123.
Відомості

Показники

1.

Мова навчання

українська

2.

Кількість груп усього

10

ранній

2

дошкільні

8

3.

Режим роботи груп:
9 годин

7

10,5 годин

2
12 годин

1

4.

Кількість вихованців

274

5.

Кількість працівників усього

44

педагогічний персонал

17

медичний персонал

1

обслуговуючий персонал

24

Робота комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №272 Харківської міської ради» у 2014/2015 навчальному році була спрямована на реалізацію положень Конституції України, сучасної державної політики в галузі освіти, Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, постанов Уряду України, Закону України «Про дошкільну освіту», нормативно-інструктивних матеріалів Міністерства освіти і науки України, Харківської обласної державної адміністрації, управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради, стратегії розвитку освіти в Орджонікідзевському районі на найближчі роки та перспективу, основні заходи по створенню життєздатної системи безперервного навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного самовдосконалення особистості, інтелектуального і культурного потенціалу як найвищої цінності нації.

Педагогічний оллектив втілював у життя державну політику в галузі освіти. Управлінська діяльність адміністрації спрямована на забезпечення гарантованого права громадян на отримання дітьми дошкільної освіти. У закладі є необхідні нормативно – правові акти щодо функціонування і розвитку дошкільних навчальних закладів.

Типовий навчальний план комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №272 Харківської міської ради» складався з інваріантної частини, сформованої на державному рівні, яка забезпечувала компетентність дитини згідно з вимогами Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та чинних оллекти .

Варіативна складова була конкретизована комунальним закладом «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №272 Харківської міської ради» відповідно до статуту з урахуванням особливостей району, запитів батьків, індивідуальних потреб дитини.
Програмове забезпечення освітньо-виховного процесу

1.Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», рекомендована Міністерством освіти і науки України (Лист МОН України №1/11-11178 від 08.12.2010р.), наук. Кер. Проскура О.В.)

2.Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», затверджена Міністерством освіти і науки України (наказ МОН від 21.05.2012 №604), наук. Кер. Проекту Жебровський В.М.
Парціальні програми:

1.«Англійська мова для дітей дошкільного віку», Шкваріна Т.М., допущена Міністерством освіти і науки України(Лист МОН України №1/11-3991 від 04.12.2002 р.)

2.«Навчальна Програма безперервної правової освіти дітей у дошкільних навчальних закладах та учнів загально – освітніх навчальних закладів Харківської області», затверджена методичною радою КВНЗ (Харківська академія неперервної освіти) , протокол №2 від 26.05.2011

3.«Народна пісенна творчість у вихованні національної свідомості дошкільників» (реалізація нової редакції Базового компонента дошкільної освіти ), розроблена викладачем кафедри управління якістю освіти Харківської академії неперервної освіти Кугуєнко Н.Ф., музичним керівником КЗ «ДНЗ №272» Грабарєвою О.А., затверджена методичною радою КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» , протокол №6 від 16.01.2013.

4. «Комп’ютерна грамота» Кугуєнко Н.Ф., Сиротенко Т.А.

6. «Хореографія в дошкільному навчальному закладі» Удовіченко В.В., Сиротенко Т.А., Кугуєнко Н.Ф.

Планування роботи в комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №272 Харківської міської ради» здійснювалося на підставі вимог Листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-455 від 03.07.2009 року «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах». Планування освітньої роботи з дітьми здійснювалося за режимними моментами з урахуванням завдань ліній розвитку :


 • фізичний розвиток;

 • соціально – моральний розвиток;

 • пізнавальний розвиток;

 • емоційно – ціннісний розвиток;

 • мовленнєвий розвиток;

 • креативний розвиток;

 • художньо – естетичний розвиток.

Структура навчального процесу:

Навчальний день поділявся на три блоки:

1) ранковий розвивальний блок – тривалість з 6.30 до 9.00 годин – до нього входили:

- сумісна діяльність вихователя з дитиною;

- вільна самостійна діяльність дітей;

2) денний навчальний блок – тривалість з 9.00 до 10.30 годин – організоване навчання у формі занять.

Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становила:

- для дітей раннього віку –до 10 -15 хвилин;

- для дітей молодшого дошкільного віку -15 -25 хвилин;

- для дітей старшого дошкільного віку -25 -35 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями 10 хвилин.

Сучасні підходи щодо організації різних форм навчання: колективні та індивідуальні; різноманітні типи занять: фронтальні (зі всією групою дітей) та групові ( до 15 дітей).

Види занять: комплексні, тематичні, комбіновані, домінантні, інтегровані.

3) вечірній блок – тривалість з 15.00 до 18.30 години:

- гуртки за напрямками :зображувальна діяльність, англійська мова, хореографія)

- самостійна діяльність дитини і його спільна діяльність з вихователем.


Кількісний та якісний склад педагогічного оллективу
Дошкільний навчальний заклад укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 1 вихователь-методист, 12 вихователів, 1 практичний психолог, 2 музичних керівника.

Завідувач Хрістоєва О.В., освіта вища фахова , загальний стаж роботи – 22 роки, на посаді завідувача – 1 рік.Вихователь-методист: Маренич Антоніна Пилипівна, освіта вища фахова, загальний стаж роботи 38 років, на посаді вихователя-методиста – 23 роки.

Якісний склад педагогічних працівників

Категорія

Кількість

Спеціаліст

Спеціаліст II категорії

Спеціаліст I категорії

Спеціаліст вищої категорії

Педагогічне звання

9

2

2

4

7


Освітній рівень вихователів дошкільного навчального закладу

Освіта

Вища

Середня спеціальна

Бакалавр

Кількість

9

5

3


Атестація педагогічних працівників

2012

2013

2014

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

2

13

2

13

6

35Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників

2012

2013

2014

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

2

13

2

13

6

35

Курси підвищення кваліфікації педагогічні працівники проходять відповідно до перспективного плану.

Мережа дошкільного навчального закладу

В комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №272 Харківської міської ради» облік дітей здійснюється за даними народжуваності з 16 дитячої поліклініки та вихователями, які здійснюють обхід зазначених територій для уточнення даних. Вихователями проводиться роз’яснювальна робота з батьками щодо необхідності отримання дітьми дошкільної освіти.Зведена таблиця мережі дошкільного навчального закладу

Навчальний рік

Всього

З них

Ранній вік

(3 р.ж.)


Молодший дошкільний вік

(4 р.ж.)


Молодшого дошкільного віку

(5 р.ж.)


Старшого дошкільного віку

(6 р.ж.)


груп

дітей

груп

дітей

груп

дітей

груп

дітей

груп

дітей

2013/2014

10

257

3

60

3

75

2

60

2

62

2014/2015

10

272

2

51

3

83

2

63

3

75

2015/2016

10

274

3

73

2

64

3

73

2

64

Працівниками закладу систематично проводиться робота з дітьми мікрорайону. Відповідно до наказу управління освіти Орджонікідзевської районної у м. Харкові ради та наказу по дошкільному закладу проведено облік дітей від 0 до 6 років, які мешкають у мікрорайоні дошкільного закладу. Результати обліку звірено з даними дитячої міської поліклініки №16. Укомплектованість груп проводится згідно з віком дітей, індивідуальними потребами та з урахуванням запитів батьків.

Згідно з Конституцією України, Законом України «Про освіту» та «Про дошкільну освіту» (ст.9), всі діти України мають рівні права на здобуття дошкільної освіти.

За минулий рік у закладі створено банк даних про п'ятирічних дітей, які проживають на території обслуговування, закріпленій комунальним закладом «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №272 Харківської міської ради». Аналіз показав 100% охоплення дітей 6 року життя різними формами дошкільної освіти. Дітей, не охоплених дошкільною освітою, на 01.09 2015 року немає.

Педагогічний колектив проводив систематичну роз'яснювальну роботу серед батьків дошкільників: педагоги провели соціально - педагогічний патронаж сімей, які проживають за територією обслуговування з метою виявлення дітей, не охоплених дошкільними закладами.

За результатами роботи, оформлено акти соціально-побутових умов.

Упродовж минулого року батьків запрошували відвідати комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №272 Харківської міської ради». На зустрічах з ними виступали завідувач, лікар, практичний психолог, вихователі. Неодноразово вихователі залучали дітей та батьків до участі в масових заходах: дитячих конкурсах, спортивних святах та розвагах, анкетуваннях, бесідах, Днях відкритих дверей в грудні 2014 та травні 2015 та надані консультації за питаннями батьків.

У роботі з батьками розглядалось широке коло проблем виховання та розвитку дітей: проводились індивідуальні консультації, засідання консультативного центру для батьків.Методична робота

У 2014/2015 навчальному році методична робота проводилась відповідно до статті 23 Закону України “Про освіту” від 23.05.1991 року № 1060-ХІІ ( із змінами), розділу V Закону України “Про дошкільну освіту” від 11.07.2001 р. №2628-ІІІ (зі змінами), рекомендацій щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти, виданих Міністерством освіти і науки від 03.07.2002 р. № 1/9-318, Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України №1124 від 05.10.2009), наказу управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради від 02.09.2013 №189 «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками навчальних закладів району в 2014/2015 навчальному році», наказу комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №272 Харківської міської ради» від 02.09.2014 «Про організацію методичної роботи у 2014/2015 навчальному році», згідно з планом роботи комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №272 Харківської міської ради» на 2014/2041 навчальний рік.

Методична робота в комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №272 Харківської міської ради» є одним із засобів управління освітнім процесом, в основі якого лежить ідея розвитку дитини, та направлена на вивчення психофізіологічних особливостей розвитку дітей дошкільного віку, Приділяляється увага практичній реалізації методу індивідуального медико–психолого–педагогічного супроводу кожної дитини з метою зміцнення, збереження фізичного та психічного здоров’я кожного дошкільника, поглиблено проводилась робота над розвитком українського мовлення дошкільників, використовуючи різні види діяльності.

Метою методичної роботи дошкільного навчального закладу упродовж 2014/2015 навчального року єзабезпечення інформаційно-комунікативних зв’язків, рівномірного запровадження контролю й моніторингового дослідження, організаційного та функціонального оновлення діяльності методичної служби, удосконалення педагогічної майстерності вихователів, надання практичної допомоги педагогічним працівникам у розвитку творчої майстерності та активізації їх творчого потенціалу.

Зміст освітньої роботи з дітьми раннього та дошкільного віку визначався за основними вимогами та концептуальними засадами Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція).

Оволодіння змістом дошкільної освіти впродовж всього періоду дошкільного дитинства, визначення цінності кожної вікової сходинки в особистісному розвитку при повній реалізації дитиною своїх потенційних можливостей.

Пріоритетні напрями діяльності дошкільних навчальних закладів:

1.Переосмислення розвивальних, виховних і навчальних завдань, використання особистісного підходу до розвитку кожної дитини, впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду роботи, новітніх технологій навчання та виховання.

2.Створення умов для обов'язкового здобуття дошкільної освіти дітьми п'ятирічного віку.

Науково–методична тема комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №272 Харківської міської ради» «Громадянське виховання через формування правової культури дошкільників».Вирішувались завдання:

1 Формування в дошкільників основ особистості і рис громадянина, моральних уявленнь про права дитини, прищеплення почуття патріотизму та навичків правової поведінки через впровадження правового виховання.

2. Формування в дітей здорового способу життя шляхом створення цілісної системи оздоровчих заходів та використання здоров`язберігаючих технологій, активної соціальної позиції власної безпеки з метою зміцнення, збереження фізичного та психічного здоров’я кожного дошкільника, удосконалення роботи з фізичного виховання.

комп’ютерних технологій в дошкільному навчальному закладі.

3 Продовження роботи щодо підвищення  рівня інформаційної компетентності педагогічних працівників  дошкільного навчального закладу в умовах використання інформаційних комп’ютерних технологій в дошкільному навчальному закладі та формуванню методичної готовністі педагогів до нововведень.

4. Формування у дітей трудові навички та вміння, поваги до праці дорослих,звички до трудової діяльності.

Основними напрямками методичної роботи були :


 • підвищення соціально-психологічної культури вихователів;

 • вдосконалення педагогічної майстерності;

 • сприяння опануванню світовою та національною мовою і побутовою культурою;

 • розвиток спеціальних умінь і навичок.


Форми науково – методична роботи

Педагогічні ради:
- Підсумки діяльності закладу в 2014/2015 навчальному році та завдання педагогічного/2014/2015 навчальному році ( 30.08.015);

- Інтеграція нформаційно - комунікативних технологій в освітній процес»(27.11.2014);

- Чи потрібні дитині права (27.02.2015);

- Підсумки роботи за минулий рік (29.05.2015)Семінари та семінари - практикуми :

-Постійно діючий семінар-практикум для вихователів та музичних керівників «Використання комунікативно –інформаційних технологій у навчально -виховному процесі дошкільного навчального закладу»

- Впровадження ІКТ в освітній процес (23.09.2014);

- Структура занять з ознайомлення дітей з ІКТ (07.10.20143);

-Особливості використання мультемедійихі технологій.(14.11.2014)

- Семінар – практикум для вихователів «Особливості сучасного підходу до організації занять з навчання грамоти старших дошкільників відповідно до освітньої лінії Базового компонента дошкільної освіти та чинних програм (18.12.2014);

Семінар для вихователів « Інтегровані підходи до використання літературних засобів формування світогляду дітей у освітньому просторі дошкільних навчальних закладів відповідно до Базового компонента та чинних програм» (23.01.2014)

Проблемний семінар для вихователів «Створення умов для трудового виховання дошкільників . Конкурс куточків трудового виховання» (23.04.2015)

Тематика семінарів та семінарів - практикумів допомогла вихователям удосконалити теоретичну підготовку, професійні уміння і навички.
Консультації для вихователів:

«Оптимізація процесу соціальної адаптації до умов дошкільного закладу» (16.09.2014);

«Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку ”Впевнений старт”(з доповненням)» (11.10.2014);

«Безпека життєдіяльності під час проведення масових заходів» (21.10.2014); «Формування працелюбності як важливої якості ранньої соціалізації дитини» (02.12.2014);

«Партнерська взаємодія педагога з дитиною» (20.01.2015);

«Удосконалення трудового виховання дошкільників» (27.01.2015); «Мовленнєвий портрет 5-річної дитини» (24.02.2015);

«Відеосемінари для батьків: сучасно, доступно, ефективно» (17.03.2015); «Оформлення ігрових майданчиків» (14.04.2015);

«Особливості планування роботи з дітьми влітку» (19.05.2015);Для молодих вихователів:

«Ведення документації в групах» (12.09.2014);

«Планування роботи з дітьми» (10.10.2014);

«Оформлення розвивального середовища» (20.01.2015);

«Безпека життєдіяльності дитини: завдання Базового компонента дошкільної освіти освіти (нова редаккція)» (24.03.2015);

«Підготовка та проведення батьківських зборів» (14.04.2015).

Співпраця наставників і молодих спеціалістів дала свої результати: молодий спеціаліст Яркіна С.В. показала позитивні результати в роботі.

Консультація для музичних керівників «Основні завдання музично - естетичного розвитку дошкільників та шляхи їх реалізації.(Відповідно до завдань чинних програм), «Сприйняття дітьми класичної музики як чинник формування естетичного смаку» (25.01.2015).

Педагогічні читання для вихователів:

«Впроваджуємо програму виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина»: «Основні принципи, що визначають зміст програми ”Дитина” , структура та умови успішного виконання програми» (09.09.2014);

«Дитина з образом „Я”( презентація) (14.10.2014);

«Концептуальні засади організації розвивального предметного середовища відповідно до програми «Дитина» (04.12.2014);

«Стиль педагогічного спілкування як умова розвитку самоповаги дошкільника» (25.02.2015);

«Труднощі , які виникли в роботі вихователів та шляхи їх усунення» (10.04.2015).Шевченківські читання ( для вихователів, музичних керівників):

«Вшановуємо великого Кобзаря» (10.02.2015),

«Шевченко народний поет України» (17.02.2015),

«Шевченко художник», «Наш Шевченко», «З народних переказів» (20.02.2015),

літературна година «Сторінки небуденного життя» (03.03.2015).

Вихователь - методист Маренич А. П. продовж останніх трьох років працювала в складі тимчасового творчого колективу КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», який працював над розробкою та впровадженням «Навчальної програми безперервної правової освіти дітей у дошкільних навчальних закладах і учнів у загальноосвітніх закладах» та дидактики до програми. Дана програма впроваджувалася вихователями вроботу з дітьми молодшого та старшого дошкільного віку.

На базі комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №272 Харківської міської ради» упродовж останніх трьох років проводилась робота тематичного методичного об’єднання для вихователів груп дітей дошкільного віку Орджонікідзевського району за темою „Соціально-моральний розвиток через правову освіту, мета якого активізувати творчий пошук педагогів, не ставлячи їх у вузькі рамки регламентованої діяльності, адаптувати завдання з правового виховання дошкільників відповідно до завдань чинних програм.

Вирішувались завдання ознайомлення вихователів з нормативними документами, які регламентують захист прав дитини; розкриття теоретичних засад виховання правової культури дошкільників; надання практичної допомоги в плануванні та проведенні роботи з дітьми, визначення рівня компетентності дошкільників, проведення просвітницької роботи з батьками; створення соціально - педагогічних умов, які допомагають реалізувати та самреалізуватися.

Роботу методичного об’єднання було сплановано з урахуванням запиту більшості слухачів .

Вихователі разом із музичними керівниками Заблоцькою Я.Л. та Грабаревою О. А. великий внесок зробили в ознайомлення дітей з українськими національними традиціями і звичаями, у вивченя дітьми української мови, в ознайомленя дітей з їх особистими правами та обов’язками.

Поповнили матеріал до музею «Слов’янська спадщина» національним одягом, рушниками, посудом, українськими хустками, іграшками та іншими експонатами. Музейна педагогіка допомагає знайомити дітей із звичаями та традиціями українського народу. Протягом року проводились екскурсії до музею «Слов’янська спадщина». З метою розширення знань дітей про історію українського народу проводилися бесіди «Історія України для дітей». Вихователі прагнули, щоб розвиток дітей був всебічним.

Належної уваги приділялось екологічному вихованню дошкільників. Із цією метою була оновлена «Екологічна стежина». Доповнено матеріал по ознайомленню з тваринами і рослинами, занесеними до Червоної книги, розроблені заходи з охорони довкілля, разом з дітьми виготовлені годівнички та шпаківні, оформлені куточки на майданчиках, оформлені клумби та городи.

Під керівництвом вихователя Камозіної Н.О. продовжувала роботу творча група «Заняття Гнома-Економа» (21.10.2014, 25.03.2015,12.05.2015).Творчою групою розроблені конспектизанять та дидактичні ігри з економічного виховання)

Для вирішення стратегічних завдань експериментальної роботи – створення найкращих умов для всебічного самовияву і розвитку здібностей дітей дошкільного віку та апробації новітніх наукових розробок – зусилля педагогічного колективу було спрямовано на розкриття особистісного потенціалу дитини в умовах її соціального розвитку.

Вихователі дошкільного навчального закдаду відвідували методичні об’єднання, педмайстерні, які працювали в районі (методичною освітою охоплено 60% педагогів), отриманими знаннями ділилися з колегами. Проведені на них заходи підвищили рівень професійних знань вихователів і рівень освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі.

Приділяли увагу самоосвіті, опрацьовували новинки методичної літератури, публікації періодичних видань. Але документація з самоосвіти педагогів п отребує удосконалення. Вихователі збагачували свій власний досвід інноваційними підходами, всебічно розвивали дітей, самостійно добирали ефективні прийоми і методи, впроваджували педтехнології.

У рамках програми Школа сприяння здоров,я працювала творча група за темою:

«Впровадження здоров’язберігаючих технологій як засобу цілісного балансованого розвитку особистості» (Керівник практичний психолог Стеценко С.П.).

До складу творчої групи входили вихователі та сестра медична старша Скороход І.П., які поглиблено вивчали здоров’язберігаючі технології, проводили консультації для вихователів та батьків щодо охорони і зміцнення здоров’я дітей, загартування дитячого організму. З дітьми проводились бесіди та профілактичні заходи(аромотерапія, сольові процедури).

Відповідно до поставлених завдань на навчальний рік були проведені колективні перегляди занять за тематикою: заняття правового виховання дошкільників-26.01.2015; «Виховання культурно- гігієнічних навичок»- 05.02.2015; «Звуковий аналіз слова» -14.02.2015; «Праця в куточку природи» -14.02.2015; заняття з ліплення-18.03.2015. Всі заняття були проведені на високому та достатньому методичному рівні.

Педагоги брали активну участь у педагогічних виставках- презентаціях педагогічних ідей і технологій.

Для участі в районній виставці-презентації педагогічних ідей ітехнологій 2015 року були подані роботи: «Професійна орієнтація дошкільників у процесі ігрової діяльності» О.Б.Столпнікової, «Використання спадщини .О.Сухомлинського в роботі з дошкільниками» Філімонової Л.Г, «Виховання гуманних почуттів у дітей старшого дошкільного віку» С.В.Яркіної. Перші дві роботи були рекомендовані для участі в обласній виставці-презентації педагогічних ідей ітехнологій .

Робота вихователя Філімонової Л. Г «Застосування комп’ютерних технологій у сучасному дошкільному навчальному закладі» була до учасником районної Інтернет –конференції .

Вийшла з друку парціальна програма «Народна пісенна творчість у вихованні національної свідомості дошкільників» (реалізація нової редакції Базового компонента дошкільної освіти), розроблена музичним керівником Грабарєвою О. А сумісно з викладачем кафедри управління якістю освіти Харківської академії неперервної освіти Кугуєнко Н.Ф. затверджена методичною радою КВНЗ „Харківська академія неперервної освіти” 16.01.2013 , протокол №6

Планомірно проводилася робота з обдарованими дітьми. За бажанням дітей та батьків була організована гурткова робота, спрямована на розвиток творчих здібностей та обдарованості дошкільників. (Працював гурток англійської мови, хореографії, театру). Дошкільники беруть активну участь у районному святі дитячої творчості «Пісенна творчість» та у районному конкурсі «Юні дарування».

Вихователі були зацікавлені в пошуці найкращих форм і методів реалізації змісту освітнього процесу. Вихователь Деркач Н.В.- учасник районного конкурсу на краще проведення занять.

З метою забезпечення умов для успішного удосконалення і окреслення змісту професійної діяльності педагогів проводилася робота:

- експрес –діагностика компетентності вихователів („Зміст і завдання програми розвитку дітей від двох до семи років «Дитина» та „Впевнений старт”

«Створення розвивального простору» ;

-інтерв’ю з вихователями;

- анкетування педагогів («Самооцінка професійної компетентності педагого ДНЗ»;

-Співбесіди з молодими спеціалістами за програмою «Дитина»

- Звіт вихователів про відвідування семінарів, педмайстерень, методичних об’єднань.

- Звіт про проходження курсів підвищення кваліфікації

- Звіт про впровадження парціальної програми музичного керівника

Грабарєвої О. А. , викладача кафедри управління якістю освіти Харківської академії неперервної освіти Кугуєнко Н.Ф. «Народна пісенна творчість у вихованні національної свідомості дошкільників» (реалізація нової редакції Базового компонента )

Участь педагогів у методичній роботі, насамперед, дозволяє їм застосовувати отримані знання, уміння та навички у своїй роботі. Вихователі виробили нові підходи до рішення проблемних завдань :

-осучаснення педагогічного процесу, впровадження нових форм діяльноссті дошкільного навчального закладу в умовах модернізації дошкільної освіти;

-забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку дошкільника, формування у нього успішного ставлення до природи, культури, людей, самого себе;

-дотримання особистісно-орієнтованої моделі навчання та виховання в умовах реалізації принципів гуманізації педагогічного процесу.

Багатоманітність форм методичної роботи дозволила кожному педагогу знайти для себе найбільш прийнятну і оптимальну форму підвищення професійного рівня, удосконалення теоретичної та практичної підготовки.

Науково –методичне зростання вихователів забезпечили такі форми роботи:


 1. Система навчання елементам самоаналізу і самоконтролю.

 2. Розроблені творчими групами пам’ятки, рекомендації для вихователів, зразки планів та конспектів занять.

Практичним психологом Стеценко С.П. були проведені консультації для вихователів, діагностика щодо проведення навчально-виховного процесу.

Виконуючи завдання поставлені на рік, вихователі працювали добросовісно, прагнули забезпечити оптимальний розвиток кожної дитини. Усю діяльність направляли на гуманізацію виховного процесу шляхом особистісно-орієнтованого спілкування з кожною дитиною. Вихователями були виготовлені цікаві наочні посібники з логіко-математичного розвитку, з цікавої граматики, дидактичні ігри розвиваючого характеру, оформлені розвивальні середовища, матеріал для розвитку сюжетно – рольових ігор.

Методичний кабінет працював на допомогу вихователю. Наповнення та оформлення методичного кабінету відповідає сучасним вимогам .

Упродовж навчального року кабінет поповнено методичною літературою, дидактичними посібниками, ігровим матеріалом, демонстраційним матеріалом, оформлені стенди: «Консультативний центр для батьків», «Пожежна безпека», «Правила дорожнього руху», «Рослини та тварини червоної книги» .У кабінеті є досвіди роботи вихователів Орджонікідзевського району та міста Харкова.

Організовувалися виставки новинок методичної літератури та посібників, виставки конспектів вихователів, матеріалів періодичних видань. Постійно давалися рекомендації для організації спостережень у природі, проведення свят і розваг. У кабінеті оформлено «Куточок атестації», «Методичний куточок», «Педагогічний вісник», «На допомогу вихователям». Вихователі знайомилися з роботою і досвідом педагогів, які атестувалися. Були розроблені конспекти занять для колективних переглядів, оформлений дидактичний матеріал із безпеки життєдіяльності, розвивальних ігор із різних розділів програми.

Проводилися тематичні виставки дитячих робіт, конкурси на кращу клумбу, на кращий куточок природи.

Проведені свята та розваги, тематичні тиждні .

Система проведених заходів сприяла позитивному результату в засвоєнні дітьми знань, умінь і навичок згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція) , програмою виховання та навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

Залишаються проблемними питання підвищення самооцінки дошкільників і рівня самоконтролю. Необхідно працювати також над корекцією рівня тривожності у старших дошкільників.

Упродож року вся методична робота дошкільного навчального закладу була спрямована на розвиток та удосконалення роботи з педагогами, на відновлення, оновлення та поглиблення необхідних загальноосвітніх та професійних знань, умінь і навичок фахівців, на підвищення якості освітнього процесу.

Найважливішим завданням у системі роботи закладу протягом року було підвищення ефективності та якості методичної роботи. Адміністрація проводила постійний пошук змісту, форм, методів, структури методичної роботи. Це обумовлено пошуком нового стилю, нових форм спілкування з людьми в особистісно-орієнтованій освіті.

Організація методичної роботи з педагогічними кадрами мала діагностично-прогностичний характер. Для безперервного відстеження результативності різних форм методичної роботи упродовж року проводився педагогічний моніторинг, основним завданням якого було виявлення позитивної динаміки розвитку професіоналізму педагогів, існування передумов для удосконалення роботи педагогічного колективу. Результати діагностики були зафіксовані за допомогою рейтингових оцінок, про що свідчать дані в таблиці.


. Рівень професійної майстерності педагогів у 2014/2015 н.р.

Високий рівень

Достатній рівень

Низький рівень

50%

22%

28%

Рівень професійної майстерності педагогів у 2013/2014 н.р.


Високий рівень

Достатній рівень

Низький рівень

37,5%

25%

37,5%

У комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №272 Харківської міської ради» створено всі умови для розвитку професійної майстерності педагогів, розкриття їх творчого потенціалу. Цьому сприяє організована методична робота і наявний в колективі емоційно – позитивний мікроклімат, висока культура спілкування співробітників.

Але поряд з позитивним є і недоліки:


 • виникали труднощі під час календарного планування;

 • не чітко планувалась робота з фізичного виховання з дітьми, які мають ослаблене здоров’я;

 • були допущені помилки в ведені педагогічної документації;

 • несвоєчасно велась документація з самоосвіти вихователів.

Аналіз стану та результатів методичної роботи дозволяє зробити висновок, що методична робота – це цілісна, заснована на досягненнях науки та передового педагогічного досвіду і на конкретному аналізі розвивально-виховної зайнятості та педагогічного процесу, система взаємозалежних дій та заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації до професійної майстерності педагога, включаючи і заходи щодо керування професійною самоосвітою і самовиховання. Методична робота велась систематично на достатньому рівні.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка