Комплексно-методичне забезпечення предметів І професійСкачати 248.57 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір248.57 Kb.


Управління освіти і науки

Кіровоградської обласної державної адміністрації


Навчально-методичний кабінет

професійно-технічної освіти

у Кіровоградській області


КОМПЛЕКСНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ І ПРОФЕСІЙ

(на допомогу педпрацівникам)

Кіровоград

2006 рік

Матеріали упорядковані методистом НМК ПТО Черемісовою Т.М.

В даних матеріалах викладені підходи щодо оформлення та використання комплексно-методичного забезпечення предметів і професій в навчально-виробничому процесі.

Відповідальний за випуск Стаценко О.В.ЗМІСТ


1. Комплексно методичне забезпечення навчального процесу

с. 4


2. Сутність комплексного підходу до методичного забезпечення навчально-виховного процесу

с. 6


3. Основні дидактичні функції засобів навчання

с. 7

4. Приблизне співвідношення основних засобів навчання і змісту навчального матеріалу

с. 8


5. Засоби навчання, їх дидактичні функції та навчальні ситуації застосування

с. 9


6. Демонстрація наочних посібників

с. 14

7. Застосування технічних засобів навчання

с. 16

8. Вимоги до викладача, майстра щодо використання засобів навчання

с. 18


9. Загальні вимоги до оформлення кабінетів та майстерень

с. 19


10. Література

с. 21


Комплексне методичне забезпечення навчального процесу
КМЗ навчального процесу – оптимальна система навчально-методичної документації і засобів навчання, необхідних для повного і якісного вивчення предмета (професії) у рамках відведеного часу, відповідно до вимог навчальних програм.


Охоплення вузлових питань навчального матеріалу всіх тем предмету (професії) в комплексі
Комплексне методичне забезпечення (КМЗ)
Застосування різних засобів навчання в комплексі з урахуванням їх дидактичних функцій і типових навчальних ситуацій


Навчально-методична документація
Засоби навчання для викладача (майстра)
Засоби навчання для учнів
Дидактичні засоби для проведення уроку


Навчальні плани
Посібники з методики викладання
Підручники, навчальні посібники
Дидактичні матеріали для роботи учнів


Навчальні програми
Тематичні методичні розробки
Довідники
Плакати, мапи, таблиці, схеми, фотографії


Переліки навчально-виробничих робіт
Методичні рекомендації
Збірники задач, завдань, вправ
Креслення на дошці, діаграми, транспаранти на папері та плівці


Поурочно-тематичні плани
Підручники, посібники, збірники задач
Керівництво по виконанню ЛПР
Моделі, муляжі, макети, натуральні зразки


Плани виробничого навчання групи
Довідкова література
Комплект інструкційно-технічної документації
Кінофільми, діафільми, відеозаписи, аудіозаписи


Плани уроків
Галузеві журнали, матеріали НТІ
Дидактичні матеріали
Тренажери, тестувальні пристрої


Критерії оцінювання
Інформаційні матеріали про ППД
Матеріали до проведення тематичних заліків, дипломних (творчих) робіт
Демонстраційне обладнання, прилади, інструменти, матеріали
Переліки нормативів оснащення кабінетів, майстерень


В залежності від змісту предмета чи професії до складу комплексу КМЗ можуть входити різноманітні засоби, однак всі вони повинні взаємно доповнювати один одного і відповідати таким вимогам: • враховувати дидактичні, ергономічні, технічні та економічні аспекти;

 • відповідати змісту навчальної програми;

 • відповідати рівню розвитку сучасної науки, техніки і виробництва;

 • включати оптимальну систему засобів для передачі інформації;

 • відповідати основним принципам дидактики і враховувати особливості професійно-теоретичного та професійно-практичного навчання;

 • сприяти організації самостійної роботи учнів та контролю їх знань і навичок;

 • забезпечувати зв’язок теорії з практикою, загальноосвітнього і професійного циклів навчання;

 • стимулювати застосування сучасних методів і форм навчання;

 • сприяти формуванню пізнавальної активності і технічного мислення учнів, інтересу до предмета (професії);

 • здійснювати індивідуальний підхід до учнів в процесі навчання.


Сутність комплексного підходу до методичного забезпечення навчально-виховного процесу


Охоплення вузлових питань навчального матеріалу всіх тем предмета (професії) в комплексі


Використання різних засобів навчання в комплексі з урахуванням їх дидактичних функцій та типових навчальних ситуацій
Охоплення всіх основних ланок навчально-виховного процесу: подача, сприйняття, закріплення, застосування; контроль в комплексі
Комплексне методичне забезпечення предмету (професії)
Забезпечення реалізації всіх функцій процесу навчання: навчальної, розвиваючої, виховної в комплексі


Забезпечення навчальної діяльності викладача: навчально-пізнавальної роботи учнів


Врахування економічних факторів


ОСНОВНІ ДИДАКТИЧНІ ФУНКЦІЇ

ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ:


 • підвищують ступінь наочності, роблять навчальний матеріал більше доступним для учнів;

 • допомагають задовольнити та максимально розвинути зацікавленість учнів, більш повно розкрити суть явищ, які вивчають, і виробничих процесів;

 • підвищують ефективність навчання і, таким чином, прискорюють темп вивчення навчального матеріалу;

 • здійснюють зв’язок теорії із практикою на уроках теоретичного і виробничого навчання;

 • звільняють викладача (майстра) від великого об’єму технічної роботи і, таким чином, сприяють підвищенню творчого рівня його праці;

 • є засобом управління пізнавальною діяльністю учнів.

В залежності від форми і змісту всі види засобів навчання відрізняються один від одного його призначенням: • засоби інформації;

 • засоби для фронтальної роботи;

 • засоби для групової роботи;

 • засоби для індивідуальної роботи;

 • засоби для розвитку зацікавленості, пізнавальної активності учнів;

 • засоби контролю.

Приблизне співвідношення основних засобів навчання і змісту навчального матеріалу


Зміст навчального матеріалу: групи і їх структурні одиниці

Засоби навчання

Натуральні об’єкти

Моделі, макети, муляжі

Плакати, діапозитиви, діафільми, таблиці

Транспаранти

Навчальні кінофільми

Тренажери

Техніка

Теоретичні основи будови і роботи обладнання

+
+

+

+
Опис роботи і будови обладнання

+

+

+

+

+

+

Опис будови і роботи предметів праці (інструментів пристроїв)

+

+

+

+

+

+

Технологія виробництва

Теоретичні основи технологічних процесів
+
+Опис технологічних і трудових процесів

+

+

+

+

+

+

Питання безпеки праці, гігієни праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки+
+

+

Сировина і матеріали

Відомості про види

+
+
+
Відомості про властивості+

+

+
Відомості про виробництво, отримання+

+

+
Організація і економіка виробництва+

+

+
Засоби навчання, їхні дидактичні функції та навчальні ситуації застосування


п.п


Засоби навчання

Основні дидактичні функції (можливості)

Типові навчальні ситуації застосування

1.

Натуральні наочні посібники

1) дозволяють отримати точну уяву про зовнішній вигляд, будову, взаємодію частин, властивості, вимоги до якості;

2)дозволяють вивчити способи застосування, регулювання, налагодження об’єктів, що вивчаютьсяДемонстрація та самостійне вивчення:

1) будови;

2) призначення;

3) властивостей;

4)способів застосування, регулювання, налагодження тощо.


2.

Зображувальні наочні посібники:

 • плакати;

 • таблиці;

 • схеми;

 • фотографії;

 • тощо

1) передають інформацію про процеси та об’єкти в різних формах:

- образній;

- графічній;

- схематичній;

- цифровій;

2) дозволяють показати:

- зовнішній вигляд;

- внутрішню будову;

- принцип роботи;

- якісні та кількісні показники об’єктів, процесів, явищДемонстрація та самостійне вивчення:

1) принципу дії;

2) будови;

3) призначення;

4) кількісних та якісних показників


3.

Об’ємні засоби навчання:

 • моделі;

 • макети;

 • муляжі

1)дозволяють вивчати принципи дії, взаємодії частин, кінематику механізмів у дії;

2) дозволяють отримати чітку уяву про зовнішній вигляд, будову, форму, розміри,1) демонстрація та самостійне вивчення принципів дії, взаємодії складових частин, кінематичних ланцюгів механізмів;

2) демонстрація та самостійне використання загальних відомостей про об’єкти, що вивчаються4.

Екранні засоби навчання:

1) екранне кіноЗасоби наочності, які виступають у ролі самостійного джерела інформації:

 1. розкривають процеси та явища в динаміці їхнього розвитку;

 2. дозволяють вивчати нові види техніки та технології, передові методи праці

1)вивчення об’єктів, явищ, процесів, які недоступні безпосередньому сприйманню;

2) вивчення внутрішньої будови машин, механізмів, агрегатів, пристроїв і процесів, що відбуваються в них;

3) вивчення циклічних процесів, дій, рухів, відеозапис та аналіз власних дій.;

4) демонстрація робочих операцій, навчально-виробничих ситуацій, технічних процесів


2) діафільми

Дозволяють відтворювати системи взаємопов’язаних зображень, які побудовані у відповідності з логікою навчального матеріалу теми; є засобом наочності та самостійним джерелом інформації

Вивчення взаємопов’язаних об’єктів, процесів, явищ та їхніх складових частин
3) діапозитиви

1) передають образну, графічну, схематичну, символічну та текстову інформацію;

2) дозволяють показати зовнішній вигляд, внутрішню будову, принцип роботи об’єктів, процесів, явищ, що вивчаються1) застосовують для створення проблемних ситуацій, керівництва самостійного роботою, повторення матеріалу;

2) проведення інструктажів тощо5.

Транспаранти

Дозволяють за допомогою кодоскопу передавати візуальну інформацію у вигляді малюнка, креслення, схеми, графіка чи тексту, а також демонструвати плоскі прозорі моделі механізмів

Демонстрація об’єктів та їхнії частин, процесів, явищ у змодульованій формі.

6.

Фазограми (накладання транспарантів)

Дозволяють відтворювати за допомогою кодоскопу складні зображення „по фазах” шляхом накладання транспарантів

При необхідності послідовної демонстрації зображень і від частин до цілого

7.

Дидактичні матеріали для роботи учнів:

-картки-завдання;

-узагальнюючі таблиці та інші матеріали на друкованій основі


1) дозволяють швидко запропонувати учням різноманітні навчальні завдання, форми для заповнення при самостійному вивченні, закріпленні та використанні навчального матеріалу;

2) дозволяють індивдуаілізувати навчальний процес1) самостійне вивчення, закріплення, повторення, систематизація навчального матеріалу;

2) контроль знань та вмінь учнів;

3) програмоване вивчення навчального матеріалу


8.

Звукозапис

Дозволяють відтворювати через магнітофонні пристрої різноманітні звукові характеристики працюючих машин, механізмів, апаратів

1)демонстрація та відпрацювання прийомів слухової діагностики та регулювання машин і механізмів;

2) проведення спеціальних занять і вправ з розвитку професійного слуху учнів9.

Тренажери

1)моделюють будову та функції технічних об’єктів;

2) сприяють орієнтуванню учнів при переході від вивчення теорії до практики;

3) створюють можливість наблизити учнів до реальної виробничої обстановки;

4) дозволяють учням відпрацювати необхідні режими роботи, імітувати складні умови праці та аварійні ситуації;

5) допомагають формувати прийоми самоконтролю


Відпрацювання трудових вмінь та навичок обслуговування складного виробничого обладнання в навчальних умовах

10.

Тестувальні пристрої

1) використовують для полегшення формування одного з рухових навиків з використання нескладних приладів і пристосувань на початкових етапах вправ;

2) ефективним засобом розвитку самоконтролюВідпрацювання початкових умінь у навчальних умовах на початкових етапах вивчення прийомів операцій

11.

Інструкційні карти

Включають інструктивні вказівки та пояснення з правил, послідовності та технічних вимог щодо виконання трудових прийомів та видів робіт з професій

Вивчення в процесі виробничого навчання трудових прийомів, операцій і видів робіт

12.

Технологічні (інструкційно-технологічні) карти

1) розкривають технологічну послідовність виконання, зміст інструктивних вказівок і технічних вимог до технологічних переходів;

2) відображають технічні засоби та режими виконання робіт комплексного характеруВиконання робіт комплексного характеру

13.

Завдання для виконання лабораторно-практичних робіт

Розкривають загальні теоретичні відомості про сутність явищ чи процесів, які досліджуються чи перевіряються, засоби та послідовність виконання лабораторно-практичної роботи, способи фіксування результатів і висновків, характер звітності про проведення роботи

Проведення лабораторно-практичних робіт ілюстративного та дослідницького характеру

14.

Навчальні програми для ЕОМ

1) дозволяють індивідуалізувати процес навчання;

2) моделювати процеси та явища в динаміці;

3) самостійне джерело інформації


1) самостійне вивчення навчального матеріалу та закріплення, повторення та систематизація;

2) контроль (самоконтроль) знань та вмінь учнів


ДЕМОНСТРАЦІЯ НАОЧНИХ ПОСІБНИКІВ


Наочні посібники – засоби навчання, які використовують з метою надання учням наочних (головним чином зорових) уявлень про об’єкти, явища, процеси, які вивчаються.

Навчальні функції наочних посібників:

 • джерело знань;

 • ілюстрація до розповіді, пояснення, бесіди;

Види наочних посібників

1. Натуральні:

- механізми та взули обладнання;

- інструменти, прилади, пристрої;

- зразки матеріалів;

- деталі.

2. Зображальні:

- плакати, схеми, таблиці;

- фотографії, діапозитиви, епідеаскопічні картки;

- ілюстрації з книг;

- зображення на дошці чи на плівці кодоскопа;

- моделі, макети.3. Комбіновані:

- динамічні плакати;

- анотаційні колекції;

- електрифіковані схеми;

- тематичні щити.

Навчальні ситуації, які потребують застосування зображальних наочних посібників.


 • Об’єкти, що вивчаються за своїми розмірами дуже великі або малі;

 • Об’єкти, або явища, які не можливо побачити (електричний струм, побудова молекул, кристалічні решітки і т.д.)

 • Об’єкти або явища, що вивчаються, сховані від безпосереднього спостереження (внутрішня будова обладнання, процеси в хімічних апаратах);

 • Необхідно наочно виразити взаємозв’язані величини (характеристики двигуна, циклограми, діаграми досліджень);

 • Необхідно спростити складні об’єкти, або показати принцип дії (схеми установки, кінематичні схеми, електричні принципові схеми);

 • Необхідно зафіксувати і показати взаєморозміщення деталей механізма або машини в найбільш характерних моментах руху.

Методичні вимоги до демонстрації наочних посібників

 • наочні посібники потрібно демонструвати тоді, коли в цьому виникла потреба по часу і по змісту вивченого матеріалу;

 • не потрібно перенасичувати урок демонстрацією наочних посібників;

 • в процесі сприйняття демонстрації наочного посібника необхідно залучати як можна більше органів почуття – зору, слуху, дотику, а при необхідності смаку та нюху;

 • раціонально поєднувати слово та демонстрацію. Слово розпочинає, супроводжує та закінчує демонстрацію наочного посібника;

 • націлює учнів при розгляді наочних посібників проявляти активність в осмисленні та самостійності;

 • вміло використовувати „ефект новизни” – не показувати наочний посібник учням до момента його демонстрації;

 • діючі та динамічні посібники обов’язково показувати в дії;

 • забезпечити умови видимості наочного посібника, який демонтується (місце розміщення, освітлення, чіткість зображення).

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ

ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

(при вивченні загально-технічних та спеціальних предметів)


Технічні засоби навчання – комплекс технічного обладнання і відповідні носії інформації, які використовуються для підвищення ефективності засвоєння знань, умінь та навичок учнями та полегшення праці викладача по їх передачі, закріпленню та перевірці.

1. Основні види технічних засобів навчання:

 • статистичні екранні посібники (діаграми, діапозитиви, кодопроекції);

 • навчальне кіно;

 • навчальне телебачення;

 • звукові посібники (радіо, грамзапис, аудіо-, відеозаписи);

 • установка для програмного навчання;

 • контролюючі та інформаційні установки;

 • тренажери.


2. Навчальні завдання, які вирішуються за допомогою застосування технічних засобів навчання


 • повідомлення учням більш повно і точно навчальну інформацію; підвищення в результаті цього якості навчання;

 • підвищення наочності та доступності навчання;

 • підвищення темпу викладання навчального матеріалу;

 • підвищення інтересу учнів;

 • зниження стомлювання учнів на уроці;

 • звільнення викладача від чисто технічної роботи і використання зекономленого часу на творчу діяльність;

 • збільшення часу на самостійну роботу учнів;

 • полегшення праці викладача та учнів.

3. До застосування ТЗН (перш за все кіно, телебачення) потрібно звертатися в тих випадках, коли навчальний матеріал:

 • має принципово важливе значення;

 • складний і важкодоступний для вивчення;

 • недостатній для вивчення з рівною або більшою ефективністю при застосуванні других дидактичних засобів;

 • потребує для вивчення спостереження за процесом в динаміці;

 • недостатній для безпосереднього нагляду та спостереження або відтворення в умовах навчального процесу;

 • принципово неможливо спостерігати і може бути розкритий тільки через сприйняття на екрані чи другого посібника;

 • потребує демонстрації рідкісних установок, процесів, явищ, недоступних на даний час навчальному закладу.


4. Умови ефективності застосування ТЗН

 • ТЗН повинні застосуватися в навчальному кабінеті по даному предмету в ході уроку;

 • викладач досконало повинен знати дидактичні можливості даного технічного засобу, який використовується, володіти вміннями його застосувати.

 • ТЗН повинні використовуватись в поєднанні з іншими дидактичними засобами, формами навчальної роботи і елементами уроку;

 • систематичність застосування призводить до того, що у учнів формуються уміння та навички роботи з відповідними посібниками;

 • оптимальна частота і продовжуванність застосування ТЗН (навчального кіно – до 3-4 раз в тиждень, кінофрагменти – 4-5 хв.; діафільми – 12-15 кадрів);

 • забезпечення гарного зображення та озвучення;

 • зручне управління технічними засобами;

 • надійність роботи апаратури та других технічних засобів, установок;

 • застосування ТЗН дає необхідний педагогічний ефект тоді, коли викладач добре знає предмет, володіє досконало методикою його проведення і методикою застосування ТЗН в навчальному процесі.

5. Питання методики застосування ТЗН:

При підготовці до заняття:

 • визначення дидактичних завдань, які вирішуються за допомогою даного ТЗН;

 • детальне вивчення ТЗН, який буде застосовувати;

 • визначення місця ТЗН на уроці;

 • визначення способу застосування на уроці;

По ходу проведення заняття:

 • підготовка учнів до сприйняття демонстрації, або звукозапису. Створення проблемної ситуації;

 • керівництво сприйняттям учнями ТНЗ (пояснення по ходу, виділення головного, коментування не озвучених ТЗН);

 • аналіз спільно з учнями переглянутого навчального матеріалу;

 • керівництво самостійною роботою учнів по осмисленню навчального матеріалу, отриманого за допомогою ТЗН;

 • раціональне поєднання різних форм та методів викладання навчального матеріалу і навчальної праці учнів з урахуванням змісту і специфіки застосування ТЗН.


ВИМОГИ ДО ВИКЛАДАЧА, МАЙСТРА

ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
Засоби навчання є дієвим кермом управління пізнавальною діяльністю учнів, а тому слід знати наступні вимоги до викладача (майстра):

 • викладач (майстер) повинен досконало знати навчальний матеріал і методику його викладання;

 • мати уявлення про необхідність навчального обладнання і знати де, коли і як повинен використовуватись кожен із засобів навчання;

 • вміти самостійно користуватися технічними засобами навчання;

 • старанно готуватися до кожного уроку із застосуванням засобів навчання.

Для підвищення ефективності навчання велику вагу мають обладнані кабінети (майстерні), де робочі місця учнів, викладачів і майстрів відповідають вимогам.
ВИМОГИ ДО РОБОЧОГО МІСЦЯ УЧНІВ:


 • відповідність кількості робочих місць кількості учнів;

 • належний стан меблів;

 • наявність на кожному робочому місці підручників, довідників, роздаткового матеріалу, інструментів, приладдя, інструкційно-технологічної документації.РОБОЧЕ МІСЦЕ ВИКЛАДАЧА ВКЛЮЧАЄ:


 • навчально-методичну і нормативну документацію;

 • навчальну, довідкову літературу, збірники задач (в тому числі комплект для учнів);

 • методичну літературу;

 • потемні, поурочні папки;

 • дидактичні засоби навчання;

 • класну дошку, екран, пульт дистанційного управління технічними засобами навчання, демонстраційний стіл, приладдя для показу наочностей;

 • плакатницю.


РОБОЧЕ МІСЦЕ МАЙСТРА ВКЛЮЧАЄ:


 • навчально-методичну і нормативну документацію;

 • навчальну і довідкову літературу;

 • технічну документацію;

 • потемні, поурочні папки;

 • комбіновану шафу із класною дошкою, кіноекраном і відділами для розташування і зберігання навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання, особистого інструменту;

 • технічне обладнання (для демонстрації, конкретно для професії);

 • робочий стіл майстра, стілець;

 • стіл для приймання виробів і робіт учнів;

 • демонстраційну стійку;

 • стенд для довідкових таблиць і технічної документації;

 • плакатницю;

 • аптечку.


ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КАБІНЕТІВ ТА МАЙСТЕРЕНЬ
Сучасні кабінети та майстерні не потрібно перенасичувати різноманітними стендами, плакатами, наочностями.

Обов’язковими є стенд з кваліфікаційними характеристиками конкретних професій, інформаційні куточки на допомогу учню в процесі навчання, стенди на допомогу випускнику, куточки з охорони праці.Інформаційні куточки на допомогу учню повинні оновлюватись у відповідності до теми програми, яка вивчається та включати:

 • назву теми програми та кількість годин на її вивчення;

 • вимоги до знань та умінь учнів з даної теми;

 • критерії оцінювання з даної теми;

 • форму тематичної атестації;

 • переліки питань, що виносяться на тематичну атестацію.

Стенд на допомогу випускнику повинен включати:

 • вимоги до написання дипломної (творчої) роботи;

 • зразки виконання розділів дипломної роботи;

 • графіки проведення консультацій, здачі дипломних (творчих) робіт.


ЛІТЕРАТУРА:


 1. Педагогічна книга майстра виробничого навчання. Н.Г.Нічкало. Київ, 1994

 2. Комплексно-методичне забезпечення професійно-технічних навчальних закладів. методичні рекомендації. Київ, 2005

 3. Методичні підходи до організації процесу навчання в ПТНЗ. НМК ПТО, 2004

 4. Методические рекомендации по планированию комплексно-методичного обеспечения предметов и профессий. Москва, 1982

 5. Организация современного урока. Москва, 1984

 6. Применение технических средств в учебном процессе средних профтехучилищ. Москва. Высшая школа, 1979.База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка