Комп'ютерна підтримка на урокахСкачати 85.15 Kb.
Дата конвертації18.03.2016
Розмір85.15 Kb.
КОМП'ЮТЕРНА ПІДТРИМКА НА УРОКАХ

Комп'ютер є одним з таких засобів, що має унікальні можливості, тому його використання в школі поступово переходить на всезагальний рівень. Оскільки більшість сучасних дітей мають вдома комп'ютери, то стає можливим застосування інформаційно-комунікативних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах. Підвищений інтерес дитини до комп'ютерної грамотності, дає педагогам більше варіантів подачі навчальної інформації, більше можливостей зацікавити учнів, створювати умови для продуктивної праці.

Комп'ютерне навчання є ефективним під час вивчення всіх предметів. Адже воно дає змогу значно унаочнити програмний матеріал, краще зрозуміти та засвоїти абстрактні поняття, сформувати практичні вміння та навички.


КОМП'ЮТЕРНА ПІДТРИМКА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Задачі використання комп'ютера під час навчання: • забезпечення зворотного зв'язку в процесі навчання;

 • забезпечення індивідуалізації навчання;

 • підвищення наочності навчального процесу;

 • пошук інформації із найрізноманітніших джерел;

 • моделювання процесів та явищ, що вивчають;

 • організація колективної та групової роботи.

До переваг комп'ютерної підтримки як одного з видів використання інформаційних технологій у навчанні можна віднести:

 • можливість конструювання комп'ютерного матеріалу для конкретного уроку;

 • відносну простоту наявних програмних засобів;

 • можливість поєднання різних програмних засобів;

 • можливість адаптації до умов і потреб конкретного навчального закладу;

 • спонукальний аспект активізації діяльності учнів.

Комп'ютерна підтримка повинна бути одним з компонентів навчального процесу і застосовуватися там, де це доцільно.

Розробляючи комп'ютерну підтримку конкретного предмета, необхідно визначити:


 • які теми доцільно «підтримувати» комп'ютерними завданнями і для вирішення яких дидактичних задач;

 • які програмні засоби доцільно використовувати для створення і виконання комп'ютерних завдань;

 • які попередні вміння роботи на комп'ютері повинні бути сформовані в учнів;

 • які уроки доцільно робити комп'ютерними;

 • як організувати комп'ютерні заняття.

Уроки з використанням комп'ютера проводять разом із звичайними заняттями, де можливе і доцільне використання комп'ютерів для вирішення конкретних завдань уроку, щоб учні глибше зрозуміли тему уроку і творчо проявили себе.
ФОРМИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Презентації

Учитель створює презентацію уроку чи його частини. Тема уроку представлена на слайдах, в яких стисло викладено ключові моменти питання, що дає можливість учням протягом лекції вчителя сконцентрувати на них увагу. Лекцію вчителя супроводжує відеоряд, який може бути представлений анімацією, малюнками, відеоматеріалами, фотографіями, необхідними картами і схемами.
Дослідження

Необмежені можливості комп'ютер відкриває для дослідницької роботи. Діти самостійно ведуть пошук, відбирають матеріал за завданням учителя. На цих уроках використовують ресурси Інтернет.


Віртуальні екскурсії

Відвідати багато музеїв світу можна, не виходячи з комп'ютерного класу. Щоб організувати урок з відвідинами віртуального музею, необхідно скласти маршрут або сформулювати запит пошуку інформації для учнів. Важливою є організація роботи з одержаною інформацією. Необхідно, щоб результатом віртуальної екскурсії стала творча робота: доклад, повідомлення, презентація, заповнена таблиця, відповіді на питання та інше.

Проектна діяльністьСучасний учень повинен не тільки використовувати наявні інформаційні ресурси, але і навчитися створювати свої інформаційні ресурси. Учні мають навчитися самостійно подавати, структурувати і презентувати свої знання. Проект комп'ютерного уроку, який учні повинні підготувати самі, дозволяє закріпити і поглибити знання, підвищити рівень опанування уміннями і навичками, головною з яких буде здатність привернути і організувати докладну інформацію (дослідницький метод роботи), а також критично осмислити інформацію (аналітичний метод роботи), відпрацювати мовні навички.
Тестування

Створюючи нову групу запитань, здійснюють ієрархічне угрупування їх за дисципліною, розділом, темою.

Завдання можуть бути різних типів: запитання з декількома варіантами відповідей; запитання, відповіді на які повинен вводити тестований з клавіатури; запитання, для відповіді на які потрібно встановити відповідність між елементами
двох або трьох списків; питання, де як відповідь потрібно вказати правильну послідовність елементів у пропонованому списку. Комп'ютер дозволяє якісно змінити контроль за діяльністю учнів, забезпечуючи при цьому гнучкість управління навчальним процесом. Комп'ютер дозволяє перевірити
всі відповіді, а у багатьох випадках він не тільки фіксує помилку, але досить точно визначає її характер, що допомагає вчасно усунути причину.Комп'ютерні навчальні програми, моделювальні програмні, демонстраційні програмні засоби, навчально-ігрові засоби

За цілями та задачами навчальні комп'ютерні програми поділяються на:

навчальні програмні засоби імітаційні програмні засоби
програми, призначені для контролю інформаційно - пошукові системи, (самоконтролю) рівня вивчення інформаційно-довідкові

навчального матеріалу програмні засоби
До переваг роботи з навчальними програмами слід віднести такі:

 • діалог з програмою має характер навчальної гри, що у більшої частини учнів підвищує мотивацію до навчальної діяльності;

 • збільшення кількості тренувальних завдань за одиницю часу;

 • скорочення часу Для відпрацювання необхідних технічних навичок в учнів;

 • полегшення визначення рівневої диференціації навчання;

 • учень стає суб'єктом навчання, бо програма потребує

 • від нього активного керування;

 • виникає можливість моделювання процесів;

 • з'являється можливість забезпечити урок матеріалами з віддалених джерел, користуючись засобами телекомунікацій.

Практика свідчить, що кожен урок або етап навчання вимагає свого типу програмних засобів:На уроках засвоєння нового матеріалу використовувати демонстраційні програми, які дозволяють у доступній, яскравій, наочній формі донести до учнів теоретичний
матеріал.

На контрольному уроці можемо досконало перевірити, наскільки учень засвоїв вивчений матеріал.

На уроках-практикумах учні удосконалюють свої вміння зіставляти карти, заповнювати таблиці, робити висновки, працювати із статистичними таблицями тощо.

Урок повинен проводити вчитель - предметник, оскільки він навчений методиці викладання, знає наочний матеріал і вікові особливості дітей.

Комп'ютерні завдання повинні бути складені відповідно до змісту навчального предмета і методики його викладання, розвивати, активізувати розумову діяльність і формувати навчальну діяльність учнів. Учні повинні вміти володіти комп'ютером на рівні, необхідному для виконання комп'ютерних завдань.


НАПРЯМИ РОБОТИ З КОМП'ЮТЕРОМ

Демонстрація матеріалів

На теоретичному етапі уроку вивчення нового матеріалу, розповідь супроводжують показом схем, знімків об'єктів, карт, графіків, діаграм. Це дозволяє спрямувати увагу школярів на найважливіші моменти теоретичного матеріалу, допомагає учням краще запам'ятати матеріал, більш глибоко проникнути в суть досліджуваного питання.

Процеси, про які школярі повинні мати уявлення, різноманітні і численні. До впровадження комп'ютерних технологій їх пояснювали дітям майже «на пальцях». Комп'ютер дає унікальну можливість побачити процес своїми очима. Використовуючи анімацію, демонструємо, наприклад утворення льодовиків, боліт, атмосферних фронтів, кругообіг води в природі, виверження вулканів тощо. Збувається приказка: «Краще один раз побачити, ніж сто разів почути». Впливаючи на зорову пам'ять, засвоєння матеріалу відбувається на більш глибокому й усвідомленому рівні.


Перевірка знань

На даному етапі розвитку широко впроваджують практика ЗНО, де дітям пропонують саме тестові завдання. Тому слід навчати дітей працювати з тестами. Приваблює учнів те, що оцінку ставить сам комп'ютер. Відбувається об'єктивне оцінювання знань школярів. Учні мають можливість виправити свої помилки під час виконання нового тесту.


Використання Інтернету

За обсягом інформації Інтернет випереджає всі можливі джерела. З нього можна отримати (і досить швидко) таку інформацію, що з інших місць одержати дуже складно. Інтернет діти можуть використовувати, готуючи повідомлення, доповіді, реферати, які вони часто супроводжують демонстрацією презентацій, виконаних теж з використанням Інтернету.Інтернет часто виступає єдиним джерелом знань через відсутність певної інформації в місцевих бібліотеках. Використання Інтернету збільшує пізнавальну діяльність учнів, робить її незвичайною і цікавою. До того ж вони розуміють, що Інтернет — це не тільки розвага, а перш за все джерело знань, цілком для них доступне.

Використання у школі комп'ютерних навчальних програм, інформаційних технологій, електронних версій географічних атласів, інтернету, е важливою, якщо не визначальною, передумовою підготовки учнів, які зможуть ефективно працювати майбутньому інформаційному суспільстві.

Сучасні комп'ютерні технології в освіті базуються на ідеї їх інтеграції з традиційними навчальними методиками. Сьогодні ми перебуваємо на етапі оновлення всієї системи освіти, впровадження в навчально-виховний процес нових інформаційних технологій, орієнтації на творчу діяльність учня, визнання неповторності його особистості, забезпечення диференціації та індивідуалізації навчання.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка