Комунальний вищий навчальний заклад «Вінницька академія неперервної освіти»Сторінка1/5
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.6 Mb.
  1   2   3   4   5
5a95136420a8t5a95136420a8t5a95136420a8t5a95136420a8t5a95136420a8t

Комунальний вищий навчальний заклад

«Вінницька академія неперервної освіти»
Відділ методики викладання української мови та літератури, мов національних меншин і світової літератури

Коваленко Л.В., завідувач відділу

Кабінет № 23

тел. 67-08-93
Рекомендації укладено за інформаційними матеріалами МОН України, Інституту ІІТЗО

5a95136420a8t5a95136420a8t5a95136420a8t

21050, м. Вінниця

вул. Грушевського, 13
тел.(факс) 67-08-85
Е –
mail: bil@mail.vinnica.ua
Cайт: www. voipopp.vn.ua

5a95136420a8t


ПОЛЬСЬКА МОВА

2015-2016 н.р.

Інструктивно-методичні рекомендації

щодо вивчення навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах
Польська мова

в загальноосвітніх навчальних закладах j0301252

з українською мовою навчання
Головна мета вивчення польської мови в загальноосвітніх навчальних закладах – надати основи знань про мову, що дозволить забезпечити достатньо високий рівень спілкування та грамотного письма, необхідних для успішної індивідуальної та соціальної діяльності, міжкультурного взаєморозуміння. Ця мета реалізується через головний методологічний принцип – комунікативність навчання.

Викладання польської мови у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015 / 2016 н. р. регламентується листом Міністерства освіти і науки України від 26.06. 2015 р. № 1/9-305 «Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році».Робочі навчальні плани на 2015/2016 навчальний рік складаються згідно з листом Міністерства від 22 травня 2015 року №1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» для:

 • 1-3 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572;

 • 4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682;

 • 5-7 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664; зі змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 №1465;

 • 8-9 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66;

 • 10-11 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657;

 • спеціалізованих шкіл (класів) з поглибленим вивченням окремих предметів, гімназій, ліцеїв, колегіумів: 5-7 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664 (додаток 8); 8-9 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66; 10-11 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657;

 • спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов: 1-4 класи – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572 (додатки 4-5); 5-7 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України 29.05.2014 № 664 (додаток 3); 8-9 класи – за Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженими наказом МОН України від 13.03.2006 № 182; 10-11 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657 (додаток 19);

 • білінгвальних класів: 5-7 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664; 8-9 класи – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН України від 07.07.2009 № 626; 10-11 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657 (додаток 20).

Як і в минулі роки, інваріанта складова типового навчального плану основної школи (1–11 класи) забезпечує реалізацію змісту мовно-літературної та іншомовної освіти на рівні Державного стандарту.

Предмети та курси за вибором визначаються загальноосвітнім навчальним закладом у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.Звертаємо увагу на Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня (Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664), згідно з якими навчальний заклад отримує право вибору щодо вивчення другої іноземної мови.

Рішення про запровадження вивчення другої іноземної мови приймається, залежно від умов для такого вивчення, навчальним закладом самостійно.
Звертаємо увагу вчителів, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» у 2015/2016 навчальному році 5, 6 та 7 класи загальноосвітніх навчальних закладів навчатимуться за новими програмами для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які укладені відповідно до Державних стандартів.

Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до навчальних програм.

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України
від 05.11.2014 № 1275 «Про проведення експертизи та громадського обговорення типових навчальних планів та навчальних програм для початкової школи» та від 06.02.2015 № 100 «Про розвантаження навчальних програм для учнів 5 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» до навчальних програм внесено зміни, спрямовані на їх розвантаження, врахування вікових особливостей розвитку дитини, відповідність сучасному розвитку науки та технологій.

Після громадського обговорення та розгляду Колегією Міністерства зміни до програм були затверджені наказом МОН №585 від 29. 05. 2015 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня», яким затверджено зміни та надано гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки» програмам для 5 – 9 класів з таких навчальних предметів: українська мова для шкіл з навчанням польською мовою, польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою, польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою, інтегрований курс «Література» (польська та зарубіжна),

Навчальні програми зі змінами розміщено на сайті (http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/). Програми позбавлені жорсткого поурочного поділу, вчителі можуть обирати послідовність розкриття навчального матеріалу в межах окремої теми, але так, щоб не порушувалась логіка його викладу.

Обласні, районні та міські методичні кабінети (об’єднання) не можуть втручатися в такі питання, оскільки це винятково компетенція вчителя (www.mon.gov.ua.).


Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством до використання в навчальних закладах, зазначено у Переліках навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, розміщених на офіційному веб-сайті Міністерства (www.mon.gov.ua).kolokolchik

Дозволяється використовувати підручники з відповідним грифом Міністерства, що видані в попередні роки, враховуючи при цьому зміни у програмах.

Щодо додаткової навчально-методичної літератури, то вчитель вільний у її виборі й може застосовувати таку, що найкраще реалізовує його методику навчання.

Також залишаються актуальними методичні рекомендації Міністерства щодо організації навчально-виховного процесу і вивчення базових дисциплін попередніх років. Тексти методичних рекомендацій розміщені на сайті МОН (http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations) та в Інформаційних збірниках Міністерства освіти і науки відповідних років.

Необхідно також врахувати в роботі листи Міністерства від 3 червня 2014 р. №1/9-282 «Про формування класів з навчанням українською мовою, мовами національних меншин та вивчення цих мов», від 6 червня 2014 р. № 1/9-299 «Про забезпечення права представників кримськотатарського народу на здобуття загальної середньої освіти рідною мовою чи вивчення цієї мови» щодо неприпустимості звуження конституційних прав громадян на здобуття освіти українською мовою, мовами національних меншин чи вивчення цих мов, а також забезпечення освітніх прав представників кримськотатарського народу.

Головна мета вивчення мов національних меншин в загальноосвітніх навчальних закладах – надати основи знань про мову, що дасть змогу забезпечити достатньо високий рівень спілкування та грамотного письма, необхідний для успішної індивідуальної та соціальної діяльності, міжкультурного взаєморозуміння.


У загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою за бажанням дітей та їх батьків мови національних меншин вивчаються за двома варіантами Типових навчальних планів (додатки 1 та 2), затверджених наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66. За одним передбачено вивчення мов національних меншин як предмета в інваріантній складовій з 1 по 11 клас (по 2 години на тиждень); за другим – з 5 по 11 клас (по 2 години на тиждень). Крім того, мови національних меншин можуть вивчатися за рахунок варіативної складової, починаючи з 1 або 5 класів. В останньому випадку форми вивчення мов (як предмет, спецкурс, факультатив) та кількість годин на її вивчення визначає, враховуючи при цьому побажання учнів та їх батьків, загальноосвітній навчальний заклад.

Програмне забезпечення

У 2015/2016 навчальному році вивчення польської мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою здійснюватиметься за програмами:

у початковій ланці:

 • Польська мова для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. Автор: Войцева О.А., доцент кафедри загального та слов’янського мовознавства Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова; кандидат філологічних наук. Наказ МОНмолодьспорту від 12. 09. 2011 №1050.

 • Польська мова (як іноземна) для 1-4 класів для шкіл з українською мовою навчання. Автори Мацькович М.Р., Бугера Л.Д., Пришляк Л.А. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Лист №1/11-10739 від 02. 07. 2013 р. («Голос вчителя – бюлетень Спілки вчителів-полоністів України. – 2013. – №1-12).

В основній та старшій школі:

у 5 – 7 класах за програмами: • Польська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (укладачі: Бучацька Т. Г., Войцева О. А., Харченко С.І.). Наказ МОНмолодьспорту від 06.06.2012 № 664.

Програма є продовженням курсу у початковій школі.

Програму укладено відповідно до Типових навчальних планів для шкіл з українською мовою навчання. Також її можна використовувати у школах з навчанням мовами національних меншин як предмет (в інваріантній та варіативній частинах навчального плану).

 • Польська мова (як іноземна) для 5-11 класів для шкіл з українською мовою навчання. Автори Мацькович М.Р., Бугера Л.Д., Пришляк Л.А. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Лист №1/11-10739 від 02. 07. 2013 р. («Голос вчителя – бюлетень Спілки вчителів-полоністів України. – 2013. – №1-12, також сайт МОН).

 • Польська мова для 5-9 класів (вивчення з 5 класу) загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. Автори Мацькович М.Р., Бугера Л.Д., Пришляк Л.А. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Лист №1/11-13380 від 28. 08. 2013 р.

у 10-11 класах:

 • Польська мова (як іноземна) для 5-11 класів для шкіл з українською мовою навчання (розміщено на сайті МОН).

При вивченні польської мови за рахунок варіативної складової типових навчальних планів (як факультатив або курс за вибором) необхідно використувувати навчальні програми:

 • Навчальна програма факультативного курсу «Польська мова для 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською (або російською) мовою (автори Щерба Л.М.,Зелінська М.З.). Лист ІІТЗО від 11. 06. 2014 № 14.1/12-Г-872. (Розміщено на сайті Дрогобицької філії ІІТЗО http://polacy.info.pl/pl/centrum-metodyczne/materialy-dydaktyczne/ ).

 • Навчальна програма факультативного курсу « Польська мова для 5-11класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (автори Зелінська М.З., Щерба Л.М.). Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Лист №1/11-13239 від 14.08. 2012 року. («Голос вчителя – бюлетень Спілки вчителів-полоністів України. – 2013. – №1-12).

Польська мова може також вивчатись у 8-9, 10-11 класах поглиблено, 1-2 години на тиждень як предмет в інваріантній складовій відповідно до обраного варіанту типових навчальних планів або ж за рахунок варіативної складової як факультативний курс, курс за вибором (1година на тиждень).

Предмети та курси за вибором визначаються загальноосвітнім навчальним закладом у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.

Коли польська мова вивчається за рахунок як інваріантної частини, так і варіативної частини як предмет, слід використовувати програму: • Польська мова (як іноземна) для 5-11 класів для шкіл з українською мовою навчання (розміщено на сайті МОН).

Цю ж програму можна використовувати у 8-9, 10-11 класах для поглибленого вивчення польської мови, скоригувавши матеріал на відповідну кількість годин.

Коли мова вивчається факультативно, як курс за вибором, слід використовувати програму авторів Щерби Л.М., Зелінської М.З., скоригувавши зміст на відповідну кількість годин, визначену в робочих навчальних планах загальноосвітнього навчального закладу.

Скоригована програма має погоджуватися на засіданні методичного об'єднання загальноосвітнього навчального закладу та затверджуватися директором навчального закладу, районного (міського) відділу (департаменту) освіти та затверджуватися на засіданні районного (міського) методичного обєднання.

За рішенням навчального закладу облік занять з курсів за вибором може здійснюватися на сторінках класного журналу або у окремому журналі. Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів також приймається навчальним закладом.


Підручники з польської мови для 5, 6 та 7 класів ЗНЗ з українською мовою навчання 1. Біленька-Свистович, Л. В. Польська мова : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням українською мовою (1-й рік навчання) / Л. В. Біленька-Свистович, Є. Ковалевський, М. О. Ярмолюк. – Чернівці : Букрек, 2013. – 224 с. новый рисунок (30)
 1. Войцева, О. А., Польська мова : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням українською мовою (5-й рік навчання) / О. А. Войцева, Т. Г. Бучацька. – Чернівці: Букрек, 2013.–224 с. новый рисунок (31)


 1. Біленька-Свистович Л. В., Ковалевський Є., Ярмолюк М. О. Польська мова (2-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Л. В. Біленька-Свистович, Є. Ковалевський, М. О. Ярмолюк.– Чернівці : Букрек, 2014. – 224 с.; іл.

http://bukrek.net/images/ob_polski_6_site.jpg

 1. Войцева О.А., Бучацька Т.Г. Польська мова (6-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О.А. Войцева, Т.Г. Бучацька. – Чернівці :Букрек, 2014. – 238с.

http://www.bukrek.net/books/polski-6.pdf

 1. Біленька-Свистович Л. В., Ковалевський Є., Ярмолюк М. О. Польська мова (3-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою : підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Л. В. Біленька-Свистович, Є. Ковалевський, М. О. Ярмолюк. – Чернівці : Букрек, 2015. – 248 с.: іл.

http://ua.lokando.com/

 1. Войцева О.А.,Бучацька Т.Г. Польська мова (7-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою : підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О.А. Войцева, Т.Г. Бучацька.

http://issuu.com/portfel-ua/docs/7_pm_b_2015_p

*Оскільки з об'єктивних причин на початок навчального року нових підручників у школах може не бути, радимо для забезпечення якісного змісту уроків мови та літератури користуватися матеріалами, які будуть спеціально друкуватися у фахових журналах, на сайті МОН України (www.mon.gov.ua), а для виконання програм, в яких змістові лінії не зазнали відчутних змін, послуговуватися підручниками минулих років, що були рекомендовані МОН України.


Доводимо до відома вчителів польської мови, що відповідно до нових Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти розроблені Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів із російської та інших мов національних меншин (основна школа) (лист МОН від 21.08.2013 №1222) та Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання російської мови та інших мов національних меншин (лист МОН Від 30.08. 2013 №1/9-592).

Ці та інші матеріали (календарно-тематичне планування для 5-6 класів, орієнтовна схема запису в журналі тощо) розміщені на сайті ВАНО (www.voipopp.vn.ua) у рубриці «Методичні рекомендації».

Також необхідне навчально-методичне та дидактичне забезпечення, цікаві інформаційні матеріали для вчителів польської мови розміщені на сайті Спілки вчителів-полоністів України http://polacy.info.pl/ .
Підготовка до олімпіади з польської мови та літератури

Олімпіада з польської мови та літератури започаткована Наказом Міністерства освіти і науки України від 19.12.2014 № 1487 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з мов та літератур національних меншин України у 2014/2015 навчальному році».

Як зазначено у Правилах проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з мов та літератур національних меншин України, затверджених наказом МОН України від 06 жовтня 2014 року №1134 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2014 року №1309/26086, мета проведення олімпіади – духовний, творчий, інтелектуальний розвиток молоді, популяризація серед учнів знання мов та літератур національних меншин, підвищення його рівня; виховання молоді в дусі патріотизму та демократичних цінностей, залучення її до збереження та пізнання культурної спадщини національних меншин України; формування національної свідомості молодого покоління, толерантності та уміння жити в багатонаціональному та полікультурному суспільстві, усвідомлення спільних та відмінних рис в історії та культурі етносів, які живуть в Україні.

Вищезазначені Правила базуються на Положенні про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056 (далі – Положення).

Олімпіади проводяться серед учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Підготовка до олімпіадних змагань – кропітка та відповідальна праця як для учня, так і для вчителя-предметника. Рекомендуємо орієнтуватись (окрім вище зазначених програм) на програми для загальноосвітніх навчальних закладів з польською мовою навчання (див. сайт МОН http://www.mon.gov.ua/ – Навчальні програми 2 – Навчальні програми з мов та літератур для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням мовами національних меншин – Навчальні програми для 10-11класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин): • Польська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою (укладачі: Іванова М.С., Ільчук В.Т., Дудкевич Н.В., Куц М.І.).

 • Польська мова: навчальна програма з профільного навчання для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою: профільний рівень / упор. М.С. Іванова. – Львів: Світ, 2010. – 24 с.

 • Польська мова: навчальна програма з профільного навчання для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою: рівень стандарту / упор. М.С. Іванова. – Львів: Світ, 2010. – 26 с.

 • Література (польська і зарубіжна). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою 5-9 класи.

 • Література (інтегрований курс польська та світова): навчальні програми з профільного навчання для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою: профільний рівень / упор. Р.К. Лебедь. – Львів: Світ, 2010. – 116 с.

 • Література (інтегрований курс: польська та світова): навчальні програми з профільного навчання для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою: рівень стандарту / упор. Р.К. Лебедь. – Львів: Світ, 2010. – 86 с.

Діяльнісний підхід до іншомовної освіти включає в зміст вивчення польської мови не тільки знання, навички та вміння, а й навчальні стратегії та комунікативні функції з комунікативно спрямованими завданнями. Важливу роль відіграватиме така змістова категорія, як ставлення учнів до предмета і до процесу його вивчення (мотивація). Такий підхід навчить учнів бути відповідальними за знання, які вони отримують, і розуміти, чому ці знання важливі для них, та забезпечить використання учнями отриманих знань у майбутньому.


  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка