Комунальний вищий навчальний заклад «Вінницька академія неперервної освіти»Сторінка5/5
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.6 Mb.
1   2   3   4   5

Для варіанта ІІ-А.
Параметри

Перевірки

Клас, семестр

5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

Знання з мови

та мовні вміння

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Аудіювання11111

Говоріння:

Діалог


1*


1*


1*


1*


1*


усний переказ1*1*1*1*1*

усний твір1*1*1*1*1*

Читання:

Вголос


1*


1*


1*


1*


1*


Мовчки11111

Письмо:

Списування


1


1

зорово-слуховий диктант11

111слуховий диктант111

письмовий переказ11

письмовий твір111

Загальна кількість показників, на основі яких виводиться загальний бал
3

10

3

10

3

10

3

10

3

10

Для варіанта ІІ-Б.Параметри

Перевірки

Клас, семестр

5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

Мовні вміння

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Аудіювання11111

Говоріння:

Діалог


1*


1*


1*


1*


1*


усний переказ1*1*

усний твір1*1*1*

Читання:

Вголос


1*


1*


1*


1*


1*


Мовчки111

Письмо:

Списування


1

1

1

1

1


1

зорово-слуховий диктант11

1слуховий диктант1

письмовий переказ111

Загальна кількість показників, на основі яких виводиться загальний бал
3

7

3

7

3

9

3

9

3

9

* Види діяльності, перевірка яких здійснюється індивідуально протягом року (на розсуд учителя); для них не виділяються окремі уроки.

** У 5-6 класі у другому семестрі вчитель проводить зорово-слуховий або слуховий диктант (з урахуванням підготовки класу – I варіант).ПОЛЬська мова (курс за вибором)

Перелік контрольних робіт

Параметри

перевірки

Клас, семестр

5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

Мовні вміння

111Аудіювання111

1
1Говоріння:

діалог


1*


1*


1*


1*


1*


усний переказ1*1*

усний твір1*1*1*

Читання:

вголос


1*


1*


1*


1*


1*


мовчки11

Письмо:

списування1


1
зорово-слуховий диктант1

слуховий диктант1


1письмовий переказ11

Загальна кількість показників, на основі яких виводиться загальний балi
1

2/2*

1

2/2*

1

2/3*

2

2/3*

2

2/3*

Аналіз проведення олімпіади з польської мови у 2015/16 н.р.

ІІІ етап олімпіади передбачав виконання учнями письмової роботи - різнорівневих тестових завдань з польської мови та літератури.

Завдання для всіх класів відповідали вимогам діючих програм з польської мови та були розраховані на знання учнями фактичного матеріалу, вміння логічно мислити. Частина завдань носила практичний характер (редагування, складання речень, відмінювання слів). Завдання творчого характеру (твір за запропонованими темами) дали можливість перевірити письмове мовлення учнів. Аудіювання тексту виявило рівень вмінь та навичок учнів сприймати мовлення на слух та розуміти його зміст.

Проаналізувавши роботи учасників олімпіади, члени журі відзначили, що учні 7-11 класів в основному володіють фактичним матеріалом, розкривають теми творчих робіт, дотримуючись структури письмової роботи, проте часто допускають лексичні, граматичні, пунктуаційні помилки, дають неточні визначення, пояснення.

Проаналізувавши роботи учнів, члени журі відзначили, що учасники під час виконання завдань олімпіади, в основному, володіють фактичним матеріалом, розкривають теми творчих робіт, дотримуючись структури письмової роботи, проте часто допускають лексичні, граматичні, пунктуаційні, змістові помилки, дають неточні відповіді, непереконливі пояснення. Не всі учні добре володіють польським писемним мовленням, умінням розуміти, аналізувати, відтворювати текст, складати окремі речення.

Під час навчального процесу вчителям слід звернути увагу на розвиток усного та писемного мовлення учнів, на основі знань про фонетику, граматику та орфографію польської мови, зокрема, формувати уміння ставити слова у правильному відмінку; навчати дітей відчувати особливості польської орфоепії, більш вимогливо ставитися до формування широкого читацького інтересу в учнів.

Вчителям польської мови та літератури слід звернути увагу на типові помилки, допущені учнями в роботах:

- правопис «rz»; • неправильне написання відмінкових закінчень дієслів теперішнього, минулого та майбутнього часу, чоловічого і жіночого роду:

 • неправильне відмінювання дієприкметників;

 • помилки в утворенні прислівників від прикметників;

 • неправильна буквозміна голосних при відмінюванні іменників;

 • мовленнєві помилки в стилістичній будові речення;

 • невміння зробити морфологічний розбір частин мови;

 • неправильне розуміння змісту і вживання фразеологізмів та прислів’їв;

помилки в утворенні ступенів порівняння прикметників.
Під час підготовки до уроків польської мови корисними для вчителів будуть такі видання:

 1. Біленька-Свистович Л., Ярмолюк М. Я вивчаю польську мову / Л.Біленька-Свистович, М.Ярмолюк. – К.: АртЕк, 1998. – 304 с.

2. Конопка Б. З польською на ти / Б. Конопка. – Варшава: Фундація допомоги полякам на Сході, 1999. – 242 с.

 1. Вуйцік Я., Вуйцік М. Польська мова / Я.Вуйцік , М.Вуйцік. – Варшава: Видавництва Шкільні тв. Педагогічні, 1996.

 2. Метера Х. Полюби польську мову / Х.Метера. – Люблін, 1995.

 3. Шельц-Маяс М. Слова і словечка / М.Шельц-Маяс. – Краків, 2006. – 98 с.

 4. Глущук О. М., Замула І. В., Романчук К. В., Ваховська В. Л., Войналович О. П. Польська мова. Yęzyk polski: навч. посібн. для студ. економ. спец. вищих навч. закл. – 2-ге вид., доп. і перероб. / За ред. Ф.Ф. Бутинця, М. Добії. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 248 с.

 5. Малолєпша М., Шимкєвіч А. «Ура» польською 1 / М.Малолєпша, А.Шимкєвіч. – Краків, 2008.

 6. Буркат А., Ясіньска А. «Ура» польською 2. / А.Буркат, А.Ясіньска. – Краків, 2008.

 7. Буркат А., Малолєпша М., Шимкєвіч А. «Ура» польською 3/ А. Буркат, М. Малолєпша, А Шимкєвіч. – Краків, 2008.

 8. Васейко Ю. С. Практичний курс польської мови : навч. посіб. : для студ. ВНЗ / Ю. С. Васейко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – 194 с.

 9. Cлюсар О. Польська мова: посібн. для студ.-міжнародників. - Чернівці: Книги-ХХІ, 2007. - 136 c. 

 10. Ковалєвска М., Ковалєвскі Є. Що нас єднає / М. Ковалєвска, Є. Ковалєвскі. – Краків, 2008. – 173 с.

 11. Кротовська Я., Кашкуревич Л., Лєсная Г., Селіванова Н. Практичний курс польської мови / Я. Кротовська, Л. Кашкуревич, Г. Лєсная, Н. Селіванова. – АСТ, Восток-Запад, 2005. – 560 с.

 12. Кухарчик Я. Починаю розмовляти польською мовою / Я. Кухарчик. –Лодзь: ВІНГ, 1999. – 214 с.

 13. Кухарчик Я. Вже розмовляю польською мовою / Я. Кухарчик. – Лодзь: ВІНГ, 1999. – 214 с.

 14. Серетни А. А що це таке? : словник з ілюстраціями А. Пятковського / А. Серетни. – Краків: 2006. – 252.

www.polskaszkola.org ; www.publikacje.edu.pl.

З метою надання методичної допомоги вчителям щодо планування уроків польської мови пропонуємо орієнтовне календарно-тематичне планування уроків для 5 класу.
Методичні рекомендації укладено на основі Інструктивно-методичних рекомендацій МОН України щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі в 2012/2013 та 2013/2014, 2014/2015, 2015 /2016 навчальних роках, за інформаційними матеріалами МОН України.
Бажаємо успішного навчального року!
Укладач: Л.В.Коваленко, завідувач відділу методики викладання української мови та літератури, мов національних меншин і світової літератури Вінницької академії неперервної освіти

5a95136420a8t


i


1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка