Комунальний заклад херсонської обласної ради «обласна наукова медична бібліотека»Сторінка1/9
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.38 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНА НАУКОВА МЕДИЧНА БІБЛІОТЕКА»


Інформаційно-бібліографічний

відділ
___________________________________________________________________


Друковані праці

медиків Херсонщини(2006-2011 рр.)

Бібліографічний покажчик


Херсон


2012

До уваги медичних фахівців пропонуємо третій випуск бібліографічного покажчика «Друковані праці медиків Херсонщини, (2006-2011рр.)», в якому представлені матеріали з досвіду практичної роботи медичних працівників Херсонщини. Дану інформацію можна знайти в КЗ ХОР «Обласна наукова медична бібліотека».

Матеріал у покажчику подано у хронологічному порядку. У межах кожного року дотримується алфавітна система розташування. Для зручності користування додається Іменний покажчик.

Покажчик розраховано на різні категорії користувачів: організаторів охорони здоров’я, практичних лікарів, наукових співробітників.2006
1. Березовський, В. А. (Скадовська ЦРЛ).

Резекція селезінки з використанням зшиваючих апаратів (експериментальне дослідження) [Текст] / В. А. Березовський, О. В. Шкрадюк, С. В. Березовський // Шпитальна хірургія. - 2006. - №1. - С. 73-75.


2. Гандзюк, В. М. (лікарня ім. А. і О.Тропіних).

Досвід лікування синдрому діабетичної стопи [Текст] / В.М. Гандзюк, В.В. Дундич, Л.В. Бажан // Клінічна хірургія. - 2006. - №11-12. -С.77-78.


3. Головко, И. Ю. (обласна клінічна лікарня).

Роль патоморфологической лаборатории в лечебно-диагностическом процессе ХОКБ [Текст] / И. Ю. Головко, Л. В. Жадов // Медичний індекс. Діагностика: Інформаційний бюлетень. - 2006. - № 4. - С. 4; Актуальні питання практичної медицини: тези науково-практичної конференції молодих лікарів (Херсон, жовтень 2006 р.). - Херсон, 2006. - С. 58-60.


4. Жукова, Е. А. (обласна клінічна стоматологічна поліклініка).

Ошибки и осложнения при работе с фотополимерными пломбировочными материалами и пути их устранения [Текст] / Е. А. Жукова // Актуальні питання практичної медицини: тези науково-практичної конференції молодих лікарів, (Херсон, жовтень 2006 р.). - Херсон, 2006. - С. 4-6.


5. Ломака, Ж. М. (лікарня Дніпровського району ім. О.С. Лучанського).

Основные элементы здорового питания юного спортсмена [Текст] / Ж. М. Ломака // Актуальні проблеми юнацького спорту: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 28-29 вересня 2006 р.) / М-во освіти та науки України, Херсонський Державний університет [та ін.] - Херсон, 2006. - С. 143-147.


6. Ломака, Ж. М. (лікарня Дніпровського району ім. О.С. Лучанського)

Програма курсу з "Фізіології людини" [Текст]: програмні рекомендації для опрацювання студентами денної і заочної форми навчання / Ж. М. Ломака, В.В.Бевзюк. - Херсон: ВАТ "ХМД", 2006. - 82 с.


7. Макаренко, О. Б. (науково-дослідний Центр фітотерапії).

Бар'єрна функція піднебінних мигдаликів у хворих на хронічні захворювання гепатобіліарної системи [Текст] / О.Б.Макаренко // Одеський медичний журнал.- 2006. - №4. - С. 62-64.


8. Макаренко, О. Б. (науково-дослідний Центр фітотерапії).

Роль ентерогепатичної циркуляції в патогенезі гінекологічних захворювань [Текст] / О.Б. Макаренко // Одеський медичний журнал. - 2006. - №2. - С. 62-64.9. Полінчук, І. С. (клінічна лікарня Суворовського р-ну).

Анестезіологічна безпека пацієнтів в амбулаторній хірургії [Текст] / І. С. Полінчук // Клінічна хірургія. - 2006. - № 3 . - С. 47-50.


10. Полугодовой опыт применения депофореза гидроокиси меди - кальция для лечения непроходимых и труднодоступных корневых каналов [Текст] / В. Е. Малицкий, Л.Л. Киселева, С.Ю. Синько, Ж.И. Благо // Актуальні питання практичної медицини: тези науково-практичної конференції молодих лікарів (Херсон, жовтень 2006 р.). - Херсон, 2006. - С. 125-128. - (Стоматологічна поліклініка клінічної лікарні Суворовського району)

2007

11. Арбузов, И. В. (обласна клінічна лікарня).

Реконструкция артерий бедренно-подколенного сегмента при неадекватности большой подкожной вены ноги [Текст] / И.В. Арбузов, Ю.С.Спирин // Клінічна хірургія. - 2007. - №1. - С. 54-56.


12. Арцыбашев, А. В. (клінічна лікарня Суворовського р-ну).

Оперативное лечение урологических заболеваний в условиях городского Центра поликлинической хирургии [Текст] / А.В. Арцыбашев // Формалізація лікувально-діагностичного процесу як обов'язкова умова якості лікування та безпеки пацієнта: тези науково-практичної конференції (Херсон, 19 жовтня 2007 р.). - Херсон, 2007. - С. 1-5.


13. Бевзюк, В. В. (Херсонський державний університет).

Физическая реабилитация при остеохондрозе позвоночника [Текст]: учебное пособие / В. В. Бевзюк. - Херсон: [б. и.], 2007. - 68 с.


14. Березовский, В. А. (Скадовська ЦРЛ).

Наблюдение хилоперитонеума [Текст] / В. А. Березовский, С. В. Березовский, О.В. Шкрадюк // Клінічна хірургія. - 2007. - №7. - С. 62.


15. Бондарь, А. И. (клінічна лікарня Суворовського р-ну).

Распространённость и профилактика артериальной гипертензии среди подростков 12-15 лет Суворовского района г. Херсона [Текст] / А.И. Бондарь, Е.В. Евтушенко // Формалізація лікувально-діагностичного процесу як обов'язкова умова якості лікування та безпеки пацієнта: тези науково-практичної конференції (Херсон, 19 жовтня 2007 р.). - Херсон, 2007. - С. 8-10.


16. Відеоасистоване протезування артерій клубово-стегнового сегмента у хворих з облітеруючим атеросклерозом судин нижньої кінцівки [Текст] / І.В. Арбузов, Ю.С. Спірін, Р.В. Івашко, В.І. Арбузов // Клінічна хірургія. - 2007. - №5-6. - С. 45. - (Обласна клінічна лікарня).
17. Гардубей, Є. Ю. (клінічна лікарня Суворовського р-ну).

Досвід лікування пошкодження магістральних судин [Текст] / Є.Ю. Гардубей // Формалізація лікувально-діагностичного процесу як обов'язкова умова якості лікування та безпеки пацієнта: тези науково-практичної конференції (Херсон, 19 жовтня 2007 р.). - Херсон, 2007. - С. 14-15.


18. Гоголева, И. М. (обласна інфекційна лікарня ім. Г.І. Горбачевського).

Грипп. Заболеваемость. Распространённость. Методы профилактики [Текст] / И.М. Гоголева // Формалізація лікувально-діагностичного процесу як обов'язкова умова якості лікування та безпеки пацієнта: тези науково-практичної конференції (Херсон, 19 жовтня 2007 р.). - Херсон, 2007. - С. 15-17.


19. Головко, И. Ю. (обласна клінічна лікарня).

Стандартизация и системный подход в диагностике при выполнении гастробиопсий [Текст] / И.Ю. Головко // Формалізація лікувально-діагностичного процесу як обов'язкова умова якості лікування та безпеки пацієнта: тези науково-практичної конференції (Херсон, 19 жовтня 2007 р.). - Херсон, 2007. - С. 18-23.
20. Горбатюк, Л. А. (обласна інфекційна лікарня ім. Г.І. Горбачевського).

Особливості перебігу вірусного гепатиту А по матеріалам Херсонської обласної інфекційної лікарні ім. Г.І. Горбачевського, за період з 2004 по 2006р. [Текст] / Л.А. Горбатюк // Четверті науково-практичні читання присвячені пам'яті заслуженого лікаря України Г.І. Горбачевського (Херсон, 25 жовтня 2007 р.): матеріали. - Херсон, 2007. - С. 14-15.


21. Гостева, А. В. (клінічна лікарня Суворовського р-ну).

Реабилитация больных перенесших инсульт [Текст] / А.В. Гостева, С.С. Заец // Формалізація лікувально-діагностичного процесу як обов'язкова умова якості лікування та безпеки пацієнта: тези науково-практичної конференції (Херсон, 19 жовтня 2007 р.). - Херсон, 2007. - С. 24-26.


22. Даник, В. Н. (обласна інфекційна лікарня ім. Г.І. Горбачевського).

Новое в лечении острых кишечных инфекций у детей: по материалам Херсонской областной инфекционной больницы 2006-2007 г.г. [Текст] / В.Н. Даник // Четверті науково-практичні читання присвячені пам'яті заслуженого лікаря України Г.І. Горбачевського (Херсон, 25 жовтня 2007 р.): матеріали. - Херсон, 2007. -С.7-13.


23. Денисенко, А. И. (лікарня ім. А. і О.Тропіних).

Сепсис: современный стандарт диагностики и лечения [Текст] / А.И. Денисенко // Формалізація лікувально-діагностичного процесу як обов'язкова умова якості лікування та безпеки пацієнта: тези науково-практичної конференції (Херсон, 19 жовтня 2007 р.). - Херсон, 2007. - С. 28-30.


24. Динаміка смертності від туберкульозу в Херсонській області [Текст] / В.М. Бурятинський, Г.В. Коваль, Т.М. Ленчевська, О.М. Панченко // Український пульмонологічний журнал. - 2007. - №2. - С. 57-60. - (Обласний протиту-беркульозний диспансер).
25. Досвід роботи держсанепідслужби Херсонської області у боротьбі з туберкульозом [Текст] / Б.Ю. Могилевський, В.О. Стряпачук, А.А. Коваль, М.М. Заікін // Четверті науково-практичні читання присвячені пам'яті заслуженого лікаря України Г.І. Горбачевського (Херсон, 25 жовтня 2007 р.): матеріали. - Херсон, 2007. - С. 35-37. - (Обласна СЕС).
26. Землянкин, А. А. (клінічна лікарня Суворовського р-ну).

Опыт аллопластики грыж брюшной стенки [Текст] / А.А. Землянкин, М.С. Иваник, Н.И. Василенко // Формалізація лікувально-діагностичного процесу як обов'язкова умова якості лікування та безпеки пацієнта: тези науково-практичної конференції (Херсон, 19 жовтня 2007 р.). - Херсон, 2007. - С. 33-35.


27. Зубрис, Г. И. (лікарня ім. А. і О.Тропіних).

Памяти Геннадия Илларионовича Горбачевского [Текст] / Г.И. Зубрис // Четверті науково-практичні читання присвячені пам'яті заслуженого лікаря України Г.І. Горбачевського (Херсон, 25 жовтня 2007 р.): матеріали. - Херсон, 2007. - С. 5-6.28. Ильяшенко, А.И. (клінічна лікарня Дніпровського р-ну ім.О.С.Лучанського).

Комбинированный метод фотомодификации крови применяемый при воспалительных и гнойно-воспалительных процессах [Текст] / А.И. Ильяшенко // Четверті науково-практичні читання присвячені пам'яті заслуженого лікаря України Г.І. Горбачевського (Херсон, 25 жовтня 2007 р.): матеріали. - Херсон, 2007. - С. 47-48.


29. Ильяшенко, А. И. (клінічна лікарня Дніпровського р-ну ім.О.С.Лучанського).

Современные методы лечения острой и хронической аллергии проводимые в отделении экстракорпоральной детоксикации и ГБО больницы Днепровского района г.Херсона [Текст] / А.И. Ильяшенко // Четверті науково-практичні читання присвячені пам'яті заслуженого лікаря України Г.І. Горбачевського (Херсон, 25 жовтня 2007 р.): матеріали. - Херсон, 2007. - С. 44-46.


30. Інформативність холтерівського моніторування ЕКГ у пацієнтів з ІХС за повної відсутності скарг [Текст] / Л. В. Спіріна, В. Г. Ревунова, Т. В. Панова, О.І. Спіріна, О.М. Керецман // Формалізація лікувально-діагностичного процесу як обов'язкова умова якості лікування та безпеки пацієнта: тези науково-практичної конференції (Херсон, 19 жовтня 2007 р.). - Херсон, 2007. - С. 123-124. - (Клінічна лікарня Суворовського р-ну)
31. Кандибей, И. В. (клінічна лікарня Суворовського р-ну).

Туберкулёз. Санитарное просвещение. Результаты. Задачи. [Текст] / И.В. Кан-дибей, И.Н. Смирнова // Формалізація лікувально-діагностичного процесу як обов'язкова умова якості лікування та безпеки пацієнта: тези науково-практичної конференції (Херсон, 19 жовтня 2007 р.). - Херсон, 2007. - С. 41-43.


32. Карабелеш, Є. Є. (клінічна лікарня Суворовського р-ну).

Сучасні підходи до управління якістю медичної допомоги в умовах клінічної лікарні [Текст] / Є.Є. Карабелеш, О.Л. Зюков , І.С. Полінчук // Вісник морської медицини. - 2007. - № 3 . - С. 31-37.


33. Комплексне лікування гнійно-некротичних уражень ступні у хворих на цукровий діабет [Текст] / В.М. Гандзюк, В.В. Дундич, О.В. Дундич, Л.В. Бажан // Формалізація лікувально-діагностичного процесу як обов'язкова умова якості лікування та безпеки пацієнта: тези науково-практичної конференції (Херсон, 19 жовтня 2007 р.). - Херсон, 2007. - С. 13-14. - (Лікарня ім. А. і О. Тропіних).
34. Коротецька, В. Л. (клінічна лікарня Дніпровського р-ну ім.О.С.Лучанського).

Композиційні матеріали, їх властивості та застосування [Текст] / В.Л. Коротецька, Л.М. Світлична // Формалізація лікувально-діагностичного процесу як обов'язкова умова якості лікування та безпеки пацієнта: тези науково-практичної конференції (Херсон, 19 жовтня 2007 р.). - Херсон, 2007. - С. 43-46.


35. Красножан, О. В. (лікарня ім. А. і О.Тропіних).

Опыт применения тоннельных разрезов в хирургии катаракты [Текст] / О.В. Кра-сножан, С.Д. Русалова // Формалізація лікувально-діагностичного процесу як обов'язкова умова якості лікування та безпеки пацієнта: тези науково-практичної конференції (Херсон, 19 жовтня 2007 р.). - Херсон, 2007. - С. 48-49.


36. Кустова, Т. Ю. (обласна інфекційна лікарня ім. Г.І. Горбачевського).

Опыт применения препарата изол в лечении микроспорий у детей [Текст] / Т.Ю. Кустова // Четверті науково-практичні читання присвячені пам'яті заслуженого лікаря України Г.І. Горбачевського (Херсон, 25 жовтня 2007 р.): матеріали. - Херсон, 2007. - С. 16-17.


37. Лабанова, И. Л. (клінічна лікарня Суворовського р-ну).

Заменители искусственной слезы в лечении симптоматического синдрома "сухого глаза" при глаукоме [Текст] / И.Л. Лабанова, Е.С. Шевченко // Формалізація лікувально-діагностичного процесу як обов'язкова умова якості лікування та безпеки пацієнта: тези науково-практичної конференції (Херсон, 19 жовтня 2007 р.). - Херсон, 2007. - С. 49-52.


38. Леонтьев, А. Ю. (обласна клінічна лікарня).

Внедрение в практику декомпрессивно-стабилизирующих операций боковыми и комбинированными доступами в рамках стандартов качества оказания помощи пациентам с травмой тораколюмбарного отдела позвоночника [Текст] / А.Ю. Леонтьев // Формалізація лікувально-діагностичного процесу як обов'язкова умова якості лікування та безпеки пацієнта: тези науково-практичної конференції (Херсон, 19 жовтня 2007 р.). - Херсон, 2007. - С. 57-59.


39. Ломака, Ж. М. (клінічна лікарня Дніпровського району ім. О.С.Лучанського).

Значение влияния физических нагрузок на сердечно-сосудистую систему [Текст] / Ж. М. Ломака // Актуальні проблеми юнацького спорту: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 27-28 вересня 2007 р.) / М-во освіти та науки України, Херсонський Державний університет [та ін.]. - Херсон, 2007. - С. 223-225.


40. Ломака, Ж. М. (клінічна лікарня Дніпровського району ім.О.С.Лучанського).

Исследование отношения студентов факультета физического воспитания и спорта к формированию здорового образа жизни у себя и окружающих людей [Текст] / Ж. М. Ломака // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: збірник наукових праць / ред. А.С. Дем'янчук [та ін.]. - Рівне, 2007. - Вип. 5 . - С. 101-110.


41. Малицкая, А. П. (клінічна лікарня Суворовського р-ну).

Возможности иммуноферментной диагностики хеликобактериоза (по результатам обследования пациентов в условиях гастротерапевтического отделения КБСР) [Текст] / А.П. Малицкая, И.Л. Долматова // Формалізація лікувально-діагностичного процесу як обов'язкова умова якості лікування та безпеки пацієнта: тези науково-практичної конференції (Херсон, 19 жовтня 2007 р.). - Херсон, 2007. - С. 66-67.


42. Малышенко, М. П. (обласна клінічна лікарня).

Стентирование сонных артерий: новые подходы к профилактике инсульта [Текст] / М.П. Малышенко // Формалізація лікувально-діагностичного процесу як обов'язкова умова якості лікування та безпеки пацієнта: тези науково-практичної конференції (Херсон, 19 жовтня 2007 р.). - Херсон, 2007. - С. 68-70.


43. Марецкий, А. В. (обласна клінічна лікарня).

Современные методы диагностики и лечения ИБС [Текст] / А.В. Марецкий // Формалізація лікувально-діагностичного процесу як обов'язкова умова якості лікування та безпеки пацієнта: тези науково-практичної конференції (Херсон, 19 жовтня 2007 р.). - Херсон, 2007. - С. 70-73.


44. Миронова, Т. М. (клінічна лікарня Суворовського р-ну).

Тревожные и депрессивные расстройства у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и их лечение. Опыт работы [Текст] / Т. М. Миронова, Г. В. Букина, Т. В. Панова // Формалізація лікувально-діагностичного процесу як обов'язкова умова якості лікування та безпеки пацієнта: тези науково-практичної конференції (Херсон, 19 жовтня 2007 р.). - Херсон, 2007. - С. 73-76.


45. Мотова, М. Г. (обласна дитяча клінічна лікарня).

ЭЭГ - мониторинг у детей во время сна [Текст] / М.Г. Мотова // Формалізація лікувально-діагностичного процесу як обов'язкова умова якості лікування та безпеки пацієнта: тези науково-практичної конференції (Херсон, 19 жовтня 2007 р.). - Херсон, 2007. - С. 76-80.
46. Набатов, М. С. (обласна інфекційна лікарня ім. Г.І. Горбачевського).

К вопросу о применении систем поддержки клинических решений и выписки лекарственных препаратов в практической медицине [Текст] / М.С. Набатов // Формалізація лікувально-діагностичного процесу як обов'язкова умова якості лікування та безпеки пацієнта: тези науково-практичної конференції (Херсон, 19 жовтня 2007 р.). - Херсон, 2007. - С. 81-83.


47. Обследование пациентов с подозрением на инфекционный мононуклеоз [Текст] / И.М. Гоголева, Г.Л. Данилова, Г.В. Котик, Е.А. Кры-жановская, В.В. Яковенко // Четверті науково-практичні читання присвячені пам'яті заслуженого лікаря України Г.І. Горбачевського (Херсон, 25 жовтня 2007 р.): матеріали. - Херсон, 2007. - С. 18. - (Обласна інфекційна лікарня ім. Г.І. Горбачевського).
48. Опыт хирургического лечения локальных форм эссенциального гипергидроза [Текст] / Ю. С. Спирин, И.В. Арбузов, А.А. Землянкин, Р.В. Ивашко, В.И. Арбузов, И.И. Боляновский // Хірургія України. - 2007. - №4 . - С. 55-59. - (Обласна клінічна лікарня, клінічна лікарня Суворовського р-ну).
49. Особенности фармакологической коррекции и физиотерапии сочетанной патологии у больных, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС [Текст] / О.А. Братчук [и др.] // Вестник физиотерапии и курортологии. - 2007. - №2 . - С. 123-124. – (Материалы 7-го республиканского конгресса курортологов и физиотерапевтов «Актуальные вопросы организации курортного дела, курортной политики и физиотерапии Автономной республики Крым», г.Евпатория, 12-14 апреля 2007 г.). - (Обласна клінічна лікарня).
50. Панкратов, С. М. (обласна інфекційна лікарня ім. Г.І. Горбачевського).

Поражение нервной системы при кори и ветряной оспе [Текст] / С.М. Панкратов, А.Г. Набатова // Четверті науково-практичні читання присвячені пам'яті заслуженого лікаря України Г.І. Горбачевського (Херсон, 25 жовтня 2007 р.): матеріали. - Херсон, 2007. - С. 23-25.


51. Поливода, М. В. (клінічна лікарня Дніпровського р-ну ім.О.С.Лучанського)

Применение блокаторов NMDA-рецепторов при лечении больных с сосудистой деменцией и болезнью Альцгеймера [Текст] / М.В. Поливода // Формалізація лікувально-діагностичного процесу як обов'язкова умова якості лікування та безпеки пацієнта: тези науково-практичної конференції (Херсон, 19 жовтня 2007 р.). - Херсон, 2007. - С. 94-97.


52. Полинчук, И. М. (клінічна лікарня Суворовського р-ну).

Улучшение качества жизни пациентов с бронхиальной астмой: тактические и фармакоэкономические аспекты [Текст] / И.М. Полинчук // Формалізація лікувально-діагностичного процесу як обов'язкова умова якості лікування та безпеки пацієнта: тези науково-практичної конференції (Херсон, 19 жовтня 2007 р.). - Херсон, 2007. - С. 103-107.


53. Полінчук, І. С. (клінічна лікарня Суворовського р-ну).

Проблема гострого порушення мозкового кровообігу з точки зору лікаря-інтенсивіста [Текст] / І. С. Полінчук , С. В. Туряниця, П. С. Малахов // Вісник морської медицини. - 2007. - № 4 . - С. 22-28.


54. Полінчук, І.С. (клінічна лікарня Суворовського р-ну).

Рання і агресивна антибактеріальна терапія - стандарт лікування важких інфекцій [Текст] / Полінчук І.С. // Формалізація лікувально-діагностичного процесу як обов'язкова умова якості лікування та безпеки пацієнта: тези науково-практичної конференції (Херсон, 19 жовтня 2007 р.). - Херсон, 2007. - С. 101-103.


55. Полінчук, І.С. (клінічна лікарня Суворовського р-ну).

Стандарти анестезіологічних технологій - запорука безпеки пацієнта на етапах хірургічного лікування [Текст] / І.С. Полінчук // Формалізація лікувально-діагностичного процесу як обов'язкова умова якості лікування та безпеки пацієнта: тези науково-практичної конференції (Херсон, 19 жовтня 2007 р.). - Херсон, 2007. - С. 97-101.


56. Полинчук, И. С. (клінічна лікарня Суворовського р-ну).

Анестезиологический компонент безопасности пациентов на этапах хирургического лечения [Текст] / И.С. Полинчук // Четверті науково-практичні читання присвячені пам'яті заслуженого лікаря України Г.І. Горбачевського (Херсон, 25 жовтня 2007 р.): матеріали. - Херсон, 2007. - С. 38-41.


57. Полинчук, И. С. (клінічна лікарня Суворовського р-ну).

Концепция анестезиологической безопасности пациентов как обязательное условие развития амбулаторной хирургии [Текст] / И. С. Полинчук, К. И. Полинчук // Проблемы безопасности в анестезиологии: материалы 2-й Международной конференции (Москва, 3-4 октября 2007 г.). – Москва, 2007. – С. 7-8. – [Режим доступа: http://mnoar.med.ru/Anestconf/Conf2007/S-4.doc#_Toc180932761].


58. Проблема гострого порушення мозкового кровообігу з точки зору лікаря-інтенсивіста [Текст] / І. С. Полінчук, С. В. Туряниця, П. С. Малахов, Ю. Ф. Цимбал, В. О. Арбузова, Ю. В. Сидорко // Актуальные проблемы транспортной медицины. - 2007. - № 3 . - С. 84-89. - (Клінічна лікарня Суворовського р-ну).
59. Профилактика заболеваемости учащихся в условиях современного интенсивного профильного обучения [Текст] / А.И. Бондарь, Н.В. Рыбина, Н.И. Крамаренко, Е.В. Евтушенко [и др.] // Формалізація лікувально-діагностичного процесу як обов'язкова умова якості лікування та безпеки пацієнта: тези науково-практичної конференції (Херсон, 19 жовтня 2007 р.). - Херсон, 2007. - С. 10-12. - (Клінічна лікарня Суворовського р-ну).
60. Результаты применения протокола профилактики пролежней у пациентов с повреждениями позвоночника и спинного мозга [Текст] / А.Ю. Ле-онтьев, Ю.А. Леонтьев, О.С. Назаренко, И.И. Елисаветская // Формалізація лікувально-діагностичного процесу як обов'язкова умова якості лікування та безпеки пацієнта: тези науково-практичної конференції (Херсон, 19 жовтня 2007 р.). - Херсон, 2007. - С. 54-57. - (Обласна клінічна лікарня).
61. Результаты хирургического лечения недиагностированных малых аневризм брюшной аорты у пациентов с атеросклеротическим поражением аорто-бедренного сегмента [Текст] / И.В. Арбузов, Ю.С. Спирин, В.И. Арбузов, Р.В. Ивашко // Серце і судини. - 2007. - №2. - С.55-57. - (Обласна клінічна лікарня).


62. Реакция Яриша Герцгеймера у больных лептоспирозом, по материалам Херсонской областной инфекционной больницы [Текст] / М. С. Набатов, Т. А. Ежкова, С. К. Киндра, А. Г. Набатова, Е. В. Оптовец, С. А. Цыра, Р. Н. Ясельская // Четверті науково-практичні читання присвячені пам'яті заслуженого лікаря України Г.І. Горбачевського (Херсон, 25 жовтня 2007 р.): матеріали. - Херсон, 2007. - С. 42-43. - (Обласна інфекційна лікарня ім. Г.І. Горбачевського ).
63. Ремига, Л. Т. (лікарня ім. А. і О. Тропіних).

Вдосконалення управління середнім медичним персоналом у системі охорони здоров'я як обов'язкова умова якості лікування та безпеки пацієнта [Текст] / Л.Т.Ремига, В.В. Цурдук, В.В. Ковтун // Формалізація лікувально-діагностичного процесу як обов'язкова умова якості лікування та безпеки пацієнта: тези науково-практичної конференції (Херсон, 19 жовтня 2007 р.). - Херсон, 2007. - С. 107-113.


64. Рівень тривожності у онкологічних хворих після радикального хірургічного лікування [Текст] / С.М. Арбузова, Г.Ф. Старушкевич [та ін.] // Формалізація лікувально-діагностичного процесу як обов'язкова умова якості лікування та безпеки пацієнта: науково-практична конференція (Херсон, 19 жов-тня 2007 р.). - Херсон, 2007. - С. 38-39. - (Клінічна лікарня Суворовського р-ну).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка