Комунальний заклад херсонської обласної ради «обласна наукова медична бібліотека»Сторінка3/9
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

134. Оптимізація доступу в відеоторакоскопічній хірургії [Текст] / О.Д.Сташенко, М.І. Бабич, О.О. Сірик, Д.Д. Сташенко [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. - 2008. - №4 . - С. 58-61. - (Обласний проти-туберкульозний диспансер).
135. Організація роботи комбустіологічної служби в Херсонській області, проблеми та шляхи вирішення [Текст] / С. Ю. Волченко, І. І. Полюх, В. В. Долгіх, Н. М. Круподер, З. П. Мороз // Оптимізація якості медичної допомоги при невідкладних станах: тези науково-практичної конференції лікарів (Херсон, 9-10 жовтня 2008 р.). - Херсон, 2008. - С. 6-8. - (Обласна клінічна лікарня).
136. Организация неотложной помощи при нарушениях сердечного ритма и проводимости населению Херсонской области [Текст] / О. П Мазуряк, С. А. Похилько, К. Б. Макиенко, М. Н. Казюк // Оптимізація якості медичної допомоги при невідкладних станах: тези науково-практичної конференції лікарів (Херсон, 9-10 жовтня 2008 р.). - Херсон, 2008. - С. 50-52. - (Обласний кардіологічний диспансер).
137. Отдалённые результаты хирургического лечения пациентов с многоуровневым атеросклеротическим поражением магистральных артерий нижней конечности [Текст] / И. В. Арбузов, Ю. С. Спирин, В. И. Арбузов, Р.В. Ивашко // Клінічна хірургія. - 2008. - №1. - С. 31-33. - (Обласна клінічна лікарня).
138. Питомец, Е. Д. (обласна дитяча клінічна лікарня).

Метод видео-ЭЭГ мониторинга в клинике детской эпилептологии [Текст] / Е. Д. Пи-томец, А. Л. Горб // Оптимізація якості медичної допомоги при невідкладних станах: тези науково-практичної конференції лікарів (Херсон, 9-10 жовтня 2008 р.). - Херсон, 2008. - С. 71-72.


139. Полінчук, І. С. (клінічна лікарня Суворовського р-ну).

Деякі аспекти анестезіологічного забезпечення оперативних втручань в умовах стаціонару одного дня [Текст] / І. С. Полінчук // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. - 2008. - № 2. - С. 240-243. - (Матеріали V Національного конгресу анестезіологів України, м.Київ, 8-12 вересня 2008 р.).


140. Полінчук, І. С. (клінічна лікарня Суворовського р-ну).

Інфузійна терапія як один з основних компонентів інтенсивної терапії на етапах лікування пацієнтів у критичних станах [Текст] / І. С. Полінчук // Оптимізація якості медичної допомоги при невідкладних станах: тези науково-практичної конференції лікарів (Херсон, 9-10 жовтня 2008 р.). - Херсон, 2008. - С. 72-75.
141. Полінчук, І.С. (клінічна лікарня Суворовського р-ну).

Формалізація критеріїв виписування пацієнта після здійснення оперативного втручання під загальним знеболенням в умовах стаціонару одного дня [Текст] / Полінчук І.С. // Клінічна хірургія. - 2008. -№3. - С. 38-42.


142. Ремига, Л. Т. (лікарня ім. А. і О. Тропіних).

Юридичні аспекти надання медичної допомоги при невідкладних станах [Текст] / Л. Т. Ремига, В. В. Ковтун, О. А. Міщенко // Оптимізація якості медичної допомоги при невідкладних станах: тези науково-практичної конференції лікарів (Херсон, 9-10 жовтня 2008 р.). - Херсон, 2008. - С. 75-80.


143. Ромаскевич, Ю.О. (обласний центр здоров'я та спортивної медицини).

Особливості антиендотоксинового імунітету у хворих на травматичну хворобу спинного мозку [Текст] / Ю.О. Ромаскевич // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2008. - №3. - С. 38-41.


144. Ромаскевич, Ю.А. (обласний центр здоров'я та спортивної медицини).

Апоптоз и его регуляция внешними и внутренними факторами [Текст] / Ю.А. Ромаскевич // Вестник физиотерапии и курортологии. - 2008. -Том 14, №2 . - С. 86-88.


145. Ромаскевич, Ю.А. (обласний центр здоров'я та спортивної медицини).

Динамика уровня антител к липополисахариду кишечной палочки у больных с травматической болезнью спинного мозга на этапе санаторно-курортного лечения [Текст] / Ю.А. Ромаскевич // Вестник физиотерапии и курортологии. - 2008. - №3. - С. 102-104.


146. Ромаскевич, Ю.А. (обласний центр здоров'я та спортивної медицини).

Обоснование лечебно-диагностических мероприятий у больных травматической болезнью спинного мозга [Текст] / Ю.А. Ромаскевич // Вестник физиотерапии и курортологии. - 2008. - №4. - С. 80-82.


147. Ромаскевич, Ю.А. (обласний центр здоров'я та спортивної медицини).

Характеристика нейро-иммунно-эндокринных взаимоотношений у больных с травматической болезнью спинного мозга на санаторно-курортном этапе реабилитации [Текст] / Ю.А. Ромаскевич // Вестник физиотерапии и курортологии.- 2008. -Том 14, №1. - С. 48-50.


148. Сокур, І.В. (обласний онкологічний диспансер).

Підходи до управління якістю стаціонарної допомоги онкологічним хворим на принципах доказового менеджменту [Текст] / О. Л. Зюков, О. І. Балашова, І. В. Сокур // Главный врач. - 2008. - №12 . - С. 63-64.


149. Спірін, Ю. С. (обласна клінічна лікарня).

Аналіз віддалених результатів хірургічного лікування пацієнтів з синдромом Леріша [Текст] / Ю. С. Спірін, І. В. Арбузов, Є. Ю. Гардубей // Клінічна хірургія. - 2008. - №7. - С. 31-33.


150. Спірін, Ю. С. (обласна клінічна лікарня).

Оцінка показників гемостазіограми у хворих з облітеруючим атеросклерозом черевної аорти і магістральних артерій нижніх кінцівок [Текст] / Ю. С. Спірін // Лабораторна діагностика . - 2008. - №4. - С. 36-38.
151. Спірін, Ю. С. (обласна клінічна лікарня).

Оцінка різноманітних діагностичних алгоритмів у пацієнтів з ізольованим та поєднаним атеросклеротичним ураженням артеріального стегново-підколінного сегменту [Текст] / Ю. С. Спірін // Практична медицина. - 2008. - №5. - С. 233-235.


152. Спирин, Ю. С. (обласна клінічна лікарня).

Особенности ведения раннего послеоперационного периода у пациентов с облитерирующим атеросклерозом магистральных артерий нижних конечностей [Текст] / Ю. С. Спирин // Харківська хірургічна школа. - 2008. - №3.- С. 86-89.


153. Спирин, Ю. С. (обласна клінічна лікарня).

Повторная реконструкция у пациентов с многоуровневым атеросклеротическим поражением магистральных артерий нижних конечностей [Текст] / Ю. С. Спирин // Клінічна хірургія. - 2008. - №4-5. - С. 83.


154. Спирин, Ю. С. (обласна клінічна лікарня).

Повторные артериальные реконструкции у пациентов с многоэтажным атеросклеротическим поражением аорто-подвздошно-бедренного сегмента [Текст] / Ю.С. Спирин // Серце і судини. - 2008. - №2. - С. 56-60.


155. Спирин, Ю. С. (обласна клінічна лікарня).

Хирургическая тактика лечения изолированного атеросклеротического поражения артериального бедренно-подколенного сегмента [Текст] / Ю. С. Спирин // Хірургія України. - 2008. - №1. - С. 51-55.


156. Спирин, Ю. С. (обласна клінічна лікарня).

Экспериментальное моделирование миниинвазивных реконструктивных вмешательств на аорто-подвздошном сегменте [Текст] / Ю. С. Спирин // Серце і судини. - 2008. - №3 . - С. 75-79.


157. Сташенко, А. Д. (обласний протитуберкульозний диспансер).

Диагностика и лечение спонтанного пневмоторакса [Текст] / А. Д. Сташенко, А. А. Сирик // Оптимізація якості медичної допомоги при невідкладних станах: тези науково-практичної конференції лікарів (Херсон, 9-10 жовтня 2008 р.). - Херсон, 2008. - С. 82-83.


158. Трихинеллез в Херсонской области [Текст] / А. А. Коваль, С. М. Панкратов, Л. В. Джиганская, Е. И. Сосновская, Н. Н. Дудник, Л. И. Сан-жаровская // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. - 2008. - №2. - С. 15-17. - (Обласна СЕС, обласна інфекційна лікарня ім. Г.І. Горбачевського).
159. Устименко, Е. В. (станція швидкої медичної допомоги ім. О. Ягофарова)

Геморрагический инсульт. Оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе [Текст] / Е. В. Устименко // Оптимізація якості медичної допомоги при невідкладних станах: тези науково-практичної конференції лікарів (Херсон, 9-10 жовтня 2008 р.). - Херсон, 2008. - С. 87-89.


160. Фостик, П.Р. (клінічна лікарня Дніпровського р-ну ім. О.С. Лучанського).

Діагностика та інтенсивна терапія тяжкої форми гострого панкреатиту [Текст] / П. Р. Фостик // Оптимізація якості медичної допомоги при невідкладних станах: тези науково-практичної конференції лікарів (Херсон, 9-10 жовтня 2008 р.). - Херсон, 2008. - С. 89-93.161. Фядина, Н. В. (клінічна лікарня Суворовського р-ну).

Эффективность ранней энтеральной терапии по коррекции трофического статуса больных в критических состояниях [Текст] / Н. В. Фядина // Оптимізація якості медичної допомоги при невідкладних станах: тези науково-практичної конференції лікарів (Херсон, 9-10 жовтня 2008 р.). - Херсон, 2008. - С. 93-95.


162. Чернышев, В. В. (обласна клінічна лікарня).

Богатая тромбоцитами плазма в хирургической практике [Текст] / В. В. Чернышев // Стоматология. - 2008. - №9. - С. 36-39.


163. Чернышев, В. В. (обласна клінічна лікарня).

Закрытие дефекта кожи нижнего отдела носа ротационным дорсоназальным мышечно-кожным лоскутом [Текст] / В. В. Чернышев // Стоматолог. - 2008. - №2. - С. 40-41.


164. Чернышев, В. В. (обласна клінічна лікарня).

Латексная аллергия. Особенности течения, профилактика и лечение [Текст] / В. В. Чернышев // Стоматолог. - 2008. - №4. - С. 3-6.


165. Чернышев, В. В. (обласна клінічна лікарня).

Репозиция изолированных переломов скуловой дуги крючком - простой и эффективный метод [Текст] / В.В. Чернышев // Стоматолог. - 2008. - №1. - С.37-38.


166. Чернышев, В. В. (обласна клінічна лікарня).

Тонкоигольная пункционная биопсия новообразований шеи под контролем ультразвукового сканирования [Текст] / В. В. Чернышев // Стоматолог. - 2008. - №6. - С. 30-31.


167. Чернышев, В. В. (обласна клінічна лікарня).

Укусы собак, обзор случаев [Текст] / В. В. Чернышев // Стоматолог. - 2008. - №1. - С. 39-41.


168. Чернышев, В. В. (обласна клінічна лікарня).

Чрескожно-подбородочно-подчелюстная интубация больных с тяжелой черепно-лицевой травмой [Текст] / В. В. Чернышев // Стоматолог. - 2008. - №3. - С. 49-50.


169.Шарковский, В.Л. (клінічна лікарня Дніпровського р-ну ім.О.С.Лучанського)

Острый панкреатит, как ургентная проблема [Текст] / В. Л. Шарковский, М. Ф. Аме-тов, А. А. Дорошенко // Оптимізація якості медичної допомоги при невідкладних станах: тези науково-практичної конференції лікарів (Херсон, 9-10 жовтня 2008 р.). - Херсон, 2008. - С. 95-98.


170. Шевченко, Е. С. (клінічна лікарня Суворовського р-ну).

Применение окювайт-лютеина в лечении макулодистрофии [Текст] / Е.С. Шев-ченко // Оптимізація якості медичної допомоги при невідкладних станах: тези науково-практичної конференції лікарів (Херсон, 9-10 жовтня 2008 р.). - Херсон, 2008. - С. 98-99.


2009
171. Авраменко, Т. С. (обласна дитяча клінічна лікарня).

Нейрональный цероидный липофусциноз. Клиническое наблюдение [Текст] / Т.С. Авраменко // "Трудный" ребенок": материалы IV межрегиональной научно-практической конференции (Херсон, 26 ноября 2009 г.). - Херсон, 2009. - С. 71-74.


172. Активна радикальна хірургічна тактика при гострому варикотромбофлебіті нижніх кінцівок [Текст] / В. В. Селіщев, Є.Ю. Гардубей, В.О. Свиридов, М.Ф. Вацуро // Клінічна хірургія. - 2009. - №4. - С. 30. - (Клінічна лікарня Суворовського р-ну).
173. Бажан, Л. В. (лікарня ім. А. і О. Тропіних).

Факторы, влияющие на прогрессирование диабетической ретинопатии у больных сахарным диабетом 2 типа после перевода на инсулинотерапию [Текст] / Л. В. Ба-жан, О. В. Ковтун // Актуальні аспекти діагностики та лікування глаукоми, катаракти, ретинопатії: матеріали науково-практичного семінару (Херсон, 9 жовтня 2009 р.). - Херсон, 2009. - С. 52-56.


174. Бандурко, Е. Б. (клінічна лікарня Суворовського р-ну).

Возможности выявления патологии нервной системы у подростков по автоматизированному комплексу диспансерных осмотров (АКДО) [Текст] / Е. Б. Бандурко // "Трудный" ребенок": материалы IV межрегиональной научно-практической конференции (Херсон, 26 ноября 2009 г.). - Херсон, 2009. - С. 21-24.


175. Берёзова, Л. П. (лікарня ім. А. і О.Тропіних).

Применение антибиотика Флоксал и Видисик-геля в комплексном лечении бактериальной инфекции при сухом кератоконъюнктивите [Текст] / Л. П. Берёзова // Актуальні аспекти діагностики та лікування глаукоми, катаракти, ретинопатії: матеріали науково-практичного семінару (Херсон, 9 жовтня 2009 р.). - Херсон, 2009. - С. 85-86.


176. Бондаренко, А. В. (обласна дитяча клінічна лікарня).

Синдром "вялого ребенка" [Текст] / А. В. Бондаренко // "Трудный" ребенок": материалы IV межрегиональной научно-практической конференции (Херсон, 26 ноября 2009 г.). - Херсон, 2009. - С. 25-30.


177. Бурятинский, В. Н. (обласний протитуберкульозний диспансер).

Особенности течения туберкулезной инфекции у ВИЧ-инфицированных и больных СПИД: (по материалам аутопсийных исследований) [Текст] / В. Н. Бурятинский, Г. В. Коваль, С. А. Истомин // Український пульмонологічний журнал. - 2009. - №4. - С. 25-27.


178. Випадок резекції аневризми загальної здухвинної артерії з малоінвазивного заочеревинного доступу [Текст] / Ю. С. Спірін, І.В. Арбузов, Р.В. Івашко, Є.Ю. Гардубей // Хірургія України. - 2009. - №2. - С. 95-97. - (Обласна клінічна лікарня).
179. Гандзюк, В. М. (лікарня ім. А. і О.Тропіних).

Лікування гнійно-некротичних уражень стоп у хворих на цукровий діабет [Текст] / В. М. Гандзюк, В. В. Дундич, Л. В. Бажан // Актуальні аспекти діагностики та лікування глаукоми, катаракти, ретинопатії: матеріали науково-практичного семінару (Херсон, 9 жовтня 2009 р.). - Херсон, 2009. - С. 102-105.


180. Герус, С. В. (обласна дитяча клінічна лікарня).

Внутрішньочерепні крововиливи у новонароджених з низькою масою тіла при народженні [Текст] / С. В. Герус // "Трудный" ребенок": материалы IV межрегиональной научно-практической конференции (Херсон, 26 ноября 2009 г.). - Херсон, 2009. - С. 31-34.181. Горб, А. Л. (обласна дитяча клінічна лікарня).

Актуальність та історія питання мінімальних мозкових порушень у дітей [Текст] / А. Л. Горб // "Трудный" ребенок": материалы IV межрегиональной научно-практической конференции (Херсон, 26 ноября 2009 г.). - Херсон, 2009. - С. 15-17.


182. Горб, А. Л. (обласна дитяча клінічна лікарня).

До питання лікування після травматичних вегетативних станів у дітей [Текст] / А. Л. Горб // Актуальні питання неврології, психіатрії та наркології: матеріали наукового симпозіуму та пленуму науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України (Київ, 2-3 грудня 2009 р.) /ред. П.В.Волошин. - Київ-Харків, 2009. - С. 28-29.


183. Горб, А. Л. (обласна дитяча клінічна лікарня).

До питання якості неврологічного здоров'я дітей молодшого шкільного віку у м.Херсоні [Текст] / А. Л. Горб, О. М. Колібабчук, Л. А. Лопатко // "Трудный" ребенок": материалы IV межрегиональной научно-практической конференции (Херсон, 26 ноября 2009 г.). - Херсон, 2009. - С. 35-36.


184. Горб, А. Л. (обласна дитяча клінічна лікарня).

"Синдром Панайотопулоса" доброкачественная затылочная эпилепсия с ранним дебютом (случай из практики) [Текст] / А. Л. Горб // "Трудный" ребенок": материалы IV межрегиональной научно-практической конференции (Херсон, 26 ноября 2009 г.). - Херсон, 2009. - С. 75-77.


185. Горб, А. Л. (обласна дитяча клінічна лікарня).

Стартова та підтримуюча терапія епілептичних нападів [Текст]: інформаційно-методичний посібник / А. Л. Горб . - Херсон: [б.в.], 2009. - 44 с.


186. Денисенко, А. И. (лікарня ім. А. і .О.Тропіних).

Использование медицинских информационных систем (МИС) в условиях отделения анестезиологии и интенсивной терапии [Текст] / А. И. Денисенко // Актуальні аспекти діагностики та лікування глаукоми, катаракти, ретинопатії: матеріали науково-практичного семінару (Херсон, 9 жовтня 2009 р.). - Херсон, 2009. - С. 90-93.


187. Денисенко, А. И. (лікарня ім. А. і .О.Тропіних).

Политравма: современный стандарт лечения [Текст] / А. И. Денисенко, И. А. Андреев // Актуальні аспекти діагностики та лікування глаукоми, катаракти, ретинопатії: матеріали науково-практичного семінару (Херсон, 9 жовтня 2009 р.). - Херсон, 2009. - С. 93-97.


188. Денисенко, А. И. (лікарня ім. А. і .О.Тропіних).

Современные подходы к диагностике и лечению сепсиса [Текст] / А. И. Денисенко // Актуальні аспекти діагностики та лікування глаукоми, катаракти, ретинопатії: матеріали науково-практичного семінару (Херсон, 9 жовтня 2009 р.). - Херсон, 2009. - С. 86-90.
189. Досвід першого відеоасистованого здухвинно-стегнового артеріального протезування [Текст] / І. В. Арбузов, Ю.С. Спірін, Р.В. Івашко, В.І.Арбузов, Д.В. Маначинський // Хірургія України. - 2009. - №2. - С. 81-83. - (Обласна клінічна лікарня).
190. Дослідження проблеми синдрому емоційного вигорання середнього медичного персоналу [Текст] / Л.В. Ломако, М.В. Курнєва, В.Ю. Ларіонов [та ін.] // Головна медична сестра. - 2009. - №11. - С. 43-52. - (Клінічна лікарня Дні-провського р-ну ім. О.С. Лучанського).
191. Живило, Л.М. (клінічна лікарня Дніпровського р-ну ім. О.С. Лучанського)

Клинический случай нарушения речи у ребенка с минимальной дисфункцией мозга [Текст] / Л.М. Живило, О. Н. Белкина // "Трудный" ребенок": материалы IV межрегиональной научно-практической конференции (Херсон, 26 ноября 2009 г.). - Херсон, 2009. - С. 78-80.


192. Живило, Л.М. (клінічна лікарня Дніпровського р-ну ім. О.С. Лучанського).

Опыт применения антигомотоксических препаратов в терапии вестибулоатактического синдрома после перенесённой ЗЧМТ [Текст] / Л.М. Жи-вило // Биологическая терапия. - 2009. - №2. - С. 9.


193. Живило, Л.М. (клінічна лікарня Дніпровського р-ну ім. О.С. Лучанського).

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью с коморбидными состояниями в форме речевых нарушений [Текст] / Л.М. Живило, О. Н. Белкина // "Трудный" ребенок": материалы IV межрегиональной научно-практической конференции (Херсон, 26 ноября 2009 г.). - Херсон, 2009. - С. 41-43.


194. Іваник, М. С. (клінічна лікарня Суворовського р-ну).

Досвід лікування гнійно-некротичних ускладнень цукрового діабету з ураженням дистальних відділів ступні [Текст] / М. С. Іваник, О. О. Землянкін, М. І. Василенко // Нові технології в клінічній медицині, організації та управлінні охороною здоров'я: тези науково-практичної конференції. - Херсон, 2009. - С. 52-57.


195. Иванченко, Т. Ю. (МЦ "Андрос").

Нанотехнологии в офтальмологии [Текст] / Т. Ю. Иванченко // Актуальні аспекти діагностики та лікування глаукоми, катаракти, ретинопатії: матеріали науково-практичного семінару (Херсон, 9 жовтня 2009 р.). - Херсон, 2009. - С. 72-78.


196. Ильяшенко, Т. Н. (обласна дитяча клінічна лікарня).

Синдром Россолимо-Мелькерссона-Розенталя [Текст] / Т. Н. Ильяшенко // "Трудный" ребенок": материалы IV межрегиональной научно-практической конференции (Херсон, 26 ноября 2009 г.). - Херсон, 2009. - С. 80-83.


197. Карабелеш, Є. Є. (клінічна лікарня Суворовського р-ну).

До питання керівництва лікувально-профілактичною установою в умовах, що змінюються [Текст] / Є. Є. Карабелеш, О.Л. Зюков // Главный врач. - 2009. - №10.- С. 84-87.


198. Колибабчук, Е. Н. (обласна дитяча клінічна лікарня).

Синдром дефицита внимания и расстройство развития школьных навыков у детей г.Херсона [Текст] / Е. Н. Колибабчук // "Трудный" ребенок": материалы IV межрегиональной научно-практической конференции (Херсон, 26 ноября 2009 г.). - Херсон, 2009. - С. 44-45.


199. Корба, Т. И. (клінічна лікарня Суворовського р-ну).

Лечение эндофтальмита препаратом затрин (случай из практики) [Текст] / Т. И. Корба // Актуальні аспекти діагностики та лікування глаукоми, катаракти, ретинопатії: матеріали науково-практичного семінару (Херсон, 9 жовтня 2009 р.). - 2009. - С. 84.


200. Красножан, О. В. (лікарня ім. А. і О.Тропіних).

Опыт применения глаукомного клапанного дренажа АНМЕD при некомпенсированной открытоугольной глаукоме и неоваскулярной глаукоме [Текст] / О. В. Красножан // Актуальні аспекти діагностики та лікування глаукоми, катаракти, ретинопатії: матеріали науково-практичного семінару (Херсон, 9 жовтня 2009 р.). - Херсон, 2009. - С. 28-31.


201. Красножан, О. В. (лікарня ім. А. і О.Тропіних).

Результаты вазореконструктивных операций при сосудистой патологии органа зрения [Текст] / О. В. Красножан, В. В. Недялкова // Актуальні аспекти діагностики та лікування глаукоми, катаракти, ретинопатії: матеріали науково-практичного семінару (Херсон, 9 жовтня 2009 р.). - Херсон, 2009. - С. 83.


202. Красножан, О. В. (лікарня ім. А. і О.Тропіних).

Тоннельные разрезы в хирургии катаракты [Текст] / О. В. Красножан, В. В. Не-дялкова // Актуальні аспекти діагностики та лікування глаукоми, катаракти, ретинопатії: матеріали науково-практичного семінару (Херсон, 9 жовтня 2009 р.). - Херсон, 2009. - С. 42-43.


203. Лимар, Н. А. (лікарня ім. А. і О.Тропіних).

Реабілітація дітей з вадами зору на базі денного офтальмологічного стаціонару [Текст] / Н. А. Лимар // Актуальні аспекти діагностики та лікування глаукоми, катаракти, ретинопатії: матеріали науково-практичного семінару (Херсон, 9 жовтня 2009 р.). - Херсон, 2009. - С. 70-72.


204. Ломака, Ж.М. (клінічна лікарня Дніпровського р-ну ім.О.С.Лучанського)

Валеологические аспекты формирования здорового способа жизни молодежи с целью решения проблемы сохранения нации [Текст] / Ж. М. Ломака // Проблеми сучасної валеології, фізичної культури і реабілітації: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 9 квітня 2009 р.) / Херсонський Державний університет [та ін.]. - Херсон, 2009. - С. 124-130.


205. Ломака, Ж. М. (клінічна лікарня Дніпровського р-ну ім.О.С.Лучанського).

Значение валеологического образования в формировании адекватного отношения молодежи к проблеме СПИДа [Текст] / Ж. М. Ломака, Я. В. Кулачек // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія / ред. С.С.Єрмаков. - Харків, 2009. - № 2. - С. 83-87.


206. Ломака, Ж. М. (клінічна лікарня Дніпровського р-ну ім.О.С. Лучанського).

Організація самоконтролю при формуванні активного способу життя як мети валеологічної освіти в Україні [Текст] / Ж. М. Ломака // Актуальні проблеми юнацького спорту: матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Херсон, 24-25 вересня 2009 р.) / М-во освіти та науки України, Херсонський Державний університет [та ін.]. - Херсон, 2009. - С. 202-206.


207. Лопатко, Л. А. (обласна дитяча клінічна лікарня).

Особливості професійного становлення студентів з вадами слуху у Херсонському базовому медичному коледжі [Текст] / Л. А. Лопатко // "Трудный" ребенок": материалы IV межрегиональной научно-практической конференции (Херсон, 26 ноября 2009 г.). - Херсон, 2009. - С. 46-49.


208. Лукьяненко, М. А. (обласна клінічна лікарня).

Применение радиоволновой хирургии для лечения базалиом кожи лица [Текст] / М. А. Лукьяненко, В. В. Чернышев // Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія: матеріали міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 95-ліття з дня народження Семенченка Григорія Івановича (1914-1996). - Киів, 2009. - С. 215-218.


209. Лукьяненко, М. А. (обласна клінічна лікарня).

Применение сургитрона в челюстно-лицевой хирургии [Текст] / М. А. Лукьяненко, В. В. Чернышев // Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія: матеріали міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 95-ліття з дня народження Семенченка Григорія Івановича (1914-1996). - Київ, 2009. - С. 222-227.


210. Малюх, О. В. (обласна дитяча клінічна лікарня).

Случай пентосомии по Х-хромосоме [Текст] / О. В. Малюх, С. Е. Онищенко, Т. В. Михайленко // "Трудный" ребенок": материалы IV межрегиональной научно-практической конференции (Херсон, 26 ноября 2009 г.). - Херсон, 2009. - С. 99.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка