Комунальний заклад херсонської обласної ради «обласна наукова медична бібліотека»Сторінка5/9
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

283. Бондаренко А.В. (дитяча обласна клінічна лікарня).

К вопросу оптимизации оказания помощи больным с ЧМТ в условиях Херсонской областной детской клинической больницы (с позиции детского невролога) / А. В. Бондаренко // Актуальні питання дитячої неврології - від теорії до практики: V міжрегіональна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю дитячої неврологічної служби Херсонщини (Херсон, 11 листопада 2010 р.). - Херсон, 2010.- С. 26-28. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html ].


284. Британ, Л. І. (обласний центр здоров'я та спортивної медицини).

Використання елементів лікувальної фізичної культури в реабілітації студентів хворих на хронічний обструктивний бронхіт [Текст] / Л. І. Британ // Актуальні питання формування здорового способу життя та використання оздоровчих технологій: матеріали науково-практичної конференції (Херсон, 30 червня-1 липня 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 16-18.


285. Бугайова І.А. (обласна психолого-медико-педагогічна консультація).

Система роботи обласної психолого-медико-педагогічної консультації / І. А. Бугайова // Актуальні питання дитячої неврології - від теорії до практики: V міжрегіональна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю дитячої неврологічної служби Херсонщини (Херсон, 11 листопада 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 28-32. – [Режим доступу: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html].


286. Вивчення думки медичних сестер стосовно важливості деяких аспектів професійної діяльності та задоволеності своєю працею [Текст] / М.В. Курнєва [та ін.] // Головна медична сестра. - 2010. - №3. - С. 20-26. - (Міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського).
287. Врожденная внутренняя крестцово-копчиковая тератома (описание клинического случая) [Текст] / А. В. Чернов, С.Н. Рыбась, А.В. Николенко, В.Г. Зинкевич, О.С. Бараник // Актуальні питання дитячої неврології - від теорії до практики: V міжрегіональна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю дитячої неврологічної служби Херсонщини (Херсон, 11 листопада 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 149-150. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html]. - (Обласна дитяча клінічна лікарня).

288. Гаврилова, Н. В. (обласна психолого-медико-педагогічна консультація).

Порушення шкільної адаптації [Текст] / Н. В. Гаврилова // Актуальні питання дитячої неврології - від теорії до практики: V міжрегіональна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю дитячої неврологічної служби Херсонщини (Херсон, 11 листопада 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 32-36. – [Режим доступу: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html].


289. Гардубей, Є.Ю. (міська клінічна лікарня).

Інвазивне лікування стеноза сонної артерії / Є. Ю. Гардубей, В. В. Селіщев // Інсульт як глобальна медико-соціальна проблема - шляхи її вирішення: тези науково-практичної конференції (Херсон, 28 жовтня 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 5.


290. Годун, С. В. (дитяча обласна клінічна лікарня).

Аллергические реакции при применении антиконвульсантов [Текст] / С. В.Годун // Актуальні питання дитячої неврології - від теорії до практики: V міжрегіональна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю дитячої неврологічної служби Херсонщини (Херсон, 11 листопада 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 38-40. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html].


291. Годун, С. В. (обласна клінічна лікарня).

Стан надання допомоги хворим на судинно-мозкові захворювання у Херсонській області [Текст] / С. В. Годун // Інсульт як глобальна медико-соціальна проблема - шляхи її вирішення: тези науково-практичної конференції (Херсон, 28 жовтня 2010р.). - Херсон, 2010. - С. 6-7.


292. Голокоз, О. О. (дитяча обласна клінічна лікарня).

Мовленнєвий розвиток дитини раннього віку [Текст] / О. О. Голокоз // Актуальні питання дитячої неврології - від теорії до практики: V міжрегіональна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю дитячої неврологічної служби Херсонщини (Херсон, 11 листопада 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 40-43. – [Режим доступу: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html].


293. Горб, А. Л. (дитяча обласна клінічна лікарня).

До питання розповсюдженості та нозологічної структури інвалідизуючих обмежень здоров'я у дітей з ураженням нервової системи в Херсонській області [Текст] / А. Л. Горб, С. А. Смірнова, Н. А. Миронова // Актуальні питання дитячої неврології - від теорії до практики: V міжрегіональна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю дитячої неврологічної служби Херсонщини (Херсон, 11 листопада 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 43-45. – [Режим доступу: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html ].


294. Горб, А. Л. (дитяча обласна клінічна лікарня).

Хвороба "Мойя-Мойя" [Текст] / А. Л. Горб // Інсульт як глобальна медико-соціальна проблема - шляхи її вирішення: тези науково-практичної конференції (Херсон, 28 жовтня 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 7-9.


295. Горб, А. Л. (дитяча обласна клінічна лікарня).

Этапы развития детской неврологии Херсонщины [Текст] / А. Л. Горб; КУ "Херсонская детская областная клиническая больница". - Херсон: [Б.и.], 2010. -10 с.296. Горб, А. Л. (дитяча обласна клінічна лікарня).

Этапы развития детской неврологии Херсонщины [Текст] / А. Л. Горб // Актуальні питання дитячої неврології - від теорії до практики: V міжрегіональна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю дитячої неврологічної служби Херсонщини (Херсон, 11 листопада 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 7-14. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html].


297. Гостева, А. В. (міська клінічна лікарня).

Современное лечение ишемического инсульта [Текст] / А. В. Гостева // Інсульт як глобальна медико-соціальна проблема - шляхи її вирішення: тези науково-практичної конференції (Херсон, 28 жовтня 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 10-11.


298. Гриняк, О. О. (міська клінічна лікарня).

Реабілітація хворих які перенесли мозковий інсульт на базі КЛСР [Текст] / О.О.Гри-няк // Інсульт як глобальна медико-соціальна проблема - шляхи її вирішення: тези науково-практичної конференції (Херсон, 28 жовтня 2010 р.). -Херсон, 2010. - С.12-13.


299. Дворічний досвід застосування відеоторакоскопії для діагностики та лікування захворювань органів грудної порожнини [Текст] / О.Д. Сташенко, М.І. Ба-бич, О.О.Сірик [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. - 2010. - №1. -С. 68-72. - (Обласний протитуберкульозний диспансер).
300. Досвід лікування каменів нирок та сечоводів методом дистанційної ударно-хвильової літотрипсії (ДУХЛ) / Н. В. Цурдук [та ін.] // Матеріали ХІІІ Конгресу Світової Федерації Українських лікарських товариств (Львів, 30 вересня- 3 жовтня 2010 року). - Львів-Київ-Чикаго, 2010. - С. 318. - (100 років Українському лікарському товариству). - (Херсонська крайова організація Всеукраїнського Лікарського Товариства).
301. Досвід хірургічного лікування атеросклеротичного ураження екстракраніальних відділів сонних артерій: ранні та віддаленні результати [Текст] / В. В. Селіщев, Є.Ю. Гардубей, В.О. Свиридов, М.Ф. Вацуро, В.О. Горбушенко // Інсульт як глобальна медико-соціальна проблема - шляхи її вирішення: тези науково-практичної конференції (Херсон, 28 жовтня 2010 р.). - Херсон, 2010. -С.59. - (Міська клінічна лікарня).
302. Евтушенко, Е. В. (міська клінічна лікарня).

Использование оздоровительных технологий в условиях современного интенсивного профильного обучения [Текст] / Е. В. Евтушенко, Н. И. Крамаренко, Н. В. Рыбина // Актуальні питання формування здорового способу життя та використання оздоровчих технологій: матеріали науково-практичної конференції (Херсон, 30 червня-1 липня 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 25-28.


303. Живило, Л. М. (міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського).

Доброкачественный миоклонус у детей. Особенности клинического течения и трудности диагностики [Текст] / Л. М. Живило // Актуальні питання дитячої неврології - від теорії до практики: V міжрегіональна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю дитячої неврологічної служби Херсонщини (Херсон, 11 листопада 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 49-52. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html].304. Живило, Л. М. (міська клінічна лікарня ім. О.С.Лучанського).

Клинико-нейросонографическая корреляция перивентрикулярной гипер-эхогенности [Текст] / Л. М. Живило // Актуальні питання дитячої неврології - від теорії до практики: V міжрегіональна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю дитячої неврологічної служби Херсонщини (Херсон, 11 листопада 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 48-49. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html].305. Живило, Л. М. (міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського).

Реабилитация детей-инвалидов с органическим поражением ЦНС в условиях отделения восстановительного лечения детской поликлиники [Текст] / Л. М. Живило, А. Д. Работягова // Актуальні питання дитячої неврології - від теорії до практики: V міжрегіональна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю дитячої неврологічної служби Херсонщини (Херсон, 11 листопада 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 53-55. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html].


306. Жихарева, З. П. (обласний центр здоров'я та спортивної медиции).

Сучасні підходи до формування здорового способу життя у молоді як складової виховання здоров'я нації [Текст] / З. П. Жихарева, Ю. О. Ромаскевич // Актуальні питання формування здорового способу життя та використання оздоровчих технологій: матеріали науково-практичної конференції (Херсон, 30 червня-1 липня 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 33-35.


307. Загребельный, Н. В. (міська клінічна лікарня).

Опыт применения экстракраниальной допплерографии брахиоцефальных сосудов [Текст] / Н. В. Загребельный // Інсульт як глобальна медико-соціальна проблема - шляхи її вирішення: тези науково-практичної конференції (Херсон, 28 жовтня 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 15-17.


308. Заец, С. С. (міська клінічна лікарня).

Опыт оказания специализированной медицинской помощи больным с инсультами на базе многопрофильной городской больницы [Текст] / С. С. Заец // Інсульт як глобальна медико-соціальна проблема - шляхи її вирішення: тези науково-практичної конференції (Херсон, 28 жовтня 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 17-19.


309. Здоровий спосіб життя як альтернатива інсульту. З досвіду проведення дня боротьби з інсультом у м.Херсоні [Текст] / З. П. Жихарева, Ю.О Ромаскевич, Є.М. Мількович, О.О. Жуковська, О.В. Айметова // Інсульт як глобальна медико-соціальна проблема - шляхи її вирішення: тези науково-практичної конференції (Херсон, 28 жовтня 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 13-14. - (Обласний центр здоров'я та спортивної медицини).
310. Землянкин, А. А. (міська клінічна лікарня).

Аберрантные желчные протоки в эндоскопической хирургии [Текст] / А. А. Землянкин, М. С. Иваник, Н. И. Василенко // Важкий діагноз: випадок із практики: тези науково-практичної конференції лікарів. - Херсон, 2010. - С. 19-24.


311. Іванченко Т.Ю. (медичний центр "Андрос").

Нанотехнології в медицині / Т. Ю. Іванченко // Матеріали ХІІІ Конгресу Світової Федерації Українських лікарських товариств (Львів, 30 вересня-3 жовтня 2010 р.). - Львів-Київ-Чикаго, 2010. - С. 603-606. - (100 років Українському лікарському товариству).


312. Ильяшенко, Т. Н. (дитяча обласна клінічна лікарня).

Синдром Кернса-Сейра. Клиническое наблюдение [Текст] / Т. Н. Ильяшенко, А. Л. Горб // Актуальні питання дитячої неврології - від теорії до практики: V міжрегіональна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю дитячої неврологічної служби Херсонщини (Херсон, 11 листопада 2010 р.). - Херсон, 2010.- С. 55-58. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html].


313. Карабелеш, Є. Є. (міська клінічна лікарня).

Система контролю якості медичної допомоги в сучасній багатопрофільній лікарні [Текст] / Є. Є. Карабелеш, О. Л. Зюков, І. С. Полінчук // Підвищення якості медичної допомоги: наукові засади та практичні результати: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 22 жовтня 2010 р.) / за ред. О.М.Орди, Д.Д.Дячука, М.Ю.Коломойця. - К., 2010. - С. 47-48.


314. Карабелеш, Є. Є. (міська клінічна лікарня).

Сучасні підходи до управління якістю медичної допомоги в умовах багатопрофільної лікарні [Текст] / Є. Є. Карабелеш, Є. І. Волошина, І. С. Полінчук // Главный врач. - 2010. - №7. - С. 65-66.


315. Козіна, Т. В. (дитяча обласна клінічна лікарня).

Поєднання множинних артеріовенозних нориць легень з вродженим клапанним стенозом легеневої артерії (опис клінічного випадку) [Текст] / Т. В. Козіна // Актуальні питання дитячої неврології - від теорії до практики: V міжрегіональна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю дитячої неврологічної служби Херсонщини (Херсон, 11 листопада 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 58-62. – [Режим доступу: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html].316. Курнєва, М. В. (міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського).

Медико-соціальне дослідження стану здоров'я та якості життя медичних сестер [Текст] / М. В. Курнєва [та ін.] // Головна медична сестра. - 2010. - №9. - С. 22-32.


317. Леонтьев, А. Ю. (обласна клінічна лікарня).

Первый опыт лечения невралгии тройничного нерва [Текст] / А. Ю. Леонтьев // Актуальні питання дитячої неврології - від теорії до практики: V міжрегіональна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю дитячої неврологічної служби Херсонщини (Херсон, 11 листопада 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 68-71. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html].


318. Литвиненко, О. В. (міська клінічна лікарня ім. А. і О.Тропіних).

Інтенсивна терапія в найгострішому та гострому періодах мозкового інсульту [Текст] / О. В. Литвиненко // Інсульт як глобальна медико-соціальна проблема - шляхи її вирішення: тези науково-практичної конференції (Херсон, 28 жовтня 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 19-21.


319. Ломака, Ж. М. (міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського).

Застосування ігрового методу в процесі навчання технічним прийомам з футболу учнів 8-10 класів [Текст] / Ж. М. Ломака, І. І. Чухлєбов // Проблеми сучасної валеології, фізичної культури і реабілітації: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 7 квітня 2010 р.) / Херсонський Державний університет [та ін.]. - Херсон, 2010. - С. 116-118.


320. Ломака, Ж. М. (міська клінічна лікарня ім.О.С. Лучанського).

Значення фізичної та соціальної реабілітації інвалідів засобами фізичної культури і спорту [Текст] / Ж. М. Ломака, С. Степанюк // Проблеми сучасної валеології, фі-зичної культури і реабілітації: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної кон-ференції (Херсон, 8 квітня 2010 р.) / Херсонський Державний університет [та ін.]. - Херсон, 2010. - С. 91-96.


321. Ломака, Ж. М. (міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського).

Особливості діяльності осіб з вадами розумового розвитку у Херсонському відділенні Інваспорт [Текст] / Ж. М. Ломака, С. Степанюк, В. Бажанова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - Харків, 2010. - № 3. - С. 92-94. – [Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/PPMB/texts/2010_3/10stsksi.pdf ].


322. Ломака, Ж. М. (міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського).

Побудова навчально-тренувального процесу у спортивних іграх [Текст] / Ж. М. Ло-мака, А. Костенюк // Проблеми сучасної валеології, фізичної культури і реабілітації: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 8 квітня 2010 р.) / Херсонський Державний університет [та ін.]. - Херсон, 2010. - С. 197-201.


323. Ломака, Ж. М. (міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського).

Професійно-прикладна фізична підготовка в професійному аграрному ліцеї [Текст] / Ж. М. Ломака, І. Люшненко // Проблеми сучасної валеології, фізичної культури і реабілітації: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 7 квітня 2010 р.) / Херсонський Державний університет [та ін.]. - Херсон, 2010. -С.114-116.324. Ломака, Ж. М. (міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського).

Раціональні параметри фізичного навантаження в оздоровчому тренуванні [Текст] / Ж. М. Ломака, С. Ю. Кравцов // Проблеми сучасної валеології, фізичної культури і реабілітації: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 7 квітня 2010 р.) / Херсонський Державний університет [та ін.]. - Херсон, 2010. - С. 111-114.


325. Ломака, Ж. М. (міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського).

Сучасний стан дитячо-юнацького спорту [Текст] / Ж. М. Ломака, С. Степанюк, Л. Харченко-Баранецька // Актуальні проблеми юнацького спорту: матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 23-24 вересня 2010 р.) / М-во освіти та науки України, Херсонський Державний університет [та ін.]. - Херсон, 2010. - С. 82-85.


326. Ломака, Ж. М. (міська клінічна лікарня ім.О.С. Лучанського).

Фізіологія людини [Текст]: методичні рекомендації до лабораторних практикумів для студентів денної, заочної та екстернатної форми навчання факультету фізичного виховання та спорту / Ж. М. Ломака. - Херсон: Вид-во ХДУ, 2010. - 148 с.


327. Ломака, Ж. М. (міська клінічна лікарня ім.О.С. Лучанського).

Фізіологія людини [Текст]: навчальний посібник (для студентів вищих навч. закладів) / Ж. М. Ломака, Я. В. Кулачек. - Херсон: ВАТ "ХМД", 2010. - 268 с.


328. Малахов, П. С. (міська клінічна лікарня).

"Нестратегические" вопросы интенсивной терапии при нарушениях мозгового кровообращения [Текст] / П. С. Малахов // Інсульт як глобальна медико-соціальна проблема - шляхи її вирішення: тези науково-практичної конференції (Херсон, 28 жовтня 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 21-24.


329. Малышенко, М. П. (обласна клінічна лікарня).

Субарахноидальное кровоизлияние вследствие разрыва аневризм сосудов головного мозга. Тактика обследования и лечение [Текст] / М. П. Малышенко // Ін-сульт як глобальна медико-соціальна проблема - шляхи її вирішення: тези нау-ково-практичної конференції (Херсон, 28 жовтня 2010 р.). - Херсон, 2010. - С.24-26.


330. Маммография в диагностике непальпируемого рака молочной железы [Текст] / М.Н. Пустовойтенко [и др.] // Вестник физиотерапии и курортологии. - 2010. - №1. - С. 69-73. - (Обласна клінічна лікарня).
331. Мартыненко, Я. А. (дитяча обласна клінічна лікарня).

Клинический случай туберозного склероза [Текст] / Я. А. Мартыненко // Актуальні питання дитячої неврології - від теорії до практики: V міжрегіональна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю дитячої неврологічної служби Херсонщини (Херсон, 11 листопада 2010 р.). -Херсон, 2010. -С. 71-73. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html].


332. Мартыненко, Я. А. (дитяча обласна клінічна лікарня).

Перинатальный инсульт [Текст] / Я. А. Мартыненко // Інсульт як глобальна медико-соціальна проблема - шляхи її вирішення: тези науково-практичної конференції (Херсон, 28 жовтня 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 26-27.


333. Мартюк, В. І. (дитяча обласна клінічна лікарня).

Порушення репаративного остеогенезу на фоні прогресуючої м'язової дистрофії (міопатія Ерба-Рота): випадок з клінічної практики [Текст] / В. І. Мартюк // Актуальні питання дитячої неврології - від теорії до практики: V міжрегіональна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю дитячої неврологічної служби Херсонщини (Херсон, 11 листопада 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 73-76. – [Режим доступу: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html].


334. Марцафей, Н. М. (дитяча обласна клінічна лікарня).

Комплексне лікування методом гіпербаричної оксигенації, поляризованим світлом, структурованою водою в педіатрії. Реалії та перспективи [Текст] / Н.М.Марцафей // Матеріали ХІІІ Конгресу Світової Федерації Українських лікарських товариств (Львів, 30 вересня-3 жовтня 2010 р.). - Львів-Київ-Чикаго, 2010. - С. 200. - (100 років Українському лікарському товариству).


335. Мини-инвазивные вмешательства в сосудистой хирургии - десятилетний опыт внедрения в практику [Текст] / Ю. С. Спирин, И.В. Арбузов, Р.В. Ивашко, В.И. Арбузов, И.И. Боляновский // Серце і судини. - 2010. - №1. - С. 35-40. - (Обласна клінічна лікарня).
336. Миронова, Н. А. (дитяча обласна клінічна лікарня).

Куріння, як проблема в педіатричній практиці: досвід роботи програми "Вибір-життя" [Текст] / Н.А. Миронова // Актуальні питання формування здорового спо-собу життя та використання оздоровчих технологій: матеріали науково-практичної конференції (Херсон, 30 червня-1 липня 2010 р.). - Херсон, 2010. - С.48-52.


337. Миронова, О. Н. (міська клінічна лікарня).

Этапная реабилитация постинсультных больных [Текст] / О.Н. Миронова, В.В. Ильяшенко, О. Н. Гаврилова // Інсульт як глобальна медико-соціальна проблема - шляхи її вирішення: тези науково-практичної конференції (Херсон, 28 жовтня 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 27-30.338. Мількович, Є. М. (обласний центр здоров'я та спортивної медицини).

Використання елементів лікувальної фізичної культури в реабілітації хворих на нефроптоз в умовах занять в спеціальній медичній групі [Текст] / Є. М. Мількович // Актуальні питання формування здорового способу життя та використання оздоровчих технологій: матеріали науково-практичної конференції (Херсон, 30 червня-1 липня 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 44-46.


339. Мороз, В. И. (міська клінічна лікарня ім.А. і О.Тропіних).

Современные методы диагностики на этапах лечения пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения [Текст] / В. И. Мороз // Інсульт як глобальна медико-соціальна проблема - шляхи її вирішення: тези науково-практичної конференції (Херсон, 28 жовтня 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 31-32.


340. Мотова, М. Г. (обласний госпіталь інвалідів та ветеранів війни).

Депрессии у детей [Текст] / М. Г. Мотова // Актуальні питання дитячої неврології - від теорії до практики: V міжрегіональна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю дитячої неврологічної служби Херсонщини (Херсон, 11 листопада 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 76-80. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html].


341. Мотова, М. Г. (обласний госпіталь інвалідів та веранів війни).

Спастичность - синдром пирамидной недостаточности [Текст] / М. Г. Мотова // Ін-сульт як глобальна медико-соціальна проблема - шляхи її вирішення: тези нау-ково-практичної конференції (Херсон, 28 жовтня 2010 р.). - Херсон, 2010. -С.33-34.


342. Набатова, А. Г. (обласна інфекційна лікарня ім. Г.І. Горбачевського).

К вопросу о лечении фебрильных судорог у детей в условиях инфекционной больницы [Текст] / А. Г. Набатова, М. С. Набатов // Актуальні питання дитячої неврології - від теорії до практики: V міжрегіональна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю дитячої неврологічної служби Херсонщини (Херсон, 11 листопада 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 80-83. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html].


343. Онищенко, С. Е. (дитяча обласна клінічна лікарня).

Случай фатальной инфантильной гепатопатии [Текст] / С. Е. Онищенко, Т. В. Ми-хайленко, О. В. Малюх // Актуальні питання дитячої неврології - від теорії до практики: V міжрегіональна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю дитячої неврологічної служби Херсонщини (Херсон, 11 листопада 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 83-87. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html].


344. Опыт хирургического лечения больных ДЦП [Текст] / В. А. Гаркуша, М.Ю. Богданов, И.А. Даниленко, В.Н. Антонюк, В.И. Ялысин, А.Д. Сухин, В.И.Мартюк, Н.В. Загайкан, А.Ю. Шаблий // Актуальні питання дитячої неврології - від теорії до практики: V міжрегіональна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю дитячої неврологічної служби Херсонщини (Херсон, 11 листопада 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 36-37. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html]. - (Дитяча обласна клінічна лікарня).
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка