Комунальний заклад херсонської обласної ради «обласна наукова медична бібліотека»Сторінка6/9
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

345. Осадчая, Е. П. (міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського).

Реабилитационное лечение больных после мозгового инсульта в условиях отделения восстановительного лечения поликлиники № 1 КУ "Херсонская клиническая больница им. А.С. Лучанского" [Текст] / Е. П. Осадчая, О. А. Румму, В. Ю. Ларионов // Інсульт як глобальна медико-соціальна проблема - шляхи її вирішення: тези науково-практичної конференції (Херсон, 28 жовтня 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 38-40.


346. Осовец, В. В. (дитяча поліклініка ЦМЛ м.Нова Каховка ).

Анализ показателей инвалидности у детей по классу заболеваний нервной системы в г.Новая Каховка за период 1999-2009 гг. [Текст] / В. В. Осовец // Актуальні питання дитячої неврології - від теорії до практики: V міжрегіональна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю дитячої неврологічної служби Херсонщини (Херсон, 11 листопада 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 87-89. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html].347. Осовец, В. В. (дитяча поліклініка ЦМЛ м.Нова Каховка ).

Синдром Элерса-Данлоса (классический тип) [Текст] / В. В. Осовец // Актуальні питання дитячої неврології - від теорії до практики: V міжрегіональна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю дитячої неврологічної служби Херсонщини (Херсон, 11 листопада 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 90-93. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html].


348. Панова, Т. В. (міська клінічна лікарня).

Профілактика та лікування інсульту при гіпертонічній хворобі (погляд кардіолога) [Текст] / Т. В. Панова, Г. В. Букіна, Т. М. Миронова // Інсульт як глобальна медико-соціальна проблема - шляхи її вирішення: тези науково-практичної конференції (Херсон, 28 жовтня 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 40-43.349. Парменова, Т. Н. (дитяча обласна клінічна лікарня).

К вопросу ранней диагностики и лечения ретинопатии недоношенных [Текст] / Т.Н. Парменова // Актуальні питання дитячої неврології - від теорії до практики: V міжрегіональна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю дитячої нев-рологічної служби Херсонщини (Херсон, 11 листопада 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 93-95. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html].


350. Первичная и вторичная профилактика мозгового инсульта [Текст] / В. В. Наумова, Л.В. Плохута, Ж.П. Кручкевич, И.А. Наумова-Довгань // Інсульт як глобальна медико-соціальна проблема - шляхи її вирішення: тези науково-практичної конференції (Херсон, 28 жовтня 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 34-37. - (Міська клінічна лікарня ім. А. і О.Тропіних).
351. Петрик, Н. Е. (обласна психолого-медико-педагогічна консультація).

Значення сенсорного виховання для дітей із дитячим церебральним паралічем [Текст] / Н. Е. Петрик // Актуальні питання дитячої неврології - від теорії до практики: V міжрегіональна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю дитячої неврологічної служби Херсонщини (Херсон, 11 листопада 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 95-98. – [Режим доступу: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html].352. Питомец, Е. Д. (дитяча обласна клінічна лікарня).

Клинический случай врожденного порока развития позвоночника с компрессией спинного мозга [Текст] / Е. Д. Питомец // Актуальні питання дитячої неврології - від теорії до практики: V міжрегіональна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю дитячої неврологічної служби Херсонщини (Херсон, 11 листопада 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 99-102. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html].


353. Погорелова, Л. А. (міська клінічна лікарня).

Медикаментозная терапия отека-набухания головного мозга с учетом современных представлений о патогенезе [Текст] / Л. А. Погорелова // Інсульт як глобальна медико-соціальна проблема - шляхи її вирішення: тези науково-практичної конференції (Херсон, 28 жовтня 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 46-47.


354. Покачалова, А. В. (дитяча обласна клінічна лікарня).

Оценка суточного ритма артериального давления у подростков [Текст] / А. В. По-качалова // Актуальні питання дитячої неврології - від теорії до практики: V міжрегіональна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю дитячої неврологічної служби Херсонщини (Херсон, 11 листопада 2010 р.). - Херсон, 2010.- С. 103-113. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html].


355. Поливода, М. В. (міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського).

Единая шкала оценки болезни Вильсона (предложение неврологической системы оценки пациентов с болезнью Вильсона) [Текст] / М. В. Поливода // Актуальні питання дитячої неврології - від теорії до практики: V міжрегіональна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю дитячої неврологічної служби Херсонщини (Херсон, 11 листопада 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 113-119. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html].


356. Полинчук, И. С. (міська клінічна лікарня).

Место ИТ в лечении больных с ОНМК [Текст] / И.С. Полинчук , В.А. Арбузова // Ін-сульт як глобальна медико-соціальна проблема - шляхи її вирішення: тези нау-ково-практичної конференції (Херсон, 28 жовтня 2010 р.). - Херсон, 2010. - С.47-51.


357. Полинчук, И. С. (міська клінічна лікарня).

Новые возможности ускорения восстановления познавательных функций у больных после общей анестезии в условиях стационара одного дня [Текст] / Л.В.Усенко, И. С. Полинчук // Український журнал екстремальної медицини імені Г.О.Можаєва. - 2010. - №1. - С. 32-38.


358. Полінчук, І.С. (міська клінічна лікарня).

Клініко-організаційні підходи щодо забезпечення анестезіологічної безпеки пацієнта в умовах клінічної лікарні [Текст] / О. Л. Зюков, І. С. Полінчук // Вісник морської медицини. - 2010. - № 4. - С. 44-51. – [Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vismormed/2010_4/Zyukov.htm].


359. Полінчук, І.С. (міська клінічна лікарня).

Методика відновлення психофізіологічних функцій після різних видів загальної анестезії в умовах стаціонару одного дня [Текст] / Л. В. Усенко, І. С. Полінчук // Медицина неотложных состояний. - 2010. - №2 . - С. 58-62.
360. Полінчук, І. С. (міська клінічна лікарня).

Методика відновлення психофізіологічних функцій після різних видів загальної анестезії в умовах стаціонару одного дня [Текст] / І. С. Полінчук // Шпитальна хірургія. - 2010. - № 1. -С. 49-53. – [Режим доступу: http://intranet.tdmu. edu.ua/data/kafedra/journals/hospital/2010_1/all.pdf].


361. Полінчук, І. С. (міська клінічна лікарня).

Місце інтенсивної терапії в лікуванні гострого періоду інсульту [Текст] / І. С. По-лінчук, В. О. Арбузова // Нові технології в клінічній медицині, організації та управлінні охороною здоров'я: матеріали науково-практичної конференції (Херсон, 28 жовтня 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 47-51.


362. Полінчук, І. С. (міська клінічна лікарня).

Оцінка стану когнітивних функцій у пацієнтів на етапах хірургічного лікування гриж передньої черевної стінки та варикозної хвороби вен нижніх кінцівок в умовах стаціонару одного дня [Текст] / І. С. Полінчук // IV Міжнародні Пироговські читання: матеріали наукового конгресу присвяченого 200-річчю з дня народження М. І. Пи-рогова (Вінниця, 2-5 червня 2010 р.). - Вінниця, 2010. - С. 98-99.


363. Порівняльна оцінка відновлювального лікування дітей з онколо-гічними захворюваннями на амбулаторному та санаторно-курортному етапах реабілітації [Текст] / Л. В. Ломако [та ін.] // Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия. - 2010. - №1. - С. 3-7. - (Міська клінічна лікарня ім. О.С.Лучанського).
364. Практический опыт оказания экстренной медицинской помощи больным с ОНМК в условиях неврологического отделения городской больницы [Текст] / Л. В. Плохута, Ж. П. Кручкевич, И. А. Наумова-Довгань, В. В Наумова, Ю.В. Бовкун // Інсульт як глобальна медико-соціальна проблема - шляхи її вирішення: тези науково-практичної конференції (Херсон, 28 жовтня 2010 р.). - 2010. - Херсон. 43-45. - (Міська клінічна лікарня ім.А. і О.Тропіних).
365. Проблема инсульта и наша реальность [Текст] / И. Н. Смирнова, И. В. Кандибей, Д. А. Галатенко, И. Ю. Пономарева // Інсульт як глобальна медико-соціальна проблема - шляхи її вирішення: тези науково-практичної конференції (Херсон, 28 жовтня 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 68-70. - (Міська клінічна лікарня).
366. Прохорова, М. О. (обласний центр здоров'я та спортивної медицини). Сучасні аспекти використання засобів лікувальної фізичної культури в реабілітації хворих на ішемічний інсульт головного мозку [Текст] / М. О. Прохорова // Актуальні питання формування здорового способу життя та використання оздоровчих технологій: матеріали науково-практичної конференції (Херсон, 30 червня-1 липня 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 56-61.
367. Психологический статус детей с онкологическими заболеваниями на разных этапах реабилитации [Текст] / Л. В. Ломако [и др.] // Современная педиатрия. - 2010. - № 6. - С. 27-29. - (Міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського).
368. Работягова, А. Д. (міська клінічна лікарня ім.О.С. Лучанського).

Как можно использовать мощь лаборатории человеческого организма для восстановления здоровья? [Текст] / А. Д. Работягова // Актуальні питання дитячої неврології - від теорії до практики: V міжрегіональна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю дитячої неврологічної служби Херсонщини (Херсон, 11 листопада 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 119-122. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html].


369. Реабилитация детей с онкологическими заболеваниями [Текст] / Л.В. Ломако [и др.] // Вестник физиотерапии и курортологии. - 2010. - № 1. - С. 89. - (Материалы ежегодных научных чтений врачей евпаторийского курорта "ACTA EUPATORICA", г.Евпатория, 18 марта 2010 года). - (Міська клінічна лікарня ім.О.С. Лучанського).
370. Редькіна, В. Г. (дитяча обласна клінічна лікарня).

Неврологічні ускладнення хіміотерапії [Текст] / В. Г. Редькіна, Р. О. Александрова // Актуальні питання дитячої неврології - від теорії до практики: V міжрегіональна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю дитячої неврологічної служби Херсонщини (Херсон, 11 листопада 2010 р.). - Херсон, 2010. - С.122-128. – [Режим доступу: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html].


371. Ремига, Л. Т. (міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних).

Удосконалення управління середнім медичним персоналом у системі охорони здоров'я як обов'язкова умова якості лікування та безпеки пацієнта [Текст] / Л. Т. Ремига, В.В. Цурдук, В.В. Ковтун // Головна медична сестра. - 2010. - № 12. - С. 43-45.


372. Ромаскевич, Ю. О. (обласний центр здоров'я та спортивної медицини).

Корекція імунних дисфункцій у спортсменів, хворих на травматичну хворобу спинного мозку [Текст]: інформаційний лист. Вип. 4 з проблеми "Лікувальна фізкультура і спортивна медицина" / Ю. О. Ромаскевич. - К.: Укрмедпатентінформ, 2010. - 2 с.


373. Ромаскевич, Ю. О. (обласний центр здоров'я та спортивної медицини).

Оптимізація занять фізичною культурою у хворих з травматичною хворобою спинного мозку [Текст]: інформаційний лист. Вип. 3 з проблеми "Лікувальна фізкультура і спортивна медицина" / Ю. О. Ромаскевич. – К.: Укрмедпатентінформ, 2010. - 3 с.


374. Ромаскевич, Ю. О. (обласний центр здоров'я та спортивної медицини).

Перспективи створення уніфікованої скринінгової методики оцінки стану фізичного здоров'я для учнів загальноосвітніх шкіл та осіб, що займаються фізичною культурою та спортом [Текст] / Ю. О. Ромаскевич, П. А. Шейко // Актуальні питання формування здорового способу життя та використання оздоровчих технологій: матеріали науково-практичної конференції, (Херсон, 30 червня-1 липня 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 110-111.


375. Ромаскевич, Ю. О. (обласний центр здоров'я та спортивної медицини).

Стан гормональної регуляції у хворих із травматичною хворобою спинного мозку [Текст] / Ю. О. Ромаскевич // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. - 2010. - №2. - С. 77-78.


376. Ромаскевич, Ю. А. (обласний центр здоров'я та спортивної медицини).

Иммунотропные эффекты физической активности у больных травматической болезнью спинного мозга [Текст] / Ю. А. Ромаскевич // Актуальні питання формування здорового способу життя та використання оздоровчих технологій: матеріали науково-практичної конференції (Херсон, 30 червня-1 липня 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 80-82.


377. Ромаскевич Ю.А. (обласний центр здоров'я та спортивної медицини).

Состояние опиоидной системы у больных с травматической болезнью спинного мозга [Текст] / Ю.А. Ромаскевич // Вестник физиотерапии и курортологии. - 2010. - №3. - С. 44-45.


378. Рязанова, О. М. (міська клінічна лікарня).

Вторичная профилактика нарушений мозгового кровообращения у больных с артериальной гипертензией [Текст] / О. М. Рязанова, О. Л. Волкова // Інсульт як глобальна медико-соціальна проблема - шляхи її вирішення: тези науково-практичної конференції (Херсон, 28 жовтня 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 53-57.


379. Савчук, В. В. (дитяча обласна клінічна лікарня).

К вопросу о хирургическом лечении "Синдрома щелевидных желудочков" [Текст] / В.В.Савчук // Актуальні питання дитячої неврології - від теорії до практики: V міжрегіональна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю дитячої неврологічної служби Херсонщини (Херсон, 11 листопада 2010 р.). - Херсон, 2010.- С. 128-129. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html].


380. Самойленко, Н. В. (міська клінічна лікарня ім.О.С. Лучанського).

Значение допплеровского исследования магистральных сосудов головы в профилактике острого нарушения мозгового кровообращения на базе отделения функциональной диагностики КУ "Херсонская городская клиническая больница им. А.С. Лучанского" за 2008-2010 гг. [Текст] / Н. В. Самойленко, Е. П. Осадчая, В. Ю. Ларионов // Інсульт як глобальна медико-соціальна проблема - шляхи її вирішення: тези науково-практичної конференції (Херсон, 28 жовтня 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 57-58.


381. Седень, В. В. (обласна клінічна лікарня).

Васкулярное ремоделирование и коронарный атеротромбоз. Клиническое и прогностическое значение: (обзор литературы) [Текст] / В.В. Седень, А.Е. Березин // Український медичний часопис. - 2010. - №4. - С. 73-77.


382. Сидорко, Ю. В. (міська клінічна лікарня).

Церебральний кровотік в нормі і при патології [Текст] / Ю. В. Сидорко // Інсульт як глобальна медико-соціальна проблема - шляхи її вирішення: тези науково-практичної конференції (Херсон, 28 жовтня 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 59-62.


383. Синельникова, О. Н. (міська клінічна лікарня).

Амбулаторный этап в структуре общей реабилитации пациентов, перенесших ОНМК [Текст] / О. Н. Синельникова, Н. А. Баранова, Д. А. Галатенко // Інсульт як глобальна медико-соціальна проблема - шляхи її вирішення: тези науково-практичної конференції (Херсон, 28 жовтня 2010 р.). - Херсон, 2010. -С.63-66.


384. Синицкий, Ю. Ю. (міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського).

Сексологический и эстетический аспекты в хирургическом лечении сужения крайней плоти [Текст] / Ю. Ю. Синицкий, С. Ю. Синицкий // Здоровье мужчины. - 2010. - №2. - С. 134-140. - (МЦ ЧФ "ИФА", г.Херсон).


385. Синченко, С. Н. (станція швидкої медичної допомоги ім. О. Ягофарова).

Острый коронарный синдром на догоспитальном этапе [Текст] / С.Н. Синченко // Інсульт як глобальна медико-соціальна проблема - шляхи її вирішення: тези нау-ково-практичної конференції (Херсон, 28 жовтня 2010 р.). - Херсон, 2010. - С.72-77.


386. Слуховые нарушения у пользователей плееров и их раннее выявление [Текст] / Н. А. Трофименко, Т. А. Федорив, Ю. А. Мусат, Т. В. Ковба, Н. П. Тринос // Інсульт як глобальна медико-соціальна проблема - шляхи її вирішення: тези науково-практичної конференції (Херсон, 28 жовтня 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 77. - (Міська клінічна лікарня).


387. Смирнова, И. Н. (міська клінічна лікарня).

Опыт реабилитации больных в условиях отделения восстановительного лечения КУ "Херсонская городская клиническая больница" [Текст] / И. Н. Смирнова, В. В. Ярошенко // Інсульт як глобальна медико-соціальна проблема - шляхи її вирішення: тези науково-практичної конференції (Херсон, 28 жовтня 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 66-68.


388. Смирнова, И. Н. (міська клінічна лікарня).

Реоэнцефалографические изменения у больных с ишемическим инсультом [Текст] / И. Н. Смирнова, В. Г. Ревунова, Л. С. Алексеева // Інсульт як глобальна медико-соціальна проблема - шляхи її вирішення: тези науково-практичної конференції (Херсон, 28 жовтня 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 71.


389. Смирнова, С. А. (дитяча обласна клінічна лікарня).

Сложности дифференциальной диагностики пренатальных поражений нервной системы [Текст] / С. А. Смирнова // Актуальні питання дитячої неврології - від теорії до практики: V міжрегіональна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю дитячої неврологічної служби Херсонщини (Херсон, 11 листопада 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 133-137. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html].


390. Сташенко, А. Д. (обласний протитуберкульозний диспансер).

Хирургическое лечение рака пищевода [Текст] / А. Д. Сташенко, В. П. Тимошенко, А. А. Сирик // Торакальна хірургія: збірник наукових праць / редкол.: А.В.Макаров [та ін.]. - Кіровоград, 2010. - Вип. 1, ч. 1. - С. 108-109.


391. Сташенко, А. Д. (обласний протитуберкульозний диспансер).

Эффективность применения коллапсотерапии в комплексном лечении туберкулеза легких [Текст] / А. Д. Сташенко // Торакальна хірургія: збірник наукових праць / редкол.: А.В.Макаров [та ін.]. - Кіровоград, 2010. - Вип. 1, ч. 1. - С. 106-107.


392. Сташенко, Д. Д. (обласний протитуберкульозний диспансер).

Оптимизация послеоперационной аналгезии при хирургическом лечении рака пищевода [Текст] / Д. Д. Сташенко, В. С. Ручкин, И. В. Максимишин // Торакальна хірургія: збірник наукових праць / редкол.: А.В.Макаров [та ін.]. - Кіровоград, 2010. - Вип. 1, ч. 1. - С. 107-108.


393. Стрижнева, Е. Л. (дитяча обласна клінічна лікарня).

Рассеянный склероз (клинический случай из практики) [Текст] / Е. Л. Стрижнева // Актуальні питання дитячої неврології - від теорії до практики: V міжрегіональна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю дитячої неврологічної служби Херсонщини (Херсон, 11 листопада 2010 р.). - Херсон, 2010. - С.137-141. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html].


394. Струк, В. Г. (портова санепідстанція).

Особенности осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора за судами и другими объектами водного транспорта в порту Херсон [Текст] / В.Г. Струк, Л. Г. Маляренко, Б.Ю. Волошин // Вісник морської медицини. - 2010. - № 3 (49). - С. 13-18. – [Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/Portal /Chem_Biol/Vismormed/2010_3/Struk.htm].


395. Суворова, Т. А. (дитяча обласна клінічна лікарня).

К вопросу качества неврологического здоровья глубоконедоношенных детей [Текст] / Т. А. Суворова // Актуальні питання дитячої неврології - від теорії до практики: V міжрегіональна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю дитячої неврологічної служби Херсонщини (Херсон, 11 листопада 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 142-144. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua /khonmb/xmed-vv.html].


396. Толоконнікова, В. Г. (міська клінічна лікарня).

Міксоми серця: розповсюдженність, особливості діагностики, прогнози [Текст] / В. Г. Толоконнікова, О. М. Керецман // Вісник морської медицини. - 2010. - № 2 (48). - С. 64-71. – [Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Chem_Biol/Vismormed/2010_2/Tolokonnikova.htm ].
397. Турченко, А. И. (міська клінічна лікарня).

Нейрохирургическая помощь в остром периоде геморрагического инсульта [Текст] / А. И. Турченко // Інсульт як глобальна медико-соціальна проблема - шляхи її вирішення: тези науково-практичної конференції (Херсон, 28 жовтня 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 78-79.


398. Туряниця, С. В. (міська клінічна лікарня).

Ангіо- та нейрохірургічна допомога при інсульті та його загрозі. Стан та перспективи [Текст] / С. В. Туряниця // Інсульт як глобальна медико-соціальна проблема - шляхи її вирішення: тези науково-практичної конференції (Херсон, 28 жовтня 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 79-82.


399. Хірургічна тактика при локальному ураженні судин стегново-підколінного сегмента: ендартеректомія та протезування у світлі безпосередніх і віддалених результатів [Текст] / В. В. Селіщев, Є.Ю. Гардубей, В.О. Свиридов, М.Ф. Вацуро // Клінічна хірургія. - 2010. - №5. - С. 44-46. - (Міська клінічна лікарня).
400. Цымбал, Ю. Ф. (міська клінічна лікарня).

Сопутствующая патология в структуре летальности при ОНМК [Текст] / Ю.Ф.Цымбал // Інсульт як глобальна медико-соціальна проблема - шляхи її вирішення: тези науково-практичної конференції (Херсон, 28 жовтня 2010 р.). - Херсон, 2010. - С. 82-85.


401. Черкашина, О. М. (дитяча обласна клінічна лікарня).

Частота инфекций мочевой системы у детей с ДЦП [Текст] / О. М. Черкашина // Актуальні питання дитячої неврології - від теорії до практики: V міжрегіональна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю дитячої неврологічної служби Херсонщини (Херсон, 11 листопада 2010 р.). - Херсон, 2010. - С.148-149. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html].


402. Чернова, Л. В. (дитяча обласна клінічна лікарня).

Комплексная методика реабилитации детей с нарушением акта глотания и речи при патологии нервной системы [Текст] / Л. В. Чернова, Л. В. Крутевич // Актуальні питання дитячої неврології - від теорії до практики: V міжрегіональна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю дитячої неврологічної служби Херсонщини (Херсон, 11 листопада 2010 р.). - Херсон, 2010. - Херсон, 2010. - С. 150-152. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html].


403. Чернышев, В. В. (обласна клінічна лікарня).

Затрудненное прорезывание третьих нижних моляров с мезиоангулярным наклоном в кости [Текст] / В. В. Чернышев // Стоматолог. - 2010. - № 5. - С. 36-37.


404. Чернышев, В. В. (обласна клінічна лікарня).

Метод мультимодальной антиноцицептивной защиты пациентов при проведении операций в челюстно-лицевой области [Текст] / В. В. Чернышев // Стоматолог. - 2010. - № 5. - С. 28-30.


405. Чернышев, В. В. (обласна клінічна лікарня).

Применение радиоволновой хирургии при лечении боковых кист шеи [Текст] / В. В. Чернышев // Стоматолог. - 2010. - № 11. - С. 37-40.


406. Чернышев, В. В. (обласна клінічна лікарня).

Протокол лечения хронического перфоративного одонтогенного гайморита [Текст] / В. В. Чернышев // Стоматолог. - 2010. - №2. - С. 31-34.2011
407. Авраменко, Т. С. (дитяча обласна клінічна лікарня).

Синдром Сотоса. Клинический случай [Текст] / Т. С. Авраменко // Аутизм та розлади аутистичного спектру у дітей. Питання та відповіді: VI міжрегіональна науково-практична конференція (Херсон, 7 грудня 2011 р). - Херсон, 2011. - С. 69-73. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html ].


408. Арбузова, В. А. (міська клінічна лікарня).

Судорожный синдром: взгляд практического анестезиолога [Текст] / В.А. Арбу-зова, И. С. Полинчук // Вісник морської медицини. - 2011. - № 4 (54). - С.15-19. - [Режим доступа:http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Chem_Biol/Vismormed/2011_4_54/Arbuzova.htm

_

409. Арцыбашев, А. В. (міська клінічна лікарня).

Развитие и перспективы хирургической помощи в амбулаторных условиях в Херсоне [Текст] / А. В. Арцыбашев, С. А. Ткаченко, И. Н. Смирнова // Перспективи розвитку первинної медико-санітарної допомоги у контексті Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава": тези науково-практичної конференції (Херсон, 22 вересня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 3-6.

410. Бабич, М. І. (обласний протитуберкульозний диспансер).

Застосування аргоно-плазмової коагуляції при торакоскопічному лікуванні туберкульозного плевриту [Текст] / М. І. Бабич // Торакальна хірургія: збірник наукових праць / Всеукраїнська громадська організація "Асоціація торакальних хірургів України". - Кіровоград, 2011. - Вип. 2 . - С. 27-30.


411. Бандурко, Е. Б. (міська клінічна лікарня).

Характеристика психоэмоционального статуса подростков, имеющих гастро-энтерологические заболевания [Текст] / Е. Б. Бандурко, Е. В. Евтушенко // Аутизм та розлади аутистичного спектру у дітей. Питання та відповіді: VI міжрегіональна науково-практична конференція (Херсон, 7 грудня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С.35-41. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html ].


412. Бондарева, Л. В. (управління охорони здоров'я Херсонської ОДА).

Роль первинної медико-санітарної допомоги у забезпеченні доступності медичної допомоги [Текст] / Л. В. Бондарева // Перспективи розвитку первинної медико-санітарної допомоги у контексті Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава": тези науково-практичної конференції (Херсон, 22 вересня 2011р.). -Херсон, 2011.-С.6-8.


413. Бондаренко, А. В. (дитяча обласна клінічна лікарня).

Дислокационный синдром [Текст] / А. В. Бондаренко // Аутизм та розлади аутистичного спектру у дітей. Питання та відповіді: VI міжрегіональна науково-практична конференція (Херсон, 7 грудня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 73-78. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html ].


414. Бондарь, А. И. (міська клінічна лікарня).

Результаты определения физической работоспособности с помощью функциональной пробы Руфье [Текст] / А. И. Бондарь, Е. В. Евтушенко, Н. И. Кра-маренко // Перспективи розвитку первинної медико-санітарної допомоги у контексті Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава": тези науково-практичної конференції (Херсон, 22 вересня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 8-11.


415. Влияние размеров краниэктомии на исход хирургического лечения больных с тяжелой черепно-мозговой травмой [Текст] / А.Ю. Леонтьев, Ю.А.Леонтьев, Е.В. Борблик, О.С. Борблик, О.А. Селедец // Аутизм та розлади аутистичного спектру у дітей. Питання та відповіді: VI міжрегіональна науково-практична конференція (Херсон, 7 грудня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 103-105. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html]. - (Обласна клінічна лікарня).
416. Волкова, О. Л. (міська клінічна лікарня).

Досвід роботи з батьками, які відмовляються від вакцинації своїх дітей [Текст] / О. Л. Волкова, Р. М. Мороз // Перспективи розвитку первинної медико-санітарної допомоги у контексті Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава": тези науково-практичної конференції (Херсон, 22 вересня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 14-15.


417. Волкова, О. Л. (міська клінічна лікарня).

Семейная медицина: настоящее и будущее [Текст] / О. Л. Волкова // Перспективи розвитку первинної медико-санітарної допомоги у контексті Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава": тези науково-практичної конференції (Херсон, 22 вересня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 11-13.


418. Гандзюк, В. М. (міська клінічна лікарня ім.А. і О.Тропіних).

Хірургічна тактика при лікуванні хворих з приводу синдрому діабетичної стопи [Текст] / В.М. Гандзюк, В.В. Дундич, Л.В. Бажан // Клінічна хірургія. - 2011. - №11. - С. 12-13.


419. Голокоз, Е. А. (дитяча обласна клінічна лікарня).

Коррекционная помощь ребенку раннего возраста с признаками формирования детского аутизма: совместная работа специалистов и родителей [Текст] / Е.А. Го-локоз // Аутизм та розлади аутистичного спектру у дітей. Питання та відповіді: VI міжрегіональна науково-практична конференція (Херсон, 7 грудня 2011 р.). - Херсон, 2011. -С.41-43. –[Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html].420. Горб, А. Л. (дитяча обласна клінічна лікарня).

До питання оптимізації діагностики вроджених вад розвитку судин головного мозку у дітей та дорослих [Текст] / А. Л. Горб, Я. А. Мартиненко // Актуальні питання поліклінічної неврології: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (18-19 травня 2011 р.) / за ред. О.М.Орди, Д.Д.Дячука, М.Ю.Коломойця, О.Є.Коваленко. - К., 2011. - С. 17-18.


421. Горб, А. Л. (дитяча обласна клінічна лікарня).

До питання розповсюдженості розладів аутистичного спектру у дітей дошкільного віку в Херсонській області [Текст] / А. Л. Горб, О. М. Колібабчук, П. В. Лисенко // Аутизм та розлади аутистичного спектру у дітей. Питання та відповіді: VI міжрегіональна науково-практична конференція (Херсон, 7 грудня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 28-31. – [Режим доступу: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html ].


422. Горб, А. Л. (дитяча обласна клінічна лікарня).

Клінічний випадок міотонії Томсена у дитини [Текст] / А. Л. Горб // Міжнародний неврологічний журнал. - 2011. - № 5. - С. 187-189. – [Режим доступу: http://neurology.mif-ua.com/archive/issue-21476/article-21575/ ].


423. Гостева, А. В. (міська клінічна лікарня).

Опыт проведения тромболитической терапии в условиях многопрофильной городской больницы [Текст] / А. В. Гостева, С. С. Заец // Актуальні питання поліклінічної неврології: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (18-19 травня 2011 р.) / за ред. О.М.Орди, Д.Д.Дячука, М.Ю.Коломойця, О.Є.Коваленко. - К., 2011. - С. 20-21.


424. Гостева, А. В. (міська клінічна лікарня).

Тромболитическая терапия: за и против [Текст] / А. В. Гостева // Аутизм та розлади аутистичного спектру у дітей. Питання та відповіді: VI міжрегіональна науково-практична конференція, (Херсон, 7 грудня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 84-85. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html ].


425. Живило, Л. М. (міська клінічна лікарня ім.О.С. Лучанського).

Детский аутизм. Вопросы ранней диагностики [Текст] / Л. М. Живило // Аутизм та розлади аутистичного спектру у дітей. Питання та відповіді: VI міжрегіональна науково-практична конференція (Херсон, 7 грудня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 89-92. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html ].


426. Загородний, И. В. (міська клінічна лікарня).

Тактика ведения пациентов с аритмиями на амбулаторном этапе [Текст] / И.В. За-городний, Т.В. Панова, Г.В. Букина // Перспективи розвитку первинної медико-сані-тарної допомоги у контексті Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава": тези науково-практичної конференції (Херсон, 22 вересня 2011 р.). - Херсон, 2011. -С.17-18.


427. Ильяшенко, В. В. (міська клінічна лікарня).

Препарат "Мемантин" в лечении больных с ишемическим инсультом [Текст] / В.В. Ильяшенко, О. Н. Миронова // Аутизм та розлади аутистичного спектру у дітей. Питання та відповіді: VI міжрегіональна науково-практична конференція (Херсон, 7 грудня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 92-95. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html ].428. Ильяшенко, Т. Н. (дитяча обласна клінічна лікарня).

Клинический случай патологии обмена серосодержащих аминокислот дефицита фолатного цикла (гетерозиготный компаунд 677 СГ MTHE2/66 AG MTRR) [Текст] / Т. Н. Ильяшенко // Аутизм та розлади аутистичного спектру у дітей. Питання та відповіді: VI міжрегіональна науково-практична конференція (Херсон, 7 грудня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 96-98. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html ].


429. Калабуха, А. В. (Новозбур'ївська протитуберкульозна лікарня).

Проблема лікування хворих на туберкульоз з асоціальною поведінкою [Текст] / А. В. Калабуха, В. А. Калабуха, О. Ф. Скворцова // Український пульмонологічний журнал. - 2011. - № 3. - С. 17-19.


430. Кандибей, И. В. (міська клінічна лікарня).

Анализ затрат рабочего времени врача амбулаторно-поликлинического приема в современных условиях [Текст] / И. В. Кандибей, И. Н. Смирнова // Перспективи розвитку первинної медико-санітарної допомоги у контексті Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава": тези науково-практичної конференції (Херсон, 22 вересня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 18-21.


431. Кандибей, И. В. (міська клінічна лікарня).

Опыт работы маммологического кабинета КУ "Херсонская городская клиническая больница" [Текст] / И. В. Кандибей, В. П. Стародубец // Перспективи розвитку первинної медико-санітарної допомоги у контексті Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава": тези науково-практичної конференції (Херсон, 22 вересня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 21-23.


432. Керецман, О. М. (міська клінічна лікарня).

Первинна медико-санітарна допомога - реалії та перспективи [Текст] / О. М. Ке-рецман, Є. Є. Карабелеш, Є. І. Волошина // Перспективи розвитку первинної медико-санітарної допомоги у контексті Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава": тези науково-практичної конференції (Херсон, 22 вересня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 1-2.


433. Кифорук, О. О. (міська клінічна лікарня ім. А. і О.Тропіних).

Досвід впровадження сімейної медицини в поліклініці № 3 КЗ "Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних" [Текст] / О. О. Кифорук, С. В. Пшенична // Перспективи розвитку первинної медико-санітарної допомоги у контексті Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава": тези науково-практичної конференції (Херсон, 22 вересня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 24-26.


434. Клинический случай гемангиоперицитомы в области лица [Текст] / М. А. Лукьяненко, В. В. Чернышев [и др.] // ІІ з'їзд Української асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів: матеріали з'їзду (Київ, 13-14 травня 2011 р.). - К., 2011. - С. 201-203. - (Обласна клінічна лікарня).


435. Клименко, В. Л. (обласна клінічна лікарня).

Взаимодействие офтальмологической службы Херсонской областной клинической больницы и учреждений первичной медико-санитарной помощи области в профилактике и лечении глаукомы [Текст] / В. Л. Клименко, Е. А. Бидованец, О. Н. Додулев // Перспективи розвитку первинної медико-санітарної допомоги у контексті Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава": тези науково-практичної конференції (Херсон, 22 вересня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 27-29.


436. Компоненти безпеки анестезіологічного забезпечення оперативних втручань в умовах стаціонару короткотривалого перебування [Текст] / Є.Є. Карабелеш, І.С. Полінчук [та ін.] // Сучасні мініінвазивні технології в хірургії та гінекології: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Київ, 24-25 листопада 2011р.) / за ред. Ф.М.Ільченка, М.М.Сербула, Б.В.Хабрата. - К., 2011. - С. 120-121. - (Міська клінічна лікарня).
437. Корба, Т. И. (міська клінічна лікарня).

Возрастная макулярная дегенерация [Текст] / Т. И. Корба, Н. В. Поленок // Перспективи розвитку первинної медико-санітарної допомоги у контексті Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава": тези науково-практичної конференції (Херсон, 22 вересня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 29-32.


438. Лабораторний моніторинг антикоагулянтної терапії в пацієнтів ангіохірургічного профілю: фокус на міжнародне нормалізаційне відношення (МНО) [Текст] / Є. Ю. Гардубей, В.В. Селіщев, В.О. Свиридов, М.Ф. Вацуро // Перспективи розвитку первинної медико-санітарної допомоги у контексті Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава": тези науково-практичної конференції (Херсон, 22 вересня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 16. - (Міська клінічна лікарня).
439. Лечение острых риносинуситов на современном этапе [Текст] / Н. А. Трофименко, Н. П. Тринос, Т. А. Федорив, Т. В. Ковба, Ю. А. Мусат // Перспективи розвитку первинної медико-санітарної допомоги у контексті Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава": тези науково-практичної конференції (Херсон, 22 вересня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 68-70. - (Міська клінічна лікарня).
440. Лисенко, П. В. (дитяча обласна клінічна лікарня).

Проблема розвитку мовлення у дітей з синдромом дитячого аутизму [Текст] / П.В. Лисенко // Аутизм та розлади аутистичного спектру у дітей. Питання та відповіді: VI міжрегіональна науково-практична конференція (Херсон, 7 грудня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 43-47. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html ].


441. Ломака, Ж. М. (міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського).

Знання та поведінка молоді стосовно проблеми ВІЛ/СНІД в суспільстві [Текст] / Ж. М. Ломака // Актуальні проблеми юнацького спорту: матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 22-23 вересня 2011 р.) / М-во освіти та науки України, Херсонський Державний університет [та ін.] - 2011. - С. 121-124.


442. Ляшенко, А. А. (міська клінічна лікарня).

Избирательная пришлифовка зубов как метод профилактики заболеваний пародонта [Текст] / А. А. Ляшенко // Перспективи розвитку первинної медико-санітарної допомоги у контексті Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава": тези науково-практичної конференції (Херсон, 22 вересня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 32-35.


443. Малицька, А. П. (міська клінічна лікарня).

Антитромботична терапія при ураженні травного каналу: погляд гастроентеролога [Текст] / А. П. Малицька, Г. І. Кузьменко // Серце і судини. - 2011. - № 3. -С.100-104.


444. Малицька, А. П. (міська клінічна лікарня).

Скринінг пацієнтів ангіохірургічного профілю на ураження шлунково-кишкового тракту [Текст] / А. П. Малицька , Г. І. Кузьменко // Перспективи розвитку первинної медико-санітарної допомоги у контексті Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава": тези науково-практичної конференції (Херсон, 22 вересня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 35-36.


445. Мартыненко, Я. А. (дитяча обласна клінічна лікарня).

Генетический полиморфизм расстройств спектра аутизма [Текст] / Я. А. Мар-тыненко // Аутизм та розлади аутистичного спектру у дітей. Питання та відповіді: VI міжрегіональна науково-практична конференція (Херсон, 7 грудня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 47-49. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html ].


446. Миронова, Н. А. (дитяча обласна клінічна лікарня).

Нейрохимия аутизма (обзор теорий) [Текст] / Н. А. Миронова // Аутизм та розлади аутистичного спектру у дітей. Питання та відповіді: VI міжрегіональна науково-практична конференція (Херсон, 7 грудня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 49-51. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html ].


447. Миронова, О. Н. (міська клінічна лікарня).

Организация реабилитации пациентов в остром периоде инсульта на базе неврологического отделения коммунального учреждения "Херсонская городская клиническая больница" [Текст] / О. Н. Миронова, В. В. Ильяшенко // Актуальні питання поліклінічної неврології: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (18-19 травня 2011 р.) / за ред. О.М.Орди, Д.Д.Дячука, М.Ю.Коломойця, О.Є.Коваленко. - К., 2011. - С. 111-112.


448. Мотова, М. Г. (обласний госпіталь інвалідів та ветеранів війни).

Аномалия Арнольда-Киари у пациента пожилого возраста [Текст] / М. Г. Мотова // Аутизм та розлади аутистичного спектру у дітей. Питання та відповіді: VI між-регіональна науково-практична конференція (Херсон, 7 грудня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 105-108. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html ].


449. Наш опыт консервативного лечения сколиоза у детей и подростков [Текст] / В. А. Гаркуша, М.Ю. Богданов, И.А. Даниленко, В.Н. Антонюк, В.И.Ялысин, Н.В. Загайкан, А.Ю. Шаблий // Вестник физиотерапии и курортологии. - 2011. - № 2. - С. 167. - (Реабілітація дітей із захворюваннями та пошкодженнями хребта: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Харків-Євпаторія, 28-29 квітня 2011 р.). - (Дитяча обласна клінічна лікарня).


450. Наш опыт лечения повреждений позвоночника у детей и подростков [Текст] / В. А. Гаркуша, М.Ю. Богданов, И.А. Даниленко, В.Н. Антонюк, В.И. Ялы-син, Н.В. Загайкан, А.Ю. Шаблий // Вестник физиотерапии и курортологии. - 2011. - № 2. - С. 168. - (Реабілітація дітей із захворюваннями та пошкодженнями хребта: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Харків-Євпаторія, 28-29 квітня 2011 р.). - (Дитяча обласна клінічна лікарня).
451. Нестеренко, А. В. (обласний онкологічний диспансер).

Применение гепатопротектора Энерлив в химиотерапии рака яичников [Текст] / А.В. Нестеренко, А.А. Моргунов // Здоровье женщины. - 2011. - № 4. - С. 169-172.


452. Онищенко, С. Е. (дитяча обласна клінічна лікарня).

Аутистические расстройства при синдроме фрагильной X-хромосомы (синдром Мартина-Белла, или ломкой X-хромосомы) [Текст] / С. Е. Онищенко, А. Ю. Ро-маненко, Т. В. Хроловецкая // Аутизм та розлади аутистичного спектру у дітей. Питання та відповіді: VI міжрегіональна науково-практична конференція (Херсон, 7 грудня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 58-61. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html ].


453. Опыт лечения церебрального токсоплазмоза [Текст] / М. С. Набатов, А. Г. Набатова, В. В.Коваленко, С. А. Истомин, В. И. Харлан, С. Н. Набока, С. А. Ищенко // Аутизм та розлади аутистичного спектру у дітей. Питання та відповіді: VI міжрегіональна науково-практична конференція (Херсон, 7 груд- ня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 109-113. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html]. - (Обласна інфекційна лікарня ім. Г.І. Горбачевського, обласна клінічна лікарня).
454. Опыт применения прибора "Сургитрон" в городском центре амбулаторной хирургии [Текст] / Н. А. Трофименко, Т. А. Федорив, Т. В.Ковба, Ю. А. Мусат // Перспективи розвитку первинної медико-санітарної допомоги у контексті Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава": тези науково-практичної конференції (Херсон, 22 вересня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 70-71. - (Міська клінічна лікарня).
455. Осовец, В. В. (дитяча поліклініка ЦМЛ м.Нова Каховка ).

Клинический случай наблюдения ребенка с атипичным ранним детским аутизмом [Текст] / В. В. Осовец // Аутизм та розлади аутистичного спектру у дітей. Питання та відповіді: VI міжрегіональна науково-практична конференція (Херсон, 7 грудня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 118-120. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html ].


456. Оценка эффективности и безопасности метода баллон-компрессии в лечении невралгии тройничного нерва [Текст] / А. Ю. Леонтьев, Ю.А. Леонтьев, Е.В. Борблик, О.С. Борблик // Аутизм та розлади аутистичного спектру у дітей. Питання та відповіді: VI міжрегіональна науково-практична конференція (Херсон, 7 грудня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 98-103. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html]. - (Обласна клінічна лікарня).

457. Панова, Т. В. (міська клінічна лікарня).

Сердечная недостаточность: тактика лечения в амбулаторных условиях [Текст] / Т. В. Панова, Т. В. Надеева // Перспективи розвитку первинної медико-санітарної допомоги у контексті Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава": тези науково-практичної конференції (Херсон, 22 вересня 2011 р.). - Херсон, 2011. -С.36-38.


458. Патоморфоз туберкулезного менингита у больных ВИЧ-инфекцией [Текст] / В. Е. Бондарь, И.В. Ветух, Ю.Д. Филимонов, А.М. Саулкина // Міжнародний неврологічний журнал. - 2011. - № 4. - С. 97-100. - (Міжобласна багатопрофільна лікарня при Дар'ївській виправній колонії № 10, обласний протитуберкульозний диспансер)
459. Питомец, Е. Д. (дитяча обласна клінічна лікарня).

Поздний случай диагностики нарушений спектра аутизма [Текст] / Е.Д. Питомец // Аутизм та розлади аутистичного спектру у дітей. Питання та відповіді: VI міжрегіональна науково-практична конференція (Херсон, 7 грудня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 120-123. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html].


460. Покачалова, А. В. (дитяча обласна клінічна лікарня).

Случай эпилепсии с центро-темпоральными спайками у ребенка с синдромом минимальной мозговой дисфункции [Текст] / А. В. Покачалова // Аутизм та розлади аутистичного спектру у дітей. Питання та відповіді: VI міжрегіональна науково-практична конференція (Херсон, 7 грудня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 123-125. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html].


461. Покропивная, Л. С. (дитяча обласна клінічна лікарня).

Роль плазмафереза в лечении острых полирадикулопатий [Текст] / Л.С. Покропивная // Аутизм та розлади аутистичного спектру у дітей. Питання та відповіді: VI міжрегіональна науково-практична конференція (Херсон, 7 грудня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 126-130. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html].


462. Поленок, Н. В. (міська клінічна лікарня).

Оценка эффективности применения аналогов простагландинов в лечении глаукомы [Текст] / Н. В. Поленок, Т. И. Корба // Перспективи розвитку первинної медико-санітарної допомоги у контексті Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава": тези науково-практичної конференції (Херсон, 22 вересня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 42-44.


463. Полинчук, И. С. (міська клінічна лікарня).

Когнитивные нарушения после общей анестезии при экстракардиальных вмешательствах и эффект раннего введения тиоцетама в послеоперационном периоде [Текст] / Л. В. Усенко, И. С. Полинчук // Міжнародний неврологічний журнал. - 2011. - № 6. - С. 65-69.


464. Пономарева, И. Ю. (міська клінічна лікарня).

Некоторые исторические и этические аспекты оказания первичной медико-санитарной помощи [Текст] / И. Ю. Пономарева, И. Н. Смирнова // Перспективи розвитку первинної медико-санітарної допомоги у контексті Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава": тези науково-практичної конференції (Херсон, 22 вересня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 44-46.


465. Применение перитонеального диализа для лечения больных с сахарным диабетом, ХБП V [Текст] / Г.Г. Чеботарева [и др.] // Український журнал нефрології та діалізу. - 2011. - № 2. - С. 18-25. - (Обласна клінічна лікарня).
466. Пшеничная, С. В. (міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних).

Злокачественное новообразование червеобразного отростка - редкая патология [Текст] / С. В. Пшеничная, Л. Д. Марченко, М. В. Бондаренко // Перспективи розвитку первинної медико-санітарної допомоги у контексті Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава": тези науково-практичної конференції (Херсон, 22 вересня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 47-49.


467. Пшеничная, С. В. (міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних).

Редкий случай выявления злокачественного новообразования червеобразного отростка [Текст] / С. В. Пшеничная, Л. Д. Марченко, М. В. Бондаренко // Перспективи розвитку первинної медико-санітарної допомоги у контексті Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава": тези науково-практичної конференції (Херсон, 22 вересня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 46-47.


468. Реконструктивно-пластические операции при раке легкого [Текст] / А. Д. Сташенко, Ю. И. Ивон, М. И. Бабич, А. А. Сирик, В.С. Ручкин // Онкология. - 2011. - № 1. - С. 87-88. – [Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/OL/2011_1/PDF/87-88.pdf]. - (Обласний протитуберкульозний диспансер).
469. Романенко, А. Ю. (дитяча обласна клінічна лікарня).

Случай делеции короткого плеча 5 хромосомы [Текст] / А. Ю. Романенко, С. Е. Онищенко, Т. В. Хроловецкая // Аутизм та розлади аутистичного спектру у дітей. Питання та відповіді: VI міжрегіональна науково-практична конференція (Херсон, 7 грудня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 141-142. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html ].


470. Ромаскевич, Ю. О. (обласний центр здоров'я та спортивної медицини).

Організація профілактичної санітарно-освітньої діяльності закладів загальної практики сімейної медицини [Текст] / Ю. О. Ромаскевич, О. О. Жуковська, О. Я. Джугостран // Перспективи розвитку первинної медико-санітарної допомоги у контексті Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава": тези науково-практичної конференції (Херсон, 22 вересня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 75-79.471. Ромаскевич, Ю. А. (обласний центр здоров'я та спортивної медицини).

Проблемные вопросы организации этапного, патогенетически обоснованного, системного реабилитационного лечения больных травматической болезнью спинного мозга [Текст] / Ю. А. Ромаскевич // Вестник физиотерапии и курортологии. - 2011. - № 4. - С. 175-177.


472. Ромаскевич, Ю. А. (обласний центр здоров'я та спортивної медицини).

Программы повышения уровня физического здоровья населения, состояние проблемы и перспективы использования природных факторов Крыма [Текст] / Ю. А. Ромаскевич // Вестник физиотерапии и курортологии. - 2011. - № 4. - С. 177-179.


473. Савчук, В. В. (дитяча обласна клінічна лікарня).

Метод этапного лечения острой гидроцефалии [Текст] / В. В. Савчук // Аутизм та розлади аутистичного спектру у дітей. Питання та відповіді: VI міжрегіональна науково-практична конференція (Херсон, 7 грудня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 143-144. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html ].


474. Самодіна, В. В. (міська клінічна лікарня).

Диспансеризація дитячого населення Суворовського району за допомогою автоматизованого комплексу диспансерних оглядів (АКДО) [Текст] / В. В.Самодіна, К. В. Євтушенко // Перспективи розвитку первинної медико-санітарної допомоги у контексті Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава": тези науково-практичної конференції (Херсон, 22 вересня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 49-51.


475. Самчинська, Л. Я. (міська клінічна лікарня).

Організація та контроль інфекційної безпеки в Херсонській міській клінічній лікарні [Текст] / Л. Я. Самчинська // Головна медична сестра. - 2011. - № 3. - С. 30-31.


476. Сидорко, Ю. В. (міська клінічна лікарня).

Супутня соматична патологія як обтяжуючий фактор при гострому порушенні мозкового кровообігу [Текст] / Ю. В. Сидорко // Вісник морської медицини. - 2011. - № 1 (51). - С. 69-75. – [Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Chem_Biol/Vismormed/2011_1/Sidorko.htm ].
477. Скринінг передракових захворювань та раку товстого кишечнику [Текст] / В. В. Панов, Р.О. Плахотний, В.Я. Саїдов, Д.М. Посохов, В.В. Саєнко // Перспективи розвитку первинної медико-санітарної допомоги у контексті Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава": тези науково-практичної конференції (Херсон, 22 вересня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 38-40. - (Міська клінічна лікарня).
478. Случай успешного лечения инфицированного аорто-бедренного бифуркационного эксплантата [Текст] / Ю. С. Спирин, Р.В. Ивашко, С.И. Ющук, И.И. Боляновский, Е.Н.Безрукова, В.И. Арбузов // Серце і судини. - 2011. - №4. - С. 123-126. - (Обласна клінічна лікарня).
479. Смирнова, И. Н. (міська клінічна лікарня).

Первичная медико-санитарная помощь лицам, пострадавшим в результате Чернобыльской аварии, в отделении функциональной диагностики поликлиники № 2 [Текст] / И. Н. Смирнова, В. Г. Ревунова, Л. С. Алексеева // Перспективи розвитку первинної медико-санітарної допомоги у контексті Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава": тези науково-практичної конференції (Херсон, 22 вересня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 61-62.


480. Смирнова, И. Н. (міська клінічна лікарня).

Применение КВЧ-терапии в лечении травматической нейропатии лучевого нерва [Текст] / И. Н. Смирнова, В. В. Ярошенко // Перспективи розвитку первинної медико-санітарної допомоги у контексті Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава": тези науково-практичної конференції (Херсон, 22 вересня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 58-59.
481. Смирнова, И. Н. (міська клінічна лікарня).

Ультразвуковая диагностика хронического панкреатита [Текст] / И. Н. Смирнова, В. Г. Ревунова, М. А. Кобец // Перспективи розвитку первинної медико-санітарної допомоги у контексті Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава": тези науково-практичної конференції (Херсон, 22 вересня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 59-61.


482. Смирнова, И. Н. (міська клінічна лікарня).

Электрофорез "Карипаина Плюс" в комплексном лечении коксартроза [Текст] / И. Н. Смирнова, Л. Г. Островская, В. В. Ярошенко // Перспективи розвитку первинної медико-санітарної допомоги у контексті Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава": тези науково-практичної конференції (Херсон, 22 вересня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 56-58.


483. Смирнова, І. М. (міська клінічна лікарня).

Роль анкетування у виявленні онкопатології на ранніх стадіях [Текст] / І. М. Смирнова, Г. Б. Рожкова, Л. В. Ушакова-Соколова // Перспективи розвитку первинної медико-санітарної допомоги у контексті Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава": тези науково-практичної конференції (Херсон, 22 вересня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 62-64.


484. Смирнова, С. А. (дитяча обласна клінічна лікарня).

К вопросу диагностики целиакии с экстраинтестинальными проявлениями [Текст] / С. А. Смирнова // Аутизм та розлади аутистичного спектру у дітей. Питання та відповіді: VI міжрегіональна науково-практична конференція (Херсон, 7 грудня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 144-147. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html ].485. Сокур, І. В. (обласний онкологічний диспансер).

Шляхи оптимізації лікування хворих з місцево-поширеним раком прямої кишки [Текст] / І. В. Сокур, В. М. Демченко, М. Л. Ковальський // Український радіологічний журнал. - 2011. - № 2. - С. 226-227. – [Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/URLZh/2011_2/p226_227.pdf ].


486. Стан фізичного здоров'я учнів та перспективи його корекції засобами фізичної культури та спорту [Текст] / Ю. О. Ромаскевич, Л.І. Британ, Є.М. Мількович, С.С. Возний, М.О. Прохорова [та ін.] // Перспективи розвитку первинної медико-санітарної допомоги у контексті Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава": тези науково-практичної конференції (Херсон, 22 вересня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 73-75. - (Обласний центр здоров'я та спортивної медицини).
487. Сташенко, А. Д. (обласний протитуберкульозний диспансер). Пневмонэктомия с резекцией предсердия с использованием АИК по поводу рака легкого (описание клинического случая) [Текст] / А. Д. Сташенко, А. А. Сирик // Торакальна хірургія: збірник наукових праць / Всеукраїнська громадська організація "Асоціація торакальних хірургів України". - Кіровоград, 2011. - Вип. 2. - С. 22-25.


488. Стрижнева, Е. Л. (дитяча обласна клінічна лікарня).

Клинический случай подострого склерозирующего панэнцефалита [Текст] / Е.Л. Стрижнева // Аутизм та розлади аутистичного спектру у дітей. Питання та відповіді: VI міжрегіональна науково-практична конференція (Херсон, 7 грудня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 147-152. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html ].489. Тактика оказания помощи больным с кровотечениями из прямой кишки [Текст] / В. В. Панов, Д. Н. Посохов, Р. А. Плахотный, В. Я. Саидов, В.В. Саенко // Перспективи розвитку первинної медико-санітарної допомоги у контексті Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава": тези науково-практичної конференції (Херсон, 22 вересня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 40-42. - (Міська клінічна лікарня).
490. Толоконнікова, В. Г. (міська клінічна лікарня).

Формування у населення здорового способу життя на рівні первинної ланки [Текст] / В. Г. Толоконнікова, С. О. Мельник // Перспективи розвитку первинної медико-санітарної допомоги у контексті Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава": тези науково-практичної конференції (Херсон, 22 вересня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С.64-68.


491. Функционирование кабинета реабилитации как неотъемлемая составляющая модели амбулаторного этапа реабилитации пациентов, перенесших ОНМК [Текст] / О. Н. Синельникова, Н.А. Баранова, Д.А. Галатенко, А.А. Гриняк, О.М. Керецман // Перспективи розвитку первинної медико-санітарної допомоги у контексті Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава": тези науково-практичної конференції (Херсон, 22 вересня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 51-56. - (Міська клінічна лікарня).
492. Фучко, А. М. (міська клінічна лікарня).

Досвід роботи стаціонарозамінних форм терапевтичного профілю в Суворовському районі [Текст] / А. М. Фучко, Л. Г. Островська // Перспективи розвитку первинної медико-санітарної допомоги у контексті Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава": тези науково-практичної конференції (Херсон, 22 вересня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 71-73.


493. Черкашина, О. М. (дитяча обласна клінічна лікарня).

Некоторые вопросы диагностики и лечения нейрогенных расстройств мочеиспускания у детей [Текст] / О. М. Черкашина // Аутизм та розлади аутистичного спектру у дітей. Питання та відповіді: VI міжрегіональна науково-практична конференція (Херсон, 7 грудня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 153-155. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html ].


494. Черкашина, Т. Ф. (обласна психіатрична лікарня).

Ранний детский аутизм [Текст] / Т. Ф. Черкашина // Аутизм та розлади аутистичного спектру у дітей. Питання та відповіді: VI міжрегіональна науково-практична конференція (Херсон, 7 грудня 2011 р.). - Херсон, 2011. - С. 31-34. – [Режим доступа: http://www.library.gov.ua/khonmb/xmed-vv.html ].495. Чернышев, В. В. (обласна клінічна лікарня).

Радиоволновая хирургия при лечении новообразований кожи лица и шеи [Текст] / В. В. Чернышев // ІІ з'їзд Української асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів: матеріали з'їзду (Київ, 13-14 травня 2011 р.). - К., 2011. - С. 186-190.


496. Чернышев, В. В. (обласна клінічна лікарня).

Укусы собак (по материалам ХОКБ) [Текст] / В. В. Чернышев // ІІ з'їзд Української асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів: матеріали з'їзду (Київ, 13-14 травня 2011 р.). - К., 2011. - С. 417-420.


497. Чернышев, В. В. (обласна клінічна лікарня).

Фолликулярные кисты как следствие эктопии третьих моляров в гайморову пазуху. Редкие клинические наблюдения [Текст] / В. В. Чернышев // Стоматолог. - 2011. - № 11. - С. 21-22.


498. Чернышев, В. В. (обласна клінічна лікарня).

Ятрогенные одонтогенные гаймориты [Текст] / В. В. Чернышев // ІІ з'їзд Української асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів: матеріали з'їзду (Київ, 13-14 травня 2011 р.). - К., 2011. - С. 150-155.1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка