Комунальний заклад «васильківський районний методичний кабінет»Скачати 252.65 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір252.65 Kb.
ВІДДІЛ ОСВІТИ

ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КЗ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ» ДОРКомунальний заклад

«ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ»

52600 вул.Леніна,25 сел. Васильківка Васильківський район Дніпропетровська область Україна тел.(05639)9-10-52 e-mail: sekretar-rmk@ukr.net vasilkrmk.dnepredu.com

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПРОЕКТ
«ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ ВАСИЛЬКІВЩИНИ»

сел. Васильківка

2014 рік

Проект інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів Васильківського району на 2011 – 2013 роки складений з метою забезпечення наступності та послідовності в процесі інформатизації і є результатом програмно-цільового підходу до подальшого розвитку соціально-педагогічної системи району. Його розроблено на виконання Указу президента України від 30.09.2010 № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 1722-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року.


Сучасний рівень розвитку ІКТ значно розширює можливості доступу до інформації для учителів та учнів, створює середовище, метою якого є особистісно-орієнтоване навчання, яке спрямоване на забезпечення інтелектуального та морального розвитку учня на основі залучення його до різноманітної самостійної цілеспрямованої діяльності в різних сферах знань, підготовка майбутнього покоління до життя в інформаційному суспільстві.
Соціальна ефективність реалізації проекту полягає в забезпеченні рівного доступу до отримання та використання інформації вчителями, учнями та їх батьками, створення умов для дистанційної освіти всіх учасників навчально-виховного процесу.

Назва проекту: Інформатизація освіти Васильківщини
Юридична адреса: сел. Васильківка

вул. Леніна, 25

Васильківський районний методичний кабінет
Рівень проекту: районний
Термін проведення: 2011-2013 рік
Учасники проектної діяльності: Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Васильківський районний методичний кабінет , відділ освіти Васильківської райдержадміністрації, педагогічні колективи ЗНЗ району
Керівник: Воротня Н.П., завідувач Васильківським районним методичним кабінетом
Творчі доробки:


 • електронні освітні ресурси та медіапродукти педагогів району;

 • сайт Васильківського районного методичного кабінету;

 • сайти закладів освіти району, районних і шкільних методичних об’єднань ;

 • дистанційні курси з базових предметів;

 • персональні сайти і блоги педагогічних працівників;

 • мережеві співтовариства освітян Васильківщини.


Мета:

- комплексна інтеграція навчальних закладів Васильківського району в світову інформаційну систему;

- формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;

- інтенсифікація навчання і виховання за рахунок використання інформаційно-комунікаційних технологій;

- удосконалення інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу через забезпечення доступу до електронних ресурсів, порталів, бібліотек;

- подальша оптимізації освітнього менеджменту на основі використання  сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі;- забезпечення інформатизації бібліографічної роботи.
Завдання:

 • комп’ютеризація закладів (оновлення існуючого парку комп’ютерної техніки, придбання мультимедійних комплексів, інтерактивних дошок);

 • поповнення медіатек районного методичного кабінету та навчальних закладів навчальними комп’ютерними програмами та педагогічними електронними програмними засобами;

 • покращення доступу закладів до швидкісного Інтернету та забезпечення можливості повноцінної роботи в ньому через оптимальний підбір регіональних провайдерів;

 • удосконалення системи управління закладами освіти шляхом застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у навчально-виховному процесі;

 • залучення керівників закладів та педагогічних працівників до роботи мережевих спільнотах з використанням інформаційних технологій;

 • підвищення кваліфікації керівників закладів та педагогічних працівників з використанням Інтернет-технологій;

 • створення електронних освітніх ресурсів та медіапродуктів для системи дистанційного навчання обдарованих учнів та учнів з особливими освітніми потребами, роботи освітніх округів та здійснення профільного навчання .


Шляхи реалізації:


 1. Здійснення моніторингу стану інформатизації закладів освіти Васильківського району за системою критеріїв:

 • рівень комп’ютеризації ЗНЗ;

 • рівень використання ІКТ у навчально-виховному процесі;

 • рівень використання ІКТ в управлінській діяльності;

 • рівень використання ІКТ в діяльності бібліотеки;

 • рівень використання ІКТ у роботі психологічної служби;

 • рівень готовності працівників ЗНЗ до роботи у мережевих спільнотах;

 • рівень готовності працівників ЗНЗ до створення електронних освітніх ресурсів та медіапродуктів;

 • рівень використання Інтернет-технологій дистанційного навчання.
 1. Комп’ютеризація навчально-виховного процесу:

  1. оновлення навчальних комп’ютерних комплексів та поповнення

навчальних кабінетів комп’ютерною технікою;

  1. обладнання комп’ютерною технікою  методичних кабінетів шкіл

2.3. придбання мультимедійних та інтерактивних засобів навчання;

  1. придбання електронних підручників, навчальних програм з різних

предметів, довідників, електронних засобів контролю знань учнів для

поповнення медіатек.
 1. Інформатизація навчально-виховного процесу:

  1. розроблення нового та використання існуючого програмного забезпечення для досягнення високих результатів у навчанні та вихованні;

  2. запровадження дистанційного навчання та тестування учнів і педагогічних працівників;

  3. проведення Інтернет-уроків, конференцій, семінарів, вебінарів та круглих столів;

  4. створення і підтримка функціонування електронної бібліотеки, сайтів педагогів та навчальних закладів, мережевих освітніх спільнот.


4.  Підвищення ефективності управління освітою:

4.1. подальше використання сучасних інформаційних технологій управління у

навчальних закладах, районній структурі управління освітою;

4.2. запровадження єдиного програмного комплексу автоматизованого ведення статистичної інформації про заклади освіти району всіх типів з використанням клієнт-серверних технологій для мобілізації обміну інформацією між різними функціональними управлінськими рівнями, забезпечення технічного захисту інформації;

4.3. проведення оперативного, ситуаційного та постійного управлінського аналізу на

основі інформації, отриманої в результаті функціонування єдиного програмного

комплексу;

4.4. формування звітності через комп’ютерну мережу за проектом «КУРС Школа» і

«КУРС ДНЗ»;


  1. прийняття управлінських рішень на основі аналізу функціонування освітньої галузі в районі з використанням інформації, отриманої в електронному вигляді;

  1. ведення електронних журналів і щоденників.


5. Навчання інформаційним та комунікаційним технологіям педагогічних працівників закладів освіти:

5.1. Проведення семінарів, вебінарів, тренінгів, майстер-класів, круглих столів, конференцій для працівників закладів та установ освіти району з питань використання ІКТ;

5.2. Використання Інтернет-форумів, дистанційного навчання на базі районного методичного кабінету та загальноосвітніх навчальних закладів;

5.3. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників за програмами «Основи інформаційно-комунікаційних технологій», «Intel® Навчання для майбутнього» «Проектна діяльність в інформаційно-освітньому середовищі ХХІ століття» (v.10.2) , «Соціальні сервіси ВЕБ-2.0. у начально-виховному процесі», «Учителі в онлайні», «Медіа-освіта у навчально-виховному процесі» при Дніпропетровському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти та на базі регіональних тренінгових центрів.

5.4. Науково - дослідницька,експериментальна діяльність загальноосвітніх навчальних закладів у обласному експерименті «Використання Інтернет та медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної особистості».
Очікувані результати:
Реалізація заходів проекту дасть можливість:


 1. Забезпечити високий рівень комп’ютеризації закладів освіти Васильківського району.

 2. Оптимізувати управлінську діяльність, бібліотечну справу, методичну роботу на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

 3. Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників з використанням Інтернет-технологій та дистанційного навчання.

 4. Поширювати науково-методичну інформацію, презентувати кращий досвід педагогів та закладів освіти через функціонування сайтів, блогів педагогічних працівників і навчальних закладів, мережевих спільнот.


Обсяги та джерела фінансування

Обсяг фінансування визначається щорічно під час складання проектів місцевих бюджетів у межах видатків, передбачених відділом освіти Васильківської райдержадміністрації, та інших джерел, не заборонених законодавством.

Стратегічне реформування та розвиток освіти передбачають підвищення ролі методичних кабінетів, які покликані сприяти створенню інноваційного освітнього середовища рівно доступного всім. Виконуючи завдання, поставлені на підсумковій колегії МОН, що відбулася 27 серпня 2013 року, Васильківський районний методичний кабінет став: 


 • інформаційним центром самоосвітньої роботи педагогів, де створена база даних про педагогічні технології, стратегічні напрями реформування освітніх процесів;

 • центром експериментальної та науково-дослідної роботи, створивши ефективну систему підтримки та науково-методичного супроводу експериментальних навчальних закладів, які виконують науково-досліду роботу різної спрямованості;

 • центром поширення інноваційних технологій шляхом створення психолого-педагогічних умов для педагогічної інноваційної діяльності;

 • центром координації та моніторингу навчально-виховного процесу в загальноосвітніх закладах.

Васильківський районний методичний кабінет як інформаційний центр здійснює свою діяльність за такими напрямками:

 1. Забезпечення закладів освіти традиційними та нетрадиційними носіями інформації для організації та вдосконалення навчально-виховного процесу, дослідно-експериментальної творчої роботи.

 2. Створення єдиної системи каталогів, бази даних про педагогічні технологій та інновації, про стратегічні напрями реформування освітніх процесів, про обдарованих дітей, про передовий педагогічний досвід.

 3. Вивчення інформаційних потреб педагогів та ступеня їх задоволення.

 4. Інформаційне забезпечення представницьких педагогічних заходів (виставки, конференцій, презентацій тощо).

 5. Адміністрування офіційного веб-сайту райметодкабінету та персональних сайтів методистів.

 6. Надання допомоги навчальним закладам стосовно роботи у порталах Україна. ІСУО (інформаційна система управління освітою)”, «Мої знання», «Класна оцінка».

 7. Функціонування районної медіатеки, надання методичної допомоги педагогам у створенні електронних освітніх ресурсів та медіапродуктів.

 8. Формування фонду наукової, методичної та довідкової літератури, замовлення на видання підручників та навчально-методичних посібників.

 9. Здійснення видавничої діяльності:

– видавництво методичних посібників;

– поширення інструктивно-методичних матеріалів;

– пропагування передового педагогічного досвіду через електронний каталог;

– видавництво збірника «Педагогічні здобутки освітян Васильківщини»;

– видавництво електронної газети «У творчому пошуку».

Важливу роль у сучасному навчанні відіграють освітні портали, що являють собою програмно-технічний комплекс, який акумулює в різноманітних формах і обсягах територіально розподілені дані про науково-методичні інформаційні ресурси, сучасні технології навчання, державні освітні стандарти та будь-яку іншу інформацію, що підтримує індивідуальний рівень освіти та інтерес до безперервного її підвищення. Таким чином, на сьогодні є актуальною проблема створення і розвитку системи освітніх порталів.Сайт «Васильківський районний методичний кабінет» є центром взаємодії суб’єктів освітньої діяльності району, складовою частиною освітнього порталу Дніпропетровщини. Він побудований на платформі порталу «Класна оцінка» Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», функціонує в режимі вертикального регіонального порталу, забезпечуючи зв'язок сайтів дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів району, сайтів шкільних та районних методичних об’єднань, персональних сайтів і блогів педагогічних працівників.

Основні розділи сайту «Васильківський районний методичний кабінет»: • «Про РМК» ( інформація про структуру, завдання і режим роботи районного методичного кабінету, планування роботи, адресу, телефон );

 • «Нормативно-правові документи» (перелік документів за розділами з посиланнями на їх розміщення у мережі Інтернет);

 • «Методична робота» ( методичні рекомендації, бюлетені, інформація про роботу районних методичних структур і посилання на їх сайти);

 • «Виховна робота» ( інформація про знаменні і пам’ятні дати поточного навчального року, методичні рекомендації щодо їх відзначення, календар фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, інформація про інтерактивні, еколого-натуралістичні, мовно-літературні конкурси та конкурси з інформаційних технологій і образотворчого мистецтва );

 • «Семінари. Конференції» ( план проведення заходів у поточному навчальному році з посиланнями на розміщення матеріалів на сайтах закладів або педагогів);

 • «Електронний каталог ППД» ( коротка інформація про педагогів з посиланнями на їх персональні сайти і блоги);

 • «Електронна газета «У творчому пошуку»( щомісячне електронне видання, яке пропагує кращі здобутки освітян Васильківщини» );

 • «Дистанційне навчання» ( інформація про електронні навчальні курси для учнів і педагогів);

 • «Бібліотека» ( посилання на електронні бібліотеки );

 • «Тестування» ( посилання на системи тестування знань для учнів і педагогів);

 • «Зворотній зв'язок» ( форма для надання консультацій через електронну пошту);

 • «Форум» ( форма для проведення обговорень актуальних питань навчання і виховання).

Контент сайту створюється методистами Васильківського районного методичного кабінету , які мають авторизований доступ до змісту порталу. Модерацію записів здійснює завідувач РМК.

Електронні освітні ресурси навчальних закладів Васильківського району з 2011 року входять до порталу “Україна. ІСУО (інформаційна система управління освітою)” . Це дозволило створити єдину систему збору, обробки та зберігання інформації в розрізі загальної середньої та дошкільної освіти. Одночасно вирішено проблему забезпечення відділу освіти Васильківської районної державної адміністрації як регіонального органу управління освітою повною оперативною та достовірною інформацією про діяльність навчальних закладів, що дає можливість здійснювати освітній менеджмент на більш високому рівні, ефективніше планувати витрати бюджетів всіх рівнів в рамках реалізації освітянських програм, раціонально та обґрунтовано корегувати напрями для подальшого розвитку освіти регіону, забезпечувати відповідний рівень контролю за діяльністю навчальних закладів.

Приєднання 23 загальноосвітніх навчальних закладів Васильківського району до інформаційно-освітньої мережі «Мої знання» надало нові можливості для управління навчальними закладами та поліпшення якості навчально-виховного процесу, покращення взаємодії між вчителями, учнями та батьками. На сторінці кожного закладу відображається розклад уроків по класам і новини закладу. Педагоги району за допомогою персональних комп’ютерів або мобільних телефонів ведуть електронні журнали, які є аналогами паперових .
Учні і батьки отримують інформацію про навчальні досягнення та домашні завдання. Перевагою системи є забезпечення захисту персональних даних.

Освітній простір України в Інтернеті на сьогодні представлено рядом освітніх сайтів та освітніх порталів, які функціонують як окремі інформаційні джерела. Значна робота проводиться Васильківським районним методичним кабінетом по підвищенню кваліфікації педагогічних працівників з питань ефективного пошуку інформації засобами Інтернет-технологій шляхом проведення тренінгів на базі районного методичного кабінету та курсової перепідготовки на базі регіональних тренінгових центрів.

Освітяни Васильківщини активно використовують у роботі наступні освітні портали :

 • Міністерство освіти і науки України http://www.mon.gov.ua ;

 • Освіта-UA http://osvita-ua.net ;


- Освіта в Україні http://www.ednu.kiev.ua;

- Освітній портал - освіта в Україні, освіта за кордоном http://www.osvita.org.ua;

- Шкільний портал "Острів знань" http://ostriv.in.ua;

- Вчитель вчителю, учням та батькам http://teacher.at.ua .


Одним з головних напрямків розбудови інформаційно-освітнього середовища закладів освіти Васильківщини є створення відкритої мережі електронних освітніх ресурсів, які розміщуються на персональних сайтах і блогах педагогів, сайтах шкільних і районних методичних об’єднань . Вони створюються на основі інформаційно-комунікаційних технологій педагогами або їх об’єднаннями з метою модернізації освіти, змістовного наповнення освітнього простору, забезпечення рівного доступу учасників навчально-виховного процесу до якісних навчальних та методичних матеріалів незалежно від місця їх проживання та форми навчання.

На сайтах навчальних закладів Васильківського району, районного методичного кабінету, районних та шкільних методичних об’єднань, персональних сайтах педагогів розміщено різноманітні електронні освітні ресурси, створені освітянами району: • навчально-методичні ( зібрані і упорядковані за певними критеріями навчальні плани, робочі програми навчальних дисциплін, розроблені відповідно до навчальних планів);

 • методичні (методичні вказівки, методичні посібники, методичні рекомендації для вивчення окремого курсу та керівництва з виконання проектних робіт, тематичні плани);

 • навчальні (електронні підручники та навчальні посібники);

 • допоміжні (збірники документів і матеріалів, довідники, покажчики наукової та навчальної літератури, наукові публікації педагогів, матеріали конференцій, електронні довідники, словники, енциклопедії);

 • контролюючі (тестуючі програми, банки контрольних питань і завдань з навчальних дисциплін та інші , що забезпечують контроль якості знань).

Розміщенню електронних освітніх ресурсів у мережі Інтернет передує їх розгляд та оцінка на засіданнях шкільних та районних методичних об’єднань, затвердження районою методичною радою.

Районним методичним кабінетом розроблені та рекомендовані основні вимоги до електронних навчальних ресурсів:

 • відповідність програмі з навчального предмета, для вивчення якого розроблено електронний освітній ресурс;

 • наявність відповідних методичних рекомендацій щодо використання у професійній діяльності вчителя;

 • дотримання чинних санітарних норм та ергономічних, програмно-технічних вимог;

 • дотримання законодавства України щодо захисту авторських прав.

Васильківським районним методичним кабінетом велика увага приділяється методичному забезпеченню розробки та успішного функціонування персональних web-сайтів педагогічних працівників як особливої форми освітніх web-сайтів, професійної рефлексії та засобу підвищення професійної компетентності.

Сайт забезпечує: • створення та підтримку іміджу педагогічного працівника;

 • розвиток та мотивацію професійної діяльності;

 • презентацію його досвіду з урахуванням різних аспектів професійної діяльності;

 • рефлексію і забезпечення зворотного зв’язку з користувачами.

При створенні персонального сайту педагогічного працівники району обирають платформи, використання яких не вимагає професійних знань основ програмування; передбачає надання автоматичного безкоштовного хостингу та вибору шаблонів оформлення. За частотою використання перші місця посідають Ucoz і Google.

Методичною радою районного методичного кабінету розроблені основні вимоги до структури і контенту персональних сайтів педагогів.Головна сторінка сайту повинна містити такі обов’язкові елементи:

 • назва сайту ( наприклад « Сайт Людмили Іванової»);

 • контакти ( вказати робочий телефон, власну електронну і поштову адресу, розмістити логотип школи);

 • звернення для відвідувачів сайту ( привітати всіх, хто завітав на сайт; висловити сподівання, що перебування на сайті буде корисним; запросити до співпраці);

 • лічильник сайту ( його можна замовити через спеціальні служби);

 • корисні посилання ( розмістити послання на сайти МОН, ДОН, ДОІІППО, ДРЦОЯО, ВРМК, районних методичних об’єднань, школи, колег);

 • розділи сайту ( посилання можна розмістити по центру сторінки або збоку).

Основні розділи сайту можуть бути такими:

 • про мене ( розмістити фото, вказати прізвище та ім’я, місце роботи, посаду, освіту, спеціальність за дипломом, педагогічний і керівний стаж, категорія, курсова перепідготовка, педагогічне звання, педагогічні нагороди, форму для зворотного зв’язку, щоб відвідувач сайту зміг задати запитання );

 • новини, події, оголошення ( інформація про заходи, які проводить педагог або бере активну участь);

 • нормативно-правова база ( розмісти посилання на документи, які регламентують педагогічну діяльність автора сайту );

 • інформація для учнів ( рекомендації по виконанню різних видів завдань, написання рефератів, підготовки повідомлень; зразки контрольних робіт, тестів, диктантів, лабораторних і практичних робіт за класами і предметами; матеріали по підготовці до предметних олімпіад, конкурсів, ДПА і ЗНО; план роботи предметного гуртка, плани проведення предметних тижнів ; посилання на дистанційні курси з предметів, що викладає автор сайту та інша інформація );

 • інформація для батьків (рекомендацій з питань навчання і виховання дітей, тематика і терміни проведення загальношкільних та класних батьківських зборів та інша інформація);

 • сторінка мого класу ( інформація про клас, де автор сайту є класним керівником, його актив, план виховної роботи з класом, фото заходів та інше );

 • науково-методична діяльність (вказати проблему, розмістити план та алгоритм самоосвітньої роботи на 5 років, надати матеріали, що свідчать про професійний досвід педагога з повним обґрунтуванням методів та інноваційних технологій, які використовує у власній педагогічній діяльності, відомостями про участь у конкурсах, проведення майстер-класів, семінарів, конференцій, тренінгів, виставок, круглих столів, розробки авторських програм, а також про підготовлені звіти , реферати, доповіді і статті);

 • мій кабінет (перелік наявних матеріалів у кабінеті з фото);

 • мої досягнення ( результати педагогічної діяльності - відомості про вступ учнів до ВНЗ, результати ЗНО, олімпіад, конкурсів, інтерактивних конкурсів, участь у МАН і т. д., нагороди та відзнаки у відсканованому варіанті);

 • світ моїх захоплень ( розповісти про власні захоплення, проілюструвати фото );

 • блог ( розмістити посилання на власний блог ).

Методичним кабінетом здійснюється систематичний моніторинг ведення персональних сайтів педагогів, проводяться щорічні конкурси на кращий сайт серед керівників закладів освіти та вчителів-предметників.

При Васильківському районному методичному кабінеті з метою забезпечення науково-методичного супроводу підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за очно-дистанційною формою навчання, впровадження дистанційних технологій в професійну діяльність вчителя за допомогою використання інтерактивних методів навчання та соціальних сервісів створено центр дистанційного навчання. Розробка і ведення дистанційних курсів здійснюється методистами районного методичного кабінету на платформі порталу «Класна оцінка» Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Створенню центру передували моніторинг умов впровадження дистанційного навчання в районі (матеріально-технічне забезпечення та ІКТ компетентність вчителів). Зроблено аналіз результатів діагностики розуміння керівними кадрами освіти педагогічних та інформаційних технологій дистанційного навчання. Проведено практичний семінар для заступників директорів з навчально-виховної роботи щодо впровадження дистанційного навчання та тренінг для методистів районного методичного кабінету щодо опанування педагогічними і інформаційними технологіями дистанційного навчання .

Для підвищення кваліфікації педагогів району з інформаційно-комунікаційних технологій розроблено дистанційні курси : • «Електронна пошта»;

 • «Створення спільних документів»;

 • «Створення блогу-щоденника»;

 • «Технологія ВЕБ 2.0. Технологія ВІКІВІКІ»;

 • «Основи ефективного пошуку інформації»;

 • «Конструювання сайту у мультимедійному середовищі»;

 • «Робота у мережевих спільнотах»;

 • «Медіаосвіта».

Для підвищення кваліфікації освітян Васильківщини з актуальних питань педагогіки і психології створено курси:

 • «Методи науково-педагогічного дослідження»;

 • «Виховання, навчання і розвиток особистості»;

 • «Вікові особливості психічного та фізичного розвитку особистості»;

 • «Основні закономірності і принципи виховання»;

 • «Основні напрями виховання»;

 • «Методи виховання»;

 • «Організаційні форми виховної роботи»;

 • «Формування колективу, його вплив на виховання особистості»;

 • «Функції, напрями і форми роботи класного керівника»;

 • «Взаємодія школи і сім’ї у вихованні молоді» ;

 • «Закономірності та принципи навчання»;

 • «Методи навчання»;

 • «Діагностика і контроль у навчанні»;

 • «Форми і методи роботи зі здібними та обдарованими дітьми»;

 • «Компетентнісно орієнтований підхід до навчання»;

 • «Проблемно-розвиваюче навчання»;

 • «Диференційоване навчання у школі».

Для керівників ЗНЗ, НВК і ДНЗ запроваджено дистанційні курси з проблем управління:

 • «Планування та облік роботи загальноосвітнього навчального закладу»;

 • «Планування та облік роботи дошкільного навчального закладу»;

 • «Планування та облік роботи навчально-виховного комплексу»;

 • «Інноваційний підхід до організації методичної роботи у закладі освіти»;

 • «Організація підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників»;

 • «Соціально-психологічний клімат у педагогічному колективі»;

 • «Розв’язання та усунення педагогічних конфліктів».

Для підвищення кваліфікації вчителів-предметників розроблено курси з актуальних проблем методики викладання навчальних предметів.

Посилання на матеріали розміщено на сайті районного методичного кабінету. Навчання педагогів на дистанційних курсах здійснюється як за рекомендацією адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів та районного методичного кабінету, так і за власним бажанням педагогів. До кожного дистанційного курсу розроблено вхідне і вихідне тестування, лекції з викладом теоретичного матеріалу, практичні завдання з варіантами їх розв’язань. Слухач курсу під час навчання може отримати онлайн-консультацію методиста.

Регулярно здійснюється моніторинг функціонування центру, вивчаються відгуки педагогів щодо його діяльності. Це дає змогу розширити мережу і вдосконалити зміст дистанційних курсів відповідно до потреб педагогів району.

В ході організації та здійснення дистанційної освіти для оновлення змісту освіти, навчання і професійного саморозвитку педагогічних працівників Васильківщини виявлено ряд її позитивних рис, які не властиві традиційній: • дистанційна освіта формує регіональний принципово новий освітній простір. Створюється постійно діюче, систематизоване та постійно оновлюване джерело якісної освітньої інформації, що міститься у Web-середовищі;

 • дистанційна освіта розширює ринок освітніх послуг, знижує поріг доступності до них різних категорій ;

 • доступність освіти, комфортність навчання (незалежно від місця проживання та виду діяльності, свобода вибору змісту, темпу, тривалості у часі, виду та рівня освіти), можливість задоволення пізнавальних інтересів та потреб особистості на всіх етапах її розвитку створюють реальні передумови неперервності освіти, реалізації принципу “освіта – все життя”;

 • дистанційна освіта активізує процес навчання, надаючи йому творчий характер. Формуються уміння активного пошуку знань, їх аналізу, синтезу, систематизації, підвищується комп’ютерна грамотність. Можливість розміщення персональних наробок у Web-середовищі з наступним обміном думок стосовно певної проблеми створює стійку мотиваційну основу творчого розвитку особистості. В результаті прискорюється процес розвитку особистості педагога та поліпшуються його якісні характеристики;

 • дистанційна освіта активно впливає на світогляд особистості, надаючи йому риси планетарного. Характерними рисами такого світогляду є: цілісність, міждисциплінарність, методологічний плюралізм, відкритість процесу пізнання, інтеграція різного виду інформації;

 • дистанційна освіта в більшій ступені, ніж традиційна, дозволяє розв’язати проблему особистісної направленості навчання. Дидактичні моделі і технологія дистанційного навчання дозволяють забезпечити індивідуалізацію відношень на основі регулярного зворотного зв’язку між вчителем і методистом.

На сьогоднішній день одним із головних інструментів професійної роботи та професійного зростання педагогів виступає мережа Інтернет. Якщо ще кілька років тому засобами масового спілкування були лише електронна пошта, телеконференції або групи новин та інтерактивні бесіди, а Інтернет-сайти були статичними, що не дозволяло безпосередньо висловити користувачам власну думку щодо опублікованого матеріалу, то нині з’явилися і стрімко розвиваються соціальні сервіси мережі Інтернет. Соціальні сервіси ґрунтуються на мережевому програмному забезпеченні, що підтримує групову взаємодію. Реалізація такої взаємодії є головним інструментом сучасної освіти, яка перейшла із суб’єкт-об’єктних відносин на суб’єкт-суб’єктні відносини між учителем і учнем.

Мережеві соціально-педагогічні співтовариства освітян Васильківщини створені на основі соціальних сервісів (блоги, мікроблоги, соціальні мережі, Вікі Вікі), які володіють більшою доступністю, простотою розміщення матеріалів у будь-яких форматах, відкритістю і можливістю розширення форм спільної діяльності.

Соціальні мережі надають такі можливості для працівників освіти :


 • швидкої комунікації та професійного розвитку для розв’язання своїх професійних проблем з «першоджерелом» незалежно від географічного місця розташування;

 • спільного створення продуктів, індивідуальної та колективної творчості (як з дітьми, так і з колегами);

 • здобути статус «значущого» в професійному співтоваристві (експерта);

 • істотно оптимізувати свої часові та фінансові витрати на організацію своєї діяльності (у мережі завжди є професіонали, які можуть надати допомогу і поділитися вже готовими напрацюваннями);

 • відкрито висловлюватися з різних проблем.

Участь у мережевих педагогічних спільнотах

 • допомагає набувати навички та відкриває нові можливостей використання ІКТ у освіті;

 • сприяє взаємодії з колегами-однодумцями;

 • надає можливість отримувати визнання колег, допомогу від інших педагогів;

 • відкриває доступ до бібліотеки методичних матеріалів;

 • допомагає у збагаченні новими ідеями, сприяє натхненню для подальшого пошуку і експериментів.

Мережеві спільноти освітян Васильківщини створені у мережі «Партнерство у навчанні» в рамках навчального курсу «Вчителі в онлайні». Навчання за цим курсом педагоги пройшли на базі регіональних тренінгових центрів, тренери для яких були підготовлені з числа вчителів інформатики районним методичним кабінетом та Дніпропетровським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

Навчання передбачало опанування трьома модулями:

І – «Служба Windows Live»;

ІІ – «Ведення блогу»;

ІІІ – Мережа «Партнерство у навчанні».

Після опанування матеріалу першого модуля педагоги отримали ідентифікатори у службі Windows Live, створили он-лайнові спільноти (групи), завантажили навчальні матеріали для спільного використання в сховище групи, навчилися вести календар та спілкуватися за допомогою коротких повідомлень.

Результатом вивчення матеріалу другого модуля стало створення персональних блогів педагогів.

Вивчення третього модуля дало змогу опанувати основні операції, виконувані під час роботи в освітній мережі «Партнерство у навчанні» : реєстрація і вхід у мережу, заповнення профілю учасника, приєднання до спільноти, створення нової спільноти та робота у ній.Створені і діють мережеві спільноти керівників ЗНЗ і ДНЗ, заступників директорів з навчально-виховної та виховної роботи, вчителів–предметників.
В ході реалізації проекту «Інформатизація освіти Васильківщини» протягом 2011-2013 по здійсненню організаційного і науково-методичного забезпечення впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в процес навчання, підвищення кваліфікації та управління маємо ряд позитивних здобутків:

 • у 23 загальноосвітніх навчальних закладах використовується 38 навчальних комп’ютерних комплекси, 12 мультимедійних проекторів, 5 інтерактивних дошок;

 • результати підвищення кваліфікації педагогічних працівників за програмами «Основи інформаційно-комунікаційних технологій» - 100 %, «Intel® Навчання для майбутнього» «Проектна діяльність в інформаційно-освітньому середовищі ХХІ століття» (v.10.2) – 74 %, «Соціальні сервіси ВЕБ-2.0. у начально-виховному процесі» - 32 %, «Учителі в онлайні» - 100 %, «Медіа-освіта у навчально-виховному процесі» - 100 % від загального числа педагогічних працівників;

 • три заклади проводять науково – дослідницьку експериментальна діяльність у обласному експерименті «Використання Інтернет та медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної особистості» та працюють у Національному проекті «Відкритий світ»;

 • два заклади стали призерами обласного конкурсу на кращий сайт ЗНЗ І-ІІ ступеню;

 • маємо переможця І обласного конкурсу педагогічної медіатворчості у номінації «Медіаурок»;

 • Дубовиківська СЗШ стала бронзовим призером Третьої Національної виставки-презентації “ІННОВАТИКА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ-2011” і переможцем обласного огляду-конкурсу на кращий сільський ЗНЗ у номінації “Школа сучасних освітніх технологій”;

 • ефективно функціонують сайти методичного кабінету, 23 ЗНЗ і 9 ДНЗ, шкільних і районних методичних об’єднань, персональні сайти і блоги педагогів;

 • на сайтах закладів створено віртуальні 3Д-подорожі по дошкільним навчальним закладам та навчально-виховним комплексам, ведено електронну реєстрацію до них;

 • на сайтах ЗНЗ створені віртуальні 3Д-подорожі по музеям та кімнатам бойової і трудової слави;

 • 9 педагогів стали стали учасниками ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку» у секції «Медіаосвіта як напрямок випереджаючої освіти»;

 • педагоги району беруть активну участь у вебінарах видавничої групи «Основа», освітньої мережі Microsoft «Партнерство в навчанні», Інтернет-форумах , Інтернет-конференціях Міністерства освіти і науки України з актуальних питань навчання і виховання, що проводяться на базі обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти;

 • відділ освіти методичний кабінет, навчальні заклади беруть участь у вебінарах, які проводить Департамент освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації і Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;

 • 14 педагогів працюють у обласних творчих групах по створенню електронних навчальних ресурсів для обласного науково-педагогічного проекту «Обласна електронна школа «Школа, відкрита для всіх»;

 • методисти Васильківського районного методичного кабінету створюють електронні освітні ресурси для обласного проекту «Електронний методичний кабінет».

У 2011-13 роках підвищилася ефективність роботи зі здібними і обдарованими учнями з інформаційно-комунікаційних технологій:

 • маємо переможців і призерів обласного конкурсу комп'ютерного макетування та верстання у номінації «Журналістська робота», «Фоторепортаж» і «Шкільна газета», обласного конкурсу комп'ютерної графіки та анімації у номінаціях «Малюнок», «Артдизайн і фотоколаж», «Відеоролик», обласного конкурсу «Мікроша»;

 • щороку зростає кількість учасників Міжнародного конкурсу з інформатики та комп’ютерної грамотності “Бобер”;

 • кіностудія “Шкільний світ” Васильківського НВК №3 стала призером обласного фестивалю “Дніпровські погостини”.
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка