Концепція програми інформатизації львівської області на 2014-2016 роки львів 2014 зміст вступ 3Скачати 326.43 Kb.
Дата конвертації19.03.2016
Розмір326.43 Kb.


ПРОЕКТ

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯКОНЦЕПЦІЯ

ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2014-2016 РОКИ

ЛЬВІВ 2014ЗМІСТ

ВСТУП 3

1.НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОБЛАСТІ 5

2.ПЕРЕДУМОВИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОБЛАСТІ 7

3.МЕТА ТА ЦІЛІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 8

4.ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
НА 2014-2016 РОКИ 9

4.1. Електронний уряд 12

4.2. ІКТ в системі охорони здоров’я та соціального захисту населення 15

4.3. ІКТ в освіті та науці, підготовка освітніх кадрів у сфері ІКТ 16

4.4. ІКТ у культурі й системі культурної й гуманітарної освіти 17

4.5. ІКТ для забезпечення безпеки життєдіяльності населення, охорони навколишнього середовища, агропромислового розвитку, проведення спортивних заходів міжнародного рівня 17

4.6. Використання ІКТ в економіці та соціальному розвитку області 18

4.7. Управління розвитком інформаційного суспільства та загальносистемні заходи 18

5.МЕТОДОЛОГІЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 19

5.1. Сервісна модель як шлях до ефективного застосування ІКТ 19

5.2. Проектний і процесний підходи управління інформатизацією 19

5.3. Загальний контроль якості інформатизації 20

6.ЦІЛЬОВА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЄЮ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 21

6.1. Структура управління інформатизацією Львівської області 21

6.2. Цільова архітектура надання державних послуг 21

6.3. Архітектура інформатизації 23

7.СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 27

7.1. Оперативний план інформатизації області 27

7.2. Тактичний план інформатизації області 29

8.МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 29

9.СТРОК РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ
ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОБЛАСТІ 30Впрямоугольник 1СТУП


Основою успішного громадянського суспільства є доступ людей до інформації і можливість участі у прийнятті управлінських рішень. Крім того, широке застосування інформаційних технологій дозволяє досягнути високого рівня життя.

Україна, як молода незалежна держава, приділяє значну увагу процесу інформатизації. Сьогодні інформатизація охоплює практично всі сфери життя суспільства, яке стало відкритим для спілкування та взаємовигідних зв'язків із світовою спільнотою. Для сучасного світу характерним є значний вплив інформаційних технологій на процеси виробництва матеріальних благ. Всюди впроваджуються сучасні комп'ютерні і телекомунікаційні засоби, прокладаються комп'ютерні мережі та створюються бази даних, значного розвитку набуває індустрія інформації. Цей процес охопив усі без винятку сфери життєдіяльності світового суспільства і отримав узагальнену назву "інформатизація".

Одним з напрямів політики розвитку кожного регіону України повинно бути створення умов для задоволення інформаційних потреб в реалізації прав громадян, місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, організацій, суспільних об'єднань на основі формування і використання інформаційних ресурсів і сучасних технологій, тому, відповідно до Закону України "Про Національну програму інформатизації", обласній державній адміністрації дано доручення щодо формування та реалізації регіональної програми інформатизації, на основі дотримання всіх положень Національної програми інформатизації; завдань і проектів програми на наступний рік; завдань на 2014-2016 роки; паспорту програми та концепції програми інформатизації Львівської області (надалі – Концепція).

Концепція інформатизації Львівської області базується на використанні методів обробки даних у системах підтримки сумісної праці користувачів і орієнтується на бази даних, телекомунікаційні засоби доступу до віддалених баз та технологічні програмні комплекси, що реалізовують за допомогою персональних комп'ютерів, накопичення та аналітичну обробку інформації.

Кінцева мета Концепції інформатизації полягає у здійсненні політики, що забезпечить послідовний розвиток інформаційного суспільства і доведення інформації до всіх мешканців Львівщини.

 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОБЛАСТІ


Концепція створена на підставі:

законів України:

від 04.02.98 №74 "Про Національну програму інформатизації";

від 04.02.98 №75 "Про Концепцію Національної програми інформатизації";

від 31.07.00 №928/2000 "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні";

"Про місцеві державні адміністрації";

"Про місцеве самоврядування в Україні".

постанов Верховної Ради України:

від 12.04.00 №644 "Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації".

указів Президента України:

від 14.07.00 №887/2000 "Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади";

розпоряджень Президента України:

від 05.10.98 №514/98-рП "Про додаткові заходи щодо поліпшення інформаційної діяльності".

постанов Кабінету Міністрів України:

від 31.08.98 №1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації";

від 16.11.98 №1815 "Про затвердження Порядку локалізації програмних продуктів (програмних засобів) для виконання Національної програми інформатизації";

від 29.07.99 №1377 "Про генерального державного замовника і керівника Національної програми інформатизації";

від 12.04.00 №644 "Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації";

від 10.09.03 №1433 "Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади".

розпорядження голови обласної державної адміністрації:

від 09.07.10 №651/0/5-10 "Про структуру обласної державної адміністрації";

від 14.04.11 №330/0/5-11 "Про формування програми інформатизації на 2011-2013 роки".

доручення голови обласної державної адміністрації:

від 31.03.10 №18/0/6-10;

від 02.08.11 №68/0/6-11.

Концепція враховує соціально-економічну політику розвитку регіону і держави загалом та спрямована на досягнення раціонального використання науково-технічного та промислового потенціалу, матеріально-технічних і фінансових ресурсів шляхом створення та використання сучасної інформаційної інфраструктури в інтересах вирішення комплексу поточних та перспективних завдань розвитку Львівської області.

Заходи з інформатизації області забезпечать розбудову інформаційного середовища і, як наслідок, підвищення ефективності вирішення завдань соціально-економічного розвитку регіону, а в кінцевому результаті – якості життя людей.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.00 № 644 "Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації", Генеральним державним замовником Програми є Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України. Згідно з тією ж постановою державним замовником програми виступає Львівська обласна державна адміністрація.

Державний замовник узгоджує з Генеральним державним замовником Концепцію та завдання (роботи) програми на рік і на три роки та подає Генеральному державному замовнику щорічну доповідь про стан інформатизації в регіоні.

 1. ПЕРЕДУМОВИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОБЛАСТІ


Для створення інформаційного суспільства і його основних складових елементів – електронного суспільства й електронного уряду – існує ціла низка об’єктивних передумов.

По-перше, рівень, інтенсивність і швидкість взаємодії суспільства та державних органів області вимагає нових підходів, особливо це є актуальним в умовах обмежених ресурсів та євроінтеграційного спрямування нашої держави. Класичні підходи до адміністративного керування вже не забезпечують оперативного й адекватного реагування на швидку динаміку зміни ситуацій, не дозволяють обробляти весь масив наявної інформації та керувати зростаючими інформаційними потоками. Виникають проблеми з оперативною підготовкою й контролем виконання поставлених завдань, при цьому неповнота даних або повільний їхній аналіз спричиняють до серйозних проблем у соціально-економічній сфері, до виникнення й неконтрольованого розвитку кризових ситуацій на всіх рівнях управління.

По-друге, зростає роль держави як сервісної структури, що забезпечує надання відповідних адміністративних (державних) послуг населенню. Дана функція досить нова для державних органів області, оскільки історично вони орієнтовані на організаційні, контрольні, нормативно-регулятивні функції. При цьому всі існуючі сервісні моделі тим чи іншим чином опираються на інформаційну взаємодію та електронні способи комунікації. Крім того, зростають вимоги суспільства до державних органів та органів місцевого самоврядування області.

По-третє, розвиток технічних засобів комунікації, обробки, надання інформації сам собою змінює існуючий світ та сформовані підвалини суспільних і виробничих відносин ("цифровий виклик"). Держава не може залишитися осторонь від цих процесів. 1. МЕТА ТА ЦІЛІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Основною метою інформатизації Львівської області є підвищення якості життя громадян, розвиток економічної, соціально-політичної, культурної та духовної сфер життя суспільства через удосконалення системи державного управління на основі використання інформаційних і телекомунікаційних технологій.

Конкретні цілі й завдання визначаються відповідно до Національної програми інформатизації та її концепції, згідно з нормативними, розпорядчими документами органів державної влади України. Цілі визначаються як: • забезпечення ефективного управління соціально-економічним розвитком Львівської області, забезпечення оперативного й стратегічного моніторингу суспільно-політичної й економічної ситуації в регіоні;

 • забезпечення доступу населення й організацій до інформації про діяльність органів державної влади області, органів місцевого самоврядування, підвищення якості й доступності надання державних (адміністративних та муніципальних) послуг, спрощення процедури й скорочення термінів їх надання, зниження адміністративних витрат з боку громадян та організацій, пов'язаних з одержанням державних (адміністративних та муніципальних) послуг;

 • поліпшення якості управління в місцевих органах державного управління й органах місцевого самоврядування області;

 • забезпечення потреби державних органів й органів місцевого самоврядування в інформації та інформаційній взаємодії;

 • забезпечення інформаційної взаємодії між державними органами, органами місцевого самоврядування в області, громадянами, бізнесом і суспільними інститутами;

 • удосконалення системи інформаційно-аналітичного забезпечення підготовки прийняття рішень та контролю за їх виконанням (якість, ефективність, творчість виконання);

 • підвищення якості освіти, медичного обслуговування, соціального розвитку на основі розвитку й використання інформаційних і телекомунікаційних технологій;

 • розвиток науки, техніки й технологій, підготовка кваліфікованих кадрів у сфері інформаційних і телекомунікаційних технологій;

 • збереження культурного надбання, зміцнення моральних і патріотичних принципів у суспільній свідомості, розвиток системи культурної й гуманітарної освіти.

Таким чином, з огляду на окреслені стратегічні цілі, основною метою найближчого майбутнього інформатизації області є створення взаємопов'язаної, надійної, працездатної, безпечної системи, що забезпечує інформаційну взаємодію між державними органами всіх рівнів (національного, регіонального, районного рівнів) області, органами місцевого самоврядування, громадянами, бізнесом, суспільними інститутами та організаціями.

При цьому під "системою" слід розуміти не стільки сукупність технічних засобів і програмного забезпечення, скільки сукупність елементів (людей, ролей, організаційних і функціональних структур), пов’язаних стійкими відносинами між собою, які утворюють стійке внутрішньо організоване єдине ціле. 1. ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
  НА 2014-2016 РОКИ


Проблеми інформатизації області є типовими для України загалом:

 • відсутність єдиної обласної структури з питань інформатизації та єдиного обласного інформаційно-телекомунікаційного вузла обміну і обробки інформації;

 • недостатнє оснащення програмно-технічними засобами, нераціональне їх використання, нерозвиненість локальних мереж місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування;

 • низький рівень фахівців з інформаційно-комп'ютерного забезпечення у районних структурах органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

 • відсутність аналітичної бази, систематизованого і вичерпного інформаційного фонду з потужним довідковим апаратом, мереж телекомунікацій, що дозволяють використовувати фонди зовнішніх організацій;

 • неузгодженість галузевих та відсутність багатьох державних стандартів у інформаційній сфері;

 • невпорядкованість інформаційних відносин, що простежуються у стосунках органів державної влади при організації інформаційної взаємодії;

 • обмежена кількість діючих відомчих та комерційних інформаційних систем та мереж;

 • низький рівень забезпечення соціальних закладів інформаційно-комп’ютерними засобами та технологіями.

План розвитку інформаційного суспільства й формування електронного уряду на трирічний період складається з переліку заходів щодо інформатизації області та складається з наступних блоків:

 • формування електронного уряду;

 • використання ІКТ у системі охорони здоров'я й соціального захисту населення;

 • використання ІКТ в освіті та науці, підготовка освітніх кадрів у сфері ІКТ;

 • використання ІКТ у культурі та системі культурної й гуманітарної освіти;

 • використання ІКТ для забезпечення безпеки життєдіяльності населення, охорони навколишнього середовища, агропромислового розвитку, проведення спортивних заходів міжнародного рівня;

 • управління розвитком інформаційного суспільства й загальносистемних заходів;

 • підготовка фахівців в ІКТ в області державного й муніципального управління.

Відповідно до цього, основними завданнями Концепції в
2014 – 2016 роках є:

 • розвиток телекомунікаційного середовища регіону, приведення до міжнародних стандартів. Впровадження технологій швидкісної передачі даних з використанням бездротового та швидкісного супутникового зв’язку по всій території області. Поширення технології бездротової мережі Wi-Fi на місцях розташування органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Забезпечення високої пропускної спроможності каналів зв’язку шляхом застосування оптоволоконних кабелів, обладнання shDSL, засобів VoIP, залучення мереж FRAME RELAY.

 • забезпечення розвитку регіональних інформаційних систем, інформаційно-аналітичних систем органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області, формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів. Розроблення порядку інформаційної взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області;

 • розвиток регіональної складової електронної інформаційної системи "Електронний уряд" (впровадження електронного документообігу, електронного цифрового підпису, системи управління областю);

 • продовження створення корпоративної та локальних обчислювальних мереж облдержадміністрації та обласної ради, забезпечення функціонування існуючих систем;

 • організація навчання фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань інформаційних технологій;

 • створення архіву статистичних показників соціально-економічного розвитку області на основі поточної та ретроспективної інформації. Впровадження геоінформаційних технологій;

 • з метою підвищення рівня відкритості влади та доступу до інформації про діяльність місцевих органів влади з застосуванням сучасних інформаційних технологій, забезпечення функціонування "електронної громадської приймальні" облдержадміністрації та облради, впровадження системи надання державних (адміністративних та муніципальних) послуг, з використанням ІКТ, розвиток мережі електронних громадських приймалень у районах та містах області. Реалізація можливості електронного звернення громадян. Розбудова інформаційно-довідкової системи для забезпечення доступу громадян до інформації про діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області;

 • організація інформаційного порталу області. Забезпечення роботи 20 спільних офіційних веб-сайтів районних рад та райдержадміністрацій.4.1. Електронний уряд


Впровадження електронного уряду спрямоване на підвищення якості й скорочення строків надання місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування області послуг суб'єктам інформаційного суспільства (громадянам, об'єднанням, організаціям), забезпечення доступу до інформації про діяльність зазначених органів, створення ефективних процесів державного та муніципального управління.

Електронний уряд дозволяє, використовуючи сучасні ІКТ, перейти від класичних методів адміністративного керування, заснованих на правилах і інструкціях, до методів організаційного управління, заснованих на основі застосування системного підходу при управлінні проектами, регламентації надання державних послуг та міжвідомчій взаємодії.

У рамках зазначеного напрямку здійснюються наступні заходи:

1) інформування про діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування області;

2) перехід до надання адміністративних (державних і муніципальних) послуг в електронному вигляді з використанням середовища міжвідомчої електронної взаємодії;

3) інтеграція державних інформаційних систем з використанням інфраструктури електронного уряду;

4) забезпечення діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування.

Інформування про діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування в області. Принципи забезпечення доступу до інформації про діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування в визначаються Законом України "Про доступ до публічної інформації".

Інформування громадян та інших суб'єктів інформаційного суспільства про діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування здійснюється:

1) шляхом розміщення інформації на відповідних Інтернет- ресурсах з ініціативи державних органів та органів місцевого самоврядування області;

2) шляхом розміщення відповідей на запитання в Інтернет-приймальнях;

3) шляхом надання в електронному вигляді відповідей на запити суб'єктів інформаційного суспільства (громадян, громадських об'єднань, організацій, засобів масової інформації);

4) шляхом відповіді в письмовій формі на запити (у тому числі на запитання в електронному вигляді);

5) в процесі особистого прийому громадян;

6) іншими шляхами, передбаченими законодавством України та розпорядчими документами обласної державної адміністрації.Перехід на надання державних і муніципальних послуг в електронному вигляді. Застосування принципів сервісно-орієнтованої архітектури для організації міжвідомчої електронної взаємодії дозволить гнучко перебудовувати регламенти міжвідомчого інформаційного обміну й процеси надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг визначається у відповідності до постанов Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 № 33 та від 17.07.09 №737.Інтеграція державних інформаційних систем з використанням інфраструктури електронного уряду. Перехід до надання державних і муніципальних послуг в електронному вигляді можливий тільки тоді, коли державні відомчі інформаційні системи будуть інтегровані в єдиний простір інфраструктури електронного уряду.

Організація такої міжвідомчої взаємодії вимагає побудови спеціальної інтеграційної інфраструктури, необхідної для надання державних і муніципальних послуг через портал державних послуг області.

Цілями заходу є:

1) створення інтеграційних інформаційних телекомунікаційних підсистем, що забезпечують автоматичну інформаційну взаємодію між функціональними компонентами інфраструктури електронного уряду;

2) підвищення ефективності виконання місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування області, закріплених за ними функцій, що вимагають оперативної міжвідомчої взаємодії за рахунок інтеграції відомчих інформаційних систем.

Забезпечення діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування області. До даного напряму належать:

1) здійснення функцій головних розпорядників і отримувачів коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, передбачених на забезпечення діяльності зазначених органів, управління майном, закріпленим за вказаними органами на праві оперативного керування, здійснення діловодства, забезпечення безпеки життєдіяльності й мобілізаційної підготовки, використання майна, кадрова робота в межах органу;

2) моніторинг соціально-економічної, соціально-політичної ситуації, екологічної ситуації та стану природно-ресурсного потенціалу області;

3) прогнозування з метою уникнення та дочасного реагування на кризові ситуації.

Одним зі способів удосконалювання системи керування й виходу на сучасний рівень управління є автоматизація управлінських процесів, впровадження сучасних ІКТ.

4.2. ІКТ в системі охорони здоров’я та соціального захисту населення


Реалізуються заходи щодо розвитку системи охорони здоров'я та соціального захисту населення області на основі ІКТ:

1) створення регіональних центрів електронної медицини на базі діючих лікувально-профілактичних установ;

2) забезпечення надання послуг медичного обслуговування там, де відстань є критичним чинником (Телемедицина). Розширення можливостей надання сучасних медичних послуг, яке має відбуватися за умови нормативно-правового та методологічного визначення послуг телемедицини;

3) впровадження сучасних електронних медичних систем;

4) створення Регіональної інформаційно-аналітичної медичної системи на базі єдиного центру обробки даних, ведення єдиної електронної історії хвороби і єдиної електронної амбулаторної карти пацієнта;

5) підвищення організаційного і технологічного рівня розвитку ІКТ в системі охорони здоров’я, забезпечення готовності медичних працівників для роботи з ними;

6) забезпечення доступу до світових медичних знань та актуальних на місцевому рівні інформаційних ресурсів з метою підвищення ефективного виконання регіональних програм з охорони здоров’я, зокрема щодо репродуктивного здоров’я, інфекційних захворювань (СНІД, туберкульоз тощо);

7) впровадження в сфері охорони здоров'я інформаційної системи "Електронна реєстратура" з єдиним центром приймання дзвінків (Call-Центр) на базі єдиного Центру обробки даних з метою підвищення доступності і якості медичних послуг для населення області;

8) створення єдиної бази даних клієнтів галузі соціального захисту населення й забезпечення установ соціального захисту населення доступом до бази даних для надання державних послуг в електронній формі;

9) впровадження в сфері соціального захисту населення технологій ідентифікації заявників на основі універсальної електронної карти.4.3. ІКТ в освіті та науці, підготовка освітніх кадрів у сфері ІКТ


Метою роботи у цьому напрямі є забезпечення доступу до інформаційно-освітніх ресурсів усіх верств населення, забезпечення рівних можливостей одержання базового рівня освіти із забезпеченням необхідної якості такого навчання.

Також реалізуються заходи щодо стимулювання використання ІКТ у сфері освіти (усіх рівнів), а також в наукових установах:

1) створення системи регіональних електронних джерел науково-технічної інформації на базі наявних в області вищих навчальних закладів та наукових установ;

2) створення регіональних центрів підвищення кваліфікації з питань використання ІКТ в освіті на базі освітніх установ, що володіють відповідними засобами та можливостями. Впровадження систем дистанційного навчання та забезпечення на їх основі ефективного використання ІКТ всіх освітніх рівнів;

3) інформаційне забезпечення навчального процесу в школах та інших навчальних закладах. Забезпечення на відповідному рівні навчальних закладів та наукових установ сучасними, економічними та ефективними засобами ІКТ, а також необхідними інформаційними ресурсами. Забезпечення підключення шкіл області до мережі Інтернет (особливо закладів сільської місцевості);

4) забезпечення контролю над процесом навчання у тому числі з залученням у нього родини й соціальних інститутів (зокрема, впровадження "електронних щоденників");

5) управління суспільною активністю молоді з використанням соціальних мереж нового покоління;

6) підвищення комп'ютерної й інформаційної грамотності, підготовки, перепідготовки, додаткового навчання й освіти в галузі ІКТ. Запровадження використання комп’ютерних мультимедійних технологій при викладанні шкільних предметів та дисциплін.4.4. ІКТ у культурі й системі культурної й гуманітарної освіти


Реалізуються заходи щодо створення регіональних центрів компетенції в сфері електронних бібліотек, електронних архівів, електронних музеїв на базі відповідних закладів культури. Також передбачаються заходи з переведення в електронну форму національних надбань у сфері культури та мистецтва.

4.5. ІКТ для забезпечення безпеки життєдіяльності населення, охорони навколишнього середовища, агропромислового розвитку, проведення спортивних заходів міжнародного рівня


Реалізуються заходи щодо використання ІКТ для забезпечення безпеки життєдіяльності населення області, а також з питань охорони навколишнього середовища, агропромислового розвитку, проведення спортивних заходів міжнародного рівня. Зокрема, передбачаються заходи щодо:

1) моніторингу стану навколишнього середовища, природних ресурсів і здоров’я населення з обліком розвитку і реконструкції промисловості;

2) розширення доступу громадськості до екологічної інформації, своєчасного інформування про результати регіонального екологічного аудиту та екологічного моніторингу, прийняття рішень щодо екологічних проблем і врахування інтересів громадськості при їхньому вирішенні;

3) впровадження сучасних технологій бездротового зв’язку Wi-Fi у структури сервісу (готелі, розважальні комплекси);

4) створення розгалуженої інформаційно-довідкової системи місцевих органів державної влади;

5) забезпечення інформаційної підтримки діяльності агро-бізнес-класів та малого і середнього бізнесу на селі;

6) створення та впровадження системи дистанційного зондування Землі з питань землекористування в інтересах сільського господарства;

7) підключення агро-бізнес-класів до мережі інформаційно-маркетингових центрів.4.6. Використання ІКТ в економіці та соціальному розвитку області


Реалізуються заходи щодо використання ІКТ з метою здійснення державної політики соціального й економічного розвитку.

З даного питання реалізуються заходи щодо стимулювання використання ІКТ в наступних напрямках:

розвиток системи державного управління областю;

розвиток інноваційної системи управління (застосування сучасних методик керування галузами, ресурсами тощо);

інвестиційна політика;

розвиток фінансового ринку (сприяння розвитку електронної комерції в області);

тощо.

4.7. Управління розвитком інформаційного суспільства та загальносистемні заходи


З даного питання передбачено реалізацію заходів, що забезпечують системний характер розвитку інформаційного суспільства в області:

1) розробка загальної архітектури інформатизації області, що описує рівні архітектури діяльності, прикладних систем і технологічну платформу, а також враховує архітектурні аспекти ефективності й результативності;

2) удосконалення нормативно-розпорядчої області в сфері розвитку та використання ІКТ;

3) забезпечення інформаційної безпеки області;

4) розробка єдиної регіональної системи нормативно-довідкової інформації (реєстрів, класифікаторів, довідників і системи керування ними);

6) забезпечення доступності ІКТ для соціально незахищених верств населення (створення центрів загального доступу, центрів телефонного обслуговування населення, інформаційних кіосків тощо);

7) інформаційне забезпечення розвитку інформаційного суспільства й формування електронного уряду в масштабах області.

 1. МЕТОДОЛОГІЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

5.1. Сервісна модель як шлях до ефективного застосування ІКТ


Сервісна модель надання послуг ґрунтується на твердженні, що будь-яка державна послуга повинна бути відображено у вигляді сервісного продукту, що має певні стійкі характеристики. Ці характеристики представлені в певній формі, що дозволяє проводити оцінку ефективності використання ресурсів при наданні послуги.

Перевага сервісної моделі полягає в тому, що вона дозволяє вимірювати, оцінювати й порівнювати корисні для споживача результати надання послуги й ресурси, які потрібні в процесі її одержання.5.2. Проектний і процесний підходи управління інформатизацією


При проектуванні структури управління інформатизацією області повинна застосовуватися комбінація проектного й процесного підходів в управлінні.

Проектний підхід використовується при організації процесу державного управління за допомогою нових інформаційних технологій. На кожний новий напрямок інформатизації створюється проект, що має чіткі ознаки початку й закінчення.

Принциповою особливістю проектного підходу в управлінні є те, що вся сукупність проектів по інформатизації планується й виконується як єдина комплексна програма.

Програмою передбачається впровадження єдиної методології й контролю над створенням відомчих інформаційних систем шляхом впровадження об'єднаних обласних інформаційних ресурсів, єдиної інформаційно-технологічної інфраструктури, а також за рахунок розробки нормативно-методологічної документації.

Процесний підхід забезпечить використання ресурсів для забезпечення надання й підтримки державних послуг, регламентувавши взаємодію різних ресурсів на основі системи правил. З кожним процесом тісно зв'язаний набір ключових показників ефективності, що характеризують хід його виконання.

5.3. Загальний контроль якості інформатизації


Контроль якості інформатизації має на меті ревізію системи управління проектами, формування переліку проблемних питань, модифікацію проектів, детальний опис процесів управління змінами. Усі проекти повинні бути не тільки формалізовані, але й добре документовані, аж до детальних процедур.

При визначенні цільового рівня якості інформатизації як критерії виступають такі фактори, як стратегія соціально-економічного розвитку області, зовнішні вимоги до інформатизації, розмір і територіальний розподіл ресурсів, застосовані інформаційні системи й технології.

Для здійснення контролю управління інформатизацією використовуються ключові показники ефективності, які визначають виконання різних етапів проектів інформатизації, здійснюється їхній постійний моніторинг.

 1. ЦІЛЬОВА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЄЮ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

6.1. Структура управління інформатизацією Львівської області


Основними елементами структури управління інформатизацією в області є Львівська обласна державна адміністрація (управління розвитку інфраструктури облдержадміністрації, відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації).

Функції державного замовника та координація робіт щодо виконання завдань інформатизації покладають на управління розвитку інфраструктури облдержадміністрації.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.00 №644 "Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації" щоквартально та щорічно, до 15 числа місяця, що настає за звітним, зведені звіти про хід виконання завдань (робіт) Програми за підписом керівника програми інформатизації надають Генеральному державному замовнику Національної програми інформатизації в особі Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України та до головного управління економіки та інвестицій облдержадміністрації.

Консультативну й організуючу роль виконує науково-технічна рада програми інформатизації області, затверджена розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14.04.11 №330/0/5-11 "Про формування програми інформатизації на 2011-2013 роки".6.2. Цільова архітектура надання державних послуг


Надання державних і муніципальних послуг в електронному вигляді, у тому числі взаємодія місцеві органи державної влади, що надають державні послуги, і органів місцевого самоврядування області, що надають муніципальні послуги, організацій, що беруть участь у наданні або організовують надання державних і муніципальних послуг, та заявників здійснюється на базі інформаційних систем, включаючи державні й муніципальні інформаційні системи, об'єднані в єдину ІКТ-інфраструктуру.

Надання державних і муніципальних послуг в електронному вигляді складається з групи процесів замовлення на одержання послуги й одержання результатів послуги (надання у встановленому порядку інформації заявникам і забезпечення доступу заявників до відомостей про державні й муніципальні послуги, подача заявником і приймання запитів та інших документів, одержання заявником відомостей про хід надання державних і муніципальних послуг, одержання заявником результату надання державної або муніципальної послуги) та групи процесів надання послуг (роботи, які виконуються державними органами, органами місцевого самоврядування області в процесі обробки заявок одержувачів послуг, та інші дії, необхідні для надання державної або муніципальної послуги).

Єдиною точкою доступу до державних і муніципальних послуг, що надаються в електронному вигляді, є обласний портал державних послуг.

Надання адміністративних послуг здійснюється у відділеннях центру обслуговування мешканців (обласного та районних рівнів) або в центрах адміністративних послуг за принципом "єдиного вікна".

Портал державних послуг області розглядається як результативне й ефективне з погляду як державних органів, так і одержувачів послуг засіб надання державних послуг. Для заявників у першу чергу це – єдине джерело актуальної, повної, несуперечливої й точної інформації про державні послуги, а також можливість одержання державних послуг за принципом "єдиного вікна". Для державних органів, органів місцевого самоврядування області - це фактор удосконалювання системи управління в області, підвищення результативності й ефективності надання державних послуг, а також механізм організації міжвідомчої взаємодії й найбільш ефективного використання інформаційного ресурсу в сфері керування.

Доступ користувачів до порталу державних послуг області здійснюється такими способами:

безпосередньо:

1) з використанням індивідуального підключення через мережу Інтернет до порталу державних послуг області;

2) з використанням для доступу до порталу державних послуг терміналів;

опосередковано, через операторів:

1) служби "єдиного вікна";

2) центру обслуговування мешканців.

Для забезпечення своєчасного й належного виконання всіх заявок на надання державних послуг в електронному вигляді організує моніторинг ходу надання послуги, що дозволяє контролювати строки надання послуги, а також інші дії державних службовців, задіяних у процесах надання державних послуг. З цією метою розробляються електронні адміністративні регламенти, що визначають юридично правомірні дії, пов'язані з наданням державних послуг в електронному вигляді.

6.3. Архітектура інформатизації


6.3.1. Загальні вимоги до системи

Архітектура інформатизації повинна відповідати поточним і перспективним цілям та функціональним завданням електронного урядування й інформаційного суспільства області та повинна задовольняти наступні вимоги:

1) зручний індивідуальний доступ до інформаційних систем для всіх потенційних груп користувачів з функціональністю, відповідної до завдань, розв'язуваних цими групами користувачів;

2) забезпечення безпеки функціонування інформаційних систем та надійності захисту даних від помилок і несанкціонованого впливу (у тому числі несанкціонованої модифікації даних), від навмисного руйнування або втрати інформації, а також авторизація користувачів, керування робочим навантаженням, резервування і оперативне відновлення функціонування інформаційних систем після збоїв;

3) архітектура інформаційних систем повинна бути досить гнучкої й допускати відносно простий, без корінних структурних змін, розвиток і нарощування функцій та ресурсів інформаційних систем відповідно до розширення сфер і завдань їх застосування. Вимога модульності реалізується з використанням сервіс-орієнтованої архітектури (SOA);

4) архітектура інформаційних систем повинна бути побудована таким чином, щоб усі взаємозалежні підсистеми будувалися по єдиній методології й відповідали єдиним принципам взаємодії, надійності та управління;

5) вхідні й вихідні дані інформаційних систем повинні бути зображені в стандартизованих форматах;

6) система повинна дозволяти тиражування розробленої функціональності на різних рівнях управління;

7) користувацький інтерфейс повинен відповідати вимогам логічності й простоти в розташуванні елементів управління;

8) виключення надмірності технологічних процедур при роботі в інформаційних системах для чого слід одноманітно реалізувати загальні для всіх функцій процедури. Усі дії користувачів повинні приводити до єдиного, однозначно потрактованого користувачем результату, мати властивості несуперечності, загальної логіки взаємозв'язків і відсутності дублювання;

9) інформація та (або) інформаційні послуги надаються конкретному користувачеві інформаційної системи (державний орган Львівської області, орган місцевого самоврядування області, організація, громадянин), суб’єкту ідентифікації, з обліком існуючих у користувача повноважень і прав доступу.
6.3.2. Архітектура електронного уряду

Взаємодія різних інформаційних систем і підсистем у рамках електронного уряду, забезпечення міжвідомчої взаємодії, а також взаємодія з державними інформаційними системами реалізується на принципах SOA (service-oriented architecture, сервісно-орієнтована архітектура), дозволяє використовувати незалежні сервіси (з чітко визначеними інтерфейсами), забезпечувати взаємодія інформаційних систем різних виробників.

Архітектура електронного уряду складається з:

1) контуру взаємодії з одержувачами державних послуг, що складається зі служб "єдиного вікна" (або центри обслуговування мешканців) і єдиної точки доступу - порталу державних послуг (функцій) області;

2) контуру управління та контролю надання державних послуг і внутрішніх процесів місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування області;

3) контуру інформаційного обміну, реалізованого на принципах сервісно-орієнтованої архітектури обміну, що й власне забезпечує обмін інформаційними потоками між системами різного типу за певними правилами й відповідно до регламентів інформаційного обміну.


6.3.2.1. Системи реєстрації, керування завданнями й сервісами

Підсистема реєстрації одержувачів державних послуг і керування завданнями та послугами призначена для реєстрації одержувачів послуг, диспетчеризації й контролю виконання завдань у процесі надання державних послуг.

При побудові даної підсистеми використовуються підходи сервісного керування та ITSM (IT Service Management, управління ІТ-Обслуговуванням), що дозволяють забезпечити гарантоване виконання замовлень різного типу у регламентно визначені обсяги часу.

Для технічної реалізації даної підсистеми використовуються рішення класу Servicedesk/Servicemanager, які зконфігуровані під вирішення завдань надання державних послуг в електронному вигляді.


6.3.2.2. Системи моніторингу та керування процесами

Підсистема моніторингу й керування процесами забезпечує контроль над процесами, які виконуються державними органами та їх структурними підрозділами в рамках завдань електронного урядування, а також інформаційного суспільства загалом.


6.3.2.3. Системи електронного документообігу

Дані підсистеми призначені для:

1) забезпечення юридично легітимного електронного документообігу (із застосуванням електронного цифрового підпису);

2) реєстрації, зберігання, пошуку електронних документів;

3) організації контролю руху документів відповідно до адміністративних регламентів;

4) організації контролю термінів виконання документів;

5) відстеження змін у документах, контролю версій (редакцій).

Система електронного документообігу повинна охоплювати весь цикл діловодства в рамках електронного уряду, повинна бути інтегрована із системою моніторингу та керування процесами.


6.3.2.4. Аналітичні системи

Комплекс аналітичних систем містить у собі спеціалізовані системи, призначені для моніторингу й аналізу соціально-економічної, соціально-політичної, екологічної ситуації в регіоні, аналізу загального інформаційного фону, прогнозування позаштатних і кризових ситуацій, соціального моделювання й моніторингу, підготовки прийняття управлінських рішень.

Для забезпечення оперативною аналітичною інформацією осіб, що приймають рішення, розробляється система збору, зберігання, обробки й відображення інформації.
6.3.2.5. Центр обробки даних

У рамках створення електронного уряду планується створення центру обробки даних, що включає централізовану систему зберігання даних. При цьому така система не замінює існуючих баз даних і відомчі інформаційні сховища, а поєднує та інтегрує їх, забезпечуючи можливість наскрізного пошуку інформації, безпечного доступу до даних і балансування навантаження в мережі.


6.3.2.6. Забезпечення безпеки інформації

Підсистема інформаційної безпеки повинна забезпечувати багаторівневий захист інформаційних систем з урахуванням вимог до підсистем шляхом використання адміністративних, організаційних, програмно-технічних заходів, а також засобів безпеки інформації в процесі її зберігання, обробки й передачі по каналах зв'язку. 1. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Даний розділ Концепції відображає "дорожню карту", що описує шляхи досягнення поставленої мети, основні етапи робіт і принципи керування й контролю над визначеними роботами.

7.1. Оперативний план інформатизації області


7.1.1. Створення організаційної структури керування інформатизацією

На даному етапі формуються організаційно-функціональні структури, необхідні для виконання програми інформатизації й побудови інформаційного суспільства, зокрема, робоча група науково-технічної ради програми інформатизації Львівської області.


7.1.2. Розробка Програми інформатизації області

У рамках Програми виконуються наступні роботи:

1) проводиться обстеження ІКТ - діяльності в державних органах та органах місцевого самоврядування області;

2) будується інформаційна модель і карти (схеми) процесів, що забезпечують функціонування електронного уряду, а також інформаційного суспільства загалом;

3) розробляється високорівнева архітектура електронного уряду та основних систем, що забезпечують розвиток інформаційного суспільства;

4) розробляється методологія формування електронного уряду та розвитку інформаційного суспільства;

5) розробляється комплект взаємопов'язаних технічних завдань на основні (пріоритетні) інформаційні системи.
7.1.3. Розробка нормативної правової бази

На даному етапі розробляється й ухвалюється комплект документів, що створюють правову базу для виконання робіт з інформатизації та створення інформаційного суспільства на території області, а також для виконання державних функцій і надання державних послуг в електронному вигляді.


7.1.4. Побудова технічної інфраструктури

У рамках даного напрямку розробляється план розвитку транспортної телекомунікаційної мережі, визначаються першочергові об'єкти, розробляються відповідні технічні завдання й виконуються проекти.

Результатом робіт є функціонуюча транспортна інформаційно-комунікаційна мережа, що забезпечує інформаційну взаємодію в рамках електронного уряду й інформаційного суспільства на території області.
7.1.5. Розробка, впровадження й розвиток інформаційних систем

У рамках даного напрямку на підставі взаємопов'язаних технічних завдань розробляються й впроваджуються базові інформаційні системи, що забезпечують надання державних послуг і виконання державних функцій в електронному вигляді.


7.1.6. Поетапний перехід для надання державних послуг в

електронному вигляді

Перехід на надання послуг в електронному вигляді рекомендується здійснювати за допомогою послідовного виконання п'яти ключових етапів у відповідності з зведеним планом переходу на надання в електронному вигляді державних та інших послуг органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.7.2. Тактичний план інформатизації області


У рамках тактичного плану реалізуються конкретні проекти, включені в План розвитку інформаційного суспільства й формування електронного уряду в області на трирічний період.

 1. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Реалізація Концепції здійснюється за допомогою виконання плану заходів щодо розвитку інформаційного суспільства й формуванню електронного уряду в області на трирічний період.

Місцеві органи державного управління та органи місцевого самоврядування в області вносять у встановленому порядку пропозиції по включенню заходів у план заходів щодо розвитку інформаційного суспільства й формуванню електронного уряду на трирічний період.

З кожного заходу вказуються обсяги й джерела передбаченого фінансування, мета та основні завдання заходів, очікувані результати реалізації заходів, у тому числі значення цільових показників, плановані строки й етапи реалізації, а також відомості про відповідальних виконавців.

Інформатизація в органах місцевого самоврядування забезпечується прийняттям відповідних регуляторних актів. 1. СТРОК РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ
  ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОБЛАСТІ


Строк реалізації Концепції інформатизації області визначається періодом 2014 – 2016 роки.База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка