Конкурс «Побудуй корабель»Скачати 151.99 Kb.
Дата конвертації07.03.2016
Розмір151.99 Kb.
ПОДОРОЖ ОКЕАНОМ РІДНОЇ МОВИ
(Мовознавчий конкурс для учнів 8-го класу)
Ведучий. Умови гри – подорожі такі:клас поділяється на дві команди,які беруть участь у 7 –ми конкурсах. За правильну відповідь й успішне виконання завдання зараховуються бали.
1. Конкурс «Побудуй корабель» (10 хв.;за кожну правильну відповідь – 1 б.).

На дошці прикріплено два зображення вітрильників,закриті 12 аркушами,що містять запитання. Кожен з учасників команди виходить,забирає аркуш,читає завдання та дає відповідь.1.Які члени речення називаються однорідними?

(Які відповідають на одне і те саме запитання,належить до одного і того самого слова в реченні й є однаковими членами речення.)2.Які речення називаються неповними?

(В яких пропущений один або кілька членів речення.)3.Чим буває виражений присудок в односкладних безособових реченнях?

(Безособовим дієсловом або особовим у безособовому значенні,дієслівною формою на –но, -то; неозначеною формою дієслова,прислівником.)4.Яка відмінність між односкладними і двоскладними реченнями?

(У двоскладних реченнях граматична основа складається з підмета і присудка,у односкладних – лише з підмета або присудка.)5.Що таке звертання?

(Слово або сполучення слів,що називає особу або предмет,до якого звертаємося з мовленням.)6.Які слова,словосполучення і речення називаються вставними?

(За допомогою яких мовець виражає своє ставлення до того,що він повідомляє.)7.Назвіть групи вставних слів за значенням.

(Групи вставних слів виражають упевненість або невпевненість у повідомленні,почуття,ввічливість,вказівку на джерело повідомлення, послідовність викладу думок,зв'язок їх між собою.)8.Які члени речення називаються відокремленими?

(Які виділяються за змістом та інтонаційно.)9.Які члени речення можуть відокремлюватися?

(Лише другорядні члени речення.)10.Чим відрізняються неповні речення від односкладних?

(Односкладні речення мають лише присудок або підмет і не потребують другого головного члена речення. У неповному ж бракує одного або більше потрібних членів,які встановлюються з контексту або ситуації.)11.Які речення є називними?

(Односкладні,у яких є лише підмет.)12.Назвіть типи односкладних простих речень.

(Означено – особові,неозначено – особові,узагальнено – особові,безособові,називні.)


Ведучий. Отже,ми знімаємося з якоря і вирушаємо в путь. Почати нашу подорож я хочу рядками з вірша Василя Симоненка:

Гей,нові Колумби й Магелани,

Напнемо вітрила наших мрій!

Кличуть нас у мандри океани,

Бухту спокою облизує прибій.
2. Конкурс «Двобій капітанів» (5 хв.,5б.).

Капітанам дається текст,у якому слід розставити розділові знаки,поставити пропущені літери та розкрити дужки.1.Ніч ..тепла тиха. Н..з..кі хмари пропл..вают.. над д..р..вами то брудно чорні то темно сизі (з)рідка (з)під них ..полоханим птахом зірвет..ся вітрец.. зітхаючи наче (у)(ві)сні. Поля після дощу ро..бухли і чоботи підм..наючи ст…рню м..яко вгрузли в землю. Об..режно йшов Дмитро. Все тіло ловило (най)мен..ший звук а очі може то йому тіл..ки в..ижалося? (не)ясно бачили над вибалком кущі калини.

2.Вирушаючи в далеку дорогу чумаки брали з собою півня.Виб..рали (най)кращого і бе..перечно (най)голосистішого. У дорозі він с..дів або стояв (з)верху на возі і гордовито оглядав степ. (У)ночі служив а слух мав добрий! Вартовим і годин..иком. Доглядаючи за півнем пил..но стежили щоб він куди ..н..буд.. (не)чкурнув. Бувало й від.. їзд затримували поки (не)знайдут.. втікача.
3. Конкурс «Море загадкових слів» (5 хв.,4 б.).

Ведучий. У нашій мові є багато слів,які вживалися в давнину. Чи знаєте ви їх значення?Оберіть правильний варіант.

1 команда

Борть


а)вулик,видовбана колода;

б)густий хвойний ліс;

в)дерев`яний човен з пласким дном.

Ворвань


а)злидар,волоцюга;

б)жир з морських тварин чи риб;

в)річкова затока,де розміщується порт.

Путря

а)страва з борошна;б)ледача жінка;

в)ім`я у давніх слов`ян.

Ворина

а)злодій,крадій;б)недобрий час,лиха година;

в)жердина.
2 команда

Кормига


а)неволя,ярмо;

б)стерно на кораблі;

в)вітрило.

Шульга


а)шуліка;

б)лівша;

в)корж,политий медом.

Ворок

а)мішечок для відціджування сиру;

б)імла,туман;

в)вирок суду,присуд.

Плачинда


а)молочний продукт,сир;

б)ткане покривало чи скатерть;в)виріб з прісного тіста,пиріг.
4. Конкурс «Протока Несподіванок» (7хв.,4 б.).

Ведучий. Входимо в протоку Несподіванок,де на нас чекає пляшкова пошта.

Завдання:поясніть фразеологічні звороти,складіть речення з одним із них.1 команда

Кинути якір (Знайти собі постійне пристановище.)

Ждати біля моря погоди (Даремно сподіватися на щось.)

За синім морем (Далеко.)2 команда

Спалити кораблі (Знищити можливість для відступу.)

Морський вовк (Досвідчений моряк.)

Діставати з дна моря (Досягати чогось неможливого.)


5.Конкурс «Змагання лоцманів» (10 хв.,5 б.).

Ведучий. Наш маршрут пролягає через Орфографічні рифи. Вони небезпечні тим,що корабель,оминаючи їх,може отримати пробоїну і затонути. Тому оголошуємо конкурс лоцманів,які мають провести свої кораблі так,щоб їх не пошкодити. Кожній команді дається перелік орфограм.

Завдання:напишіть слово з вказаною орфограмою,поясніть написання.

1 команда

Написання:

- прислівників разом;

-слів з апострофом;

- подвоєння приголосних;

- складних прикметників через дефіс;

- не з дієсловами.

2 команда

Написання:

- прислівників через дефіс;

- префіксів з-,с-;

- складних прикметників разом;

- не – з іменниками;

- префіксів пре-,при-.
6. Конкурс «Відредагуй речення» (7хв.,5б.).

1 команда

1.Готуючись до зими,старанно заклеювались вікна.

2.На вечорі було багато дівчат і молоді.

3.Олег був відсутній по хворобі.

4.Лист прийшов на мій адрес.

5.Самою найкращою була зустріч з улюбленим письменником.2 команда

1.Вийшовши з парку,видніється старий будинок.

2.Мені подобаються пригодницькі кінофільми і слухати музику.

3.Ми писали твір по українській мові.

4.Моя сестра ходить у музикальну школу.

5.Найбільш цікавим був танцювальний номер.


7. Конкурс «Піратський скарб» (10 хв., 5 б.).

Завдання:прочитайте чотиривірш,назвіть кожне слово як частину мови.

1 команда

В словах ні ржі,ні лжі

Не любить мова жива.

Бо мова – це пісня душі,

Покладена на слова.

Д.Білоус


2 команда

Мужай,прекрасна наша мово,

Живи,народу віще слово,

Цвіти над нами веселково,

Як мир,як щастя,як любов!

М.Рильський(Журі підбиває підсумки.)

МОВОЗНАВЧИЙ ТУРНІР
для учнів 6 – го класу

Тема уроку. Іменник як частина мови. Систематизація та узагальнення

Вивченого.Мета: допомогти учням узагальнити,систематизувати й закріпити знання з теми «Іменник»;сприяти розвиткові аналітичного мислення;розвивати усне й писемне мовлення;навчати робити дослідження;удосконалювати навички роботи в групі;зацікавити проблемами екології у світі,державі,зокрема виховувати усвідомлення того,що ти відповідальний за її збереження.

Тип уроку:мовознавчий турнір.

Обладнання:плакати з поетичними висловлюваннями про природу;плакат «Алгоритм написання сенкану»;картки для практичної роботи;кольорові смужки паперу для оцінювання;картки із цифрами «1», «2»;картки само-, взаємного оцінювання.

Методи,прийоми,форми роботи:прийоми «Мікрофон», «Прес»;інсценізація лінгвістичного матеріалу (казки),мовознавчий турнір,робота в групах.

Елементи особистісно зорієнтованого навчання:ціле визначення,групова робота,інтерактивна вправа,рефлексія,само- та взаємне оцінювання.

Випереджувальні завдання.

1.Скласти лінгвістичні казки з теми «Іменник».

2.Поставити тематичні запитання.

3.Написати міні – твори за поетичними рядками П.Ситченка і П.Тичини на тему природи.

4.Скласти сенкани та тему «Іменник».

Хід уроку

І. Мотивація навчальної діяльності (актуалізація суб’єктивного досвіду).

Вступне слово вчителя. Гаслом нашої роботи сьогодні будуть слова німецького філософа І. Канта: «Усі наші знання починаються з досвіду». Знання про іменник як самостійну частину мови ви отримали протягом кількох уроків. Зараз ми узагальнимо вивчене,закріпимо знання про іменник,підготуємося до тематичної контрольної роботи.

ІІ. Представлення теми та очікуваних результатів. Цілевизначення.

1.Запис теми в зошит.

2.Ознайомлення з цілями.

Учні отримують надрукований перелік цілей. Наприкінці уроку вони перевіряють,чи досягнута поставлена на початку уроку мета.ІІІ. Інтерактивна вправа (турнір).

Повторення між командами відбуватиметься у формі змагань між командами. Їх роботу оцінюватиме журі. Кожен учасник,виконуючи завдання,приноситиме своїй команді бали. Усередині команди відбуватиметься взаємна оцінка,яка фіксується в картці само- та взаємного оцінювання. Загальні результати за урок підсумує вчитель і виставить оцінки. За роботою в командах стежитимуть капітани.1.Виступ – представлення команд (інсценізація самостійно складеної лінгвістичної казки).

2.Інтелектуальна розминка («прес – конференція»).

(Суперники ставлять одне одному запитання,пов’язані з граматичними особливостями іменника (прийом «Мікрофон»). Оцінюватиметься зміст і проблемність запитань. Відповідь формулюється за схемою прийому «Прес».

Учитель попереджує,що,крім узагальнення знань про іменник,йтиметься про екологію і завдання цієї науки.)

3. Бесіда на тему екології.

- Що таке екологія та екологічні проблеми?

(Екологія – наука про стан довкілля.)

- Чому екологічні проблеми світу й України,зокрема,- першочергові?

(Наприклад,у1970р. у США був ухвалений Закон про охорону природи,а в Україні – аж у 1992.

У 1995 р. поет Микола Луків отримав премію професора В.Вернадського за поезії екологічної тематики. Наведемо рядки з одного його твору:

Сувора реальність ХХ віку,

Нема куди діти себе чоловіку.

Річки потемніли,ліси поріділи,

Повітря зловісно дими зачадили.

Моря й океани в собі й над собою

Вигойдують зброю,готову до бою.

І навіть похмурі підземні глибини

Таять термоядерний жах для людини.

Затісно ідеям на хвилях ефіру,

Зневіра підмочує пам'ять і віру.

І чад наркотичний,вдихаючи,діти

Зневажливо шепчуть батьків заповіт;

І людство,збуваючись страму і стиду,

Боїться все можного нападу СНІДу;

І все,що учора незручним здавалось,

Сьогодні до самих основ розхиталось.

Яким буде завтра,нелегко вгадати…)

4. Завдання для команд.

1.В уривках знайдіть іменники,визначте їх відміни (по 1 учаснику з команди).

Ще назва є,а річки вже немає,

Усохли верби,висохли рови,

І дика качка тоскно обминає

Рудиментарні залишки багви.

(Ліна Костенко)Додатково:знайдіть лексичне значення слів рудимент,багва.

а)Рудимент(рудиментарні) – той,що в процесі розвитку втратив своє первинне значення;

б)багва – від слова «багно» (драговина,трясовина,багнище).

Чи ми з природою єдині,

Чи вірно спрямували крок?

Ми кожну річку і горбок

Від лиха зберегти повинні.

(Ганна Черінь)Додатково:яке значення надає суфікс у виділених словах?

2. Поставте іменники ІІ відміни із цих уривків у Р.в. однини і множини:

рови,крок,горбок.

Додатково:лихо – іменник,що вживається лише в однині. Чому?

3. Складіть 2 речення із словами,де б вони були і власною,і загальною:

екологія,пуща.4. Ці слова усно поставте в О.в. однини,поясніть орфограму (закінчення).

5. Запитання для команд.

1 команда

- Чому «дамоклів меч» пишемо з малої літери?Через безвідповідальну господарську діяльність людини дамоклевим мечем зависла над планетою загроза екологічної катастрофи.

- Що називається фразеологізмами?

- Поставте у Р.в.: Шищенко Марія Григорівна.

- Знайдіть у фразеологічному словнику значення виразу «дамоклів меч».2 команда

- Чому «Шевченківська премія» пишемо з великої літери?Визнаний лідер вітчизняної географії Шищенко Петро Григорович – лауреат Шевченківської премії.

- Поставте назване прізвище,ім`я,по батькові у Р. і Д. в.

- Знайдіть у словнику значення слова «лауреат».

6.Дайте відповідь на запитання.

- Як ви розумієте вислів «Безгосподарська діяльність людини»?

- Чому Україна потрапила до ганебної десятки країн світу з найбільшими викидами шкідливих речовин у повітря?

7. Із корисною діяльністю людини пов’язані українські назви занять.

Про це розповідає поет Д.Білоус (у кожного на парті).

Клав прадід печі – звавсь пічник,

Робив колеса – колісник,

Дробив каміння – каменяр,

Щетину виготовляв – щіткар,

Ковші виготовляв – ковшар,

І дьоготь продавав – дігтяр,

А у козацькім курені

Отаманом був пан курінний.

Поставте виділені іменники ІІ відміни у Р. і О.в. однини.

Додатково:яким способом утворене слово курінний?

8. До відповіді – іменника додайте прикметник.

(Учитель роздає запитання командам,відповіді записуються на дошці.)1 команда

- Найменша у світі пташка?

(Зразок:симпатичний колібрі).

- Частина вагона?

- Автор роману «Робінзон Крузо»?

- СОТ?


2 команда

- Підприємство,що забезпечує ремонт на залізницях?

(Зразок:харківське депо).

- Із ким (з дівчат) малий Т.Шевченко «пас ягнята за селом»?

- Ансамбль із трьох виконавців?

- Столиця Японії?

А чи знаєте ви? (повідомлення вчителя).

9.У Токіо повітря у 20 разів чистіше,ніж у Києві;

а Київ вважається найзеленішим містом світу,хоча транспорту в ньому у 20 разів менше. Коли Президент США приїжджав із візитом до України,то сказав,що в житті бачив багато парків у різних містах світу,але місто в парку – уперше. От так уміють оцінити красу й унікальність нашої столиці іноземці. А ми,навпаки,- недооцінюємо цього,не дбаємо про збереження його неповторної природи. Вельми погано,коли люди починають щось цінувати,коли втрачають.10. Що спільного для перелічених міст,окрім того,що це назви обласних центрів? Наведіть приклади іменників,що вживаються лише в однині\множині.

Активісти Партії Зелених у Всесвітній день здоров`я 7 квітня провели мітинг у різних містах України:Прилуках,Чернівцях,Сумах.

11. Знайдіть помилку.

а)Які з поданих форм Р. в. множини неправильні?Напишіть правильне значення.Морів,підписів,овочей,обличчів,друзів,днів,тунелів,полів,солдатів,очей, ножей,олівців.

б)Виправте помилку у словосполученнях.Андрія охопила нестерпна біль.

Східна Сибір багата на корисні копалини.

Широка степ розкинулась перед друзями.

Барабанна дріб розколола майдан.

Сім`я вирушила в далекий путь.

Гірка полин – лікарська рослина.

Додатково:знайдіть іменники ІІІ відміни в рядках П.Тичини.

Земле моя,що мене зростила

Й розуму навчила!

За цвіт,за плід,за все земне

Тобі спасибі,мати мила…

- Чи всі такі вдячні матері за радість життя,як поет Тичина?Чому?Адже людство сьогодні стоїть перед вибором:або вдосконалювати виробництво,технології,або чекати помсти від природи за безвідповідальність. Сьогодні зафіксовано,що вміст вуглекислого газу в атмосфері збільшується і середня температура повітря підвищується. Як результат – танення льодовиків,а значить рівень води у Світовому океані підніметься до кінця століття на 6 метрів. Така могутня країна як,Японія,може зникнути під водою,і ніщо її не врятує. Зникне наш Крим,Одеса та інші приморські міста. Підвищення температури призведе до збільшення кількості засух,ураганів,поширення таких захворювань,як малярія і розгортання збройних конфліктів у боротьбі за воду та інші ресурси.12. Назвіть іменники ІІІ в. у словах Тичини.

- Поставте в О.в. іменник мати.

- Назвіть орфограми в іменнику ІІІ в.

13. Усний цифровий диктант для обох команд.

(Умови:члени команди показують цифру «1», якщо немає подвоєння в О.в.; «2» - якщо є. За помилку одного члена команди знімається бал з усієї команди.) Мораль,мазь,ненависть,зелень,подорож,область,даль,неповторність, користь,сухість,мідь,спадковість,здобич,радість,честь,синь,віддаль.14. Випишіть іменники ІV відміни і поставте у Д.в. однини.

Теля,кицюнька,вовченя,лоша,теличка,дівча,теляточко,тім`я, вим’я, гусеняточко.15. Утворіть нові слова.

1 команда

Від прикметників – іменник із –ин-:

донецький –

київський –

черкаський –

чернігівський –

2 команда

Від іменника – іменник із –ство:птах –

кріпак –

студент –

боягуз –

16. Усно:вставте пропущену букву і виразно прочитайте.

а)Вар..во,добр..во,кур..во,мел..во,мереж..во,міс..во,мороз..во,мар..во.

б)Кра..чок,верш..чок,гарбузи..ня,насі..ня,картопл..ще,ма..во.

17.Конкурс капітанів.

Визначте,якими членами речення можуть бути іменники. Поясніть пунктограми.1 команда

І море,і синій високий його берег – усе огорнуло марево негоди.

Додатково:утворіть синонімічний ряд:негода,…

2 команда

Не честь,а безчестя на все життя судилось невігласам і браконьєрам.

Додатково: утворіть синонімічний ряд:невіглас,..

18. Робота в парах – взаємна перевірка знань(поки капітани виконують свої завдання).

Утворіть ім`я по батькові – чоловічі та жіночі варіанти:Дмитро,Кузьма,Ілля, Лука,Максим,Хома.19. Перевірка домашнього творчого завдання:міні – твір у художньому стилі за поетичними рядками.

1 команда

Розмовляють доли,води…

Стань,послухай,подивись.

Мову рідної природи

Розуміти серцем вчись.

(П.Ситченко)

2 команда

Земле моя,що мене зростила

Й розуму навчила!

За цвіт,за плід,за все земне

Тобі спасибі,мати мила.

(П.Тичина)

20. Зробіть морфологічний розбір будь – якого іменника з цих уривків на вибір.

21. Перевірка конкурсу капітанів.

IV. Рефлексія.

1. Читання учнями складених ними сенканів на тему «Іменник».

2. Підсумкова бесіда.

- Чи досягли ви тих цілей,які ставили на початку уроку?

- Що сподобалося,а що ні протягом уроку?

- Сформулюйте побажання одне одному і вчителеві.V. Взаємне оцінювання. Оцінювання вчителем.

Кожен учень виставляє під час уроку оцінку собі та кожному членові команди. Капітан,що стежив за роботою учнів у команді,коригує виставлення оцінок. На їх основі вчитель ставить оцінки за урок.VI. Домашнє завдання.

Написати міні –твір на основі власних спостережень у художньому стилі на тему «А сніг іде,а сніг іде…» або ж за словами Ліни Костенко.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка