Конкурс "Творчий учитель обдарований учень" Номінація "Проект класного керівника"Скачати 230.31 Kb.
Дата конвертації21.02.2016
Розмір230.31 Kb.
Костопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2

Костопільської районної ради Рівненської області

Всеукраїнський конкурс "Творчий учитель – обдарований учень"

Номінація "Проект класного керівника"


Шлях до себе

Матеріали з реалізації проекту


Керівник: Лукʼяненко Божена Анатоліївна, класний керівник 9-Б класу

Анкетні даніe:\фото\p6050311.jpg

 1. Прізвище, ім’я та по батькові

Лук’яненко Божена Анатоліївна

 1. Дата і місце народження

20.04.1977 рік, м Костопіль

Рівненської області

 1. Повна домашня адреса з поштовим

індексом, телефон, e-mail

35000 Рівненська область, місто

Костопіль , вул. Рівненська, 1а,

квартира 69, телефон: (03657)2-36-18,

електронна адреса bogehbo@mail.ru

 1. Місце роботи (повна назва, адреса,

телефон) Костопільська загальносовітня

школа І-ІІІ ступенів № 2 Костопільської районної ради, Рівненської області, вул.Чубинського 6, тел. (03657) 2-18-30

5. Загальний стаж – 15 років,

6. Педагогічний стаж 15 років.

7. Кваліфікаційна категорія – «спеціаліст вищої категорії»;

8. Мова викладання українська

9. Науково-методична проблемна тема класного керівника

«Створення виховного середовища, що сприяє формуванню соціальної та моральної компетентності школярів»

10. Моє кредо: вчителя – Кожній дитині - світло знань,

Кожній дитині - світло любові,

Віру в сили свої без вагань

Як запоруку щасливої долі.

класного керівника – Візьми промінь світла і спрямуй його туди, де панує темрява...

Візьми усмішку і подаруй її тому, хто так її потребує.

Візьми доброту і яви її тому, хто сам не вміє віддавати.

Візьми віру і віддай кожному, хто не має її.

Візьми любов і неси її всьому світові.
Опис проблеми

Актуальність. Ми живемо у неспокійний час – час великих роздумів, сподівань. Сьогодні необхідно мислити і працювати по-новому, по-новому будувати процес освіти та виховання. Кожна історична епоха висуває вимоги до виховання та навчання дітей, створює певний позитивний педагогічний досвід. На етапі розбудови нашої держави, коли не тільки скрутно матеріально, а й знецінюється поняття моральних чеснот у певній частині соціуму, поглиблюється криза людського духу, частішають прояви егоїзму, жорстокості, бродяжництва та ненависті – особливого значення набуває проблема формування гармонійної, духовно зрілої особливості.

А школа – це життєвий простір дитини, де вона не готується до життя, а повноцінно живе. Тому всю свою діяльність я, Лук’яненко Божена Анатоліївна, класний керівник уже 9-Б класу Костопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Рівненської області, намагаюся вибудовувати таким чином, щоб сприяти становленню особистості як творця, який проектує власне життя, піднімаючись східцями до свого власного «Я». Паралельно з цим, я спрямовую власну діяльність на формування комплексу особистісних якостей і рис характеру, які є спонукальною силою повсякденних дій та вчинків – це чесність, порядність, принциповість, дисциплінованість, працьовитість. Звертаю увагу на популяризацію здорового способу життя, що сприяє підтриманню належного фізіологічного стану учнів, великому відсотку зайнятості дітей у секціях. Протягом усіх років червоною ниткою проходить питання розвитку творчих здібностей учнів, виховання здорової особистості, збагаченої знаннями про природу, духовність людини. Колективи випускників характеризуються високим рівнем працездатності і згуртованості; переважній частині учнів властиві повна самостійність у прийнятті рішень, організаторські здібності, вміння вибудовувати товариські міжособистісні взаємини, активність в громадському житті класу та школи.

З 2009 року працюю над науково-методичною проблемною темою – «Створення виховного середовища, що сприяє формуванню соціальної та моральної компетентності школярів»». Тому, плануючи свою виховну роботу намагаюся знайти відповіді на питання: «Як навчити дитину жити у світі? Як спонукати її до саморозвитку, самореалізації? Як виховати самодостатню, успішну, творчу особистість?» Тому перспективою даного проекту вважаю: забезпечення умов для розвитку успішної особистості дитини; сприяння виконанню завдань проекту Національної стратегії розвитку освіти в Україні та позитивної мотивації учнів до пізнавальної діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні; гарант досягнення певного стандарту освіти.

Практична значимість. В своїй практичній роботі як класний керівник пріоритетом визначила особистість, її захист та розвиток, а учнівський колектив – комфортним середовищем для кожного вихованця і всього колективу класу. Адже життя лише щоденно переконує в тому, що школа повинна бути храмом творення людини і формування творчої особистості з власною індивідуальністю. Головним завданням своєї діяльності вбачаю у вихованні в учнів почуття відповідальності за свої вчинки, патріотів своєї держави.

У доборі нових форм і методів виховної роботи обрала гуманістичну традицію української етнопедагогіки особистісно-орієнтованого виховання, а також педагогічні знахідки відомого українського педагога В.Сухомлинського. З року в рік, удосконалюючи форми і методи виховної роботи, за мету ставлю виховання життєво активного, гуманістично спрямованого громадянина, який у своєму житті керується національними та загальнолюдськими цінностями.

Життєдіяльність учнівського колективу вибудовую на демократичних засадах Така структура передбачає максимальний розвиток розумових та інтелектуально-творчих здібностей. Періодично члени лідерської групи змінюються, організовують колектив на цікаві творчі справи, які передбачені Програмою національного виховання учнівської молоді, забезпечуючи високу організованість та якість навчання. Така система учнівського самоврядування класу є результативною: учні активно включаються у життя класу і школи, вчаться працювати разом, організовувати цікаві заходи і брати на себе відповідальність, є активними учасниками спочатку «школи резерву» учнівського самоврядування, а на даному етапі – активно реалізують проект учнівського самоврядування “Шлях до успіху». Учнівський колектив щороку виборює звання «Кращий клас року». Спогади та результати всіх видів діяльності відображаються в учнівських куточках.

Зацікавленість до участі у проведенні загальнодержавних, народних, загальношкільних та позакласних свят формую різними шляхами. Серед них чи не на першому місці стоїть залучення учнів до гуртків та секцій. Тому всі учні класу залучені до гурткової діяльності.

Намагаючись навчити вихованців будувати стосунки з іншими людьми, виходячи з поваги, довір’я та співпраці, забезпечую в учнівському колективі комфортне середовище, безконфліктні і безпечні умови розвитку учнів, враховуючи особливості кожної дитини, найефективніше використовуючи її потенційні можливості природних задатків та здібностей. Отож, у 5-6 класах вивчаю кожного учня, його індивідуальність, шукаю в ньому «хороші» і «кращі» сторони, пам’ятаючи слова М.Горького «Ніколи не підходь до людини, думаючи, що в неї більше поганого, ніж хорошого».

Особистість учнів вивчаю через анкетування «Моральний клімат сім’ї», «Бліц-інтерв’ю», «Взаємостосунки в сім’ї»; вивчення індивідуальних рис та якостей, через спілкування з учнями на уроці та в позаурочний час, через визначення кола спілкування учня в школі та поза ним, через учнівське самоврядування, дискусії: «Стиль взаємовідносин із вчителями, батьками. Яким би ви хотіли його бачити?"

Велику увагу приділяю реалізаціі програми національного виховання учнівської молоді. Реалізація програмних завдань здійснюється за активної участі батьківської громадськості. На батьківських зборах у 2009 році обговорено зміст проекту та Програми і визначено шляхи реалізації через діяльність батьківського комітету, педагогічного всеобучу батьків, консультативного пункту для батьків. Тому цілісну особистість громадянина я формую на основі високих родинних цінностей, духовної спадщини українського народу. У роботі з батьками використовую індивідуально-орієнтований підхід, найбільш коректний і плідний, який враховує конкретні життєві та індивідуальні характеристики. Періодично відвідую сім’ї дітей, цікавлюся складом сім’ї, місцем роботи батьків та духовними цінностями родини. Виховуючи шанобливе ставлення до сім'ї, родини, людей, практикую заняття з елементами тренінгу, інтерактивні бесіди на різні теми: «Про доброту і повагу до людей», «Подолання невпевненості у спілкуванні з однолітками», години спілкування: «Про дружбу і товаришування», «Про красу зовнішню та красу внутрішню», «Поки маємо час – творімо добро», турніри лицарів. Такі заходи сприяють формуванню в учнів необхідних комунікативних та соціальних компетентностей, вихованню моральної культури. На батьківських зборах обговорюються питання рівня вихованості учнів, ефективності співпраці родини зі школою в питаннях реалізації програмних завдань. Разом із батьками організовую родині свята: «Вклоняємось низенько», «Наші таланти», засідання у кав’ярні «Ми – одна сім’я», тощо.

Ціннісне ставлення школярів до історичних, культурних та духовних надбань рідного краю та мистецтва формую через знайомство з досягненнями світової та вітчизняної культури, під час екскурсій, в ході пізнавальних годин, організацію персональних виставок, малюнків на асфальті, участь у шкільних і міських заходах естетичного спрямування. Ефективними формами роботи в цьому напрямку є походи в музеї, кінотеатри, поїздки у драмтеатр, відвідування залу органної музики в Рівному, індивідуальні бесіди «Культура поведінки: ідемо до театру, музею», години спілкування «Вплив мистецтва на наше самопочуття», «Дзеркало нашої душі», години народознавства «Обряди та звичаї мого краю», заочні подорожі «Духовні пам’ятки нашого краю», години козацької звитяги «Видатні сторінки історії», виставку дитячих робіт «Великодні писанки». Учням запам’яталися екскурсії до пам’ятних місць Острога, Почаєва, а також замків Львівщини, Луцька та Кам’янець-Подільського.

Важливою складовою змісту виховання особистості за національною програмою є ціннісне ставлення до праці. Вихованці класу чітко усвідомили соціальну значимість праці, у них розвинене почуття потреби в трудовій активності, сформовано працелюбність як базову якість особистості. З цією метою у практичній діяльності використовую тести, години спілкування, зустрічі, екскурсії на місця роботи батьків учнів. Зокрема, ми з учнями побували в Костопільському заводі скловиробів, військовій частині, Будинку школярів та юнацтва. Школярі знайомляться з професіями батьків. Актив класу започаткував роботу над проектом «Всі професії важливі, всі професії найкращі». Відношення вихованців до праці спостерігається під час проведення трудових операцій, чергувань у класі, спільних толок по благоустрою території школи. Операція «Живи, книго!» підтвердила шанобливе ставлення учнів до підручників.

Виховний процес із учнівським колективом спрямовую на виховання національно свідомих громадян, патріотів, які б щиро любили свою батьківщину, шанобливо ставились до історії та духовної спадщини свого народу. З метою формування ціннісного ставлення учнів до суспільства і держави перший урок у 2010-2011 н.р. було проведено під гаслом «Моя Україно, колиско-калино, пізнати тебе мені щастя дано!», а у 2011-2012 н.р. – «Є на світі Україна…». Також у своїй роботі застосовую такі форми, як розмова в колі «Чи захищені права неповнолітнього у нашій державі?», «Що я знаю про Закони України?», урок-реквієм «Відлуння чорнобильської трагедії», «Голодомор: почути голос крізь мовчання», усний журнал «Державна символіка України, її історичне походження», бесіда «Мої права, мої обов’язки», «Народні символи України», рольові ігри «Якби я був Президентом України…». Саме ці форми роботи, які передбачені змістом Програми, сприяють формуванню національно-свідомих громадян, патріотів своєї держави.

Значну увагу приділяю індивідуальній роботі з учнями. З метою моніторингу індивідуального зростання кожного учня використовую методи психолого-педагогічної діагностики, вивчаю матеріали медичного та психологічного обстеження учнів, складаю індивідуальні характеристики вихованців, оформляю карти захоплень та інтересів учнів, веду класний журнал-літопис «Для Вас». Проводжу індивідуальні консультації та бесіди.

Учні класу є постійними і активними учасниками всіх загальношкільних суспільно-корисних заходів та акцій, зокрема, традиційних благодійних акцій «Добро помножиться добром», «Від серця до серця», «Скарбниця милосердя», «Співучасть у долі дитини».

Так як наш заклад занесено до районного реєстру шкіл сприяння здоров’ю, велику увагу приділяю формуванню здорового способу життя, навчаю учнів цінувати себе як носія фізичних, духовних та соціальних сил шляхом бесід «Здорова нація – щаслива держава», «Здоров’я – це ніщо, а без здоров’я все – ніщо»; зустрічей із медичними працівниками, практичним психологом, представниками соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; у процесі тренінгів «Профілактика негативних звичок», «Кроки до успіху» засідань круглих столів «Здоров’я потрібно цінувати», пізнавальних годин «Профілактика травматизму», «Гігієна харчування. Корисні поради істини здоров’я». Особливу увагу звертаю на відверті розмови «Ми дорослішаємо», «Кохання і дружба», «Мій клас – моя фортеця».

Різноманітними формами та методами намагаюся формувати ціннісне ставлення особистості до активної природоохоронної діяльності. Зокрема, година спілкування «Дзвони Чорнобиля», акція «Мій голос я віддаю на захист природи», конкурс фотографій «Мій рідний край», свято «Діти і квіти – прикраса життя». Спільно з батьками ми пройшли історичними стежками рідного краю, відвідавши заповідники «Надслучанська Швейцарія», «Козацькі могили», «Базальтові стовпи», тощо. Ці заходи сприяють вихованню свідомого ставлення до природних багатств, формують екологічну культуру учнів, розуміння своєї єдності з природою.

Під час організації навчально-виховного процесу добираю інтерактивні та особистісно-орієнтовані форми та методи. Реалізуючи основні завдання проекту «Шлях до себе» та програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини, ми з учнівським колективом досягли певних результатів:

- участь та перемоги загальношкільних та районних заходах;

- залучення всіх вихованців до різноманітної гурткової діяльності;

- високий рівень вихованості учнів;

- високий рейтинг учнівського колективу серед 5-11 класів. Щорічні переможці змагання на звання «Кращий клас року»;

- лідерська група класу звітувала про хід реалізації програми на районному звіті школи в жовтні 2011 року;pe03254_ • учнівський колектив був активним учасником шкільного проекту «Партнерство та здорове довкілля – шлях до щасливого та безпечного майбутнього», матеріали якого є переможцями Всеукраїнської акції «Моральний вчинок» у 2012 році;

 • у жовтні 2013 року матеріали з реалізації проекту «Шлях до себе» надіслані на Всеукраїнський конкурс «Парк педагогічної майстерності»

А як результат всього виховання – Людина, яка виступає як особистість із власною індивідуальністю і здатна бути суб’єктом творчості, самоосвіти та самовдосконалення.

Партнери та консультанти проекту
e:\директор.jpg

Директор Костопільської загально-

освітньої школи І-ІІІ ступенів №2

Тильман Наталія Володимирівнаe:\img_7964.jpg


Заступник директора

Ярмолюк Світлана

Арсенівна
e:\малюнок1.jpg

Педагог організаторp9190074

Кальчук Ніна Василівна

Практичний психолог Примак-

Моргус Оксана Василівна
dscn0342swscan00001
Учитель основ здоров’яdscn0342

Луцов’ят Філоніла

ВасилівнаКерівник хореографічної студії

Єгорова Ірина Михайлівнаpb200158

Учитель музичного мистецтва

Соломчак Ольга Валеріївна

p6050311


Лукʼяненко Божена Анатоліївна,

класний керівник 9-Б класу

sdc12973

Голова ради організаторів шкільного життя

Маянцева Тетяна – 2009-2011 р.

e:\фото\01.10.2011\новая папка\p9160165.jpg

Голова ради організаторів шкільного життя

Луцовʼят Михайло – 2011-2012 р.

e:\фото\2012 рік\09.10.2012\dscn0029.jpg

Голова ради організаторів шкільного життя

Буржинський Тарас – 2012-2013 р


Резюме проекту

 1. Тематичний напрямок проекту: соціальний проект.

 2. Назва проекту: «Шлях до себе»

 3. Назва навчального закладу, який подає проект: Костопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Костопільської районної ради Рівненської області.

 4. Виконавці проекту: учнівський колектив 9-Б класу, батьки.

 5. Партнери та консультанти:

 • директор Костопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Тильман Наталія Володимирівна,

 • заступник директора Ярмолюк Світлана Арсенівна,

 • педагог-організатор Кальчук Ніна Василівна,

 • практичний психолог Примак-Моргус Оксана Василівна,

 • керівники художньої самодіяльності Єгорова Ірина Михайлівна, Соломчак Ольга Валеріївна,

 • вчитель основ здоров’я Луцов’ят Філоніла Василівна,

 • голова ради організаторів шкільного життя Маянцева Тетяна (2009-2011 н.р.), Луцов’ят Михайло (2011-2012 н.р.), Буржинський Тарас (2012-2013 н.р.),

 • класний керівник 9-Б класу Лук’яненко Божена Анатоліївна.


Цільова аудиторія

 • підлітки та учнівська молодь;

 • батьківська громадськість


Географічна територія

 • загальноосвітній навчальний закладТермін реалізації проекту 5 років (2009-2014 роки)

Мета проекту

Формування життєво компетентної, морально й фізично здорової особистості, здатної долати життєві труднощі, прагнути до успіху, позитивної мотивації до життєтворчості, активної громадянської позиції; створення оптимальних умов для розвитку творчих здібностей дитини, побудова індивідуальної траєкторії зростання та навичок самоосвіти, самореалізації особистості.


Завдання

 • вивчити особливості кожної дитини, її фізичний, психологічний стан, сім'ю, індивідуальні особливості і здібності;

 • сприяти згуртованості класного коллективу; продовжувати традиції, що започаткувалися у період навчання в початковій школі, розвивати їх;

 • організувати роботу з розвитку учнівського самоврядування;

 • створити сприятливе середовище для формування особистості кожного учня для забезпечення індивідуальної траєкторії розвитку учня;

 • підвищити рівень сімейно-родинної моралі, встановити тісні контакти сім’ї та школи;

 • розвивати практичні прийоми духовного і фізичного самозростання, саморозвитку, самовдосконалення особистості;

 • активізувати роботу класного колективу через участь у загальношкільних заходах;

 • допомогти дитині заглянути в себе і визначити набір цінностей, які узгоджуються з її неповторною людською сутністю, які забезпечуватимуть її компетентність як громадянина, патріота, члена колективу, сім’янина, особистості;

 • формувати успішну особистость школяра через спільну колективну творчу працю, яка передбачає творчі стосунки вчитель – учень, учень – учень, учень – батьки, учитель – батьки.

 • слідувати словам В.О. Сухомлинського: «Через казку, фантазію, гру, через неповторну дитячу творчість – вірна дорога до серця дитини». Адже, мені так хочеться, щоб всі учні мого класу стали Людьми з великої літери…

Очікувані результати

 • сформоване позитивне ставлення до суспільства, держави і її громадян та ціннісне ставлення до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю;

 • розвинута екологічна компетентність і грамотність;

 • здатність до свідомого професійного самовизначення згідно зі своїми особистісними можливостями, здібностями та інтересами власних уподобань, можливостей та здібностей;

 • гармонія особистості з мистецтвом;

 • сформованість позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, усвідомлення значущості власного фізичного, психічного, соціального і духовного «я»;

 • сформованість мотивів життєвого самовизначення, проектування життєвих перспектив, комунікативної інформаційної компетентності та культури учнівської молоді.


Етапи реалізації проекту


І. Діагностико-концептуальний (2009-2010 н. р.) – 5 клас

 1. Опрацювання нормативно-правових документів.

 2. Постановка цілей, визначення завдань.

 3. Розробка алгоритму реалізації завдань.

 4. Вивчити психолого-педагогічні особливості учнів класу: особливі задатки та здібності, рівень інтелекту; мотиви, інтереси і схильності; особливості характеру і поведінки: працелюбність, наполегливість, організованість, самостійність, ставлення до старших, ставлення до однолітків, самооцінка, комунікабельність, звички тощо.

 5. Дослідити особливості функціонування дитячого колективу – провести соціометрію, опитування, спостереження, проаналізувати результати досліджень, змоделювати динаміку розвитку класу.

 6. Складання соціального паспорту класу. Збір відомостей про різні соціальні категорії учнів: багатодітні, сироти, напівсироти, які потрапили в складні життєві обставини, інваліди, постраждалі від аварії на ЧАЕС тощо

 7. Дослідити особливості виховання учнів у сім’ї, стиль стосунків, ставлення до дитини, спрямованість педагогічних зусиль, переважаючі методи виховного впливу.

 8. Організація учнівського самоврядування, участь у реалізації проекту розвитку учнівського самоврядування школи «Шлях до успіху», створення класної символіки: герба, прапора та гімну.

 9. Психолого-педагогічний консиліум «Адаптація п’ятикласників»

 10. Розробка моделі випускника основної школи

 11. Створення класного журналу-літопису «Для Вас»

 12. Проведення свят: засідання у кав’ярні «Ми – одна сім’я» для учнів, вчителів, батьків та «Наші таланти»

 13. Екскурсії в природу «Природа – наш дім», «Осінь у моєму місті» та Рівненський зоопарк.


 1. ІІ. Організаційний (2010-2011 н. р.) – 6 клас

  1. Створення моделі життєвого проекту особистості учня.

  2. Дослідження мотивації навчальної діяльності: «Спрямованість на здобуття знань або на оцінку», «Ставлення до школи та вчителів»

  3. Розробка сценаріїв та проведення цікавих програм «Я обираю стеж-ку життя», «Влонімося низенько», «Діти і квіти – прикраса життя», «Моя Україна, колиско-калино, пізнати тебе мені щастя дано!», «Я серед людей», «Здоров’я – це ніщо, але без здоров’я все – ніщо»

  4. Участь у загальношкільних заходах: малюнок на асфальті «Мир всім дітям на землі», виставка малюнків та портретів мам «Впізнай себе»; ярмарки солодощів, акціях, спортивно-розважальних – «Веселі старти», «Олімпійське лелеченя».

  5. Огляд-конкурс «Моє робоче місце вдома»

  6. Організація поїздок у Рівненський та Березнівський спортивно-оздоровчі комплекси, екскурсій визначними місцями Костопільщини.

ІІІ. Практичний (2011-2013 н. р.) – 7-8 класи

 1. Участь у реалізації шкільного проекту розвитку учнівського самоврядування «Шлях до успіху»;

 2. Тренінгові заняття за участю практичного психолога.

 3. Організація та проведення години спілкування «Єдина справжня розкіш – це розкіш людського спілкування», бібліотечного уроку «Книга – казкова лампа, що дарує людині світло на далеких і темних дорогах життя» , першого уроку «Є на світі Україна …», заняття з елементами тренінгу «Все в твоїх руках».

 1. Зустрічі з цікавими людьми: міським головою, суддею, лікарем-наркологом, лікарем-гінекологом, представником кримінальної міліції, юристом, начальником служби у справах неповнолітніх, членами Всеукраїнської християнської організації «Нова надія».

 2. Відвідування Рівненського драмтеатру, Костопільського кінотеатру 3D, краєзнавчого музею та Музею лісу.

 3. Екскурсіїї історичними та культурними місцями міст Львова, Дубно, Острога, Києва та Кам’янець-Подільського.

 4. Залучення учнів класу до загальношкільних акцій, конкурсів та свят.

ІV. Підсумковий (2013-2014 н. р.) – 9 клас

 1. Моніторинг та оцінка результатів проекту.

 2. Комплексна професійна діагностика «Я у світі професій», анкетування «Твої життєві пріоритети», тестування «Професійна придатність», «Чи являєшся ти «капітаном» свого життя»

 3. Проведення годин спілування «Шлях до успіху», “Поговоримо відверто ”, КТС “Діємо разом ”, засідання клубу «Пізнай себе».

 4. Бесіди з батьками, консультації з проблем виховання, батьківські збори “Адаптація підлітка в житті” (круглий стіл), педагогічний ринг для батьків “Життєві протиріччя батьків і дітей ”

 5. Захист індивідуальних соціальних проектів “Я – громадянин України»

 6. Екскурсії духовними пам’ятками м. Почаєва та озера Св. Анни та неперевершеними краєвидами Софіївського парку (м. Умань) і Вінницькими фонтанами.

 7. Проведення ДПА.
Нормативно-правове і методичне забезпечення проекту

 1. Конституція України від 28.06.1996 р.

 2. Конвенція про права дитини

 3. Декларація прав дитини

 4. Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей

 5. Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя»

 6. Указ Президента України «Про Національну програму правової освіти населення».

 7. Указ Президента України «Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей»

 8. Закон України «Про освіту» від 23. 03. 1996 р.

 9. Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р.

 10. Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р.

 11. Наказ МОН України «Про ведення здорового способу життя дітей і молоді та заборону куріння в навчальних закладах МОН України»

 12. Наказ МОН України «Про затвердження заходів на виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року»

 13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Програму «Українська родина»

 14. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства»

 15. Постанова Кабінету Міністрів України «Концепція виховання громадянина України».

 16. Проект Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки

 17. Нормативні акти «»Сім’я та родинне виховання»

 18. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти.

 19. «Освітні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» – обласна, районна, шкільна програми національного виховання учнівської молоді на 2008-2020 роки.Література

1. Анімова О.В. Розвиток самодостатньої особистості, її соціалізація. // Наша школа – 2006 – №2-3.

2. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання. // Київ – 2004//

3. Білоусова В.О. Виховання моральності підростаючого покоління. // Київ – «Богдана» – 2005 // – 2009.

4. Богуцький З. Шануймо, бережіть і любімо все, що дано нам для життя / З.Богуцький // Позакласний час. – 2006. – №19-20. – с.66-68.

5. Вузлова С. Компетентний випускник. // Ж-л «Завуч» №20-21, 2001//

6. Дейнека Н.В. Хочу, можна, не можна, потрібно// Позакласний час. – 2006. - №7-8. – с.90-91.


 1. Дерев’янкіна Н.В. Сучасна школа і проблеми освоєння життєвих і соціальних ролей. // Ж-л «Виховна робота в школі» №9 (34) 2007//

 2. Здоровий спосіб життя – шлях до щастя і довголіття людини // Сільська школа України. – 2007. – №11. – Вкладка.

 3. Карненчук С.Г. Самовиховання особистості. Науково-методичний посібник. //Київ– ІЗМН – 1998//

 4. Кондратова Л.Г. Використання методу проекту в позакласній діяльності класного керівника // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки. – Київ-Запоріжжя. – 2003. – Вип. 29. – С. 140-150.

 5. Кноль М. Дитина та її права: Бесіда за круглим столом / М. Кноль // Шкільний світ. – 2006. – №39. – с.6-7.

13. Красько С., Мартиненко В. Гармонія із самим собою: Умови емоцій і благополуччя / С.Красько, В.Мартиненко // Шкільний світ. – 2007. – №35. – с.4-7.

14. Полат Є.С. Метод проектів [Электронный ресурс]. - // Офіційний сайт Благовіщенського педагогічного університету – Текст. дан.– Режим доступу: http: //www.bgpu.ru/intel/metodika/metod%20pro.htm (дата звернення: 16.03.12). – Назва з екрану 1. Метод проектів. Основні ознаки проектної діяльності. Етапи проекту. http://informatyka179.blox.ua/2010/10/Urok-1Vstup-Metod-proektiv-Osnovni-oznaki.html

17. Рівненський інститут післядипломної педагогічної освіти. Науково-дослідна лабораторія інноваційних виховних технологій РДГУ. Методичне забезпечення реалізації програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки. Методичний вісник. Випуск ІІ //Рівне – 2008

18. Сорока Г. І., Черновол – Ткаченко Р. І. Виховна система класу, як спосіб організації його життєдіяльності// Позакласний час. – 2004. -№7-8. –С. 19-26.

19. Старко В., Вахнюк Г. Життя людини – найвища цінність / Позакласний час. – 2007. – №2. – С.54-57.

20. Цвігну С. Пізнаймо самих себе / Цвігну // Шкільний світ. – 2006. – №17. – с.23.

21. Чижова Н. Не втомлюймось жити / Н.Чижова // Позакласний час. – 2007. – №1. – с.65-69.

22. Чиренко Н. Я як цінність / Н. Чиренко // Шкільний світ. – 2007. – №46. – с.6-8.23. Чоповський В. Українська молодь – майбутнє держави. //Львів – 2005


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка