Конспект уроку по темі: Кровообіг. Органи кровообігу: серце і судини. Розробила вчитель методист біологіїСкачати 135.9 Kb.
Дата конвертації07.03.2016
Розмір135.9 Kb.
Комунальний заклад «Навчально-виховне об'єднання –

«Загальноосвітня школа І-ІП ступенів № 31 з гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості «Сузір'я»

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

Конспект уроку по темі:
Кровообіг. Органи кровообігу: серце і судини.

Розробила

вчитель – методист біології

Ларіонова Т.І.


2012 рік

Мета: вивчити значення кровообігу, розкрити особливості будови серця людини, показати зв'язок його будови з функціями, з'ясувати, що таке автоматія серця; продовжувати формувати вміння учнів працювати самостійно з додатковою літературою; розвивати бажання пізнати свій організм.
Основні поняття і терміни: епікард, ендокард, міокард, перикард, передсердя, шлуночки, клапани стулкові та півмісяцеві, збудливість, провідність, електрокардіограф, електрокардіограма, автоматія серця.

Обладнання: таблиці «Будова серця», «Кровоносна система хребетних», муляж серця, муляж торса людини.

Хід уроку.

І.Організація класу

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Бесіда;


 • Що таке кровообіг?

 • Які функції кровообігу у тварин?

 • З яких органів складається система кровообігу?

 • Які типи кровоносної системи виникли впродовж еволюції? (незамкнена, замкнена) Розгляньте таблицю «Кровоносні системи хребетних».

 • Як відбувається ускладнення кровоносної системи у хребетних тварин?


II. Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми та мети уроку.

Обговоримо разом. Стародавні вчені вважали, що в організмі існує дві кровоносні систе­ми, не поєднані між собою. Як, на вашу думку, вони аргументували таку точку зору?
Серце — це орган, який часто згадується в приказках, прислів'ях, піснях, віршах. Ми говоримо про людину: м'якосердний, милосердний, зле серце, серце в п'ятках, серце в плече.

Що ж таке серце? Яка його будова?


III. Вивчення нової теми.

1. Кровообіг. Органи кровообігу(Розповідь учителя)

Кровообіг — це безперервний рух крові по кровоносних судинах,

зу­мовлений роботою серця.

Унаслідок роботи серця виникає різниця між тиском у судинах, які «йдуть» від серця, й судинах, що «йдуть» до серця. Через таку різницю тиску кров і рухається судинами. Кровообіг забезпечує обмін речовин між усіма тканинами організму та зовнішнім середовищем, а також підтримує сталість внутрішнього середовища.

До системи органів кровообігу входять: • серце;

 • кровоносні судини.

Циркуляція крові в організмі людини по замкнутій серцево-судинній сис­темі забезпечується ритмічними скороченнями серця, що є центральним органом кровообігу.


2. Судинна система

(Розповідь учителя)

Типи судинартерії вени ка­піляри.
Тип судин

Особливості будови

Функції

Швидкість руху крові

Артерії


Вени


Капіляри
Артерії - судини, по яких кров тече від серця до тканин та органів.

Вени - судини, по яких кров рухається до серця .

У тканинах і органах тонкі артерії - артеріоли та вени - венули поєднані між собою гус­тою сіткою кровоносних капілярів.

 • В артеріях міститься лише 10—15 % усієї кількості циркулюючої крові.

 • їхніми основними функціями є швидке постачання крові до органів і тканин,

 • забезпечення високого тиску, необхідного для підтримки безперервного руху крові по капілярах.

Будова артерій відповідає їхнім функціям. • Стінки і великих артерій, і дрібних артеріол складаються із

трьох шарів:

  1. їхню порожнину вистеляє одношаровий епітелій — ендотелій.

  2. середній шар — це гладкі м'язи, здатні забезпечувати розширення та звуження судин, представлені в основному еластичними волокнами.

  3. зовнішній шар — це фіброзна оболонка, до якої підходять нерви й дрібні артерії, що живлять судину.

   • Діаметр:

аорти ста­новить 25 мм,

артерій — 4 мм,

артеріол — 0,03 мм.


   • Швидкість руху крові у великих артеріях сягає 50 см/с.
   • Тиск крові в артеріальній системі пульсуючий. Попри те, що кров над­ходить до артерії порціями, вона невпинно рухається по судинах завдяки еластичності стінок артерій та їхній здатності змінювати діаметр просвіту судин.


Капіляри — це найтонші (діаметр 0,005—0,007 мм) та найкоротші (0,5—1,1 мм) кровоносні судини, що складаються з одношарового епіте­лію. Вони розташовані в міжклітинному просторі, щільно прилягаючи до клітин тканин та органів.

Такий контакт капілярів із клітинами органів і тканин, а також низька швидкість руху крові в них забезпечують можливість швидкого обміну речовин між кров'ю та міжклітинною рідиною. У стінці капілярів є пори, крізь які вода й розчинені в ній речовини можуть легко переходити з плаз­ми крові в тканинну рідину.

Пройшовши через капіляри й збагатившись вуглекислим газом та ін­шими продуктами життєдіяльності клітин, кров потрапляє до венул. Вену­ли, зливаючись, утворюють дедалі більші венозні судини, що несуть кров до серця. Оскільки на початку венозної системи великого кола кровообігу тиск становить приблизно 15 мм рт. ст., а в правому передсерді у фазі роз­слаблення він дорівнює нулю, то кров тече з вен до правого передсердя.


 • Діаметр:

найбільших порожнистих вен становить 30 мм,

звичайних вен — 5 мм

венул лише 0,02 мм..
- У венах міститься близько 65—70 % усієї кількості циркулюючої крові. Вени тонкі, легко розтягуються, оскіль­ки мають слабко розвинутий м'язовий шар.

- У венах є клапани, які пере­шкоджають рухатися крові назад.

- Вони складаються з тих самих оболонок, що й артерія, проте середній шар слабко розвинений, а стінки вен тонші, аніж в артерії.

- Рух крові вгору по великих венах забезпечується скороченням ске­летних м'язів.3.Розміщення серця.

(Розповідь вчителя з демонстрацією таблиці).

 • Вертикальне розміщення — у худих людей,

 • у повних — горизонтальне,

 • у решти людей — косе розміщення.

Трапляються випадки, коли серце на 2/3 розміщене у правій половині грудної порожнини.

Параметри серця.

 • вага 250-360 г

 • довжина — 14—16 см,

 • товщина — 12-15 см.

4. Будова серця.

(Розповідь вчителя з елементами бесіди з використанням муляжа серця),

а) перикард, його значення;

б) стінки серця.

Стінки серця

Епікард Міокард ЕндокардОболонки серця:

 1. ендокард (внутрішня);

 2. міокард (середня м'язова);

 3. епікард (зовнішня);

 4. перикардій (навколосерцева сумка).


Схема будови серця

Порожнисті вени Легеневі вени

(венозна кров) (артеріальна кров)

↓ ↓


Клапан Клапан

↓ ↓


Праве передсердя Ліве передсердя

↓ ↓


Тристулковий клапан Двостулковий клапан

↓ ↓


Правий шлуночок Лівий шлуночок

↓ ↓


Півмісяцевий клапан Півмісяцевий клапан

↓ ↓


Легеневі артерії Аорта

(венозна кров) (артеріальна кров) • Скільки камер має серце людини та як вони називаються?

 • Які кровоносні судини виходять із серця?

 • Які кровоносні судини несуть кров до серця?

 • Клапани серця, їх розміщення, значення.

5. Властивості серцевого м'яза: збудливість і провідність. Реєстрація
електричних струмів серця. (Розповідь вчителя з елементами бесіди).

Основні властивості серцевого м'яза


Основні властивості

Характеристика

Збудливість

здатність переходити зі стану спокою до робочого стану під впливом різних подразників


Провідність

здатність розповсюджувати збуджен­ня, що виникло на будь-якій ділянці, по всьому серцю


Скоротність

здатність м'язової тканини серця ско­рочуватися під впливом збудженняАвтоматизм

здатність серця скорочуватися під впливом імпульсів, що виникають у самому серці

6. Автоматія серця.

а) Досліди О. Кулябко.

1902 р. російський фізіолог О.Кулябко оживив серце дитини, яка по­мерла від запалення легень. Цікаво те, що серце було вийняте із грудної клітки через 20 год. після смерті дитини.

— Як пояснити те, що серце, навіть поза організмом, продовжує працювати?

б) Відкриття Арістотеля та Везалія. (Повідомлення учнів).

в) Надання першої допомоги при зупинці серця.

(Розповідь вчителя).

IV. Закріплення вивченого матеріалу.

Робота з підручником в групахПитання для повторення та обговорення для І групи

 1. Чому кров може виконувати свої функції тільки тоді, коли рухається?

 2. Завдяки чому можливий рух крові по кровоносних судинах?

 3. Як будова артерій пов'язана з їхніми функціями?

 4. Як будова капілярів пов'язана з їхніми функціями?

 5. Як будова вен пов'язана з їхніми функціями?

Запитання та завдання для учнів ІІ групи

1. Яке значення має кровообіг?

2. Опишіть будову серця.

3. Перелічіть основні властивості серцевого м'яза.

Запитання та завдання для учнів ІІІ групи

1. Чому серцевий м'яз виділяють в окремий тип м'язів?

(Особли­вості роботи серця вимагають від. його м'яза наявності власти­востей як скелетного, так і гладкого м'яза. Тому, хоч у процесі еволюції серцевий м'яз розвинувся з гладкого м'яза, він має ряд властивостей скелетндго м'яза.)

2. Як забезпечується автоматизм роботи серця?

(За допомогою спеціальних клітин, які автоматично продукують ритмічні ім­пульси, що спричинюють скорочення серця.)
V. Домашнє завдання.

Вивчити § 23, 24, завдання с.70, 72, відповісти на запитання.Схема будови серця

Порожнисті вени Легеневі вени

(венозна кров) (артеріальна кров)

↓ ↓


Клапан Клапан

↓ ↓


Праве передсердя Ліве передсердя

↓ ↓


Тристулковий клапан Двостулковий клапан

↓ ↓


Правий шлуночок Лівий шлуночок

↓ ↓


Півмісяцевий клапан Півмісяцевий клапан

↓ ↓


Легеневі артерії Аорта

(венозна кров) (артеріальна кров)Основні властивості серцевого м'яза


Основні властивості

Характеристика

Збудливість


Провідність


СкоротністьАвтоматизмСхема будови серця
Порожнисті вени Легеневі вени

(венозна кров) (артеріальна кров)

↓ ↓


Клапан Клапан

↓ ↓


Праве передсердя Ліве передсердя

↓ ↓


Тристулковий Двостулковий

клапан клапан

↓ ↓


Правий шлуночок Лівий шлуночок

↓ ↓


Півмісяцевий клапан Півмісяцевий клапан

↓ ↓


Легеневі артерії Аорта

(венозна кров) (артеріальна кров)


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка