Конспекти уроків рідної мови у 3 класі за підручником М. С. Вашуленка, складеніСторінка11/13
Дата конвертації21.02.2016
Розмір1.69 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Зробіть аналіз слова ласкаве.

6. Розвиток зв'язного мовлення (Впр. 118)

Підсумок уроку

Як змінюється прикметник?

Які закінчення має? Гра «Знайдіть зайве»

Літній, зимовий, книжковий, біла. Кольорові, садове, шумні, розкішні. Глибоке, осіннє, молодь, стареньке.

Домашнє завдання Вправа 119, С. 52.

Урок 91


Тема. Спостереження за вживанням прикметників у прямому й переносному значенні

Мета: формувати в учнів уміння розрізняти прикметники, вжиті в прямому й переносному значенні; розвивати вміння вживати у своєму мовленні такі прикметники; збагачувати словниковий запас; виховувати любов до рідної мови.

ХІД УРОКУ

Організація класу до уроку

Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання (Впр. 119)

Прочитайте сполучення слів, які виписали. Визначте число і рід прикметників.

Фронтальне опитування

Як визначити число і рід прикметника?

В якому числі рід прикметників не визначається? Чому? (У множині прикметники за родами не змінюються.)

Які закінчення мають прикметники?

Аналіз прикметників теплий, пахуча, лісові

Оголошення теми й мети уроку

Вивчення нового матеріалу

1. Спостереження за вживанням прикметників у прямому й переносному значенні

Прочитайте вірш, знайдіть прикметник. В якому значенні він вживається?

Прилетіла оса, вилетіти хоче. Золотенькими крилами на вікні тріпоче.


Доберіть до іменника крильми прикметники в прямому та переносному значенні. (Крильми (якими?)малими, жовтими, прозорими..)

Поясніть вживання прикметника золотенькими. (За кольором — схожі на золото.)

Випишіть із вірша сполучення прикметників з іменниками. Які в них вжито в прямому, а які — в переносному значенні?

Стоять жоржини мокрі-мокрі, Сплять діамантові жуки. Під грушею у дикій моркві До ранку ходять їжаки.

(Ліна Костенко)

Висновок. Для чого в мовленні використовуються слова, вжиті в переносному значенні? (Вони роблять нашу мову багатою, виразнішою, милозвучнішою.) 2. Заміна іменників у словосполученнях з набуванням прикметни- ками прямого значення (Впр. 122) Срібний голосочок — срібна ложка; сталеві коні — сталевий ключ; залізний характер — залізна миска; вишневе плаття — вишневе варення.

З одним словосполученням, у якому прикметник вжито в переносному значенні, складіть речення.

Підкресліть у ньому головні члени речення.

Узагальнення й систематизація вивченого

Розвиток мовлення (Впр. 121)

Групування прикметників, ужитих у прямому та переносному значеннях

М'який хліб, м'який характер, кам'яне обличчя, холодний по- гляд, дикий виноград, шовкові кучері, кам'яна хата, золотий промінь, золоті руки.

Самостійна робота (Впр. 120). Списування

Перевірка виконання

Підсумок уроку

Домашнє завдання Вправа124,С.54.

Урок 92

Тема. Урок розвитку зв'язного мовлення*

Урок 93

Тема. Контрольна робота. Мовна тема «Іменник. Прикметник»Урок 94

Тема. Закріплення й узагальнення знань про прикметник

Мета: проаналізувати помилки, допущені в контрольній роботі; закінчити й узагальнити вивчене про прикметник; збагачувати словниковий запас; виховувати любов до рідного краю.

ХІД УРОКУ

Організація класу до уроку

Аналіз виконання тестової роботи

Оголошення теми й мети уроку

Сьогодні на уроці ми згадаємо й закріпимо все, що вивчили про прикметник. Будемо вчитися вживати прикметник у своєму мовленні.

Узагальнення й закріплення вивченого

Робота над запитаннями для повторення (С. 59)

Вибірковий диктант

Послухайте текст.

Що нового дізналися з нього?

ПТАХ З ЛЕГЕНДИ

Синій птах. Живе він далеко від осель у горах Паміру. Синій птах надзвичайно красивий. У затінку його пір'я оксамитово- чорне. На сонці воно переливається то синім, то ліловим кольором. Довжина його тіла чимала — до півметра. Голову прикрашає низький червоний гребінець. Співає цей птах лише навесні. Спів його дуже ніжний. Він нагадує мелодію чарівної флейти.

Проте мало кому пощастило побачити цього таємного кра- сеня. Вважається, що цей птах приносить щастя, здійснення мрій. (З книги «Дванадцять місяців»)

Випишіть прикметники з іменниками, пов'язаними з ними. Визначте число та рід. Виділіть закінчення.

Редагування тексту (Впр. 130)

Робота з текстом (Впр. 132)

Розвиток зв'язного мовлення (Впр. 136)

Колективне складання розповіді «Моє рідне місто/село».

Самостійна робота (Впр. 131)

Спишіть вірш, розкриваючи дужки. Визначте число і рід прикметників. Виділіть закінчення.

Як визначити рід і число прикметників?

В яких випадках рід прикметників не визначаємо? (У мно- жині)

7. Коментоване письмо (Впр. 137) V. Підсумок уроку

Робота над схемою.

Доповніть схему.

Прикметник означав ... відповідає на питання...

I

змінюється за1

числами


однина
множина

1
і

за родами

S

1
чоловічий

жіночий

середній

ий; ій

а; я

е; є

VI. Домашнє завдання

Вправа 138, С. 58.

Урок 95

Тема. Загальне поняття про дієслово. Зв'язок дієслова з імен- ником в реченніМета: повторити знання учнів про дієслово; формування вміння розпізнавати дієслово за істотними ознаками (питанням, значенням, роллю в реченні), вчити правильно вимовляти та пи- сати дієслова на ться; розвивати зв'язне мовлення, виховувати працелюбність.

ХІД УРОКУ

Організація класу до уроку

Актуалізація опорних знань

Повторення знань про частини мови

Яку частину мови називають іменником?

Яку частину мови називають прикметником?

З якою частиною мови найчастіше пов'язаний прикметник у реченні?

Яким членом речення виступає іменник? Прикметник?

Що ви пам'ятаєте з 2 класу про дієслово? (С. 3)

Визначення частин мови

Прочитайте слова. Якою частиною мови вони є? Червоний, червень, червоніти.

Біліти, білизна, білий. Садок, посадити,садовий.

Назвіть дієслова.

Як ви визначили, що це дієслова?

Оголошення теми й мети уроку

Вивчення нового матеріалу

Робота над реченням. Визначення ролі дієслова в реченні

Запишіть під диктовку речення. Тече вода з-під явора яром на долину.

Знайдіть головні члени речення.

Якою частиною мови виражений підмет, присудок? Хлюпочуться качаточка поміж осокою.

Підкресліть головні члени речення.

Чим вони виражені?

Висновок. Найчастіше в реченні дієслово буває присудком.

З яким словом пов'язані ці дієслова в реченні?

З якою частиною мови?

Висновок. У реченні дієслово буває пов'язане з іменником.

Розпізнавання дієслів у тексті (Впр. 139)

Прочитати вірш. Які професії в ньому згадуються?

Як автор ставиться до людей цих професій?

Знайдіть у вірші дієслова. Доберіть спільнокореневі імен- ники до дієслів перших двох рядків.

Тче — ткач, ткаля; будує — будівельник; сіє — сівач; вчить — вчитель; лікує — лікар; пече — пекар.

Доберіть синоніми до слова леліє. Леліє — оберігає, піклується, доглядає.

Фонетико-орфографічна хвилинка (за таблицею «Вимовляй. Пиши»)

Повторіть за мною дієслова. Зверніть увагу на вимову та на- писання (С. 59).

Прочитайте прислів'я (Впр. 140), правильно вимовляючи дієслова на ться.

Як ви їх розумієте?

Спишіть, підкресліть дієслова.

Розвиток зв'язного мовлення (Впр. 141)

Вибіркове спілкування (Впр. 142)

Читання тексту.

Бесіда за змістом.

Знайдіть дієслова, вжиті в переносному значенні. (Дихало небо, горить ячмінь, повилась річечка)

Для чого вони використані?

Виконання завдання.

Підсумок уроку

Фронтальне опитування

Яку частину мови почали вивчати?

Що називаємо дієсловом?

З якою частиною мови зв'язані в реченні?

Яким є членом речення?

Творче завдання

Прочитайте текст. Відновіть його.

___ тепла весна. Весняне сонечко ___ лагідно, ласкаво. На деревах ___ бруньки. Скоро ___ листочки. Ми так ___ весну.

Чого не вистачає?

Домашнє завдання Вправа143, С.61.

Урок 96

Тема. Спостереження за роллю дієслів у реченні і тексті. Дієслова-синоніми та дієслова-антонімиМета: поглиблювати знання учнів про дієслово, його роль у речен- ні, тексті; вчити добирати до дієслів синоніми й антоніми; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати зв'язне мовлення; вихову- вати любов до природи.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу до уроку

Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання (Впр. 143)

Прочитати текст.

Чому Мишко не зірвав пролісків?

Чи правильно він вчинив? Чому?

А як би ви вчинили на місці Мишка?

Зачитайте план тексту (кілька учнів).

Який заголовок можна дібрати до цього тексту?

Фронтальне опитування

Що називаємо дієсловом?

На які питання відповідає дієслово?

З якою частиною мови зв'язане в реченні?

Назвіть дієслова вправи 143 і поставте від них питання до іменників, пов'язаних з ними.

Каліграфічна хвилинка Бережіть природу!

Вивчення нового матеріалу

Запис під диктовку. Спостереження за роллю дієслова Настала весна. Сонце підіймається все вище. Земля звільняється

від снігу. Течуть по вибалках струмки.

Підкресліть підмет і присудок у цих реченнях.

Якою частиною мови є присудок?

Яким членом речення є дієслово?

На що вказує дієслово?

З якою частиною мови пов'язане дієслово в реченні? Чому?

Оголошення теми й мети уроку

Проблемна ситуація

Послухайте текст.

УДОМА КРАЩЕ Приїхав до Михайлика гість із села — двоюрідний брат Ро- манко. Пішли вони місто оглядати. Показав Михайлик Романові ляльковий театр, міський парк із фонтанами, цирк, метро.

Коли хлоп'ята повернулися, бабуся посадила їх обідати й говорить:

Ну що, Романку, сподобалося тобі наше місто?

Сподобалось! — говорить хлопчик. — У вас гарно! Але в селі краще. У нас трактори! У нас комбайни! У лісі ягід, грибів повно...

Бабуся засміялась і говорить:

Це, Романку, з усіма так. Навіть прислів'я таке є: «У гостях добре, а вдома — краще».

Що не сподобалось вам у цьому тексті?

Якими словами можна замінити слово говорить? (Каже, запитує, відповідає)

Як називаються такі слова? (Синоніми)

Відредагуйте текст.

Для чого потрібно вміти добирати синоніми?

Робота з підручником. Творче списування (Впр. 144)

Що спільного мають всі слова для довідки?

Спишіть текст, добираючи з довідки пропущені слова.

Добір дієслів-антонімів

Радіють — , народжується — , працювати — ,

починається — , кричати — , зустрічають — .

Закріплення вивченого матеріалу

Робота над текстом (Впр. 146)

Прочитайте текст. Скільки в ньому абзаців? Зачитайте зачин, основну частину, кінцівку. Про що йдеться в кожній?

Про приліт якої пташки розповів Ю. Стороженко?

Чи доводилось вам бачити цю пташку?

Який заголовок можна дібрати до цього тексту?

Прочитайте дієслова, поставте до них питання.

До якого виділеного дієслова підходить звукова схема?

- о = о—О = о

Списування тексту (в 1-му й останньому реченні — підкреслити головні члени)

Самоперевірка

Підсумок

Яку роль виконують дієслова в тексті?

Домашнє завдання Вправа 146 (2,3), С. 62.

Урок 97


Тема. Змінювання дієслів за часами

Мета: ознайомити учнів з істотними ознаками дієслів різних часових форм, з новими термінами; вчити розпізнавати час дієслів; розвивати вміння аналізувати, зіставляти; виховувати любов до природи.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу до уроку

Актуалізація опорних знань

Повторення вивченого про дієслово

—Яку частину мови називають дієсловом? (Що позначає? На які питання відповідають?)

Яким членом речення буває? (Частіше — присудком)

Вибірковий диктант

Випишіть із текстів дієслова.

Вийшов травень з лісу, Лугові вклонився, Од вітрів і сонця

Луг зазеленився. (М. Сингаївський)

Спасибі людям, що зростили ліс: За всі дуби, ялини в пишнім гіллі І за красу отих зелених кіс,

В яких стоять гнучкі березки білі. (М. Познанська)

У верховіттях вітер колобродить, Сумує стежка дичками внатрус. А угорі про таїнства природи Задумався мислитель чорногуз. (Ліна Костенко)

Перепілка скаче В молодій пшениці: Виполемо зілля!

Нап'ємось водиці. (Гандрій Зайлер)

(Вийшов, вклонився, зазеленився, зростили, стоять, колобродить, сумує, задумався, скаче, виполемо, нап'ємось)

Назвіть дієслова, які позначають дію, що вже відбулася.

Назвіть дієслова, які позначають дію, що відбувається зараз.

Назвіть дієслова, які позначають дію, що відбудеться.

Повідомлення теми, мети уроку

Сьогодні на уроці ви ознайомитеся з ознаками дієслів різних часових форм, новими термінами, переконаєтеся, чи змінюються дієслова за часами.

Пояснення нового матеріалу 1. Робота над вправою 149

мин. ч. теп. ч.

(Вчора світило сонечко. Сьогодні по небу пливуть білі хмарки.

майб. ч.

Через місяць зацвітуть сади.)

Назвіть дієслово першого речення. (Світило)

Поставте до нього запитання. (Щоробило? Дія вже відбулася в минулому. Це дієслово минулого часу.)

Назвіть дієслово другого речення. Поставте до нього запитання. (Що роблять? Дія відбувається зараз, у теперішньому часі.)

Назвіть дієслово третього речення. Поставте до нього питання. (Що зроблять? Дія відбуватиметься потім, у майбутньому.)

Визначаємо час цих дієслів.

Словникова робота

Минулий — той, що вже пройшов, минув.

Складіть речення зі словом минулий.

Проблемне запитання

Чи змінюються дієслова за часами? Поясніть.

Ознайомлення з теоретичним матеріалом (С. 64)

Робота над змінюванням дієслів за часами (Впр. 151)

Визначення часу дієслів (Впр. 151 (2))

Висновок. Дієслова змінюються за часами. Вони мають три часи: минулий, теперішній, майбутній. Щоб визначити час дієслова, треба поставити питання до нього і встановити, коли відбувається дія.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Визначення часу дієслів, записаних на початку уроку

Робота з деформованим текстом (Впр. 152)

Прочитайте текст, змінюючи дієслова в дужках.

Про що розповідається в тексті?

Хто з вас спостерігав захід сонця? Поділіться своїми вражен- нями від побаченого.

Списування тексту

Вкажіть, у якому часі вжито дієслова.

Складання звукової моделі слів пір'яне, м'яке

Знайдіть схему, яка не підходить до слів.


= о - о

-=о - о


= о -=о - О


Підсумок уроку

— Що ви запам'ятали з уроку? Гра «Визнач час»

Розуму за гроші не купиш. І сила перед розумом никне. Розуму чоловік вчиться увесь вік. Що нині утече, то завтра не зловиш. Мудрим ніхто не родився, а навчився.

Домашнє завдання Вправа 154, С. 66.Урок 98

Тема. Розвиток зв'язного мовлення* Урок 99

Тема. Вправи на розрізнення часових форм дієслів Мета: закріплювати знання учнів про дієслово; формувати вміння розрізняти час дієслів; розвивати зв'язне мовлення, вико- ристовуючи дієслівні форми; збагачувати лексичний запас; вихо- вувати працелюбність.

ХІД УРОКУ

Організація класу

Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування

Що таке дієслово?

Як змінюються дієслова?

Назвіть часи дієслів.

На які питання відповідають дієслова минулого, теперішнього та майбутнього часів?

Як визначити час дієслова?

Перевірка домашнього завдання (Впр. 154)

Які слова добирали до поданих? Назвіть пари дієслів.

Прочитайте речення з парами слів.

Гра «Знайди зайве слово»

Кричати, горлати, грати, галасувати. (Синоніми) Малював, стрибала, стоїть, співали. (Всі — минулого часу.) Будувати, споруда, під'їхати, пливти. (Споруда — іменник.)

Вивчення нового матеріалу

Словникова робота

Поясніть значення слів метал, бетон.

Метал — речовина або сплав, ознаками якої є висока міцність, ковкість, блиск, здатність проводити тепло й електричний струм.

Доберіть спільнокореневі слова. (Металевий, металіст, ме- талург, металургія, металургійний)

Бетон — будівельний матеріал, виготовлений із суміші цементу з гравієм або щебенем, піском тощо.

Доберіть спільнокореневі слова. (Бетонувати, бетонування)

Запис утворених речень

Метал проводить електричне тепло й електричний струм. З бетону виготовляють панелі, блоки, зводять споруди.

Робота над визначенням часу дієслів й утворення дієслівних форм

Випишіть із цих речень дієслова.

Визначте час дієслів.

Утворіть форму інших часів.

Проводить (теп. ч.), проводив (мин. ч.), проводитиме (майб. ч.). Виготовляють (теп. ч.), виготовляли (мин. ч.), будуть виготов- ляти (майб. ч.).

Зводять (теп. ч.), зводили (мин. ч.), будуть зводити (майб. ч.).

Як змінювалися дієслова?

Який висновок можна зробити? (Дієслова змінюються за часами.)

Робота над текстом вправи 155

Прочитайте текст.

Про що дізналися?

Знайдіть дієслова, випишіть їх, визначте час.

Складіть усний твір «Моя улюблена справа». Розкажіть одне одному, що любите ви, про яку професію мрієте.

Складання діалогу за поданим початком (Впр. 157) Робота в парах.

Каліграфічна хвилинка

Запишіть каліграфічно прислів'я. Поясніть його зміст. Доберіть інші прислів'я про працю.

На дерево дивись, як родить, а на людину, як робить.

Зробив діло — гуляй сміло.

Без охоти немає роботи.

Як робиш, те й маєш.

Розвиток мовлення (Впр. 156)

Розгляньте малюнок.

Що ви на ньому бачите?

З яких частин складається текст?

(Грабельки, заскороджувати, сходи, прополювати, донечки- помічниці.)

Визначте час дієслів.

Слухання записаних творів «Малі помічниці»

Узагальнення й закріплення вивченого

Підсумок уроку

Які часи мають дієслова?

Як визначити час дієслів?

Домашнє завдання Вправа 158, С. 68.

Урок 100

Тема. Закріплення знань про часові форми дієслів Мета: формувати вміння учнів визначати час дієслів та змінювати дієслова за часами; спостерігати за роллю дієслів у реченні; збагачувати словниковий запас; розвивати мовлення; виховувати гордість за свою Батьківщину.

ХІД УРОКУ

Організація класу

Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання. Слухання написаних творів (Впр. 158)

Відгадування загадок, запис відгадок

На небі біліє,

світить, а не гріє. (Місяць)

На ракеті він літає

І скафандр чудовий має. (Космонавт)

Засвітила, полетіла —

Хвіст вогненний залишила. (Ракета)

• Один баранець пасе тисячі овець. (Місяць, зорі)

Якою темою об'єднані ці словавідгадки? (Космос)

Продовжте цей ряд слів. (Супутник, космічний корабель, космонавтика)

До кожного записаного слова доберіть дієслово теперішнього часу. (Місяць світить. Зорі сяють. Космонавт керує. Ракета летить. Супутники допомагають. Корабель літає. Космонавтика вивчає.)

А тепер змініть ці дієслова теперішнього часу на дієслова ми- нулого часу, майбутнього часу.

Як ви змінювали дієслова? Зробіть висновок.

Закріплення вивченого матеріалу

Каліграфічна хвилинка

12 квітня — Всесвітній день авіації та космонавтики.

Робота з текстом (Впр. 159) 1) Бесіда за змістом.

Прочитайте текст.

Про що в ньому розповідається?

Які імена вчених-конструкторів згадуються?

Хто є першим космонавтом нашої незалежної держави? Леонід Каденюк народився в селі Клішківці Хотинського

району Чернівецької області. Навчався в Чернігівському учи- лищі льотчиків. У 1995 році переміг у конкурсі на спільний

україно-американський політ. Підготовку до польоту пройшов у місті Х'юстоні. У космосі перебував 16 діб. Екіпаж у складі 6 чоловік проводив важливі біологічні дослідження. 2) Виконання завдань.

Доберіть заголовок.

Випишіть виділені дієслова. Проблемне питання

Яке дієслово «зайве»?

Вкажіть час дієслів.

Випишіть слова, спільнокореневі до слова політ. (Політ, злетів, облетів, льотчик)

Доповніть цей ряд споріднених слів.

Робота над текстом вправи 160.

Бесіда за змістом.

Прочитайте текст. Про що в ньому йдеться?

Яка його головна думка?

Складіть питальне речення до тексту.

Добір синонімів.

Розлучаються — розстаються, розходяться. Мандрують — подорожують.

Розвиток зв'язного мовлення (Впр. 161)

Прочитайте текст. Придумайте початок.

Під час освоєння людиною космосу було чимало загадок. Він «забирає» масу і в корабля, і в людини. Усі предмети стають легкими, невагомими. Під час космічного польоту людина не відчуває, де верх, а де низ корабля. Пересуватися можна, лише тримаючись за що- небудь. А сплять космонавти прив'язаними.

Творче списування (Впр. 162)

Спишіть. Замість крапок в слова додайте префікси. Визначте час дієслів.

Перевірка

Визначення кількості звуків і букв у словах б'ють, літають

Підсумок уроку

Як змінюються дієслова?

За якими ознаками можна знайти дієслово в реченні?

Домашнє завдання Вправа 163. 70.

Урок 101

Тема. Контрольне списування

Урок 102

Тема. Змінювання дієслів минулого часу за родами Мета: ознайомити учнів з родовими закінченнями дієслів мину- лого часу, формувати в учнів вміння змінювати дієслова минулого часу за родами; визначати рід для написання закінчення, розвивати вміння аналізувати, узагальнювати; виховувати поважне ставлення до природи.

ХІД УРОКУ

Організація класу уроку

Актуалізація опорних знань

Фронтальна бесіда.

Яка частина мови називається дієсловом?

Як змінюються дієслова?

Як визначити час дієслів?

Вивчення нового матеріалу 1. Проблемне запитання

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка