Конспекти уроків рідної мови у 3 класі за підручником М. С. Вашуленка, складеніСторінка13/13
Дата конвертації21.02.2016
Розмір1.69 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Спишіть, підкресліть дієслова з не.

Підсумок уроку

Як пишуться дієслова з часткою не?

Домашнє завдання Правило, С. 85; вправа 209, С. 86.

Урок 112


Тема. Вправляння у розборі дієслова як частини мови Мета: формувати вміння писати не з дієсловами; вправляти учнів у розборі дієслів як частини мови; закріплювати вивчене про дієслово; розвивати усне й писемне мовлення; виховувати дисциплінованість, бажання вчитись.

ХІД УРОКУ

Організація класу до уроку

Перевірка домашнього завдання (Впр. 209)

Які ще правила можна додати?

Як пишеться не з дієсловами?

Пояснювальний диктант

ГРАМОТА ПІШОХОДА Не можна бігти при переході вулиці. Ви можете не помітити машину. А водій не встигне загальмувати. Не кричіть на вулиці. Не відвертайте увагу водіїв. Не грайтеся на проїжджій частині вулиці.

Підкресліть не з дієсловами.

Оголошення теми й мети уроку

Закріплення вивченого

Робота над правилами для учнів (Впр. 210)

Вставте пропущені слова. Прочитайте правила для учнів.

Чому їх потрібно виконувати?

Каліграфічна хвилинка Згаяного часу конем не наздоженеш.

Робота над прислів'ями (Впр. 211)

Як ви розумієте зміст прислів'їв? Спишіть їх, підкресліть не з дієсловами.

Удосконалення розбору дієслова як частини мови

Використовуючи послідовність розбору (С. 87), зробіть аналіз дієслів першого прислів'я.

(Веде — щоробить? Дієслово, теперішній час, пов'язане зі словами наука, ліс; у реченні — присудок.)

Узагальнення й систематизація знань учнів

Фронтальне опитування

Яка частина мови називається дієсловом?

За якими часами змінюються дієслова?

Як змінюються дієслова минулого часу?

Наведіть приклади дієслів:

теперішнього часу;

минулого часу множини;

минулого часу жіночого роду;

минулого часу середнього роду;

минулого часу чоловічого роду;

майбутнього часу.

На які питання відповідають дієслова в неозначеній формі?

Як пишеться не з дієсловами?

Самостійна робота

Замість пропусків вставте дієслова з довідок.

Ми намагаємося робити все своєчасно. Ми не скласти з ве-

чора портфель. Ніколи не на уроки. Всі завдання виконуємо

охайно, щоб не, і не вдруге. Пояснення вчителя слухаємо

уважно, і тому не багато часу на домашні завдання. У нас

завжди є час для спорту і відпочинку.

Слова для довідок: забуваємо, переписувати, виконувати, запізнюємось, затрачаємо.

Перевірка виконання

Підсумок уроку

Домашнє завдання

Вправа 213, С. 88, запитання для повторення.

Урок 113

Тема. Контрольна робота. Мовна тема «Дієслово» Урок 114

Тема. Повторення вивченого за рік. Звуки та букви. Апостроф. Перенос слів

Мета: узагальнити й систематизувати знання про звуки та букви, про вимову й написання слів з апострофом, про правила переносу слів; розвивати мовлення; виховувати працелюбність.

ХІД УРОКУ

Організація класу до уроку

Оголошення теми й мети уроку

Повторення вивченого про звуки та букви

Фронтальне опитування

Чим відрізняються звуки від букв?

На які 2 групи можна поділити всі звуки? (Голосні та приголосні)

Скільки голосних звуків в українській мові? (6)

Скільки букв позначають на письмі ці 6 голосних звуків? (10)

На які групи можна поділити голосні звуки? (Наголошені й ненаголошені)

Робота з таблицею (Впр. 221). Порівняння вимови й написання слів

На які групи можна поділити приголосні звуки? (Дзвінкі та глухі, тверді й м'які)

Ознайомлення з теоретичним матеріалом (С. 93)

Яка буква не позначає звука? (ь)

Яка буква позначає 2 приголосні звуки? (щ [шч])

Які дві букви позначають один звук? (дж [дж]; дз [да])

Як на письмі позначається м'який подовжений звук? (Двома однаковими буквами)

Робота над текстом (Впр. 222)

Про що йдеться у тексті?

Назвіть звуки і букви у виділених словах.

Які слова відповідають таким моделям?

- о - о -=о - о - о -

поле хліб орач

Підберіть свої зразки слів до цих моделей.

Повторення правил переносу слів (С. 99)

Які правила переносу слів знаєте?

Поділіть різними способами слова для переносу. (Впр. 242)

Повторення про вживання апострофа

В яких випадках в словах пишеться апостроф? (С. 97)

Орфоепічна хвилинка (Впр. 236).

Орфографічна хвилинка (Впр. 237).

Звуко-буквений аналіз слів (Впр. 234)

Хвилинка-цікавинка (Впр. 218, 219)

Самостійна робота. Списування (Впр. 225)

Підсумок уроку

Домашнє завдання

Вправа 227(усно), С. 94; вправа 228 (письмово), С. 95.

Урок 115


Тема. Диктант. Перевірка орфографічних та пунктуаційних навичок

Урок 116


Тема. Повторення вивченого за рік. Текст. Речення

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про текст, його будову, тему й мету, різні типи текстів, про речення, різні види речень за метою висловлювання та інтонацією; розвивати мовлення, вміння узагальнювати, виховувати почуття вдячності людям, які захищали нашу країну від ворогів.

ХІД УРОКУ

Організація класу до уроку

Перевірка домашнього завдання (Впр. 227, 228)

Який, на вашу думку, текст доречно помістити в «Читанці», а який — у підручнику з природознавства? Доведіть свою думку.

Як поділити для переносу виділені слова?

Назвіть букви й вимовте звуки у слові льон.

III. Повторення вивченого про текст

1. Робота з таблицею

Текст


Речення, зв'язані за змістом
Розповідь
Опис
Міркування

Що відбулося?
Який?
Чому?

— Визначте типи текстів.

Лисиця — хижий звір. Вона дуже хитра. Поїдає красуня мишей, зайців.

Люблю розглядати джерельце. Вода прозора. Дно застелене бла- киттю неба. У синій глибині бачу віття сокорини.

3) Зійшло сонечко. П'є росу з трав. Дзвінко щебечуть пташки. У лісі кує зозуля. Настає новий день.

Робота над текстом

Читання тексту (Впр. 244).

Визначення його теми й мети.

Повторення про будову тексту.

З яких частин складається текст? (Зачин, основна частина, кінцівка)

Прочитайте зачин. Про що в ньому йдеться?

Прочитайте основну частину.

Що виражає кінцівка?

Запишіть кінцівку.

Каліграфічна хвилинка

Колискова пісня — то мова твоєї матері.

Робота над віршем (Впр. 245) IV. Повторення про речення

1. Робота з таблицею


I Окличні I Неокличні I

ж^ ^Наведіть приклади речень, різних за метою висловлювання та інтонацією.

Визначення видів речень (Впр. 246)

Словникова робота(С. 102,103)

Асфальт — чорна смолиста маса природного походження або штучно виготовлена з бітуму й тонко подрібнених мінеральних матеріалів.

Айстра — однорічна трав'яниста рослина з великими квітками різного забарвлення.

Складіть і запишіть з цими словами одне речення розповідне, друге — питальне.

4. Самостійна робота (Впр. 251) Перевірка виконання.

Підсумок уроку

Домашнє завдання Вправа254,С.104.

Урок 117


Тема. Урок розвитку зв'язного мовлення* Урок 118

Тема. Підсумковий урок

Мета: узагальнити й систематизувати вивчене за рік, розвивати зв'язне мовлення, збагачувати словниковий запас; виховувати любов до рідної мови.

ХІД УРОКУ

Організація класу до уроку

Перевірка домашнього завдання (Впр. 254)

Прочитайте зачин тексту.

Прочитайте розповідь, яку ви склали.

Оголошення теми й мети уроку

Робота зі змістом підручника «Рідна мова. I та II частини»

Відкрийте зміст підручників та скажіть, які теми ми вивчали в 3 класі.

Повторення теоретичних знань (Впр. 262)

Робота над текстом (Впр. 255)

Читання тексту.

Визначення теми й мети тексту.

Списування останнього абзацу.

Спишіть останній абзац, підкресліть дієслова в неозначеній формі.

Вибіркове списування (Впр. 256)

Вибіркове списування (Впр. 257)

Запис в алфавітному порядку (Впр. 260)

Перевірка виконання

Підсумок уроку

Заучування напам'ять вірша «Канікули» Валентина Струтин- ського (С. 107)

Читання звернення до учнів (С. 108)

1 Вранці він заходить в клас

І знання дає для нас. (Учитель)

Поставте питання до слів-відгадок.

На які питання вони відповідають? (Хто? Що?)

А тепер спробуйте описати ці предмети, тобто відповісти на питання який? яка? яке? які?

Яку дію можуть виконувати ці предмети?


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка