Конспекти уроків рідної мови у 3 класі за підручником М. С. Вашуленка, складеніСторінка2/13
Дата конвертації21.02.2016
Розмір1.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Підсумок уроку

Які слова слід вживати в своєму мовленні? Читання вірша (учнем).

До всіх сердець, як до дверей, Є ключики малі. Їх кожен легко підбере, Якщо йому не лінь.

Сію дитині в серденько ласку. Сійсяродися ніжне «будь ласка»,Вдячне «спасибі», «вибач» тремтливе — Слово у серці, як зернятко в ниві. «Доброго ранку!», «Світлої днини!» — Щедро даруй ти людям, дитино! Мова барвиста, мова багата, Рідна і тепла, як батьківська хата.

(В. Гринько)

VI. Домашнє завдання

Вправа 38, С. 20.

Урок 7

Тема. Урок розвитку зв'язного мовлення* Урок 8Тема. Текст. Розвиток уявлень про текст. Тема і мета тексту. Добір заголовків до тексту

Мета: повторити й закріпити знання учнів про текст; розшифру- вати уявлення про текст, його тему й мету, вчити учнів визначати тему, мету тексту; добирати заголовки до текстів; розвивати усне мовлення учнів; виховувати культуру мовлення.

ХІД УРОКУ

Організаційний момент

Актуалізація опорних знань

Каліграфічна хвилинка Повторення написання слів ввічливості. Спасибі, будь ласка, до побачення.

Попрацюємо разом. Робота з підручником (Впр. 39, С. 21)

Прочитайте речення. Проблемне запитання

Чи можна ці речення назвати текстом?

Про що йдеться у першому реченні?

Що сказано у другому реченні?

Про що розповідається в третьому реченні?

Про що ви прочитали в четвертому реченні?

Чи зв'язані за змістом ці речення?

Попрацюємо разом (Впр. 40)

Прочитайте речення. Проблемне запитання

Чи можна ці речення назвати текстом? Чому?

Зробіть висновок, які речення будемо називати текстом.

Оголошення теми й мети уроку

Сьогодні на уроці ми продовжимо роботу над текстом, будемо вчитися визначати тему й мету тексту, добирати заголовки.

Опрацювання навчального матеріалу

Розширення уявлень про текст (Впр. 49)

До кожного тексту можна дібрати заголовок. Заголовок може передавати мету або тему тексту. Що таке мета і тема?

Про що розповідається в тексті? (Ім'я нашому краю — Україна.) Це і є його тема.

Що головне в цьому тексті? (Найкращий край — батьків- щина.) Це його мета.

Ознайомлення з теоретичним матеріалом (С. 22)

Що таке текст?

Що називається темою?

Що таке мета тексту?

Доберіть заголовок до тексту. (Впр. 40)

Списування тексту

Самоперевірка

Узагальнення й закріплення вивченого

Закріплення й узагальнення вивченого матеріалу

Робота над деформованим текстом (Впр. 41)

Чи можна вважати ці речення текстом?

Що потрібно зробити, щоб ці речення стали текстом?

Розташуйте їх у правильній послідовності.

Яка тема цього тексту? (Дівчинка побачила квітку.)

Яка його мета? (Вона її не зірвала, тобто виявила бережливе ставлення до природи.)

Доберіть заголовок до тексту.

Визначення теми й мети тексту (Впр. 44)

Прочитайте перше речення тексту.

Чи здогадалися ви, про що розповідатиметься далі?

Прочитайте весь текст.

Визначте тему тексту.

Яка його мета?

Доберіть заголовок, враховуючи тему й мету тексту.

Запис під диктовку. Коментоване письмо

Тарас Шевченко дуже любив природу своєї рідної землі, її степи, ріки, верби, гаї, червону калину. Він був не тільки геніальним по- етом, але й чудовим художником.

Самоперевірка

Добір спільнокореневих слів

Доберіть спільнокореневі слова до ялова поет. (Поет, пое- теса, поетичний, поетизувати)

Підбір звукової схеми до слова знаєте

—о'о - о — о'=о - о

Підсумок уроку

Що нового ви дізналися на уроці?

Які речення утворюють текст?

Що таке тема й мета тексту?

Як дібрати заголовок до тексту?

Домашнє завдання С. 22 — правило, впр. 43.

Урок 9


Тема. Визначення теми й теми у текстах різних типів Мета: вчити учнів розрізняти різні типи текстів, визначати їх тему й мету, добирати заголовки; розвивати мовлення учнів; вихо- вувати шанобливе ставлення до природи.

ХІД УРОКУ

Організація класу до уроку

Актуалізація опорних знань

Закріплення теоретичного матеріалу

Які речення утворюють текст?

Що виражає тема тексту? Його мета?

Чому може відповідати заголовок?

Робота з мовним матеріалом (Впр. 49 — усно)

Каліграфічна хвилинка Багато лісу — бережи! Немає лісу — посади!

Вивчення нового матеріалу

Оголошення теми й мети уроку

Сьогодні на уроці ми продовжимо працювати над текстом, будемо вчитися розрізнювати різні типи текстів, визначати їх тему й мету.

— Прочитайте тексти, порівняйте їх.

Розрізнення текстів різних типів (Впр. 46)

Що було метою кожного тексту? (I — розказати про горобців, II — описати горобця)

Залежно від мети тексту ми й виділяємо різні типи текстів. (Заповнення таблиці.)

А якщо в тексті буде про щось розмірковуватись або доводи- тись думка, то якого типу буде такий текст? (Міркування)

3. Висновок. Доповнення схеми

Яка мета тексту-розповіді?

Яке питання можна поставити до розповіді? (Що відбувалося?)

Яка мета текстуопису?

Яке питання можна дібрати до такого тексту? (Який?)

Яка мета тесту-міркування?

Яке питання можна поставити до нього? (Чому?)

Текст


розповідь

опис

міркування

Що відбувалося?

Який?

Чому?

4. Словникова робота Загадки

Розфарбоване коромисло Через річку повисло. (Веселка)

Піднялися ворота —

Всьому світу любота. (Райдуга)

IV. Узагальнення й систематизація вивченого

Робота над деформованим текстом (Впр. 55)

Прочитайте речення.

Чи можна їх назвати текстом? Чому?

Розташуйте речення відповідно до того, як відбувалися події.

Запишіть текст.

Які слова допомогли встановити послідовність подій?

Перевірка виконання роботи

Побудова звукових моделей слів шкільний, що

Визначення типів текстів

а) Через пеньки й колоди чимчикує їжачок. Тягає він у нору за- пашне листя. Стелить зимову постіль — до весняного сонечка проспить їжачок. І снитимуться йому лісові сни.

б) Калина — лікарська рослина. Свіжі ягоди з медом вживають при кашлі, серцевих захворюваннях, вона регулює тиск крові. Соком калини навіть вмивалися, щоб обличчя рум'янилось.

в) Шишкарик

Ялинковий шишкар яскравочервоного кольору. Дзьоб у шиш- каря міцний. Його кінчики зігнуті в протилежні боки. Ними він чіпляє луску на шишці, відгинає її і дістає язиком насінину.

До якого типу належать ці тексти? Обґрунтуйте свою думку.

Яка мета кожного тексту?

Підсумок уроку

Які типи текстів бувають?

Як визначити тип тексту?

Що таке тема і мета тексту?

Домашнє завдання

Вправа 56, С. 28 (скласти розповідь).

Урок 10

Тема. Абзац тексту

Мета: формувати уявлення учнів про абзац, про логічний і гра- матичний зв'язок між абзацами; формувати уміння ділити текст на абзаци й складати текст за поданим планом; розвивати усне й писемне мовлення; виховувати любов до природи.

ХІД УРОКУ

Організаційний момент

Актуалізація знань

Перевірка домашнього завдання

Прочитайте текст, який ви склали вдома.

Якого типу цей текст?

Тексти яких типів ще вам відомі?

Утворення тексту з деформованих речень Принесла, дзьобі, в, вона, жолудь. Восени, цікаво, лісі, в.

Його, під, ховати, почала, коріння. Прилетіла, ось, і, сіла, сойка, пеньок, на.

Утворіть зі слів речення, із речень — текст.

Запишіть відновлений текст, доберіть до нього заголовки.

Перевірка виконаного завдання

Вивчення нового матеріалу 1. Підготовчі вправи (Впр. 57)

Прочитайте два тексти й порівняйте їх.

Чим вони відрізняються одне від одного? (В обох текстах йдеться про одне й те саме. Проте другий текст ширший і складається з чотирьох частин — абзаців.)

Проблемне запитання

Навіщо другий текст поділений на абзаци?

Повідомлення теми й мети уроку

Встановлення смислових зв'язків між абзацами

Прочитайте 1-й абзац. Про що в ньому розповідається? (Про гніздо)

Прочитайте 2-й абзац. Про що в ньому йдеться? (Про пта- шеня)

А в 3-му абзаці? (Про Івася)

А в 4-му? (Про пташок)

Які ж речення містить абзац? (Тісно пов'язані між собою за змістом)

Чи пов'язані між собою абзаци?

Як пишеться кожен абзац?

Опрацювання теоретичного матеріалу (С. 28)

Закріплення вивченого матеріалу

Поділ тексту на абзаци (Впр. 58)

Відгадайте загадку.

Невидимка ходить в гаї, Всі дерева роздягає. (Осінь)

Зараз попрацюємо над текстом про цю пору року.

Читання тесту, плану.

Розподіл тексту за планом.

Каліграфічна хвилинка.

Як лисиця жовтіє, тоді ліс смутніє.

Списування двох перших абзаців.

Складання звукової моделі слів зів'яле, ніяк.

Складання розповіді за поданим планом (Впр. 60)

Прочитайте план розповіді.

Як писати кожний пункт плану? (З абзацу, тобто з нового рядка)

Запис тексту

Самоперевірка

Підсумок уроку

Що містить абзац?

Чи пов'язані абзаци одне з одним?

Як пишеться кожний абзац?

VII. Домашнє завдання Вправа 61, С. 30.

Урок 11


Тема. Зв'язки між реченнями в тексті. Частини тексту Мета: закріплювати знання учнів про засоби зв'язку речень у тексті; формувати знання про будову тексту; розвивати зв'язне мовлення, виховувати любов до природи.

ХІД УРОКУ

Організація класу до уроку

Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання (Впр. 61)

Прочитайте записаний план розповіді. Передайте усну розповідь за ним.

Повторення вивченого

Що можна назвати текстом?

Що називаємо темою, метою тексту?

Які типи текстів вам відомі?

Що таке абзац?

Навіщо він потрібен?

Вивчення нового матеріалу

Повідомлення теми й мети уроку

Сьогодні на уроці спробуємо з'ясувати, як у тексті речення пов'язані між собою за змістом, яку будову має текст. А для цього скористаємось знаннями, які ви одержали в 2 класі.

Робота над текстом (Впр. 62)

Прочитайте текст.

Яка його тема? мета?

Скільки абзаців у тексті?

Скільки речень у першому абзаці?

Замість якого слова вжито виділені слова? (Замість слова мова)

Для чого зроблено таку заміну? (Щоб уникнути повторів)

Яку ще роль виконують виділені слова? (Вони пов'язують попереднє речення з наступним.)

Якщо в тексті буде розповідатися про дятла, то які слова нам допоможуть уникнути повторень та зв'язати між собою речення? (Дятел, птах, він, пернатий друг)

А якщо про учня? (Учень, хлопчик, юнак, він, третьокласник)

Висновок


Під час складання тексту потрібно уникати повторів, пов'язу- вати між собою речення.

Каліграфічна хвилинка. Запис під диктовку Сучасна українська мова — багата, мелодійна, красива.

5. Робота над будовою тексту (Впр. 64)

Прочитайте текст. Зверніть увагу на виділені слова. Яку роль вони виконують? (Вони пов'язують між собою речення..)

Пригадайте, з яких частин складається текст.

Текст


Зачин

Основна частина Кінцівка

Знайдіть у тексті зачин. Про що в ньому йдеться? (Назива- ються ті, про кого йтиметься далі, повідомляється час, місце події.)

Прочитайте основну частину. Що розкривається в цій час- тині? (Розкриваються події.)

Про що йдеться в кінцівці? (Повідомляється, чим закінчи- лися описані події.)

Висновок. З яких частин складається текст?

IV. Закріплення вивченого матеріалу

1. Відгадування загадки

Вона цвіте в травневі дні Між великим листом. Виснуть квіточки дрібні Запашним намистом. (Конвалія)

Письмо загадки по пам'яті

Самоперевірка

Визначення частин легенди «Конвалія» (Впр. 64)

Прочитайте легенду.

Знайдіть у тексті зачин, основну частину, кінцівку.

Про що ви дізналися з легенди?

Запис під диктовку

Конвалія — лікарська рослина. З неї виготовляють препарати для лікування серцевих хвороб. Конвалія занесена до Червоної книги України.

Знайдіть спільнокореневі слова. (Лікарська, лікування, ліки, лікар, лікарня, лікарняний)

Виділіть корінь.

Робота в групах (Впр. 68)

Запишіть на окремому аркуші колективно складену роз- повідь.

У якої групи вона вийшла найцікавішою?

Самостійна робота (Впр. 66)

8. Перевірка

Який вислів ви дописали в кінці тексту?

Підсумок уроку

Які частини має текст?

Домашнє завдання Вправа 67, С. 33.

Урок 12

Тема. Спостереження за ознаками художніх, науково-по- пулярних та ділових текстівМета: вчити учнів розрізняти тексти за стильовими ознаками; формувати вміння учнів писати оголошення; закріплювати знання про будову тексту; розвивати зв'язне мовлення, вміння зіставляти, аналізувати, виховувати любов до книги, до рідної мови.

ХІД УРОКУ

Організація класу до уроку

Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування

Що називається текстом?

З яких частин складається текст?

Як виділяються ці частини на письмі?

Перевірка домашнього завдання (Впр. 67)

Під якою назвою ви склали текст за малюнками?

Прочитайте складений вами текст-розповідь.

Вивчення нового матеріалу 1. Проблемна ситуація

Послухайте тексти і скажіть, що вони мають спільного і чим різняться.

— Ой, Сергію, дивись, яке дерево.

Це не дерево, Оленко, а кущ.

Як він називається?

Калина.

Які красиві на ній квіти!Так, калина дуже красива. І восени, й навесні...

КАЛИНА ЗВИЧАЙНА

Належить до родини жимолостевих. Це високий, з сильно роз- виненим галуззям кущ. Попони вкриті сірою корою з позвдошніми тріщинами. Листя трилопатове, темнозелене, округлене або зворотнояйцеподібне, знизу опущене, сірувато-зелене. Квіти білі, зібрані в плескаті зонтикоподібні суцвіття. Червоні, соковиті, круглі плоди дозрівають восени.

3) КАЛИНА

Стоїть при дорозі калина. І хто йде, той милується нею. Гарна вона будь-якої пори року. Навесні вбирається калина у смарагдові шати листя, біле мереживо квіток. Духмяні, запашні, сніжно- білі, милують вони око невимовною красою. Згодом з'являються на місці ніжних суцвіть важкі кетяги, наливатимуться терпким соком, рум'янітимуть.

А прийде осінь — не мине й калини, прибереже для неї най- чарівніші барви. І стоїть чепуруха у новому вбранні.

Що спільного мають ці тексти?

Чим різняться?

Як ви думаєте, чому про одне й те саме розповідається по- різному?

Оголошення теми й мети уроку

Сьогодні ви ознайомитесь з ознаками різних текстів, у яких по-різному висловлюються думки. Ви будете вчитися розрізняти такі тексти і складати їх.

Пояснення нового матеріалу

Залежно від того, з якою метою він використовується, розрізняють такі стилі мовлення:

розмовний — для обміну думками, відомостями, почуттями з близькими людьми;

науковий — для подачі наукових відомостей. Використовується в наукових книгах, журналах, статтях, навчальній літературі. Характерні терміни, складні речення;

художній — для впливу на читача. Письменник малює словами картини, образи. Використовується у творах художньої літератури;

офіційно-діловий характеризується чітким формулюванням думок при передачу ділової інформації. Це оголошення, заяви, документи;

публіцистичний — для впливу на читача, для переконання, заклику. Використовується в газетних і журнальних статтях, на радіо й телебаченні.Стилі мовлення

розмовний

науковий

художній

офіційно- діловий

публіцистичний

4. Розпізнавання текстів різних стилів (Впр. 70) Так передають розмову між людьми.

Між ким велася розмова?

Що дізнався онук?

До якого стилю віднесемо цей текст? Так про щось розповідають.

Яка мета даного тексту? Так повідомляють.

Про що дізналися з оголошення?

Яка мета цього тексту?

Зверніть увагу на характерні ознаки оголошення: точна дата, місце події, назва події, час; точність і стислість вислову.

До якого стилю віднесемо цей текст? Так пишуть художні твори.

Які слова і вирази вжиті в переносному значенні? (Стежина біжить, кличе, веде; ліс дрімав, не гомонів; листочок прихилився й шепоче)

Якими реченнями передано загадковий і таємничий настрій автора? («І ти ступаєш по ній...», «Може, то про мене?..»)

Яка мета цього тексту?

До якого стилю належить цей текст?

Висновок. Від чого залежить, як подається інформація в текстах? IV. Закріплення вивченого матеріалу

Робота над художнім описом калини. Робота в парах (Впр. 71) Загадка

У вінку зеленолистім, У червоному намисті Видивляється у воду На свою хорошу вроду. (Калина)

Розгляд малюнка калини

Зверніть увагу на те, яка калина на вигляд, кого приваблює кущ калини, яку користь приносить людям.

Складіть художній опис калини, вживаючи слова і вирази, подані у вправі.

Каліграфічна хвилинка

Серед поля край села калинонька зацвіла.

Робота в парах. Складання і запис текстів

Зачитування написаних текстів

Словникова робота (Впр. 69)

Прочитайте слова в таблиці. Запам'ятайте їх написання.

Словниковий диктант (цих слів)

8. Взаємоперевірка

Узагальнення й систематизація вивченого.

Підсумок уроку

В яких стилях можуть бути написані тексти?

Чому існує декілька стилів мови?

Домашнє завдання Вправа 73, С. 37.

Урок 13

Тема. Складання текстів-інструкційМета: вчити учнів складати тексти-інструкції; закріплювати знання про текст; збагачувати словниковий запас; формувати на- вички каліграфічного письма; розвивати зв'язне мовлення; ви- ховувати поважне ставлення до слова, любов до книги, культуру писемного мовлення.

ХІД УРОКУ

Організація класу до уроку

Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання (Впр. 73)

Прочитайте розповідь, яку ви склали.

Фронтальне опитування

Тексти яких стилів можете назвати?

Послухайте тексти й скажіть, до якого стилю вони належать.

Вдень почав танути сніг. Капали краплі з дахів. Вночі знову під- мерзло. Вийшов з хати Юрко і побачив велику крижану бурульку. Вона зависла з даху. Зійшло сонце, і бурулька заблищала різно- барвними вогниками — синім, рожевим, блакитним, жовтим. Красива бурулька, мов райдуга. (За В. Сухомлинським)

Водорості — це рослини, що живуть у воді. Тіло водоростей буває у формі кульки, пластинки, ниток. Вони не мають справжніх органів: кореня, стебла, листків, квіток, плодів з насінням.

1 вересня о 9 годині відбудеться святкова лінійка, присвячена Дню знань. Запрошуються учні, батьки.

Настав погожий ранок. Зірочки пірнули в синю безодню неба. Край неба палає рожевим полум'ям. Високі трави виблискують срібною росою. Піднімається сивий туман. Над шляхом полила- ся дзвінка пісня жайворонка. (За Н. Забілою)

Вивчення нового матеріалу

Підготовчі вправи (робота в парах)

Складіть текст-оголошення про спортивні змагання.

Оголошення теми й мети уроку

Сьогодні на уроці ми будемо працювати над текстами, у яких даються поради, роз'яснення (інструкції), як провести гру, вигото- вити іграшку тощо.

Робота над текстом (Впр. 74)

Прочитайте текст-інструкцію до гри.

Як називається гра?

Про що дізналися з тексту?

Які ви знаєте ігри? До якої можете пояснити правила?

Каліграфічна хвилинка

Чого не вчився, того й не вмітиму.

Як ви розумієте зміст прислів'я?

Запис тексту-інструкції до улюбленої гри класу.

КОТИК І МИШКА Діти стають у коло. Одного вибирають котиком, другого — мишкою, ті стають у середину кола. Мишка тікає, котик біжить за нею, але його не пускають сплетені дитячі руки.

Котик намагається прошмигнути попід руки дітей і бігає за мишкою, а коли спіймає її, веде до середини кола. Тоді обоє вибирають іншу пару.

Гра починається з початку.

Робота над текстом (Впр. 75)

Яку іграшку можна виготовити за цією інструкцією?

Робота в групах

Складання тексту-інструкції про те, як виготовити іграшку з яєчної шкаралупи.

Перевірка виконання. Читання текстів-інструкцій

Підсумок уроку

Навіщо потрібно вміти складати інструкції?

Відновіть прислів'я.

Хочеш їсти калачі — ... .не сиди на печі.

Праця — здоров'я, ... .від багатства.

Здоровий дух ... ...лінь — хвороба.

Здоров'я дорожче ... .у здоровому тілі.

Поясніть зміст прислів'їв.

Чи стосуються ці прислів'я змісту уроку?

Домашнє завдання Вправа 76, С. 38.

Урок 14


Тема. Особливості текстів-листів. Написання листа

Мета: ознайомлення учнів із зразком ділового мовлення — листом, вимогами до написання листа; вчити писати тексти-листи; закріплювати навички використання звертань, слів ввічливості; розвивати культуру мовлення; виховувати почуття товариськості.

ХІД УРОКУ

Організація класу до уроку

Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання (Впр. 76)

Сценку якої гри зображено на малюнку?

Прочитайте текст-інструкцію до цієї гри.

Фронтальне опитування

Що називається текстом?

Які види текстів за метою висловлювання знаєте? (Опис, розповідь, міркування)

Визначте, який це текст.

МУРКА

У нашої Мурки пухнастий хвостик. Лапки чорненькі. Вуса у Мурки довгі. Вона любить гратися клубочком з ниток. Часто Мурка заплющує очі і тихо муркоче. (Розповідь з елементами опису)Що відображено в назві — тема чи мета тексту?

КРИЛАТИЙ ТЕСЛЯР

Дятелтесляр. Своїм міцним дзьобом він легко видовбує дупла в деревах. Проб'є дятел отвір у корі, а потім дзьобом спритно ви- бере деревину. Ось і готова квартира. (Міркування)

БОЛОТЯНА ЧЕРЕПАХА

Болотяна черепаха має відносно невеликий (до 25 см завдовжки) панцир, темного кольору, з дрібними жовтуватими цяточками та плямами. Такими самими плямочками всіяні і ті частини тіла, що виступають з панцира, — голова, шия, лапи. (Опис)

У ВЕДМЕЖОМУ ЛІГВІ

Ранньої зими залягають у свої лігва ведмеді. Тепло й затишно там. А як тільки затріщать у лісі морози, ведмеді засинають.

Пізньої зими родяться у ведмедиць манюні сліпі ведмежата. Тепло їм у сніговій барлозі. Чмокають, смокчуть молоко. Коли починає білими шапками опадати з гілля сніг, ведмідь прокидається. (Розповідь)

Що найчастіше відображається в заголовку — тема чи мета?

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка