Конспекти уроків рідної мови у 3 класі за підручником М. С. Вашуленка, складеніСторінка3/13
Дата конвертації21.02.2016
Розмір1.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Вивчення нового матеріалу

Оголошення теми й мети уроку

Сьогодні на уроці ви будете вчитися писати листи своїм близьким і знайомим.

Пояснення нового матеріалу

Для чого потрібне листування? (Для спілкування) Висновок. Лист — дуже важлива форма спілкування. Тому пи-

сати його повинен уміти кожен.

Чому люди пишуть одне одному листи?

Хто з вас вже читав або писав листа?

Як лист потрапляє за призначенням?

Чи можна читати без дозволу листи, які призначені комусь іншому? Чому?

Словникова робота

Які слова, пов'язані з листуванням, можете назвати? (Адрес, адреса, адресат (автор листа), листоноша, поштова скринька, поштове повідомлення)

Прочитайте ці слова, поясніть значення. Спишіть їх, за- пам'ятовуючи написання.

Робота з підручником (Впр. 77)

Як ви думаєте, чи існують правила написання листа?

На прикладах листів ми й з'ясуємо це.

Читання листа учнями самостійно.

Бесіда щодо його змісту й оформлення.

До кого написав листа Сергійко?

Як він звертається до бабусі?

Про що Сергійко розповів бабусі?

Чому в листі три абзаци? (Кожна нова думка — з абзацу.)

Що написав хлопчик в кінці листа? Висновок. Які частини тексту мають бути в листі?

( • Звертання;

повідомлення про новини (кожна нова думка — з абзацу);

запрошення (або прохання написати листа);

прощання;

підпис, дата написання листа.)

Практичне засвоєння звертань («Так звертайся»).

Каліграфічна хвилинка. Дорогі бабусю й дідусю!

Закріплення вивченого матеріалу

1. Написання колективного листа до учнів третього класу сусідньої школи (Впр. 78)

Робота з текстом (Впр. 80)

Прочитайте текст. Яка його мета?

Спишіть текст. Складіть звукову модель слів.

Анатомія, знай, України.

Перевірка виконання

Підсумок уроку

Які вимоги існують до написання листа?

Домашнє завдання

Вправа 79, С. 39, принести конверт.

Урок 15

Тема. Урок розвитку зв'язного мовлення*Урок 16

Тема. Складання письмових запрошень і привітань. Правило написання адреси

Мета: формувати в учнів вміння складати й оформляти письмові запрошення та привітання, правильно писати адресу; закріплювати навички вживання звертань; розвивати усне й писемне мовлення; виховувати почуття поваги одне до одного.

ХІД УРОКУ

Організація класу до уроку

Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання (Впр. 79)

Кому ви написали листа?

Фронтальне опитування

Які вимоги існують до написання листа?

Вивчення нового матеріалу

1. Повідомлення теми й мети уроку

Пригадайте, які свята ми святкуємо протягом року.

Чи вітаєте ви з цими святами своїх друзів, рідних, знайо- мих? Як саме?

У святкові дні люди запрошують одне одного в гості, щоб поділитися своєю радістю, вітають одне одного листами, листівками, телеграмами. Сьогодні ви будете вчитися писати вітання, запрошення своїм друзям і рідним.

(Можна розглянути зразки вітальних листівок.)

Робота з підручником (Впр. 81, 82)

Ознайомлення із зразком привітання. (Впр. 81)

Чи можете ви виділити частини будьякого привітання? (Звертання, вітання, побажання, дата, підпис)

Складання привітання другу чи подрузі (усно).

Як треба звертатися?

Як підписуватися? (Робота з таблицею, впр. 83, 84)

Запис привітання під керівництвом вчителя.

Ознайомлення із зразком запрошення. (Впр. 82)

Кого б ви хотіли запросити на ранок до своєї школи (свого класу)?

Колективне складання запрошення.

Словникова робота

Запишіть каліграфічно слова адреса, адресат, адрес.

Чи можете ви пояснити значення цих слів?

Адреса — позначення місця проживання того, кому адресується лист.

Адресат — той, кому адресується, посилається листа. Адрес — письмове вітання когонебудь з нагоди відзначення ви- датної події в його житті.

Складіть речення з одним з цих слів.

Як лист знайде свого адресата?

Зараз ви будете вчитися підписувати конверт.

Підписання конвертів (Впр. 85)

Розгляньте підписаний конверт.

Чию адресу пишемо в лівому верхньому куточку? У правому нижньому? (Ліворуч пишемо свої дані, а праворуч — дані адресата.)

Підпишіть конверт за зразком.

IV. Узагальнення й систематизація вивченого

Самостійна робота (Впр. 84)

Читання привітання Павла Поповича дітям.

Самостійне складання святкового вітання мамі, татові, дідусеві, бабусі, сестрі чи братові.

Робота за малюнками (Впр. 86)

Уявіть, що ви прийшли привітати зі святом вчительку або друга. Як звернетеся до вчительки? До друга?

Що скажете у відповідь на привітання?

Творчий диктант

Запишіть слова у формі звертання.

Матуся, бабуся, сестра, сестриці, брат, братик, тато, дідусь, Світлана Володимирівна, Олег Анатолійович, Андрій Васильович, Вікторія, Владислав, Віктор Іванович.

Перевірка виконання диктанту

Підсумок уроку

З якими формами спілкування ви ознайомились на уроці?

Для чого потрібне привітання?

Коли пишемо привітання?

Коли пишемо запрошення?

Для чого потрібно вміти підписувати конверт?

Домашнє завдання

Вправа 86(2), попрацювати над запитаннями й завданнями для повторення теми «Текст».

Урок 17


Тема. Узагальнюючий урок з теми «Текст». Перевірний тест Урок 18

Тема. Повторення вивченого про речення

Мета: повторити й закріпити знання учнів про речення, фор- мувати вміння ділити текст на речення, завершувати речення; збагачувати словниковий запас; розвивати зв'язки мовлення, ви- ховувати любов до природи, до рідного краю.

ХІД УРОКУ

Організація класу до уроку

Аналіз виконання перевірного тесту з теми «Текст»

Вивчення нового матеріалу

Оголошення теми й мети уроку

Що таке текст?

З чого складається текст? (З речень)

Що таке речення?

Сьогодні ми починаємо вивчення теми «Речення», на уроці повторимо про речення те, що вивчали в 2 класі.

Робота з підручником (Впр. 87)

Що виражає речення? (Закінчену думку)

Як показати початок і кінець речення?

Від чого залежить, який знак поставити в кінці речення?

Поділ тексту на речення. Інтонування речень.

Прочитайте текст. Знижуйте голос і робіть паузу в кінці кожного речення.

Бесіда за текстом.

Скільки речень у тексті?

Про що розповідається в кожному з них? Висновок. У кожному реченні виражена певна думка.

Про яку пору року йдеться в тексті? Доведіть.

Каліграфічна хвилинка Відлетіли у вирій птахи.

Списування речень (Впр. 87)

Спишіть текст, ставлячи розділові знаки.

Доповнення незавершених речень (Впр. 88)

Прочитайте. Які рядки слів не є реченнями? Чому? (Бракує слів для вираження закінченої думки.)

Про що йдеться в першому рядочку?

Що говориться про вітерець?

Як показати кінець речення?

Про кого розповідається у третьому рядку? Що саме?

Чому ви вирішили, що в другому рядку не речення? (Ці слова не виражають закінченої думки.)

Доповніть потрібними словами. (Що за веселі пісні лу- нають?)

Які слова потрібно додати до слів четвертого рядка? (Ще ранньої весни повели вони туди овець.)

Чи потрібно додавати інші слова до слова світає? (Ні. Речення може складатися з одного слова. Наприклад: Світає. Вечоріє. Весна. Холодно.)

Доповніть слова шостого рядка. (А вівчарі вже працюють.)

Прочитайте всі речення.

Чи виражає кожне з них закінчену думку?

А чи зв'язані ці речення між собою за змістом?

Що утворили ці речення? (Текст)

Доберіть до нього заголовок.

Списування тексту

Чи потрібно кожне речення писати з нового рядка? Чому? (Речення зв'язані між собою. Утворився зв'язний текст.)

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Робота над віршем (Впр. 89)

Прочитайте вірш. Скільки в ньому речень?

Про кого або про говориться в кожному реченні? Що саме?

На яке питання відповідає слово осінь?

Чому про осінь сказано, що вона ходить гаєм?

Письмо по пам'яті

Самоперевірка

Підкресліть головні слова в реченнях.

Словесне малювання

Складіть за малюнком кілька речень про осінь (усно).

Інтонування речень (Впр. 90)

Добір слів, близьких за значенням, до слова побачила

Підсумок уроку

Що називається реченням?

Чим відрізняється речення від окремих слів?

Домашнє завдання

Вправа 90(2).

Урок 19


Тема. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення. Інтонування речень

Мета: розширити уявлення учнів про види речень за метою вислов- лювання (розповідні, питальні, спонукальні), окличні й неокличні; формувати навички правильного інтонування речень; розвивати мов- лення, вміння аналізувати, зіставляти; виховувати бережливе став- лення до природи.

ХІД УРОКУ

Організація класу до уроку

Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання (Впр. 90)

Прочитайте виділені речення. Які слова в них є головними?

Які близькі за значенням слова ви дібрали до слова побачила?

Фронтальне опитування

Що називається реченням?

Чи може бути одне слово реченням?

Встановлення меж речень у тексті

Любіть книжку вона полегшить вам життя книжка окрилює розум і серце почуттям любові до світу, до людини книга — джерело знання.

Спишіть, ставлячи розділові знаки в кінці речень.

Скільки речень у тексті? (4)

Який це текст?

Яка його тема, мета?

Вивчення нового матеріалу

Оголошення теми й мети уроку

Сьогодні на уроці ми пригадаємо, якими бувають речення за метою висловлювання. Потренуємось їх правильно записувати й інтонувати.

Закріплення знань про речення, різні за метою висловлювання (речення записані на дошці)

Перша столиця України — Харків.

Чи доводилось тобі бувати в Харкові? Люби свій край!

Прочитайте перше речення. Яка його мета? Як треба читати? (Воно містить повідомлення. У кінці речення голос понижується.)

Яке це речення за метою висловлювання? (Розповідне)

Прочитайте друге речення. Яка його мета? Як треба читати? (Воно містить запитання. Голос підвищується на тому слові, яке містить запитання.)

Яке це речення за метою висловлювання? (Питальне)

Прочитайте третє речення. Що воно виражає? (Воно містить спонукання.)

Яке це речення за метою висловлювання? (Спонукальне)

Отже, за метою висловлювання речення бувають розповідні, питальні й спонукальні.

3. Каліграфічне списування речень, записаних на дошці


Речення (за метою висловлювання)

Розповідні (про ко- гось або про щось розповідається)

Питальні (про когось або про щось запитується)

Спонукальні (спонукання до дії, наказ, прохання, заклик, вимога, заборона, застере-

ZHC SHHSL^У кінці — крапка

У кінці — знак питання

У кінці — крапка

— Які бувають речення за метою висловлювання? 4. Ознайомлення з окличними реченнями 1) Ознайомлення з теоретичним матеріалом (С. 46) б) Робота з таблицею

Речення за інтонацією

окличні

неокличні

5. Практичне засвоєння матеріалу

Складіть розповідне, неокличне речення (розповідне, окличне).

Складіть питальне, неокличне речення (питальне, окличне).

Складіть спонукальне, неокличне (спонукальне, окличне). IV. Закріплення вивченого матеріалу

Словникова робота (С. 46)

Прочитайте слова в рамці, запам'ятайте їх написання.

Робота з текстом (Впр. 92)

Прочитайте текст.

Знайдіть у тексті окличні речення.

Робота з текстом (Впр. 94)

Знайдіть розповідні, питальні, спонукальні речення.

Чи є серед них окличні?

Творча робота з текстом (Впр. 95)

Прочитайте текст. З яких речень за метою висловлювання він складається?

Перебудуйте ці речення в спонукальні.

Запишіть утворений текст.

До чого спонукають нас ці речення?

Підсумок уроку

Які речення бувають за метою висловлювання?

Які — за інтонацією?

Домашнє завдання Вправа 96, С. 47.

Урок 20


Тема. Звертання. Розділові знаки при звертаннях Мета: розширювати знання учнів про звертання в спонукальних реченнях; формувати вміння правильно вживати звертання в усному й писемному мовленні; збагачувати словниковий запас; розвивати мовлення; виховувати любов до усної народної творчості, повагу до людей різних професій.

ХІД УРОКУ

Організація класу до уроку

Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання (Впр. 96)

Прочитайте виразно кожне речення. Дайте йому характеристику.

Фронтальне опитування

Які бувають речення за метою висловлювання?

Які речення бувають за інтонацією?

Інтонування речень. Побудова питальних речень (Впр. 100)

Визначення виду речень за метою висловлювання, за інтонацією

Запишіть речення під диктовку. Охарактеризуйте його. Праця людину годує. (Відповідне, неокличне)

Діти, не переходьте вулицю на червоне світло! (Спонукальне, окличне)

Про що розмовляє берізка з берізкою рано в гайку? (Питальне, неокличне)

Вивчення нового матеріалу

Оголошення теми й мети уроку

Зверніть увагу на друге речення. Яким словом воно починається?

Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, яку роль виконують такі слова, як їх треба вживати й виділяти в реченні.

Скажіть, чи потрібні звертання в мовленні? Для чого нам необхідно знати, як писати речення зі звертанням?

Робота з підручником (Впр. 101)

Прочитайте виразно вірш. Знайдіть у реченнях звертання.

Зверніть увагу, де міститься звертання і як воно виділяється на письмі.

Висновок. Звертання виділяється комою або знаком оклику.

О, .... , о, , о.

Яка роль звертань у реченні? Спробуйте прочитати вірш без звертань. Що можете сказати?

Ознайомлення з теоретичним матеріалом (С. 49)

Що таке звертання?

Як виділяється звертання в усному мовленні?

Як виділяється звертання на письмі?

Робота над віршем (Впр. 102)

Прочитайте вірш, виділяючи звертання. Якими за метою висловлювання є речення із звертання?

Прочитайте речення із звертанням. Назвіть звертання.

Каліграфічна хвилинка (С. 50).

Запис речень із звертанням з вірша.

Випишіть речення із звертанням. Звертання підкресліть.

Творча робота (Впр. 103)

Запишіть слова у формі звертання.

З двома звертаннями складіть речення.

Які речення за метою висловлювання ви склали? Висновок. Звертання вживаються не тільки у спонукальних ре-

ченнях, а й у розповідних і питальних.

Закріплення вивченого матеріалу 1. Вибірковий диктант

Випишіть із прочитаних речень звертання.

• Розцвітай же, слово, і в родині, і у школі, й на заводі, і у полі пречудесно, пречудово — розцвітай же, слово!

(П. Тичина)

Не хилися,явороньку, ще ж ти зелененький, не журися, козаченьку, ще ж ти молоденький.

(З фольклору)

Виростай, дитино, й пам'ятай: Батьківщина — то найкращий край!

(Д. Павличко)

Не летіть в чужину, журавлі, Повертайтеся, рідні, додому.

(О. Пугай)

Прочитайте, які звертання ви виписали. 2. Перебудова речення.

Запишіть речення. Друзі, вивчайте рідну мову!

Перебудуйте речення, щоб звертання знаходилися в середині й у кінці речення. (Вивчайте, друзі, рідну мову! Вивчайте рідну мову, друзі!)

Які розділові знаки поставили?

Підсумок уроку

Що таке звертання?

Як воно виділяється в усному й писемному мовленні? (Під час вимови — голосом, на письмі — комою або знаком оклику.)

Чи тільки у спонукальних реченнях вживаються звертання?

Домашнє завдання Вправа 105, С. 50; правило, С. 49.

Урок 21


Тема. Головні та другорядні члени речення. Зв'язок слів у реченні

Мета: формувати в учнів поняття «головні члени речення», «другорядні члени речення», «підмет і присудок», «основа речення»; формувати вміння визначати головні й другорядні члени речення; вдосконалювати вміння встановлювати зв'язок слів реченні; розвивати вміння аналізувати, мовлення; виховувати по- чуття гордості за українців.

ХІД УРОКУ

Організація класу до уроку

Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (Впр. 105)

Які звертання вживаються в цьому віршику?

Чому автор назвав пісні рідного краю золотим зерном?

2. Фронтальне опитування

Що називається реченням?

Які бувають речення?

Які речення вживаються на письмі, в усному мовленні?

III. Вивчення нового матеріалу

Оголошення теми й мети уроку

Сьогодні ми продовжуємо працювати над реченням; ознайо- мимось з назвами слів в реченні; будемо вчитися встановлювати зв'язок слів у реченні.

Словникова робота

Запишіть слово предмет. Поясніть його значення.

(1) Будь-яке конкретне матеріальне явище, що сприймається органами чуттів; річ; реалія.

Предмети ховалися в тінях. 2) Коло знань, що становить окрему дисципліну викладання;

наука.


Оксані географія здалась би цікавим предметом.)

Складіть речення зі словом предмет.

Робота з підручником. Пояснення нового матеріалу

Формування поняття члени речення (Впр. 106).

Доповніть речення словами за змістом і питаннями.

Прочитайте речення. (Речення складаються зі слів. Слова, до яких можна поставити питання, є членами речення..)

Знайдіть у цих реченнях слова, до яких не можна поставити пи- тання. (У, в — це прийменники. Вони допомагають пов'язувати слова між собою і вживаються з тими словами, які відповідають на питання.)

Ознайомлення з теоретичним матеріалом про члени речення

(С. 51).

Формування понять головні члени речення, підмет, присудок,

другорядні члени.

Прочитайте перше речення. Про кого або про що йдеться в ньому? (Про дзвінок)

На яке питання відповідає це слово? (Що? — Дзвінок)

Про кого або про що говориться в другому реченні?

На яке питання відповідає слово ми? (Хто? — Ми)

Про що йдеться в третьому реченні?

На яке питання відповідає слово урок? (Що? — Урок)

Що можете сказати про названі члени речення? (Вони вка- зують, про кого або про що йдеться в реченні, і відповідають на пи- тання хто? або що?)

(Ознайомлення з теоретичним матеріалом про підмет — С. 5.)

Як же називаються такі члени речення?

А тепер дізнаємось, що говориться про підмет в цих реченнях.

На які питання відповідає цей член речення? (Завдання 3) Висновок. Підмет і присудок є головними в реченні, бо пере-

дають основний зміст речення. Тому підмет і присудок і називають головними членами речення. Вони становлять основу речення. Усі інші члени речення є другорядними.

(Ознайомлення з теоретичним матеріалом про присудок, головні та другорядні члени, основу — С. 51.)

Який член речення називається підметом? Присудком?

Що становить основу речення?

Як будемо підкреслювати члени речення? (Таблиця, С. 53)

Закріплення вивченого матеріалу

Визначення головних членів речення (Впр. 107)

Робота зі схемами (Впр. 108). Встановлення зв'язку між словами

Чому між підметом і присудком стоять стрілочки в одну і другу стороні? (Пояснення, С. 52)

(Такий двосторонній зв'язок встановлюється лише між голов- ними членами речення.)

Самостійна робота (Впр. 109)

Перевірка виконання

Підсумок уроку

Що нового дізнались на уроці?

Які члени речення становлять основу?

Як називаються інші члени речення?

Складіть речення за схемою.

VI. Домашнє завдання

Вправа 110, С.53;правило, С. 51.

Урок 22


Тема. Закріплення знань про члени речення. Встановлення зв'язку слів у реченні

Мета: закріплювати знання учнів про члени речення; форму- вати вміння визначати в реченнях головні й другорядні члени речення, встановлювати зв'язок слів у реченні за допомогою питань; розвивати зв'язне мовлення; виховувати любов до природи.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу до уроку

Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання (Впр. 110)

Прочитайте речення. Назвіть головні члени.

Поставте питання до другорядних членів речення.

Фронтальне опитування

З чого складається речення?

Які члени речення є головними?

Що таке підмет? Присудок?

Які ще є речення, крім головних?

Чи потрібні в реченні другорядні члени? Доведіть свою думку.

Поширте речення другорядними членами. Хлопці змайстрували.

Вивчення нового матеріалу

Оголошення теми й мети уроку

За допомогою чого встановлюється зв'язок слів у реченні?

Сьогодні на уроці ми будемо працювати над визначенням головних членів речення та встановленням зв'язку слів у реченні.

Підготовчі вправи

З поданих слів утворіть словосполучення.

Боротися (за що?). Розповідати (про кого?).

Приїхати (куди?)... Підійти (до чого?).

Любити (що?)... Говорити (як?).

Учитися (як?). Любов (до чого?).

Що допомогло вам утворити словосполучення?

Як встановлюємо зв'язок слів у реченні?

Встановлення зв'язку слів у реченні, визначення основи

Робота з підручником (Впр. 111).

Спишіть речення, підкресліть головні члени. (Шати — багате, розкішне святкове вбрання.)

У третьому реченні встановіть зв'язок між словами. Гори одягаються в різнобарвні шати.

Гори (щороблять?) одягаються; одягаються (в що?) в шати; шати (які?) різнобарвні.

Каліграфічна хвилинка.

Карпати — мальовничі гори України.

Визначте кількість звуків і букв у словах мальовничі, України. Поділіть їх на склади.

Запис речень під диктовку, встановлення зв'язку слів. Між високими травами в'ється вузька стежка. Стежка (щоробить?) в'ється?

стежка (яка?) вузька;

в'ється (між чим?) між травами;

травами (якими?) високими.

Узагальнення й систематизація знань

Розвиток мовлення (Впр. 113)

(«Журавлі-веселики» — так називає їх народ, бо несуть вони на своїх крилах весну. Журавель — великий перелітний птах з дов- гими ногами, довгою шиєю і прямим гострим дзьобом; живе на лісових і степових болотах. Самка — журавка, журавлиця.)

Творча робота (Впр. 114)

Вибіркове списування (Впр. 115)

(Пливла (де?) по морю; хвилечка (яка?) бистренька; зорі (які?) веселі; закотивсь (куди?) за хмару.)

Визначення виду речень. Запис під диктовку з коментуванням

Учися, дитино, бо вчитися треба! (Спонукальне, окличне)

Як же не любити нам тебе?! (Питальне, окличне)

Діти батька не учать. (Розповідне, неокличне)

Які бувають речення за метою висловлювання? За інтонацією?

Підсумок уроку

Які члени речення становлять основу речення?

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка