Конспекти уроків рідної мови у 3 класі за підручником М. С. Вашуленка, складеніСторінка4/13
Дата конвертації21.02.2016
Розмір1.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Що таке підмет? Присудок?

Що допомагає встановити зв'язок слів у реченні?

Як виділяється звертання на письмі?

Домашнє завдання

Вправа 116, С. 55; вправа 122 (усно).

Урок 23


Тема. Урок розвитку зв'язного мовлення*

Урок 24


Тема. Підсумковий урок з теми «Речення». Мовна тема «Мова і мовлення. Текст. Речення»

Урок 25


Тема. Слово. Значення слова. Слово з прямим і переносним значенням

Мета: формувати в учнів вміння розрізняти пряме й переносне значення слів; розвивати вміння вживати в мовленні слова в переносному значенні; розвивати мовлення, збагачувати словниковий запас; виховувати любов до рідної мови.

ХІД УРОКУ

Організація класу до уроку

Аналіз перевірної роботи

Актуалізація опорних знань

Загадка

Буває, що слово відоме давно,А знає не кожен, що значить воно.

І тут у пригоді стає визначник

Скарбів наших мовних — тлумачний... (словник).

Скажіть, а для чого існує тлумачний словник?

1

2

34

5

67

Розгадайте кросворд.

Л

Е

КС

и

КА

Речення, яке передає інформацію з сильним почуттям. (Оклич- не)

Головний член речення, який відповідає на питання хто? або що? (Підмет)

Кілька речень, зв'язаних між собою за змістом. (Текст)

Головний член речення, який відповідає на питання що робить? (Присудок)

Текст, в якому щось описується. (Опис)

Його можна дібрати до кожного тексту. (Заголовок)

Він починається з нового рядка; виступ вправо. (Абзац)

Яке слово утворилося у виділених клітинках? (Лексика)

Звідки ви можете дізнатись значення цього слова? Скористай- тесь тлумачним словником. (Лексика — сукупність слів певної мови)

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Оголошення теми й мети уроку

Лексикологія — це наука про слово. Сьогодні ми починаємо вивчати тему «Слово. Значення слова».

Проблемне запитання

А навіщо взагалі потрібні слова? (Головне призначення слів — називати предмети, ознаки, дії, явища тощо.)

Сьогодні ми почнемо знайомитись з різними властивостями слів.

Пояснення нового матеріалу Спостереження над значенням слова палати.

Утворіть словосполучення зі словом палає. Горобина палає

щока палає вогонь палає

Порівняйте значення цього слова в цих словосполученнях. В якому воно вжито так, як буває в дійсності, тобто у прямому значенні? (Вогонь палає.)

Яку ж ознаку вогню перенесено на горобину і щоку? (Вони бувають червоного кольору, як і вогонь.)

Отже, ознаку вогню перенесено на горобину і щоку, тобто слово палає вжито в переносному значенні.

Складіть речення з цими словосполученнями. Підкресліть головні члени.

Робота з підручником (С. 57)

Працюємо разом (Впр. 123).

Ознайомлення з теоретичним матеріалом.

Робота над віршем (С. 124).

Які слова вжито в переносному значенні?

Поясніть значення слова діброва. (Діброва — листяний ліс, у якому переважають дуби.)

Поставте питання до накреслених членів речення. Діброви (які вони є?) голосисті;

птиця (що робить?) співа. V. Закріплення вивченого матеріалу

Загадка


Жовте листячко летить, Під ногами шелестить. Сонце вже не припікає, Коли, діти, це буває? (Восени)

Робота з текстом (Впр. 125)

Прочитайте текст. До якого стилю мовлення можна віднести цей текст? (До художнього)

Поясніть значення виділених слів — пряме воно чи переносне?

Назвіть головні та другорядні члени другого й третього речень.

Що ви уявили, читаючи текст «Осінь»?

Самостійна робота (Впр. 126)

4. Перевірка виконання

Підсумок уроку

У якому значенні можуть вживатися слова? Гра «Впіймай слова в переносному значенні»

Сумує мати, сумує ліс, гостре слово, весела дівчина, срібне во- лосся, срібна тарілка, гострий ніж, співає вітер, співає хор.

Домашнє завдання Вправа 127, С. 58; правило, С. 57.

Урок 26

Тема. Слова, що мають кілька значеньМета: формувати в учнів поняття багатозначності слів в українській мові, вміння вживати в мовленні багатозначні слова; збагачувати словниковий запас; розвивати мовлення, вміння аналізувати, узагальнювати; виховувати любов до природи.

ХІД УРОКУ

Організація класу до уроку

Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання (Впр. 127)

Які порівняння ви утворили?

Чому щоки порівняли з маками?

Що таке діамант? (Коштовний прозорий камінь з блиском)

Що порівнюється з діамантом? Чому?

Фронтальне опитування

В якому значенні вживаються слова? (В прямому або переносному)

Вибірковий диктант

Запишіть словосполучення у два стовпчики, розрізняючи, які з них вжито у прямому значенні; які — у переносному.

Кіт дрімає, ліс дрімає, виспівує струмок, берізки шепочуть, дівчата шепочуть, золоте волосся, золота прикраса, гіркий перець, весела дівчина, залізна воля, каштанове листя.

Перевірка виконання

Вивчення нового матеріалу

1. Проблемне завдання

Спробуйте пояснити значення слова коса. (Коса — знаряддя праці: гостра коса. Коса — сплетене волосся: довга коса.

Коса — вузька смуга землі: піщана коса.)

Скільки значень має слово коса?

Який висновок можна зробити?

Повідомлення теми й мети уроку

Сьогодні ми звернемо увагу на ще одну властивість слів — багатозначність.

Спостереження за вживанням у мові багатозначних слів

Робота з підручником (Впр. 128).

Робота з текстом (Впр. 129).

У яких значення вжито слово земля?

Складіть речення зі словом земля в різних значеннях.

Каліграфічна хвилинка. Земля всіх годує.

В якому значенні тут вжито слово земля?

Письмо по пам'яті.

Вивчіть другий уривок. Запишіть у зошит.

Самоперевірка.

Закріплення вивченого матеріалу

Робота над реченням

Підкресліть головні члени першого речення. Встановіть зв'язок слів.

Поля (що зробили?) відшуміли; відшуміли (де?) поза гаєм; відшуміли (чим?) колосом; колосом (яким?) щедрим.

Вживання багатозначних слів у мовленні (Впр. 130)

Прочитайте загадку. Про що в ній йдеться? (Про ключ)

Які значення має слово ключ? (Слюсарний, журавлиний, скрипковий, ключ від вхідних дверей)

Складіть речення зі словом ключ.

Яким є слово ключ? (Багатозначним)

Пояснення значень слів із контексту (Впр. 131)

Прочитайте речення, поясніть значення виділених слів.

Зробіть звуко-буквений аналіз слів олівець, язик.

Підсумок уроку

З якими словами ознайомились на уроці? (Зі словами, які мають кілька значень)

Як їх можна назвати?

Домашнє завдання Вправа132, С.61.

Урок 27


Тема. Слова, які звучать і пишуться однаково Мета: ознайомити учнів зі словами, які звучать і пишуться од- наково (омонімами); вчити розрізняти такі слова; розвивати усне й писемне мовлення; збагачувати словниковий запас; виховувати уважність, спостережливість.

ХІД УРОКУ

Організація класу до уроку

Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (Впр. 132)

У яких значеннях вжито слово коса?

Наведіть приклади багатозначних слів.

Вивчення нового матеріалу

Оголошення теми й мети уроку

Сьогодні ми ознайомимось із ще однією особливістю слів української мови.

Спостереження за омонімічними парами

Запишіть речення під диктовку. Пострибали жабки в став. Сірий вовк тремтіти став.

Які слова звучать однаково? Що вони означають? (Став — водоймище. Став — назва дії.)

Це різні слова? (Так, але вимовляються й пишуться однаково. Такі слова є в українській мові, але їх небагато.)

Проблемне запитання

Поясніть значення слова ніс. (Висловлюються різні думки.)

Як же нам дізнатись, про що мається на увазі? (Щоб правильно розуміти такі слова, треба їх чітко вимовити, ввести в речення..)

Введіть у речення слово ніс у різних значеннях.

Ознайомлення з теоретичним матеріалом (С. 61)

Списування (Впр. 133)

Спишіть, поясніть значення виділених слів.

Складіть речення зі словом води. Використовуйте звертання.

Обговорення ситуації у вірші-жарті (С. 134)

Каліграфічна хвилинка Не земля родить, а руки.

Поясніть зміст прислів'я.

Закріплення вивченого матеріалу

1. Розпізнавання омонімів у вірші (Впр. 135) (Поле — лан; поле — прополює, обробляє.)

Спишіть. Поділіть для переносу виділені слова.

Розпізнавання омонімів на слух

У стоніжок По сто ніжок. Всі сто милися, Всі стомилися.

Я візьму маленький прут, Пожену гусят на Прут. Хоч купатиму не в милі, Стануть чисті всі та милі.

Прийшов на берег. Раптом став: думав море, а то став.

Став дивитись, роздивлятись, куди ж тепер йому податись. Чи на Місяць через місяць, чи на зорі на зорі?

Утворення речень з омонімами

Складіть речення з парами слів.

замок на березі гори

замок на березі гори

Підсумок уроку

З якими словами сьогодні ознайомилися?

Що для вас було найцікавішим?

Домашнє завдання Вправа 136, С. 62.

Урок 28


Тема. Слова, близькі за значенням (синоніми)

Мета: розширити знання учнів про слова, близькі за значенням (синоніми); формувати вміння добирати синоніми, вживати їх у мовленні; збагачувати словниковий запас; розвивати мовне чуття, мовлення; виховувати любов до української мови.

ХІД УРОКУ

Організація класу до уроку

Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання (Впр. 136)

— Прочитайте пари слів, поясніть значення кожного слова.

Словниковий диктант

Здоров'я, п'ятеро, ім'я, в'ють, бур'ян, м'який, п'ятниця.

Годинник, життя, знання, ванна, волосся, взуття, письменник.

Дощ, хрущ, борщ, щастя, ящірка, Батьківщина.

3. Яку орфограму мають слова кожного рядка?

Вивчення нового матеріалу

Проблемна ситуація

Прочитайте текст «Іде зима» (Впр. 139).

Які недоліки ви помітили? Як можна вдосконалити твір Тара- сика? (Замінити слова, які повторюються, схожими за значениям)

Оголошення теми й мети уроку

Сьогодні на уроці ми будемо вчитися добирати слова, близькі за значенням. А називаються такі слова синонімами.

Редагування тексту

Надворі холоднішає. Небо стає непривітним. Дедалі частіше з нього сіє холодний дощ.

Пташкам стає важче знаходить їжу. Вони дедалі частіше зліта- ються до нашого подвір'я. Дітям з нашого двору стало шкода пер- натих друзів. Вони стали підгодовувати пташок.

Виділення з тексту та добір синонімів (Впр. 137)

Зав'юга, стужа, хуртовина, завія, заметіль, завірюха, сніговиця, віхола.

Йдуть, крокують, чимчикують, прямують, ступають.

Тікає, драпає, відступає, зникає, ушивається.

Якщо у вас виникли труднощі з добором синонімів, що потрібно робити? (Необхідно звернутися до словника синонімів.)

Закріплення вивченого матеріалу

Робота над словосполученнями (Впр. 140)

Прочитайте словосполучення й скажіть, у якому значенні їх вжито. (Вжито в переносному значенні)

Замініть їх синонімами.

Сонце сміється — сонце світить;

туман лягає — туман опускається;

ліс шепоче — ліс шумить;

сніжинки танцюють — сніжинки падають (кружляють);

струмок співає — струмок дзюрчить;

хмара проливає сльози — йде дощ.

З однією парою словосполучень складіть речення.

Де використовуються словосполучення першого стовпчика? (У художніх творах)

Самостійна робота (Впр. 138)

Прочитайте, добираючи з дужок потрібні за змістом слова.

Запишіть утворений текст.

Підкресліть слова, в яких є букви, що позначають два звуки. (Зграя, кущі, куща, щебетали, їли)

Перевірка виконання завдання

Підсумок уроку

Які слова вчились добирати? (Близькі за значенням)

Як вони називаються? (Синоніми)

Доберіть синоніми до слів:

говорити — ... (казати, повідомляти, розповідати);

будинок — ... (дім, хата);

мати — ... (матір, мама, неня);

дзьобати — . (клювати);

турбуватися — ... (хвилюватися).

Домашнє завдання Вправа 140(3), С. 64.

Урок 29


Тема. Ознайомлення з фразеологізмами. Навчальне ауді- ювання

Мета: ознайомити учнів з окремими фразеологізмами; розвивати вміння добирати синоніми; збагачувати словниковий запас; розви- вати зв'язне мовлення; виховувати зацікавленість до рідної мови.

ХІД УРОКУ

Організація класу до уроку

Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання (Впр. 140 (3))

Прочитайте складену вами розповідь за малюнками. (Чи- тають декілька учнів.)

Фронтальне опитування

Як називаються слова, близькі за значенням? (Синоніми)

Доберіть синоніми до слів: батько — ... (тато); варити — ... (готувати); вирішити — ... (ухвалити); буква — ... (літера); вражати — ... (дивувати).

Оголошення теми й мети уроку

Сьогодні ми продовжимо спостерігати за роллю синонімів у мовленні, будемо вчитися вводити синоніми в речення.

Вивчення нового матеріалу

1. Спостереження за роллю фразеологізмів (Впр. 144)

Прочитайте словосполучення. Замініть їх одним словом-си- нонімом.

Порівняйте, де виразніше висловлено думку. (Такі влучні вислови називаються фразеологізмами.)

Для чого потрібні фразеологізми?

2. Тренувальні вправи

Замініть одним словом фразеологізми:

зарубай собі на носі — ... (запам'ятай);

вище ніс — ... (не сумуй);

водити за ніс — ... (обманювати);

комар носа не підточить — ... (не здогадається).

Складіть речення з одним з фразеологізмів.

Закріплення вивченого матеріалу

Робота над прислів'ями (Впр. 143)

Робота в парах. Добір синонімів (Впр. 142)

Перевірка виконання

Навчальне аудіювання «Пустуни на пароплаві»

Підготовка до слухання тексту

Хто вас найбільше тішить у зоопарку? Чому?

Сьогодні ви дізнаєтесь, що може статися, коли дві мавпочки з'являться на пароплаві. Розповів про таку подію Микола Трублаїні в оповіданні «Пустуни на пароплаві».

Словника робота

Щогла — палиця на палубі корабля, до якої кріплять вітрила.

Слухання тексту

Наш пароплав ішов теплими південними морями.

Якось ми зупинилися біля берегів Африки. До нас на човні підплив негр. Він продав морякам двох мавпочок.

Руденькі мавпочки були завбільшки як кішки. Їх узяли на мо- тузочки й потягли на пароплав. Звірята впиралися, вищали, мотали головами, дригали лапками, махали хвостами — не хотіли зали- шати негра. Тоді сивий боцман схопив їх руками і забрав на палубу.

Пароплав рушив у дальшу путь.

Мавпочки швидко звикли до нового місця. Незабаром вони стали улюбленцями команди. Моряки назвали їх Яшкою і Машкою.

Яшка любив чіплятися хвостом за перекладини і, звисаючи головою вниз, розгойдувався, ніби вправний фізкультурник.

Машка раз у раз під час сніданку плигала на стіл, хапала грудку цукру й миттю зникала.

Наш боцман сховав у шухляді стола дві коробки шоколаду.

Якось, виходячи з каюти, він не причинив дверей. Зацікавлена Машка засунула мордочку в щілину. Потім ускочила в каюту й почала господарювати там. Вона плигала по ліжку й зазирала до шухляди у шафочці і в столі.

Коли боцман повернувся, перед самісіньким його носом на палубу виплигнула Машка. У зубах вона тримала коробку шоколаду.

Боцман погнався за мавпою. Звіреня легко, мов пташка, метну- лося по пароплаву. Матроси з голосним сміхом і свистом поспішили боцману на допомогу. Проворна Машка не давалася до рук. Вона плигала, ховалася, стрибала. Галас і метушня знялися на палубі. Розохочені несподіваною розвагою матроси не шкодували ніг.

— Половину шоколаду тому, хто відбере коробку, — крикнув боцман, наздоганяючи хвостатого злочинця.

Та ось мавпа випустила коробку, а сама метнулася на щоглу. Радісно боцман схопив коробку й одкрив її. Матроси заглянули туди й зареготали. Коробка була порожня. Машка ж сиділа на щоглі, доїдаючи шоколад, і пищала від задоволення. (264 слова)

(М. Трублаїні) 4. Перевірка розуміння прослуханого за запитаннями

В яких морях ходив пароплав?

а) Великих морях;

б) північних морях;

в) теплих південних морях.

Кого моряки пароплава купили у негра?

а) Крокодилів;

б) мавпочок;

в) бегемотів.

Які за розміром були мавпочки?

а) Завбільшки як кішки;

б) як великі собаки;

в) як маленькі кролики.

Чим любила ласувати Машка?

а) Бананами;

б)цукром;

в) тістечками.

Чому боцман погрався за Машкою?

а) Вона його дратувала та ображала;

Машка забрала у боцмана коробку шоколаду; в) боцман хотів пригостити Сашку цукром.

б) Чим образила Машка боцмана?

а) Вона занесла коробку на щоглу;

б) Машка з'їла увесь шоколад;

в) мавпочка викинула коробку із шоколадом у море. VII. Підсумок уроку

Урок 30

Тема. Слова, протилежні за значенням (антоніми) Мета: розширювати знання учнів про слова, протилежні за зна- ченням (антоніми); формувати вміння користуватися антонімами у мовленні для контрастного зіставлення явищ, предметів, ознак, дій; збагачувати словниковий запас; розвивати пам'ять, мовлення; виховувати працьовитість.ХІД УРОКУ

Організація класу до уроку

Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання (Впр. 145)

Прочитайте тлумачення поданих фразеологізмів.

Складіть речення з одним з них.

Фронтальне опитування

Що таке синоніми?

Для чого використовуються в мовленні фразеологізми?

Запис під диктовку (з коментуванням)

Іде по воду молодиця, за нею тюпає хлоп'я. Так провештались у місті до вечора. Назустріч нам по дорозі неквапливо бреде пастух.

Підкресліть синоніми. (Іде, тюпає, провештались, бреде)

Доберіть синоніми до слова неквапливо. (Неквапливо — повільно, повагом, неквапно)

Знайдіть головні члени третього речення, встановіть зв'язок слів. Пастух (що робить?) бреде;

бреде (як?) неквапливо;

бреде (де?) по дорозі;

бреде (куди?) назустріч (кому?) нам.

Для чого в мовленні вживаються синоніми?

Вивчення нового матеріалу

Оголошення теми й мети уроку

Сьогодні на уроці ми ознайомимось зі словами, протилеж- ними за значенням. Такі слова називаються антонімами. Будемо вчитися добирати антоніми, вживати їх у своєму мовленні.

Робота з підручником (Впр. 146)

Прочитайте прислів'я. Поясніть їх зміст.

Знайдіть у кожному антоніми. Мир — війна (що?)

будує — руйнує (що робить?) вчений — неук (хто?)

незнайко — знайко (хто?) більше — менше (як?) нових — старих (яких?)

Зверніть увагу, на які питання відповідають слова в парах. (На одне і те саме)

Знайдіть розповідні речення.

Які речення не назвали? Яке воно за метою висловлювання? (Спонукальне)

3. Робота з віршем (Впр. 148)

Доберіть заголовок до цього вірша. (Антоніми)

Знайдіть антоніми. (У злагоді — у сварі, лягати — вста- вати, відпочивати — працювати, веселитись — журитись.)

Закріплення вивченого матеріалу

Творча робота

Прочитайте речення. Замініть виділені слова антонімами. Запишіть утворений текст.

Чорні хмари пливли по небу. Сердитий вітер гойдав віти дерев. Жовте листі сумно тріпотіло од вітру. Настала холодна дощова осінь.

Прочитайте утворений текст.

У кожному реченні підкресліть головні члени речення.

Перевірка виконання

Робота над текстом (Впр. 147)

Знайдіть антоніми. (Донизу — догори, ясний — похмурий)

Складіть речення з парами антонімів.

Що є в цих реченнях? (Протиставлення)

Зверніть увагу на підмет і присудок у першому реченні.

Дуже багато складено прислів'їв, в яких є антоніми. Прига- дайте їх. (Праця годує, а лінь марнує.

Умів узяти, умій і віддати.

Ученому — день, а невченому — тьма.

Краще гірка правда, ніж солодка брехня.)

Самостійна робота (Впр. 149)

Перевірка виконання завдання

Підсумок уроку

Що таке антоніми?

Для чого вживаються у мовленні?

На які питання відповідають антоніми?

VII. Домашнє завдання Вправа 151, С. 67.

Урок 31


Тема. Урок розвитку зв'язного мовлення*

Урок 32


Тема. Диктант. Перевірка орфографічних та пунктуаційних навичок

Урок 33


Тема. Будова слова. Закінчення слова. Роль закінчень для зв'язку слів у реченні

Мета: формувати в учнів вміння визначати закінчення слів за- собом зміни їх форми; формувати поняття про закінчення слова як його змінну частину та засіб зв'язку слів у реченні; розвивати мовлення, вміння аналізувати, зіставляти; виховувати бережливе ставлення до хліба, працьовитість.

ХІД УРОКУ

Організація класу до уроку

Вивчення нового матеріалу

Повідомлення теми й мети уроку

З чого складається текст? (Текст складається із речень.)

З чого складається речення? (Речення складається зі слів.)

З чого складаються слова? (Вони складаються зі звуків.)

Але в словах можна визначити й інші частини.

Вивчаючи ці частини, ви дізнаєтесь, як будуються слова, яких

значень можуть вони набувати.

Сьогодні ми починаємо вивчати тему «Будова слова».

Проблемна ситуація

Прочитайте слова. Що треба зробити, щоб утворити з них словосполучення?

Милувалася квітка (милуватися квіткІоШ;

повернути сестра (повернути сестрД);

розповісти мама (розповісти мамЩ.

Що змінилося в словах? Виділіть частину слова, яка змінилася.

Висновок. Змінну частину слова називають закінченням.

Що потрібно зробити, щоб знайти закінчення? (Потрібно змінити слово.)

Ознайомлення з теоретичним матеріалом (С. 68)

Потренуємось виділяти закінчення в словах.

Робота з підручником (Впр. 152)

Випишіть словосполучення зі словом праця. Позначте закінчення.

Прикрашає (що?) прац Н ; не живе (без чого?) без прац Щ ; бережіть (що?) прац [ю[ ; створюються (чим?) прац I ею I ; бачить (у чому?) у прац Ш .

Висновок. — Як визначити закінчення слова? (Треба змінити його за питаннями.)

Яку роль виконує закінчення? (Закінчення служить для зв'язку слів у реченні.)

Визначення ролі закінчень і прийменників для зв'язку слів у реченні (Впр. 154)

Прочитайте речення, розкриваючи дужки.

Що сталося зі словами, які стоять у дужках?

Які ще слова вам довелось вставити? Для чого? (Довелося вставити прийменники для зв'язку слів у реченні.)

Спишіть ці речення, виділіть закінчення в словах з дужок. Підкресліть прийменники.

Ознайомлення з теоретичним матеріалом (С. 69)

Поміркуйте разом! (Впр. 153)

Прочитайте рядок слів. Чи можна вважати його реченням?

Що треба зробити, щоб утворити з них речення?

Форму яких слів треба змінити? (Клас, лунати)

Запишіть складене речення. (З вікна класу лунала народна пісня.)

Визначте головні члени речення. Встановіть зв'язок слів. Пісня (що робила?) лунала;

пісня (яка?) народна; лунала (звідки?) з вікна; вікна (чого?) класу.

III. Закріплення вивченого матеріалу

Загадка

Він і чорний, Він і білий,І завжди він загорілий. Як до столу ми йдемо, То без нього не їмо. (Хліб)

Каліграфічна хвилинка У хлібі — здоров'я і сила.

Поясніть зміст прислів'я.

Доберіть синоніми до слова хліб. (Хліб, паляниця, буханець, калач, коровай)

Пригадайте ще прислів'я про хліб. Запишіть під диктовку.

На чорній землі білий хліб родить.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка