Конспекти уроків рідної мови у 3 класі за підручником М. С. Вашуленка, складеніСторінка6/13
Дата конвертації21.02.2016
Розмір1.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Які звуки чергуються? Якими буквами позначено? (Друга — друзі — дружніші)

Закріплення вивченого матеріалу Робота над віршем (Впр. 190).

Прочитайте вірш. Чого він навчає?

Робота в парах

Випишіть слова, споріднені зі словами мурахи, вага. (Мурахи — мурашка, вага — в'ажко)

Позначте корінь, підкресліть букви, що позначають звуки, які чергуються.

Складання схеми речення

Запишіть виділене речення. Складіть його схему.

Встановіть зв'язок слів (усно).

Зверніть увагу на звукову модель слова бджоли.

Узагальнення й систематизація вивченого

Робота над віршем (Впр. 191)

Плуг — плужок — у плузі;

луг — лужок — на лузі;

дім — дому;

нім — ньому;

плоди — плід;

дружба — друзі — друг.

Вибіркове списування (самостійно)

Виберіть пари слів, в яких змінюються голосні або приголосні звуки.

Запишіть ці пари слів, позначте в них корені, підкресліть букви, що позначають звуки, які змінюються.

Віз, кінь, гусінь, муха, комаха, пасіка, пух, пасіці, коня, комасі, вози, мусі, гусені, пушок. Перевірка виконання.

Підсумок уроку

Що ви запам'ятали з уроку?

Домашнє завдання Вправа 192, С. 82.

Урок 42

Тема. Спостереження за вимовою слів з ненаголошеними [е], [и]. Правило написання слів з цими звукамиМета: формувати в учнів вміння правильної вимови слів з не- наголошеними [е], [и] в корені слова; ознайомити з правилом перевірки ненаголошених [е], [и]; збагачувати словниковий запас; розвивати літературну вимову; виховувати любов до книги.

ХІД УРОКУ

Організація класу до уроку

Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання (Впр. 192)

Прочитати слова парами. Яке чергування відбулося?

Прочитайте речення, які склали.

Творче списування

З поданих пар слів утворіть словосполучення. Підкресліть чергування.

(Яскраві (колір), відповісти (вчителька), напувати (кінь), книжка на (стіл), розповідати (подруга), нагодувати (кіт), біля свого (поріг), крейда у (рука), запис на (дошка), стояти на (поріг)).

Перевірка виконання.

Вивчення нового матеріалу

Словникова робота (С. 83)

Що за приміщення зображено на малюнку? (Бібліотека)

Хто працює в бібліотеці? (Бібліотекар)

Як ви розумієте значення цього слова? (Установа, де зберігаються й видаються читачам книжки, журнали.)

Що таке бібліотека?

Це — домівка для книжок.

(Ганна Черінь)

Складіть речення з цим словом. Запишіть його.

Каліграфічна хвилинка

Люби і бережи книгу.

Які прислів'я про книгу знаєте? (• Книга корисна, коли їі читають.

Книги читати — усе знати.

Кому книга — розвага, а кому — навчання.

Книга мовчки все розкаже.

Хто більше читає, той більше знає.)

Робота над текстом (Впр. 193)

Як треба поводитися з книгою?

Оголошення теми й мети уроку

Сьогодні ми ознайомимось з правильною вимовою слів з не- наголошеними звуками [е], [и]. Будемо вчитися перевіряти слова з ненаголошеними [е], [и].

Визначення наголошених складів у словах (Впр. 196)

Прочитайте виразно вірш.

Назвіть наголошений склад у виділених словах. Як вимов- ляються голосні звуки в наголошених складах?

Ознайомитися з особливостями літературної вимови слів з нена- голошеними звуками [е], [и] (Впр. 197)

Прочитайте словосполучення. Порівняйте вимову голосних звуків у виділених коренях.

Учні пригадують правило про вимову ненаголошених голосних звуків, вивчене в 2 класі.

Наголошені звуки [е] та [и] вимовляються чітко.

Ненаголошений звук [е] у вимові наближається до [и]: ст[еи]пи, оз[еи]ро.

Ненаголошений звук [и] у вимові наближається до [е]: л[ие]сток, ж[ие]ття.

Отже, потренуємось правильно вимовляти ці звуки. (Таб- лиця «Вимовляй так»)

Проблемне запитання

Яку букву треба написати в словах: в_сна, з_ма? Доведіть свою думку.

Пригадайте, які звуки вимовляються чітко? (Наголошені)

Отже, як перевірити написання цих слів? (Наголосом)

Робота над правилом (С. 85)

Тренувальні вправи

Добір перевірних слів (Впр. 199)

Списування із завданням

Спишіть речення. До слів з пропущеними буквами доберіть перевірні. Виділіть корінь, поставте наголос, підкресліть букви, якими позначені звуки, що перевірялися.

ЛЮБІЙ МАМІ Мамо, настала в_сна, квітне в_рба запашна, Річка в долині с_ніє. Мамо, настала в_сна.

Перевірка виконання.

Підсумок уроку

Як перевірити ненаголошені звуки [е], [и] в коренях слів?

VI. Домашнє завдання

Вправа 200, С. 85.

Урок 43

Тема. Перевірка правильності написання слів з ненаголоше- ними голосними [е] та [и]Мета: формувати в учнів уміння добирати перевірні слова до слів з ненаголошеними голосними [е], [и] в коренях слів шляхом словозаміни або добору спільнокореневих слів; збагачувати словниковий запас; розвивати пам'ять, мовлення; виховувати береж- ливе ставлення до природи.

ХІД УРОКУ

Організація класу до уроку

Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання (Впр. 200)

Зачитайте словосполучення, які ви записали.

Якою частиною правила ви скористалися для перевірки? (Змінювали слова так, щоб ненаголошений звук став наголошеним.)

Фронтальне опитування

Як вимовляти звук [е] у ненаголошеному складі? ([еи])

Як вимовляти звук [и] у ненаголошеному складі? ([ие])

Як вимовляти звуки [е], [и] в ненаголошеному складі? (Чітко)

Як дізнатися, яку букву (е чи и) писати в ненаголошеному складі?

Оголошення теми й мети уроку

Сьогодні ми будемо вчитися добирати слова для перевірки написання слів з ненаголошеними [е], [и].

Закріплення вивченого матеріалу

1. Перевірка ненаголошених [е], [и] шляхом словозміни

До поданих слів доберіть перевірні. Визначте наголошений склад, підкресліть пропущені букви.

— м_чі — гр_би

— ст_пи — л_сти

— с_рпи — з_мля

— т_ни — дер_во

— л_ни — з_рно

Як ми добирали слова для перевірки? (Ми змінювали слово.)

Перевірка ненаголошених [е], [и] шляхом добору спільнокоре- невих слів

— в_селка — т_хенько

— сл_вовий к_слиця

сх_лити ш_поче

Яким способом перевірки скористалися в цьому випадку? (Добирали спільнокореневі слова.)

Робота над текстом-діалогом (Впр. 201)

Прочитайте текст. Як можна назвати розмову двох звірів? (Діалогом)

Що це за текст?

Яка його мета?

Знайдіть речення із звертанням.

Знайдіть питання речення.

Якою була лисиця? А їжачок?

Випишіть слова з пропущеними буквами. Доберіть до них перевірні. (Лисиця — лис, животі (за словником), блискучими — блиск, позирає — зиркнути, близенько — близько, тихенько — тихо, вмивався — вмитися.)

Письмо по пам'яті

Вес_ло лягає дорога до гаю. Нам золотом осінь дорогу вст_ляє.

(М. Стельмах)

Які букви пропущені?

Скільки речень у вірші?

Про що йдеться в першому реченні?

Про що розповідається в другому?

Розвиток мовлення (Впр. 203)

Відгадування загадки.

Живуть у тісній темниці Без страху темноти Хлоп'ята яснолиці — Вогню малі брати. І мають душу щедру, Хоч дерева сини, Згоряючи дощенту, Вогонь дають вони. (Сірники)

Поміркуйте, яким буває вогонь? (Вогонь не любить пустощів. Він може бути і другом, і ворогом. Це залежить від того, як до нього ставляться.)

За яких обставин може виникнути пожежа?

Складання розповіді «Обережно! Вогонь!»

Підсумок уроку

Чого навчалися на цьому уроці?

Домашнє завдання

Вправа 204, С. 87.

Урок 44


Тема. Закріплення правил про вимову й правопис слів з не- наголошеними [е], [и]

Мета: формувати вміння учнів писати слова з ненаголоше- ними голосними звуками в коренях слів; розвивати правильну літературну вимову; збагачувати словниковий запас; розвивати вміння аналізувати, узагальнювати; виховувати любов до природи.

ХІД УРОКУ

Організація класу до уроку

Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання (Впр. 204)

Прочитайте виразно загадку.

Що допомогло вам її відгадати?

Як написали слова з пропущеними буквами? Які перевірні слова до них дібрали?

Фронтальне опитування

Які слова називаються спільнокореневими?

Як визначити корінь слова?

Як вимовляється звук [е] в ненаголошеному складі?

Як вимовляється звук [и] в ненаголошеному складі?

Як дізнатися, яку букву (е чи и) потрібно написати в ненаго- лошеному складі кореня слова?

Оголошення теми й мети уроку

Сьогодні на уроці ми продовжуємо працювати над вимовою і правописом слів з ненаголошеними звуками [е], [и].

Закріплення вивченого матеріалу

Вимова й написання слів з двома ненаголошеними голосними (Впр. 205)

Каліграфічна хвилинка Росла в лісі дика яблунька.

Робота з текстом (Впр. 207)

Прочитайте текст.

Що потрібно зробити, щоб у реченнях був зв'язок слів? (Змінити слова в дужках.)

Спишіть текст, позначте закінчення у змінених словах. (Перевірка виконання.)

4. Словникова робота

Як називається електронна обчислювальна машина? (Комп'ютер) Складіть речення з цим словом.

Доберіть синонім до слова колодязь. (Криниця)

Письмо по пам'яті

За с_лом у нас кр_ничка, Негл_бока, нев_личка. Клен шумить над нею листом, В ній вода холодна й чиста.

Прочитайте виразно вірш.

Доберіть перевірні слова до слів з пропущеними буквами.

Яке слово не змогли перевірити? Як дізнатися в такому ви- падку, яку букву потрібно написати? (За орфографічним словником)

Запишіть вірш по пам'яті. (Самоперевірка.)

Узагальнення й систематизація вивченого

Робота з текстом (Впр. 208)

Прочитайте текст. Знайдіть у ньому зачин, основну частину, кінцівку.

Які нові слова зустріли в тексті? (Левада — присадибна ділянка з сінокосом, городом та плодовими або іншими деревами.)

Спробуйте дібрати перевірні слова до слів з пропущеними буквами.

Чи всі слова вдалося перевірити? (Треба скористатися словником.)

Словниковий диктант

Верба, схилилася, висить, озеро, веселився, бережок, внизу, калинова, живуть, березовий.

Підсумок уроку

Що відпрацьовували на уроці?

Що для вас було новим?

Домашнє завдання

Вправа 209, С. 99, принести орфографічний словник. Урок 45

Тема. Контрольна робота. Аудіювання

Урок 46


Тема. Вимова, правопис слів з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом

Мета: формувати в учнів вміння писати слова з ненаголоше- ними [е], [и], що не перевіряються наголосом, користуватися орфографічним словником; збагачувати словниковий запас; розвивати зв'язне мовлення; виховувати культуру мовлення.

ХІД УРОКУ

Організація класу до уроку

Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання (Впр. 209)

Прочитайте діалог сина й тата. Яку відповідь хлопчика на зауваження батька ви придумали?

(Учні зачитують свої відповіді.)

Коментоване письмо

Травка зеленіє. Сонечко блищить. Ластівка з весною в гай до нас летить. (О. Плещеєв)

Як перевіряються ненаголошені [е], [и] в корені слова?

Вивчення нового матеріалу

Мотивація навчальної діяльності. (Впр. 210) Оголошення теми й мети уроку

Сьогодні ми будемо вчитися правильно вимовляти такі слова з ненаголошеними [е], [и], а правопис будемо перевіряти за орфо- графічним словником.

Але є слова, що в них Написання голосних Через наголос, бува, Перевірить неможливо, А тому такі слова Пам'ятати нам важливо.

Завдання вимови й правопису слів з неперевірними ненаголо- шеними голосними

Робота з малюнками — назвами предметів. (Впр. 211) Очерет, черемха, абрикос, апельсин.

Робота над словами з рамок. (С. 90, 91)

За визначенням здогадайтесь, про що або про кого йдеться.

• Член органу державної влади, обраний виборцями. (Депутат)Керівник підприємства, установи або навчального закладу. (Директор)

Частина земної поверхні, яку можна бачити на відкритій місцевості. (Горизонт)

Запишіть ці слова, складіть з ними речення.

До слова горизонт доберіть синоніми. (Обрій, небокрай, не- босхил, виднограй, видноколо, виднокруг, крайнебо, небозвід)

Каліграфічна хвилинка

Бачиш край, а не дійдеш. (Горизонт)

Робота над словосполученням (Впр. 212)

Утворіть словосполучення. У словах першого стовпчика позначте наголос, підкресліть букви [е] чи [и], що позначають ненаголошені звуки [е], [и].

(Міжміський телефон, ...)

Розберіть за будовою слова тривожний, золота, безмежний. Тривожніииі , золота , безмежнйиі

Робота з орфографічним словником (Впр. 213) Діти працюють самостійно.

(Перевірка виконання.)

Узагальнення й систематизація вивченого

Робота над літературною вимовою слів за таблицею « Правильно вимовляй і пиши»

Робота над прикметами (Впр. 214)

Прочитайте прикмети.

Які ще прикмети ви знаєте? (Якщо горіхи вродили рясно, а грибів мало — зима буде сніжна і морозна. Грім у вересні — на тривалу осінь. Павутиння нарослинах — на осіннє тепло.)

Спишіть, вставляючи пропущені букви.

Словникова робота (Впр. 215)

Підсумок уроку

Чого навчилися на цьому уроці?

Домашнє завдання

Вправа 216, С. 91; повторити написання слів у рамках. Урок 47

Тема. Урок розвитку зв'язного мовлення*

Урок 48

Тема. Дзвінкі й глухі приголосні. Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголоснимиМета: формувати в учнів вміння розрізняти дзвінкі й глухі приголосні за істотними ознаками вимови; розвивати фонема- тичний слух, вміння аналізувати; виховувати любов до природи.

ХІД УРОКУ

Організація класу до уроку

Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання (Впр. 216)

Які споріднені слова дібрали до поданих?

Які частини є в цих словах?

Розберіть за будовою слова: апельсиновий, апетитна, абрикосове, пшениченька. (Фронтально)

Словниковий диктант

Директор, депутат, горизонт, очерет, черемха, абрикос, апельсин, бібліотека, верблюд, кишеня, керувати, велосипед, кермо, лелека, квиток.

Взаємоперевірка

Як написати слова з неперевірними голосними? (Скориста- тися словником.)

Вивчення нового матеріалу

Оголошення теми й мети уроку

Сьогодні на уроці ми пригадаємо, на які групи поділяються всі приголосні звуки. Повправляємось у розпізнаванні дзвінких і глухих приголосних звуків.

Спостереження над вимовою приголосних звуків

На які групи можна поділити приголосні звуки?


Приголосні

дзвінкі

глухіПриголосні

тверді

м'які

пом'якшені

Нас сьогодні цікавить група дзвінких і глухих звуків. Вимовте приголосні звуки, позначені поданими буквами та бук-

восполученнями. (Впр. 217)

Які з цих звуків вимовляються зовсім без голосу, тільки з шумом? Як називаються такі звуки? (Глухі)

А під час вимови яких звуків чуємо і голос? Як будемо нази- вати такі звуки? (Дзвінкі)

Зробіть висновок про вимову дзвінких і глухих приголосних звуків.

Ознайомлення з теоретичним матеріалом (С. 92)

Вправляння у вимові дзвінких і глухих приголосних звуків

Робота за таблицею (С. 92).

Назвіть дзвінкі приголосні.

Назвіть глухі приголосні.

Назвіть звуки парами. (Це парні приголосні.)

Назвіть звуки, які не мають пари.

Вправа 218 (1, 2).

Каліграфічна хвилинка Здоровому все здорово!

Як ви розумієте це речення?

Назвіть слова, в яких лише дзвінкі приголосні звуки. (Здоровому, здорово)

Закріплення вивченого матеріалу

Робота з текстом (Впр. 219)

Прочитайте текст. Це опис чи розповідь? Доведіть.

Що нового дізнались про шишкаря?

(Важко пташкам в мороз. А шишкарі виводять своіх малят взимку. Гніздо своє птахи будують на високих і густих хвойних деревах, частіше на ялинах. Густе гілля захищає його від вітру та снігу.)

Вибіркове списування

Випишіть у перший рядок слова з дзвінкими приголосними, у другий — з глухими.

Встановлення зв'язку слів у реченні (друге речення третього абзацу)

які? куди? Т~. if I Кінчики в протилежні боки загнуті.

яківони є? п

Узагальнення й систематизація вивченого

1. Творче завдання

Доберіть 5 слів, останній звук яких буде дзвінким. (Лід, мед, ліз, мороз, лікар)

Доберіть 5 слів, останній звук яких буде глухим. (Жук, час, суп, мак, сміх)

2. Пропедевтика

А правильно вимовляти такі слова ми будемо вчитися на на- ступному уроці.

Підсумок уроку

Домашнє завдання

Вправа 220, С. 92; правило, С. 92.

Урок 49


Тема. Засвоєння правила вимови дзвінких приголосних у кінці слів та складів перед наступним глухим приголосним

Мета: ознайомити учнів з правилом вимови дзвінких приго- лосних у кінці слів та складів перед наступним глухим; розвивати навички правильної вимови, мовлення, каліграфічного письма; виховувати бережливе ставлення до книги.

ХІД УРОКУ

Організація класу до уроку

Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання (Впр. 220)

Назвіть парні приголосні звуки у словах вправи.

Назвіть звуки і букви в словах дядько ([д'ад'ко]), дзвін ([дав'ін]).

Фронтальне опитування

Які звуки називаються дзвінкими? глухими?

Чим пояснюється милозвучність української мови?

Вивчення нового матеріалу

Оголошення теми й мети уроку

Сьогодні ми будемо вчитися правильно вимовляти дзвінкі приголосні в кінці або складів перед глухими, а також правильно писати слова в таких випадках.

Пояснення нового матеріалу

Ознайомлення з правилом (С. 93).

Робота над літературною вимовою дзвінких приголосних у кінці

слів і складів. (Впр. 221)

Значення яких слів незрозумілі?

Зав'язь — частина квітки, в якій утворюється плід.

Галузка — гілка, гілочка.

Паморозь — схожі на іній атмосферні опади, що в морозну погоду осідають на гілках дерев, дротах тощо.

3) Робота з предметними малюнками (Впр. 222).

Назвіть предмети, зображені на малюнках, чітко вимов- ляйте дзвінкі приголосні.

Гриб, вудка, плуг, гарбуз, дід, сад, віз, жолудь, діжка, ложка, ніж.

Утворіть (усно) речення з цими словами (фронтально).

Хвилинка каліграфії Книга — ключ до знань.

Поясніть зміст виразу.

Робота з текстом (Впр. 223)

Прочитайте виразно текст, чітко вимовляючи звуки, позначені виділеними буквами.

Назвіть парні до цих звуків.

Про що йдеться в тексті? Яка його мета?

Спишіть поради бібліотекаря.

Робота над віршем (Впр. 224)

Прочитайте виразно загадки.

Знайдіть слова, в яких є дзвінкі приголосні звуки в кінці слів. (Дуб, зуб, віз, вліз)

Закріплення вивченого матеріалу

Коментоване письмо (Впр. 226) Беріз, книг, лиж, мороз.

Встановлення зв'язку слів останнього речення Мороз (що зробив?) скував;

скував (коли?) уночі; скував (що?) землю.

Самостійна робота над реченнями з добором антонімів (Впр. 227)

Перевірка виконання

Підсумок уроку

Як слід вимовляти дзвінкі приголосні в кінці складу?

Домашнє завдання Вправа225, С.95.

Урок 50


Тема. Явища заміни в коренях дзвінких звуків глухими і нав- паки. Зоровий диктант

Мета: ознайомити учнів з явищем заміни в коренях слів дзвінких звуків глухими і навпаки; формування вміння перевіряти такі слова; розвивати орфоепічні та орфографічні навички; виховувати уважність, працелюбність.

ХІД УРОКУ

Організація класу до уроку

Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання (Впр. 225)

Прочитайте пари слів, чітко вимовляючи кінцеві звуки у дібраних словах. Назвіть корені, у яких чергуються голосні звуки.

Вправи на знаходження глухих приголосних у словах (Впр. 229)

Сядь, стань, дістань, хлопець, дошка, ложка, сніг.

Які за метою висловлювання речення можна скласти з ви- діленими словами? (Спонукальне)

Складіть з ними речення.

Орфоепічні вправи

Повправляємось у вимові. (Один учень називає слово, всі по- вторюють. Вправу виконують «ланцюжком».)

Ніж, ніжка, книжка, стежка, блузка, сніг, зуб, зубки, шубка, берізка, кізка, рибка, пиріжки, пиріг, віз, солодка, обід, голуб, будка, бігти, гребти.

Вивчення нового матеріалу

Проблемне запитання

Яку букву написати у словах бороьба, ле_ко?

(Вислуховуються різні думки.)

Оголошення теми й мети уроку

Сьогодні на уроці ми ознайомимось з правилом перевірки написання глухих приголосних перед дзвінкими й дзвінких перед глухими, будемо вчитися правильно їх вимовляти й писати.

Ознайомлення з явищем заміни глухих звуків дзвінкими, дзвін-

ких — глухими.

1) Вправа 231.

В українській мові є слова, в яких глухі приголосні звуки перед дзвінкими замінюються парними дзвінкими.

про[з']ба во[ґ]зал

моло[д']ба боро[д']ба

Правило. Щоб перевірити написання слова з сумнівним дзвінким або глухим приголосним, треба змінити слово або дібрати спільнокореневе так, щоб після сумнівного звука стояв голосний.

Спробуємо дібрати перевірні слова.

Просити — просьба;

молотити — молотьба;

боротися — боротьба.

(Слово «вокзал» не перевіряється, його написання треба за- пам'ятати.)

2) Вправа 232.

В нашій мові є ще такі слова, в яких дзвінкі приголосні звуки перед глухими втрачають свою дзвінкість й уподібнюються парним глухим.

ні[х]ті ле[х]кий

кі[х]ті ми[х]тить

Доберемо перевірні до них.

Ніготь — нігті; легенький — легкий;

кіготь — кігті; миготіти — мигтить.

Висновок. Як перевірити такі сумнівні звуки?

Закріплення вивченого матеріалу

Зоровий диктант (за текстом вправи 239)

Добір слів за темою уроку

Підсумок уроку

Домашнє завдання Вправа 236, С. 98.

Урок 51


Тема. Ознайомлення з префіксом як значущою частиною слів Мета: ознайомити учнів з роллю префіксів у словах, їх слово- творчою функцією, з найуживанішими префіксами; формувати вміння утворювати нові слова за допомогою префіксів; розвивати уміння аналізувати, зіставляти, узагальнювати; виховувати працелюбність.

ХІД УРОКУ

Організація класу до уроку

Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання (Впр. 236)

До яких слів можна дібрати перевірні? Прочитайте слова парами, поясніть написання. Яким правилом скористались?

Які слова залишились без пари? Чому?

Самостійна робота

Спишіть, вставляючи пропущені букви. Варіант 1

Сова кр_чить — холо_ накл_кає. Сказати ле_ко, але зробити ва_ко. Червона ягі_ка, але на сма_ — гірка. Варіант 2

Шви_ко мова мовиться, та не шви_ко діло робиться. В с_лі настала пора моло_ьби. З_рно в золотому коло_ку на ст_блині гойдалося.

Вивчення нового матеріалу 1. Підготовче опитування

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка