Конспекти уроків рідної мови у 3 класі за підручником М. С. Вашуленка, складеніСторінка7/13
Дата конвертації21.02.2016
Розмір1.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Які слова є спільнокореневими?

З яких частин може складатися слово? ( , '' ' ЛI I)

Яка частина слова є обов'язковою для кожного? (Корінь)

Що таке корінь?

Яка частина слова стоїть перед коренем? (Префікс)

Оголошення теми й мети уроку

Сьогодні ми починаємо блок уроків, на яких будемо ви- вчати префікс. На сьогоднішньому уроці ми дізнаємось, яку роль виконує префікс у слові, для чого він існує.

Проблемне завдання

Прочитайте рядок слів, визначте корінь.

Читати, перечитати, вичитати, зачитати, почитати, дочитати.

Назвіть і позначте префікс у цих словах.

А тепер подумайте, чи однакове значення цих слів?

Чому змінювалось значення? (Змінювався префікс.)

Отже, зробіть висновок, яку роль виконує префікс у слові. (За допомогою префікса утворюються нові слова.)

Ознайомлення з правилом (С. 100)

Творення антонімів за допомогою префіксів (Впр. 241)

Робота над віршем (Впр. 242)

Прочитайте вірш. Як хлопчик ставиться до джерельця?

Спишіть вірш, позначте префікси у виділених словах.

Закріплення вивченого матеріалу

Коментоване письмо (Впр. 243)

Робота з текстом (Впр. 244)

Прочитайте текст «Тарасова криниця».

Найдіть зачин, основну частину, кінцівку.

Чи можна сказати, що Тарас і дід залишили своїм вчинком слід на землі?

Випишіть виділені слова; позначте префікси.

Гра «Вгадай»

Мій корінь міститься в слові дідусь,

а префікс шукай в слові праліс. (Прадід)

Мій корінь ховається в слові захід,

а префікс — в слові перейти. (Перехід)

Ви можете й самі погратися з друзями в таку гру.

Підсумок уроку

Що таке префікс?

Яку роль виконує?

Домашнє завдання

Вправа 245, С. 101; правило С. 100.

Урок 52


Тема. Префікси й прийменники

Мета: формування в учнів вміння розрізняти префікси й при- йменники, правильно їх писати, утворювати нові слова за допомогою префіксів; розвивати вміння словесного малювання, спостережливість; виховувати працелюбність.

ХІД УРОКУ

Організація класу до уроку

Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання (Впр. 245)

Як ви дізналися, які букви пропущено в словах?

Прочитайте виписані слова й дібрані до них спільнокореневі. Назвіть префікси в цих словах.

Чи зрозуміло з тексту, яке ставлення автора до природи?

Фронтальне опитування

Що таке префікс?

Для чого служить?

Як визначити префікс?

Які префікси ви запам'ятали?

Як пишуться префікси? Чому? (Це частина слова)

Вибірковий диктант

Випишіть із прочитаних речень слова з префіксами.

Літо збирає, а зима з'їдає. Поспішити — людей насмішити. Посієш вчасно, то і родить рясно. Робота людину прикрашає.

Осінь обтрусила Яблука доспілі — Відпочить присіла На пеньочку в лісі.

Збирає, з'їдає, поспіши, насмішиш, посієш, прикрашає, обтру- сила, доспілі, відпочить, присіла.

Виділіть префікси в записаних словах.

Вивчення нового матеріалу

Проблемне запитання

Як написати словосполучення (до)іхати(до)лісу? Разом чи окремо? (Учні розмірковують.)

Оголошення теми й мети уроку

В українській мові є маленькі слова, дуже схожі на префікси. Це прийменники.

Сьогодні на уроці ми будемо вчитися розпізнавати префікси й прийменники і вчитися їх писати.

Пояснення нового матеріалу

Скажіть, якщо префікс — це частина слова, то як його треба писати? (Разом)

Якщо прийменник — це слово, то як його писатимемо? (Окремо)

Як же дізнатись, префікс це чи прийменник?

Встановлення зв'язку в словосполученнях. (Впр. 246)

Для чого існують прийменники? (Для зв'язку слів) Висновок. Якщо між прийменником і словом можна вставити

слово або запитання, то це прийменник, і писати його треба окремо.

Повторення правил переходу вулиць та доріг.

Творення слів за допомогою префіксів і словосполучень за допомогою прийменників. (Впр. 247)

Запишіть словосполучення, виділіть префікси, підкресліть прийменники.

З утвореними словосполученнями складіть два речення.

Ознайомлення з теоретичним матеріалом (С. 103)

Закріплення вивченого матеріалу

Робота над віршем

Прочитайте вірш.

Яку ілюстрацію можна було б намалювати до третьої строфи вірша?

Випишіть в один стовпчик слова з прийменниками, а в інший — з префіксами. Підкресліть прийменники, виділіть префікси.

Спостереження за однозвучними префіксами й прийменниками

Повернемось на початок уроку. Як же записати словосполучення (до)їхати(до)лісу?

Складіть словосполучення з однозвучними префіксами й прийменниками.

на на


по від за _

з з __


під ___ під ___

Підсумок уроку

Як пишуться префікси й прийменники?

Як їх розпізнали?

по _ від

за _


Домашнє завдання Вправа 249, С. 102; правило, С. 102.

Урок 53


Тема. Правопис префіксів роз, без

Мета: формувати в учнів вміння писати префікси й приймен- ники; ознайомити з написанням слів з префіксами роз, без; збага- чувати словниковий запас; розвивати літературну вимову, вміння аналізувати; виховувати доброзичливість.

ХІД УРОКУ

Організація класу до уроку

Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання (Впр. 249)

Прочитайте утворені слова, назвіть префікси в них.

Яке речення склали з новими словами?

Списування загадки, розкриваючи дужки

Прочитайте загадку. Відгадайте її.

Про що треба пам'ятати, щоб правильно розкрити дужки? (Префікси пишутьсяразом, прийменники — окремо.) Чому?

Як дізнатись, префікс це чи прийменник? (Між прийменником і словом можна поставити питання або вставити слово.)

(При)йшла (до)нас бабуся У білому кожусі. Поля (при)чепурила — Пухнастим снігом (в)крила. (В)гадайте, хто вона, Бабуся чепурна? (Зима)

Спишіть загадку. Префікси виділіть, прийменники підкресліть. (Перевірка виконання.)

В якому слові відбулося чергування приголосного в корені? (Кожух — кожусі)

Закріплення правил переносу слів (Впр. 254)

Прочитайте текст. Які думки він викликав у тебе?

Пригадайте правила переносу слів з рядка в рядок. Назвіть їх.

Випишіть виділені слова, поділяючи їх для переносу.

Які префікси в цих словах? (Перевірка виконання.)

Вивчення нового матеріалу

Повідомлення теми й мети уроку

Спостереження над вимовою і написанням слів з префіксами роз, без

Прочитайте слова. Доберіть до них споріднені й визначте корінь та префікс.

Зверніть увагу, яка буква пишеться в кінці префіксів. Зро- біть висновок.

А тепер звернемо увагу, який кінцевий звук у префіксах.

Який звук вимовляється в префіксах роз, без перед дзвінкими приголосними? Перед глухими?

Зробіть висновок. (У префіксах роз, без завжди пишеться буква з.)

Ознайомлення та заучування правила (С. 104)

Вправляння у вимові слів у рамці (С. 104)

Творення нових слів за допомогою префіксароз (Впр. 256)

Від поданих слів за допомогою префікса роз утворіть нові. Запишіть слова парами. Виділіть префікс.

Творення слів за допомогою префікса без

Якого значення набуває слово з префіксом без?

Розберіть за будовою утворені слова. (Безводной ...)

Закріплення вивченого матеріалу

Робота над текстом (Впр. 259)

Прочитайте текст.

Поміркуйте, що означає вислів «Бути добрими дітьми» у ва- шому розумінні.

Якими за метою висловлювання є перше й друге речення?

Словниковий диктант

Розмова, розгадка, безсмертя, розкопка, бездоріжжя, беззубий, безвусий, розказати, розплести, безхарактерний.

Виділіть префікси. (Фронтальна перевірка.)

Як пишуться префікси роз, без?

Самостійна робота (Впр. 258) Творення антонімів. Складання речень.

Підсумок уроку

Чого навчилися на цьому уроці?

Домашнє завдання

Вправа 260, С.106;правило, С. 104.

Урок 54


Тема. Диктант. Перевірка орфографічних та пунктуаційних умінь

Урок 55


Тема. Урок розвитку зв'язного мовлення*

Урок 56


Тема. Вимова і правопис слів з префіксами з, с Мета: ознайомити учнів з вимовою і правописом слів з префіксами з, с; формувати орфоепічні та орфографічні навички; розвивати словниковий запас, вміння аналізувати, узагальнювати; виховувати по- чуття поваги до своєї родини.

ХІД УРОКУ

Організація класу до уроку

Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання (Впр. 260)

Прочитайте складені вами розповіді «Снігове містечко». (Декілька учнів зачитують розповіді, решта здають на перевірку

вчителеві.)

Списування

Спишіть, вставляючи потрібні префікси (роз або без).

страшний, чесати, турботний, в'язати, сте-

ляти, хвалити, клеїти, плести, бити, вести.

З одним словом складіть речення.

Як пишуть префікси роз, без?

Вивчення нового матеріалу

Оголошення теми й мети уроку

Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, в яких випадках пишуться префікси з, с; повправляєтеся у творенні й записі нових слів.

Пояснення нового матеріалу

Спостереження за вимовою і написанням префіксів з, с. (Впр. 262)

Перед якими буквами пишеться префікс с? Які звуки — дзвінкі чи глухі — позначають ці букви?

Спишіть слова, позначте префікси, підкресліть букву, перед якою стоїть префікс с.

Ознайомлення і заучування правила (С. 107).

Робота над вимовою і написанням слів з префіксами з, с (Впр. 263)

Прочитайте слова першого стовпчика. Поясніть їх правопис.

Прочитайте слова другого стовпчика. [зв]арити [шш]ивати [зм']ішати [шч]истити [сс]ипати

Що можна було б додати до правила? (Перед іншими буквами пишеться префікс з.)

Складіть речення з виділеними словами.

4. Каліграфічна хвилинка Наша сила — сім'я єдина.

Як ви розумієте цей вислів?

Закріплення вивченого матеріалу

Робота над текстом (Впр. 264)

Про що ви дізнались з тексту?

Розкажіть, які побажання можна адресувати рідним.

Розвиток мовлення (Впр. 261)

Про що йдеться в тексті?

Як цей день святкують у вашій родині?

Яка мета цього тексту?

Гра «Вибери префікс»

ZI брити П ходити О фотографувати

□ тиснути (з^ (с^ О в'язати

О дати О різати ЦЦ ліпити О терти О казати

Які префікси обрали? Чому?

Самостійна робота (Впр. 261)

Спишіть перший та останній абзаци каліграфічно. У пер- шому реченні підкресліть головні члени речення.

(Перевірка виконання.)

Підсумок уроку

Перед якими буквами пишеться префікс с?

В яких випадках пишемо префікс з?

Домашнє завдання

Вправа 265, С. 108; правило, С. 107.

Урок 57


Тема. Закріплення правила про вимову й правопис слів з пре- фіксами з, с

Мета: закріпити знання учнів про вживання префіксів з, с та літературну вимову слів з ними; ознайомити з явищами евфонії в українській мові — уникання немилозвучних звукосполучень; розвивати мовлення; виховувати пошану до загиблих під час війни.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу до уроку

Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання (Впр. 265)

Назвіть слова, в яких вжито префікс з, с. Поясніть написання.

Зачитайте складені вами речення зі словами зв'яжіть, сфо- тографуй. Назвіть в них звертання.

Чого більше — звуків чи букв — у слові зв'яжіть?

Фронтальне опитування

Що називаємо префіксом?

В яких випадках треба писати префікс з, а в яких — с?

Запишіть подані слова у два стовпчики: з; с.

казати; бити; амсати; в'язати; бігати, сипати,

кинути, мити.

Вивчення нового матеріалу

Оголошення теми й мети уроку

Проблемне завдання

Прочитайте слова, додаючи до слова префікс з. в'яле, тріть, гніть, грійте, скочити.

Чи вдалося вам без труднощів у вимові прочитати ці слова?

Як же полегшити вимову цих слів?

Висновок. Щоб уникнути труднощів у вимові таких слів, замість префікса з вживається префікс зі.

Додайте до цих слів префікс зі. Порівняйте вимову. Чи по- легшилася вона?

Ознайомлення з теоретичним матеріалом (С. 108)

Вибіркове списування (Впр. 266)

Коментоване письмо (Впр. 267)

Розвиток мовлення. Введення словосполучень в невеличку роз- повідь.

СХІДНИЙ ВІТЕР Ратом подув сильний східний вітер. Він зриває останнє зів'яле листя, що ледьледь трималося на деревах. Осінній лист кружляє в повітрі, а потім злітає додолу. Від вітру схиляються до землі молоденькі деревця. Поступово вітер стихає.

Закріплення вивченого матеріалу 1. Письмо по пам'яті

У сумі калинонька мила все листя у воду вронила. Прийшли за вітрами морози — замерзли в калиноньки сльози.

(В. Ладижець)

1) Бесіда за змістом.

Скільки речень у вірші?

Про що розповідається в кожному?

Знайдіть слова, вжиті в переносному значенні.

Назвіть слова, в яких є префікси. Визначте їх.

Запис по пам'яті.

Самоперевірка.

Розбір слів калинонька, замерзли за будовою. (КалинонькЩ, замерзли.)

2. Робота з текстом (Впр. 268)

Бесіда за змістом.

Прочитайте текст.

Яка його тема й мета?

Які префікси пропущено? Які ненаголошені треба написати?

Знайдіть речення із звертанням. Яке воно за інтонацією?

Списування тексту.

Підсумок уроку

В яких випадках треба писати з, с?

Заміна якого префікса відбувається для полегшення вимови? (з на зі)

Заміна якого прийменника відбувається для полегшення ви- мови? (З на зі)

Домашнє завдання

Вправа 269, С.109;правило, С. 108.

Урок 58

Тема. Правило вживання апострофа після префіксів Мета: ознайомити учнів з правилом вживання апострофа після префіксів; формувати орфоепічні та орфографічні навички; розви- вати мовлення; виховувати працелюбність, любов до природи.ХІД УРОКУ

Організація класу до уроку

Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання (Впр. 269)

З якої частини починаємо розбирати слово за будовою?

Як правильно виділити закінчення? (Треба змінити слово)

Як виділити корінь? (Треба дібрати спільнокореневі слова.)

Поясніть, як ви розібрали за будовою слова домашньої вправи.

Словниковий диктант

Схилити, знявся, стихло, звузився, стемніло, спекти, безкрає, без- платний, розфарбувати, розсипати, беззубий, сфотографувати, безмежні, розхвалити, безстрашний.

Виділіть префікси.

III. Вивчення нового матеріалу

Підготовчі вправи

Загадка.


Я такий же, як знак розділовий, і відомий шкільній дітворі. Та в словах української мови я пишусь не внизу, а вгорі. Спробуй лиш написати ім'я — зразу стану потрібним і я. (Апостроф)

Актуалізація вивченого.

Пригадайте, для чого ставиться апостроф. (Для позначення роздільної вимови)

Після яких букв і перед якими він ставиться?

Апостроф

після б, п, в, м, ф, р, які позна- перед я [йа], ю [йу], є [йе],

чають твердий приголосний ї [йі], що позначають два звуки

Наведіть приклади.

Проблемне завдання.

Знайдіть зайве слово. Доведіть свою думку. Ім'я, б'є, з'явився, п'ють.

Солов'ї, сім'я, любов'ю, об'їхати.

Оголошення теми й мети уроку

Сьогодні на уроці ми ознайомимось з іще одним випадком написання апострофа у словах української мови. Будемо вчитися їх вимовляти й писати.

Пояснення нового матеріалу

Спостереження за вимовою й написанням слів з апострофом (Впр. 270).

Якщо вимова твердого приголосного і голосного роздільна, то у слові перед буквами я, ю, є, ї пишеться апостроф.

Ознайомлення з правилом (С. 109). Доповнення таблиці.

Апостроф ^ \

після префіксів, що закінчуються перед я [йа], ю [йу], є [йе],

твердим приголосним ї [йі], що позначають два звуки

Морфемне конструювання (Впр. 271)

З трьома словами (на вибір) складіть речення.

5. Каліграфічна хвилинка

Не в міру з'їси — здоров'я не проси.

Поясніть зміст прислів'я.

Поясніть вживання апострофа в словах.

Закріплення вивченого матеріалу

Робота над текстом (Впр. 272)

Про кого йдеться в тексті? Що саме?

Який вчинок зробив дідусь?

Який був дідусь?

Яка мета цього оповідання?

Поясніть вживання апострофа у словах тексту.

Складання усної розповіді про допомогу птахам взимку (Впр. 273)

Пояснювальний диктант

Буряк, бур'ян, пам'ятайте, вживання, під'їхав, б'ється, з'яви- лися, поїдуть, об'їжджають, матір'ю.

Підсумок уроку

В яких випадках у словах пишеться апостроф?

Домашнє завдання

Вправа 273 (3), С. 110; правило, С. 109.

Урок 59

Тема. Закріплення правила вживання апострофа після префіксів Мета: закріпити правило вживання апострофа після префіксів, правило переносу слів з апострофом; формувати орфографічні на- вички; розвивати мовлення, вміння аналізувати, узагальнювати; виховувати бажання помічати красу в природі, працелюбність.ХІД УРОКУ

Організація класу до уроку

Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання (Впр. 273)

Слухання розповідей про допомогу пташкам взимку.

Фронтальне опитування

Після яких букв пишеться апостроф?

Після яких префіксів пишеться апостроф? Перед якими буквами?

Вивчення нового матеріалу

Оголошення теми й мети уроку

Пояснення нового матеріалу

Пригадайте правила переносу слів.

Ознайомлення з правилом переносу слів з апострофом після префіксів (С. 111).

Вправляння у запису слів, поділяючи їх для переносу (Впр. 275)

Які слова не можна поділити для переносу? Чому?

Добір антонімів Зав'язувати — ... (розв'язувати); забувати — ... (пам'ятати); з'єднати — ... (роз'єднати); від'їхати — ... (під'їхати); доплисти — . (відплисти).

Поясніть правопис слів. Виділіть префікси.

Закріплення вивченого матеріалу

Вибіркове списування (Впр. 274)

Колективне складання розповіді за опорними словами (Впр. 274)

Письмо по пам'яті

Клаптик ситцю я покраю, Хусточок з нього нашию, Помережу їх по краю, Пов'яжу собі на шию.

Поясніть значення слів покраю, помережу.

Знайдіть слова, які звучать однаково, але пишуться по- різному і значення мають різне. (Покраю — по краю)

Як ви думаєте, хто розповідає про себе?

Що саме вона розповідає?

Поясніть вживання апостроф у слові пов'яжу.

Що дівчинка зробить спочатку? А потім?

Якою була ця дівчинка?

Чим ви полюбляєте займатись у вільний час?

Скільки речень у тексті?

Запис по пам'яті. Визначення префіксів у словах.

Робота над текстом (Впр. 276)

Прочитайте текст. Доберіть заголовок.

Знайдіть у тексті слова і вирази, вжиті в переносному значенні.

Назвіть слова з префіксами.

Спишіть текст, виділіть префікси в словах. Перевірка виконання.

Підсумок уроку

Назвіть префікси, які закінчуються приголосним. (Роз, без, з, с, під, від, об, в)

Назвіть префікси, що закінчуються голосними. (При, пере, за, ви, по, до, на)

В яких випадках після префіксів пишеться апостроф?

Як переносяться такі слова? VI. Домашнє завдання

Вправа 277, С.111;правило, С. 111.

Урок 60


Тема. Суфікс як значуща частина слова

Мета: ознайомити учнів з істотними ознаками суфікса; форму- вати в учнів вміння утворювати за допомогою суфіксів нові слова; збагачувати словниковий запас; розвивати мовлення, вміння аналізувати, зіставляти; виховувати любов до книги, до природи.

ХІД УРОКУ

Організація класу до уроку

Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання (Впр. 277)

Поясніть вживання апострофа в словах тексту.

Знайдіть слова з префіксом.

Яку роль виконує префікс у слові?

Вибірковий диктант

Випишіть слова з префіксами. Префікси виділіть.

Звідки гості налетіли Стоголосим табуном

Ірозсипалися в полі Над розсипаним зерном? Заспівали, задзвеніли, Мов заграли кобзарі... Де взялась весела зграя, Жарогруді снігурі?

Ранній ранок росами Трави посріблив. Ніженьками босими Я росинки збив.

А славний місяць листопад Все листя обтрусив підряд, Замів стежини чисто, Прикрасив кожне місто.

• Зима біла усе сіно з'їла.

Перевірка виконаного завдання

Налетіли, розсипалися, розсипаним, заспівали, задзвеніли, запрали, посріблив, збив, обтрусив, замів, при'красив,"з'їла.

Оголошення теми й мети уроку

Сьогодні на уроці ми приділимо увагу суфіксу — частині слова. З'ясуємо разом з вами, яку роль виконує суфікс у слові.

Вивчення нового матеріалу

Спостереження над творенням слів за допомогою суфіксів (Впр. 278)

Розгляньте схеми. Подумайте, як утворюються слова.

Поясніть значення кожного з утворених слів.

Чи можете ви сказати, яку роль виконує суфікс у слові? Висновок.

Ознайомлення з правилом (С. 112)

Спостереження над значенням суфіксів (Впр. 279)

Якого значення надають словам суфікси еньк, ищ?

Чи є спільнокореневими слова ніж і ніжка, річ і річка? Доведіть свою думку.

Правило визначення суфіксів (Впр. 280)

Творення слів за допомогою суфіксів (Впр. 283)

Утворіть нові слова за допомогою суфіксів. Зверніть увагу на чергування голосних і приголосних у корені. (Книга — книжка, нога — ніжка, кінь — коник, кожух — кожушок)

Складіть звукові схеми слів дощ (— О ), кінь (= О =).

Назвіть слова, в яких у кінці треба чітко вимовляти дзвінкі приголосні. (Ніж, зуб)

Закріплення вивченого матеріалу

Розвиток зв'язного мовлення (Впр. 283)

Прочитайте текст. Про що дізналися з нього?

Яку кінцівку можна було б додати до цього тексту?

Знайдіть у тексті споріднені слова. Що означає кожне слово?

( Друк, друкарЛ, надрукувавП, друкарніі)

Які прислів'я про книгу можете назвати?

Людина без книги, як криниця без води.

Книга вчить, як на світі жить.

Робота над віршем (Впр. 285)

Прочитайте вірш. Знайдіть слова, вжиті в переносному значенні.

Спишіть, виділені слова розберіть за будовою. (Перевірка виконаного.)

Підсумок уроку

Що таке суфікс? Яку «роботу» він виконує?

Домашнє завдання

Вправа 289, С. 115; правило, С. 113.

Урок 61

Тема. Правопис слів із суфіксом ар. Закріплення поняття про суфікс та його словотворчу функцію

Мета: формувати в учнів уміння утворювати нові слова за допо- могою суфіксів, орфографічні навички; збагачувати словниковий запас; розвивати мовлення, вміння аналізувати, синтезувати; ви- ховувати шанобливе ставлення до людей різних професій.

ХІД УРОКУ

Організація класу до уроку

Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання (Впр. 289)

Прочитайте виписані слова. Визначте суфікс.

Прочитайте друге речення. Назвіть головні члени речення. Поставте питання до другорядних.

Фронтальне опитування

Що називається префіксом? суфіксом?

Що спільного мають префікс і суфікс? (За допомогою цих частин утворюються нові слова)

Розбір слів за будовою

Варіант 1. Співучий, гордість, дощик, лісовий. Варіант 2. Радість, грибок, широкий, сільський. (Перевірка виконаного завдання.)

Оголошення теми й мети уроку

Вивчення нового матеріалу

Робота над текстом (Впр. 290)

Прочитайте текст.

Що говорить про людину народна мудрість? Як ви це розумієте?

Що сказано про зошит учня? Чому? Поміркуйте.

Каліграфічна хвилинка Зошит — це обличчя учня.

Творення слів за допомогою суфікса ар (Впр. 291) Шахтар, лікар, кухар, пекар, квіткар.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка