Конспекти уроків рідної мови у 3 класі за підручником М. С. Вашуленка, складеніСторінка8/13
Дата конвертації21.02.2016
Розмір1.69 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Складіть і запишіть речення з виділеними словами.

Вибірковий диктант

Доповніть рядки вірша.

Запишіть назви професій, що згадуються у віршику.

Прочитай слово буквар. В кінці слова живе ар. Якщо казки пише ар, Його звуть усі ... (казкар).

Коли байки пише ар, Тоді звуть його . (байкар).

На воротах стоїть ар, Тоді хто він? ... (Воротар).

Опустився в шахту ар, А тепер він хто? ... (Шахтар).

Ще й на кобзі грає ар, Люди звуть його ... (кобзар).

Є слова бджоляр, човняр, І весляр, і ковзаняр, Муляр, маляр і школяр, — Утворив їх суфікс ... (яр).

Ось які слова чудові Є у нашій рідній мові!

(Д. Білоус)

За допомогою яких суфіксів утворені слова? (ар, яр) (Перевірка виконання.)

Узагальнення й систематизація вивченого матеріалу

Розвиток мовлення (Впр. 291(3))

Назвіть професії, що пов'язані з будівництвом. (Будівельник, крановик, муляр, газозварювальник, маляр)

Складіть розповідь за малюнком.

Робота з текстом (Впр. 292)

Яка тема тексту? А його мета?

Що передає заголовок — тему чи мету?

Доберіть споріднені слова до слова хліб. (ХлІбП , хлібецьП, хлібніийі , хліборобП )

Розберіть їх за будовою. (За схемою розбору вправи 295)

Складіть поради дошкільнятам про те, як треба берегти хліб.

Не можна кидатися хлібом.

Не можна його викидати на смітник.

Бережіть і шануйте хліб!

Підсумок уроку

Що треба зробити, щоб визначити суфікс? (Визначити закінчення й корінь)

Як знайти префікс? (Треба визначити корінь.)

Яку роль виконують суфікс і префікс? (Словотворчу)

Домашнє завдання Вправа 293, С. 117.

Урок 62


Тема. Перевірка знань з мови й мовлення, мовних умінь і на- вичок (тести) з теми «Слово. Будова слова»

Урок 63


Тема. Урок розвитку зв'язного мовлення* Урок 64

Тема. Аналіз тестової роботи. Закріплення вивченого з теми «Будова слова»

Мета: проаналізувати виконання тестової роботи; систематизу- вати знання учнів з вивченої теми, розвивати усне й писемне мов- лення; виховувати любов до традицій українського народу.

ХІД УРОКУ

Організація класу до уроку

Аналіз виконання тестових завдань з теми «Слово. Будова слова»

Оголошення теми й мети уроку

Систематизація й закріплення вивченого матеріалу

Каліграфічна хвилинка

З Новим роком, любі друзі!

Робота з текстом (Впр. 300)

Прочитайте текст.

Яка його тема?

Чого він нас навчає?

Знайдіть і запишіть речення про те, що таке Різдво.

Підкресліть головні члени речення.

Різдво — це свято радості і єднання людських душ.

Усно встановіть зв'язок слів у цьому реченні.

Що спільного у виділених словах? Зробіть висновок. (Різдво, зародився, народжуємося, відродити)

Робота над віршем (Впр. 301)

Випишіть слова, спільнокореневі до слова вечір. (Святвечір, вечері, вечеряти)

Зверніть увагу на чергування.

Робота з текстом (Впр. 302)

Прочитайте текст. Що нового дізналися з нього?

З яких слів, на вашу думку, утворилося слово міхоноша?

Спишіть перший абзац тексту.

Робота з текстом (Впр. 303)

Чим цікавий цей текст?

Прочитайте слова завдання 2. Як вони називаються?

Запишіть їх. Виділіть корінь.

Розгляньте малюнок. Що на ньому зображено?

Вертеп — це ящик 60140*30 см без передньої стінки. Його об- клеювали гарним папером, фольгою, виготовляли дах або бані, схожі на церковні. Усередині вертепу була відображена сцена на- родження Христа — за допомогою примітивних ляльок, яких виготовляли з тополевої кори, паперу і клею. Розміщення ляльок було статичним. Посередині вертепу стоять дерев'яні ясельця, у яких лежить Христос. Біля нього Марія і Йосип. Тут же ослик, ягнята. Спиною до глядача, лицем до ясел стоять три царі, біля них пастушки. Підвищений до верхньої стінки, у повітрі застиг Ангел- хоронитель Христа-Бога. У верхніх кутках задньої стінки — два херувими з трубами.

Спрощеним варіантом вертепу є шопка. Це той самий ящик, але менший за розмірами (40*30*20 см), обклеєний образками, які розповідають про народження Христа.

Вертеп або шопку носили із собою колядники і віншували так: Радуйтеся, християни, Ісус Христос межи нами! Радуйтеся, веселіться, рожденому поклоніться!

А церковні групи віншували так:

Ми принесли новини із чужої сторони: Діва Сина народила і на сіні положила. Три царі приходили, йому дари приносили. Ладан, миро і кадило, щоб ся всім нам добре жило, І ви нині веселіться, ХристуБогу поклоніться!

Складіть усну розповідь за малюнком.

Самостійне виконання вправи 304 (завдання 3)

(Перевірка виконаного.)

V. Підсумок уроку

Добір слів до моделей (Впр. 305)

Заучування щедрівки (Впр. 304)

Урок 65

Тема. Загальне уявлення про частини мови: іменник, прикметник, дієслово, прийменник. Зіставлення іменників, прикметників, дієслів за їх значенням, питаннями, роллю в реченніМета: закріпити знання учнів про слова — назви предметів, ознак, дій; ознайомити з назвами частин мови (іменник, прикметник, дієслово, прийменник, сполучник); формувати вміння добирати слова різних частин мови, розпізнавати їх у тексті; розвивати мовлення, вміння аналізувати, зіставляти; виховувати тур- ботливе ставлення до птахів.

ХІД УРОКУ

Організація класу до уроку

Актуалізація опорних знань

1. Закріплення матеріалу, вивченого в 2 класі Поступове заповнення таблиці.

Повправляємось у відгадуванні загадок. Як тільки відгадаєте загадку, одразу відгадка буде перед вами.

Не кущ, а з листочками, Не сорочка, а зшита,

Не людина, а розповідає. (Книга)

Всі його ногами б'ють, Відпочити не дають.

Він не журиться, не плаче — На зеленім полі скаче. (М'яч)

Я гірка і завжди свіжа, Всім подобаюсь, одначе Хто мене ножем уріже, Неодмінно сам заплаче. (Цибуля)

Він нам, як мама, дорогий, Він хоче нас навчити Любити край чудовий свій. Це мудрий наш. (учитель).

Сидить Марушка в семи кожушках,

Хто її роздягає, той сльози проливає. (Цибуля)

2. Робота над схемою. Поступове її заповнення за допомогою дитя- чих відповідей
Частини

мови

Іменник

Прикметник

ДієсловоНазви предметів

Ознаки предметів

Дія предметівХто? Що?

Який? Яка? Яке? Які?

Що робити? Що зробити?учитель

учень метеликкнига м'яч береза

білий, м'який, високий

лежати, поїхатиЩо означають слова, які відповідають на питання хто? що? (Назви предметів)

Що означають слова, які відповідають на питання який? яка? яке? які? (Ознаки предметів)

Що означають слова, які відповідають на питання що робив? що зробив? (Дію предмета)

А з їхніми назвами ви ознайомитеся сьогодні.

Оголошення теми й мети уроку

Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, яку назву мають всі ці ча- стини мови. Повправляєтесь у вмінні їх розрізняти, добирати.

Вивчення нового матеріалу

Ознайомлення з новими термінами (іменник, прикметник, діє-

слово). Доповнення схеми

Прочитайте правила на С. 3.

Як називаються слова, що є назвами предметів і відповідають на питання хто? що? (Іменники)

Як називаються слова, що називають ознаки предметів і відповідають на питання який? яка? яке? які? (Прикметники)

Як називаються слова, що означають дію і відповідають на питання що робить? що зробить? (Дієслова)

Наведіть свої приклади іменників, прикметників, дієслів.

Каліграфічна хвилинка

Голуби розтуркотілися — встановиться гарна погода.

Як ви розумієте цю прикмету?

Поставте питання до кожного слова, визначте, якою вони є частиною мови.

Робота з текстом (Впр. 1)

Що нового дізнались з тексту?

Який заголовок можна дібрати?

Яка головна думка тексту?

Випишіть у три стовпчики слова з тексту:

іменники;

прикметники;

дієслова.

(Перевірка виконаного завдання.) 4. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (С. 4). Доповнення схе- ми


Прийменник

Сполучник

у, в, на, над, біля, через

а, й, і, але, що, та

5. Робота над текстом (Впр. 2)

Прочитайте текст.

Доберіть синоніми до слова віхола. (Завірюха, заметіль, хуга, завія, хурделиця, хуртовина)

До якої частини мови належать ці слова?

Знайдіть у тексті слова, вжиті в переносному значенні.

Знайдіть у тексті прийменники, сполучники.

Спишіть перший абзац. Підкресліть головні члени речення. Усно встановіть зв'язок слів у реченні.

Закріплення вивченого матеріалу

Розвиток мовлення (Впр. 3)

Прочитайте текст. Який заголовок можна дібрати?

Спробуйте пояснити назви інших місяців.

Запишіть пояснення назви першого місяця. (Перший місяць року називається січнем, бо ...)

Гра «Впіймай свою частину мови»

Перший ряд ловить іменники, другий — прикметники, третій — дієслова. Діти впізнають свою частину мови й піднімають руки.

Звірок, поїдає, гуляє, сірий, зубастий, сойка, блукають, кричать, дерева, перелітні, під, потрусила, але, музичний, зимонька.

Підсумок уроку

З якими новими термінами ви ознайомились?

Що запам'ятали про іменник? Прикметник? Дієслово? При- йменник? Сполучник?

VI. Домашнє завдання

Вправа 3(3), С. 4; правило, С. 3,4.

Урок 66

Тема. Логічні вправи на розрізнення слів за родовими й ви- довими ознаками та за смисловими групами у межах кожної ча- стини мовиМета: формувати в учнів вміння розпізнавати частини мови, групувати їх за родовими, видовими ознаками та за смисловими групами; розвивати мовлення, вміння аналізувати, синтезувати, узагальнювати; виховувати бажання вчитися.

ХІД УРОКУ

Організація класу до уроку

Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання (Впр. 3)

Учні зачитують свої міркування про походження назв різних місяців.

Фронтальне опитування

Які частини мови знаєте?

Що називаємо іменником? Прикметником? Дієсловом?

Наведіть приклади.

Назвіть декілька прийменників, сполучників.

Вибірковий диктант

Розташуйте слова в три колонки: іменники, прикметники, дієслова.

Трава, турбувати, тонкий, суниця, розклад, правильний, рибак, лічити, мандрував, липовий, левиця, легенький, чесати.

Поясніть написання ненаголошених голосних у словах ле- виця, легенький, чесати.

(Перевірка виконання.)

Оголошення теми й мети уроку

Вивчення нового матеріалу

1. Словникова робота (С. 5)

Прочитайте слова, записані в рамочках. Правильно наголо- шуйте їх. Запам'ятайте написання.

На яких уроках найчастіше вживаються ці слова?

Запишіть каліграфічно ці слова. Що об'єднує їх? (Це одиниці вимірювання довжини.)

Чи відомі вам ще такі одиниці? (Метр)

Допишіть його й загальну назву. (Сантиметр, дециметр, метр — міри довжини.)

До якої частини мови належать ці слова?

Складіть речення зі словами сантиметр, дециметр.

Групування іменників (Впр. 4)

Самостійне виконання.

Перевірка виконання.

Доповнення речень (Впр. 5)

Побудуйте подібні речення.

Гра «Знайди зайве»

Очерет, осока, суниця, синиця. Куртка, спідниця, чоботи, сорока. Шпак, слимак, горобець, журавель. Жовтий, зелений, чистий, чорний. Буревій, іній, гроза, пошта. Добрий, турбота, злий, доброзичливий.

Розвиток діалогічного мовлення (Впр. 6)

Робота над віршем (Впр. 7)

Прочитайте вірш. До чого він спонукає школярів?

Каліграфічна хвилинка

Школа — святиня й надія народу. (В. Сухомлинський)

Як ви розумієте цей вислів?

Як треба ставитись до школи, до навчання?

Закріплення вивченого матеріалу

Робота над текстом (Впр. 9)

Прочитайте текст.

Про що в ньому розповідається?

Поясніть написання слів з пропущеними буквами.

Знайдіть у тексті іменники, прикметники, дієслова, при- йменники, сполучники.

Випишіть з тексту іменники за групами.

Назви рослин:

Назви тварин:

(Перевірка виконання.)

Гра «Доберіть загальну назву»

Калина, малина, смородина, аґрус — ... (кущі). Липа, дуб, береза, яблуня, черешня — . (дерева). Листопад, вересень, грудень, травень — ... (назви місяців). Зима, весна, літо, осінь — . (пори року).

Підсумок уроку

Чого навчалися на уроці?

Домашнє завдання Вправа 8, С. 6.

Урок 67


Тема. Добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови, розрізнення їх за питаннями, значенням, роллю в реченні та за зв'язками з іншими словами

Мета: формувати в учнів уміння добирати спільнокореневі слова, які належать до різних частин мови; закріплювати вміння розрізняти різні частини мови; розвивати мовлення; збагачувати словниковий запас; виховувати повагу до людей різних професій.

ХІД УРОКУ

Організація класу до уроку

Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання (Впр. 8)

Учні зачитують свої розповіді про те, якими були зимові кані- кули для кожного з них.

Фронтальне опитування

Які слова належать до дієслів? Іменників? Прикметників?

Наведіть приклади дієслів, іменників, прикметників.

Групування слів. Словникова робота

Робота над вимовою слів (С. 9) з таблиці «Правильно вимовляй

і пиши».

Групування слів.

Перечитайте слова ще раз та скажіть, які з них можна угру- пувати і за якими ознаками. (Всі вони іменники. Кропива, аґрус, кульбаба, ожина, м'ята — рослини. Чоботи, черевики — взуття. Хвилина, секунда — міри часу.)

Вивчення нового матеріалу

Проблемне завдання

Прочитайте слова та скажіть, що їх об'єднує і чим вони різняться.

Сад,садовий,садити.

(Спільне — споріднені з коренем сад. Різне — належать до різних частин мови.)

Оголошення теми й мети уроку

Сьогодні ми будемо працювати над спорідненими словами, що належать до різних частин мови.

Робота з підручником (Впр. 11)

Спишіть словосполучення. Підкресліть споріднені слова.

До яких частин мови вони належать?

Висновок. До якої частини мови належать спільнокореневі слова?

(Вони можуть належати до різних частин мови.)

Каліграфічна хвилинка Хто працює, той і має.

Як розумієте зміст вислову?

Творення спільнокореневих слів, що належать до різних частин мови (Впр. 13). Виділення кореня

Закріплення вивченого матеріалу

Редагування тексту (Впр. 10)

Поширення речень (Впр. 12)

Зверніть увагу на написання й вимову слів у рамках.

Поширте речення, запишіть їх.

Підкресліть головні члени речення.

У кожному реченні знайдіть спільнокореневі слова, виділіть у них корінь, позначте, якою частиною мови вони є.

Розвиток мовлення (Впр. 15) Складення розповіді за малюнком.

Самостійна робота (Впр. 16) (Перевірка виконання.)

Підсумок уроку

Які слова називаються спільнокореневими?

До якої частини мови належать споріднені слова?

Домашнє завдання Вправа 18, С. 9.

Урок 68


Тема. Урок розвитку зв'язного мовлення* Урок 69

Тема. Загальне поняття про іменник (питання, значення, роль та зв'язок з іншими словами в реченні). Іменники, що означають назви істот та назви неістот

Мета: формувати в учнів вміння розпізнавати іменник за його істотними ознаками, розрізняти назви істот і неістот; розвивати зв'язне мовлення; збагачувати словниковий запас; виховувати шаноб- ливе ставлення до людей; закріплювати правила поведінки біля за- мерзлих водойм.

ХІД УРОКУ

Організація класу до уроку

Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (Впр. 18)

Про що ви довідалися з тексту?

Яка головна думка тексту?

Які іменники ви виписали з тексту? Прикметники? Дієслова?

Хто виписав прийменники і сполучники? Які?

Чому в слові слов'янські є апостроф, а в слові святині — нема?

Фронтальне опитування

До яких частин мови належать спільнокореневі слова? (До різних)

Вибірковий диктант

Запишіть слова в 3 колонки: іменники, прикметники, дієслова. Синька, синіти, синій;

розмовляти, розмова, мовний; білий, білизна, білити; забруднити,бруд, брудний; малюнок, розмалював, намальований. (Перевірка виконання.)

Прочитайте слова кожного рядка. Що їх об'єднує?

Оголошення теми й мети уроку

Сьогодні ми починаємо вивчати тему «Іменник».

Що таке іменник? (Це частина мови.)

Іменник — частина мови, найчисельніша серед інших. Іменники становлять майже половину всіх слів української мови. Іменник взяв собі на плечі Велике діло — визначати речі, — Ім'я, найменування і наймення: Робота. Біль. І радість. І натхнення.

(Д. Білоус)

Вивчення нового матеріалу

Підготовчі вправи

На які питання відповідають іменники? Що позначають?

Наведіть приклади іменників, які відповідають на питання хто? Назвами кого вони є? (Назвами людей і тварин)

Назвіть приклади іменників, які відповідають на питання що? Що вони позначають?

Чи можете зробити висновок?

Пояснення нового матеріалу

Виконання вправи 19.

Ознайомлення з правилом (С. 11).

Розрізнення назв істот і неістот (Впр. 20)

Словникова робота

Зверніть увагу на написання й вимову слів у рамках.

Поясніть їх значення. Банкір — власник банку.

Агроном — спеціаліст у сільськогосподарській діяльності. Фермер — власник ферми.

Запишіть ці слова під диктовку, розподіляючи їх на 2 групи: назви істот і назви неістот.

Ведмідь, кукурудза, банкір, шпак, троянда, голуб, полуниця, суниця, агроном, вівця, тополя, метелик, фермер. (Самоперевірка.)

Які іменники належать до істот? До неістот?

Закріплення вивченого матеріалу

Робота над текстом (Впр. 21)

Читання вірша «Що я люблю».

Як ставиться автор до рідної землі? З чого це зрозуміло?

Чи любите ви свою рідну землю?

Виконання завдання 2 (усно).

Розбір слів за будовою (з коментуванням).

Хатиніуі , садок □ , грушки , горбочки .

Каліграфічна хвилинка. Рідна земля і в жмені мила.

Як розумієте зміст цього вислову?

Робота з орфографічними словниками (Впр. 23)

Списування порад (Впр. 24)

Спишіть, підкресліть іменники.

Робота за малюнком (Впр. 25)

Розгляньте малюнок. Чи правильно поводяться діти?

Як треба поводитись біля замерзлих водойм?

Підсумок уроку

На які питання відповідають іменники, що є назвами істот?

На які питання відповідають іменники, що є назвами неістот?

Домашнє завдання Вправа 26, С.13;правило, С.11.

Урок 70

Тема. Власні й загальні іменники. Велика буква у власних іменникахМета: формувати в учнів вміння розрізняти назви істот, назви неістот; ознайомити з новими термінами «власні іменники», «загальні іменники»; удосконалювати орфографічні навички; розвивати вміння аналізувати, узагальнювати; виховувати культуру мовлення.

ХІД УРОКУ

Організація класу до уроку

Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання (Впр. 26)

Читання учнями власних казок про те, як щедра горобина під- годовує пташок.

Робота з таблицею «Правильно вимовляй і пиши» (С. 14)

Повторення про іменник

Що називається іменником?

Які іменники відповідають на питання хто?

Які іменники відповідають на питання що?

Вибірковий диктант

Запишіть слова в 2 стовпчики: істоти, неістоти.

Вокзал, депутат, горизонт, директор, абрикос, апельсин, кри- ниця, бібліотека, подруга, веселка, банкір, фермер, агроном, Харків. (Взаємоперевірка.)

Пояснення нового матеріалу

Оголошення теми й мети уроку

Яке слово відрізняється від інших своїм написанням?

Сьогодні ми поглибимо знання про написання слів з великої букви. Ознайомимось з новими термінами.

Ознайомлення з новими термінами (С. 15)

Прочитайте правило. Які іменники називаються власними?

Як вони пишуться?

Наведіть приклади власних іменників.

Як пишуться загальні іменники? Наведіть приклади.

Робота з текстом. Виділення з тексту власних іменників

Прочитайте текст.

Що нового дізналися з нього?

Випишіть із тексту власні назви. Як вони пишуться?

Вибір загальної назви до власних іменників (Впр. 28)

З якої букви пишуться власні назви? А з якої — загальні?

Розподіліть слова на 2 групи, дайте їм загальну назву. Донецьк, Лопань, Київ, Харків, Дунай, Дон, Ізюм, Житомир,

Дніпро, Десна.

(Донецьк, Київ, Харків, Ізюм, Житомир — міста. Лопань, Харків, Дунай, Дон, Дніпро, Десна — ріки.)

Словникова робота

Поясніть значення слова театр.

Театр — вид мистецтва, що відображає життя в сценічній дії, яку виконують актори перед глядачами.

Театр — приміщення, будинок, у якому відбуваються вистави, спектаклі.

Які театри ви відвідували? Яку виставу дивились?

Складіть речення зі словом театр. Запишіть його.

Зверніть увагу на ненаголошений [е] в цьому слові.

Закріплення вивченого матеріалу

Вибірковий диктант

Випишіть власну назву разом із загальною.

Гора Говерла — найвища в нашій країні. Її висота 2061 м над рівнем моря. Найбільше море — Чорне. Найбільшою рікою є Дніпро. Її загальна довжина — 2201 км. Найбільшим озером є Ялпуг. Найглибшим озером є Світязь. Найстаріше дерево — 1300- річний дуб.

(Гора Говерла, Чорне море, річка Дніпро, озеро Ялпуг, озеро Світязь)

Поясніть написання загальних і власних назв.

Самостійна робота (Впр. 29)

Назвіть власні назви. Доберіть до них загальну.

Запишіть назви сузір'їв із загальною назвою.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка