Конспекти виховних годин, годин спілкування, диспутів. Розробки сценаріїв виховних заходівСторінка1/4
Дата конвертації26.02.2016
Розмір0.6 Mb.
  1   2   3   4

План

виховної роботи класного

керівника 7 класу

Чепурної Наталії Григорівни на

2012-2013 навчальний рік
Затверджую

Директор школи

З. М. Шаповал

« » 201 р.

Погоджую
Заступник з ВР
Н. А. Дворник
« » 201 р.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З КЛАСОМ

Орієнтовний перелік документації, яку веде класний керівник:

 • Класний журнал.

 • Особові справи учнів.

 • Табелі успішності учнів.

 • План виховної роботи.

 • Конспекти виховних годин, годин спілкування, диспутів.

 • Розробки сценаріїв виховних заходів.

 • Тека психолого-педагогічних спостережень.

 • Щоденник роботи з „важкими” дітьми.

 • Протоколи батьківських зборів.

 • Матеріали щодо запобігання дитячому травматизму, бесіди з правил дорожнього руху, облік проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності.

 • Літопис або документи класних справ.

Циклограма класного керівника

Щоденно:

 1. Робота з тими, хто запізнюється та виявлення причин відсутності учнів.

 2. Організація харчування учнів.

 3. Організація чергування учнів.

 4. Індивідуальна робота з учнями.

 5. Контроль за зовнішнім виглядом учнів.

Щотижня:

 1. Перевірка щоденників.

 2. Проведення заходів за планом.

 3. Робота з батьками за планом.

 4. Робота з вчителями предметниками.

 5. Зустріч з психологом та медсестрою, психолого-педагогічні спостереження.

Щомісяця:

 1. Відвідування уроків класу.

 2. Консультація психолога стосовно важковиховуваних дітей.

 3. Зустріч з батьками за планом.

 4. Нарада щодо планування роботи.

Протягом семестру:

 1. Оформлення класного журналу.

 2. Засідання МО класних керівників (за планом).

 3. Аналіз виконання плану, корекція.

 4. Проведення батьківських зборів, засідання батьківського комітету (за планом).

Один раз на навчальний рік:

 1. Оформлення особових справ.

 2. Аналіз роботи та складання плану виховної роботи.

 3. Статистичні дані.

 4. Проведення відкритого виховного заходу.

Пріоритетні напрями діяльності класного керівника

 1. Перебудова змісту виховання, ключовими поняттями якого є людяність, милосердя, доброта, чесність, порядність.

 2. Визнана роль загальнолюдських цінностей та загальнолюдської моралі.

 3. Гуманізація відносин, цілісність виховного процесу.

 4. Вивчення учнів, учнівського колективу.

 5. Організація виховання та згуртування учнівського колективу.

 6. Організаційно-педегогічна діяльність щодо забезпечення життєдіяльності класного колективу.

 7. Розвиток особистості, її творчого потенціалу.

 8. Робота з батьками, індивідуальний вплив.

Зміст роботи класного керівника.

 • Вивчення учнів.

 • Об’єднання учнів у колектив.

 • Співпраця з дитячими та молодіжними організаціями.

 • Робота з батьками та громадськістю.

 • Співпраця з культурно-освітніми та позакласними установами.

 • Співпраця із шкільним психологом.

 • Організація виховної діяльності: правової, родинно-сімейної, національно-патріотичної, трудової, естетичної, морально-етичної, екологічної, формування здорового способу життя, розвиток пізнавальної активності.

 • Індивідуальна робота з учнями.

 • Співпраця з вчителями-предметниками щодо дотримання єдиних педагогічних вимог у класі.

Пам’ятка щодо проведення виховних годин

Мета проведення:

 • Вивчити індивідуальні особливості учнів під час неформального спілкування.

 • Пізнати інтереси учнів, зрозуміти їхні переживання та мотиви поведінки.

 • Обговорювати поточні події класу, селища, держави.

Форми проведення:

 • Вільне спілкування вчителя з учнями.

 • Бесіди на заплановані теми.

 • Обговорення актуальних статей з газет.

 • Обговорення кінофільмів, книжок, вистав.

 • Зустріч із цікавими людьми.

 • Усні журнали.

 • Засідання прес-клубу.

 • Виступи учнівських лекторських груп.

 • Дискусії.

 • Години спілкування.

 • Тренінги.

 • Екскурсії.

 • Політичне інформування учнів.

Виховні години проводяться один раз на тиждень у певний день. Тематика спілкування з учнями заздалегідь планується, однак поточні події у класі, школі, місті, державі можуть підказати тему незаплановану раніше.

Основні завдання класного керівника:

 • Виховання високої моралі у підростаючого покоління, формування в нього українського менталітету, традицій.

 • Створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження та зміцнення їхнього здоров'я.

 • Духовно-моральне виховання.

 • Розвиток розумових і фізичних здібностей, формування високої пізнавальної культури, організація змістовного дозвілля учнів.

 • Підготовка школярів до господарсько-трудової діяльності.

 • Створення умов для вільного вибору учнями світоглядних позицій.

 • Гуманізація педагогічного процесу, демократизація стосунків у колективі.

 • Врахування інтересів дітей.

 • Організація роботи з батьками.

Критерії ефективності виховної роботи:

 • Рівень організованості класного колективу (дисциплінованість, робота учнівського самоврядування).

 • Рівень навчальної мотивації учнів класу (динаміка підвищення якості знань, ефективності роботи з учнями, які навчаються на початковому рівні, активності учнів у позаурочній діяльності).

 • Різноманітність позаурочного життя класу.

 • Динаміка зростання рівня вихованості учнів.

 • Рівень розвитку класного колективу (згуртованість, активність, ініціативність, виховний вплив колективу на його членів, рівень розвитку громадської думки).

 • Активність співпраці класу з класним керівником.

 • Зв’язок із сім’єю, участь батьків у виховному процесі.

 • Робота з проблемними учнями, надання педагогічної підтримки на основі індивідуального підходу.

 • Захищеність та комфортність умов перебування вихованця у класі, школі.

Показники успішної діяльності класного керівника:

 • Високий рівень ефективності виховної роботи з класним колективом.

 • Високий рівень розвитку творчої індивідуальності класного керівника, наявність в нього авторської педагогічної технології.

 • Високий рівень володіння уміннями та навичками класного керівника ( уміння поставити мету, спланувати роботу, здійснити її, оцінити, проаналізувати та зробити висновки).

 • Активна співтворчість з класом.

 • Контакт з батьками, залучення їх до співпраці.

 • Володіння вмінням зацікавити вихованців власним захопленням, організувати дозвілля.

 • Взаємний інтерес класного керівника та учнів один до одного, повага учнів до класного керівника.

Золоті” правила класного керівника.

 1. Учитель має бути особистістю, яка приваблює дітей.

 2. Учитель повинен викликати любов та повагу дітей до себе, якщо він сам любить, поважає кожну дитину та спілкується з нею, у стосунках з нею чесний і відвертий.

 3. Учитель має бути веселим і жартівливим.

 4. Учитель має раціонально використовувати свій час.

 5. Учитель має бути доброзичливим.

 6. Учитель має постійно вдосконалюватись, розширювати свій кругозір.

 7. Гасло вчителя: „Пізнай самого себе і допоможи в цьому своїм учням”.

 8. Учитель повинен реалізувати індивідуальний підхід до дитини, вміти її вислухати.

 9. Учитель має створити колектив, в якому панують доброзичливі стосунки.

 10. Учитель має любити, захищати дитину, поважати її почуття


АНАЛІЗ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗА МИНУЛИЙ РІК

Схема аналізу виховної роботи класним керівником:

1. Коротка характеристика колективу та окремих учнів: • загальні відомості про учнів та їхні сім'ї;

 • суспільна і пізнавальна активність;

 • відповідальність за Загальну справу;

 • самодисципліна;

 • уміння переборювати труднощі, культура поведінки в школі та
  поза нею;

 • працьовитість;

 • повага до законів, символів держави.

 1. Визначення поставлених виховних завдань.

 2. Аналіз змісту виховання (які звички, знання, вміння, навички сформовані).

 3. Аналіз методів (власного прикладу, переконання, вимоги, сти
  мулювання, доручення, бесіди, пояснення, ігри-змагання).

 4. Аналіз форм виховної роботи (класних годин, зборів/екскур
  сій, КТС).

 5. Аналіз умов виховання (санітарно-побутових, гігієнічних, есте
  тичних, природних, соціально-культурних).

 6. Аналіз засобів виховання:

  • дитячого колективу (рівень згуртованості, сформованості
   громадськоїдумки, традиції, наявність лідерів, неформальних
   груп спілкування);

  • системи суспільних відносин;

  • особистості вчителя;

  • системи учнівського самовряду вання (визначення його ефек
   тивності).

8. Аналіз результативності індивідуальної виховної роботи:

з учнями, схильними до девіантної поведінки;

з обдарованими дітьми.

9. Аналіз роботи з батьками: • взаємодія;

 • результативність проведення батьківських зборів.

10. Аналіз результатів виховної роботи:

 • визначення рівня вихованості;

 • характеристика динаміки зростання або змін рівня вихова
  ності;

 • визначення відповідності результатів і поставленої мети.

  1. Складання соціально-педагогічного паспорту, зведеної таблиці
   рівня вихованості учнів, розвитку класного колективу.


Аналіз виховної роботи за минулий навчальний рік

У класі навчаються 25 учнів. З дітьми працюю з 6 класу ( 1 рік). За цей період склад колективу майже не змінювався.

Матеріальне становище у більшості дітей у сім'ях середнього рівня. Більшість дітей виховується в сім'ях, де панує взаєморозуміння та злагода. У спілкуванні з учителями учні проявляють вихованість і тактовність. В цілому діти чуйні один до одного і за складних обставин, кожен знаходив підтримку в однокласників. За підсумками минулого навчального року успішність складає 88,5 %, 2 учні закінчили навчальний рік із Похвальним листом.

Основною метою виховної діяльності є створення оптимального соціально-культурного мікроклімату в колективі, який би сприяв творчому саморозкриттю, саморозвитку, дозволяв би їм легко освоїтись у своєму виховному просторі, спонукав би їх до діяльності, яка б дозволяла їм вступати в реальні відносини з оточуючим світом.

Намагаюсь вести виховну роботу, яка поєднує в собі традиційні форми та методи роботи класного керівника та нетрадиційну, але таку важливу галузь — своєчасну психологічну допомогу вихованцям та їх родинам. Для цього використовую тестування, тренінги та індивідуальні консультації. Як класний керівник багато часу приділяю морально-етичному вихованню учнівського колективу, формуванню обов'язку, відповідальності, культурної поведінки. Для цього проводила ряд бесід, годин спілкування на дану тематику.

Впроваджую ефективні технології превентивного виховання, які виконують розвивальну функцію і формують громадську активність учнів. Для реалізації всіх цілей та завдань добирала такі виховні технології, як години спілкування «Як сподобатися людям», «Будь благородним у дружбі , у товаришуванні», рольові ігри «Компліменти», «Нумо, козаче», «Благословенне слово мама», «Вчимося розуміти та поважати старших», різні виховні години . Значну увагу приділяю формуванню у своїх вихованців комплексу особистісних якостей і рис характеру, які є спонукальною силою їх повсякденних дій та вчинків: це чесність, порядність, принциповість, дисциплінованість та працьовитість.

Формую екологічну культуру школярів, були проведені свята «Поріс чорнобилем Чорнобиль- бідою нашою поріс», «Буду я природі другом». Не минаю естетичну спрямованість виховної роботи.

Взаємовідносини класного керівника і учнів класу задовільні. В цілому клас характеризується як дружний, організований, із налагодженою системою самоврядування та хорошим психологічним кліматом.

Клас із високим рівнем вихованості, «важких» та «недисциплінованих» учнів немає.

У процесі роботи я бачу, як дорослішають мої вихованці, якими розумними вони стають, як вдало проходить процес їх соціалізації. Вони незалежні, доброзичливі в спілкуванні, емоційно-відкриті та чутливі до моральних проблем.

Не обминаю такий вид діяльності, як корекція поведінки «проблемних» дітей. Дуже ефективним є заохочення таких дітей до класних справ, взаємодопомога однокласників, завантаження вільного часу гуртковою роботою, роботою на користь школи.

В становленні та розвитку учнів спираюсь на допомогу батьків.Таким чином, мотиваційно-особистіс-на сфера розвивається відповідно до гармонійного розвитку особистості; у практику моєї роботи впроваджена мета про єдність шкільного та родинного впливу на особистість дитини. І на даному етапі співробітництва в результаті виконання загально-виховної, індивідуальної та профорієнтаційної роботи більшість учнів підвищила рівень сформованості моральних, громадянських, гуманістичних, естетичних та інших якостей особистості і більшість учнів обрали шляхи майбутнього навчання та праці.

Проблема школи:

Шляхи формування у школярів духовності, моралі, ціннісного ставлення до себе та оточуючого середовища шляхом активізації співпраці з батьками та громадскістю

Проблема, над якою працює класний керівник

7 класу

Згуртування класу, формування свідомої дисципліни, виховання моральних цінностей

Завдання виховної роботи з учнями 7 класу

на 2012-2013 навчальний рік

 1. Згуртованість колективу, збереження життя і здоров'я учнів.

 2. Поглиблення розуміння учнями змісту етичних норм і правил.

 3. Розвиток інтересу до навчання, формування потреби постійно активізувати свою пізнавальну діяльність.

 4. Контроль стану відвідування учнями школи, носіння шкільної форми, щоденників.

 5. Навчання методів підтримки здорового способу життя.

 6. Регулярне проведення виховних годи,бесід, спрямованих на попередження правопорушень, шкідливих звичок

 7. Формування успішної особистості школяра через залучення до активної діяльності.

 8. Виховання позитивного ставлення до праці.

 9. Створення взаємної співпраці з батьками учнів класу, спрямовану на створення здорового мікроклімату у класі.Список учнів 7 класу

п\п

Прізвище, імя по батькові учня

Дата ародження

Домашня адреса, телефон

Доручення

1

Бочаров Артем СеменовичСпортивна комісія

2

Буценко Назар МиколайовичСанітарно-господарська комісія

3

Веретільник Ірина АнатоліївнаСпортивна комісія

4

Вишемірська Аліна ВолодимирівнаСанітарно-господарська комісія

5

Дем’яненко Олександр ВікторовичКультмасова комісія

6

Ільїна Лілія АндріївнаКультмасова комісія

7

І Іщенко Володимир ВолодимировичНавчальна комісія

8

Карпушина Лада ІгорівнаНавчальна комісія

9

Левченко Руслана В’ячеславівнаСтароста класу

10

Макаренко Юлія БорисівнаНавчальна комісія

11

Небилиця Вадим ОлеговичДоброти і милосердя

12

Небилиця Мирослава ІгорівнаДоброти і милосердя

13

Неділя Олександр ЛеонідовичДоброти і милосердя

14

Неділя Яна ЛеонідівнаСанітарно-господарська комісія

15

Нечипоренко Неля СергіївнаДисципліни і порядку

16

Нечипоренко Тетяна ВалентинівнаЗаступник старости класу

17

Пономар Наталія СергіївнаНавчальна комісія

18

Прокопенко Віктор ОлександровичКультмасова комісія

Дисципліни і порядку19

Рогожина Ольга Олександрівна

20

Свіріденко Яна ОлегівнаКультмасова комісія

21

Ткаченко Руслана ВолодимирівнаДисципліни і порядку

22

Устименко Владислав СергійовичСпортивна комісія

23

Шармар Яна МиколаївнаСанітарно-господарська комісія

24

Шкільна Ірина СергіївнаДоброти і милосердя

25

Яценко Іван МиколайовичДисципліни і порядку

Волонтерський загін

Нечипоренко Тетяна

Левченко Руслана

Прокопенко Віктор

Підопічна: Чепурна Тетяна Карпівна 1926 р.н. , вул. Комсомольська, учасник війни

Характеристика учнівського колективу 7 класу

У колективі вихованців сформований пізнавальний інтерес до навчальної діяльності. 6й класз акінчили на високий та достатній рівні 15 осіб, зних два учні: Пономар Наталія , Нечипоренко Тетяна закінчили рік на високий рівень Частина класу, що залишилася, навчається у відповідності зі своїми здібностями. Треба відзначити стійкий інтерес до предметів:історія, англійська, математика, українська мова та література.Усі учні навчені долати труднощ і у навчанні, правильно і раціонально витрачати навчальний час. Увага, пам'ять, уява носять самостійний характер. Учні вміють концентрувати увагу на значущій і цікавій для них інформації. Мотивація донавчальної діяльності вище середнього, що характерно для даного вікового періоду. Спостерігаєтьсяд инаміка розвитку вгору, коли їхні мотиви «можу», «хочу», «повинен» - працюють на високийрезультат.

Викладачі з бажанням працюють у класі, відчувають високу віддачу від дітей і з високим рівнем мотивації

Добре розвинена зорова, слухова й образна пам'ять.

У колективі багато лідерів «Відкинутих» - немає. У класі є працездатний актив.

На данному віковому етапі самооцінка носить стійкий характер. У більшості випадків дітив міють правильно реагувати на справедливу критику, намагаються прислухатися до добрих порад, У повсякденному настрої школярів частіше переважає мажорний, піднесений, бадьорий тон. Як правило, із задоволенням спілкуються з людьми, охоче вступають у контакт.

Підлітки вміють співпереживати іншим. Учні не завжди вміють впоратися зі своїми емоціями. Деяким дітям властива запальність.

Такі якості як оптимізм, дружелюбність, характерні для більшості дітей. Відносини в класному колективі доброзичливі, але почуття суперництва сильнорозвинене у частини учнів..

Семикласники проявляють високу активність у позаурочній діяльності. Діти володіють організаторськими здібностями. Удеяких учнів яскраво виражені здібності в області хореографії (Левченко Р).

Більшість дітей виховуються в повних, матеріально-забезпечених сім'ях.Загальна інформація про клас

Кількість учнів – 25

Кількість хлопців – 9

Кількість дівчат – 16

Віковий склад 7 класу

Рік народження

Хлопці

Дівчата

1999

3

2

2000

6

13

1996
1
Рівень навчальних досягнень (за підсумками 8 класу)

Рівень навчальних досягнень за 6 клас

Високий

Достатній

Середній

Початковий

Пономар Н.

Нечипоренко Т13

10

-

Склад батьківського комітету

c:\users\сахалик\pictures\организатор клипов (microsoft)\j0435195.wmfc:\users\сахалик\pictures\организатор клипов (microsoft)\j0435195.wmfc:\users\сахалик\pictures\организатор клипов (microsoft)\j0435195.wmf

п\п

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце роботи

Телефон

Доручення

1.

Пономар Катерина Прокопівна

Яснозірська школа, бібліотекар

563621

Голова батьківського комітету

2.

Буценко Леся Михайлівна

СТОВ ім.. Шевченка

0963243701

Казначей

3.

Ільїна Віта Петрівна

Домогосподарка

307013

Секретар

Вересень

Тижні

числа

Робота з учнями

Робота з батьками


Загальношкільні заходи

Класні заходи

Індивідуальна робота

Превентивне виховання

1-7 вересня

01.09.День Знань.

Місячник ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД.

Тиждень

01.09.Відкрита класна година «зНАННЯ, РОДИНА, БАТЬКІВЩИНА – бЕЗЦІННИЙ СКАРБ МОГО ЖИТТЯ!».

06.09. Виховна година «Здоров'я-найбільше багатство у світі».

Виховна хвилинка «Гуманність»

08.09 День фізкультури і спорту

безпеки

Перевірка щоденників учнів.

Вибори учнівського самоврядування.

Організація чергування по класу.


01.09.Інструктаж з безпеки життєдіяльності (вступний)

життєдіяльності

Консультації батьків.

Засідання батьківського

комітету«Підготовка до батьківських зборів».


10-14 вересня

10.09.Міжнародний День миру.

Тиждень

Бесіда «Про необхдність дотримання внутрішкільного контролю».

Диспут «Що значить бути сучасним?»

Інформаційна хвилинка «Що таке толерантність».

безпеки

Збір даних про дітей пільгових категорій.

Складання соціального паспорту класу.

Залучення учнів до шкільних гуртків.

Створення волонтерських загонів.

Перевірка щоденників учнів.


Бесіда «Я-учасник дорожнього руху».

Диктанти:

 • Правила поведінки в шкільному автобусі

 • Дорога в школу і додому.

руху

Батьківські збори. Виховання толерантності у дітей

17-21 вересня

Єдиний день профілактики правопорушень

22.09.День партизанської слави.

Тиждень

Година спілкування «Я і мій клас»

Урок мужності «Минуть роки, минуть віки, а подвиг житами завжди»

Випуск шкільної стіннівкипожежної

Вивчення єдиних вимог до учнів.

Перевірка щоденників учнів.безпеки

24.09.Бесіда «Захист прав дітей у нашій державі».

Диктант

 • Основні правила пожежної безпеки
Консультації батьків.

24- 28 вересня

30.09 – День бібліотекаря

28.09-70 років з дня створення підпільної молодіжної організації «Молода гвардія»

Тематична година спілкування «Живі у пам'яті народу»

Перевірка щоденників учнів.

Перевірка чергування в класі.Бесіда «Мій зовнішній вигляд»

Бесіда «Твоє здоров'я»

Консультації батьків.
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка