Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2Сторінка10/18
Дата конвертації19.02.2016
Розмір2.02 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18

Закріплення вивченого матеріалу

Коментоване письмове виконання завдання № 476

Розв'язання задачі № 475

Вправа на закріплення знань про сотні, десятки, одиниці

Записати число, яке утвориться, якщо до 199 додати 1.

До 500 додайте 300.

4 пучки по 10 паличок — яке це число?

Яке число утворять 4 пучки по 2 сотні паличок?

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 477, 478.

УРОК58

Тема. Утворення трицифрових чисел із сотень, десятків та одиниць. Назви розрядних чиселМета: ознайомити учнів з утворенням трицифрових чисел з розряд­них чисел; опрацювати розв'язання задачі на спільну роботу; розвивати

логічне мислення, вдосконалювати обчислювальні навички.

Обладнання: нумераційна таблиця, геометричний матеріал для ус­ної лічби.

ХіД УРОКУ

I. Контроль, корекція і закріплення знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Записати вираз до задачі № 477.

Вибрати з поданих чисел ті, що підходять до прикладів домашньої роботи.

5, 4, 9, 7, 8, 6, 52, 8, 9.

Усні обчислення

1) Гра «Перевір себе».

Учні розв'язують приклади, що записані на фігурах, знаходять подіб- ну і звіряють свою відповідь з тією, що написана на зворотній стороні фігури.Вставити пропущені числа.

157, ...,..., 160, 161, ..., ..., 164, 165, 166, ..., ..., 169, ... .

Назвати «сусідів» чисел. 95, 111, 105, 120.

Робота з розрядною таблицею. Прочитати й записати число.


Сотні

Десятки

Одиниці

1

0

6

1

2

5

1

8

0

1

3

2

Скільки всього копійок: в 1 грн. 25 к.? у 3 грн.? у 3 грн. 80 к.? у 5 грн. 07 к.? у 9 грн. 12 к.?

Урок закінчився о 12 годині 50 хвилин. Коли розпочався урок, якщо його тривалість 40 хвилин?

Полічіть від 135 до 147, від 152 до 161. Полічіть у зворотному по­рядку від 900 до 888, від 790 до 775.

Скільки у числах 293, 609, 850 сотень, десятків, одиниць?

Яке число утвориться, якщо до 199 додати 1; до 100 додати 10; до 100 додати 1; до 100 додати 100?

Вивчення нового матеріалу

Утворення трицифрових чисел Усне виконання завдання № 479.

Читання чисел за розрядною таблицею (завдання № 480)

Фізкультхвилинка

Назвати й записати число (завдання № 481).

Закріплення вивченого матеріалу

Повторення одиниць довжини Усне виконання завдання № 482.

Робота над задачею № 484

Зі слів учнів учитель записує зміст задачі в таблицю.


Кількість деталей за 1 год

Час роботи

Загальна кількість деталей

1 токар

4

?

42

2 токар

3

?

У багатьох задачах йшлося про три взаємопов'язані між собою ве- личини: ціну, кількість, вартість, загальну масу, масу 1 предмета та ін. Сьогодні ми знайомимось із задачею на спільну роботу. Три величини в таблиці теж взаємопов'язані.

Якщо 1 токар за годину виготовляє 4 деталі, а другий — 3, то що звід- си можна дізнатись? (Скільки деталей він виготовляє разом)

А якщо ми будемо знати, скільки деталей вони виготовлятимуть разом за годину, і знаємо, що їм треба виготовити 42 деталі, про що тепер можна дізнатись? (Скільки часу вони працюватимуть разом)

Запис розв'язання задачі на дошці й у зошитах.

Підсумки уроку

УРОК59


Тема. Читання трицифрових чисел, записаних у нумераційній табли­ці. Додавання розрядних чисел

Мета: вправляти учнів у читанні й утворенні трицифрових чисел; опрацювати задачу на спільну роботу; вдосконалювати обчислюваль- ні навички.

Обладнання: нумераційна таблиця, предметні малюнки, картки для індивідуальної роботи.

ХіД УРОКУ

I. Корекція, контроль та закріплення знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Усні обчислення

1) Гра «Склади іграшки».

На скриньках — відповіді до прикладів, написаних на іграшках. Діти повинні дібрати відповідні пари.

( 32 : 4 ) ( 63 : 9 )

Усні відповіді за завданнями № 488, 489.

Скільки гривень у 300 копійках? Скільки копійок у 7 гривнях? Скільки копійок у 5 грн. 05 копійках?

Назвати 5 послідовних чисел, починаючи зі 197.

Скласти задачу, яку розв'язують так: (6 + 8) : 2.

Скласти кілька прикладів на ділення з відповіддю 6.

Скласти кілька прикладів на множення з відповіддю 12.

Робота за картками. Картка 1

6 м = ? см; 5 м 08 см = ? см; 652 см = ? м ? см.

За 12 день майстер робить 3 віконних рами, а його учень — 1. За скільки днів вони зроблять 20 рам, працюючи разом?

Картка 2


10 м = ? см; 5 м 09 см = ? см; 500см = ? м.

Варення розклали у дволітрові банки. Спочатку розклали 6 кг варення, а потім — 12 кг. Скільки знадобилось банок?

II. Повторення та закріплення вивченого матеріалу

Самостійна робота над прикладами № 491

Під час перевірки учні зачитують лише відповіді: спочатку ті числа, в яких є одиниці у кожному розряді, потім числа, в яких відсутні оди­ниці другого розряду, нарешті, числа, в яких немає одиниць першого розряду.

Фронтальна робота над задачею № 492

Фізкультхвилинка

Робота над завданнями № 493, 494

Учні розглядають розв'язання діями задачі № 493 і формулюють по- яснення до кожної дії. Після цього вони складають усно кілька подібних задач і записують на дошці їх розв'язання виразом. Вчитель узагальнює структуру усіх цих виразів:

И ■ П + П або a • b + a

— Цей вираз є розв'язанням кожної такої задачі.

Завдання з логічним навантаженням (за вибором вчителя) Назвати 12 трицифрових чисел, користуючись словами, поданими

Підсумки уроку

у рамках.УРОК60


Тема. Запис трицифрових чисел у нумераційній таблиці. Додавання розрядних чисел. Елементи куба

Мета: вправляти учнів у порівнянні й запису трицифрових чисел; провести творче опрацювання задачі; формувати вміння визначати еле- менти куба; вдосконалювати обчислювальні навички.

Обладнання: картки для тесту, картки для усної лічби, нумераційна таблиця.

ХіД УРОКУ

I. Контроль, корекція й закріплення знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Завдання № 496. Учитель запитує, як обчислити довжину другого відрізка.

Приклади № 497. Учні зачитують лише відповіді.

Усні обчислення

1) Розв'язати приклади і вгадати слово.Б

и

п

Й

З

Ж

в

н

А

О

Л

І

Ц

Ф

К

Ч

20

25

29

39

40

42

44

45

50

59

61

70

73

78

81

82— В гостях у нас сьогодні Пізнайко. Він завжди прагне щось нове дізнатись.

Завдання сьогодні нам пропонує він.

2) Тестова робота.

Кожне завдання оцінюється 2 балами. В сумі учень отримує 12 балів.

Число чотириста п'ятдесят записується так:


Відповіді: 1 — б, 2 — в, 3 — а, 4 — 121, 5 — б, 6 — 1. 3) Повторення знань учнів про елементи куба за макетом.

II. Вивчення нового матеріалу

Підготовча робота

Усне опрацювання вправи № 498. Коли учні назвали найбільше і наймен- ше числа, вчитель уточнює, як вони їх визначили. (За кількістю сотень)

Пояснення нового матеріалу

Трицифрові числа, як і двоцифрові, можна порівнювати. Спочат- ку дивляться на цифри найвищого розряду, в даному випадку — на циф- ри сотень. Якщо цифри сотень в обох числах різні, наприклад, 523 і 499, то більшим буде число, в якому цифра сотень більша. У даній парі біль- шим є число 523, бо 5 більше 4.

Первинне закріплення матеріалу Виконання завдання № 499.

Робота з нумераційною таблицею

Учні по черзі виходять до дошки і записують з коментуванням у таб­лицю числа із вправи № 500 (1).

Фізкультхвилинка

Самостійна робота із завданням № 500 (2)

Одному учневі вчитель пропонує роботу на закритій дошці.

III. Закріплення вивченого матеріалу

Фронтальна робота із завданням № 501

Аналіз та розв'язання задачі № 502

Після опрацювання умови задачі вчитель пропонує учням поясни- ти, про що можна дізнатись, коли знаходиться значення виразів, запи- саних у підручнику.

Самостійна робота

Розв'язання задачі № 503 за групами.

Iгрупа (вищий рівень знань) — розв'язує задачу самостійно; IIгрупа (достатній рівень знань) — за схемою-виразом розв'язання задачі; III група (середній рівень знань) — під керівництвом учителя.

Схема виразу розв'язання задачі:

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 504, 505.

УРОК 61

Тема. Запис і читання трицифрових чисел. Випадки додавання й від­німання, пов'язані з нумерацією чисел

Мета: розглянути додавання й віднімання розрядних чисел та дода- вання й віднімання одиниці; опрацювати задачу на три дії, задачу з бук- веним даним.

Обладнання: картки для індивідуальної роботи, кружечки з числами для усної лічби.

ХіД УРОКУ

I. Контроль, корекція та закріплення знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Завдання № 504. Двоє учнів читають складені рівняння, називають спосіб знаходження невідомого компонента і відповідь.

Перевірка прикладів № 505 проводиться вибірково.

Усні обчислення

1) Скласти намисто із кульок-бусинок (у порядку збільшення).

112


(Ъ^ (240 (112 ) (317 ) (137 ) (713 ) (730 (703 ) (710) (701

Поставити знак, пояснити свій вибір.

123 ... 107 770 ... 707 1000 ... 110

805 ... 599 93 ... 309 400 ... 380

Складіть задачу, яка б розв'язувалась таким виразом: 4 + 25 - 18 = ? (кг).

Індивідуальна робота за картками. Картка 1

Порівняй: 880 і 808, 375 і 360, 399 і 400.

Записати розв'язання задачі виразом. I — 45 кг

II — на 9 кг менше—I -<—, II — ?, у 4 рази менше —'

Картка 2


Порівняй: 1 грн. 99 к. і 201 к.; 654 к. і 3 грн. 99 к.

Записати розв'язання задачі виразом. І — 15 шт. ^ІІ — у 3 рази менше J •<■ ІІ — ?, на 37 шт. більше

Усне обчислення прикладів № 506.

Математичний диктант.

Записати числа: двісті сорок сім, триста двадцять три, чотириста, вісімсот, п'ятдесят, шістсот сім, двісті двадцять два, двісті сорок два, сто шістдесят вісім.

Фізкультхвилинка

II. Закріплення вивченого матеріалу

Записати числа у вигляді суми розрядних доданків (завдання № 510).

Аналіз та розв'язання задачі № 511 (сильнішим учням можна запро- понувати самостійне розв'язання задачі)

Завдання з логічним навантаженням (№ 512 і № 513)

1) Учні підставляють замість букви її значення і розв'язують задачу.

2) Прямокутник має всередині 4 однакових кола. Тому 8 см ділимо на 4. Дорівнює 2 см. У колі діаметр буде 2 см. Отже, і сторона BC буде 2 см.

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 514, 515.

УРОК62

Тема. Визначення числа сотень і десятків у трицифровому числі. Ви­падки додавання й віднімання, пов'язані з нумерацією чиселМета: проаналізувати порозрядний склад трицифрового числа; оп­рацювати розв'язання складених задач, які містять збільшення (змен- шення) числа в кілька разів.

Обладнання: картки для усної лічби, предметні малюнки, картки для креслення.

ХіД УРОКУ

I. Контроль та закріплення знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання

Кожний учень отримує картку. На ній — дані про сторони прямокут- ника. Учні повинні визначити сторони прямокутника, накреслити його й знайти периметр.

Довжина 9 см, ширина становить третю частину довжини. Побудувати прямокутник і знайти його периметр

2. Усні обчислення 1) Гра «Вибери приклад».Обчислити приклад, знайти та обвести його відповідь кружечком. Робота проводиться за варіантами, далі вчитель пропонує зробити взає- моперевірку карток.


16

3 • 5

2 • 8

3 • 6

5

16 : 4

2 • 3

20 : 4

32

4 • 8

3 • 9

4 • 9

6

12 : 4

10 : 2

18 : 3

9

14 : 2

3 • 2

3 • 314

4 • 4

2 • 7

3 • 6

9

18 : 2

3 • 4

16 : 8

8

12 : 3

12 : 2

32 : 4

21

3 • 7

2 • 9

9 • 9

7

28 : 4

16 : 2

56 : 7

2) Додати числа до поданих.

200 +


500, 40, 8

400 + 300, 20, 7


Записати числами (завдання № 517).

Вивчення нового матеріалу

Підготовча робота

Які розряди має число 573?

На якому місці, якщо лічити справа наліво, стоять одиниці? Де­сятки? Сотні?

Що означає в даному числі цифра 5? 7? 3?

Фронтальна робота за вправою № 518

Фізкультхвилинка

Пояснення нового матеріалу. Вступне слово учителя

Перед нами число 573. У ньому 5 сотень, 7 десятків і 3 одиниці. Це правильна відповідь, якщо говорити про число одиниць кожного розряду. Але ми не можемо стверджувати, що у числі 573 всього 3 одиниці. Адже і сотні, і десятки теж складаються з одиниць. Підрахуйте, скільки всього одиниць у цьому числі. (500 + 70 + 3 = 573) Тоді про кількість одиниць числа 573 можна сказати так: воно містить всього 573 одиниці, а в розря- ді I (одиниць) — 3 одиниці.

Аналогічна робота ведеться і з десятками та сотнями.

Читання й запис чисел завдань № 520 і 519

Віднімання чисел (вправа № 521)

Рекомендується у перших двох прикладах зменшуване представити у вигляді суми розрядних доданків, а потім робити віднімання.

Закріплення вивченого матеріалу

Самостійне розв'язання задачі № 522 (можна пропонувати роз­в'язання за варіантами: сильніші учні — самостійно, слабкіші — під керівництвом учителя)2, у 2 рази більше

(Слід звернути увагу дітей на те, що вираз «у 2рази більше, ніж дівчат» означає, що дівчат буде у 2 рази менше.)

Завдання з логічним навантаженням (№ 523)

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 524, 525.

УРОК63


Тема. Міри довжини. Міліметр. Відношення між одиницями мір дов- жини

Мета: ознайомити з новою одиницею довжини, провести вимірю- вання довжини відрізків; опрацювати розв'язання задач на три дії скла- данням виразу.

Обладнання: картки для вимірювання відрізків, геометричні фігури для гри, таблиця «Одиниці довжини».

ХіД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Усні обчислення

1) Гра «Побудуй сніговичка».

Робота проводиться групою. Клас поділено на 3 групи. На дошці (на голові сніговичків) написані 3 числа. Кожна група обирає кола (части- ни тулуба сніговичків) з відповідними прикладами (такі, щоб відповіді співвідносились із числами на дошці).

2) Завдання для опитування.

Який вищий розряд у числі 407?

Одиниць яких розрядів немає у цьому числі?

Скільки у числі одиниць І розряду? ІІ розряду? ІІІ розряду?

— Скільки всього одиниць, десятків, сотень? Розкладіть число 407 на розрядні доданки. 3) Самостійна робота (завдання № 530)

II. Вивчення нового матеріалу

1. Підготовча робота

Учитель повторює з дітьми одиниці довжини, з якими учні вже знайомі. Учням пропонується виміряти відрізки, які накреслені у них на картках.

Якими одиницями довжини ми вимірюємо відстань? Скільки де- циметрів міститься в 1 метрі? Скільки сантиметрів містить 1 метр? Скіль- ки сантиметрів містить 1 дм?

Пояснення нового матеріалу

Дуже маленькі відстані важко вимірювати метрами, сантиметрами, дециметрами. Равлик проповзає дуже малу відстань. Якою мірою мож- на виміряти відстань, яку він проповзає? Для цього користуються іншою мірою — міліметром. Це десята частина сантиметра.

Робота із завданням № 526. Запис таблиці в зошитах.

Практична робота: креслення відрізків заданої довжини (завдання № 527)

Фізкультхвилинка

Коментоване письмове виконання завдання № 528

Закріплення вивченого матеріалу

Фронтальна робота над задачею № 531

Спочатку учні опрацьовують зміст задачі, потім біля дошки і в зоши­тах записують відповідні вирази.

Робота над задачею № 532

Завдання з логічним навантаженням № 533

18 - 2 = 16

16 : 2 = 8

8 + 2 = 10

Підсумки уроку


УРОК64

Тема. Міри довжини. Кілометр. Порівняння значень величин Мета: ознайомити з новою одиницею довжини; провести творчу ро­боту над задачею.

Обладнання: таблиця «Одиниці довжини», картки для усної лічби.

ХіД УРОКУ


Контроль і закріплення знань учнів

Перевірка домашнього завдання

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка