Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2Сторінка11/18
Дата конвертації19.02.2016
Розмір2.02 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18

У вправі 534 учні називають найдовшу і найкоротшу ланки ламаної лінії та їх довжини.

Задача № 535. Учитель записує три числа, серед яких учні знаходять відповідь задачі: 3 рейси; 9 контейнерів; 9 рейсів. Усні обчислення Повторення одиниць довжини.

Скільки сантиметрів в 1 м? Скільки сантиметрів в 1 дм? Скільки

міліметрів в 1 см? Скільки міліметрів в 1 дм?

Порівняйте вирази: 1 мм і 1 см; 12 дм і 120 см; 1 м 3 см і 13 см.

Перетворити складені іменовані числа на прості:

4 м 7 дм = ? дм; 5 м 03 см = ? см; 7 см 9 мм = ? мм.

Одна смужка має довжину 3 см, а друга — 6 мм. У скільки разів

перша смужка довша за другу?

Математичний диктант.

Число 200 збільшити на 200, 20, 2.

Число 662 зменшити на 60, 600, 2.

Різницю чисел 509 і 9 збільшити на 200.

Суму чисел 799 і 1 зменшити на 400.

Різницю чисел 536 і 30 зменшити на 500.

Різницю чисел 742 і 700 зменшити у 6 разів.

2.

1)

2)3)

Вхід і


48
8

=

6

+

14

=5

=8

=
2

Y

20Гра «Комп'ютер».

Практична робота за завданням № 536

Записати в метрах і сантиметрах. 500 см = ? м ? см

503 см = ? м ? см 533 см = ? м ? см 720 см = ? м ? см

Поставити знак, пояснити свій вибір (завдання № 540).

Самостійна робота

Розв'язання прикладів № 541. Взаємоперевірка відповідей.

Фізкультхвилинка

Вивчення нового матеріалу

Пояснення нового матеріалу

Уявіть собі відстань між нашим містом й іншим. Чи зручно буде вимірювати цю довжину метром? Для вимірювання великих відстаней користуються більшою мірою — кілометром.

1 км = 1000 м

Первинне закріплення

Скільки метрів у 1 км? У 2 км? Скільки кілометрів становить від­стань у 1000 м? У 3000 м?

Робота над задачею № 537

Закріплення вивченого матеріалу

Самостійна робота (задача № 538)

9 м


Обчислення за малюнками

7 м


Скільки метрів пробіжить заєць за 8 секунд? А білочка? На скільки метрів більше пробіжить зайчик, ніж білочка?

3. Вибрати з поданих виразів ті, що є розв'язанням задач № 543.

Підсумки уроку

УРОК65


Тема. Міри маси. Грам. Підсумок роботи в першому семестрі На уроці вчитель знайомить учнів з одиницею маси — грамом. Далі проводиться підсумок роботи в першому семестрі. Вчитель пропонує ви- конати завдання того виду, які не повною мірою засвоїли учні.

УРОК66


Тема. Додавання й віднімання круглих сотень. Додавання й відніман- ня круглих десятків з переходом через десяток

Мета: формувати знання про прийоми додавання й віднімання круг­лих сотень та круглих десятків; повторити поняття прямого кута; провес­ти творчу роботу за умовою задачі.

Обладнання: предметні малюнки, картки для усної лічби.

ХіД УРОКУ

I. Актуалізація знань учнів

1. Гра «Прикрась ялинки». Групова робота

На дошці — макети ялинок. В учнів — картки у вигляді новоріч- них іграшок із записаними прикладами. Діти об'єднуються в 3 команди. Розв'язавши приклад, учень прикріплює «іграшку» на ялинку. Виграє та команда, яка швидше впорається з прикладами.Обчислити.

1 кг — 1 г, 57 дм — 5 м, 49 мм + 4 см, 1 м — 1 см, 627 см — 6 м.

Записати в центнерах: 500 кг, 800 кг, 300 кг.

Маса цукерки 15 г. Яка маса двох таких цукерок?

У хлопчика 5 монет по 2 к. і 4 монети по 5 к. Скільки грошей у хлопчика?

До двоцифрового числа дописати зліва 5. Яке вийде число? Як воно змінилось?

Вивчення нового матеріалу

Підготовча робота за вправою № 554

Пояснення нового матеріалу за вправою 555

Первинне закріплення

Завдання № 556. Перші два стовпчики учні розв'язують колективно з коментуванням. Решту — розв'язують самостійно.

Завдання № 557. Перший стовпчик — розв'язання з коментуванням, решту — самостійно.

Фізкультхвилинка

Закріплення вивченого матеріалу

Самостійне розв'язання задачі № 558

Колективна робота над задачею № 559

Про що можна дізнатись за поданими числами?

Скільки літрів води залишиться у двох бідонах?

На скільки літрів води менше буде у першому бідоні, ніж у друго­му, якщо воду відлити з першого бідона?

На скільки літрів води буде більше у першому бідоні, ніж у друго­му, якщо воду відлити від другого бідона?

Повторення знань про види кутів (за таблицею)

4. Задача з логічним навантаженням № 561

Слід звернути увагу дітей на те, що в умові задачі одне число подане словами (кілограм = 1 кг, 1000 г). 700 - (1000 - 700) = 400 (г).

Підсумки уроку

УРОК67

Тема. Додавання й віднімання круглих сотень і круглих десятків. Роз- ширена задача на зведення до одиниціМета: формувати вміння виконувати додавання й віднімання круглих сотень і круглих десятків; проаналізувати розв'язання задачі на три дії. Обладнання: картки для усної лічби й для індивідуальної роботи.

ХіД УРОК

I. Контроль і закріплення знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Пояснити обчислення декількох прикладів завдання № 562.

Якою буде відповідь задачі № 563, якщо один теплохід пройде 30 км, а другий — 60 км?

Усні обчислення

Доповнити до 100 числа: 50, 70, 80, 20, 10, 40. Зменшити на 40 числа: 40, 100, 140, 110, 120, 130.

Гра «Знайди пару».

( 120 ( 110 - 30 )(150 + (200 - 120)

3) Індивідуальна робота за картками. Картка 1

90 + 70 170 - 80 600 - 400

Периметр трикутника 140 см. Одна з його сторін дорівнює 30 см, друга — 60 см. Знайти довжину третьої сторони.

Картка 2


780 - 80 130 - 90 345 - 40 - 5

На спортивному майданчику було 8 дівчаток, а хлопчиків — на 3 більше. Скільки всього дітей грало на спортивному майданчику?

3. Самостійна робота (приклади № 565)

II. Вивчення нового матеріалу

1. Підготовча робота Розв'язати задачу.

На верстаті за 8 годин виготовляють 16 м тканини. Скільки метрів тканини виготовлять на цьому верстаті за 6 годин?

Пояснення нового матеріалу

Прочитати задачу № 566. Розглянути короткий запис у таблиці. З'ясувати, чим вона відрізняється від попередньої, порівнявши таблиці. Скласти план розв'язання задачі. Порівняти його з планом у підручни- ку. Записати розв'язання задачі.

Аналіз задачі № 567

Колективне розв'язання задачі № 568

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 569, 570.

УРОК68


Тема. Додавання виду 520 + 350

Мета: пояснити спосіб обчислення прикладів на додавання вказано- го виду; розв'язати задачу на три дії з опорою на короткий запис.

Обладнання: таблиці для усної лічби, предметні малюнки, геомет- ричний матеріал.

ХіД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнів

Усні обчислення.

Охарактеризувати число 246 (якими цифрами записується, попе- реднє й наступні для нього числа, ...цифрове, кількість десятків, одиниць та сотень).

Записати в сантиметрах: 7 м 63 см, 9 м 09 см, 3 м 30 см.

На 4 ситцевих сукні витратили 12 м тканини. Скільки таких суконь можна пошити з 18 м ситцю?

Накреслити відрізок довжиною 12 см. Нижче накреслити відрізок довжиною 1 дм 2 см. Порівняти ці відрізки. Зробити висновок.

Серед геометричних фігур поставити біля квадрата цифру 1, біля трикутника — цифру 2, біля кола — цифру 3. Як називається решта фігур?

ООО


6. Гра «Цікаві квадрати»

Можна квадрат дати кожному ряду і провести змагання: який ряд уч­нів швидше заповнить свій квадрат?


8
16
10

212

18
15

3

12
2413


16
25

4

19


Вивчення нового матеріалу

Бесіда за таблицею завдання № 572

Висновок: кожний доданок розклали на сотні й десятки, окремо скла- ли сотні і десятки. Потім склали результати.

Первинне закріплення. Коментоване додавання чисел: 250 і 710

Самостійна робота із завданням 574 (перший стовпчик — з коменту­ванням, решту — самостійно)

Фізкультхвилинка

Закріплення вивченого матеріалу

1. Розв'язання задачі № 575 за малюнками і схемою (бесіда про ко- ристь дерев для здоров'я людини)?, на 220 р. >

Складання виразу до задачі: Q + Q + Q = Q

Творча робота в групах. Складання задачі за виразом

Робота над задачею № 576

Проаналізувати задачу. З'ясувати, про що можна дізнатись спочатку. Про що — пізніше? Колективно скласти вираз-схему. Розв'язання зада­чі записати самостійно.

Підсумки уроку

УРОК69


Тема. Усне віднімання виду 670 — 420

Мета: пояснити спосіб обчислення прикладу на віднімання вказа- ного виду; опрацювати складену задачу; вдосконалювати обчислюваль- ні навички.

Обладнання: картки для усної лічби, картки для індивідуальної ро- боти.

ХіД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Завдання № 578. Назвати відповіді прикладів.

Завдання № 579. Записати вираз — розв'язання цієї задачі.

Усні обчислення

Завдання для усного опитування.

Прочитати числа: 345 і 640.

Який вищий розряд має число 640?

Одиниць яких розрядів не має число 640?

Скільки всього десятків має число 640?

Знайти суму і різницю чисел 500 і 200, 80 і 70.

1 кг зменшити на 400 г, 1 м зменшити на 10 см.

8 дівчаток і 10 хлопців поділилися порівну для гри у волейбол. Скільки гравців у кожній команді?

Робота біля дошки (різнорівневі завдання). Достатній рівень

140 - 70 670 + 220 1 кг - 560 г

У 5 пакетах 40 кг груш. Скільки пакетів треба, щоб розкласти 49 кг груш? Середній рівень 1000 - 600 820 + 150 1 м — 30 см

На 5 полицях 35 книг. Скільки книг на 8 таких полицях?

Високий рівень 800 + (300 - 200) 130 + (470 - 260) 1 кг + 350 г

У дівчинки була 1 гривня. Вона купила за 40 к. гумку й олівець за 50 к. Скільки копійок у неї залишилось?

3) Гра «Злови рибку».

Учні розв'язують приклад на одному силуеті рибки і ведуть від неї стрілку до тої рибки, на якій написана така ж відповідь.Вивчення нового матеріалу

Робота за малюнком завдання № 580

Висновок: сотні віднімають від сотень, десятки — від десятків, а ре­зультата додають.

Розв'язання прикладів № 581 з коментуванням

Самостійна робота за варіантами. Вправа № 582 Iваріант виконує перший рядок прикладів;

II варіант — другий рядок.

Фізкультхвилинка

Закріплення вивченого матеріалу

Усне розв'язання задач № 583

Аналіз задачі № 584

Про що можна дізнатись, якщо обчислити вираз: 990 - 680? 990 - 640?

Задача допомагає підвести учнів до висновку: якщо від суми трьох до­данків віднімемо суму двох з них, то знайдемо третій доданок.

3. За малюнками і кресленням задачі № 585 знайти:

відстань від Києва до Харкова і назад до Києва;

різницю між відстанню від Києва до Сум і відстанню від Києва до Харкова.

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 586, 587.

УРОК70

Тема. Додавання й віднімання виду 430 + 50, 200 + 6040, 20 + 640, 760 - 400, 760 - 40Мета: пояснити прийоми обчислення прикладів на додавання й від­німання вказаного виду; опрацювати складену задачу; вдосконалювати обчислювальні навички.

Обладнання: картки для усної лічби.

ХіД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнів.

Перевірка домашнього завдання

Серед відповідей домашніх прикладів на дошці знайти й підкреслити ті, які є неправильними.

850, 340, 350, 150, 100, 200, 860, 1000, 990, 680, 890.

Який вираз підходить до розв'язання задачі № 587?

(18 : 6 + 5) ■ 8 18 : 6 + 5 ■ 8 18 : 6 ■ 8 + 5

Усні обчислення

Математичний диктант.

Суму чисел 330 і 440 зменшити на 50.

Різницю чисел 600 і 200 зменшити на 100.

Добуток чисел 5 і 8 збільшити на 200.

До числа 230 додати суму чисел 80 і 70.

У дітей було 18 жолудів. Кожні 3 жолуді вони поміняли на 4 каштани. Скільки каштанів дістали діти? (24)

Гра «Пошта».

Вкласти «листи» у конверти.

— ^В

— ^В

— ^в

— ^В

— ^В
420
( 860 )

( 130
( 990 )

( 400
( 170 ]150 + 250
47 - 340
710 + 150
110 + 310
570 + 420
690 - 520
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка