Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2Сторінка12/18
Дата конвертації19.02.2016
Розмір2.02 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18

3. Усні опитування

Довжина прямокутника 12 см, ширина — 8 см. Чому дорівнює периметр цього прямокутника?

Порівняйте суму чисел 400 і 150 та суму чисел 330 і 130.

Обчислити: 540 + (80 + 70).

У господарки було 100 гривень. Вона купила за 30 гривень туфлі й спідницю за 70 гривень. Скільки грошей залишилось у госпо­дарки?

Вивчення нового матеріалу

Підготовча робота за завданням № 588

Робота за таблицями завдання № 589

— З'ясовуємо, що у першому прикладі в другому доданку немає де­сятків. Отже, треба додати 400 і 500, а потім до результату додати 30.

У другому прикладі в другого доданка немає сотень. Отже, треба до- дати 30 і 50, а потім результат додати до 400.

Аналогічне пояснення — у прикладах на віднімання.

Коментоване розв'язання прикладів № 590, 591

Фізкультхвилинка

Закріплення вивченого матеріалу

Робота над задачею № 592

Слід звернути увагу учнів на те, що першого дня прийшло 470 відві- дувачів, і це на 120 осіб більше, ніж другого дня. Отже, другого дня при­йшло на 120 осіб менше. Якою дією слід знаходити, скільки відвідувачів прийшло другого дня? Чому?

Фронтальна робота: розв'язання задачі № 593

Задача з логічним навантаженням № 594

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 595, 596.

УРОК 71


Тема. Порівняння способів усного додавання круглих трицифрових чисел

Мета: розглянути різні способи додавання круглих чисел; опрацю­вати розширену задачу на спосіб зведення до одиниці; розвивати логіч- не мислення, вдосконалювати обчислювальні навички.

Обладнання: креслення для перевірки домашнього завдання, картки для індивідуальної роботи.

ХіД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання

1) Показати на кресленні, якою була відстань між автобусами за го­дину, вказати число.

I 60 км/ч I I 70 км/ч і

280 км

2) Замінити число 150 на число 230, усно розв'язати задачу № 596 з новими даними.Усні обчислення

Гра «Естафета».

1-й ряд 2-й ряд 3-й ряд

790 - 270 880 - 360 570 - 330

430+ 540 150 +440 630 +210

63 : 9 + 0 9 : 3 + 0 25 : 5 - 0

х + 110 = 380 240 + х = 490 890 - x = 360

Завдання для опитування.

Обчислити: 670 - 30; 670 - 300; 530 + 400 - 20.

На 50 грн. покупець купив 5 сорочок, по 7 грн. кожна, і стільки ж майок. Скільки коштує майка?

Представити число 357 на суму розрядних доданків.

Обчислити значення виразу 580 - с, якщо с = 80, 500, 40, 300.

Обчислити: 1 кг — 300 г; 1 м — 40 см; 1 м — 5 дм; 3 дм + 4 см.

Індивідуальна робота за картками Картка 1

Обчислити: 280 - 30, 340 + 50, 340 + 500.

У мотку було 450 г шерсті. Після того, як мати зв'язала шарф, у неї залишилось 30 г. Скільки грамів шерсті пішло на шарф?

Картка 2

Обчислити: 890 - 360 + 110, 500 - 200 + 400, 570 - 230 + 360.

У саду посадили 190 яблунь, а вишень на 70 дерев менше. Скільки вишень посадили у саду?

Фронтальна робота за завданнями № 601, 597

II. Вивчення нового матеріалу

1. Пояснення нового матеріалу Аналіз завдання № 599

Порозрядне додавання круглих чисел.


Послідовне додавання круглих трицифрових чисел: спочатку до круглого числа додають сотні, а потім — десятки.

Заміна круглих трицифрових чисел десятками. 2. Коментоване обчислення прикладів

240 + 130 420 + 360

III. Закріплення вивченого матеріалу

Самостійна робота Розв'язання прикладів № 598.

Робота над задачею № 600

Скласти задачу.

Скласти колективний план розв'язання задачі.

Самостійно записати розв'язання в зошитах.

Зміна питання: якою була б відповідь, якби учень і майстер виготовляли за годину однакову кількість деталей?

Завдання на розвиток уваги й мислення Малювання за командою вчителя

IV. Підсумки уроку

Учні працюють з олівцями в зошитах, учитель дає команди. Якщо учень креслить правильно, виходить силует рибки.

УРОК72


Тема. Порівняння способів усного віднімання круглих трицифро­вих чисел

Мета: розглянути різні способи віднімання круглих трицифрових чи­сел; опрацювати розширену задачу на знаходження третього доданка. Обладнання: таблиці для усної лічби, предметні малюнки.

ХіД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Усні обчислення

1) Гра «Хто швидше?»


a

4

6

8

2 • a


a : 2


4 • a
a

3

8

9

3 • a


a • 5


8 • aЗавдання для опитування.

Пояснити розв'язання прикладу 430 + 340 різними способами.

Скласти й розв'язати задачу за виразом: 450 — 120 — 143.

1 кг — 500 г, 1 м — 4 дм, 1 см — 6 мм.

Сума трьох чисел 100. Перше число 40, друге у 8 разів менше. Знайти третє число.

Розставити числа у порядку зростання.

240, 120, 560, 110, 100, 780, 50, 90, 420, 360.

Робота біля дошки.

На лісовій ділянці росло 980 лип, дубів — на 340 дерев менше, а беріз — на 120 дерев менше, ніж дубів. Скільки беріз росло на лі­совій ділянці?

Обчислити: 380 + (260 - 150), 780 + 200 - 60.

У саду посадили 40 кущів смородини чорної, а червоної — у 5 разів менше. Скільки всього кущів смородини посадили в саду?

Обчислити: 470 + (270 - 140), 680 + 200 - 60.

Розв'язання кругових прикладів. 780 - 640 190 - 150 180 - 100 140 - 80

40+ 530 70+ 710

Знайти помилки (завдання № 604).

Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя за завданням № 605

Порозрядне віднімання трицифрових чисел;

послідовне віднімання круглих трицифрових чисел;

заміна круглих трицифрових чисел десятками.

Колективне розв'язання прикладів № 608

Фізкультхвилинка

Закріплення вивченого матеріалу

60 + 120 80 + 110 570 - 500

1. Розв'язання задачі за малюнком і схемою420 кг


80 кг

кг

У990 кг

на ? кг більше
Аналіз і розв'язання задачі № 607 за схемою в підручнику

Задача з логічним навантаженням № 609 (10 : 2 + 1) ■ 3.

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 610, 611.

УРОК73


Тема. Додавання й віднімання виду 230 + 70, 200 - 60. Дії з величинами Мета: ознайомити з вказаними прийомами додавання й віднімання; удосконалювати вміння виконувати дії з величинами. Обладнання: картки для індивідуальної роботи.

ХіД уроку

I. Актуалізація знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Виписати відповіді прикладів № 610.

Записати вираз до задачі № 611.

Усні обчислення

Гра з м'ячем.

На дошці записано число 210. Вчитель з м'ячем ходить між партами, кидає м'яч учневі й називає число. Учень віднімає від нього 210, називає відповідь та віддає м'яч вчителеві.

Числа для обчислень: 240, 780, 510, 620, 860,430,990,570.

Завдання для опитування.

45 кг огірків розклади порівну в 5 ящиків, а 24 кг помідорів — у 3 ящики. Чого більше в одному ящику — помідорів чи огірків?

Сума двох чисел 50. Перше число 23. Знайдіть друге число.

Скільки в 1 м — сантиметрів? В 1 дм — міліметрів? В 1 кг — грамів?

Обчислити: 1 кг - 400 г; 500 г - 50 г; 4 дм 2 см : 7.

Самостійна робота. Розв'язання прикладів № 614.

Робота за картками. Картка 1

Сума трьох чисел 97. Перше число 54, друге — у 6 разів менше. Знайти третє число.

Обчислити.

120 - (200 - 90) 9 ■ 6 - 8 ■ 4 1 м - 76 см

540 + 150 600 - (100 - 20) 1 кг - 200 г

Картка 2


У матері купюра в 20 грн., а в доньки — 2 купюри по 2 грн. У скіль­ки разів менше грошей у доньки, ніж у матері?

Обчислити.

130 - (200 - 80) 8 ■ 9 - 7 ■ 6 2 дм - 2 см

370 + 410 800 - (100 - 20) 1 кг - 700 г

II. Вивчення нового матеріалу

Підготовча робота

Розв'язати й порівняти пари прикладів. 8 + 6 14 - 5 56 - 32 22 + 8 30 - 5

80 + 60 140 - 50 560 - 320 220 + 80 300 - 50

Пояснення матеріалу за вправою 612

Розглянути малюнки й прокоментувати способи обчислення.

Розв'язання з коментуванням прикладів № 614

Фізкультхвилинка

Закріплення вивченого матеріалу

Розв'язання задачі № 615 (самостійно)

Аналіз і розв'язання задачі № 616 (сильншим учням вчитель про­понує розв'язати задачу самостійно, решта розв'язує під керівництвом учителя)

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 617, 618.

УРОК74

Тема. Розв'язання прикладів і задач на вивчені випадки арифметич- них дійМета: повторити прийоми додавання й віднімання; опрацюва­ти розв'язання задачі на зведення до одиниці; розвивати увагу, кміт- ливість.

Обладнання: предметні малюнки, картки для усної лічби.

ХіД УРОКУ

Мотивація навчальної діяльності учнів

Робот Кіберик запрошує нас на планету Обчислювальних машин. Рушаймо!

Контроль і закріплення знань учнів

1. Усні обчислення

Гра «Старт»560 + 30 140 - 30 480 + 120

Сідаємо в космічний корабель! Щоб почати політ, потрібно натис- нути на старт. Це зробить та команда, яка першою виконає обчислення. Працюють три команди (за рядами).

780 - 60 260 + 340 210 + 90

100 + 90 800 - 50 700 - 60


2. Гра «Мовчанка»

— Дорогу до планети нам вкажуть зірки,— для цього ми повинні роз­в'язати завдання.


70 + 30, 40, 70, 90900 - < 100, 400, 20060 - < 30, 40, 20500 + 200, 300, 400
Самостійна робота. Розв'язання прикладів № 620

У космосі почався метеоритний дощ. Щоб не потрапити під дощ, потрібно кожному ретельно захиститись. Розв'яжіть приклади само- стійно.

Робота з вправою № 621. Складання виразу-розв'язання задачі

Ось ми на планеті Обчислювальних машин. Але на цю планету на­пали космічні пірати. Допоможемо їх знищити.

760 - 320 + 20 = 460 (кг)

Розв'язання задачі № 622 за планом, поданим у підручнику

Робота з іменованими числами

Пірати переховуються на острові Техніки. Вони хочуть вивести з ладу обчислювальні машини. Врятуємо їх!

1 м - 15 см 1 кг - 200 г

1 дм - 10 мм 3 м - 3 см

1 м 2 дм + 4 дм 6 см + 1 см 7 мм

1 кг - 300 г 1 м - 1 см

III. Закріплення вивченого матеріалу

1. Робота з геометричними фігурами

Кіберик дуже задоволений. На пам'ять вам він дарує свій портрет. З яких геометричних фігур складається Кіберик?

УРОК75


Тема. Контрольна робота № 5

Мета: перевірити рівень оволодіння учнями навчальним матеріалом.

ХіД УРОКУ

Варіант 1

Сума трьох чисел 82. Перше число — 24, друге — на 9 більше. Знай­ти третє число.

Маса ящика 3 кг. У нього поклали 18 кг груш. У скільки разів маса ящика з грушами більша, ніж маса порожнього ящика?

Обчислити.

580 - 320 440 + 6 ■ 5 56 : 8 + 54 : 9 1 м - 37 см

630 + 350 530 + 5 ■ 6 9 • 7 - 8 ■ 3 1 кг - 600 г

Знайти п'яту частину від 2 дм.

Варіант 2

Сума трьох чисел 78. Перше число — 8, друге — у 7 разів менше від першого. Знайти третє число.

Маючи 100 грн., мати купила 3 книжки, по 9 грн. кожна, і на 60 грн. — портфель. Скільки грошей залишилось у матері?

Обчислити.

670 - 430 220 + 5 ■ 8 72 : 8 + 42 : 7 1 м - 4 дм

360 + 630 780 - 5 ■ 8 64 : 8 ■ 7 1 кг - 600 г

Знайти четверту частину від 2 дм.

Додаткове завдання для обох варіантів

У їдальні протягом 5 днів витрачали по 6 кг цибулі щодня. Залиши- лось цибулі на 28 кг більше, ніж витратили. Скільки кілограмів цибулі було в їдальні спочатку?

УРОК76


Тема. Додавання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд

Мета: ознайомити з прийомом додавання круглих трицифрових чи­сел з переходом через розряд; опрацювати розширену задачу на зведен- ня до одиниці.

Обладнання: картки для усної лічби, предметні малюнки.

ХіД уроку

I. Мотивація навчальної діяльності учнів

Усні обчислення 1. Гра «Мовчанка»

А 30 4080 -/СГ >< if 10

/200 100

f 600 + ]СГ V<

Ґ300

2. Допоможіть Незнайкові обчислити приклади.800 + 170 400 + 220

700 + 260 500 + 450

700 + 120 400 + 360

100 + 800 800+ 110

Записати числа у вигляді суми розрядних доданків. 438, 540, 520, 804.

Знайти: п'яту частину від 2 дм; шосту частину від 3 см; половину дециметра; третину від 6 дм.

Усне розв'язання задач

У 5 банках 15 л соку. Скільки потрібно банок, щоб розлити 40 л соку?

На першій полиці стоїть 30 книжок, а на другій — у 6 разів менше. Скільки книжок на другій полиці? Скільки книжок на двох полицях разом?

Спортсмен пробіг 3 круги по 200 м. Йому залишилось пробігти 300 м. Якої довжини була дистанція спортсмена?

II. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя (за вправою № 628)Коментоване розв'язання прикладів № 629III. Закріплення матеріалу

Самостійне розв'язання прикладів № 630

Фізкультхвилинка

Робота за малюнком


Одеса 220 кДопоможіть Сові порахувати:

Яка відстань між Києвом і Одесою?

Які числа будуть на стовпі, що стоїть за 140 км у бік Одеси від того стовпа, який зображений на малюнку?

4. Робота над задачею № 632

Чи можна одзразу відповісти на питання задачі? Якого числа не- має в задачі? місткість якого предмета потрібно знайти спочатку, щоб відповісти на питання задачі?

Складіть план розв'язання задачі (сильнішим учням можна запро- понувати розв'язати задачу виразом).

Підсумок уроку

Домашнє завдання

№ 633, 634.

УРОК77

Тема. Віднімання виду 420 — 70Мета: вправляти учнів в обчисленні виразів на вивчені випадки дода­вання й віднімання; опрацювати розширену задачу на зведення до оди­ниці; вдосконалювати обчислювальні навички.

Київ 270 км

Обладнання: картки для усної лічби, для індивідуальної роботи.

ХіД уроку

I. Контроль і закріплення знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Знайти помилки у вправі 634 (на дошці), виправити їх.

80 — 6 = 74 13 — 8 = 6 82 — 25 = 67 32 — 27 = 5

800 — 60 = 740 130 — 80 = 60 63 — 18 = 45 100 — 63 = 47

Із вправи № 633 вибрати приклади, відповіді яких більше 400.

Усні обчислення

Гра «Весела лічба»

У квадратах — числа від 21 до 36. Учень повинен указкою якомога швидше показати й назвати числа за порядком від 21 до 36. Перемагає той учень, хто швидше відшукає числа.25

29

33

22

31

23

35

28

27

32

36

26

21

34

24

3027

35

31

21

33

29

25

34

28

36

32

24

22

30

23

26

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка