Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2Сторінка15/18
Дата конвертації19.02.2016
Розмір2.02 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   1873

81

91

84

74

63

75

86


2) Завдання для опитування.

Кожне з чисел 10, 12, 18, 20, 30, 40 подати добутком двох табличних множників.

Обчислити з коментуванням.

9 + (0 + 1) 6 • 1 + 1

9 •(0 + 1) 6 • (1 + 1)

9 • 0 + 1 6 • (1 + 0)

Поставити такі знаки, щоб рівності були правильними.

0 [] 5 = 5 7 [] 0 = 0

0 [] 5 = 0 7 [] 0 = 7

II. Вивчення нового матеріалу

1. Актуалізація знань за вправою № 768

Пояснення за вправою № 769

— Будемо вчитися ділити нуль на число. Правило ділення можна пояснити на основі зв'язку дій множення і ділення. Запишемо: 0 • 4 = 0. Якщо добуток 0 поділимо на другий множник, на 4, то дістанемо пер­ший множник, тобто 0. Отже, 0 : 4 = 0. При діленні нуля на будь-яке чис­ло в частці дістаємо нуль. 0 : a = 0. Ділити на нуль не можна!

Первинне закріплення знань

Коментоване та самостійне виконання вправи № 770.

Фізкультхвилинка

III. Закріплення вивченого матеріалу

Фронтальне виконання завдання № 771

Самостійне розв'язання прикладів № 772 (за двома варіантами)

Задача № 775

Прочитати задачу. Повторити зміст задачі за запитаннями вчителя. У процесі повторення змісту задачі можна зробити короткий запис:

Усно скласти план розв'язання задачі. Порівняти його з планом, за- писаним у підручнику. Самостійно записати розв'язання задачі. 4. Самостійне виконання завдання № 774

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 777, 778.

УРОК94


Тема. Множення чисел 10 і 100. Задача, обернена до задачі на знахо-

дження суми двох добутків

Мета: пояснити правила множення чисел 10 і 100; опрацювати розв'язання оберненої задачі за поданим планом. Обладнання: таблиці для усної лічби.

ХіД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання

Задача № 777. Пояснити, що знаходили кожною дією.

Скласти обернену задачу до даної.2. Усні обчислення

1) Гра «Хто швидше?» (обчислення прикладів на вивчені випадки до­давання).

Змагання можна провести між рядами.


36

140


70

207


59

540


54 220 80 500 17 137

320


57

608


450

26

90


2) Обчислити.

355 + 287

9

: 9 + 9 •

1

681 - 296

0

• 4 + 6 •

1

548 + 259

8

8 + 8 :

1

691 - 384

0

5 + 6 :

1

3. Картка для індивідуальної роботи

Обчислити. 0 : 6 + 72 : 8 200 - 172.

На день трьом коням дали 12 кг вівса, порівну кожному. Скільки вівса треба двом коням на тиждень?

Вивчення нового матеріалу

Пояснення нового матеріалу Бесіда за вправою № 780.

Пояснити, як знаходили добутки 10 • 3, 100 • 5.

Первинне закріплення знань

Обчислити: 10 • 4, 10 • 5, 10 • 8, 100 • 2, 100 • 6, 100 • 9.

Фізкультхвилинка

Закріплення вивченого матеріалу

Складання й розв'язання задачі № 782 за таблицею і планом

Коментоване знаходження значень виразів у завданні № 784

Самостійне розв'язання задачі № 783

Сильнішим учням вчитель пропонує самостійно скласти вираз до за­дачі, учням достатнього рівня — розв'язати задачу по діях, решта учнів розв'язує задачу під керівництвом учителя.

Підсумки уроку

УРОК95


Присвячений закріпленню знань учнів з теми «Множення на 0, 1, 10, 100». Учитель пропонує завдання такого типу, для виконання яких учні ще мають недостатньо сформовані вміння й навички.

УРОК96


Тема. Ділення виду 80 : 8, 700 : 7

Мета: пояснити прийом знаходження відповіді на вказані випад­ки ділення; формувати вміння пояснювати розв'язання задачі на дві дії; вправляти учнів у складанні рівностей за текстовою умовою.

Обладнання: таблиці для усної лічби.

ХіД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнів. Усні обчислення

1. Гра «Мовчанка»


2. Обчислити. 10 • 5 - 12 10 • 7 + 70 100 • 4 + 48 100 • 6 - 10 • 6 10 • 3 • 1

100 • 3 + 100 • 0
Робота за таблицями Збільшити: 10, 20, 30, 300, 200 на 10. Зменшити ці ж числа на 10.

Розв'язати кругові приклади.64 - 2 • 5 48 - 32 : 6

54 - 54 : 9 44 + 9 • 4

72 : 9 • 8 80 - 40 : 5II. Вивчення нового матеріалу

1. Усне розв'язання прикладів № 796Користуючись зразком, знайти частки та пояснити спосіб обчис- лення (завдання № 797).

Первинне закріплення знань 30 : 10 • 8 - 6 (100 - 700 : 10) : 3.

Фізкультхвилинка

III. Розвиток математичних умінь

Самостійна робота над задачею № 798

Коментування поданого розв'язання задачі № короткий запис

Складання оберненої задачі з опорою на короткий


Було

Пошили

Залишилось

90 м

10 суконь по 3 м

?

3. Записати рівності за текстом (завдання № 800).

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 802, 803.

УРОК97

Тема. Множення й ділення розрядних чисел на одноцифрове число. Множення одноцифрового числа на розряднеМета: пояснити прийоми множення і ділення розрядних чисел на одноцифрове число; опрацювати задачі на 2 і 3 дії. Обладнання: таблиці для усної лічби.

ХіД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Знайти суму відповідей прикладів кожного стовпчика окремо (завдання № 794).

Пояснити, про що дізнавались першою дією. Записати розв'язання задачі № 795 виразом.

799 з опорою на запис.

Усні обчислення

1) Обчислити усно приклади й розшифрувати назву казки.


К

20 - 9

в

60 - 5

Ч

80 - 3

и

70 - 4

р

30 - 8

У

40 - 7

А

50 - 622

33

11

44

55

66

77

11

44
Обчислити. 200 : 10 : 1 100 ■ 4:10

60 - 80 : 10 50 ■ 10 : 100

Математичний диктант.

Записати вирази та обчислити їх значення.

Число 8 збільшити у 10 разів.

Різницю чисел 80 і 30 зменшити на 10.

Перший множник 60, другий 10. Знайти добуток.

Суму чисел 50 і 50 помножити на 0.

Число 800 зменшити у 100 разів.

II. Вивчення нового матеріалу

Бесіда

— Ми будемо вчитися множити і ділити розрядні числа (круглі сот­ні і круглі десятки) на одноцифрове число, тобто розв'язувати прикла­ди виду: 30 ■ 3, 200 ■ 4, 60 : 3, 900 : 3. Обчислення виконують переходом до десятків та сотень.Робота над завданням № 804

Виконання (фронтальне) завдання № 805

Первинне закріплення знань

Учні по черзі розв'язують приклади № 806 і 807.

III. Закріплення вивченого. Розвиток математичних умінь

Фронтальне розв'язання задачі № 808

Бесіда з учнями про те, що математичні знання потрібні людям для побудови мостів, будинків, господарських споруд тощо.

Самостійне розв'язання задачі № 809 за таблицею

Гра «Хто швидше?»

Завдання: дібрати необхідні числа, щоб результат обчислень дорівню- вав числу у кружечку посередині.

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 810, 811.

УРОК98

Тема. Ділення числа на добутокМета: пояснити правило ділення числа на добуток; опрацювати розв'язання задачі на дві дії, пов'язаної з одиничною нормою.

Обладнання: картки для індивідуальної роботи.

ХіД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнів

Перевірка наявності домашнього завдання

Усні обчислення

Розв'язати з поясненням: 900 : 3 + 600 : 3, 82 ■ 10 - 10.

Сума трьох чисел дорівнює 300. Перший доданок — найбільше дво­цифрове число, другий доданок — найменше трицифрове число. Знай- ти третій доданок.

Індивідуальна робота за картками.

Картка 1


а) У дитячий садок привезли яблука. Після того, як протягом 6 днів витрачали 7 кг щоденно, їх залишилось 28 кг. Скільки кілограмів яблук витрачали за день?

б) 60 : 3 + 100, 600 : 2 - 100 ■ 0 Картка 2

а) Артем мав 8 монет по 5 к., а Олег — 5 монет по 10 к. У кого грошей більше і на скільки?

б) 600 : 2, 80 : 10, 80 : 4, 800 + 155

4) Кругові приклади.

4 ■ 100 100 ■ 0 80 : 8 0 + 200 20 ■ 5 200 - 120

30 : 10 40 : 10 10 ■ 3 24 + 16 400 - 380 3 ■ 8

Вивчення нового матеріалу

Бесіда за вправами № 812 і 813

Первинне закріплення знань

Коментоване виконання завдань № 814, 815, 816 (завдання 816 — са­мостійно).

Фізкультхвилинка

Закріплення вивченого. Розвиток математичних умінь

Розв'язання задачі № 817

Слід пояснити, що в житті ми теж стикаємось з поняттями одинична норма (витрата палива, годівля тварин, норма навантаження тощо).

Самостійне виконання завдання № 818

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 819, 820.

УРОК99


Тема. Ділення виду 80 : 20, 600 : 30, 600 : 300

Мета: пояснити прийоми виконання ділення зазначеного виду; опрацювати задачі на зменшення в кілька разів та на різницеве порів- няння; вдосконалювати навички усної лічби.

Обладнання: картки для усної та індивідуальної роботи.

ХіД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Пояснити, який спосіб був зручним при обчисленні значень виразів у завданні № 819.

Скласти обернену задачу до задачі № 820.

Усні обчислення 1) Знайти помилку.


3 ■ 200 + 60 = 660 1 ■ 30 + 75 ■ 0 = 105 70 + 7 ■ 40 = 350 800 : 2 : 2 = 2 5 ■ 1 ■ 8 = 18 10 ■ 0 + 1 = 11 36 : 6 : 6 = 1 0 : 7 + 32 = 32 600 : 2 + 200 = 500 800 : 10 - 10 = 0 4 ■ 200 + 80 = 160 81 : 9 : 1 = 1


2) Індивідуальна робота за картками. Картка 1

а) 32 : 8 + 7 ■ 0, 600 : 10 - 15.

б) Для їдальні одержали 24 кг борошна у 8 однакових пакетах. За день витратили 15 кг. Скільки пакетів борошна витратили?

Картка 2


а) У книзі 40 сторінок. Хлопчик прочитав п'яту частину книжки. Скільки сторінок йому залишилось прочитати?

б) 701 - 450, 100 : 50, 800 : (2 ■ 100)

Вивчення нового матеріалу

Пояснення матеріалу

— Будемо вчитися ділити круглі числа на круглі: 80 : 20, 600 : 300. Таке ділення виконують способом випробування. Розгляньте записи до впра- ви 822 і поясніть, як знайшли частку 80 : 20 способом послідовного ді- лення та способом випробування.

Первинне закріплення знань

Коментоване та самостійне розв'язання завдань № 823, 824, 825.

Фізкультхвилинка

Закріплення вивченого. Розвиток математичних умінь

Задача № 826

Прочитати. Пояснити, що треба порівняти задачі. Які числа треба знати? Чи відомі ці числа? Розв'язати задачу самостійно.

Коментоване розв'язання задачі № 827

Підсумки уроку

УРОК 100

Тема. Контрольна робота № 7

Мета: перевірити рівень оволодіння учнями навчальним матеріалом.

ХіД УРОКУ

Варіант I

У господарки було 48 курей і гусей разом. Шосту частину становили гуси. У скільки разів менше гусей, ніж курей?

Обчислити.

348 + 583 800 : 4 + 4 8 ■ 0 + 6 ■ 1 5 м - 3 дм

874 - 206 700 - 40 ■ 4 0 : 7 + 9 : 1 1 ц : 2

Скласти вираз: зменшуване — a, від'ємник — на 19 менший.

Варіант II

Сума двох чисел 56. Перше число становить сьому частину суми. На скільки перше число менше від другого?

Обчислити.

427 + 350 600 - 40 ■ 6 7 ■ 0 + 5 ■ 1 6 мм - 4 мм

605 - 264 (800 - 300) : 2 0 : 5 + 8 : 1 3 м - 5 дм

Скласти вираз: зменшуване — b, а від'ємник — у 7 разів більший

Додаткове завдання для обох варіантів

Обчислити вираз 600 : 3. У скільки разів ділене більше за дільник? На скільки частка менша від діленого?

УРОК 101

Присвячений загальній характеристиці результатів контрольної ро- боти. Далі вчитель за завданнями № 831, 832, 833 працює над ознайом- ленням із способом множення суми на число. Опрацьовуються завдан- ня № 834-836.

Домашнє завдання: № 838, 839.

УРОК 102

Тема. Множення двоцифрового числа на одноцифрове

Мета: пояснити прийом множення двоцифрового числа на одно­цифрове; опрацювати задачу на знаходження суми двох добутків та за­дачу з двома буквеними даними.

Обладнання: таблиця для усної лічби, схема задачі.

ХіД уроку

I. Контроль і закріплення знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Усні обчислення

Математичний диктант.

Знайти значення виразу (2 + 7) • 6.

Знайти добуток чисел 5 • (3 + 4).

Знайти частки: 70 : 7, 0 : 6, 6 : 6, 1 : 1.

Знайти добутки: 0 • 7, 9 • 0, 1 • 2, 4 • 100.

Обчислити: 14 + 6 • 3.

Знайти значення невідомого числа в рівнянні х — 6 = 26.

Сума двох чисел 80. Перше число 10. У скільки разів перше число менше від другого?

Обчислити приклади усно й розшифрувати назву казки.
70

90

60

80

20

40

20
30

50

39

13

11

80

203) Гра «Рахуй, не помились!»

300 - 1 299 + 1

600 : 20 800 : 40

40 • 2 - 1 30 • 3 - 1

80: 8 : 10 60 : 10 :6

1 • 4 + 9 4 + 1 • 9

II. Вивчення нового матеріалу

Підготовчі вправа № 840

700 - 1 900 : 30 20 • 5 - 1 50 :10 : 5 1 • 8 - 5

Пояснення множення вчителем за таблицею завдання № 841

Первинне закріплення знань за завданням № 841 (2) Коментоване та самостійне розв'язання прикладів.

Фізкультхвилинка

III. Закріплення вивченого. Розвиток математичних умінь

1. Самостійне розв'язання задачі № 842 за малюнком і коротким записом умови3 мішки по 36 кг

2 мішки по 35 кг

Л

кгУ

Фронтальна робота над задачею № 843

У скількох сувоях була тканина в майстерні?

По скільки метрів тканини було у двох сувоях?

Чи можемо дізнатись, скільки тканини було у двох сувоях разом?

Якою дією?

Як дізнатись, скільки всього тканини було у майстерні?

Чи можемо дізнатись, скільки метрів тканини треба для пошиття 5 занавісок?

Розв'язання задачі записати в зошити самостійно.

Задачу № 844 розв'язати фронтально. Скласти подібну задачу за схемою.

( □ : □ ) • □

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 845, 846.

УРОК 103

Тема. Множення числа на суму

Мета: пояснити прийом множення двоцифрового числа на суму; фор­мувати вміння складати задачі за поданим рівнянням та задачі, пов'язані з одиничною нормою.

Обладнання: картки для усної лічби, предметні малюнки.

ХіД уроку

I. Контроль і закріплення знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Записати розв'язання задачі № 845.

Прочитати відповіді тих прикладів, в яких останньою дією є дія віднімання.

Усні обчислення

Повторення таблиці множення й ділення за картками.

Робота за малюнками.1 кг


2 кг

3 кг


6 кг

48 кг


12 кг

У скільки разів курка легша за вівцю?

Скільки важать вівця і порося разом?

На скільки вівця важча від двох зайців?

У скільки разів заєць важчий від кроля?

На скільки гуска важча від курки?

Скільки будуть важити 2 гуски?

3) Знайти добутки.

42 ■ 3 24 ■ 2 18 ■ 5 35■2

12 ■ 6 41 ■ 2 19 ■ 4 4 ■ 2

Вивчення нового матеріалу

Бесіда за вправою № 848

Первинне закріплення знань. Виконання завдань № 849 і 850

Фізкультхвилинка

Закріплення вивченого. Розвиток математичних умінь

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка