Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2Сторінка16/18
Дата конвертації19.02.2016
Розмір2.02 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Вправа № 851

Заслухати декілька варіантів складених учнями задач. Як знаходить- ся невідомий доданок?

Колективна робота над задачею № 852

Скласти план розв'язання задачі й запропонувати розв'язати її са- мостійно.

3. Вправа № 853 Пояснения учнем дій:

Вимірюю довжину двох відрізків.

Обчислюю їх суму.

Креслю пряму лінію.

На прямій позначую точку A.

Від неї відкладаю відрізок знайденої суми довжини двох відрізків.

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 854, 855.

УРОК 104-105

Тема. Множення одноцифрового числа на двоцифрове

Мета: пояснити правило множення одноцифрового числа на дво­цифрове; опрацювати задачі вивченого виду; вдосконалювати вміння учнів знаходити периметр чотирикутників; вдосконалювати обчислю- вальні навички.

Обладнання: картки для усної лічби.

ХіД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнів

Перевірка наявності домашнього завдання

Усні обчислення

1) Гра «Знайди пару».

(48 : 8 )[54 : 6 )( 14 : 2 j( 30 : 6 ){ 12 : 6 )[4оТ^( 42 : 7 )( 18 : 9 )( 64 : 8 )

(24 : 4 )("з6 : 6 )( 72 : 9 )( 25 : 5 )( 81 : 9 16: 8 )( 10 : 5 )( 49 : 7 )

Скласти задачу про покупку за схемою розв'язання: Q ■ Q — Q ■

Обчислити: 24 ■ 2, 41 ■ 3, 27 ■ 2, 6 ■ 15, 45 ■ 2.

Змагання «Хто швидше?»

80 : 2 + 18 90 : 3 - 17 60 : 3 + 32

23 ■ 4 - 13 16 ■ 4 + 18 19 ■ 4 - 18

140 - 40 ■ 2 230 - 30 ■ 3 250 - 50 ■ 4

60 : 10 : 6 80 : 10 : 8 40 : 10 : 4

Вивчення нового матеріалу

Пояснення матеріалу за вправою № 856, 866

Первинне закріплення знань (№ 856, 857)

Фізкультхвилинка

Закріплення вивченого. Розвиток математичних умінь

Задача № 857

Задача № 868

Самостійна робота над задачею № 858

Задачу № 870 вчитель пропонує розв'язати за рівнями: високий рівень — виразом, достатній рівень — по діях, решта — під керівництвом учителя.

Скласти рівності з виразів та їх значень (№ 869).

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 872, 873.

УРОК 106

Тема. Випадки множення й ділення в межах 1000, які зводяться до таб- личних

Мета: пояснити способи обчислення вказаних випадків множення і ділення; опрацювати задачу, яка містить збільшення й зменшення чис­ла в кілька разів; розглянути розв'язання нерівності.

Обладнання: таблиця для усної лічби.

ХіД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Прочитати відповіді прикладів, у яких друга дія є ділення (завдання № 872).

Записати розв'язання задачі № 873 виразом.

Усні обчислення

65 + 30 = 68 30 + 7 = 100 37 + 3 = 40 24 - 6 = 20

1) Гра «Знайди помилки».

67 - 20 = 65 80 - 4 = 86

60 - 5 = 55 70 - 7 = 63

49 - 7 = 42 86 + 3 = 83

67 - 40 = 27 88 - 7 = 81

3) Заповнити таблицю (завдання № 874).

Вивчення нового матеріалу

Пояснення матеріалу за вправою № 875

Робота з вправою № 866 (1)

Коментоване розв'язання прикладів № 866 (2)

Первинне закріплення (№ 867)

Фізкультхвилинка

Закріплення вивченого. Розвиток математичних умінь

Задача № 877

За питаннями вчителя повторити зміст задачі й коротко записати її на дошці. Колективно скласти план розв'язання задачі. Самостійно за­писати розв'язання задачі.

Вправа № 878

Спочатку з'ясувати, якого найменшого значення може набувати бук­ва х. Далі учні самостійно записують у зошитах усі правильні нерівності, починаючи з нерівності 20 - 20 < 7.

Вправа № 879 (самостійно)

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 881,882.

УРОК 107

Тема. Множення виду 320 • 2

Мета: пояснити спосіб множення вказаного виду; опрацювати задачі,пов язані з одиничними нормами; розвивати мислення учнів, вдоскона­лювати навички усної лічби.

Обладнання: таблиця для усної лічби, предметні малюнки.

ХіД УРОКУ

I. Актуалізація знань учнів

1. Контроль і закріплення знань учнів

Перевірка домашнього завдання.

Записати розв'язки задач № 881.

Записати розв'язок задачі № 882 виразом.

Усні обчислення.

Обчислити приклади й розшифрувати слово.
Е

88 - 41 - 12

н

89 - 48 + 33

я

66 + (33 - 22)

Л

36 + 20 + 42Т

90 + 5 - 24

А

27 + 2 - 17

Ч

25 + 13 - 8

Б

80 + 9 - 53


71

35

98

35

36

12

30

35

74

74

77


♦ Гра «Лабіринт».

Назвати маршрут лабіринту. Двері відчиняє тільки число 4 (записа­ти приклади з відповіддю 4).24

3
У1

4\

4 ■ 0

4 : 4

20

4

24

6
4

- 4 \

28 : 4

40 : 10

20

10

24

4
4

4

Ч28 : 7

40 : 4

20

5


360 : 6 490 : 7 810 : 9

180 : 2 640 : 8 320 : 8

♦ Обчислити. 40 ■ 7 20 ■ 9 70 ■ 3


II. Вивчення нового матеріалу

Розв'язати кругові приклади № 883.

Обчислити усно.


23 ■ 3 12 ■ 4

23 дес. ■ 3 12 дес. ■ 4

540 : 9 630 : 7За вправою № 885 пояснити розв'язання прикладів (множення круглих трицифрових чисел виконується на основі правила множення суми на число)

Коментоване та самостійне розв'язання прикладів № 886 і 887

Фізкультхвилинка

III. Закріплення вивченого. Розвиток математичних умінь1. Фронтальне розв'язання задачі № 88864

?Складання задачі, подібної до попередньої (з добовою порцією солі для коня)

Робота з геометричним матеріалом

Повторення знань про види трикутників (зокрема рівнобедрений).

(150 - 30) : 2 = 60 (см).

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 892, 893.

УРОК 108

Тема. Закріплення вивчених випадків множення і ділення

Мета: закріплювати вміння знаходити значення виразів; провести творчу роботу за поданою умовою задачі та складеними за нею вираза- ми; розвивати здоровий дух змагання, вдосконалювати обчислюваль- ні навички.

Обладнання: картки для усної лічби, картки з геометричним матеріа- лом, таблиці-схеми задач.

ХіД уроку

I. Мотивація навчальної діяльності

— Сьогодні ми проведемо брейн-ринг. Розбийтеся на дві команди. Кожна команда буде отримувати завдання, за яке ви одержуватимете бали. Переможе та команда, яка назбирає більше балів. 1. Розминка. Усна лічбаНа дошці — картки з прикладами. Потрібно поєднати стрілкою при- клади з однаковими відповідями.


40

8

■ 5 )

1 12 : 2 ■ 6
72

9

■ 6 ь

50 - 5 ■ 5
81 :

9

■ 4

4 ■ 6 + 6

2. Заповнити таблиці.

а

800

120

48

b

600

60

30

(a - b) ■ 4


( 100 - 81 : 9 ) ( 36 : 6 ■ 5 ) ( 7 ■ 8 + 35 ^ Jy 70 - 5 ■ 7 ] ( 49 : 7 ■ 5 / ( 64 : 8 + 22^)

а

600

80

240

b

200

80

120

(a + b) : 4Обчислити приклади. № 897 (І рядок);

№ 897 (ІІ рядок).

Фізкультхвилинка

Попереднє підбиття підсумків

II. Закріплення вивчених знань

1. Групова робота

У кожній команді — креслення трикутника.

Завдання: виміряти сторони трикутника, обчислити периметр цього трикутника.

2. Розв'язання задач за коротким записом

Проса — 60 кг 1

Ячменю — у 3 рази менше I Кукурудзи — ?, у 2 рази більше —'

Каштанів — 50 д. м-

Кленів — у 4 рази більше — Тополь — у 3 рази більше —

□ }?


3. Творча робота. Скласти задачі за схемами.

— □ <


□ }?

— ?, у Q рази більше

I — □

II — ?, у Q рази менше
4. Самостійна робота

Ікоманда 180 ■ 4 + 80 42 : 6 ■ 8 83 - 3 ■ 12 297■3 : 1

ІІ команда 390 ■ 2 + 20 54 : 6 ■ 7 61 - 3 ■ 14 180 ■ 4: 1

ІІІ команда 270 ■ 3 + 90 72 : 8 ■ 4 72 - 3 ■ 16 380 ■ 2 : 1

Завдання № 898 (для обох команд). Перевірка виконання завдання.

I. Підсумки змагання, нагородження переможців

УРОК 109

Тема. Ділення суми на число

Мета: пояснити правило ділення суми на число; опрацювати роз­в'язання задачі двома способами за поданими схемами складання ви­разів; вдосконалювати навички усної лічби.

Обладнання: таблиця для усної лічби, предметні малюнки.

ХіД УРОКУ

I. Актуалізація знань учнів

1. Гра «Хто швидше?»

2. Гра «Хто затопить піч?»

Завдання виконується трьома командами по 6 учнів. Діти «ланцюж- ком» розв'язують приклади на «сходинках». Перемагає та команда, яка першою дістанеться хати й намалює димок над трубою печі.

. П ,


9 ■ 0

□ 2 ■ 5


0 : 8

4 ■ 3 7 ■ 3 5 ■ 3

6 ■ 1

6 ■ 6 7 ■ 2

5 ■ 9

0 : 7

8 ■ 7

7 ■ 8

9 ■ 4

3 ■ 8

7 ■ 7

6 ■ 9

8 ■ 8


3. Задача з логічним навантаженням

Вовк і Заєць мають сусідні дачі. Довжина спільної сторони дачі 36 м. Цю сторону Заєць загородив парканом. Він закопував стовпи через кож- ні 6 м. Скільки стовпів купив Заєць, щоб загородитися від Вовка?

Вивчення нового матеріалу

Підготовка до вивчення матеріалу Розв'язання задачі № 902.

— Розв'язуючи задачу першим способом, потрібно суму чисел 18 і 12 поділити на 3. За другим способом кожне число — і 18, і 12 — ділимо на 3, а потім частки складаємо. Відповіді ж залишаються однаковими. Зробіть висновок.

(Ділити суму на число можна по-різному.)

Пояснення матеріалу

Вправа № 903

Учитель пропонує дітям спочатку зробити обчислення в дужках.

Вправа № 904

Учитель пропонує кожне число поділити на дільник.

Читання правила ділення суми на число

Коментоване розв'язання прикладів № 904 (2)

Фізкультхвилинка

Закріплення вивченого матеріалу

1. Робота над задачею № 905

Розв'язання задачі двома способами (за допомогою схем).

Самостійна робота за вправою № 906

варіант — перший рядок;

варіант — другий рядок.

Практична робота з відрізками

Від точки О у протилежних напрямках накреслити відрізки: 45 мм і 53 мм.

Обчислити довжину цих двох відрізків.

45 мм О 53 мм ч • ►

? мм

Підсумки урокуДомашнє завдання

№ 908, 909.

УРОК 110

Тема. Ділення двоцифрового числа на одноцифрове

Мета: пояснити вказаний спосіб ділення; опрацювати розв'язання знаходження значень буквених виразів; провести творчу роботу над за­дачею; вправляти учнів у розв'язанні рівнянь; вдосконалювати обчис- лювальні навички.

Обладнання: картки для усної лічби, набір квадратів для індивідуаль- ної роботи.

ХіД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнів

Перевірка домашнього завдання.

Записати розв'язання задачі № 908.

Описати два способи розв'язання прикладів № 909. Записати їх на дошці.

Усні обчислення

1) Тест на перевірку уваги.

Чи важливо людині бути уважною? Без уваги не можна досягти серйоз- них успіхів у житті. Є така притча.

«Індійський правитель вважав вміння бути уважним настільки важ- ливим, що вирішив призначити міністром тільки того, хто володіє увагою краще за всіх. Тому він пропонував кожному претендентові на це при- значення пронести повз стіни великий глечик з молоком, не проливши жодної крапельки. При цьому носія повинні були всі відволікати. Багато хто носив молоко. Але жоден з них не виконав умови правителя. Тільки одна людина змогла пронести молоко. Правитель запитав його: «Ти ж чув звуки, крики, постріли?» — «Ні, я нічого не бачив, нічого не чув. Я тіль­ки дивився на молоко»,— сказав чоловік.

Ця притча про увагу, дуже важливу здібність людини.

Сьогодні ми перевіримо вашу пам'ять і увагу.

У дітей на партах — квадрати з пустими віконцями. Вчитель про- тягом кількох секунд показує картку, а потім пропонує учням «посе- лити» фігури у квадрати на ті самі місця, на яких вони були на картках вчителя.Обчислити зручним способом: (6 + 10) : 4; (30 + 18) : 3

Пенал коштує 5 грн., книжка — 10 грн., ручка — 4 грн., ранець — 30 грн. Дайте відповіді на питання:

Скільки коштує 5 ручок і пенал?

Скільки треба заплатити за 12 книжок?

На скільки ранець дорожчий за 3 ручки?

У скільки разів ранець дорожчий за книжку?

Робота біля дошки.

(45 + 35) : 5 (36 + 54) : 6 (81 + 18) : 9

140 ■ 2 - 200 160 ■ 3 - 200 120 ■ 4 - 200

400 - 150 ■ 2 500 - 140 ■ 3 600 - 130 ■ 3

II. Вивчення нового матеріалу

1. Підготовка до вивчення матеріалу

Підкресліть вирази, значення яких не можна обчислити шляхом розкладу діленого на розрядні доданки.

52 : 4 28 : 2 84 : 6 39 : 3 98 : 7


Пояснения нового матеріалу (за вправою № 910)

Учні самостійно розглядають розгорнутий запис і пояснюють спосіб обчислення.

Знайти частки: 84 : 2, 69 : 3.

Задача № 912

Як дізнатись, у скільки разів одне число більше або менше іншого?

Як поділити число 84 на 4?

Закріплення вивченого матеріалу

Робота за картками

х • a = c a : x = c a — x = c

Повторення правил знаходження невідомих множників, діленого та від'ємника.

Розв'язання рівнянь № 913 (перше рівняння — з коментуванням, ре- шту — самостійно: І варіант — ІІ, II варіант — ІІІ).

Фізкультхвилинка

Самостійне обчислення виразів (№ 914)

Творча робота над задачею № 915

Про що можна дізнатись за першими двома даними числами?

Чи можемо дізнатись, скільки тортів прикрашає за одну годину другий кондитер?

Якщо буде відомо, скільки тортів за одну годину прикрашає пер­ший кондитер і скільки другий, то про що тоді можна запитати?

Поставте запитання і розв'яжіть задачу.

Аналіз та розв'язання задачі № 916

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 917, 918.

УРОКИ 111, 112

Присвячені різним випадкам ділення двоцифрового числа на од- ноцифрове. Вчитель працює за вправами № 921—937, вдосконалює на- вички ділення двоцифрових чисел на одноцифрове, розв'язання задач, які містять дії, що спираються на ділення двоцифрових чисел на одно- цифрове.

УРОК 113

Тема. Перевірка ділення множенням

Мета: пояснити спосіб перевірки дії ділення; опрацювати розв'язання задачі, оберненої до задачі на знаходження суми двох добутків; удоско- налювати вміння розв'язувати рівняння, що містять дії першого і другого ступенів; вдосконалювати обчислювальні навички.

Обладнання: картки для індивідуальної роботи, таблиця для усної лічби, схема задачі.

ХіД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Як знайти периметр трикутника?

Обчислити периметр трикутника, сторони якого дорівнюють: 12 см, 23 см, 16 см.

Назвати відповіді прикладів, друга дія яких є ділення.

Усні обчислення

Обчислювальний «ланцюжок».

Зменшуване 60, від'ємник — 20; знайти різницю; поділити на 5; поділити на 8; помножити на 16; відніміть 6; помножте на 6; поділіть на 3; помножте на 5; поділіть на 2; відніміть 10; поділіть на 5; назвіть від- повідь. (Відповідь: 8.)

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка