Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2Сторінка17/18
Дата конвертації19.02.2016
Розмір2.02 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Робота на її біля дошки.

31 ■ 3 32 ■ 2 18 ■ 5

7 ■ 12 4 ■ 19 8 ■ 14

42 : 3 45 : 3 60 : 5

36 : 3 55 : 5 48 : 2

40 : х = 2 60 : х = 3 х : 4 = 20

3. Робота за картками

Картка 1

а) Мати розклала 14 яблук і 10 груш порівну у дві вази. По скільки плодів було в кожній вазі?

б) 60 : 4 + 5, 92 : 4 - 5

Картка 2


а) Для уроків праці купили 12 пакетів червоного паперу і 8 пакетів зеленого паперу. У кожному пакеті було по 10 листочків. На скільки більше купили паперів червоного кольору, ніж зеленого?

б) 300 : 2 - 50, 100 - 84 : 6

Вивчення нового матеріалу

Підготовка до вивчення матеріалу (за вправою № 938) З'ясувати, що дістанемо, якщо частку помножимо на дільник. Взаємозв'язок множення й ділення використовуємо для перевірки

ділення дією множення. Якщо після множення частки на дільник не от- римали ділене, то в обчисленні допущена помилка.

Первинне закріплення знань (за завданнями № 939 і 940). Читання правила

Перевірити ділення множенням (завдання № 939 — виконати з ко- ментуванням, завдання № 940 — самостійно).

Закріплення вивченого. Розвиток математичних умінь? по 8 к.

J

2 грн.


Підсумки уроку

1. Записати значення букв а, b, c, e, m, k.Ділене

76

60

с

e

96

80

Дільник

a

b

2

6

6

m

Частка

4

4

48

12

k

5

Робота із задачею № 941

— Якщо відомо, скільки пального було у баці трактора, і відомо, скіль- ки залишилось, то про що можна дізнатись? Якщо буде відомо, скільки літрів пального трактор витратив, і знаємо, що за 1 год він витрачав 6 л пального, то про що можна тепер дізнатись? Складіть план розв'язання задачі (розв'язати задачу вчитель пропонує учням самостійно).

Аналіз та розв'язання задачі № 942 (учням вищого рівня вчитель пропонує розв'язати задачу самостійно, решта учнів розв'язує під керів- ництвом учителя)

12 по 20 к.

УРОК 114

Тема. Перевірка дії множення дією ділення

Мета: пояснити спосіб перевірки дії множення; опрацювати роз­в'язання задачі, оберненої до задачі на знаходження суми двох добут- ків; закріпити вміння розв'язувати рівняння; вдосконалювати навич- ки усної лічби.

Обладнання: картки для усної лічби, картки рівнянь для самостійної роботи, предметні малюнки.

хід уроку

I. Контроль і закріплення знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Задача № 944. На скільки кілограмів більше посіяли пшениці, ніж кукурудзи?

Прочитати приклади, що є перевірними для прикладів на ділення № 945.

Усні обчислення

1) Обчислити.

Бім


Бом

Пол


Три веселі гноми вирішили піти до цирку, у театр і планетарій. Але вони ніяк не могли вирішити, кому куди йти. Мудра фея вирішила їм до- помогти. Розв'язавши ці приклади, гноми одразу б зрозуміли, хто йде до планетарію, хто — до театру, хто — до цирку. Допоможіть гномам!

(Учитель пропонує розв'язати приклади, відповіді до яких дорівнюють 20, 75, 40:20 — планетарій, 75 — цирк, 40 — театр.)

2) Розв'язання міні-задач

Шість апельсинів важать стільки ж, скільки дві дині. Скільки важить одна диня, якщо вимірювати її вагу в апельсинах? (1 диня = = 3 апельсини)

У кожному під'їзді п'ятиповерхового будинку на кожному поверсі по 4 квартири. В якому під'їзді і на кожному поверсі знаходиться квартира номер 52? (3-й під'їзд, 3-й поверх)

3) Знайти помилку.

70 : 5 - 10 = 4 26 + 5 • 13 = 85 80 : 4 : 2 = 20

(200 + 400) : 2 = 300 (900 - 500) : 4 : 5 = 2 120 • 5 : 4 = 15

4) Розв'язати рівняння, в яких є невідомий дільник.


34 - х = 7 х : 4 = 16

24 : х = 8 х • 3 = 27

х - 7 = 29 48 : х = 12II. Вивчення нового матеріалу

Пояснення нового матеріалу за вправою № 946

З'ясувати, що при діленні добутку на один із множників одержу- ють другий множник. Взаємозв'язок множення й ділення використову- ють для перевірки множення дією ділення. Якщо після ділення добутку на один із множників не отримують другого множника, то в обчислен- ні допущено помилку.

Первинне закріплення

Вправа № 947 і 948 (завдання № 947 — з коментуванням, вправа № 948 — самостійно).

Робота над задачею № 949

За записом скласти задачу, розв'язати її.

Фізкультхвилинка

Розв'язання задач № 950 за схемою

Самостійна робота Розв'язання рівнянь № 951.

Задача з логічним навантаженням № 952

— Чи можна розмістити учнів порівну в автобусах?

УРОК 115

Тема. Контрольна робота № 8

Мета: перевірити рівень оволодіння учнями навчальним матеріалом.

ХІД УРОКУ

варіант

Перший слюсар обробляє 400 деталей за 5 робочих днів, а другий — за 4 дні. Скільки деталей за день обробляють обидва робітники?

Обчислити.

31 ■ 3 2 ■ 6 ■ 5 240 : 6 + 40 ■ 2 70 : 2

280 : 7 (4 + 60) : 8 563 - 350 : 5 64 : 4

х : 8 = 16; 56 : х = 8.

варіант

Одна пекарня випікає 480 кг хліба за 8 год, а друга випікає стільки ж хліба за 6 год. Скільки кілограмів хліба випікають обидві пекарні за годину?

Обчислити.

28 ■ 3 8 ■ 6 ■ 2 350 : 7 + 40 ■ 4 50 : 2

360 : 6 (3 + 53) : 7 674 - 360 : 9 48 : 3

х : 2 = 12; 63 : х = 7. Додаткові завдання

Накреслити такий прямокутник, щоб його периметр дорівнював 12 см.

У хлопчика було 4 монети по 25 к. і одна монета 50 к. Скільки грошей було в хлопчика?

УРОК 116

Тема. Ділення виду 360 : 3

Мета: пояснити прийом ділення вказаного виду; опрацювати розв'язання задачі, оберненої до задачі на знаходження суми двох добут- ків; удосконалювати вміння розв'язувати рівняння, що містять дії пер- шого і другого ступенів; вдосконалювати навички усної лічби.

Обладнання: картки для усної лічби, таблиця умови задачі.

ХіД уроку

I. Контроль і закріплення знань учнів

1. Змагання «Кращий рахівник у класі»

Один учень показує картку з прикладом (на зворотній стороні для швидкості обчислення написана відповідь). Встановлює, скільки розв'язано прикладів за 2 хвилини. Потім учні міняються місцями. Пе- ремагає той, хто розв'язав за 2 хвилини більше прикладів. Йому прису- джується звання «Кращий рахівник».Приклади карток:


9

4

7

8

оо

9

1

8

7

9

2

8

9

6

0

98

8

7

7

6

6

0

856

8

63

9

42

6

18

272

9

54

6

30

6

56

8


3. Самостійна робота

Розв'язання рівнянь (№ 960).

Вивчення нового матеріалу

Підготовчі вправи за № 955

Пояснення нового матеріалу за вправою № 956

Учитель пропонує учням розв'язати приклад 360 : 3. Потім вчитель пропонує порівняти розв'язання учнів з розв'язанням у підручнику, зро- бити висновки.

Обчислити з поясненням: 960 : 3, 280 : 2, 840 : 2, 60 ■ 4 : 8.

Фізкультхвилинка

Закріплення вивченого. Розвиток математичних умінь

1. Робота над задачею № 958

2. Поєднати рівняння і відповідь.Учням з високим рівнем знань вчитель пропонує розв'язати задачу самостійно, інші розв'язують під керівництвом учителя.

2. Задача № 959

Умову задачі доцільно записати у таблицю.


Обробили за годину

Час роботи

Усього обробили деталей

Учень Майстер

8 д. ? д.

5 год 2 год

Однаково

3. Задача з логічним навантаженням № 961 IV. Підсумки уроку

V. Домашнє завдання

№ 962, 963.

УРОК 117

Тема. Ділення виду 64 : 16

Мета: пояснити застосування способу випробування для знаходжен- ня результату ділення; опрацювати розв'язання задачі на три дії; вдоско- налювати навички усної лічби.

Обладнання: картки для індивідуальної роботи, схема задачі.

ХІД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Записати виразом розв'язання задачі № 962.

Розв'язання задачі № 963 записати по діях.

Усні обчислення

Розв'язання кругових прикладів.

24 ■ 4 96 : 3 16 + 24 72 : 3 51 - 9

40 + 11 4 ■ 16 32 : 8 64 : 4 42 + 30

Завдання для опитування.

Сума двох чисел дорівнює другому доданку. Чому дорівнює перший доданок?(0)

Різниця двох чисел дорівнює зменшуваному. Чому дорівнює від'єм- ник? (0)

На яке число не можна ділити? (0)

Сума трьох доданків 100, сума першого і другого чисел 73. Знайти третій доданок.

Невідоме число у цих двох рівняннях (5 ■ х = 0, х ■ 100 = 0) однакове. Яке це число?

Робота за картками. Картка 1

а) У парку було 96 дерев. Восьму частину складали берези. Кленів було у 2 рази менше, ніж берізок. А решта дерев були дуби. Скільки дубів росло у парку?

б) Обчислити: 4 ■ 24, 27 ■ 3, 72 : 3, 690 : 3, 234 + 189. Картка 2

а) У діжці було 50 кг капусти. Продали п'яту частину. Скільки кіло- грамів капусти залишилось продати?

б) Обчислити: 660 - 309, 45 : 3, 34 ■ 2, 17 ■ 6, 237 + 459.

Практична робота з геометричним матеріалом.

Згадати з учнями про прямокутник. Знайти прямокутник серед ін- ших фігур на дошці. Пояснити, чим він відрізняється від інших фігур. Виміряти довжину сторін поданого у підручнику прямокутника і знай- ти його периметр (№ 969).

Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя у поєднанні з бесідою

— Часто нам приходиться ділити двоцифрове число на двоцифро- ве. Як це зробити? Будемо користуватись способом випробування, тоб- то підбирати число, множити його на дільник і порівнювати з діленим. Наприклад: 48:16 =?

■ 16 = 32 (число 2 не підходить, бо 32 не є 48)

■ 16 = 48 (48 = 48) Отже, 48 : 16 = 3.

Під час випробувань не обов'язково починати з 2, це залежить від того, яке число (велике чи маленьке) ми ділимо на дільник.

Розв'язання прикладів № 965 (третій приклад — з коментуванням, перший і другий — самостійно)

Фізкультхвилинка

Закріплення вивченого. Розвиток математичних умінь

1. Розв'язання задачі № 966 за схемою 25 л — 1 кг 75 л — ? кг

Робота над задачами № 967 і 968

Аналіз розв'язання першої задачі, порівняння другої задачі з пер- шою, розв'язання другої задачі (після аналізу вчитель пропонує сильні- шим учням розв'язати задачу самостійно, решта учнів працює під керів- ництвом учителя).

Робота над задачею з логічним навантаженням № 970 (якщо вистачить часу)

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 971, 972.

УРОК 118

Тема. Ділення двоцифрових чисел на двоцифрове Учитель відпрацьовує навички ділення двоцифрових чисел на дво- цифрове способом випробувань за вправами № 973—980.

УРОК 119

Тема. Позначення частин числа цифрами

Мета: пояснити, як позначаються частини числа цифрами; опра­цювати задачу, яка містить знаходження частини числа; вправляти уч­нів у діленні двоцифрового числа на одноцифрове; вдосконалювати об- числювальні навички.

Обладнання: таблички різноманітних частин цілого, картки для ус- ної лічби.

ХіД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Скільки важать 8 ящиків з цукерками із задачі № 980?

Знайти числа, що не є відповідями прикладів № 979.

9, 4, 6, 5, 2, 3, 74, 7, 28, 30, 360, 400.

Усні обчислення

1) «Комп'ютер».2) Самостійна робота.

Обчислити приклади (І рядок — І варіант, ІІ рядок — II варіант).


60 : 4 75 : 5

65 : 5 70 : 5

45 : 3 54 : 3

39 : 3 68 : 4

28 : 2 96 : 8

48 : 2 84 : 2
3. Фізкультхвилинка

Вивчення нового матеріалу

Підготовчі вправи

У дітей на партах — круги, смужки, ножиці.

Учитель дає завдання дітям: перегнути круг навпіл, на 4 частини.

Як будуть називатись половина паперу, одна з чотирьох частин круга?

Поділіть смужку спочатку навпіл, потім кожну — ще навпіл. На скільки частин розрізали смужку? Як назвати одну з цих частин?

Пояснення нового матеріалу за вправою № 981

Частини записують за допомогою двох чисел, наприклад, 1/2, 1/3, 1/4. Такі числа записують у двох клітинках (учитель показує запис).

У частині 1/3 число 3 показує, на скільки рівних частин розрізали смужку, круг чи інший предмет (ціле). Число 1 показує, скільки таких рівних частин взяли. Прочитайте частини (вчитель показує різні части­ни — учні читають).

Робота з малюнками завдання № 981

Практична робота

Креслення в зошитах смужок, ділення їх на вказані частини, зафар- бовування однієї частини, запис цієї частини двома числами.

Закріплення вивченого. Розвиток математичних умінь

Самостійна робота за вправою № 984

Робота над задачею № 983, розв'язання задачі за планом, поданим у підручнику, і схемою на дошціРазом — ? д.— На скільки ведмедик важче собаки? Яка маса ведмедика і собаки разом? У скільки разів ведмедик важче за двох собак? Яка маса 12 качок і 5 кошенят? На скільки ведмедик важче від 12 кошенят?

4. Коментоване й самостійне розв'язання прикладів № 986

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 988, 989.

УРОК 120

Тема. Розв'язання задач на час

Мета: опрацювати три різновиди задачі на час; вправляти учнів у ді- ленні двоцифрових чисел та розв'язанні задач, які містять знаходження частини числа; вдосконалювати обчислювальні навички.

Обладнання: картки для усної лічби, макет годинника, картки з рів- няннями.

хід уроку

I. Контроль та закріплення знань учнів

Перевірка наявності домашнього завдання

Усні обчислення 1) Усне опитування.

— Усне опитування сьогодні ми проведемо у вигляді тесту, що скла- дається з 4 етапів.

б) Впишіть число у перший квадратик.ІІетап. Контроль

а) Заповніть пропуски слова у реченнях.

Будь-яке натуральне число можна записати за допомогою цифр ...

У багатокутнику не може бути менш, ніж... сторін.

Я знаю 3 розряди: розряд..., розряд..., розряд... .

В одному сантиметрі... міліметрів.

б) Запишіть число, в якому 3 дес. 1 од.; 8 дес. 5 од.; 6 дес., 3 сот. 4 дес. 1 од.

ІІІ етап. Розуміння й закріплення

а) Якщо 10 збільшити на 3, отримаємо... Якщо 10 збільшити у 3 рази, отримаємо... Якщо 90 зменшити у 9 разів, отримаємо... Якщо 90 зменшити на 9, отримаємо...

б) Запишіть число, в якому цифра десятків на 9 більша, ніж цифра одиниць; цифра сотень менша на 3, ніж цифра одиниць, і більша на 5, ніж цифра десятків.

в) У числі 38 цифри поміняли місцями. На скільки збільшилось число?

IVетап. Повторення й розвиток

а) Обчисліть усно й запишіть результат.

5 ■ 0 + 35 (48 + 36) : 2

8 ■ 10 + 120 (500 - 140) : 9

81 : 9 ■ 7 100 : 25 ■ 22

б) Заповніть пропуски.

... + 37 = 81 99 : ... = 9

І етап. Розминка

а) Впишіть число в останній квадратик.

15 ■ ... = 45 ... : 12 = 5

в) Встановіть закономірність та продовжте ряд чисел.

5, 9, ...,...,.... 3, 6, 12, ., .. , ..

Вивчення нового матеріалу

Робота за макетом годинника

Назвати, котру годину показує годинник, записати число. Записати й показати, яку годину буде показувати годинник через 30 хвилин.

Розв'язання задач на час № 991

Фізкультхвилинка

Закріплення вивченого. Розвиток математичних умінь

Самостійна робота за вправою № 993

Розв'язати тільки ті рівняння, де потрібно знайти невідомий від'ємник. (На дошці — картки.)

( 48 - х = 16 ) ( 48 : х = 16 ) [ х ■ 16 = 48 ) ( 36 : х = 2 )

Робота над задачами, що містять знаходження частини від числа: № 995, 996 (учням вищого й достатньогорівня вчитель пропонуєрозв'язати ці задачі самостійно, решта учнів працює під керівництвом учителя)

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 998, 990.

УРОК 121

Тема. Ділення трицифрових чисел на двоцифрові Мета: ознайомити учнів із застосуванням способу випробування при діленні; опрацювати розв'язання задачі, оберненої до задачі на знахо- дження суми двох добутків; розвивати вміння знаходити частини числа; вдосконалювати обчислювальні навички. Обладнання: малюнки-схеми до задач.

ХіД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання Обмінятися зошитами, провести взаємоперевірку.

2. Усні обчислення

Обчислити приклади № 1005.

Гра «Хто швидше?»

60 : 12 ■ 7 —► ? <— 9 ■ 15 : 90 90 : 5 + 15 —► ? <— 17 + 5 : 70

Обчислити: 30 + 60 : 15, 723 - 356.

У кіоск привезли 50 журналів. За день продали 1/5 журналів. Скіль- ки журналів залишилось продати?

Скласти вирази й обчислити.

Добуток чисел 24 і 3 збільшити на 14.

Частку чисел 84 і 6 зменшити на 10.

Частку чисел 72 і 4 зменшити у 2 рази.

Вивчення нового матеріалу

Підготовчі вправи № 1000, 1002 (виконати самостійно)

Пояснення нового матеріалу за вправою № 1001

Звернути увагу учнів на те, що не обов'язково починати випробу- вання з числа 2. Можна брати більші числа, якщо видно, що менші чис­ла не підходять.

Вправа виконується фронтально.

Первинне закріплення

Завдання № 1003. Пояснити, як виконували обчислення.

Фізкультхвилинка

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка