Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2Сторінка2/18
Дата конвертації19.02.2016
Розмір2.02 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18з/п


Тема уроку

Дата

76

Додавання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд
77

Віднімання виду 420 — 70
78

Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд
79

Віднімання виду 600 — 270
80

Письмове віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд
81

Письмове віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд
82

Письмове додавання трицифрових чисел, коли сума одиниць дорівнює 10 або сума десятків дорівнює 10 десяткам
83

Віднімання трицифрових чисел, коли в запису зменшуваного є нуль
84

Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через десяток
85

Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд
86

Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через розряд (два переходи)
87

Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд (два переходи)
88

Письмове додавання й віднімання трицифрових чисел у випадку кількох доданків
89

Письмове додавання й віднімання (сумісні дії)
90

Контрольна робота № 6
91

Множення чисел 0 і 1. Множення на 0 і 1
92

Ділення на 1. Ділення рівних чисел
93

Ділення нуля. Неможливість ділення на нуль
94

Множення чисел 10 і 100. Задача, обернена до задачі на знаходження суми двох добутків


з/п


Тема уроку

Дата

95

Множення й ділення на 10 і 100. Розв'язання задачі на 3 дії
96

Ділення виду 80 : 8, 700 : 7
97

Множення й ділення розрядних чисел на одноцифрове число. Множення одноцифрового числа на розрядне
98

Ділення числа на добуток
99

Ділення виду 80 : 20, 600 : 30, 600 : 300
100

Контрольна робота № 7
101

Множення суми на число
102

Множення двоцифрового числа на одноцифрове
103

Множення числа на суму
104— 105

Множення одноцифрового числа на двоцифрове
106

Випадки множення й ділення в межах 1000, які зводяться до табличних
107

Множення виду 320 • 2
108

Закріплення вивчених випадків множення й ділення
109

Ділення суми на число
110

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове
111— 112

Різні випадки ділення двоцифрового числа на одноцифрове
113

Перевірка ділення множенням
114

Перевірка дії множення дією ділення
115

Контрольна робота № 8
116

Ділення виду 360 : 3
117

Ділення виду 64 : 16
118

Ділення двоцифрових чисел на двоцифрове
119

Позначення частин числа цифрами


з/п


Тема уроку

Дата

120

Розв'язання задач на час
121

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові
122

Контрольна робота № 9
123

Ділення з остачею (ознайомлення)
124

Ділення з остачею
125

Знаходження числа за його частиною
126

Повторення табличного множення й ділення. Письмове множення на одноцифрове число (ознайомлення)
127

Табличне множення й ділення. Ділення з остачею. Письмове множення на одноцифрове число. Розпізнавання трикутників різних видів
128

Нумерація трицифрових чисел. Розпізнавання об'ємних і плоских геометричних фігур
129

Контрольна робота № 10
130

Усне додавання й віднімання трицифрових чисел. Письмове ділення трицифрових чисел на одноцифрове число
131

Письмове додавання й віднімання трицифрових чисел. Письмове ділення трицифрових чисел на одноцифрове число
132

Позатабличне множення й ділення. Письмове ділення на одноцифрове число
133

Повторення вивченого
134

Повторення вивченого
135

Повторення вивченого
136

Підсумковий урок за рік
КОНСПЕКТИ УРОКІВ

УРОК1


Тема. Усна і письмова нумерація чисел першої сотні Мета: повторити лічбу, назви, запис і порівняння чисел у межах 100; розглянути випадки додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел, розв'язання задач на знаходження суми, різницеве порівняння та збіль- шення на кілька одиниць.

Обладнання: картки чисел, таблиці для усної лічби.

ХіД УРОКУ

I. Актуалізація знань учнів

Вступна бесіда

— цього навчального року ми закінчимо вивчати таблицю множен­ня й ділення, вивчатимемо нумерацію чисел та арифметичні дії в межах 1000. А ще будемо розв'язувати нові задачі, що мають практичне значення. Розгляньте підручник.

Які розділи ми будемо вивчати?

Повторення нумерації чисел

1) Бесіда про усну й письмову нумерацію чисел. Усна лічба за малюнками та картками. Розкласти вантаж на машини.Назвати всі числа від 30 до 42, від 48 до 57, від 86 до 93.

Назвати всі числа другого десятка, четвертого десятка, десятого десятка.

математичний диктант: двадцять один, дванадцять, шістдесят шість, сімдесят, сорок чотири, сто, тридцять.

Вставити пропущені числа.

39 40 [] 42 43 [] [] 46 47 [] [] [] 51 52

Записати числа у вигляді суми розрядних доданків. 36, 66, 84, 48, 82.

Повторення письмової нумерацГі' та випадків додавання й віднімання, пов'язаних із нумерацією

Бесіда про попереднє й наступне числа. Виконання завдання № 7 (С. 4)

Самостійна робота Розв'язання прикладів.

26 + 1 64 - 4 56 - 6 - 1 (56 - 6) - 1

50 + 2 100 - 70 49 - 10 - 1 49 - (10 - 1)

Фізкультхвилинка

Закріплення матеріалу

Робота над задачами

Усне розв'язання задачі № 9 (за коротким записом умови на дошці). Качок — 30 1 ? Гусей — 20 I

Кролів — 40. На скільки більше?

Самостійна робота (задача № 10)

Підсумки уроку

Домашнє завдання

С. 4, № 12, скласти два приклади на утворення числа 78 з поперед- нього та наступного до нього чисел.

УРОК 2


Тема. Ознайомлення з деякими буквами латинського алфавіту. Дода- вання й віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток

Мета: ознайомити учнів з буквеним позначенням компонентів і ре- зультатів дій у виразах, повторити прийоми додавання й віднімання.

Обладнання: картки цифр, предметні малюнки, букви англійсько- го алфавіту.

Хід УРОКУ

I. Актуалізація знань учнів

Перевірка домашнього завдання та фронтальне опитування.

Усне опитування

Назвати «сусідів» числа 49.

Назвати всі числа від 80 до 93.

Назвати числа третього десятка.

Назвати розрядні доданки числа 85.

Назвати всі двоцифрові числа, які можна записати за допомогою цифр 3 і 6. (33, 36, 66, 63)

Знайти суму чисел 40 і 60 та зменшити її на 30.

У хлопчика було дві монети, по 50 к. кожна. Він витратив 30 к. Скільки копійок у нього залишилось?

Гра «Придумай приклад»

Учитель називає число, а учні придумують приклад так, щоб сума придуманих чисел дорівнювала числу, яке назвав учитель.

Розв'язання прикладів з коментуванням


68 - 40 68 - 4 68 - 47

54 + 50 54 + 5 74 + 21
Самостійна робота

Розв'язання прикладів № 15 (С. 5).

Фізкультхвилинка

II. Вивчення нового матеріалу

Ознайомлення з латинськими буквами

Раніше ми з вами знаходили значення виразів, в яких числа було позначено буквою а. Але в математиці користуються ще й іншими бук­вами. Розгляньте таблицю № 16, прочитайте назви тих букв, що вжива- ються найчастіше. Читаймо ці букви за мною.

Буквами позначаються не тільки числа, а й величини, геометрич- ні фігури, відрізки та їх елементи.

Якими буквами позначено вираз?

а + b = c c — d = k

Робота над завданням, записаним на дошці

Знайдіть значення суми а + 5 + 3, якщо а = 17.

Записати рівність, у якій зменшуване — n, від'ємник — z, а різ- ниця — k.

III. Розвиток математичних умінь

Аналіз і розв'язання задачі № 17

Задача з логічним навантаженням

Хлопчик і дівчинка разом наловили 15 рибин. Хто з них наловив біль- ше, якщо відомо, що хлопчик зловив 7 рибин?

Повторення знань про периметр фігур. Знаходження периметра трикутника

Підсумки уроку

Домашнє завдання

С. 23, № 20, 21.

УРОК 3

Тема. Буквене позначення геометричних фігур. Табличне додавання з переходом через десятокМета: формувати вміння порівнювати довжини відрізків та записува- ти результати порівняння із застосуванням буквеного позначення, пов- торити прийоми додавання й віднімання з переходом через десяток.

Обладнання: картки для індивідуальної роботи, картки з приклада­ми, таблиця з геометричним матеріалом.

ХіД УРОКУ

I. Актуалізація знань учнів

Перевірка домашнього завдання та контроль знань учнів.

Виписати ряд відповідей кругових прикладів домашнього завдання

Завдання для опитування

— Перед вами два числа: 45 і 32. Складіть з них приклад на додаван­ня. Назвіть компоненти цього прикладу. З цього прикладу складіть два приклади на віднімання.

Індивідуальна робота за картками

Обчислити 59 - а, якщо a = 13, 29.

Мама принесла з базару 24 кг помідорів, 13 кг яблук і 21 кг огірків. Скільки кілограмів овочів принесла з базару мама?

Усна лічба

Гра-змагання «Хто швидше?»

Клас поділено на дві команди. Представник від кожної з них розв'язує приклади. Перемагає та команда, чий представник швидше й правиль­но розв'яже приклади.

7 + 51( 78 - 16
46 - 22
I 65 - 40 )
58 - 4672 + 23


5. Усне виконання завдань № 22, 23 II. Вивчення нового матеріалу

Повторення прийомів табличного додавання й віднімання чисел з переходом через десяток

Пояснити розв'язання прикладів.

4 + 8 = 13 15 - 8 = 7

/Ч /Ч

17 2 6


Розв'язати з поясненням: 6 + 5, 13 - 9.

Усне обчислення кругових прикладів (№ 26)

Аналіз та розв'язання задачі Було — 11 кг

Води — ? кг Залишилось — 7 кг

— За рахунок чого маса глини зменшилась? (За рахунок випаровування води під час сушіння.)

Фізкультхвилинка

Самостійна робота (за варіантами)

варіант — С. 7, № 27 (перша табличка);

варіант — № 27 (друга табличка).

6. Робота з геометричним матеріалом (малюнок — на дошці) Знайти на малюнку 3 трикутники і 3 чотирикутники. Назвати їх бук­вами.
A

D

CB


Підсумки уроку

Домашнє завдання

С. 8, № 31, 32.

УРОК 4


Тема. Зв'язок дій додавання й віднімання. Задачі на знаходження не- відомого доданка і зменшуваного

Мета: ознайомити із застосуванням зв'язку між діями додавання й від­німання для перевірки дії додавання; формувати вміння розв'язувати за­дачі на знаходження невідомого доданка і зменшуваного; розвивати ло- гічне мислення.

Обладнання: картки для індивідуальної роботи, таблиця з умовами задач, предметні малюнки.

ХіД УРОКУ

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка