Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2Сторінка3/18
Дата конвертації19.02.2016
Розмір2.02 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

I. Контроль, корекція та закріплення знань

Перевірка домашнього завдання (прочитати розв'язання задачі № 32)

Усні обчислення

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (+9)

10 11 12 13 14 15 16 17 18 (—8)

Фронтальне опитування

Пояснити, як можна відняти 18 — 9.

Порівняти вираз і число: 7 + 7 Q 15, 15 — 6 Q 9.

Назвати всі трикутники, користуючись буквами.

C

A K BD

4. Індивідуальна робота за карткоюЗадача.

У діжці було 58 л води. З неї відлили води у дві 6-літрові банки. Скіль- ки літрів води залишилось у діжці?

Записати назви всіх трикутників.

B

A

C

5. ФізкультхвилинкаII. Вивчення нового матеріалу

Усне виконання завдання № 4 (С. 8)

З кожного прикладу на додавання утворити 2 приклади на віднімання.

7 + 4 = 8 + 21 = 12 + 8 =

Пояснення нового матеріалу

— Розв'яжіть приклад на додавання: 46 + 52. Як можна перевірити, чи правильно ми обчислили суму? Якщо відповідь 98 правильна, то ми повинні отримати, коли віднімемо другий доданок, число 46. Перевіри- мо. (Учні складають приклад, переконуються у правильності розв'язання прикладу на додавання.)

Розглядання прикладів № 36. Читання висновку

Робота за малюнком[ )


— Скільки літрів води вміщують три таких діжки? Дві діжки й від- ро? Діжка і два відра?

На скільки літрів води більше вміщують дві діжки, ніж одне відро?

Розв'язання задачі № 36

(Сильним дітям вчитель пропонуєрозв'язати задачу самостійно, учням середнього рівня знань пропонує розв'язати задачу за короткою умовою.) Здали і залишилось = зібрано. 64 + 12 = 76 (кг)

Самостійна робота

Виписати 6 прикладів з відповіддю 15 (№ 37).

Підсумок уроку

Домашнє завдання

С. 9, № 39, 40.

УРОК 5


Тема. Рівняння. Задачі на знаходження невідомого доданка

Мета: формувати уявлення про рівняння; ознайомити з алгоритмом розв'язання рівняння на знаходження невідомого доданка; опрацювати розв'язання задачі на дві дії за поданим планом. Обладнання: картки цифр для усної лічби.

ХіД УРОКУ

I. Актуалізація знань учнів

Перевірка домашнього завдання й контроль знань.

1. Перевірка домашнього завданняЯка схема підходить до розв'язання домашньої задачі?

2. Усне опитування

Гра «Мовчанка» (за схемами)

Учитель пропонує дітям показати відповідь картками з цифрами.Робота за індивідуальними картками

Перевірити додавання відніманням. 37 + 33 = 70 25 + 63 = 88

Довжина відрізка AB — 14 см, а відрізка MN — 16 см.

На скільки сантиметрів другий відрізок коротший за перший?

Фізкультхвилинка

Вивчення нового матеріалу

Ознайомлення з рівнянням

У вчителя на столі — коробка і декілька олівців.

У мене в руці є 4 олівці, ще декілька олівців лежить у коробці. Да­вайте виймемо олівці з коробки й порахуємо їх всіх. Скільки всього олів- ців? Складемо приклад.

Скільки я тримала олівців? (4)

Скільки лежало в коробці? (Невідомо)

Скільки стало? (11)

4 + □ = 11

Чим записати кількість олівців, що лежали в коробці? Для цього використовують букву х. Вона вказує на те, що кількість предметів неві- дома. Цю кількість нам потрібно знайти. Напишемо новий приклад.

4 + х = 11.

Рівність зі змінною (з невідомими) називають рівнянням.

Розв'язання рівняння 4 + х = 11

х = 11 - 4

х = 7


Робота із завданням № 44

Фізкультхвилинка

Опрацювання завдання № 45

Закріплення вивченого матеріалу

Скласти рівняння й розв'язати його (№ 47).

Розв'язання за планом задачі на дві дії (№ 46)

Скільки огірків взяли з першої банки? Скільки огірків залишилось у банці?

Отже, скільки там було огірків? Складіть приклад. (5 + 3 = 8)

Що говориться про другу банку? Скільки в ній огірків?

Скільки огірків було в двох банках разом?

Робота з геометричним матеріалом (№ 48)

IV. Підсумки уроку

V. Домашнє завдання

С. 10, № 49, правило № 45.

УРОК 6

Тема. Ознайомлення з оберненою задачею. Розв'язання рівнянь на знаходження невідомого доданкаМета: формувати уявлення про обернену задачу; повторити випадки додавання й віднімання виду 98 + 2, 50 — 3; формувати вміння розв'язати рівняння на знаходження невідомого доданка.

Обладнання: предметні малюнки, картки для індивідуальної роботи.

ХіД УРОКУ

I. Актуалізація знань учнів

Перевірка домашнього завдання й контроль знань.

Записати розв'язання обох задач виразом. Порівняти їх, зробити висновки.

Робота біля дошки


х + 7 = 19

25 + х = 48

х + 34 = 793. Індивідуальна робота за картками 1) Обчислити: 13 — 8 + 43

55 — (79 — 67)

2) У брата 25 к., а в сестри на 10 к. більше. Скільки грошей у брата й сестри?

Колективна робота

Що називається рівнянням?

Що означає «розв'язати рівняння»?

Усні обчислення за завданнями № 50, 51 (С. 11)

II. Вивчення нового матеріалу

1. Ознайомлення з оберненою задачею На дошці — малюнки предметів.Глечик вміщує 5 л води, а каструля — 3 л. Скільки літрів води вміщу- ють глечик та каструля разом?

Глечик і каструля разом вміщують 8 л води. Глечик вміщує 5 л води. Скільки літрів води вміщує каструля?

— Що спільного та відмінного є в цих задачах? Як скласти другу за­дачу з першої?

Друга задача є оберненою до першої.

Щоб скласти обернену задачу, потрібно ввести в умову число, яке було невідомим у першій задачі, а одне з відомих у першій задачі чисел зробити невідомим.

Складання оберненої задачі до задач № 54

Фізкультхвилинка

Закріплення вивченого. Розвиток математичних умінь

Виконання завдання № 55

Самостійна робота. Виконання завдання № 56

варіант

х + 7 = 70 х — 7 = 70варіант

42 + х = 82 10 — х = 3

Задача-жарт

Маса чаплі, що стоїть на одній нозі, 6 кг. Якою буде маса чаплі, коли вона стане на дві ноги?

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 58, 59.

УРОК 7


Тема. Повторення додавання й віднімання виду 36 + 7, 73 — 8

Мета: опрацювати розв'язання задачі, яка містить дворазове збіль- шення (зменшення) на кілька одиниць.

Обладнання: картки для усної лічби, картки для індивідуальної роботи.

ХіД УРОКУ

1. Усна лічба

Гра «Шифрувальник»За допомогою шифру скласти слово.

А

Б

Ж

Л

О

н

М

Р

С

У

я

11

12

13

14

15

16

17

18

19

10

202
2

+

15

=

19

С

4
42

=

14

Л

3
3

+

6

=

15

О

2
6

+

4

=

16

н

Завдання для опитування

Обчислити приклади № 65 (робота проводиться за варіантами: I варіант — перший рядок; II варіант — другий рядок).

Скласти задачу, обернену до даної.

Дочка допомагала мамі. Вона полила 8 кактусів і кілька лілій. Всьо- го вона полила 16 квітів. Скільки лілій полила донька?

Робота біля дошки за картками

Розв'язати рівняння. 48 + х = 60

х + 19 = 79

Обчислити: a — 35, якщо a = 89, 78.

Розв'язати рівняння. 52 + х = 87

х + 23 = 58

Обчислити: a — 24, якщо a = 99, 76.

Самостійна робота Розв'язати рівняння:

х + 11 = 47 34 + х = 89

II. Вивчення нового матеріалу

Прийоми додавання й віднімання чисел у межах 100 36 + 7 = (36 + 4) + 3 = 43

Пояснити способи обчислювання (№ 61).

Розв'язання кругових прикладів (№ 62)

Аналіз та розв'язання задачі № 64 Ягоди — 65 кг

Вода — ?, на 50 кг менше Цукру — ? на 5 кг більше

Самостійне розв'язання задачі № 63

Фронтальне вивчення змісту задачі.

Запис розв'язання у зошитах.

Перевірка

Як можна уявити собі структуру задачі?

Якою дією ми порівнюємо числа? Запишіть відповідний вираз за допомогою «віконечок» та математичних знаків.

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 67, 68.

УРОК 8

Тема. Перевірка віднімання додаванням. Знаходження значень ви- разів з буквеним компонентомМета: формувати вміння складати й розв'язувати задачі на дві дії, які містять знаходження невідомого зменшуваного; формувати вміння зна- ходити периметр трикутника.

Обладнання: картки для опитування, геометричний матеріал, пред- метні малюнки.

ХіД УРОКУ

I. Актуалізація знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Робота біля дошки

I варіант

У двох пакетах 45 огірків. У першому пакеті — 20 огірків. Скільки огірків у II пакеті?

Розв'язати.

II варіант

У кожному з відер по 12 л води. Вилили 9 л води. Скільки літрів води залишилось у відрах?

Розв'язати. X + 15 = 30

II. Узагальнення знань про зв'язок дій додавання й віднімання

Повторення назв компонентів при відніманні (№ 69)

28 - 5 = 23

На основі віднімання скласти два приклади на додавання.

68 - 12 = 56

Пояснення правила перевірки віднімання додаванням (№ 71) Читання правила.

Самостійна робота: розв'язання з перевіркою (№ 72)

Фізкультхвилинка

Робота над задачею № 74

За коротким записом складіть задачу.

Запишіть короткий запис у зошитах.

Складіть план розв'язання задачі. Що можна визначити першою дією?

Якщо знатимемо, скільки метрів тканини відрізали і скільки зали- шилось, то про що можна буде дізнатись?

Запишіть розв'язання задачі в зошитах.

Робота з геометричним матеріалом Назвати серед фігур трикутники.


A

C

BC

KF

L

E
Що таке периметр? Як знайти периметр фігури?

Знайти периметр трикутників (№ 75).

III. Підсумки уроку


УРОК 9

Тема. Письмове додавання й віднімання двоцифрових чисел Мета: проаналізувати алгоритм письмового додавання й віднімання двоцифрових чисел; опрацювати рівняння на знаходження невідомого зменшуваного та задачі на знаходження третього доданка. Обладнання: картки з прикладами, предметні малюнки.

ХіД УРОКУ

I. Актуалізація знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Усна лічба Гра «Забий гол» Поєднати м'яч і приклад.

(20 + 35) (90 - 4 ) ( 39 + 5 ) (47 - 9} (87 + 3 ) ( 60 - 3 ) (43 + 6 ) (48 + 2 )

3. Усне опитування

Як називаються числа при додаванні?

Як знайти невідомий доданок?

Як називаються числа при відніманні?

Що отримаємо, коли до різниці додамо від'ємник?

Що отримаємо, якщо до від'ємника додамо різницю?

Складіть задачу за малюнком (№ 83).

II. Вивчення нового матеріалу

Вступна бесіда

Вміння знаходити невідоме зменшуване потрібно не тільки для того, щоб перевірити дію віднімання, а ще й для того, щоб розв'язувати рівняння. Погляньте на рівняння х - 30 = 50. Чим у ньому є х? Як знайти невідоме зменшуване? Запишемо розв'язок цього рівняння.

х = 50 + 30

х = 80

Розв'язання рівнянь № 84Виконання вправи № 82 (перше завдання — з коментуванням, друге завдання — самостійно)

III. Розвиток математичних умінь

Робота над задачею з логічним навантаженням (№ 85) Статуя — скульптура (зображення людини чи тварини). Статуї час­то виготовляють зі сплаву металів. У задачі розповідається, з якого спла­ву складається статуя — з олова, цинку, міді.

Самостійне розв'язання задачі.Робота з предметними малюнками

ЁЁ? © К

— Якою є місткість відра і двох каструль? Якою є місткість каструлі і діжки? На скільки літрів більше містить відра, ніж 3 каструль? На скіль­ки менша місткість глечика, ніж місткість каструлі?Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 57.

УРОК 10


Тема. Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток Мета: повторити прийоми додавання; опрацювати розв'язання зада­чі двома способами; повторити поняття прямокутник і квадрат.

Обладнання: картки для самостійної роботи, геометричний ма- теріал.

ХіД УРОКУ

I. Актуалізація знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Завдання для опитування

Знайти суму чисел 17 і 37.

Задача.


У коморі лежали картопля, огірки, цибуля. Всього 38 кг. Картоплі було 14 кг, цибулі — 11 кг. Скільки кілограмів огірків було в коморі?

Усна лічба ланцюжком 57 + 20 + 8 - 6 =

7 + 9 - 8 + 0 = 43 - 8 + 5 - 3 = 32 + 13 - 14 - 5 =

Заповнення чарівних квадратів

Вставити такі числа, щоб у рядках і стовпчиках сума чисел була од- наковою.


19
11

5

13

21

154
16

25

33

122


5. Назвіть фігури, які не є прямокутниками. B

C

>MA


Робота над темою уроку

Повторення правил знаходження доданка і зменшуваного Фронтальна робота за вправами № 91 і 92.

Повторення додавання з переходом через десяток

Фронтальна робота за вправою № 89.

Самостійна робота за вправою № 90.

Розвиток математичних умінь

1. Аналіз та розв'язання задачі за малюнком (№ 93) Розв'язання цієї задачі можна виконати двома способами. У ході розв'язання задачі на дошці з'являється графічний запис:

( □ - □ ) - □ □ - ( □ + □ )

2. Самостійне розв'язання рівнянь (№ 92)

3. Робота з геометричними фігурами (№ 95)

— Назвати прямокутники. Назвати квадрати. Який прямокутник на- зивається квадратом?

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 96, 97.

УРОК 11

Тема. Віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток Мета: повторити прийоми віднімання; розглянути розв'язання зада­чі на три дії; розвивати логічне мислення.

Обладнання: предметні малюнки, картки для індивідуальної роботи.

ХіД УРОКУ

I. Актуалізація знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Назвати відповіді прикладів у порядку зростання.

Контроль та закріплення знань. Усна лічба

Гра «Закинь м'яч»На сітках — відповідь прикладу, на м'ячах — приклади. Потрібно поєднати стрілкою приклад і відповідь.3. Математичний диктант

58 зменшити на 15.

39 збільшити на 43.

Від 80 відняти суму чисел 8 і 5.

Різницю чисел 60 і 6 зменшити на 9.

Повторення віднімання двоцифрових

чисел з переходом через десяток

Пояснення способу обчислення

73 - 28 = (73 - 20) - 8 = 53 - 8 = 45

Аналогічно — розв'язання прикладів:

34 - 15 42 - 24 53 - 18 64 - 27

Самостійна робота за варіантами (№ 104)

варіант — перший рядок;

варіант — другий рядок.

Фізкультхвилинка

Колективне розв'язання задачі № 103

число — 53

число — ?, на 17 менше V 100

число — ?

В умові цієї задачі збираються три числа, три доданки. Чи всі до- данки нам відомі? Назвіть перший доданок. Назвіть другий доданок. Що про нього говориться в задачі? Що говориться про третій доданок? Отже, яке головне питання задачі? Чи можемо зразу знайти третій дода- нок? Чому?

З чого почнемо розв'язати задачу?

Ця задача — на три дії. (Далі вчитель пропонує сильнішим учням розв'язати задачу самостійно. Іншіучнірозв'язують задачу під керівницт- вом учителя, один працює біля дошки.)

Задача з логічним навантаженням

Із трьох звірів один не колючий, другий не їсть меду, а третій не хитрий і не боїться бджіл. Назвіть кожного із звірів. (Ведмідь, лисичка, їжак)

4. Індивідуальна робота за картками

Картка № 1 Порівняти: 56 - 5 і 56 + 4 64 + 25 і 25 + 64 56 - 49 і 56 - 45 26 - 11 і 26 - 13

Картка № 2 Обчислити: 25 + 10 + 7 68 - 20 - 9 48 + 25 - 30 54 + 28 - 33

Підсумки уроку

УРОК 12


Тема. Таблиці множення чисел 2 і 3

Мета: повторити зв'язок множення й ділення, назви чисел при ділен- ні; розглянути розв'язання задач на дві дії різного ступеня.

Обладнання: картки для індивідуальної роботи, таблиця назв чисел при множенні, схеми для усної лічби.

ХіД УРОКУ

I. Актуалізація знань учнів

Повторення вивченого.

Перевірити приклад на додавання відніманням. 45 + 34 = 79.

Пояснити, як розв'язати приклад: 96 - 18.

Яке число сховалось за хмарку? Яке правило потрібно згадати?

<£^-9=14

Усна лічба за схемами

Qo-^ П2+1Л ПУГзЛ

t +27 )


(- 15 + 14]

[ t + 69 М ? )

5. Індивідуальна робота за картками Картка № 1

В одному ящику 45 кг огірків, у другому 32 кг. Взяли 17 кг. Скільки кілограмів огірків залишилось?

Картка № 2

На полиці стояло 35 книг. Спочатку взяли 21 книгу, а потім ще 4 книги. Скільки книг залишилось на полиці?

II. Повторення матеріалу, пов'язаного з дією множення

1. Як краще обчислити приклад? 3 + 3 + 3 + 3 + 3 =

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка