Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2Сторінка4/18
Дата конвертації19.02.2016
Розмір2.02 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Чи можна такий спосіб застосувати у випадку 3 + 3 + 4 + 3?

Перевірити, чи правильно замінили додавання множенням.

Повторення назв чисел при множенні (№ 107)

Назвати приклади таблиць множення чисел 2 і 3 (№ 108).

Самостійна робота

№ 109 виконується за двома варіантами: по рядках.

Фізкультхвилинка

III. Закріплення матеріалу

Колективна і самостійна робота учнів

Сильна група учнів розв'язує задачі № 110, 112.

Слабка група учнів під керівництвом учителя розв'язує задачі № 110 і 112. Учитель звертає увагу на те, що в задачі 110 не можна переставляти місцями числа 6 (купюр) і 2 (гривні). Аналогічно: в задачі 112 не можна переставляти числа 6 (сіток) і 3 (кг).

Завдання для розвитку уваги й зорової пам'яті

Підсумки уроку

Протягом 30 секунд учні розглядають всі фігури таблиці, намагаю- чись запам'ятати їх розташування. У кожного учня — порожня таблиця. Після переглянутого діти повинні намалювати фігури по пам'яті у від- повідних клітинах.

УРОК 13

Тема. Знаходження значення виразів, що містять дії різного ступе- ня. Табель-календар

Мета: розвивати вміння знаходити значення виразів, що містять дії різного ступеня; проаналізувати розв'язання задачі на три дії; ознайоми- ти з табелем-календарем.

Обладнання: картки прикладів для усної лічби, предметні малюнки, таблиця-календар.

ХІД УРОКУ

I. Актуалізація знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Розповісти, як заповнювали III квадрат (зробити це на дошці у на- кресленому квадраті).

Назвати компонент при множенні.

Перевірка і контроль знань.

Робота біля дошки

Замінити додавання множенням. 13 + 13 + 13 + 13; 25 + 25 + 25.

Замінити множення додаванням. 11 • 4; 9 • 5.

На трьох полицях стоїть по 9 книжок. Скільки всього книжок стоїть на полицях?

Усна лічба Математичний диктант

Суму чисел 35 і 16 зменшити на 41.

Зменшуване — 80, від'ємник — сума чисел 21 і 39. Знайти різ- ницю.

Перший доданок — добуток чисел 3 і 4, другий доданок — 18. Знайти суму цих чисел.

Число 3 помножити на різницю чисел 13 і 7.

Скільки всього грошей у 5 монетах по 2 копійки? Відповіді: 10, 20, 30, 18, 10 к.

Порахувати лапки у тварин.

0V

2. Віршовані задачіСкільки ніг у 8 горобців?

Скільки лапок у 2 павуків?

Скільки лапок у 3 мух?

На скільки більше лапок у 2 павуків, ніж у 3 мишей?

Полічити двійками до 20, трійками до 30.

Повторення таблиць множення чисел 2 і 3 за картками

(2 • 4 ) (4 • 3 ) (5 • 2 ) (8 • 3 ) ( 3 • 3 ) (5 • 3 ) (9 • 2 )

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 120, 121.

УРОК 14

Тема. Задачі на ділення. Назви чисел при діленні Мета: повторити зв'язок дій множення й ділення; опрацювати зада­чу, яка містить дворазове зменшення числа на кілька одиниць.

Обладнання: картки для індивідуальної роботи, таблички для гри, геометричний матеріал.

ХіД УРОКУ

I. Актуалізація знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Читання відповіді до задачі № 120.

Вибіркова перевірка прикладів № 121.

Перевірка та контроль знань учнів

Опитування.

Скільки місяців має рік?

Скільки тижнів налічує один місяць?

Який місяць найкоротший?

Назвіть зимові місяці.

Лічба ланцюжком. 2 ■ 2 ■ 3 + 8 : 2 ■ 3 =

5 ■ 2 ■ 3 - 12 : 3 ■ 2 =

Індивідуальна робота за картками

N

Картка № 1■ 7 + 15

х - 42 = 51

■ (92 - 86)

Картка № 2 3 ■ (15 - 9) х + 42 = 51 2 ■ 9 + 57

Повторення матеріалу, пов'язаного

з діями ділення та множення

Робота з геометричним матеріалом

Візьміть 10 кружечків. Розкладіть їх на групи по 2 кружечки. Скіль- ки вийшло пар? Як цю дію записати прикладом?

10 : 2 = 5

Як називаються числа у цьому прикладі?

Робота за таблицею № 125

Пояснити, як складено приклад на множення й на ділення (завдан­ня № 126).

Фізкультхвилинка

Коментоване виконання завдання № 127

Закріплення знань учнів

Самостійне розв'язання прикладів № 128

Індивідуальна робота над завданнями № 129

Iгрупа (сильні учні) — самостійне розв'язання даних завдань;

IIгрупа (слабкіші учні) — колективне розв'язання задачі № 129.

Про що запитується в задачі? З чим будемо виконувати обчислен- ня — з кілограмами чи літрами? Чи можна розв'язати задачу за скоро- ченим записом?

Сильним учням учитель пропонує розв'язати задачу складанням ви- разу.

100 - 10 - 14 = 76 (кг)

Вправа на розвиток уваги

Гра «Муха»

По клітинках ігрового поля слід пересуватись з однієї клітинки в дру­гу за командами вчителя. Пересувати «муху» потрібно тільки очима. Піс- ля 7 команд учителя учні кладуть «муху» в ту клітинку, на якій зупинить- ся вчитель.

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 130.


УРОК 15

Тема. Таблиці ділення на 2 і 3

Мета: повторити прийоми складання таблиць ділення; опрацюва- ти задачу на дві дії різного ступеня; вдосконалювати обчислювальні на- вички.

Обладнання: картки для індивідуальної роботи, таблиця «Розшиф- руй слова».

ХіД УРОКУ

I. Актуалізація знань учнів

Перевірка домашнього завдання Назвати приклади з відповіддю 18 і 21 чи 27.

Контроль і закріплення знань учнів

♦ Перевірити віднімання додаванням: 31 - 17 = 14. Як називаються числа при відніманні?

Як називаються числа при додаванні? Як знайти невідомий до- данок?

Обчислити: 57 + 48, 81 - 65.

Розповісти таблицю множення числа 2.

Розповісти таблицю множення числа 3.

Як називаються числа при множенні?

Як називаються числа при діленні?

З прикладу на множення утворіть 2 приклади на ділення. 3 ■ 9 = 27

3. Робота біля дошки за картками Картка 1 Розв'язати задачу.

Коли в саду зібрали врожай з 17 яблунь і 15 груш, залишилось зібрати ще з 11 дерев. Скільки дерев у саду? Картка 2 Розв'язати задачу.

Довжина I стрічки — 47 см, II стрічка — на 21 см довша, ніж перша, а III — на 38 см менша від другої. Якої довжини III стрічка?

4. Розшифруй! Ця таблиця — на дошці.Ця картка — у кожного учня.


20

89

90

82

80

90

59
20

70

20

9

50

60

59... — це Сонце і небесні тіла, які обертаються навколо нього. Це сімейство із дев'яти планет, у більшості з яких є хоча б один супутник.

Відповідь: Сонячна система.

II. Повторення матеріалу, пов'язаного з дією ділення

Фронтальна робота із завданням № 132

© ©

Самостійна робота (№ 133)Робота над задачею № 135

4

6

8

10

12

14

16

18

6

9

12

15

18

21

24

27

Робота проводиться в групах: сильна група учнів розв'язує першу за­дачу й складає до неї обернену; слабкіша група виконує цю роботу під керівництвом учителя.

4. Завдання для тренування слухової пам'яті Намалювати малюнок під диктовку. Починати потрібно з точки. 3 клітинки вгору, 1 — вліво, 1 — вниз, 4 — праворуч, 1 — вгору, 1 — ліворуч, 7 — вниз, 1 — праворуч, 2 — вгору, 2 — праворуч, 2 — вниз, 1 — праворуч, 5 — вгору, 1 — праворуч, 1 — вниз, 7 — ліворуч.

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 136.

УРОК 16


Тема. Таблиці множення числа 4 і ділення на 4

Мета: повторити прийоми складання таблиць множення й ділення, удосконалювати вміння знаходити значення виразів з буквеним компо­нентом.

Обладнання: малюнки для усної лічби, картки для індивідуальної ро­боти, предметні малюнки.

ХіД УРОКУ

I. Актуалізація знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання

— Якими діями розв'язали задачу? Назвати відповідь задачі.

2. Контроль і закріплення знань 1) Гра «Роздай зайчикам морквини».

Провести лінію від зайчика до морквини, яку він отримав.

- — - - ^з^Щ'

( 9 + 4 ) ( 7 + 4 ) ( 9 + 3 ) ( 8 + 6 )

^^зйЬ


Сї+Ю ( 9 + 2 ) ( 7 + 5 ) ( 8 + 4 ) ( 7 + 6 )

? Ь


12 = 80 27 - = 13

( 9 + 6 J ( 9 + 9 J ( 8 + 3 J ( 7 + 9 J ( 7 + 8 J ( 7 + 7 J

2) Визначити число, що сховалось.

OP+15=40 35+^=51

3. Індивідуальна робота за карткамиКартка № 1 Обчислити: 3 ■ 8 + 18 3 ■ 5 + 62 27 : 3 + 27

Замінити множенням: 12 + 12 + 12 + 12 + 12

Картка № 2 Обчислити: 2 ■ 9 + 45 2 ■ 9 + 2 ■ 4 12 : 4 + 97

Замінити множенням: 23 + 23 + 23
4. Заповнити таблиці (таблиці — на дошці).

Доданок

24

6619

Доданок74

11

81

Сума

54

80

90

78
Зменшуване

67
32
84

Від'ємник
24

18

15

65

Різниця

45

16
33
5. Фізкультхвилинка

Повторення матеріалу, пов'язаного

з таблицею множення числа 4 і ділення на 4

Складання таблиці з числом 4

Обчислити приклади, користуючись таблицями (№ 138).

Розв'язання задачі № 139

Учитель пропонує спочатку зробити скорочений запис цієї задачі, використавши слова: було, продали, залишилось.

Самостійна робота: розв'язання задачі № 140

Аналіз першої таблиці № 141, обчислення другої таблиці з бук- веними виразами (усно)

Дібрати такі числа, щоб нерівності були правильні.

5 ■ 4 > 5 ■ [] 2 ■ 8 < 2 ■ [] 24 : 3 > 24 : []

Колективне виконання завдання 143 (сильнішим учням можна запропонувати опрацювання завдання самостійно, решта учнів працює під керівництвом учителя)

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 144, 145.

УРОК 17


Тема. Таблиці множення числа 5 і ділення на число 5 Мета: опрацювати вправи та задачі на закріплення вивченого; роз- вивати логічне мислення, навички усної лічби.

Обладнання: картки для індивідуальної роботи, предметні малюнки.

ХіД УРОКУ

I. Актуалізація знань учнів

Перевірка домашнього завдання.

Пояснити розв'язання задачі № 144.

Записати на дошці розв'язання задачі № 145.

II. Контроль і закріплення знань

1. Гра «Кращий обчислювач»

Змагаються стільки команд, скільки рядів парт. Учні з кожного ряду виходять по черзі до дошки й розв'язують приклади.46 + 38 81 — 35 4 ■ 7 + 38 4 ■ 5 — 13 24 : 4 + 18

36 + 47 100 — 46 2 ■ 9 + 39 4 ■ 4 — 9 28 : 4 + 47

72 + 19 50 — 23

■ 6 + 54


■ 8 — 12 12 : 3 + 56


Робота за індивідуальними картками Картка 1

В одній вазі 4 квітки, а в другій у 3 рази більше. Скільки квіток у другій вазі?

4 ■ 8 - 32 4 ■ 6 + 42

Картка 2


В одному будинку 4 вікна, а в другому у 6 разів більше. Скільки вікон у другому будинку?

4 ■ 4 + 16

4 ■ (42 - 33)

Фронтальне опитування

Розповісти таблицю ділення на 3.

Зменшити у 2 рази кожне з чисел: 4, 12, 18, 16, 10.

Знайти значення виразу 20 — a ■ 3, якщо a = 4.

Суму чисел 35 і 25 зменшити на їх різницю.

Знайти периметр рівностороннього трикутника, сторона якого дорівнює 4 см.

Суму чисел 12 і 9 зменшити у 3 рази.

III. Закріплення знань таблиці множення числа 5 та ділення на 5

Повторити таблицю (частинами проговорюють учні по одному).

Користуючись таблицями, розв'язати приклади № 146.

Фізкультхвилинка

Знайти чверть числа 24.

Робота над задачею № 147

Самостійна робота: задача № 148


7. Робота за малюнками

14 л


v10 лПідсумки уроку

Домашнє завдання

№ 152, 153.

УРОК 18


Тема. Контрольна робота № 1

Мета: перевірити рівень оволодіння учнями навчальним матеріалом.

ХіД УРОКУ Варіант I

На одну ділянку гречки вивезли 5 вуликів з бджолами, а на другу — у 5 разів більше. Скільки всього вуликів вивезли на дві ділянки гречки?

Обчислити.

47 + 25 5 ■ 8 - 7 45 : 5 + 35 (27 - 6) : 3

52 - 18 5 ■ 4 + 16 2 ■ 3 - 6 27 - 6 : 3

Накреслити два відрізки: перший завдовжки 9 см, а другий — у 3 рази коротший.

Додаткове завдання

У Тараса й Олега разом було 65 копійок. Олег купив за 8 копійок клей, і в нього залишилось ще 34 копійки. Скільки копійок було у Тараса?

Варіант II

Для дітей з дитячого садка купили 4 кг апельсинів, а яблук — у 5 разів більше. Скільки всього кілограмів апельсинів та яблук купили дітям?

Обчислити.

78 + 13 5 ■ 6 + 15 36 : 4 + 24 (56 - 24) : 4

84 - 36 5 ■ 9 - 27 4 ■ 5 + 5 56 - 24 : 4

3. Накреслити два відрізки: перший довжиною 12 см, а другий — у 3 рази коротший.

Додаткове завдання

На двох полицях було 37 книжок. Коли з першої полиці забрали 8 книжок, то на ній залишилось ще 13 книжок. Скільки книжок було на другій полиці?

УРОК 19

Тема. Табличне множення числа 6

Мета: розглянути прийоми складання таблиці множення; опрацю- вати приклади і задачі на застосування таблиць множення. Обладнання: таблиці для усної лічби.

ХіД УРОКУ

I. Актуалізація знань учнів

Усна лічба.

математичний диктант

Перший множник — 2, другий — частка чисел 45 і 5. Знайти до- буток.

Число 45 зменшити у 5 разів і результат зменшити на 3.

Третину від 27 зменшити на 5.

Ділене — 25, дільник — різниця чисел 53 і 48. Знайти частку.

Петро з'їв 12 слив, микола — на 3 сливи менше, а мишко — у 3 рази менше, ніж микола. Скільки слив з'їв мишко?

Гра «Хто швидше?»

Поєднати стрілочками числа та кружечки-відповіді.

5

4

8

6

9

7
4

9

©

(3

) (35)

(3$ (33)

8
© ©

(28)

(3

D (36)

7®

0 ©

®

60

(4?)

©

3. Заповнити цікаві квадрати.

За горизонталями та вертикалями сума всіх чисел повинна бути од- наковою.15

10

35
20

025

3

24

9
12
15
II. Вивчення нового матеріалу

Фронтальна робота над вправами 154, 155

Пояснення нового матеріалу На дошці — схема:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка