Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2Сторінка5/18
Дата конвертації19.02.2016
Розмір2.02 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


2

3

4

5

6

7

8

9

Учитель вказує на те, що в усіх прикладах таблиці першим множни- ком буде число 6.

Робота над схемою

Дивлячись на схему, назвати приклад таблиці.

Записати цей приклад без відповіді.

Замінити цей приклад прикладом на додавання, назвати від- повідь.

Цю відповідь записати у приклад на множення.

Приклади таблиці записуються стовпчиком на дошці й у зошитах. Потім вчитель вказує на закономірність утворення кожної наступної від- повіді: до попереднього результату додається число 6. До кінця таблиці учні обчислюють приклади, використовуючи цю закономірність.

Колективне розв'язання прикладів № 157

Усне фронтальне розв'язання задачі № 158

Фізкультхвилинка

III. Закріплення матеріалу

Розв'язання задачі № 159

група (сильніші учні) — самостійно;

група — під керівництвом вчителя.

Обчислити значення виразів, якщо a = 8.

6

a + 6 ■ a = a : 4 + a (a + 7) : 53. Знайти й розв'язати рівняння, розв'язком яких є число 6.

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 163, 164.

УРОК20

Тема. Доба, година, хвилина, секунда. Визначення часу за годинникомМета: опрацювати вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа; формувати вміння визначати час за годинником; вдосконалюва- ти навички усної лічби.

Обладнання: картки для усної лічби; макет годинника; таблиця «Оди­ниці часу».

ХіД УРОКУ

I. Актуалізація знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Виконання вправ 163 і 164 учні коментують з місця.

Усне опитування учнів

Повторення таблиці множення числа 6 за картками.

30 - 6 ■ 3 6 : 3 ■ 4

( 6 ■ 3 ) ( 5 ■ 6 ) ( 2 ■ 6 ) { 3 ■ 6 ) { 7 ■ 6 ) ( 9 ■ 6 ) ( 0 ■ 6 ) ( 1 ■ 6 ) ( 8 ■ 6 ) ( 4 ■ 6 ) ( 6 ■ 6 ) ( 10 ■ 6 )

Обчислити. 50 - 6 ■ 7; (41 -37) ■ 8.

Назвати відповіді прикладів. 12 + 15 - 5 12 + 15 : 5 30 - 6 + 3 20 - 10 : 5 (20 - 10) : 5 6 ■ 4 : 3

Робота за картками Картка № 1

6 ■ 6 - 36 88 + 6 ■ 2

Мама засушила 27 білих грибів. Третину грибів вона поклала до юшки. Скільки грибів поклала мама до юшки?


Картка № 2

6 ■ 8 + 32

6 ■ 7 - 5 ■ 8

Бабуся почистила 18 морквин. Шосту частину цієї кількості вона поклала у борщ, а решту використала на виготовлення морквяної бабки. Скільки морквин бабуся поклала у морквяну бабку?

Вивчення нового матеріалу

Відгадати загадки.

Росте дуб, у нього 12 гілок, на кожній гілці — 4 гнізда, в кожному гнізді — 7 пташенят. Що це таке?

Не їсть, не п'є, а ходить і б'є. Що це таке?

Ознайомлення учнів з годинником

— Ранок, день, вечір, ніч становлять добу. Час визначається за годин­ником. Розгляньте годинник (у кожного учня — макет годинника).

Коротка стрілка називається годинною. Скільки годин пройде, якщо вона зробить повний оберт? (12 годин) Якщо мала стрілка зробить 2 пов- ні оберти, пройде 24 години, або доба.

Коли мала стрілка проходить від однієї поділки до наступної, прохо­дить година. Велика стрілка називається хвилинною. Одна година ста- новить 60 хвилин. Є ще секундна стрілка. Повний оберт вона робить за 1 хвилину, або за 60 секунд. Підсумуємо:

ґ \ 1доба = 24 години 1 година = 60 хвилин

1 хвилина = 60 секунд

Практична робота з годинником

Записати, котру годину показує кожен годинник.

Показати на годиннику 1 год 20 хв; 5 год дня; 20 год вечора.

Фізкультхвилинка

Бесіда з учнями «Для чого людині годинник?»

Закріплення вивченого матеріалу

Усне виконання (з роботою на макеті годинника) завдання № 168

Самостійна робота: приклади № 169

Опрацювання задачі № 170

Підсумки уроку

УРОК 21

Тема. Визначення часу за годинником. Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 6

Мета: опрацювати задачу на дворазове збільшення (зменшення) чис­ла на кілька одиниць чи в кілька разів; з'ясувати особливість дій над ве­личинами.

Обладнання: макет годинника, таблиці для усної лічби. ХіД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Прочитати складені до задачі № 171 вирази.

Ланцюжком прочитати потрібні приклади з № 172.

Обчислити приклади.

(28 - 16) : 4 12 : 2 ■ 2

(60 - 28) : 4 12 : (2 ■ 2)

(3 + 3) : 3 24 : (13 - 9)

Усна лічба

Урок триває 45 хв, а перерва — 10 хв. На скільки довше триває урок, ніж перерва?

Андрійко записав число 5, Петрик записав число у 4 рази більше, а Галинка — число, на 13 більше, ніж Петрик. Яке число записала Галинка?

Обчислити за схемою.5. Повторення знань про час

Скільки годин становить доба? 2 доби?

Скільки хвилин становить 1 година? 3 години?

Скільки секунд в 1 хвилині? У 4 хвилинах?

Показати певний час на макеті годинника (вчитель вказує час, а діти показують на макеті).

II. Закріплення й повторення вивченого матеріалу

Фронтальна робота за № 174

Робота в парах

Один з учнів показує на годинникові якусь годину, а другий нази- ває її.

Самостійна робота за № 179

варіант — верхній рядок;

варіант — нижній рядок.

Фізкультхвилинка

Робота над задачею № 177

— Чи можна одразу дізнатись, скільки кілограмів цибулі витратив ку- хар? Які дані нам потрібні, щоб відповісти на це питання? Масу якого овоча ми будемо знаходити в першу чергу? Коли буде відома маса капусти і сказа­но, що цибулі витратили у 3 рази менше, то про що зможемо дізнатись?

Пояснити кожен крок в схемі.

6. Робота над задачею № 180 (на дошці — таблиця). Повторення пра­вил переходу вулиці

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 181, 182.

УроК 22


Тема. Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 6 Мета: опрацювати задачу на зменшення числа у кілька разів; закрі- пити вміння учнів визначати час за годинником; розвивати пам'ять, ува- гу, мислення.

Обладнання: макет годинника, таблиці для усної лічби.

ХіД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Пояснити, як склали вираз до задачі № 181.

З трьох чисел, записаних на дошці, вибрати те, яке є відповіддю до задачі № 182.

84 88 48


Гра «Хто швидше помножить?»

Вправляння учнів у визначенні часу

Учні одне одному показують час на годиннику, називають час; ана- логічно працює з учнями й учитель, показуючи час на своєму макеті го- динника.

Робота за картками

Картка № 1

У господині було 50 грн. Вона купила на 18 грн. мяса і на 7 грн. сала. Скільки грошей залишилось у господині?

Обчислити.

4 ■ 7 + 43 (12 + 16) : 4

36 : 4 - 7 (33 - 29) • 7

Знайти значення виразу a ■ 9 - 12, якщо a = 3.

Картка № 2

Маса гарбуза 15 кг, а капустини — у 5 разів менше. Яка маса гар- буза і капустини разом?

Обчислити.

19 + 75 40 : 5 - 7

67 - 39 (16 - 12) ■ 8

Невідоме число збільшили на 7 і одержали 12. Знайти невідоме число.

Повторення й закріплення вивченого раніше

Усні обчислення за завданнями № 184, 185, 186, 187

Робота над задачею № 188 з творчим завданням

— Яке число умови можна змінити, щоб відповідь зменшилась? Учитель звертає увагу: масу картоплі й яблук треба зменшувати, а чис - ло, яким задано відношення «у... менше»,— збільшувати.

Колективна робота над завданням № 189 Розставити дужки так, щоб рівності були правильними.

Підсумки уроку

Домашнє завдання

8

69

№ 190, 191.

УРОК23

Тема. Таблиця ділення на 6Мета: пояснити прийом складання таблиці ділення; опрацювати вправи і задачі, які містять ділення на 6; вдосконалювати навички усної лічби. Обладнання: картки для усної лічби, предметні малюнки.

ХіД УРОКУ

I. Актуалізація знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Записати виразом розв'язання задачі № 190.

Записати відповіді до прикладів. Пояснити, як виконувалась вправа (за вибором вчителя).

1 м - 3 дм 1 м - 3 см 1 м 2 дм : 3

1 дм - 4 см 2 дм - 2 см 2 дм 8 см : 4

Гра «Куди приземлиться повітряна кулька?»

m m m m m m

W Tw Tw W Tw W

( 24 : 3^Т40Г^Г 27 : 12 : 45 : 5 ^f^TQ

w w w w w

W \t/ \tr Чгг X/ w ~ ~ ~ w

(36 : 6 ) (36 : 4 ) (32 : 4 ) (18 : 2) (16 : 2 )

3. Завдання для опитування

Показати на макеті годинника 12 год 25 хв; 10 хв на восьму; чверть на одинадцяту.

З 8 кг борошна випекли 4 однакові хлібини. Скільки кілограмів важить одна хлібина?

В одному лотку 6 кг цукру. Скільки кілограмів цукру в 6 таких лотках?

II. Вивчення нового матеріалу

Робота з таблицею множення числа 6

На дошці — таблиця множення числа 6. Учні, користуючись вмінням перевірки множення додаванням, називають відповідні приклади ділен­ня на 6, вчитель записує їх на дошці, учні — у зошити.

Робота з підручником (№ 193) Пояснити, як складали таблицю.

Коментоване розв'язання прикладів № 194

Фізкультхвилинка

Робота над задачею № 196

Учитель робить на дошці короткий запис умови задачі й графічну ілюстрацію змісту задачі.


Крохмаль

Картопля

1 кг

?


6 кг 30 кг1 кг

1 кг

1 кг

1 кг

1 кг

6 кг

6 кг

6 кг

6 кг

6 кг

Крохмаль Картопля

Y

30 кг
— Кожні 6 кг картоплі перетворюються на 1 кг крохмалю. Скільки разів перетворювалась картопля на крохмаль? Як про це можна дізна- тись без малюнка? (30: 6 = 5)

Закріплення вивченого матеріалу

Розв'язання задачі № 197

Підібрати серед поданих виразів той, яким ця задача розв'язується. Пояснити свій вибір.

Усне розв'язання задачі № 199

Підсумки уроку

УРОК24

Тема. Засвоєння таблиці ділення на 6. Задачі на зведення до одини- ці (перший вид)Мета: опрацювати задачі на зведення до одиниці; повторити спосіб знаходження довжини ламаної; формувати навички швидких обчислень у межах вивченого матеріалу.

Обладнання: таблиці для усної лічби, геометричні фігури з числами.

ХіД УРОКУ

I. Актуалізація знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Учитель переглядає наявність та правильність виконаної роботи.

Контроль і закріплення вивченого

♦ Знайти помилки. Чому ці помилки виникли?
21 : 3 + 4 = 3 90 - 30 : 6 = 85

45 - 6 • 5 = 15 41 - (21 - 5) = 25

28 - 8 : 4 = 5 36 + 18 : 3 = 42


Усне опитування

Ціна ручки — 3 грн. Купили 6 таких ручок. Скільки грошей за них заплатили?

Для виготовлення 1 л варення потрібно 2 кг ягід. Скільки літрів ва- рення вийде з 12 кг ягід?

Гра «Мовчанка»Усне виконання завдання № 202 Назвати першу дію й відповідь.

Поставити, де потрібно, дужки. Для відповіді 6: 12 : (2 + 2) • 2 =6 Для відповіді 2: 12 : (2 + 2 • 2) = 2


Вивчення нового матеріалу

Фронтальна робота за задачею № 204

— Прочитайте задачу. Що відомо про посилки? Про що запитуєть- ся в задачі? Чи можна одразу дати відповідь на запитання задачі? Чому? Що треба знайти спочатку? Чи можна за даними задачі знайти масу од- нієї посилки?

Складаємо план розв'язання:

знаходимо масу однієї посилки;

знаходимо масу 4 таких посилок.

Аналогічне розв'язання задачі № 205

Сильнішим учням вчитель пропонує розв'язати задачу самостійно, з рештою розв'язує її колективно.

Закріплення вивченого

Фронтальне розв'язання завдання № 206

Бесіда про ламану лінію

Частини ламаної лінії. Правило знаходження довжини ламаної лінії. Виконання завдання № 208.

Самостійна робота: завдання № 207

Завдання з логічним навантаженням Яка фігура позначена «зайвим» числом?Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 210, 211.

УРОК25

Тема. Задачі та вправи на засвоєння таблиці ділення на 6. Задачі на зве- дення до одиниціМета: розглянути задачу на визначення часу; формувати вміння скла- дати вирази; закріпити знання таблиці ділення на 6; вдосконалювати вміння розв'язувати задачі на зведення до одиниці.

Обладнання: таблиці для усної лічби, картки для індивідуальної ро­боти, таблиці рівнянь.

ХіД уроку

І. Контроль і закріплення знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Назвати відповіді прикладів № 210.

Яка маса курки?

Усні обчислення

3. Вставити число у віконце.

Математичні ланцюжки

6. Розв'язати задачу.

Екскурсія тривала 50 хв і закінчилась о 15 годині. О котрій годині по- чалась екскурсія?

II. Закріплення знань, отриманих раніше

Розв'язання задачі № 214 (самостійно)

Складання за даними таблиці № 215 виразів. Обчислення виразів

Робота з рівностями Яке число сховалось?


Ф : 6 = 5

6 = 24


^ - 7 = 13

Ґ?<Л-

= 6


12 -

12 -


= 2

43 -


= 13

0?Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 217, 218.

УРОК26


Тема. Кратне порівняння чисел

Мета: опрацювати вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 6; ознайомити з кратним порівнянням чисел; домогтися розуміння всіма учнями різниці між відношеннями «на ... менше» та «у... разів менше». Обладнання: картки з числами, предметні малюнки.

ХіД УРОКУ

I. Актуалізація знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Назвати значення виразів.

Скільки кілограмів картоплі ніс син?

Завдання для опитування

Розповісти таблицю ділення на 6 (учитель показує число, а учень повинен назвати приклад на ділення, відповіддю якого є число на картці).0

6

42

7

35

0(Аналогічно перевіряється таблиця множення числа 6.)

54

2430

42

S 03 ®Зменшити в 3 рази числа: 6, 15, 27.

Збільшити в 6 разів числа: 2, 4, 6.

Зменшити на 7 числа: 70, 83, 14.

Суму чисел 12 і 18 зменшити в 6 разів.

Число 20 зменшити на добуток чисел 5 і 3.

II. Вивчення нового матеріалу

1. Робота з малюнками

2 грн. 8 грн. 16 грн.

— На скільки зошит дешевший за фарби? За книжку? На скільки книжка дешевша за фарби? Дорожча за зошит?

2. Робота з предметними малюнками

an an m an^

— На одній тарілці — 2 яблука, а на другій — 6, або 3 по 2. Кажуть, що на першій тарілці яблук у 3 рази менше, ніж на другій, а на другій таріл­ці яблук у 3 рази більше, ніж на першій. Щоб дізнатися, у скільки разів одне число більше або менше другого, потрібно більше число поділити на менше.

Робота з фігурами (№ 221)

Кратне порівняння чисел (№ 222)

III. Закріплення матеріалу

Практична робота зі смужками

У кожного учня — дві смужки. Визначити, у скільки разів жовта смуж- ка довша за червону.

Самостійна робота за варіантами (№ 223)

Завдання виконується по рядах.

4. Робота за малюнками15 кг


У скільки разів порося важче за півника? На скільки кілограмів пі- вень легший за порося?

5. Робота над задачею № 225

Сильніші учні розв'язують задачу самостійно, а решта учнів працю- ють над задачею, користуючись коротким записом, під керівництвом учителя.

Слід звернути увагу на відмінність між обома відношеннями: на... мо- лодша, у... рази молодша.

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 226, 227.

УРОК27


Тема. Задачі на кратне порівняння та на зведення до одиниці Мета: закріпити знання таблиць множення і ділення, правило знахо­дження невідомого від'ємника; опрацювати вправи на дії з величинами. Обладнання: таблиця для розв'язання задачі, схеми для усної лічби.

ХіД УРОКУ

I. Актуалізація знань учнів

3 кг


1. Перевірка домашнього завдання Внести числові дані у таблицю на дошці.

Кількість пального за 1 год

Кількість годин

Загальна кількість пального

Однакова

5

8


30 л ?

2. Записати вираз за схемою та знайти його значення.

С^І х : (4)

3. Заповнити таблицю.


a

b

2 • (a - b)

54

48
76

68
4. Робота з табличками (№ 228)

Закріплення вивченого раніше матеріалу

Робота над задачею № 230

Щоб допомогти учням сформулювати обернену задачу, слід запропо- нувати їм орієнтовну: «Для приготування клею взяли 2 склянки крохма- лю, а води — у 9 разів більше. Скільки взяли склянок води?»

Самостійне розв'язання задачі № 231

Фізкультхвилинка

Повідомлення відповідей завдання № 234

Розв'язання задачі на знаходження невідомого від'ємника (№ 233) Потрібно згадати, як знайти невідомий від'ємник. З'ясувати, яке чис­ло є невідомим. Скласти вираз з невідомим числом — від'ємником.

18 - х = 6

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 236, 237.

УРОК28

Тема. Таблиця множення числа 7Мета: розглянути прийом складання таблиці множення числа 7; роз- вивати вміння розв'язувати задачі на зведення до одиниці.

Обладнання: картки для усної лічби, таблиця множення числа 7.

ХіД уроку

I. Актуалізація знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Дати відповідь: на скільки мати старша за доньку? У скільки разів мати старша за доньку? Чому обирали різні дії'?

Усні обчислення

— Як пов'язані між собою числа у квадраті? Складіть та розв'яжіть із ними всі можливі приклади.30

12

42

0

6

54

24

48

18
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка