Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2Сторінка6/18
Дата конвертації19.02.2016
Розмір2.02 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Лічба ланцюжком

45 + 36 - 52 + 63 - 15 - 73 = 6 • 8 + 6 : 9 • 7 - 42 =Лічба за схемами5. Робота біля дошки

20 - х = 4 35 - х = 3 100 - х = 5

II. Вивчення нового матеріалу

Замінити додавання множенням й обчислити.

6 + 6 + 6 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7

— Прочитайте приклад: 7 • 8 = 56.

На що вказує множник 8? Як перевірити, що 7 • 8 = 56?

Пояснення складання таблиці множення на 7

Прочитати приклад таблиці множення числа 7, обчислити результати спочатку додаванням однакових доданків, а потім — додаванням числа 7 до попереднього результату. Таблицю записують на дошці й у зошитах.

Користуючись таблицею, обчислити приклади № 241.

Фізкультхвилинка

III. Закріплення вивченого матеріалу

Фронтальне розв'язання задачі № 242

Розв'язання задачі № 243

Під час розв'язання задачі на дошці креслиться таблиця:Кількість пального, витраченого за 1 год

Кількість годин

Загальна кількість пального
Учні вносять до таблиці відомі дані і запитання задачі, пояснюють, чому перша величина однакова в обох рядках.

Iгрупа (сильні учні) — розв'язання задачі виразом; II група — розв'язання задачі під керівництвом учителя.

Коментоване виконання завдання № 244

За кодом розшифрувати слово.1

20

6

21

14

11

3

12

23

А

п

Д

Р

Й

и

в

І

Т2 • 5+ 10 =
2 • 8 + 5 =
3 • 3 + 2 =
2 • 4 - 5 =
2 • 2 + 8 =
3 • 9 - 4 =
Відповідь: привіт.

Підсумки уроку

УРОК29

Тема. Вправи та задачі на застосування таблиці множення числа 7. Рівняння на знаходження невідомого від'ємникаМета: формувати вміння розв'язувати задачі двома способами; оз- найомити з рівнянням на знаходження невідомого від'ємника; удоско- налювати навички усної лічби.

Обладнання: картки для усної лічби, предметні малюнки.

ХіД УРОКУ

I. Актуалізація знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Зачитати лише ті приклади, відповіді яких є результатом, що містить- ся у таблиці множення числа 7.

Контроль і закріплення вивченого

1) Усна лічба за картками.7 • 4 - 14 : 2
7 • 8 - 26 : 6
7 • 5 + 10 : 5
7 • 9 + 16 - 23
45 - 15 : 6 • 7
2) За даними таблиці скласти й розв'язати вираз.

Ділене

24

40 - 8

17 + 18

45

36 : 4

6 • 3

Дільник

6

4

5

13 - 8

3

2

3. Гра «Збери врожай»

Допоможіть їжачкові зібрати гриби. Беріть тільки ті гриби, на яких відповідь до прикладів є в таблиці множення числа 7.Закріплення знань учнів

Підготовча робота

У прикладі 50 - 20 = 30 учні повинні назвати компоненти й резуль­тат; скласти інший приклад на віднімання, за яким пояснити, що отри­маємо, коли від зменшуваного віднімемо різницю.

Коментоване розв'язання рівнянь (№ 251)

Самостійна робота

Розв'язати рівняння 42 - х = 18.

Фізкультхвилинка

Колективне розв'язання задачі № 249

Під час розв'язання задачі вчитель звертає увагу на те, що другу дію виконували, користуючись таблицею множення числа 9, яку ще не ви- вчали.

Чи не можна по-іншому розв'язати цю задачу, щоб не потрібно було множити число 9? Про що можна дізнатись за числами 2 і 9? (На скільки більше деталей можна обробити на новому верстаті, ніж на ста­рому, за 1 годину.)

А якщо за кожну годину робітник обробляє на декілька деталей більше, то на скільки більше деталей він обробить за 8 годин? Тож якою буде перша дія? Друга дія?

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 252, 253.

УРОК30


Тема. Задачі з буквеними даними

Мета: провести аналіз розв'язання задач з буквеними даними; роз- в'язувати вправи та задачі на застосування таблиць множення й ділен­ня; вдосконалювати обчислювальні навички.

Обладнання: картки, предметні малюнки.

ХіД УРОКУ

I. Актуалізація знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання

Учні з місця коментують розв'язання одного-двох прикладів № 252 та називають знаки, які поставили у завданні № 253.

Усні обчислення

Розповісти таблицю множення числа 7 (за картками).

Гра «Естафета».

На дошці написані приклади. Учні кожного ряду виходять по одному та розв'язують приклад. Переможцями вважаються діти того ряду, де най- кращий і найшвидший результат.

6 • 9 - 48 7 • 8 - 39 5 • 9 - 27

30 - 30 : 5 40 - 40 : 5 40 - 20 : 5

(15 + 21) : 4 (15 + 21) : 6 (42 - 18) : 6

71 - (35 - 17) 81 - (34 + 34) 91 - (17 + 19)

Завдання для опитування

Обчислити: 70 - 7 • 7; 62 - 36 : 4 .

У Миколки було 32 к., а в Марійки — у 4 рази менше. Скільки всього грошей у Миколки й Марійки?

Порівняти вирази: 12 + 4 і 12 : 4; 7 • 9 і 79 - 12.

Розв'язання кругових прикладів

30 - 3 • 9 3 • 6 - 12 6 • 9 - 6 48 : 6 + 27

11 - 2 • 3 35 - 6 • 4 5 • 9 + 17 62 - 4 • 8

II. Вивчення нового матеріалу

Робота над задачею № 258

Під час повторення умови вчитель виконує на дошці короткий за- пис кожної задачі:

II а } склали порівну у 2 ящики по ? гарбузів

I — k \ _ or­

} склали порівну у 2 ящики по ? гарбузів

II — у 3 рази більше Після виконання короткого запису вчитель використовує його для коментування кожної дії у буквеному виразі, який поступово складаєть- ся й записується на дошці у ході бесіди. Потім вчитель пропонує замі- нити букви числами.

k (k + k • 3) : 2

k = 4 (4 + 4 • 3) : 2 = 8

k = 3 (3 + 3 • 3) : 2 = 6

Учитель звертає увагу на те, що структура виразу завжди однакова, яке б число замість k не поставили: у дужках — сума числа та його добу­ток на 3; за дужками — ділення на 2. Буква якраз і потрібна, щоб записа­ти єдиним способом відразу всі вирази такої структури.

Письмове складання числових виразів (№ 255) — Що спільного в усіх цих прикладах?

3. Опрацювання задачі № 2602 грн. у 8 р. дорожчі

На скільки дорожчі фарби, ніж зошит?

На дошці — схеми повного розв'язання задачі. Учні обирають ту схему, за якою вміють обчислювати.4. Самостійна робота (за завданням № 259)

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 261, 262.

УРОК31


Тема. Розв'язання задач на застосування таблиць множення й ділен­ня. Задачі з буквеними даними

Мета: закріпити знания таблиць множення і ділення та вміння їх за- стосовувати під час розв'язання задач та прикладів; вдосконалювати на- вички усної лічби.

Обладнання: картки для індивідуальної роботи, сигнальні картки, предметні малюнки.

ХіД УРОКУ

I. Актуалізація знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Прочитати умову та розв'язання оберненої задачі, відповіддю якої повинно бути число 24.

Контроль і закріплення знань

1) Робота за малюнком.

2) Пояснити, який знак потрібно поставити між виразами, не обчис- люючи приклад.

■ 3 [] 8 ■ 8

Робота за картками (індивідуально) Картка № 1

Порівняти.

6 дм 3 см Q 60 см 2 дм Q 18 см

Я задумала число. Якщо від нього відняти 20, можна отримати 13. Яке число я задумала?

Картка № 2

Скласти за коротким записом задачу та розв'язати її.

пакетів — 45 кг 4 пакети — ? кг

Математичний диктант Записати:

У скільки разів 6 грн. більше, ніж 2 грн.?

У скільки разів 30 м більше від 6 м?

У скільки разів 2 год менше за 8 год?

У скільки разів 18 кг більше від 3 кг? На скільки 18 кг більше від 3 кг?

У скільки разів 5 дм менше від 40 дм?

II. Закріплення вивченого матеріалу

1. Розв'язання задач з буквеними даними (фронтально) Використовуються сигнальні картки червоного, зеленого і жовтого кольору.

На дошці:

a + (a : 2) (a + 2) + a a — 2

Учитель читає задачу, учні сигналізують відповідним кольором.

Крокодил Гена вирішив допомогти учням на будівництві. Але спо- чатку пішов перекусити. Він з'їв a пиріжків з капустою, а з горохом — на 2 пиріжки більше. Скільки пиріжків всього з'їв крокодил Гена?

А Пух вже зранку на будівництві. Він розклав в коробки a цвяхів, а гвинтиків — у 2 рази менше. Скільки всього цвяхів і гвинтиків розклав у коробки Пух?

Підкріпившись, крокодил Гена взявся до роботи. Разом з Пухом вони носять для розчину пісок. Крокодил приніс a відер піску, а Пух — 2 відра. На скільки більше піску приніс крокодил Гена, ніж Пух?

Розв'язання задачі № 267 (самостійно)

Обчислити: a + a + a + a = a ■ 4, якщо a = 7.

Фізкультхвилинка

У прикладах, де останньою є дія множення, підкреслити другий множник.

■ 9 + 15 80 - 7 ■ 7 7 ■ 8 + 36 : 6 40 - 5 ■ 4 20 + 7 ■ 9 (18 - 12) ■ 7

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 270, 271.

УРОК32

Тема. Контрольна робота № 2Мета: перевірити рівень оволодіння учнями навчальним матеріалом.

ХіД УРОКУ Варіант 1

За 7 метрів ситцю заплатили 21 гривню. Скільки гривень коштують 3 метри ситцю?

Обчислити.

■ 4 + 7 ■ 5 (14 + 21) : 7 54 - 36 : 6 40 - 5 ■ 3 + 13 50 - 8 ■ 5 3 + 7 ■ 8 (54 - 36) : 6 40 - (5 ■ 3 + 13)

х + 12 = 20 х - 8 = 16

Додаткове завдання

Синові 8 років, а батько — у 4 рази старший. На скільки батько стар­ший за сина? Чи зміниться відповідь на це питання через 2 роки? Довес­ти свою думку.

Варіант 2

Ціна ляльки 54 гривні, а м'яч коштує у 6 разів менше. На скільки м'яч дорожчий за ляльку?

Обчислити.

■ 5 + 6 ■ 7 (24 + 30) : 6 66 - 54 : 6 50 - 7 ■ 4 + 12 87 - 7 ■ 6 9 + 7 ■ 9 (66 - 54) : 6 50 - (7 ■ 4 + 12)

3. 17 + X = 26 х - 9 = 27 Додаткове завдання

Батькові 30 років, а син — на 25 років молодший. У скільки разів батько старший за сина? Чи буде такою ж відповідь на це запитання че­рез рік? Довести свою думку.

УРОК33

Тема. Таблиця ділення на 7Мета: скласти таблицю ділення на 7; опрацювати задачу на знахо­дження частки двох чисел; розвивати логічне мислення; вдосконалюва- ти обчислювальні навички.

Обладнання: геометричні фігури.

ХіД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнів

Фронтальне опитування

Повторення таблиці множення на 7 (за картками).

У скільки разів більше ніг у 7 зайців, ніж в одного? На скільки більше ніг?

Розв'язати рівняння: 41- х = 26.

Ділене 28, дільник — частка чисел 24 і 6. Назвати частку.

3 м 5 дм зменшити у 5 разів.

7 м 2 см зменшити на 15 см.

Обчислити четверту частину від 32; третину від 27.

Гра «Візерунок»

На дошці — геометричні фігури з прикладами для розв'язання. Діти розв'язують приклади і розташовують їх за відповідями у порядку збіль- шення — на дошці виходить візерунок.


0

6

29

11

1530

(3D16 : 4


18 : 2

5 • 6


8 : 4

30 - 15


3 • 7

40 - 293. Гра «Лабіринт» (за малюнком підручника, № 278)

Вивчення нового матеріалу

Підготовча робота (за завданням 272)

Читання таблиці ділення на 7

— Поясніть, як утворюється число-відповідь 6 з попередньої від- повіді.

Самостійна робота за варіантами

варіант — перший рядок завдання № 274;

варіант — другий рядок завдання № 274.

Фізкультхвилинка

Послідовне розв'язання задач № 275, 276 Задачі розв'язуються виразами:

12 : (12 - 9) = 4 (р.); (5 + 30) : 5 = 7 (р.).

Коментоване письмове розв'язання прикладів з «віконцями» (№ 277)

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 279, 280.

УРОК34

Тема. Вправи та задачі на засвоєння таблиці ділення на 7Мета: формувати вміння розв'язувати розширену задачу на зведен­ня до одиниці; вдосконалювати навички усної лічби, розвивати логіч- не мислення.

Обладнання: фігури з прикладами для усної лічби, картки для усних обчислень, предметні малюнки.

ХіД УРОКУ

I. Актуалізація знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Прочитати лише відповіді завдання № 279 у порядку зростання.

Записати розв'язання задачі 280 виразом.

Усні обчислення

1) Гра «Знайди пару».

На дошці розсипані різні фігури, на них — числа. Потрібно вибрати пару фігур: з числом-відповіддю і прикладом.

21 : 3

2

2) Гра-змагання «Найкращі лучники»На дошці 3 таблиці з прикладами (за кількістю рядів у класі). Це картка- мішень. Учні з кожного ряду по одному виходять до таблиці і стрілкою влучають у ціль (поєднують приклад з відповіддю). Виграє та команда, яка без помилок влучить у всі цілі.

Приклад карток-мішеней7 • 8 - 30 42 - 21 : 3 (92 - 36) : 7 12 • 4 + 8 • 4 100 - 9 • 9 52 + 6 • 8 32 : 8 : 1 15 : 3 • 6 - 10 (72 - 12) : 10 (4 • 8 - 20) : 6

48 8 4 80 20 35 6 2 26 19
3. Картки для опитування

Картка 1


У відрі 35 огірків, а в мисці — у 7 разів менше. На скільки огірків менше у мисці, ніж у відрі?

Обчислити й порівняти.

48 : 6 [] 63 : 7 56 : 7 [] 24 : 3 54 : 6 [] 49 : 7

Картка 2


Купили першого дня 42 кг помідорів, а другого дня — на 35 кг менше. У скільки разів більше купили помідорів першого дня, ніж другого?

Обчислити й порівняти.

56 : 7 [] 48 : 6 63 : 7 [] 81 : 9 49 : 7 [] 42 : 6

Засвоєння таблиць множення й ділення з числом 7

Коментоване письмове виконання завдання № 283

Складання виразів за малюнком завдання № 284

Фізкультхвилинка

Самостійна робота над задачею № 286

Завдання з логічним навантаженням Дати відповідь:

28 більше від 7 у., рази;

7 менше від 35 на...;

7 менше від 35 у... разів;

54 більше від 6 у., разів.

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 288, 289.

УРОК35

Тема. Рівняння на знаходження невідомого множника. Засвоєння таблиць множення й діленняМета: ознайомити з розв'язанням рівнянь на знаходження невідо­мого множника; опрацювати розв'язання задачі на три дії; вдосконалю- вати навички швидкої усної лічби.

Обладнання: предметні малюнки, таблиці для усної лічби.

ХіД УРОКУ

I. Актуалізація знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Які числа вставили у віконця? Якою дією знаходили невідомі числа?

Серед відповідей прикладів домашнього завдання назвати 2 непра- вильні.

Контроль і закріплення знань Клоун Бім розв'язав приклади. Потім він пішову їдальню, а коли повернувся, побачив, що хтось зітер на дошці знаки в прикладах. Допоможіть Біму поновити приклади. 8 * 2 * 4 = 4 10 * 5 * 2 = 10 7 * 4 - 19 = 9 80 * 40 * 5 = 8

3. Завдання для опитування

Як знайти невідомий доданок? Зменшуване? Від'ємник?

Поставити знак, не розв'язуючи вирази. Пояснити вибір знака.

6 ■ 8 □ 9 ■ 8 19 - 6 □ 19 - 8

У скільки разів сума чисел 21 і 14 більша від різниці цих чисел?

Знайти невідоме число: х + 45 = 91.

Семеро хлопчиків поділили між собою порівну 35 горіхів. Скіль- ки горіхів одержали двоє хлопчиків?

4. Продовжити кожен рядок чисел.5

10

15

20

25
6

12

18

247

14

21


5. З кожного прикладу на множення скласти два приклади на ді- лення.

7 ■ 6 = 42 4 ■ 6 = 24

II. Вивчення нового матеріалу

Усне закінчення обчислень за завданням № 292

Учні відповідають на запитання вправи і записують буквені рів- ності:

а • b = c с • а = b с • b = а

Знаходження невідомого множника Пояснення й розв'язання завдання № 294.

Розв'язання рівнянь (за вправою № 295)

Фізкультхвилинка

Робота над задачею № 297

Сильніші учні розв'язують задачу самостійно, решта учнів — під ке- рівництвом учителя.

? банок =18 л

Розв'язання задачі за малюнком

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка