Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2Сторінка7/18
Дата конвертації19.02.2016
Розмір2.02 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

? банок =18 л

? банок

Підсумки урокуДомашнє завдання

№ 299, 300.

УРОК36

Тема. Складання й розв'язання рівнянь. Задачі на застосування таблиць множення й ділення. Прямокутні, гострокутні, тупокутні трикутникиМета: формувати вміння порівнювати споріднені задачі на дві дії; формувати уявлення про різноманітні трикутники; розвивати логічне мислення.

Обладнання: предметні малюнки, картки для усної лічби, геометрич- ні фігури.

ХіД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Прочитати приклади, в яких перша дія — ділення, назвати їх ре­зультат.

Скільки всього квартир збудували в селищі за рік? Записати вираз до задачі № 300.

Усна лічба Гра «Мовчанка»вильно (завдання № 302). 4. Робота за картками Картка 1

♦ Скласти вирази за таблицею і знайти їх значення.


Зменшуване

Від'ємник

Різниця

45 + 16 73

28 7 ■ 6
7 ■ X = 35 X ■ 7 = 42

Картка 2


Скласти вирази за таблицею і знайти їх значення.

Ділене

Дільник

Частка

56 - 28 29 + 19• 35 : x = 7 42 : x = 7

II. Повторення й закріплення вивченого матеріалу

Усна фронтальна робота за № 303

Повторити, як знайти невідомі компоненти дій додавання, відніман­ня, множення, й перевірити, чи правильно знайдено невідоме число.

Самостійна робота (розв'язання рівнянь № 304 з подальшою пере- віркою)

Фізкультхвилинка

Робота над задачею № 305

Фламінго — 24 пт. ^ „ .

) у ? разів більше

Пеліканів — ?, на 12 менше ж

Колективна робота над складанням і розв'язанням виразів за таб­лицею № 307

Робота з геометричними фігурами

Серед фігур віднайти трикутники. Довести, що дані фігури — три- кутники.

Ознайомлення з прямокутними, гострокутними, тупокутними три- кутниками (за наочністю), характеристика цих трикутників.

III. Підсумки уроку

УРОК37


Тема. Вправи та задачі на засвоєння таблиць множення й ділення Мета: закріпити знания таблиць множення й ділення; формувати вміння розв'язувати задачі на знаходження третього доданка; вдоскона- лювати швидкі обчислювальні навички.

Обладнання: предметні малюнки, картки для усної лічби.

ХіД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнів

Перевірка домашнього завдання

До задачі № 308 записати вираз.

У прикладах № 309 назвати найменшу і найбільшу відповідь.

Усна лічба

Вставити у віконечко відповідне число.

3. Завдання для фронтального опитування

♦ Замість зірочки вставити слово «збільшити на...», «зменшити на...» або «збільшити в...», «зменшити в...», щоб рівності були правиль- ними:

6 * 7 = 42 6 * 9 = 15 56 * 7 = 49 56 * 7 = 8

Розв'язати задачу (усно).

У 5 коробках 35 кубиків. Скільки кубиків у 8 таких коробках?

Розв'язати рівняння.


X + 26 = 42

5 ■ x = 25

x - 13 = 194. Списати, вставляючи потрібні знаки (№ 310).

II. Повторення й закріплення вивченого раніше матеріалу

Самостійна робота

Скласти рівняння й розв'язати їх (завдання № 311).

Задачі № 311-314 опрацьовуються за малюнками фронтально. Задачу № 312 розв'язати спочатку діями, потім — виразом.

Поставити знак.4. Робота з геометричним матеріалом У кожного учня — набори квадратів.

Завдання: викласти з квадратів фігуру, подібну тій, яка є на дошці.

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 316, 317.

УРОК38

Тема. Таблиця множення числа 8Мета: закріпити знання прийому складання таблиць множення; оп- рацювати задачі, які містять збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць чи в кілька разів; розвивати мислення, увагу. Обладнання: предметні малюнки, картки з числами.

ХіД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Прочитати відповіді прикладів, назвати, які з них не є відповідями прикладів № 316.

2, 16, 4, 3, 3, 2.

Скласти вираз до задачі № 317.

Усні обчислення

1) Математичний диктант. Записати вирази та їх значення.

Суму чисел 3 і 4 збільшити у 8 разів.

Записати найменший результат від множення чисел 7 і 5; 6 і 6.

Різницю чисел 22 і 15 збільшити у 6 разів.

Перший множник 7, другий — різниця чисел 44 і 35. Записати добуток.

Записати, чому дорівнюють невідомі числа в рівняннях: х — 5 = 18, 38 - х = 10.

Поросятко важить 7 кг, а вівця — у 7 разів важча. Скільки важить вівця?

2) Усна лічба за малюнками.

Гра «Збери потяг»

Розставити вагончики у порядку зростання відповідей прикладів на

них.

ШБп Бп рЩ

^ W W


3) Гра «Задумані числа»

На дошці записані числа: 4, 5, 7, 8, 24, 48, 56, 80. Учитель ставить за­вдання на зразок таких: «Із записаних чисел я задумав два числа. Якщо їх додати, то дістанемо 72. Які це числа?»

Вивчення нового матеріалу

Підготовча робота (за завданням № 318)

Робота за таблицею завдання (№ 319)

Читання таблиці, встановлення закономірності її складання.

Користуючись таблицею множення числа 8, обчислити вирази (зав­дання № 320).

Фізкультхвилинка

Закріплення вивченого матеріалу

1. Робота над задачею № 321 за малюнком8 кг


w

?, у 9 разів >

?, на 30 кг >

Самостійна робота з відрізками (завдання № 322)

Робота із задачею № 323 за варіантами

група (сильніші учні) — розв'язують задачу самостійно;

група — розв'язують задачу під керівництвом учителя.

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 324, 325.

УРОК39

Тема. Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 8. Рів- носторонні, рівнобедрені трикутникиМета: опрацювати складання виразів за текстовою умовою; форму­вати вміння розв'язувати задачі на знаходження суми двох добутків; фор- мувати уявлення про рівносторонні та рівнобедрені трикутники.

Обладнання: картки для індивідуальної роботи, таблиці для усної ліч­би, геометричні фігури (трикутники).

ХіД УРОКУ

I. Контроль, корекція та закріплення знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Записати по діях розв'язання задачі № 324.

Назвати порядок записаних відповідей до прикладів № 325.

Усна лічба

1) Математичний диктант «Круговий».

2) Завдання для опитування.

♦ Пояснити порядок дій та обчислити: 50 — (48 : 6 + 19) + 35.

Перший учень називає приклад, решта — записують і розв'язують його. Другий придумує такий приклад, щоб він починався з числа, яке було відповіддю попереднього прикладу і т. ін.Розв'язати рівняння: х — 7 = 27; 6 • х = 30.

Суму чисел 15 і 17 зменшити в 4 рази.

У двох каструлях 10 л води. Скільки води у 7 таких каструлях?

Ціна футболки 7 грн. Скільки таких футболок можна купити на 28 гривень?

Скільки потрібно трилітрових банок, щоб розлити 15 л соку?

Повторення таблиці множення і ділення числа 7 (за картками).

Самостійна робота за варіантами:

варіант — № 326 (перший рядок);

варіант —№ 326 (другий рядок).

Робота за картками. Картка 1

Обчислити.

8 • 4 + 68 72 - 8 • 6

Ціна ручки 4 грн., а блокнота — 6 грн. Купили 7 ручок і 7 блокнотів. Записати вираз та обчислити вартість покупки.

Картка 2

Обчислити

8 • 8 - 7 • 5 8 • 6 + 8 • 4

Ціна 1 кг яблук 4 грн., а апельсинів — 6 грн. На скільки дорожчі 7 кілограмів апельсинів, ніж 9 кг яблук?

II. Закріплення вивченого раніше матеріалу

Робота над задачею № 329

Після ознайомлення зі змістом задачі учні декілька разів визначають кількість предметів для покупки і щоразу записують вираз, наприклад: 3 • 5 + 8 • 5 = 55 (грн.); 3 • 9 + 8 • 6 = 75 (грн.) і т. ін.

Коментоване виконання завдання № 330

Під керівництвом одного з учнів усі діти вимірюють і записують дов­жини відрізків, а також дію, яка дає відповідь на поставлене питання.

Ознайомлення з рівносторонніми та рівнобедреними трикутниками за малюнкамиУчитель дає характеристику даним трикутникам, називає їх особливості, відмінності. Потім вчитель пропонує накреслити в зошиті трикутники.Самостійна робота над завданням № 327

Розв'язання задачі № 328 (сильніші учні розв'язують задачу са- мостійно, решта — під керівництвом учителя)

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 331, 332.

УРОК40


Тема. Задачі на зведення до одиниці (другий вид). Розпізнавання три- кутників різних видів

Мета: опрацювати розв'язання задачі на зведення до одиниці; про- аналізувати й розв'язати вправи на порядок виконання арифметичних дій; формувати вміння розпізнавати трикутники різних видів; вдоско- налювати обчислювальні навички.

Обладнання: предметні малюнки, набір різних трикутників.

ХіД УРОКУ

I. Актуалізація знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Учитель перевіряє наявність та правильність виконання домашньо- го завдання, один учень на дошці записує розв'язання задачі № 332 ви- разом.

Усні обчислення

1) Гра «Сходи».

Кіт погнався за мишкою, а вона побігла по сходах до нірки. Чи вло- вив кіт мишку? Якщо приклади розв'язані правильно, кіт вловив миш­ку, якщо є хоч одна помилка,— ні.8-9


48 : 8


6 • 9

36 : 6


49 : 72) Завдання для опитування.

Із записаних на дошці виразів обчислити тільки ті, в яких остання дія — множення.

8 ■ 6 - 19 8 ■ (6 - 2) 8 ■ 3 : 6 40 : 5 ■ 7

Записати вираз до задачі.Назва виробу

Ціна

Кількість виробів

Вартість

Шарф

9 грн.

m

?

Пояс

7 грн.

n

?

3) Математичний диктант.

Число 28 зменшити у 7 разів.

Другий множник — 7, а добуток — 35. Записати перший множ- ник.

Перший доданок — добуток чисел 8 і 7, другий доданок — 44. За- писати суму.

Число 70 зменшити на добуток чисел 8 і 6.

Добуток чисел 8 і 9 на 12 більший, ніж число...

Ціна ляльки 8 грн. Записати вартість 8 таких ляльок.

Скільки книжок ціною 2 грн. можна купити на 18 грн.?

3. Робота з геометричним матеріалом. Розпізнавання трикутників (на дошці), визначення їх відмінностей та особливостей

II. Вивчення нового матеріалу

Усне розв'язання задач № 334

Робота над задачею 335. Складання схеми й плану розв'язання

30 5 1)

(Л 2)


Учитель пропонує дітям записати задачу таблицею. Розв'язання задачі.

Маса 1 ящика

Кількість ящиків

Загальна маса

Однакова

5 ?

30 кг 54 кг

Фізкультхвилинка

Фронтальна робота над задачею № 336

Самостійна робота (за завданням № 337)

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 238, 339.

УРОК 41

Тема. Засвоєння таблиці множення числа 8. Задачі на зведення до одиниці

Мета: порівняти задачі першого і другого виду на зведення до оди­ниці; опрацювати розв'язання рівнянь на знаходження множника й до­данка; розвивати логічне мислення, увагу, вдосконалювати навички ус- ної лічби.

Обладнання: предметні малюнки, картки для усної лічби.

ХіД УРОКУ

I. Актуалізація знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Задача № 338. Учень записує на дошці розв'язання задачі ви- разом.

Вибіркова перевірка прикладів № 339.

Усні обчислення

1) Гра «Гонки за лідером».

На дошці — силуети двох машин. На них — номери. Навколо маши- ни — картки з прикладами. Учні поділяються на дві групи. Кожен учень бере картку з прикладом, розв'язує приклад і ставить картку до машини з відповідним номером-відповіддю. Виграє та група дітей, чиї відповіді були правильними і хто найшвидче розв'язав приклади.

Усна лічба «ланцюжком» (завдання № 340).Знайти сховане число.lot : 3 = 6 lot ■ 5 = 30

:5 = 4


М

2ог ■ 7 = 42

:7 = 2

М

^о! ■ 6 = 48
Самостійна робота

Розв'язання кругових прикладів (№ 345).

Робота з геометричним матеріаломВказати на малюнку многокутники. Назвати кожну фігуру, що не є многокутником.

II. Закріплення вивченого матеріалу

7 ящиків — 42 кг слив 3 ящики — ? кг слив 42 : 7 ■ 3 = 18 (кг)

1. Розв'язання задач № 343 і 344. Порівняння умов і розв'язань цих задач

7 ящиків — 42 кг слив ? ящиків — 18 кг слив 18 : (42 : 7) = 3 (ящ.) Під час розв'язання задач учні роблять висновок, що ці задачі взає- мообернені.

Фізкультхвилинка

Самостійне розв'язання рівнянь (№ 346)

Повторення з учнями правил знаходження невідомого множника і доданка.

Робота над задачею № 342

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 348, 349.

УРОК42

Тема. Таблиця ділення на 8Мета: скласти таблицю ділення на 8; опрацювати вправи на застосу­вання таблиці ділення та завдання на знаходження частини числа; вдоско- налювати обчислювальні навички.

Обладнання: картки для усної лічби, предметні малюнки.

ХіД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнів

Перевірка домашнього завдання

До задачі № 348 прочитати лише відповідь.

Прочитати розв'язання лише того рівняння з № 349, в якому не­відомим є множник.

Завдання для опитування

1) У кожному виразі поставити дужки так, щоб його значення збіль- шилось.1 + 8 ■ 4 32 : 8 - 4

24 : 8 - 2 7 ■ 3 + 6

24 - 18 : 22 + 4 42 - 24 : 3 + 32) Назвати всі фігури, що є прямокутниками.

B C M K


D

O

EA

N3) Робота біля дошки. 6 табуреток — 54 грн 3 табуретки — ? грн Обчислити: х — 14 = 56

8 ляльок — 56 грн ? ляльок — 70 грн Обчислити: 7 ■ х = 634) Усна лічба «Зайчик і вовк».

Зайчик ховається від вовка, він петляє лісовими стежками. Потрібно допо- могти втекти зайчикові від вовка до лісу. Кожен стрибок зайця — приклад.Вивчення нового матеріалу

Підготовча робота (за вправою № 350)

Пояснення нового матеріалу

Учні ланцюжком читають і пояснюють за підручником складання таблиці ділення на 8. Після цього хором читають всю таблицю, а потім — відповіді.

Самостійна робота

Розв'язання прикладів № 352 за варіантами:

варіант — I рядок;

варіант — II рядок.

Фізкультхвилинка

Задача № 353

Користуючись таблицею ділення на 8, під керівництвом учителя учні складають вираз до задачі й обчислюють його значення.

Робота з лінійкою Виконання завдання № 354.

Задача № 355

Учні повторюють правило знаходження частини від числа. Підготовчі вправи: знайти третину від 12, чверть від 20, половину від 16.

Підсумки уроку

УРОК43

Тема. Засвоєння таблиці ділення на 8Мета: опрацювати вправи й задачі на застосування таблиць множен­ня й ділення, задачі на різницеве порівняння двох часток чи двох добут- ків; розвивати логічне мислення.

Обладнання: картки з числами для усної лічби, предметні малюнки.

ХіД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Прочитати розв'язання задачі № 358 і пояснити обрані дії.

З прикладів № 357 назвати спочатку відповіді до тих прикладів, в яких остання дія — додавання, потім відповіді прикладів, у яких остання дія — ділення, і потім відповіді прикладів, у яких остання дія — віднімання.

Усні обчислення 1) Гра «Пошта».

Рознести «листи» по скриньках.

Ц]Ю Ц]Ю [їЮ сю


(16 : 2

56 : 8


20 : 4

(25 : 5=

(30 : 6
(24:4 )

36 : 6)


42 : 7


32 : 4)

49 : 7


(64 : 4 )


40 : 5

2) Картки для індивідуальної роботи. Картка 1

(45 - 5) : 8 80 - 72 : 8

Знайти чверть від 28, від 36.Картка 2

8 ■ 7 - 72 : 8 64 : 8 + 8 ■ 6

Знайти шосту частину від 36, від 54.

3) Усні обчислення за вправами № 359, 364.

II. Закріплення вивченого раніше матеріалу

Фронтальна робота над задачами № 361 і 362

Розв'язати задачу діями. На дошці з'являються записи:

№ 361: □ ■ □ - □ ■ □ = □ (кг)

№ 362: □ : □ - □ : □ = □ (грн.)

Учні з учителем порівнюють обидва вирази: в обох задачах запитуєть- ся на скільки більше..., тому останньою дією є дія віднімання. Але у пер­шій задачі порівнюються загальні маси, які знаходяться дією множен­ня, у другій задачі — ціни одиничних предметів, які знаходяться дією ділення. Отже, перший вираз є різницею двох добутків, а другий — різ- ницею двох часток.

Фізкультхвилинка

Самостійна робота

Розв'язання прикладів № 360.

Робота з прямокутником

AB

DC

Назвати пари протилежних сторін прямокутника ABCD. Знайти суму довжин кожної пари протилежних сторін.Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 365, 366.

УРОК44


Тема. Вправи та задачі на засвоєння таблиці ділення на 8. Задачі на зна- ходження невідомого діленого шляхом складання рівняння

Мета: повторити зв'язок дій множення і ділення; формувати вміння розв'язувати задачі на три дії за поданим планом.

Обладнання: магічні фігури для усної лічби.

ХіД уроку

I. Актуалізація знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Прочитати розв'язання задач № 365 і № 366 діями або виразом.

Контроль і закріплення знань 1) Лічба «Магічні фігури». Дописати відповідне число.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка