Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2Сторінка8/18
Дата конвертації19.02.2016
Розмір2.02 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18
2) Робота біля дошки

8 ■ 2 - 8 : 2 36 - 16 : 8 8 ■ 9 - (42 - 7)

6 ■ 5 + 3 ■ 6 70 - 5 ■ 9 5 ■ 9 - (45 - 19)

х - 35 = 50 x + 43 = 62 6 ■ х = 48

3. Завдання для опитування

Добуток чисел 8 і 6 збільшити на 13.

Різницю чисел 67 і 18 зменшити у 7 разів.

Сторона рівностороннього трикутника 8 см. Знайти периметр цього трикутника.

Периметр квадрата 12 дм. Знайти довжину сторони квадрата.

Знайти третину від суми чисел 18 і 9.

З прикладу 4 ■ 8 = 32 скласти два приклади на ділення.

II. Вивчення нового матеріалу

Підготовча робота. Розв'язання прикладів № 368

Назвати числа при діленні, сформулювати правило знаходження не- відомого діленого й застосувати його при заповненні порожніх клітинок у прикладах № 369.

Пояснення нового матеріалу

Учитель розповідає, що знайдене правило можна застосувати при розв'язанні рівнянь на знаходження невідомого діленого. Колективне розв'язання рівняння х : 3 = 9.

Самостійне розв'язання завдання № 371

Розв'язати тільки те рівняння, в якому потрібно знайти невідомий дільник.

Фізкультхвилинка

Фронтальна робота за малюнком до задачі № 372

За 8 год — 48 д.;

За 3 год — 6 д.

Запис задачі в таблицю. Колективне розв'язання задачі. Складання виразу: (48 : 8) : (6 : 3) = 3 (р.)

Далі вчитель замінює питання: на скільки деталей більше? Складання виразу: 48 : 8 - 6 : 3 = 4 (д.)

Порівняти два вирази, пояснити, чому у першому виразі потрібні дужки, а в другому — ні.

Розв'язання прикладів № 374

Практична робота з бідонами

На столі — бідони місткістю 3 л і 5 л.

Завдання: як можна за допомогою цих бідонів набрати 1 л води?

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 376, 377.

УРОК45

Тема. Вправи та задачі на засвоєння таблиць множення й ділення. За- дачі з буквеними данимиМета: закріпити знання таблиць множення й ділення; провести аналіз розв'язання задачі з буквеними даними; розвивати логічне мислення, увагу.

Обладнання: таблиці для усної лічби, креслення прямокутника з три- кутниками.

ХіД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання

Прочитати відповіді прикладів № 377, в яких останньою дією є ді- лення, потім — решту прикладів.

Записати по діях розв'язання задачі № 376.

Завдання для опитування

Замість крапок поставити такі знаки дій, щоб дістати правильні рівності.

3 ... 6 ... 2 = 9 25 ... 5 ... 4 ... 2 = 22

9 ... 3 ... 9 = 36 9 ... 3 ... 6 ... 2 = 1

Суму чисел 24 і 6 зменшити в 6 разів.

Різницю чисел 51 і 48 збільшити в 9 разів.

Частку чисел 72 і 8 збільшити на 76.

Число 70 збільшити на різницю чисел 40 і 15.

Усна лічба

Робота за індивідуальними картками. Відгадати слово. Це предмет, яким люди вимірювали роками час.

Обчислити приклади, до другої таблиці вписати відповідні букви.
О

9 - 4 + 2

н

17 - 10 + 3

К

3 + 7 + 9и

10 + 5 + 1

Г

12 - 2 - 8

Д

5 + 5 + 8


2

7

18

16

10

10

16

19

Г

О

Д

и

н

н

и

К

4. Виконати зазначені обчислення.

Усне розв'язання рівнянь

X + 5 = 20 X : 5 = 2 х : 4 = 8

30 - х = 15 х ■ 5 = 45 х : 8 = 2

Самостійне розв'язання кругових прикладів (№ 383)

II. Закріплення вивченого матеріалу

1. Фронтальна робота над задачею № 380

Учитель повинен пояснити учням, що число учнів у групах різне, тому краще працювала не та група, яка спекла більше пиріжків, а та,

в якій кожна дівчинка зліпила більше пиріжків. Задачу розв'язати діями з пояснениям. Особливістю задачі є те, що відповідь не збігається з по- ясненням до останньої дії.

Задача № 381

Учні складають вираз до задачі з буквою, потім підставляють замість букви число.

Фізкультхвилинка

Самостійне розв'язання задачі № 382 (спочатку вибирають число для букви a). Слабшим учням вчитель надає допомогу.

Задача з логічним навантаженням (№ 384)
Тарас

Л - 8


— ?, у 2 рази більше

Юрко


Л — 2

— ?, у 8 разів більше
6. Робота з геометричними фігурами Обчислити кількість трикутників.

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 385, 386.

УРОК46

Тема. Контрольна робота № 3Мета: перевірити рівень оволодіння учнями навчальним матеріалом.

ХіД УРОКУ Варіант 1

1. У 3 човнах розмістили порівну 24 пасажири. Скільки потрібно таких човнів, щоб розмістити 56 осіб?

На одній ділянці посадили 6 рядів яблунь, по 8 дерев у ряду, а на другій — 8 рядів груш, по 6 дерев у ряду. Скільки всього дерев посадили на ділянках?

Записати ті вирази, останньою дією яких є віднімання, обчислити їх значення.

72 - 5 ■ 3 18 : (12 - 9) 24 : 8 - 3

6 ■ 8 - 8 47 - (7 + 17) 47 - 7 + 17

Розв'язати рівняння. х ■ 3 = 21

12 - х = 4

Варіант 2

За 5 стрижнів для ручки заплатили 40 к. Скільки коштуватимуть 8 таких стрижнів?

У буфет привезли 8 ящиків груш по 9 кг у кожному і 4 ящики яблук по 7 кг у кожному. Скільки всього кілограмів фруктів привезли до буфету?

Обчислити тільки ті приклади, останньою дією яких є віднімання. 8 - 8 : 2 32 + (17 - 8) 63 : 7 - 8

(70 - 7) : 7 32 - (17 + 8) (64 - 8) : 7

Розв'язати рівняння. х : 4 = 8

х - 4 = 8

УРОК47

Тема. Таблиця множення числа 9Мета: повторити прийом складання таблиць множення; опрацюва- ти вправи і задачі на застосування таблиці множення числа 9; розвивати вміння знаходити периметр прямокутника.

Обладнання: таблиця для усної лічби, набір паличок.

ХіД УРОКУ

I. Актуалізація знань учнів

Усні обчислення 1. Математичний диктант

Ділене 36, дільник — частка, записати частку.

Місткість діжки 72 л, а відра — у 8 разів менша. Яка місткість відра?

Мама працювала на городі восьму частину доби. Скільки годин працювала мама?

У ящики розклади 64 кг лимонів, по 8 кг кожен. Скільки ящиків ви- користали?

Вихователька роздала порівну 56 цукерок семи дітям. Скільки цу- керок отримала кожна дитина?

2. Гра «Знайди пару»

Зібрати по два числа на квітках, помножити ці два числа, записати складений вираз.


Вивчення нового матеріалу

Підготовча робота (за завданням № 387)

Пояснення нового матеріалу

Учні по черзі диктують приклади таблиці, вчитель записує їх на до- шці, учні — у зошитах. Відповіді спочатку знаходять заміною множення додаванням, а потім — додаванням числа 9 до попереднього результату.

Коментоване письмове розв'язання прикладів № 389

Фізкультхвилинка

Закріплення матеріалу

Задача № 390

Розв'язання задачі виразом, уточнення структури виразу: це сума до- бутка і числа.

7 + 4 ■ 9 = 43

Розв'язання задачі № 391 (з творчим завданням)

Учні складають вираз до задачі, потім вчитель пропонує змінити пи- тання задачі так, щоб остання дія у виразі змінилась.

Геометричне завдання (№ 392)

Учитель вказує на те, що сторони трикутника AB і CB можна порів­няти «на око», але задача вимагає більш точного порівняння. Які пи- тання в такому разі можна поставити? (На скільки сторона CB більша

за сторону AB?) Для цього потрібно виміряти довжини цих сторін і порів- няти ці числа.

4. Завдання з логічним навантаженням Як можна прибрати:

а) 2 сірники так, щоб залишилось 2 квадрати?

б) 4 сірники так, щоб залишилось 2 квадрати?

5. Робота із завданням № 393

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 394, 395.

УРОК48

Тема. Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 9 Мета: опрацювати розв'язання задач, які містять знаходження час- тини числа, складанням виразу; формувати вміння розв'язувати прості задачі складанням рівняння.Обладнання: силуети кульок для усної лічби, картки з прикладами на множення числа 9.

ХіД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнів

Перевірка домашнього завдання.

Приклади записані на дошці, учень пише відповіді до них.

Розв'язання задачі № 395 один учень записує виразом, другий — діями.

Усні обчислення 1) Гра «Знайди пару».

Поєднати 2 кульки: приклад і відповідь.40

Повторення таблиці множення числа 9 (за картками).

Робота біля дошки.

9 • 4 + 29 9 • 8 - 16 (2 + 7) • 7 66 - 45

9 • 5 + 31 9 • 2 + 9 • 4 63 : 7 • 8 90 - 37

16 : х = 2 16 - х = 2 16 + х = 18 х • 2 = 16

Усна лічба за вправою № 398

Полічити дев'ятками до 90, вісімками до 80.

Порівняти вирази (завдання № 397).

Закріплення вивченого матеріалу

Складання рівнянь (вправа 401)

Самостійна робота

Розв'язання прикладів № 400 (за варіантами).

Двоє представників з кожного варіанта працюють з прикладами на закритих частинах дошки, потім проводиться перевірка учнів і представ- ників варіантів.

Аналіз та розв'язання задач № 399

♦ Восьма частина — чотирикімнатні Решта — трикімнатні — ?

2) Було Розпиляли Всього

Б: 48 всі

С: 36 чверть ? ?

81

} 72 квартири3 • 7

9 • 9


Підсумки уроку

УРОК49


Тема. Задачі на дві дії. Знаходження невідомого дільника

Мета: ознайомити з правилом знаходження невідомого дільника; вчи- ти складати вирази за текстовою умовою; вдосконалювати обчислюваль- ні навички; закріпляти знання табличних результатів множення числа 9; розвивати логіку мислення.

Обладнання: таблиця для усної лічби, таблиця для розв'язання рів- няння.

ХіД УРОКУ

I. Актуалізація знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Знайти різницю чисел, якщо k = 9.

Записати вираз до задачі № 404.

Усні обчислення

1) Гра «Далеке плавання».

— Команда сміливих моряків вирушила у подорож навколо світу. Те- пер вони повертаються. Але компас перестав працювати. Ми повинні до- помогти морякам знайти дорогу додому.

Завдання: обчислити приклади, віднайти шлях для моряків додому.2) Завдання для опитування.

♦ Невідоме число поділили на 6 і отримали 5. Знайдіть невідоме число, склавши рівняння.

Перше число m, друге число — у 3 рази більше нього, а третє до­рівнює сумі перших двох. Запишіть третє число.

Довжина прямокутника 7 см, периметр — 20 см. Знайти ширину прямокутника.

Поставити знак між виразами.

9 ■ 4 □ 9 ■ 2 9 ■ 8 □ 9 • 3

8 ■ 4 [] 8 ■ 3 63 : 7 [] 81 : 9

Обчислити.

100 — 8 ■ 9; 100 - 40 : 8; (100 - 80) : 4.

Різницю чисел 92 і 85 збільшити в 6 разів.

За 2 години трактор витратив 16 л пального. На скільки годин ро­боти вистачить 40 л пального?

Скласти вирази та знайти їх значення.

Перший доданок 42, другий — частка чисел 21 і 7.

Ділене 42, а дільник — різниця чисел 30 і 24.

Знайти різницю добутків чисел 7 і 7 та 8 і 5.

Знайти суму часток чисел 64 і 8 та 54 і 6.

II. Вивчення нового матеріалу

Повторення назв компонентів дії ділення

Робота з таблицею (№ 406)Ділене

Дільник

Частка

21

3

7

24

6

4

35

х

7

21 : 7 = 3 24 : 4 = 6 х = 35 : 7

Що дістанемо, коли ділене поділимо на частку?

Як знайти невідомий дільник?

Вставити пропущені числа (завдання № 407).

Фізкультхвилинка

III. Закріплення вивченого

Скласти рівняння за завданням: на яке число треба поділити 42, щоб дістати 7?

Самостійна робота: розв'язання за варіантами прикладів № 408.

3. Розв'язання задач № 410 і 411 (сильнішим дітям учитель пропонує самостійно розв'язати задачі, а решта розв'язує задачі під керівництвом учителя)

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 414, 415.

УРОК50

Тема. Засвоєння таблиць множення й ділення. Складання задач за поданим виразом. Елементи куба (грань, ребро, вершина)Мета: розвивати вміння усного розв'язання задач за поданими чис- ловими величинами; опрацювати ускладнену задачу на зведення до оди­ниці; формувати уявлення про елементи куба; вдосконалювати обчис- лювальні навички.

Обладнання: картки для усної лічби, предметні малюнки, макет куба.

ХіД УРОКУ

I. Актуалізація знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Виписати ті відповіді, які були отримані у домашніх прикладах № 415.

23, 51, 50, 56, 65, 24, 23, 21, 8, 38, 40.

Записати на дошці вираз — розв'язання задачі № 414.

Усні обчислення

1) Різнорівневі завдання.

Кожен учень отримує картку синього і жовтого кольору. Вчитель дає пояснення: картка синього кольору має простіші завдання (оцінюється 9 балами), жовта картка має завдання з логічним навантаженням (оціню- ється 12 балами). Учні самостійно обирають собі завдання для роботи.

Завдання картки синього кольору

Виписати вирази з відповіддю 10.

90 - 6 ■ 9 + 5 ■ 8

18 : 6 + 49 : 7

42 + 72 : 8

64 : 8 ■ 5

42 : (28 - 21) + 4

40 : 8 ■ 2

Завдання картки жовтого кольору Відновити запис. 45 : 5 - (0 + ...) = 7 (2) 100 - 70 + ... ■ 9 = 75 (5) 42 : 6 + 4 ■ 6 + ... = 44 (13)

2) Гра «Хто на якому місці?»

Тварини змагалися, хто пробіжить більше метрів за 5 хвилин. Завдан­ня учням: обчислити приклади, поставити тварин відповідно до відповіді на прикладі.


63 : 7■4 : 645 : 5 ■ 8 - 68100 - (5 ■ 9 + 18)Ґ

1

V

2

V


f \ 3


3. Фронтальна робота за картками на дошці
Вівця 35 кг

Гуска 5 кг

Курка 2 кгЯка маса вівці і двох таких гусок?

У скільки разів маса вівці більша від маси гуски і курки разом?

На скільки кілограмів маса гуски і курки разом менша від маси вівці?

II. Закріплення вивченого раніше матеріалу

Творча робота

Скласти задачу за виразом: 36 + 36 : 4.

Самостійна робота

Розв'язання задачі № 419 (сильніші учні працюють самостійно, слаб- кіші — під керівництвом учителя).

Фізкультхвилинка

Фронтальна робота за таблицеюДілене

24

24

63


12

18

40

Дільник

6

8

7

8

6

2


Частка


4

3

9

4

6

5

Аналіз та розв'язання задачі № 420

Що потрібно знати, щоб з'ясувати, за скільки годин на другому верстаті можна виготовити 56 м тканини?

Що нам відомо, а що — ні?

Що потрібно знати, щоб з'ясувати, скільки метрів тканини мож- на виготовити на другому верстаті за 1 годину?

Чи відомі ці величини?

Про що ж можна дізнатись спочатку? Якою дією?

Про що дізнаємось у другій дії?

Самостійне записування розв'язання задач учнями в зошитах. (Одному учневі вчитель пропонує записати розв'язання на закритій до­шці, потім діти перевіряють його правильність.)

Робота з геометричним матеріалом (за таблицею і макетом куба) Учитель показує дітям макет куба. Називає його частини. Порівнює

■>• грань

їх із геометричними плоскими фігурами. (На яку фігуру схожа грань

куба?)


■>■ вершина->- ребро

7. Задача з логічним навантаженням (№ 422) 25 - 9 = 16

16 : 2 = 8 — у брата горіхів. 8 + 9 = 17 — стане у Тетянки.

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 423, 424.

УРОК51


Тема. Таблиця ділення на 9

Мета: повторити спосіб складання таблиць ділення на основі від- повідної таблиці множення; вправляти учнів у застосуванні таблиці ді­лення; опрацювати задачу на зведення до одиниці та завдання на знахо­дження частини від числа.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка