Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2Сторінка9/18
Дата конвертації19.02.2016
Розмір2.02 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

Обладнання: предметні малюнки, таблиця «Ділення на 9».

ХіД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Які значення мало невідоме число у рівняннях на знаходження невідомого дільника?

Записати значення виразу a : 8, якщо a = 16, 24, 40, 64.

Усні обчислення

1) Розв'язання задач на повторення таблиці множення й ділення.

Йшли два їжаки, несли по три буряки.

А ви їм допоможіть — буряки ті полічіть. (3 • 2 = 6)

Сім стручків гороху взяли, По 7 зернин ми з них дістали. Усі поміркуйте, як один, Скільки буде горошин? (7 • 7 = 49)

В гаю три зайчики сиділи, з апетитом моркву їли.

Всі по 8, як один. Скільки з'їли всіх морквин? (8 • 3 = 24)

8 яблук у корзині Принесла мати дитині

І сказала: «На, мій сину,

Четверту з'їж із них частину».

Хто тепер з вас відповість,

Скільки яблук хлопчик з'їсть? (8 : 4 = 2)

2) Робота біля дошки.


9 •

5 + 46

71 - 9 • 7

100 - 45 : 5

56

- 42 : 7

24 - 9 : 3

(36 + 47) : 6

x :

5 = 6

x • 5 = 30

x - 5 = 6

a

7, якщо a = 3, 5, 9

a : 4, якщо a = 16, 28, 36

a - 16, якщо a = 40, 56, 81

Фронтальне опитування.

Де більший результат: 8 • 7 чи 9 • 6?

До суми трьох дев'яток додати дві дев'ятки.

Різницю чисел 25 і 16 збільшити у 5 разів.

Перше число 9, друге — x. Назвати друге число, якщо x = 4.

Невідоме число зменшили у 7 разів і отримали 9. Яке це число?

Гра «Приготуй салат».

(40 : 8 )

На малюнку — овочі та фрукти. Біля них — приклади (за вибором учителя). Учні повинні розкласти їх на дві тарілки: салат овочевий і салат фруктовий. Беручи малюнок, учень повинен розв'язати приклад.

dUzD


II. Вивчення нового матеріалу

Складання таблиці ділення на 9

На дошці — таблиця множення числа 9. Учні, дивлячись на неї, на- зивають відповідні приклади таблиці ділення на 9. Розглядання завдань № 425 і 426.

Фронтальне розв'язання прикладів з опорою на таблицю ділення на 9

Знайти частину від чисел (робота за таблицею № 429).

Фізкультхвилинка

Самостійне розв'язання задачі № 428

Робота над задачею з логічним навантаженням (№ 430)

Скільки всього карасів поклали в юшку брати? (7+ 4 + 3 = 14)

Як розподілена була між братами та риба, що залишилась? (Однаково)

Чи можна дізнатись, скільки залишилось у кожного брата? 41 - 14 = 27; 27 : 3 = 9.

Як тепер можна дізнатись, скільки риби мав спочатку кожен брат? 9 + 7 = 16; 9 + 4 = 13; 9 + 3 = 12.

— Як можна перевірити, чи правильно ми порахували рибу кожного брата?

16 + 13 + 12 = 41

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 431, 432.

УРОК52

Тема. Вправи та задачі на застосування таблиці ділення на 9. Роз­в'язання задачі двома способамиМета: закріпити знання таблиці ділення на 9; опрацювати складан­ня виразів з буквеними даними; розвивати вміння виконувати письмо- ве додавання і віднімання.

Обладнання: квадрати для лічби, картки з прикладами та для індиві­дуальної роботи.

ХіД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнів

Перевірка домашнього завдання (перевіряється наявність роботи)

Усні обчислення

Повторення таблиці ділення (за картками).

Заповнити цікаві квадрати.35

10

15

0

20
25


8
020

24

4


3) Задачі-жарти на розвиток уваги учнів.

Брат з'їв 4 сливи, а сестра — 2 сливи більше. Скільки слив з'їла їхня бабуся?

На груші росло 50 груш, а на вербі — на 15 груш менше. Скільки груш росло на вербі?

Сестра старша за брата на 6 років. На скільки років вона буде старша за брата через 5 років?

Робота за картками.

Картка 1


Хлопчик приніс 37 морквин. 10 морквин він поклав у кошик, а решту роздав кролям по 9 морквин. Скільки морквин отримав кожен кріль?

Обчислити: 8 ■ 3: 6; 8 ■ (3 + 6); 8 + 3 ■ 6.

Картка 2

З 16 мотків шерсті сплели 4 шарфи. Скільки потрібно мотків шерсті, щоб сплести 9 таких шарфів?

Обчислити: 85 - 64 : 8; (43 - 34) ■ 9.

Фронтальне опитування.

36 м зменшити у 9 разів.

Знайти дев'яту частину від 45 кг.

У скільки разів 9 менше від 54?

Розв'язати рівняння: X ■ 9 = 72.

II. Закріплення вивченого матеріалу

Складання виразів (за завданням № 435)

Фізкультхвилинка

Самостійна робота

Розв'язання прикладів № 434 (за варіантами).

Розв'язання задачі № 436 двома способами

Дивлячись на структурні записи виразів, учні складають план роз­в'язання різними способами, підставляючи числа, і знаходять відповіді. Коли діти переконаються, що відповіді однакові, вчитель пояснює, що обидва вирази ілюструють два різні способи ділення суми на число: мож- на спочатку знайти цю суму, а тоді поділити її на число, а можна поділи- ти на число окремо доданок і знайдені частки додати.

Бесіда за завданням № 439

Додавання чисел стовпчиком

Учитель показує, як можна розв'язати приклад, записуючи числа в стовпчик. Далі пропонує учням поміркувати, легше чи важче так до- давати числа.

Складання чисел в стовпчик (за № 438).

І — 12


— 36 -<

— у 9 разів менше

За цим записом учні самостійно розв'язують задачу, попередньо уточ­нивши кількість дій.

Робота за абстрактною задачею № 437

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 440, 441.

УРОК53


Тема. Розв'язання рівнянь. Задачі на зведення до одиниці. Розпізна­вання об'ємних геометричних фігур

Мета: опрацювати задачі та вправи на застосування таблиці ділення на 9; опрацювати розв'язання задач на дві дії, що містять знаходження невідомого компонента; вдосконалювати вміння розпізнавати об'ємні геометричні фігури.

Обладнання: предметні малюнки, плоскі та об'ємні геометричні фі­гури, картки для усної лічби.

ХіД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Усні обчислення

1) Гра «Завантаж машини».

Розкласти кубики по машинах відповідно до чисел, що позначають відповіді, після розв'язання прикладів.

9

ІМ

2) Робота за таблицею

Знайти невідомі добутки і множники.


Множник

9

8

87

Множник

8

9

8

4

6
Добуток


24

48

49

3) Робота з рівняннями.

15 - = 7 3 ■ ф = 24 + 5 = 23 Qp • 7 = 21

3. Розпізнавання об'ємних та плоских геометричних фігур Розподілити фігури на дві групи, пояснити свій розподіл. Дати ха­рактеристику кожній груш фігур.

А

II. Вивчення нового матеріалу1. Ознайомлення з новим видом задач

Після ознайомлення зі змістом задачі і таблицею вчитель спрощує останню:Було

Витратили

Залишилось

30 м

3 м ■ с

9 м

На які дві частини можна розділити 30 м шовку, що був у майстерні?

Якщо від усього шовку забрати частину, яка залишилася, то про що дізнаємось?

Яку дію треба виконати, щоб дати відповідь на перше запитання плану? Після цього про що зможемо дізнатися? Якою дією?

: 9


Запис розв'язання задачі самостійно. 2. Вставити числа у віконця.

>

1

1

1

1

1

1

f

f

2

3

4

5

6

7

8

9

К

3. Фізкультхвилинка

III. Закріплення вивченого матеріалу

Коментоване розв'язання прикладів № 447

Самостійна робота за групами

група — учні з достатнім рівнем знань розв'язують задачу № 444.група — учні з високим рівнем знань складають задачу, обернену до задачі № 444.

III група з середнім та низьким рівнем знань під керівництвом учи­теля розв'язують задачу № 444.

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 448, 449.

УРОК54

Тема. Переставна властивість дії множення. Розв'язання нерівностей Мета: з'ясувати значення переставної властивості дії множення для виконання обчислень; опрацювати складену задачу, що містить знахо- дження невідомого компонента.Обладнання: таблиці для усної лічби.

ХіД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Усні обчислення

1) Робота за таблицями для повторення таблиць множення і ділення.Робота з картками чисел.

Учитель називає учням частку двох чисел з таблиці ділення на 9, учні повинні показати відповідні два числа, частку яких називає вчитель. 7 (63 і 9), 5 —► (45 і 5).

Фронтальне опитування.

Місткість бочки 72 л, а відра — у 9 разів менша. Яка місткість відра?

Вартість 9 мисок 45 гривень. Скільки коштує одна миска?

Знайдіть третину від числа 30.

Знайдіть половину від числа 18.

Знайдіть чверть числа 28.

Знайдіть дев'яту частину числа 81.

II. Вивчення нового матеріалу

Переставна властивість множення. Бесіда На дошці — вирази: 3 • 4 • 2 і 4 • 2 • 3.

— Порівняйте обидва вирази. Що у них спільного? Чим вони відріз- няються? Який можна зробити висновок? Робота за вправами № 451 і 452.

Робота з рівностями (завдання № 453)

Фізкультхвилинка

Задача № 454 Заповнити таблицю.


Було

Витратив

Залишилось

20

по 3 кілька разів

11

Учні заповнюють таблицю та впізнають задачу: подібна була на ми- нулому уроці.

Далі вчитель пропонує сильнішим учням розв'язати задачі № 454 і № 456, а з рештою працює фронтально.

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 456, 457.

УроК 55


Тема. Контрольна робота № 4

Мета: перевірити рівень оволодіння учнями навчальним матеріалом.

ХіД УРОКУ Варіант I

На ділянці посадили 9 ялинок, дубів — у 4 рази більше, а беріз — на 12 більше, ніж ялинок і дубів разом. Скільки посадили беріз?

Обчислити.

90 - 9 • 6 3 + 4 • 9 24 : (6 : 2) 24 : 6 : 2

81 : 9 + 16 (45 - 18) : 9 45 - 18 : 9 3 • 3 • 9

Розв'язати рівняння.

х : 9 = 3 х - 12 = 42

Варіант II

У фермера було 56 курочок, півнів — у 8 разів менше, ніж курочок, а курчаток — на 14 менше, ніж курочок та півнів разом. Скільки було курчаток?

Обчислити.

70 - 9 • 6 2 + 5 • 8 16 : (4 : 2) 16 : 4 : 2

64 : 8 + 18 (49 - 28) : 7 49 - 28 : 7 2 • 4 • 9

Розв'язати рівняння.

х : 9 = 6 х - 14 = 34

Додаткові завдання

Дібрати три такі значення букви a і три значення букви b, щоб рівність a : b = 9 була правильною.

Три дівчинки мають волосся різного кольору: біляве, русяве, чорняве. У Тетянки волосся не русяве, у Наталки волосся не русяве і не чорне. Якого кольору волосся у кожної дівчинки? (Наталка — біляве, Тетянка — чорняве, Маринка — русяве)

УРОК56


Тема. Лічба в межах 199. Попереднє й наступне числа до поданого Мета: формувати знання про нумерацію чисел у межах тисячі; опра- цювати задачі на сумісні дії першого і другого ступенів.

Обладнання: предметні малюнки, таблиця для усної лічби, набір па- личок.

ХіД УРОКУ

I. Контроль, корекція і закріплення знань

Математичний диктант

Записати дев'яту частину від 72.

Записати розв'язок рівнянь: х • 9 = 54, 45 : х = 9.

Записати значення виразу a : 9, якщо a = 81.

Ділене — 63, частка — 9. Знайти дільник.

3 м 6 дм зменшити у 9 разів.

Перший множник — 9, добуток — 18. Записати другий множник.

Усна лічба «Годинник»

На дошці — макет годинника, на ньому—числа. Вчитель вказує на число і називає цифру. Діти перемножують ці два числа і називають відповідь.


©

3. Порахувати десятками до 60, двадцятками до 60.

Вивчення нового матеріалу

Підготовча робота

Учитель відраховує з учнями 10 паличок і зв'язує їх у пучок.

Як називається ця одиниця для лічби? (Десяток)

Далі вчитель з дітьми складає з 10 пучків-десятків пучок-сотню.

Робота над темою уроку Розповідь учителя.

За допомогою пучка-десятка можна утворювати нові числа, біль- ші за сто. Один пучок з 10 пучків-десятків є сотня. Будемо користуватись зараз цим пучком. Візьмемо 1 пучок-сотню і ще одну паличку. Яке число утворилось? (101) Можна так складати різні числа: 102, 103, 104 тощо.

Робота з підручником Лічба від числа 100 до числа 110.

Називання чисел у завданнях № 460 і 461 за малюнками і таб­лицею

Визначення попереднього і наступного чисел за завданням № 462

Фізкультхвилинка

Закріплення вивченого матеріалуг г ^ г


12

9

1(8

2

43

1. Обчислити.+ 1

+ 1


135 + 1 140 - 1

181 - 1 180 - 1

180 + 1 190 + 1Назвати числа, що передують кожному з поданих, і числа, що йдуть за ними.

90, 100, 115, 120, 189.

— Як отримати від числа попереднє число? А наступне?

4. Розв'язання задачі № 465 (учні з високим рівнем знань можуть виконати розв'язання задачі самостійно, а решта працює під керівництвом учителя)

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 467, 468.

УРОК57


Тема. Утворення числа 200. Назви чисел третього розряду Мета: ознайомити з прийомами утворення другої сотні; ознайоми- ти з назвами круглих сотень; опрацювати розв'язання задачі, що містить знаходження невідомого зменшуваного.

Обладнання: палички для утворення числа, таблиці для усної лічби, картки чисел.

ХіД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнів

Завдання для опитування

Назвати число, в якому 1 сотня, 3 десятки, 6 одиниць; 1 сотня, 2 де­сятки; сотня і 8 одиниць.

Назвати попереднє число для 131; наступне для числа 129.

Назвати «сусідів» чисел 170, 189, 151.

Індивідуальна робота за картками

Записати «сусідів» числа 138, 100.

Знайти значення виразу a : b, якщо a = 64, b = 8.

Обчислити.

81 : 9 : 3 72 : 8 + 54 : 9

64 : 8 ■ 4 72 : (28 - 20)

Робота з числами

Вставити пропущені числа. 111 114 ... 116 120 ...

Полічити від 95 до 105, від 157 до 165.

Полічити десятками від 70 до 120, від 150 до 190.

Розкласти на розрядні доданки числа: 83, 127, 107, 190.

Обчислити приклади.

100 + 8 100 + 60 + 1 100 + 20 100 + 70 100 + 40 + 7 100 + 2

5. Робота з таблицею розрядів. Прочитати числа, записати їх.Сотні

Десятки

Одиниці

1

0

4

1

4

0

1

9

5

1

9

9

Скільки в числі 199 сотень, десятків, одиниць?

Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя (за завданням № 474)

Ми навчились лічити і читати числа до 200. Кожне наступне чис­ло ми одержували способом додавання одиниці до попереднього числа. Таким способом можна лічити до 300, 400, 500 і т. ін. Але це забере багато часу. Далі будемо утворювати числа із сотень, десятків і одиниць.

Одноцифрові числа від 1 до 9 назвемо числами першого розряду; 10, 20 ... 90 — числами другого розряду, а до чисел третього розряду належать ті, що складаються з 1, 2,. 9 сотень.

Робота з рівностями (завдання № 474)

Фізкультхвилинка

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка